Sunteți pe pagina 1din 38

Situaia teritorial administrativ

1.1 Elemente de identificare a unitii de producie


Unitatea de productie si protectie a IV-a Valea Mare este situata un bazinul Valea Mare,afluent al rului Arie i este gospodarit de Ocolul Silvic Valea Arieului din cadrul egiei !a"ionale a #adurilor,$irectia Silvic Alba si se %ntinde pe raza co&unei 'istra din (ude"ul Alba) Vecint"i, li&ite, *otare +n tabelul ,)-),) sunt prezentate vecint"ile, li&itele i *otarele unit."ii de produc"ie) /i&itele sunt for&e de relief evidente) 0otarul pdurii este &aterializat cu vopsea roie pe liziera pdurii i prin borne) 0otarele pdurii nu se suprapun peste li&itele unit"ii de produc"ie)

1.2. Condiii staionale i de vegetaie ,)-),)1ondi"ii geologice i geo&orfologice


/i&ite #ct) card) !ord Vecint"i O)S)So&eul ece O)S);urda O)S)1%&peni O)S)'aia de Arie $enu&irea cul&ea 1p"%na cul&ile #icioragului r%ul Arie cul&ile !eteda,/upanului i !eagului cul&ea 'leti cul&ea S&ida din Vale 9elul natural 0otare $enu&irea cul&ea 1p"%na cul&ile #icioragului %ul Arie cul&ile !eteda,/upanului i !eagului cul&ea 'leti cul&ea S&ida din Vale 9elul natural

Sud <st

natural natural

natural natural

Vest

U)#)III Valea 'istrei

natural

natural

$in punct de vedere structuralo-tectonic, U)#)IV Valea Mare se %ncadreaz %n zona orogenului carpatic, constituit din for&a"iuni cristaline &ezo i 2ata&ezo&orfis&e alctuite din paragnaise, &icaisturi, cuar"ite, &ig&atite i gnaise oculare, la care se adaug for&a"iuni sedi&entare &ezozoice) #rocesele geo&orfologice actuale sunt procesele bioc*i&ice i eroziunea fluviotoren"ial) #rin procesele de solificare au rezultat ur&toarele tipuri de soluri3brune feriiluviale 45-67, brune acide4867, podzoluri, litosoluri care au un poten"ial silvoproductiv &i(lociu pentru speciile forestiere3 Mo, 'r ,/a, 9a) Aparitia fliului a avut loc %ncepnd de la sfritul (urasicului pn %n &iocen) Aria %n care a avut loc sedi&entarea a suferit &odificri aproape per&anente, retrgndu-se de la vest ctre est %ncepnd cu faza austriac pn %n faza distrofis&ului &oldavic) +n cuprinsul acestei subunit"i se individualizeaz dou subzone, una a fliului intern 4 apar"innd cretacicului superior 7 i alta a fliului e:tern 4 apar"innd paleogenului i &iocenului7) 9liul este constituit predo&inant din roci detritice %n alternan"e repetate, cu un stil tectonic ce variaz de la cute si&ple la cute-solzi, pn la stadiul de pnz, desfurate de la vest ctre est3 pnza fliului curbicortical, pnza isturilor negre etc 9liul intern cretacic este for&at din &arne, &arno-calcare i &icroconglo&erate) #este acestea ur&eaz nite straturi alctuite din isturi argilo - &ar&oase cu intercala"ii de gresii i calcare, la care se adaug isturile negre i conglo&eratele) =

9liul e:tern este alctuit din for&a"iuni cretacice 4 isturi negre, &arne, gresii, etc)7 i paleogene 4 %n care predo&in faciesurile &arno - grezoase - gresii , &enilitele etc)7 9rag&entrile geologice prin care a trecut teritoriul precu& i stilul agen"ilor &orfogenetici, au condi"ionat apari"ia unor for&e co&ple:e de relief) +nf"iarea de ansa&blu a unit"ii de produc"ie, aspectul general al reliefului i altitudinea acestuia a deter&inat %ncadrarea teritoriului %n treapta reliefului de &unte) 9or&a co&ple: de relief se caracterizeaz prin &un"i (oi i &i(locii 4 >?? @ ,5?? & 7) #entru fondul forestier for&ele si&ple de relief sunt reprezentate %n principal prin versan"i i &ai rar prin coa&e, platouri i lunci) 1onfigura"ia terenului este %n general ondulat i &ai rar plan i fr&i"at) Unitatea geo&orfologic predo&inant este versantul cu pant &edie cuprins %ntre =,-8? grade 4A,67) eparti"ia suprafe"ei %n func"ie de %nclinare este ur&toarea3 - 5,)= *a 4-67 cu %nclinri &ai &ici de ,8 gradeB - ,?-A)? *a 4-C67 cu %nclinri cuprinse %ntre ,8 i =? gradeB - ->D8)A *a 4A,67 cu %nclinri cuprinse %ntre =, i 8? gradeB - 5=)A *a 4-67 cu %nclinri &ai &ari de 8? grade Altitudinea &edie este de ,8AC&, variind %ntre ,?C?& 4,-,#7 i ,5??& 4>8E7) Altitudinal arboretele sunt situate %ntre ,?C?& i ,5??&) $istribu"ia arboretelor pe categorii altitudinale se prezint astfel3 - %ntre >?? @ ,???& @ -)5 *a 4-67B - %ntre ,??? @ ,-??& @ DC)D *a 4-67B - intre ,-?? @ ,8??& @ 5,A)= *a 4--67B - %ntre ,8?? @ ,D??& @ -?-=)5 *a 48>67B - %ntre ,D?? @ ,>??& @ ,,A5)A *a 4->67 - %ntre ,>?? @ -???& @ ,-)= *a 4-67 Finnd cont de direc"ia de scurgere a principalului curs de ap r%ul Arie de la sud-vest la nordnord-est e:pozi"ia general a unit"ii de produc"ie este nord estic 4 u&brit7) $atorit celorlalte vi i praie, afluen"i ai cursului de ap a&intit, pe acest teritoriu se %ntlnete toat ga&a de e:pozi"ii astfel3 - e:pozi"ie %nsorit 4 S i SV 7 @ 58,)- *a 4-=67 - e:pozi"ie par"ial %nsorit 4 V, !V, <, S< 7 @ -8C5)> *a 4CA67 - e:pozi"ie u&brit 4 !, !< 7 @ >C-)A *a 4-?67 egi&ul pluvio&etric a deter&inat for&area unei re"ele *idrografice bogate, care la rndul ei deter&in orografia terenului) $e re&arcat faptul c regi&ul *idrologic relativ ec*ilibrat este &en"inut de pdure i c acesta poate fi periclitat prin aplicarea tierilor concentrate pe suprafe"e &ari) $ebitul acestor ape prezint fluctua"ii relativ &ari %n cursul anului, dar avnd ap per&anent) $ebitul &ini& al cursurilor de ap se %ntlnete %n ti&pul verii iar &a:i&u& %n ti&pul ploilor de toa&n i al topirii zpezilor) Ali&entarea cu ap a re"elei *idrografice este &i:t3 att nival cat i pluvial)

,)-)-) 1li&a
;eritoriul unit"ii de produc"ie este situat %ntr-o zon caracterizat printr-un cli&at te&perat continental &oderat) 1reterea treptat a altitudinii reliefului de la sud spre nord nord-est atrage dup sine o eta(are pe vertical a tuturor ele&entelor cli&atice) Astfel odat cu creterea altitudinii scad te&peratura i presiunea aerului i cresc precipita"iile, nebulozitatea, u&iditatea aerului i viteza vntului) Finnd sea&a de spa"iul %n care este rspndit pdurea, %n cadrul teritorial al unit"ii de produc"ie, de for& co&ple: de relief i de altitudinea acestuia s-a individualizat prezen"a unui eta( cli&atic i anu&e cel de &unte)

egi&ul ter&ic !r) ctr) , $ate &eteorologice ;e&peratura aerului &edii lunare i anuale luna gr) 1 A&plitudinea aerului &edii anuale ;e&peratura &a:i& absolut Atlasul cli&atololgic G Valori ale caracteristicilor

I -D

II III IV V VI VII VIII IH H HI -8 -8 I- IA I,, I,8 I,8 I,? I8 I, ;e&peratura &edie anual este de IC gr) 1 -, grade 1elsius V VI VII VIII IH

HII -=

luna

II

III

IV

H HI

HII ,>)C HII --C)C

;e&peratura &ini& absolut

gr) 1 ,C ,D)C-8 =-)C =- ==)C=>)C =A)= =C)C =, -=)C Media &a:i& absolut J =>)C?1 luna I II III IV V VI VII VIII IH H HI gr) 1 --C), --> -,5)C -5 -8 -?)C 8)C = -?)C -,, -,>

Media &ini& absolut J --C)C ?1

;e&peratura aerului variaz att %n spa"iu ct i %n ti&p) eparti"ia %n spa"iu a valorilor ter&ice depinde de altitudinea reliefului) ;e&peratura &edie anual este de circa C ?1) Sezonul de vegeta"ie %ncepe %n data de -,)?8) i se %nc*eie %n data de ,),?) avnd o durat de ,DD zile) $in datele prezentate %n acest tabel rezult c regi&ul ter&ic al teritoriului studiat att prin valorile &edii lunare i anuale ct i din punct de vedere al duratei perioadei de vegeta"ie constituie factor li&itativ pentru &a(oritatea speciilor forestiere &ai ales peste ,8??&, altitudine la care &ai rezist doar &olidul) #este ,8??& altitudine, regi&ul ter&ic este &oderat la puternic li&itativ c*iar i pentru &olid care realizeaz clasele a IV-a i a V-a de produc"ie) $ata &edie i e:tre& a pri&ului i ulti&ului %ng*e" $ate &edii #ri&ul %ng*e" =),?) Ulti&ul %ng*e" =)?C) #erioada fr %ng*e"Bzile -A? $ate e:tre&e #ri&ul %ng*e" Ulti&ul %ng*e" cel &ai cel &ai cel &ai cel &ai ti&puriu trziu ti&puriu trziu -,)?5) D),,) -)?8) =)?D)

egi&ul pluvio&etric <vapotranspira"ia poten"ial 4&&7 I Media lunar i anual ? II ? III ,, IV 8V >, VI /unile VII VIII IH H =5 HI 5 Media HII anual ? CA,

,?- ,,C ,?= D5

egi&ul pluvio&etric, se caracterizeaz %n func"ie de ur&toarele ele&ente3 #recipita"ii at&osferice 4&&7 I Valori lunare i &edia anual CC !r) &ediu al zilelor cu cantit"i K,?&& 5)= /unile VI VII VIII IH Media HII anual >? 5),,=C ,,-)8

II D?

III >?

IV 5? >)>

H >? >)?

HI >? 5)-

,=? ,D? ,8? ,?? >? ,,)8 ,-)- ,?), 5)= >)-

5)? A)A

$up cu& se observ i din tabel, precipita"iile sunt prezente tot ti&pul anului, valoarea &a:i& %nregistrndu-se %n luna iunie) U&iditatea at&osferic este relativ ridicat avnd valori anuale cuprinse %ntre D>->?6) #recipita"iile at&osferice respect aceeai eta(are pe vertical ca i celelalte ele&ente cli&atice) Valorile &edii anuale %nsu&eaz apro:i&ativ 5?? && cu valori &ai &ici in cursul lunilor de iarn i cu valori &ai &ari %n cursul pri&verii-verii4&ai-august7)1antitatea precipita"iilor din perioada de vegeta"ie %nsu&eaz C=C &&) Uneori %n ti&pul verii din norii cu&uloni&bus se dezln"uie ploi puternice, toren"iale, provocnd alunecri de terenuri i eroziuni &ai ales %n albiile de scurgere provocnd pagube &ateriale) !u&rul &ediu al zilelor cu strat de I II III IV zpad -8)D -?)= >)D ?)5 U&ezeala relativ &edia lunar i >C >- A= DD anual 4 6 7 /unile VII VIII IH D, D8 D> Anual HI HII -)= ,8)= A,), >= >A AC

V D?

VI C>

H ?), A>

egi&ul precipita"iilor at&osferice, al evapotranspira"iei poten"iale, precu& i raporturile dintre acestea, sunt favorabile speciilor forestiere din zona respectiv) egi&ul eolian 9recven"a &edie ! =)D !< A)5 < D)? S< ,?)C S -)= SV ,A), V ==)5 !V -D)C C)A 1al&

Viteza &edie ! C), !< < 8)A 8)C S< C)A S A)SV A)V D)D

!r) zilelor cu viteze !V L,, &Gs >), -??)L ,C &Gs ,?,)C

9recven"a vntului este %n &edie de C @ -C 6) Intensitatea vntului este %n &edie de -,= &Gs pe direc"ia sudic i de =,D pe direc"ia nordica) $atorit reliefului i &icroreliefului local, adesea se produc curen"i turbionari care pot avea direc"ii diferite i se pot produce %n arboretele de &olid rupturi i doborturi de vnt) D

!V V SV

! 8? -? ?

!< < S<

S 9ig) , 9recventa &edie a vantului

,? !V V SV C ?

! !< < S<

) $in analiza rozei vnturilor, anual i pe anoti&puri, se poate constata c %n general predo&in vnturile din direc"ia S< i !V cu frecven"e cuprinse %ntre C @ -C 6 i viteze de apro:i&ativ C &Gs) Sinteza cli&atului Indicele de ariditate de Martonne) Iar lunar J ,-pGtI,? p,# - precipita"ii &edii lunare i anuale t,; - te&peraturi &edii lunare i anuale Indice de ariditate Valori lunare I II III IV ,DC ,-? ,D? 5? Valori H HI HII anuale D>)D >A)= ,=A 58)D

S 9ig) - Viteza vantului

Iar anual J #G;I,?

V VI VII VIII IH 5,)> 5,)8 A? C? 8>

Indicii de ariditate de Martonne lunari sunt cuprini %ntre 8> %n luna septe&brie i ,DC %n luna ianuarie) Indicele de ariditate anual este 5C)

1el &ai arid anoti&p este vara 4 D, 7 iar cea &ai arid lun este luna septe&brie 48>7) +n condi"iile "rii noastre factorul diferen"iator cli&atic cel &ai puternic este lan"ul &un"ilor 1arpa"i) <l co&parti&enteaz teritoriul "rii e:punndu-l %n &od diferit circula"iei at&osferice i deter&innd %n ansa&blu reparti"ia diferitelor caracteristici ale cli&ei)#e l%ng acesta un rol i&portant %n ceea ce privete conditiile cli&atice %l au i Muntii Apuseni) egiunea cli&atic %n care este situat U)#)IV Valea Mare se caracterizat prin ierni friguroase i u&ede, cu te&peratura lunii celei &ai reci sub -8 ?1 i cu te&peratura celei &ai calde luni peste ,? ?1) Iernile sunt lungi iar %n ti&pul iernii stratul de zpad este stabil) 1antitatea de ap din precipita"ii este &ai &are dect cea din pierdut prin evapotranspira"ie, iar precipita"iile sunt suficiente tot ti&pul anului) $up clasificarea lui Stoenescu U)#)IV Valea Mare se gsete %n zona cli&atului &un"ilor &i(locii, favorabil pdurilor , care este localizat apro:i&ativ %ntre D?? - ,AC? & altitudine) Acesta este caracterizat printr-un regi& &ai &oderat al oscila"iilor te&peraturii aerului, prin a&plitudini ter&ice &edii anuale de la ,> la -? ?1 i prin a&plitudini ter&ice diurne &ai reduse dect %n regiunile de dealuri i c&pii) ;e&peratura &edie anual se &en"ine pozitiv, iar &edia lunii iulie oscileaz %ntre ,? - ,8 ?1) Iarna, gradien"ii ter&ici verticali au valori &edii reduse, deseori producndu-se izoter&ii i inversiuni de te&peratur) +n aceste condi"ii, deasupra stratului inferior de aer rece i u&ed predo&in ti&pul senin, cu soare i te&peraturi relativ &ai ridicate) #ri&vara , din cauza &arelui consu& de cldur pentru topirea zpezilor i a rcirii adiabatice, aerul este &ai rece dect toa&na cu - - 8 ?1) +n sc*i&b vara, din cauza dezvoltrii curen"ilor de ascenden"i i a rcirii adiabatice corespunztoare aerului, gradien"ii ter&ici verticali au valori &ai dect %n celelalte anoti&puri, u&ezeala relativ se &en"ine ridicat, iar precipita"iile cresc, repartizndu-se %ns deosebit pe pantele opuse ale &un"ilor) Versan"i e:pui frontogenezei i advec"iei &aselor u&ede, adic cei orienta"i spre !V, V i SV sunt frecvent acoperi"i de nori, din care cad ploi inter&itente de lung durat) +n parte superioar a acestor versan"i i pe cul&i predo&in vnturile din nord-vest, cu vitez &ai &are iarna i pri&vara capabile s doboare parcele %ntregi de conifere) $urata de strlucire a soarelui depete anual ,A?? - ,>?? ore) <fectele de fo*n se accentueaz la partea inferioar a versan"ilor abrup"i, la adpostul &arilor &asive &intoase orientate transversal fa" de sensul deplasrii fronturilor i &aselor de aer u&ed) #e versan"ii nordici - u&bri"i - regi&ul te&peraturi solului i aerului este &oderat i varia"iile ter&ice depind &ai &ult de sc*i&brile neperiodice ale &aselor de aer) U&ezeala solului se &en"ine &ai ridicat dect pe alte fe"e ale &untelui, iar li&ita pdurilor progreseaz %n %nl"i&e)

>

9ig) = $iagra&a cli&atic Malter - /iet* /egend3 a @ te&peratura &edie lunar 4?17 b @ precipita"ii lunare 4&&7, scara ,GC c @ precipita"ii lunare 4&&7, scara ,G= d @ evapotranspira"ia poten"ial 4<;#7 lunar 4&&7, scara ,GC e @ perioada cu te&peraturi &edii lunare negative f @ e:cedente de precipita"ii fa" de <;# 4&&7, scara ,GC g @ deficitul de precipita"ii fa" de <;# 4&&7, scara ,GC * @ deficit de precipita"ii co&pensat prin e:cedentele acu&ulate anterior NO - pri&a i ulti&a zi de %ng*e" ;&a @ te&peratura &edie anual ;V @ VIII @ te&peratura &edie a lunilor &ai @ august 4tetrater&a MaPer7 #a @ su&a anual a precipita"iilor #p,?I - su&a precipita"iilor din perioada cu tL,??1 #HI @ IV @ su&a precipita"iilor de %ncrcare a solului, %n lunile noie&brie @ &artie #VII @ VIII @ su&a precipita"iilor estivale %n lunile iulie @ august Q$pI - su&a e:cedentelor de precipita"ii fa" de <;# Q$p- - su&a deficitelor de precipita"ii fa" de <;# $p- &a: @ deficitul &a:i& lunar de precipita"ii fa" de <;# Ic* @ indicele de co&pensare *idric J Q$pIGQ$pIar @ indicele de ariditate anual Ipt @ indicele pluvio&etric al perioadei cu t& L ,??1, vernal i estival <,, <-, <=, <8 @ e:cedente lunare de precipita"ii fa" de <;# $,,$-, $=, $8 @ deficite lunare de precipita"ii fa" de <;# $iagra&a Malter @ /iet* este folosit pentru prezentarea e:presiv a caracteristicilor cli&atice districtuale sau ale unei sta"iuni, att a valorilor lunare, variabile %n cursul anului, deci a dina&ici feno&enelor, a regi&urilor factorilor)

,)-)=) 1ondi"ii edafice Ronalitatea condi"iilor fizico-geografice a fcut ca teritoriul U)#) dei redus ca suprafa" s aib un %nveli de sol destul de variat) Statistica tipurilor de sol din U)#)IV Valea Mare3 1lasa de soluri 1a&bisoluri Spodosoluri Soluri neevoluate ;otal U)#) ) ;ipul de sol $istrica&bosol #repodzol #odzol /itosol Aluvial Subtipul de sol tipic tipic litic tipic tipic tipic Suprafa"a ocupat *a 6 ,D=)= 8 =,??)D A8 C8)> , A?5),A ,,A)= = --)D , 8,DA)> ,??

+n cele ,? u)a) solul este de tip prepodzol fiind %ntlnite a&bele subtipuri 4 tipic i litic 7 1aracterizarea solului districa&bosol $istrica&bosolurile sunt rspndite cu deosebire %n zona &ontan de altitudine, %ncepnd de la C?? @ A?? & i pn la ,D?? @ ,A?? &, adic pn la li&ita superioar a pdurii) Aceste soluri s-au for&at pe &ateriale parentale alctuite %n general din depozite de pant rezultate din dezagregarea i alterarea rocilor eruptive i &eta&orfice acide precu& i a rocilor sedi&entare srace sau lipsite de 1a1O=) 1li&atul u&ed i rcoros, alturi de &aterialul parental srac %n &inerale calcice i fero&agnesice, favorizeaz acidificarea solului) +n aceste condi"ii de reac"ie acid, activitatea &icroorganis&elor este &ai redus, transfor&area resturilor organice este &ai greoaie, iar acizi organici nou for&a"i nu sufer un proces de &ineralizare att de intens ca %n eutrica&bosoluri) $istrica&bosolurile au profilul de tipul O-Ao-'v-1 cu ur&toarele propriet"i3 - au te:tur uoar spre &i(locie nediferen"iat pe profil - structura este grun"oas, slab dezvoltat %n orizontul Ao i poliedric &oderat dezvoltat %n orizontul 'v - con"inutul %n *u&us este variabil de regul %ntre =-> 6%n orizontul Ao al districa&bosolurilor cu &ult &oder i peste >6 %n districa&bosolurile &ontane cu &oder, de la altitudini foarte &ari) - raportul 1G! are valori cuprinse %ntre ,D @ -? %n orizontul Ao i sub ,8 %n orizontul 'v) - raportul acizi *u&iciGacizi fulvici din orizontul Ao este de ?)= @ ?)C - p0-ul este sub C)? , iar gradul de satura"ie %n baze are valori sub CC6 %n orizontul Ao i sub =? @ =C 6 %n orizontul 'v) 9ertilitatea districa&bosolurilor variaz %n raport varia"ia tipului de *u&us i a regi&ului de u&iditate) #entru fgete aceste soluri sunt de fertilitate &i(locie, &ai rar ridicat) 1ele profunde sau &i(lociu profunde i cu volu& edafic &i(lociu, au o fertilitate ridicat pentru arboretele de rinoase i c*iar pentru a&estecurile de fag cu rinoase) 1aracterizarea solului prepodzol Aceste soluri se %ntlnesc %n regiunea &ontan superioar, %n subzona &olidului i %n subzona alpin inferioar) #repodzolurile se %ntlnesc pe substrate srace %n &inerale calcice, de regul pe gresii, conglo&erate, isturi cristaline etc) care con"in sub =?6 argil relieful caracteristic este cel &ontan %n care predo&in versan"ii %n pant &are i foarte &are) 1li&atul specific regiunilor de ,?

for&are a prepodzolurilor este u&ed i rcoros tot ti&pul anului, caracterizat prin te&peraturi &edii anuale cuprinse %ntre = i D ?1 i precipita"ii %ntre 5?? @ ,=?? && iar indicii de ariditate anuali de regul peste CC) +n condi"iile cli&atului &ontan i subalpin, u&ed i rcoros, cu precipita"ii abundente tot ti&pul anului, alterarea &ineralelor pri&are este intens) 9or&area orizontului ' feriiluvial de grosi&i apreciabile att de aproape de suprafa"a solului, se e:plic att prin acu&ularea de &ateriale a&orfe active &igrate din orizontul Au, ct i din desco&punerea litierei i for&area de co&pleci pseudosolubili care precipit i se acu&uleaz %n orizontul 's) Solurile de tipul prepodzol au profilul de tipul O-Au-'s4'*s7-1 cu ur&toarele propriet"i3 - au te:tur &i(locie 4 nisipo-lutoas7 , nediferen"iat pe profil - are reac"ie acid - puternic acid i un grad de satura"ie %n baze sczut, de regul sub =?6 - con"inutul %n substan"e *u&ice este ridicat 4C-D67 %n orizontul Au i scad %n orizontul 's - raportul 1G! din substan"ele *u&ice este &ai &are ca ,> - orizontul 's, con"ine o propor"ie &ai ridicat de acizi fulvici agresivi dect orizontul Au - o:izii liberi de fier i &ai ales cei de alu&iniu, prezint o cretere %n orizontul 's fa" de Au) 9ertilitatea) Sunt de regul soluri per&eabile i bine aerisite) <le sunt biologic &ai active &ai active dect podzolurile) $ac sunt suficient de profunde i au volu& edafic corespunztor, ele sunt de fertilitate ridicat pentru arboretele de &olid) +n sc*i&b, pentru fag, ele nu sunt dect de fertilitate &i(locie c*iar i atunci cnd sunt suficient de profunde i cu volu& edafic corespunztor) #rin defriarea pdurilor de &olid, aceste soluri sunt ocupate de asocia"ii de !ardus stricta de calitate inferioar, incapabile s a&elioreze condi"iile de aciditate i troficitate azotat) 1aracterizarea solului podzol #ozolurile sunt rspndite %n zona &ontan superioar,%n subzona &olidului i %n subzona alpin inferioar) oca &a& sau &aterialele parentale pe care se for&eaz aceste soluri sunt srace %n &inerale calcice i fero&agneziene i argil) elieful caracteristic este cel &ontan cu versan"i %n pant &ic sau &icroterase i platouri slab %nclinate) #odzolurile se %ntlnesc %n cli&ate reci i u&ede, caracterizate prin te&peraturi &edii anuale cuprinse %ntre = i D ?1, uneori sub aceast li&it, cu veri scurte, rcoroase i ploioase, cu ierni deosebit de aspre i lungi %n care solul %ng*ea" adnc) Vegeta"ia sub care se for&eaz podzolurile este alctuit din &olidiuri pure ec*iene, unifor&e i %ntunecoase, rariti de &olid, ienuperete i (nepeniuri) +n condi"iile unui regi& de ap percolativ repetat sau intens percolativ din cli&ate u&ede i reci, levigarea intens a solurilor sub ac"iunea apei de infiltra"ie, are loc &ai ales la %nceputul pri&verii i toa&na trziu, cnd procesele de adsorb"ie i acu&ulare biologic sunt foarte slabe) #odzolurile au profilul de tipul O-Au-<s-'*s- 417 i ur&toarele propriet"i3 - au o te:tur uoar 4nisipo-lutoas7 i nediferen"iat pe profil - con"inutul %n *u&us variaz %ntre >--C6 %n orizontul Au 4%n deosebi *u&us brut acid7, scade foarte &ult %n orizontul <s pentru a crete din nou la C-,C6 %n '*s) - sunt soluri acide, cu p0 frecvent sub 8)? i cu grad de satura"ie %n baze foarte sczut, de regul sub =?6 dar poate scdea i sub ,C6 i c*iar sub C6 - au capacitate total de sc*i&b de cationic sczut %n orizontul <s i &ai ridicat %n orizonturile Au i '*s, datorit &aterialelor a&orfe iluvionate %n orizontul '*s) - activitatea &icrobiologic este foarte redus %n podzoluri iar aprovizionarea cu substan"e nutritive foarte slab) #odzolurile au fertilitate sczut) <le au o troficitate azotat foarte sczut i o troficitate &ineral de ase&enea sczut, datorit faptului c cationii adsorbi"i sunt foarte greu sc*i&babili i accesibili plantelor) #entru &olid, podzolurile pot fi uneori soluri de fertilitate ridicat, %ntruct &olidul este o specie &icotrof i %i poate procura azotul necesar din resturile vegetale aflate %n orizontul organic) ,,

1aracterizarea litosolurilor Apar %n regiunile &ontane cu relief accidentat, pe roci dure necarbonatice la suprafa") +n zona forestier ele reprezint stadii de tranzi"ie spre alte specii) <le se &en"in %n stadii incipiente de solificare nu&ai pe versan"ii %n pant &are cu eroziune foarte activ pe roci &a& greu alterabile) /itosolurile se for&eaz pe roci dure eruptive sau &eta&orfice rezistente la alterare) $atorit rocii dure, greu alterabile, solificarea este incipient i se for&eaz un profil scurt, alctuit dintr-un orizont Ao ur&at de roc) /itosolurile din zonele &ai reci sunt soluri cu &oder sau *u&us brut) /itosolurile evolueaz spre solurile zonale, districa&bosoluri sau podzoluri) /itosolurile au profilul de tipul O-Ao- i ur&toarele propriet"i3 - te:tura la cele &ai evaluate poate fi de la grosier la fin iar structura grun"oas sau poliedric slab dezvoltat - profilul scurt face ca valorile per&eabilit"ii, porozit"ii de aera"ie i capacitatea pentru ap s reduse - sunt soluri debazificate, cu rezerve &ice de *u&us, cu reac"ie puternic acid, neutr sau c*iar alcalin) ,)-)8) Sinteze sta"ionale 1adrul general cli&ato - edfic %&preun cu substratul litologic %&pletit cu particularit"ile de relief 4pant i e:pozi"ie7 deter&in caracteristicile diferen"iale ale tipurilor de sta"iuni) /ista tipurilor de sta"iuni din U)#)IV Valea Mare3 <ta(ul !r) fitocli&at 1rt) $enu&irea tipului de sta"iune ic

Suprafa"a 0a 6

, 9M= = 8 C ;otal 9M= D 9MA > 5 ;otal 9M;otal U)#)

Montan de &olidiuri,'i,podzolic cu *u&us brut, cu Vacciniu& Montan de &olidiuri,'&,podzolic,edafic &i(lociu Montan de &olidiuri,'&,brun acid,edafic sub&i(lociu cu O:alis-$entaria Montan de &olidiuri,'&,brun acid,edafic &are i &i(lociu cu O:alis-$entaria Montan presubalpin de &olidiuri,'i,podzoliccriptopodzolic,se&i&ltinos cu #olPtric*u& Montan de a&estecuri,'i,podzolic edafic &ic,cu Vacciniu& i alte acidofile Montan de a&estecuri,'i,criptopodzolic,edafic &ic cu /uzula i 1ala&agrostis Montan de a&estecuri,'&,brun edafic &i(lociu cu Asperula-$entaria Montan de a&estecuri,'s,brun edafic &are,cu Asp$entaria

8==,, ,,D=,C ,-,5,C D,C,8 ?,A =8=-,8-,5 -D,D >?=,= ,-A,,??D,= 88=>,C

,? -D -A ,8 AA , , ,> = -= ,??

,-

$up cu& se poate observa din tabelul de &ai sus, arboretele din cele ,- u)a) luate %n considerare se situeaz %n dou eta(e fitocli&atice , i anu&e3 - eta(ul &ontan de &olidiuri 9M= @ AA6 - eta(ul &ontan de a&estecuri 9M- - -=6 <ta(ul &ontan de a&estecuri 49M-7 se %ntinde altitudinal %ntre C8? & i circa ,=?? &) ocile %nt%lnite %n cuprinsul acestui eta( sunt constituite din isturi cristaline, &icaisturi i paragnaise cu granate i biotite, pe care s-au for&at soluri brune eu&ezobazice i brune acide)1li&atul eta(ului se caracterizeaz prin te&peraturi i u&idit"i opti&e, fr e:tre&e li&itative pentru dezvoltarea speciilor de baz4Mo,'r,9a7) <ta(ul &ontan de &olidiuri 49M=7 se %ntinde altitudinal de la ,=?? & p%n la li&ita &a:i& de ,A,? &,pe terenuri cu substrat alctuit din isturi cristaline i &ag&atogene, pe care s-au fo&at soluri brune acide i soluri brune feriiluviale) 1li&a se caracterizeaz prin te&peraturi ceva &ai sczute i un plus de u&iditate considerabil) Speciile %nt%lnite %n aceste condi"ii4Mo7 realizeaz ,>6 arborete cu productivitate superioar, D56 arborete de productivitate &i(locie i ,=6 arborete de productivitate inferioar) +n continuare se va face descrierea unor tipuri de sta"iune cu factorii i deter&inan"ii ecologici li&itativi 3 Montan de &olidiuri, '&, brun acid, edafic sub&i(lociu cu O:alis-$entaria @ sta"iuni cu pant accentuat, e:pozi"ii diverseBsoluri brune acide tipice sau litice, oligo&ezobazice, &i(lociu profunde p%n la profunde, nisipo-lutoase, se&isc*eletice, cu &ini& de u&iditate pe versan"ii %nsori"i) Ocup o suprafa" de ,-,5,C *a4-A67 %n U# IV Valea Mare) 9actorii ecologici li&itativi sunt substan"ele nutritive %n general reduse i asigurarea cu azot i baze de sc*i&b redus) #entru arboretele de &olid acest tip de sta"iune este de bonitate &i(locie) <:ist pericolul de doborturi de vnt i de eroziune) Montan de &olidiuri, '&, podzolic, edafic &i(lociu @ sta"iuni situate pe versan"i %nsori"i i par"ial %nsori"i, cu pante diferite, la altitudini de peste ,??? &B soluri de tip podzolic sau brun acid,litice, &i(lociu profunde, nisipo-lutoase, divers sc*eletice, cu volu& edafic &i(lociuB sta"iuni de bonitate &i(locie pentru Mo, &ai rar 'r, 9a) Se gsete pe -D6 din suprafa"a U)#)-ului, ocup%nd ,,D=,C *a) 9actorii ecologici li&itativi sunt substan"ele nutritive pu"ine, te&peratura aerului sczut, aciditatea activ, perioada bioactiv scurt) 'onitatea &i(locie la inferioar pentru pdurile de &olid, &ai rar brad i fag) Montan de a&estecuri, '&, brun edafic &i(lociu cu Asperula-$entaria @ sta"iuni pe versan"i predo&inan"i repezi, cu e:pozi"ii variateB soluri brune, brune acide, oligobazice, &i(lociu profunde, se&isc*elete, cu troficitate &i(locieB bonitate &i(locie pentru Mo, 9a, 'r) Ocup >?=,= *a, adic ,>6 din U)#)) $intre factorii ecologici li&itativi, cel &ai i&portant este te&peratura, care este sczut pentu fag spre li&ita superioar aeta(ului)

,=

;ipuri de pdure 1od ;ipul natural de pdure <ta(ul &ontan de &olidiuri 9M= ,,C= ,,C, ,,,8 ,,-, ,,,, ,,A,8-8,D, 8,C, ,,,8 ,-8, ,=8, ,8,= 8,,8 ,,,, Molidi cu Vacciniu& Molidi cu Vacciniu& i O:alis Molidi cu O:alis pe soluri sc*elete Molidi cu &uc*i pe soluri sc*elete Molidi nor&al cu O:alis Molidi pe soluri cu feno&ene de %n&ltinare <ta(ul &ontan de a&estecuri 9MMolideto-fget cu Vacciniu& 9get &ontan cu Vacciniu& 9get &ontan cu /uzula Molidi cu O:alis pe sol sc*eletic Molideto-brdet pe soluri sc*eletice A&estec de rinoase cu fag pe sol sc*eletic Molideto-fget cu flor de &ull 9get &ontan pe sol sc*eletic cu flor de &ull Molidi nor&al cu O:alis inferioar &i(locie &i(locie &i(locie superioar inferioar inferioar inferioar inferioar &i(locie &i(locie &i(locie &i(locie &i(locie superioar 8==,, ,,D=,C ,-A,C ,?5D,C,8 ?,A -5,8 ,5,> -D,D CC,8 -AA,C -?=,> A8,8 ,5-,C8,> D?,C ,,,5 88=>,C ,? -D = -8 ,8 , , , D C 8 , ,?? #roductivitatea Suprafa"a *a 6

,-,, Molideto-brdet nor&al cu flor de &ull superioar ,=,, A&) nor&al de rinoase cu fag cu flor de &ull superioar ;O;A/ U#

$in aceste eviden"e rezult c cea &ai &are parte a arboretelor sunt natural funda&entale4>-67, dintre acestea, ponderea cea &ai i&portant av%nd-o cele de productivitate &i(locie4CA67, nefiind %n concordan" cu bonitatea sta"ional4A-67, datorit nu&eroaselor arborete artificiale4,867, i tinere nedefinite)Suprafa"a arboretelor natural funda&entale de productivitate superioar 4,867 se apropie de suprafa"a sta"iunilor de bonitate superioar4,A67, diferen"a de =6 se regsete i ea %n categoria arboretelor artificiale) Arboretele naturale funda&entale de productivitate inferioar4,,67 este egal cu suprafa"a sta"iunilor de bonitate inferioar, fiind %ntre ele o diferen" de A,8 *a care reprezint arboretele artificiale i nedefinite din aceast categorie) In acest conte:t trebuie artat c %n ulti&i -?-8? de ani, ca ur&are a lucrrilor de %&pduriri e:ecutate pe &ari %ntinderi, %n special cu Mo, din care pe o bun parte %n locul bradului din zona de a&estecuri, suprafa"a arboretelor artificiale a depit li&itele nor&ale)$in acest cauz gospodrirea arboretelor respective ridic unele proble&e legate &ai ales de necesitatea de pro&ovrii, %n cadrul lucrrilor de %ngri(ire, a bradului i c*iar a fagului, unde e:istau ca specii principale %n tipul natural de pdure) Se re&arc de ase&enea o suprafa" apreciabil a arboretelor par"ial derivate4C=,= *a @ ,67)Si %n aceste arborete, cu ocazia tierilor de %ngri(ire, se va ur&ri pro&ovarea acelor specii din tipul natural aflate %n deficit, %n aa fel %nc%t, pe parcurs, p%n la e:ploatabilitate s fie restabilit ec*ilibrul natural al tipului funda&ental) 1u privire la for&a"ii, se constat c acestea se %ncadreaz %n &od corespunztor pe eta(e cli&atice)Suprafa"a apreciabil ocupat de &olidiurile pure 4A567se circu&scrie %n suprafa"a total a zonei fitocli&atice, a &olidiurilor49M= - AA67)/a fel i a&estecurile de Mo, 'r i 9a 4-?67 se circu&scriu %n suprafa"a total a subzonei fitocli&atice 49M- @ -=67, cu o &ic diferen" de -6 reprezent%nd arboretele de &olid pur din aceast subzon) ,8

1A#I;O/U/ 9U!$AM<!;A <A SO/UFII/O $< +M#T$U I; -),) Identificarea i caracterizarea unit"ilor de cultur forestier Identificarea suprafe"elor de %&pdurit din cuprinsul U)#), respectiv stabilirea unit"ilor a&ena(istice 4u)a)7 %n care sunt necesare interven"ii cu lucrri de %&pdurire se va face pe baza specificrilor fcute %n a&ena(a&ent la rubrica U lucrri propuseV din descrierea parcelar) 1onfor& specificrilor din a&ena(a&ent s-au stabilit ur&toarele u)a) - uri %n care sunt necesare interven"ii cu lucrri de %&pdurire3->', =,1, =,V, =-A, =C<, 8,$, -,E, ->9, -CA, -C') $up ce s-au stabilit aceste suprafe"e de %&pdurit se trece la constituirea unit"ilor de cultur forestier 4 u)c)f) - uri 7) Unitatea de cultur forestier reprezint o por"iune de teren o&ogen sau cu variabilitate restrns din punct de vedere al condi"iilor fizico-geografice, topocli&atului, solului, substratului litologic i al vegeta"iei naturale, por"iune pe care ur&eaz a se e:ecuta o anu&it categorie de lucrri, de %&pdurire 4 re%&pduriri, refaceri, substituiri etc)7, adoptndu-se te*nologii unice instalare i %ngri(ire a culturilor forestiere) O unitate de cultur forestier nu poate fi &ai &ic de ?,C *a i nici nu poate depii li&itele unei parcele a&ena(istice) <a cuprinde, dup caz, parcela %ntreag sau doar o por"iune din parcel 4 o subparcel sau un grup de subparcele 7) U)c)f) - ul va purta acelai cod 4si&bol7 ca i parcela sau subparcela peste care se suprapune) -)-) Situa"ia actual a terenurilor de %&pdurit Interven"ia cu lucrri de %&pdurire apare necesar, %n &sur &ai &are sau &ai &ic, &ai devre&e sau &ai trziu, %n orice unitate de produc"ie, indiferent de localizarea ei %n spa"iul geografic al "rii) !ecesitatea interven"iei artificiale pentru instalarea culturilor forestiere se i&pune %ntr-o &are diversitate de situa"ii, deter&inate de particularit"ile sta"ionale i de vegeta"ia terenurilor de %&pdurit) $in necesit"i practice s-a procedat la o siste&atizare a terenurilor de %&pdurit, %n raport cu natura folosin"ei lor anterioare,ct i cu specificul vegeta"iei le&noase, %n &sura %n care este se&nalat) S-au diferen"iat, %n final, patru categorii de terenuri,care includ &ultitudinea de situa"ii ce pot fi %ntlnite %n cuprinsul fondului forestier %n care trebuie s se intervin cu lucrri de %&pduriri) 1ele patru categorii de terenuri sunt3 A - terenuri lipsite de vegeta"ie forestier inclusiv se&in"i utilizabil A, - poieni i goluri neregenerate din cuprinsul i terenuri preluate din fondul forestier destinate %&pduriri A- - suprafe"e descoperite %n ur&a unor cala&it"i 4incendii, uscri, doborturi de vnt7 A= - suprafe"e rezultate %n ur&a tierilor rase sub = *a prevzute a se regenera pe cale natural ' - suprafe"e rezultate %n ur&a e:ploatrii arboretelor necorespunztoare ', - arborete derivate provizorii 4&estecniuri, plopiuri de plop tre&urtor7 '- - arborete slab productive care nu se pot regenera pe cale natural '= - arborete %n care se e:ecut lucrri de a&eliorare %n scopul %&bunt"irii consisten"ei i co&pozi"iei 1 - suprafe"e inco&plet regenerate pe cale natural 1, - arborete parcurse cu tieri de regenerare sub adpost inco&plet regenerate sau regenerate cu specii neindicate %n co&pozi"ia de regenerare ori cu se&in"i neutilizabil 1- - arborete parcurse cu tieri de crng cu por"iuni goale i neregenerate %n care este posibil i indicat introducerea de specii valoroase $ - alte terenuri $, - co&pletri %n planta"ii, se&nturi i butiri directe ,C

$- - terenuri aflate %n folosin" te&porar la al"i de"intori i repri&ite pentru a fi re%&pdurite) !r) ctr 1ategoria de teren de %&pdurit 1od categorie u)c)f) ->' =,1 -C' =,V =-A 8,$ =C< ->1 ->9 -,E AC< Suprafa"a *a 6 5)C 5,A C,> =,A -,? =?,D >-,A ?)D ?,C ?)8 ,)C D,= ?)= ,,D ,,5 5)?,C ,,> =8,C ,??

,)

Suprafe"e rezultate %n ur&a tierilor rase prevzute a se regenera pe cale natural #oieni i goluri neregenerate din cuprinsul pdurii i terenuri preluate %n fond forestier destinate %&pduriri Suprafe"e descoperite %n ur&a unor cala&it"i 4 doborturi de vnt7

A= ;otal

-)

A, ;otal

=)

A;otal $,

8) 1o&pletri %n planta"ii,se&nturi ;otal

-)=) !ecesitatea i oportunitatea interven"iei cu lucrri de %&pduriri +n cuprinsul fondului forestier sunt nu&eroase situa"iile %n care interven"ia pe cale artificial pentru instalare pdurii apare ca unic solu"ie) Se %ncadreaz aici, cu precdere, poienile, enclavele, terenurile care ur&eaz a fi reintegrate %n circuitul productiv forestier nor&al, precu& i terenurile avansat degradate din sectorul agricol) $e ase&enea, interven"ia artificial se i&pune %n cazul arboretelor cala&itate 4 incendii, doborturi i rupturi de vnt sau zpad 7 ca i a celor supuse trata&entului tierilor rase, situa"ii %n care este necesar s se intervin %n cel &ai scurt ti&p pentru re%&pdurirea terenurilor respective, dup eliberarea lor de &aterialul le&nos) ;otodat, interven"ia cu lucrri de %&pdurire, se i&pune i %n cazul arboretelor supuse trata&entelor bazate pe regenerare natural, %n scopul realizri desi&ii opti&e, pe %ntreaga suprafa" i a a&eliorrii structurii co&pozi"ionale a viitoarelor culturi forestiere) !ecesitatea i oportunitatea interven"iei cu lucrri de %&pdurire %n situa"iile precizate &ai sus este evident, (ustificnd pe deplin investi"iile ur&toare) /a nivelul fondului forestier, o pondere %nse&nat din totalul suprafe"ei revine arboretelor slab productive, degradate, de &ic valoare econo&ic) #entru redresarea strii nesatisfctoare a unor arborete de acest gen este necesar i oportun interven"ia artificial) Arboretele degradate din grupa a II-a 4 de produc"ie i protec"ie7 avnd, %n general, ponderea cea &ai &are %ntr-o unitate de produc"ie, constituie obiectul principal al ac"iunii de ridicare a productivit"ii pdurilor %n ansa&blul lor) +n aceast categorie de arborete oportunitatea i urgen"a interven"iilor se stabilete %n func"ie de caracteristicile lor edificatoare %n ceea ce privete productivitatea sczut) +n acest scop se analizeaz i se "ine sea&a de3 provenien", consisten", co&pozi"ie, vrst, clas de produc"ie, stare de vegeta"ie, para&etrii produc"iei arboretelor respective, sub raport cantitativ i calitativ, ur&nd a fi e:a&ina"i %n raport cu bonitatea sta"iunilor)

,D

-)8) <alonarea interven"iilor cu lucrri de regenerare artificial %n cadrul u)c)f)- urilor #lanificarea lucrrilor de %&pdurire se va face pentru o perioad de C ani) /a %ntoc&irea planului privind ealonarea lucrrilor de regenerare se va "ine sea&a pe de o parte de categoriile de teren de %&pdurit %n care au fost %ncadrate suprafe"ele ce necesit interven"ia artificial, i pe de alt parte, de rezultatele ob"inute din analiza co&parativ a celor dou categorii de arborete 4 e:istent i de referin" 7 efectuat pe baza para&etrilor privind produc"ia, productivitatea i calitatea bio&asei) +n principiu, la planificarea suprafe"elor pentru %&pdurire se va lua %n considerare ur&toarele ordine de prioritate a interven"iilor3 - suprafe"e ocupate cu de se&in"i instalat natural sau artificial prin lucrri de %&pduriri, care are %ns o densitate necorespunztoare - suprafe"e ocupate de arborete supuse trata&entului tierilor rase, %n care re%&pdurirea trebuie s se fac i&ediat dup e:ecutarea lucrrilor de e:ploatare i eliberare a suprafe"ei de &aterialul le&nos - suprafe"e lipsite de pdure 4poieni, enclave7 prevzute a fi %&pdurite) !r) ctr) u)c)f) Suprafa"a 1ategoria Suprafa"a efectiv 4*a7 de parcurs cu %&pduriri total 4*a7 de -??> -??5 -?,? -?,, -?,terenuri ,) 8,$ ?,D A, ?)D -) =C< ?)C A, ?)C =) ->1 ?,8 A, ?,8 8) ->9 ?,= A?,= C) -,E ,,D A,,D D) ->' 5,C A= 8,, 8,> A) =,1 5,A A= 8,8,D >) -C' C,> A= -,= =,C 5) =,V =,A A= ,,-,C ,?) =-A -,? A= -,? ,,) AC< ?,C $, ?,C ;otal =8,C ,,,D,C ,,? -,C ,-,5 ;otal C ani 4*a7 ?)D ?)C ?,8 ?,= ,,D >,5 >,> C,> =,A -,? ?,C ==

,A

1A#I;O/U/ =) S;A'I/I <A SO/UFII/O ;<0!I1< $< I!S;A/A < A 1U/;U I/O 9O <S;I< < =),) Stabilirea interven"iilor artificiale pe categorii 4natur7 de lucrri de %&pduriri O co&ponent de sea& a ac"iunii de dezvoltare a fondului forestier o constituie sporirea continu a capacit"ii de produc"ie i protec"ie a pdurilor prin cretere eficien"ei silvo-econo&ice a interven"iilor pe cale artificial) #e cale artificial pdurea poate fi creat acolo unde lipsete, %n cuprinsul sau %n afara zonei forestiere, iar pdure e:istent poate fi regenerat i la nevoie a&eliorat prin ac"iuni de %&pdurire, refaceri sau substituiri) #entru stabilirea interven"iilor artificiale pe categorii de lucrri de %&pduriri trebuie cunoscute categoriile de lucrri de %&pduriri i particularit"ile prin care se diferen"iaz %ntre ele) +n func"ie de natura interven"iei cu lucrri de instalare artificial a vegeta"iei forestiere, sunt diferen"iate ur&toarele categorii de lucrri de %&pdurire3 a - %&pduriri propriu-zise - atunci cnd instalarea culturilor forestiere se face pe terenuri pe care pdurea nu a e:istat sau de pe care aceasta a fost %nlturat o perioad %ndelungat b - re%&pduriri - presupun instalarea de noi culturi forestiere pe terenuri ocupate %n prezent de pdure, care ur&eaz a fi %nlturat b, - re%&pduriri propriu-zise - atunci cnd reinstalarea pdurii ur&rete regenerarea artificial a unor arborete cu structur nor&al, instalate pe terenuri cu soluri forestiere nealterate, iar co&pozi"ia noilor culturi va fi identic sau apropiat arboretelor care se %nlocuiesc) einstalarea vegeta"iei forestiere pe terenuri ocupate %n prezent cu arborete degradate, de productivitate sczut, poart denu&irea de refacere sau substituire, te*nologiile de interven"ie cu lucrri fiind diferen"iate %n &are &sur, dup natura feno&enelor de degradare care au afectat capacitatea de produc"ie a arboretelor actuale) 1a particularit"i co&une a&bele categorii de lucrri presupun %nlturarea integral a arboretelor slab productive) b- - refaceri - presupun reinstalarea vegeta"iei forestiere pe cale artificial pe terenuri ocupate %n prezent de arborete cu productivitate sczut, avnd stare nesatisfctoare de vegeta"ie, ca ur&are a degradrii consisten"ei, corelat frecvent i cu regenerarea repetat pe cale vegetativ) Ase&enea arborete sunt constituite de regul din specii valoroase, poten"ialul lor biologic %n ce privete produc"ia de bio&as fiind %ns li&itat de starea lor de vegeta"ie) b= - substituiri - presupun reinstalarea vegeta"iei forestiere pe terenuri ocupate de arborete cu valoare econo&ic sczut, avnd origine natural, alctuite %ns din specii cu poten"ial biologic redus, %n cea ce privete produc"ia de bio&as 4 arborete derivate7 sau de origine artificial instalate %n sta"iuni pu"in satisfctoare cerin"elor ecologice ale speciilor co&ponente) c - lucrrile de %&pduriri aplicate par"ial %n cuprinsul terenurilor de %&pdurit, odat cu &en"inere vegeta"iei le&noase e:istente, se nu&esc co&pletri sau a&eliorri, natura lucrrilor de %&pduriri diferen"iindu-se %n raport cu stadiul de dezvoltare a culturilor e:istente, consisten"a i starea de vegeta"ie a culturilor) c, - co&pletri - sunt lucrri de %&pduriri ce se e:ecut %n culturi tinere 4se&in"i-desi7, rezultate din regenerri par"iale, naturale sau artificiale, viznd instalarea vegeta"iei forestiere %n golurile r&ase %n cuprinsul terenului de regenerat, pentru scurtarea perioadei de %nc*idere generalizat a &asivului) c- - a&eliorri - sunt lucrri de %&pduriri cu caracter par"ial ce se e:ecut pe terenuri ocupate cu arborete de regul tinere, aflate %n fazele de dezvoltare nuieli - codrior, cu consisten" subnor&al, uneori c*iar brcuite, incapabile s-i refac natura consisten"a opti&, cu soluri %n"elenite sau pe cale de %n"elenire, cu stare de vegeta"ie &ai &ult sau &ai pu"in satisfctoare i cu tendin"e de %nrut"ire a acesteia odat cu %naintarea lor %n vrst, capacitatea de e:ercitare a func"iilor de produc"ie i protec"ie a unor ase&enea arborete fiind prin ur&are, &ult di&inuat) ,>

=)-) Alegerea speciilor pentru %&pdurire i (ustificarea lor silvo-econo&ic Interven"ia artificial pentru regenerarea pdurilor ur&rete %nfiin"area de culturi forestiere valoroase sub raportul produc"iei de bio&as i a calit"ii le&nului, caracterizate prin stabilitate, capacitate ridicat de autoreglare i autoprotec"ie %&potriva factorilor duntori ai &ediului, astfel %nct s-i poat %ndeplini la para&etri superiori func"iile de produc"ie i protec"ie atribuite) #entru atingerea acestui desiderat proble&a funda&ental %n proiectarea lucrrilor de %&pdurire o constituie alegerea speciilor) Alegerea speciilor pentru %nfiin"area de culturi forestiere dup principii ecologice presupune pro&ovarea cu precdere %n cultur a speciilor din flora le&noas spontan, din cuprinsul fondul forestier) Aceste specii au capacitate ridicat de regenerare pe cale natural de &en"inere i de valorificare a poten"ialului productiv sta"ional, fiind adoptate la condi"iile cli&ato @ edafice concrete ale terenurilor de %&pdurit) #ro&ovarea speciilor indigene i &ai cu sea& a provenien"elor locale valoroase, ofer anse sporite de %nte&eiere a unor culturi forestiere stabile, la care s-ar fi a(uns %n cazul regenerrii naturale, dac aceasta ar fi fost posibil) +ntruct ansa&blul condi"iilor fizico @ geografice i de vegeta"ie forestier constituie un indicator pre"ios al caracteristicilor ecologice, la alegerea speciilor se va "ine sea&a, %n pri&ul rnd, de %ncadrarea terenurilor de %&pdurit, %n &arile unit"i de relief i eta(e 4subeta(e7 naturale de vegeta"ie) !r) u)c)f) 1ategoria de !atura lucrrilor de Se&in"i Suprafa"a #onderea ctr) teren de %&pdurire utilizabil 4*a7 din %&pduriri 46 din suprafa"a denu&ire cod 4cod7 suprafa"7 total 467 total efectiv ->' re%&pduriri propriu-zise b, 5,C 5,C =,1 re%&pduriri propriu-zise b, 5,A 5,A -C' re%&pduriri propriu-zise b, C,> C,> ,) A= =,V re%&pduriri propriu-zise b, =,A =,A =-A re%&pduriri propriu-zise b, -,? -,? ;otal =?,D =?,D >-,A 8,$ %&pduriri propriu-zise a, ?,D ?,D -) A, =C< %&pduriri propriu-zise a, ?,C ?,C ->1 %&pduriri propriu-zise a, ?,8 ?,8 ;otal ,,C ,,C D,= =) AC< $, co&pletri c, ?,C ?,C ;otal ?,C ?,C ,,> 8) ->9 re%&pduriri propriu-zise b, ?,= ?,A-,E re%&pduriri propriu-zise b, ,,D ,,;otal ,)5 ,,8 >,;otal gen) =8,C =8,? 5>,> Speciile alese pentru lucrrile de %&pdurire %n cele ,, u)c)f) @ uri sunt ur&toarele3 &olid, fag, larice, paltin de &unte) +n toate cele ,,u)c)f) @ uri indiferent de natura lucrrilor de %&pdurire efectuate specia principal o reprezint &olidul) Molidul este specia cu ponderea cea &ai &are dintre rinoasele %ntlnite %n "ara noastr, ocupnd peste --6 din suprafa"a fondului forestier i peste A?6 din aria pdurilor de rinoase) /e&nul de &olid are calit"i e:cep"ionale i se preteaz la nu&eroase utilizri %n industria &obilei, a *rtiei i a celulozei, iar cel produs de e:e&plarele de elit, la confec"ionarea instru&entelor &uzicale) $at fiind diversitatea &are a condi"iilor cli&ato @ edafice %n care vegeteaz &olidul, creterea, produc"ia i calitatea arboretelor constituite din aceast specie variaz %n li&ite foarte largi) Astfel %n raport cu bonitatea sta"iunilor, productivitatea &olidului este de 8 @ ,> &=GanG*a la vrsta de C? ani i de , @ ,D &= GanG*a la ,?? ani) Molidul se planteaz %n culturi pe terenuri goale i %n tierile rase de &olid) $istan"a de plantare %ntre puie"i 4&7 -)? : ,)?, iar nu&rul total de puie"i la *a este de C???) ,5

Molidul vegeteaz bine %n cli&ate u&ede i reci) /a altitudini &ari devine &ai e:igent fa" de lu&in, &anifestnd %ns aceeai rezisten" la ger) 9a" de sol, &olidul dovedete o &are plasticitate, fiind indiferent de co&pozi"ia c*i&ic a acestuia) $atorit siste&ului su radicelar, bogat ra&ificat, dar aproape %n %ntregi&e superficial, valorific bine solurile profunde,%ns %n astfel de situa"ii este sensibil la secet i foarte e:pus la doborturi de vnt) /ncezete pe soluri &ltinoase sau la altitudini &ari pe podzoluri feriiluviale, unde litiera sa abundent se desco&pune greu i conduce la for&area i acu&ularea de *u&us brut) 1a specii principale de a&estec se folosesc fagul, paltinul de &unte i laricele) 9agul este cea &ai rspndit specie de la noi ocupnd =,6 din suprafa"a pdurilor) /e&nul de fag este larg utilizat pentru &obil curbat, c*erestea, parc*et, furnire, placa(e, plci fibrole&noase i %n prezent noi valen"e de prelucrare industrial) Avnd frunziul des, d o litier bogat, care se desco&pune &ai uor, fr s for&eze *u&us brut) ;e&pera&entul su de u&br, ca i sensibilitatea &are la %ng*e" i ari", nu fac posibil cultura fagului %n teren descoperit) /a fag ca i la brad se prefer se&nturile directe sub &asiv) Se&nturile directe se fac obinuit %n cuiburi cu = @ 8 ani %nainte de tierea de punere %n lu&in) egenerarea fagului %n arboretele e:istente se ob"ine cu uurin" pe cale natural) #roductivitatea fagului, %n sta"iunile situate %n opti&ul ecologic este de > @ 5 &= Gan G*a, dar %n sta"iunile de fertilitate &edie fagul produce C @ D &= Gan G*a) #lanta"iile cu fag au avanta(ul c pot fi e:ecutate i %n teren descoperit, dac e:pozi"ia este adpostit) pentru producerea puie"ilor, se&nturile %n pepinier se fac pri&vara, de regul cu se&in"e pre%ncol"ite) 1ulturile se u&bresc obligatoriu %n pri&ul an, ca i %n perioadele de ari" puternic din al doilea an) #uie"ii de fag pot fi ob"inu"i %n pepinier i prin repicarea celor de un an recolta"i din se&in"iuri naturale, pri&vara %nainte de intrarea lor %n vegeta"ie) #uie"ii de fag devin ap"i de plantat la vrsta de - ani) #altinul de &unte, specia cea &ai valoroas, produce un le&n de calitate superioar, alb o&ogen, e:celent pentru &obil fin, parc*et) #altinul ur&eaz s fie introdus %n a&estec cu &olidul &ai ales %n arboretele de altitudine) Asociat cu &olidul sporete rezisten"a arboretelor la ac"iunea vntului i %&piedic totodat prin frunziul su, acidificarea solului) /aricele este tot o specie principal de a&estec care produce un le&n valoros, greu tare, dar elastic i foarte durabil) Se lustruiete uor fiind utilizat pentru &obil i la&briuri) $atorit rezisten"ei i elasticit"ii este indicat %n construc"ii civile i *idrote*nice, stlpi, pari de &in, traverse) 9iind o specie cu te&pera&ent de lu&in i avnd cea &ai intens transpira"ie dintre speciile de rinoase de la noi, benzile de larice se reco&and s fie a&plasate cu precdere pe for&ele conve:e de relief, %n lungul coa&elor i cul&ilor principale sau secundare, precu& i %n trei&ea superioar a versan"ilor cu &are e:tensiune %n suprafa") /a altitudini &ai (oase, laricele, specie principal de a&estec nu va depii ponderea de -?6 din suprafa"a de %&pdurit, iar asocierea lui cu &olidul este indicat s se fac %n biogrupe de &ri&ea buc*etelor 4sub ,?? &-7) Instalarea artificial a laricelui, indiferent de zona fitocli&atic i condi"iile locului de %&pdurit se face nu&ai prin planta"ii cu puie"i produi %n pepinier) !u&rul total de puie"i la *a este de -C??, iar distan"a de plantare %ntre puie"i -)? : -)? &)

-?

--

u)c)f)

olul atribuit speciilor %n co&pozi" Suprafa"a total ;ip sta"iune Erupa 1o&pozi"ia "el 1o&pozi"ia de %&pdurire 467 ecologic 1o&pozi"ia de %&pdurire Specii principale Specii 467 Suprafa"a efectiv ;ip pdure regenerare $e baz $e a&estec secundare ?,D -==IV 1 ?,D ?)C ?)C ?,8 ?,8 ?,= ?,,,D ,,5,C 5,C 5,A 5,A C,> C,> =,A =,A -,? -,? ?,C ?,C -=== III ,,,, ,?Mo ,,-, -==,,,, -==,,-, -==,,-, ===,,,8 -==IV 1 ,,-, -==,,-, -==,,-, IV 1 IV 1 III 5Mo ,/a 5Mo ,/a 5Mo ,/a ,?Mo ,?Mo 5Mo ,/a 5Mo ,/a >Mo,$;,$ >Mo,$;,$ 5Mo ,/a 5Mo ,/a 5Mo ,/a 5Mo ,/a >Mo,$ ,$; >Mo,$ ,$; >Mo -/a >Mo ,/a ,?Mo 5Mo ,/a 5?Mo ,?/a 5?Mo ,?/a ,??Mo 5?Mo ,?/a >?Mo ,?$ ,?$; 5?Mo ,?/a 5?Mo ,?/a >?Mo ,?$ ,?$; >?Mo ,?/a ,??Mo ,??Mo 5?Mo 5?Mo ,?/a ,?/a -

8,$ =C< ->1 ->9 -,E ->' =,1 -C' =,V =-A AC<

IV 1 IV 1 IV 1

,??Mo 5?Mo >?Mo

,?/a ,?$

,?$; 5?Mo 5?Mo >?Mo ,?/a ,?/a ,?$ ,?$; >?Mo -?/a -

-=

=)=) Alctuirea co&pozi"iilor de regenerare i stabilirea co&pozi"iilor de %&pdurire) #e terenul de %&pdurit se ur&rete %nte&eierea de asocia"ii forestiere cu o structur specific capabil s valorifice ct &ai co&plet poten"ialul productiv sta"ional) Structura pe specii a noii asocia"ii forestiere, considerat opti& %n raport cu aptitudinile sta"iunii i cu func"iile atribuite culturii poart denu&irea de co&pozi"ie de regenerare) Instalarea sau reinstalarea vegeta"iei forestiere se poate realiza pe cale natural sau artificial) 1o&pozi"ia de regenerare se stabilete la nivelul fiecrui u)c)f) %nainte de %nlturarea arboretelor e:istente, ur&rindu-se ob"inerea ei pe cale natural, prin adoptarea i aplicarea unor trata&ente adecvate particularit"ilor ecologice ale speciilor care intr %n co&pozi"ia arboretelor respective) #rin aceast &odalitate de instalare a noi genera"ii, co&pozi"ia de regenerare, %n condi"ii deosebit de favorabile se poate realiza natural pe %ntreaga suprafa" de %&pdurit) +n cazul %n care se&in"iul natural acoper par"ial terenul de %&pdurit sau structura pe specii a acestuia este nesatisfctoare %n raport cu co&pozi"ia de regenerare, devine obligatorie interven"ia cu lucrri de %&pduriri pentru co&pletarea golurilor e:istente i pentru reglarea asorti&entului de specii %n sensul dorit i precizat %n co&pozi"ia de regenerare) 1o&pozi"ia de %&pdurire no&inalizeaz speciile i precizeaz ponderea lor de participare 4 %n procente 7 %n interven"ia artificial de instalare a culturilor forestiere)

=)8) Metode i procedee de %&pdurire 1ulturile forestiere pot fi instalate artificial prin se&nturi artificiale prin se&nturi directe, planta"ii i, foarte rar, prin butiri directe) #lantarea este &etoda de %&pdurire cea &ai utilizat pentru instalarea artificial a vegeta"iei le&noase) Materialul de %&pdurire %l constituie puie"ii, produi aproape %n e:clusivitate %n pepiniere) +n lucrrile curente de %&pduriri din "ara noastr pentru %nfiin"area de culturi prin planta"ii se utilizeaz cel &ai des puie"ii se utilizeaz cel &ai des puie"ii cu rdcin nud neprote(at) #rin utilizarea puie"ilor cu tulpini i rdcini suficient crescute i cu confor&a"ie nor&al, culturile forestiere rezultate sunt &ai rezistente la adversit"i dect cele ob"inute prin se&nturi directe) +n favoarea planta"iilor pledeaz i faptul c din aceiai cantitate de se&in"e se ob"in %n pepinier puie"i cu care se pot %&pduri suprafe"e de ,? @ =? ori &ai &ari dect prin se&nturi directe) +n lucrri obinuite de %&pduriri, procedeul cel &ai frecvent utilizat este plantare %n gropi nor&ale folosind puie"i cu rdcin nud) #rocedeul plantrii %n gropi are un c&p neli&itat de aplicabilitate, fiind cel &ai des utilizat att %n solurile lucrate anterior, ct i %n solurile nelucrate, cu te:tur &ai grea, co&pacte, %&buruienate sau e:puse %&buruienri) #rin spare, gropile pot cpta for& pris&atic sau cilindric) $i&ensiunile lor se stabilesc %n func"ie de &ri&ea i for&a siste&ului radicelar al puie"ilor astfel %nct s per&it aezarea %ntr-o pozi"ie ct &ai apropiat de aceea %n care au crescut %n pepinier)

Solu"iile te*nice de instalare a culturilor forestiere adoptate pe u)c)f) @ uri -8

!r) ctr) ,) -) =) 8) C) D) A) >) 5) ,?) ,,)

u)c)f) 8,$ =C< ->1 ->9 -,E ->' =,1 -C' =,V =-A AC<

!atura lucrrilor 1o&pozi"ia de ;e*nologii de lucru propuse de %&pdurire %&pdurire 1od $ecodificarea te*nologiilor +&pduriri 5?Mo -),),),) #lantarea %n gropi nor&ale, -),),),) puie"i cu rdcin nud ,?/a +&pduriri 5?Mo -),),),) #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i ,?/a -),),),) cu rdcin nud +&paduriri #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i ,??Mo -),),),) cu rdcin nud e%&pduriri e%&pduriri e%&pduriri e%&paduriri e%&pduriri e%&pduriri e%&pduriri ,??Mo 1o&pletri ,?? Mo -),),),) -),),),) 5?Mo ,?/a >?Mo ,?$ ,?$; 5?Mo ,?/a 5?Mo ,?/a >?Mo ,?$ ,?$; >?Mo -?/a -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud #lantarea %n gropi nor&ale, puie"i cu rdcin nud

=)C) Sc*e&e de %&pdurire #entru %nte&eierea pe cale artificial de culturi forestiere viabile, stabile i valoroase, a&plasarea pe terenul de %&pdurit a speciilor trebuie fcut astfel %nct fiecare %n parte s-i %ndeplineasc cu &a:i& eficien", rolul atribuit %n co&pozi"ia de %&pdurire) Modul real de a&plasare a speciilor ca i dispunerea lor spa"ial pe suprafa"a de cultur sunt redate %n sc*e&a de %&pdurire) Sc*e&a de %&pdurire prezint grafic, prin se&ne conven"ionale sau si&boluri, dispozitivul de a&plasare pe teren i desi&ea ini"ial a culturilor) Modul de asociere a speciilor constituie un pri& aspect ce trebuie redat de graficul sc*e&ei de %&pdurire i se i&pune nu&ai %n cazul constituirii de culturi a&estecate) #entru &onoculturi, sc*e&a se rezu& nu&ai la precizarea dispozitivului de instalare, din care indirect, rezult i desi&ea ini"ial a culturilor) +n cazul speciilor principale, pentru evitarea efectului negativ al concuren"ei, speciile se asociaz, de regul, grupat) Speciile secundare i pentru protec"ia i a&eliorarea solului, se asociaz inti& cu speciile principale 4 de baz i de a&estec 7 pentru a-i atinge rolul cultural atribuit prin introducerea lor %n co&pozi"ia de %&pdurire) Asocierea grupat a speciilor principale se poate realiza %n biogrupe sau %n benzi 4fii7) Mri&ea unei biogrupe sau l"i&ea unei benzi %n care se instaleaz una sau alta dintre speciile principale de a&estec propuse %n co&pozi"ia de %&pdurire, s-a stabilit %n func"ie de particularit"ile biologice ale speciilor) -C

Asocierea %n biogrupe a speciilor principale de a&estec cu specia principal de baz este indicat cu precdere %n condi"iile de relief accidentat, ondulat sau fr&ntat, cu varia"ii &icrosta"ionale pronun"ate, specifice terenurilor de %&pdurit din regiunea de deal i &unte) +n vederea prote(rii arboretelor din zona &ontan 4 %n care &olidul este specia principal de baz7 contra doborturilor de vnt, folosirea laricelui, ca i a zi&brului, cu rol de specii principale de a&estec, devine obligatoriu spre li&ita superioar a eta(ului &olidiurilor) #entru sporirea eficien"ei acestora, asocierea lor cu &olidul se reco&and s se fac sub for& de benzi a cror l"i&e nu trebuie s depeasc -C &) benzile se a&plaseaz %n trei&ea superioar a versan"ilor ur&rind, de regul, for&ele conve:e ale reliefului 4cul&i, coa&e7 sau se orienteaz perpendicular pe direc"ia vntului periculos) +n condi"ii de relief accidentat, lucrrile de instalare a culturilor %ncep din partea superioar a parcelei) 1a ur&are se va instala %n pri&ul rnd specia sub for& de band "innd sea&a de a&plasarea pe teren de configura"ia reliefului) #rin parcurgerea terenului cu lucrri de %&pdurire %n co&pletare se va cuta corelarea condi"iilor &icrosta"ionale cu specificul ecologic al speciilor care se introduc, iar prin instalarea lor sub for& de biogrupe &ai &ari sau &ai &ici, se ur&rete racordarea acestora cu se&in"i utilizabil e:istent) $ispozitive i desi&i 4la *a7 adoptate pe u)c)f) @ uri %n func"ie de te*nologiile de %&pdurire i &odalitatea de asociere a speciilor) u)c)f) 1o&pozi"ia de %&pdurire 5?Mo 8,$ ,?/a =C< 5?Mo ,?/a ->1 ->9 ,??Mo ;e*nologii de %&pdurire -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) -),),),) benzi buc*ete buc*ete buc*ete benzi benzi -:, -:, -:, -:, C??? -:, -C?? -:, -:, C??? C??? AC? =C?? =C?? =C?? -C?? C??? -C?? C??? AC? =C?? AC? =C?? benzi benzi benzi benzi buc*ete -:, -:, -:-:-:, -:, -:, -:, C??? =C?? -C?? C??? -C?? C??? C??? -C?? C??? AC? =C?? AC? =C?? =C?? AC? =C?? Modul de $ispozitive asociere al de speciilor instalare benzi -:, $esi&ea culturilor 4nr) puie"iG&-7 C??? $esi&ea pe specii %n func"ie de 6 de %&pdurire - plan =C??

5?Mo ,?/a >?Mo -,E ,?$ ,?$; 5?Mo ->' ,?/a =,1 5?&o ,?/a >?Mo -C' ,?$ ,?$; >?Mo =,V -?/a =-A ,??Mo AC< ,??Mo

u)c)f) =,1B tip de pdure ,,-, Molidi cu Vacciniu& &Prt*illus) Erupa ecologic IV 1B co&pozi"ia de %&pdurire 3 5?6MoI,?6/a -D

1o&pozi"ia Modul de $istan"a $esi&ea de asociere a de culturi %&pdurire speciilor instalare pure 4puie"iG*a7 5?6 Mo buc*ete -:, C??? ,?6 /a buc*ete -:, -C?? ;otal

#onderea pe Mri&e specii la *a biogrupe nb 4bucG*a7 !r) sp) S) sp) n S 4puie"i7 4ari7 puie"i &=C?? >? AC l J -? AC? -? -? 8? -C 8-C? ,?? ,??

Se d,,4ari7 4&7 ?,5) d,J,? ?), ,)?

Sc*e&a de i&padurire in ansa&blu pentru u)c)f ->'3

-5?6Mo

-,?6/a

$etaliu3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : W W W W W W : : : : W W W W W W : : : : W W W W W W : : : : W W W W W W : : : : W W W W W W : : : : W W W W W W : : : : W W W W W W : : : : W W W W W W : : : : : W W W W W : : : : : : W W W W : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : W -/a

H -Mo -A

u)c)f) =,VB tip de pdure ,,-, Molidi cu Vacciniu& &Prt*illus) Erupa ecologic IV 1B co&pozi"ia de %&pdurire 3 >?6MoI-?6/a 1o&pozi"ia Modul de $istan"a $esi&ea #onderea pe Mri&e de asociere a de culturi pure specii la *a biogrupe nb Se d,,%&pdurire speciilor instalare 4puie"iG*a7 !r) sp) S) sp) n S 4bucG*a7 4ari7 4&7 4puie"i7 4ari7 puie"i &>?6 Mo buc*ete -?6/a -:, -:, C??? -C?? ;otal =C?? AC? 8-C? >? -? ,?? AC -C ,?? ?,> ?),,? dJ,?

-?

8?

Sc*e&a da i&padurire in ansa&blu pentru u)c)f =,V3

->?6Mo

--?6/a

->

u)c)f) ->9B tip de pdure ,,-, Molidi cu Vacciniu& &Prt*illus) Erupa ecologic IV 1B co&pozi"ia de %&pdurire 3 5?6MoI,?6/a 1o&pozi"ia Modul de $istan"a $esi&ea de asociere a de culturi %&pdurire speciilor instalare pure 4puie"iG*a7 5?6 Mo benzi -:, C??? ,?6 /a benzi -:, -C?? ;otal #onderea pe Mri&e specii la *a biogrupe nb 4bucG*a7 !r) sp) S) sp) n S 4puie"i7 4ari7 puie"i &=C?? >? AC l J -? AC? -? -? 8? -C 8-C? ,?? ,?? Se d,,4ari7 4&7 ?,5) d,J,? ?), ,)?

Sc*e&a de i&padurire in ansa&blu pentru u)c)f ->93 - 5?6M - 5?6Mo - 5?6Mo WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW W W W W W W - ,?6/a

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

-5

=)D) #regtirea terenului i a solului 1ulturile forestiere de produc"ie sau de protec"ie pot fi instalate %n cele &ai variate condi"ii sta"ionale) euita instalrii lor este condi"ionat de receptivitatea terenului i &ai ales a solului pentru &aterialul de %&pdurire folosit) $e aceea, prin pregtirea corespunztoare a terenului se ur&rete facilitarea lucrrii solului, pentru a se asigura de la %nceputul culturilor forestiere condi"ii ct &ai favorabile de vegeta"ie) /ucrrile de pregtire a solului trebuie s sufere adaptri corespunztoare condi"iilor variate, uneori foarte grele, %n care se e:ecut %&pduririle) +n cazul de instalri de culturi pe terenuri lipsite de pdure 4poieni7 i refacerii arboretelor degradate din punct de vedere al consisten"ei, cu solul puternic %n"elenit, co&pactizat i uscat, lucrarea prealabil a solului este de regul obligatorie) +n regiunile de dealuri %nalte i &unte, &ai cu sea& %n cazul terenurilor pe care se ur&rete reinstalarea pdurii se recurge la pregtirea solului %n vetre, lucrare ce con"ine faza de lucru a opera"iei de plantare sau se&nare) /ucrrile de pregtire a terenului ur&resc, %n principal, asigurarea condi"iilor necesare de pregtire a solului, ca ur&are aceste lucrri au un caracter au:iliar) /ucrrile de pregtire a terenurilor sunt3 - cur"irea resturilor de e:ploatare) #entru a nu stn(eni pregtirea solului i plantarea, aceste resturi 4crci, vrfuri, putregai7 se adun &anual i se depoziteaz %n iruri paralele 4&artoane7 dispuse pe linia de cea &ai &are pant) - %nlturarea vegeta"iei erbacee @ se face %nainte sau conco&itent cu e:ecutarea lucrrilor de pregtire a solului) 1o&baterea vegeta"iei erbacee se face &i(loace &ecanice) - cur"irea terenului de vegeta"ie le&noas @ se e:ecut pre&ergtor pregtiri solului i instalrii culturilor %n scopul eli&inrii concuren"ei ulterioare a tufriurilor, arbutilor sau a se&in"iului neutilizabil) +n U)#) IV Valea Mare se recurge la pregtirea solului %n vetre, lucrare ce constituie faza de lucru a opera"iei de plantare) ;e*nologii de pregtire a solului3 ,), @ %ndeprtarea pree:isten"ilor, tufriurilor, arbutilor, se&in"iului neutilizabil %n locurile de plantare -),) @ cur"irea terenului de resturi de e:ploatare de pe locurile de plantare =),) @ %ndeprtarea rugilor, z&euriului, ierburilor %nalte /ucrrile de pregtire a terenului se e:ecut pe o distan" de ?)C:?)A 4cnd pregtirea par"ial a solului se e:ecut %n vetre de 8?:D? c&7) ;e*nologii de pregtire a solului3 ,),),) @ pregtirea par"ial a solului %n vetre de 8?:D? c& ,),)-) @ pregtirea par"ial a solului %n vetre de D?:>? c& ,),)=) @ pregtirea par"ial a solului %n vetre de >?:,?? c& ,)-),) @ cu pregtirea par"ial a solului %n tblii de -:- & ,)-)-) @ cu pregtirea par"ial a solului %n tblii de -:= & ,)=),) @ cu pregtirea par"ial a solului %n fii de - @ = & 4%n terenuri cu %nclinare X,-?7 ,)=)-) @ cu pregtirea par"ial a solului %n fii de ?)A @ , & 4%n terenuri cu %nclinarea K,-?7 ,)8),) @ cu pregtirea par"ial a solului %n terase %nguste 4X,)- &7 ,)8)-) @ cu pregtirea par"ial a solului %n terase late 4K,)- &7 ,)C) @ cu pregtirea par"ial a solului %n biloane -) cu pregtirea &ecanizat a solului pe toat suprafa"a Se vor analiza solu"iile respective i "innd sea&a de caracteristicile fiecrei suprafe"e de %&pdurit sub raportul condi"iilor sta"ionale i de vegeta"ie i lund %n considerare particularit"ile silvobiologice ale speciilor din co&pozi"ia de %&pdurire aferent, va concretiza pentru fiecare u)c)f) te*nologiile de lucru privind pregtirea terenului i a solului %n vederea instalrii culturilor) #entru fiecare gen de lucrri din cadrul te*nologiilor adoptate, printre altele, trebuie s se precizeze =?

scopul,&odalitatea i epoca de e:ecu"ie) ;otodat se va proceda i la calculul suprafe"ei efective, e:pri&at %n ari la *ectar, de pregtire a terenului i, cu deosebire, de pregtire a solului) #entru calculul suprafe"ei efective de pregtire par"ial a solului 4tblii sau vetre7 se va "ine sea&a de obligatoriu de distan"ele dintre puie"i, %ntre rnduri i pe rnd, stabilite prin dispozitivul de instalare precizat la sc*e&ele de %&pdurire adoptate)

u)c)f)

!atura lucrrilor de %&pdurire) Suprafa"a de parcurs 4*a7

8,$ +&pduriri pe ?)D *a =C< ->1 =,1 -,E ->1 ->9 -C' ->' =,A =,V +&pduriri pe ?)C *a I&pduriri pe ?,8 *a e%&pduriri pe 5)A *a e%&pduriri pe ,,D *a 1o&pletri pe ?,C *a e%&pduriri pe ?)= *a e%&pduriri pe C,> *a e%&pduriri pe 5,C *a e%&pduriri pe -)? *a e%&pduriri pe =,A *a

I) #regtirea terenului II) #regtirea solului $enu&irea Suprafa"a $enu&irea Suprafa"a lucrrilor 4ariG*a7 lucrrilor 4ariG*a7 =), ,-)-C ,),),) >)8? =),) =),) -),) i =),) -),) i =),) -),) i =),) -),) i =),) -),) i =),) -),) i =),) -),) i =),) -),) i =),) A)8D D,8C ,A=)-C ->)-D ,=)-? 8)AC 58)AC ,D,)AC 8-)?? DC)D? ,),),) ,),),) ,),),) ,),),) ,),),) ,),),) ,),),) ,),),) ,),),) ,),),) C),, 8),,,>)>? ,D)-= C)8> =)D? AC)?? ,?A)-? ->)>? 8,)>8

=,

=)A) Materialul de %&pdurire euita lucrrilor de %&pdurire este condi"ionat %n &are &sur de calitatea &aterialului de %&pdurire) Indiferent de natura &aterialului de %&pdurire, se va ur&ri folosirea cu precdere a provenien"elor locale valoroase, preciznd pentru fiecare u)c)f) cea &ai indicat surs de unde s se recolteze &aterialul de &ultiplicare a speciilor din co&pozi"iilor de regenerare propuse) #rincipalul &aterial de %&pdurire folosit la instalarea artificial a pdurii %l constituie puie"ii produi, de regul, %n pepinier i &ai rar, recolta"i din regenerri naturale) +n lucrrile curente de %&pduriri din U)#)IV Valea Mare ponderea cea &ai &are o de"ine puie"ii de talie &i(locie, ur&a"i de cei de talie &ic i se&i&i(locie) Indiferent de talia puie"ii se diferen"iaz i %n raport cu natura &aterialului de reproducere utilizat) +n lucrrile de %&pduriri, principalul &aterial de plantat %l constituie puie"ii rezulta"i din s&n") #uie"ii cu rdcini nude sunt cel &ai frecvent utiliza"i %n lucrri de %&pduriri) Materialul de %&pdurire necesar pentru %&pdurirea suprafe"elor incluse %n planul de regenerare u)c)f) AC< ->9 ->' =,1 =-A 8,$ =C< ->1 -C' -,E =,V Suprafa"a efectiv 4*a7 ?,C ?)= ,?/a 5?Mo 5,C ,?/a 5?Mo 5)A ,?/a -)? ?)D ,?/a 5?Mo ?)C ,?/a ?)8 C,> ,,D =,A ,??Mo >?Mo ,?$ ,?$; >?Mo ,?$ ,?$; >?Mo planta"ii planta"ii planta"ii planta"ii planta"ii ?,AC =)C =)C ,)? ?)C =)C ,)?,C =,C &ii puie"i &ii puie"i &ii puie"i &ii puie"i ,??Mo 5?Mo planta"ii ?,AC =,C planta"ii planta"ii ?,AC =,C =)C &ii puie"i &ii puie"i &ii puie"i planta"ii ?)AC =,C 1o&pozi"ia de %&pdurire ,??Mo 5?Mo planta"ii ?)AC =)C Metoda de %&pdurire planta"ii $esi&ea la Unitatea *a 4&ii de &sur buc7 &ii =)C puie"i =)C &ii puie"i &ii puie"i &ii puie"i 1antitatea necesar la u)c)f) 4&ii buc puie"i7 ,)AC ,)?C ?)-==,-C A,,==,5C A,-A A -), ?,8C ,,AC ?)=A ,,8 -?,=? C,> -,5? C,D ,,5?,> ,-,5C =-

-?/a

?)AC

-,AA

=)>) <poca de instalare a culturilor i te*nica de e:ecu"ie Instalarea pe cale artificial a culturilor forestiere %n practica silvic se face %n perioada repausului vegetativ, pri&vara sau toa&na, cnd solul este lipsit de strat de zpad, nu este %ng*e"at i se poate lucra) <poca de instalare se va stabili "inndu-se sea&a de condi"iile fitocli&atice concrete, de natura i calitatea &aterialului de %&pdurire 4se&in"e, puie"i7 i nu %n ulti&ul rnd, de rezultatele ob"inute %n unit"ile silvice din zon %n activitatea de instalare artificial a culturilor forestiere) #lantarea puie"ilor cu rdcini nude poate fi fcut %n ti&pul repausului vegetativ, toa&na dup lignificarea lu(erilor anuali, re&arcat la foioase prin cderea frunzelor, iar pri&vara, pn la desfacere &ugurilor) +n ti&pul iernii puie"ii se pot planta nu&ai %n perioadele de dezg*e" cnd te&peraturile %nregistreaz continuu pe perioada plantrii valori de peste C?1) +n condi"iile "rii noastre, sezonul cel &au favorabil pentru e:ecutarea planta"iilor este pri&vara devre&e, i&ediat dup topirea zpezii, dezg*e"area i zvntarea solului) #lanta"iile e:ecutate corect %n aceast perioad %n U&ustul zpeziiV beneficiaz de suficient u&iditate %n sol i at&osfer, ca i de absen"a unor te&peraturi prea ridicate) 1u ct planta"iile se fac pri&vara &ai devre&e, cu att se %nltur &ai &ult efectul negativ al dezec*ilibrului dintre absorb"ie i transpira"ie, care se accentueaz i se agraveaz odat cu apari"ia feno&enului de secet at&osferic) +n ce privete procesul de transplantare a puie"ilor din pepinier, prin e:ecutarea &ai pu"in atent a opera"iilor de scos, &anipulare, pstrare, plantare etc) puie"ii pot suferii vt&ri de natur &ecanic sau fiziologic cu i&plica"ii negative, asupra reuitei culturilor i a strii lor generale de vegeta"ie) ;oaletarea, atunci cnd este necesar, trebuie fcut cu aten"ie, folosind unelte tietoare bine ascu"ite, pentru evitarea striviri sau zdrelirii rdcinilor) +n &o&entul plantrii, rdcinile puie"ilor trebuie s fie sntoase i %n stare u&ed) #entru aceasta %n cuprinsul antierelor de %&pdurire se a&ena(eaz %n locuri adpostite, un sol u&ed, depozite 4an"uri7 %n vederea pstrrii puie"ilor) +nainte de plantare rdcinile puie"ilor sunt %n&uiate %ntr-un a&estec de ap cu p&nt, opera"ie cunoscut sub denu&irea de &ocirlire) Mocirlirea are un efect deosebit de favorabil asupra prinderii puie"ilor %ns nu&ai dac acetia se planteaz i&ediat) Indiferent de locul unde se e:ecut planta"iile i se sap gropile e caut p&ntul curat, structurat i bogat %n *u&us, din straturile de suprafa" cu care se vor acoperii rdcinile) +n terenurile accidentate gropile se e:ecut &anual cu a(utorul caz&alei, sapei forestiere sau trnacopului) +n cazul terenurilor &ai profunde se poate folosi burg*iul de forat gropi) +n func"ie de confor&a"ia siste&ului radicelar, pentru asigurarea unei ct &ai bune pozi"ionri i evitarea %ndoirii sau rsucirii rdcinilor, pe fundul gropii se e:ecut dup caz3 - o e:cava"ie &ai profund 4la puie"ii cu %nrdcinare pivotant7 - un &uuroi pe care se resfir rdcinile 4la puie"ii cu %nrdcinare trasant7 - un &uuroi pe care se o despictur %n partea central 4la cei cu %nrdcinare pivotant trasante7)

==

1A#I;O/U/ 8 U MT I <A, 1O!; O/U/ SI +!E IYI <A 1U/;U I/O 8),) Ur&rirea i controlul lucrrilor de %&pdurire O %&pdurire se poate considera %nc*eiat nu&ai dup ce cultura izolat, a(unge la %nc*iderea &asivului, puie"ii de la starea izolat, a(ung la %ntreptrunderea coroanelor acestora for&nd un ecosiste& propriu cu toate atributele i func"iile unui ecosiste&) $e la instalare pn la %nc*iderea &asivului, orice cultur forestier trece succesiv prin dou faze principale de via"3 faza de adaptare i faza de cretere individual a puie"ilor) +n ti&pul aplicrii te*nologiilor de %&pdurire stabilite pe u)c)f) @ uri, precu& i dup instalarea culturilor, se efectueaz nu&eroase verificri pe teren) #rin reuita definitiv se %n"elege stadiul atins de o cultur, de la care aceasta se poate dezvolta nor&al, fr s &ai necesite lucrri de %ngri(ire) /a foioase se apreciaz c s-a a(uns la acest stadiu, atunci cnd coroanele puie"ilor se ating, sau se %ntreptrund, pe rnduri sau %n biogrupe, %ntr-o propor"ie de &ini&u& A?6 din suprafa", la rinoase, atunci cnd %nl"i&ea puie"ilor este de , - ,)-&) I&ediat dup e:ecutare, orice lucrare aferent te*nologiei de lucru adoptat pentru %&pdurirea unui teren este recep"ionat de o co&isie special constituit, %n prezen"a responsabilului sub supraveg*erea cruia s-a e:ecutat lucrarea respectiv) ecep"ia const %n verificarea pe teren a lucrrii sub raport cantitativ i calitativ, rezultatele ob"inute fiind conse&nate %ntr-un proces verbal de recep"ie, docu&ent care st la baza %ntoc&irii for&elor contabile pentru plata &uncitorilor) /a instalarea artificial a pdurii, o i&portan" deosebit se acord verificrii lucrrilor de instalare propriu-zis a culturilor forestiere, indiferent de &etoda de %&pdurire adoptat 4se&nturi directe sau planta"ie7)aceast verificare este cunoscut %n practic sub denu&irea de recep"ie te*nico @ financiar a culturilor forestiere) ecep"ia const %n verificarea &surii %n care lucrurile s-au efectuat confor& docu&enta"iei te*nice specificate %n proiectul sau studiul de %&pdurire elaborat %n acest scop) +n acest scop se instaleaz pe teren cteva suprafe"e de prob cu caracter per&anent, &aterializate pe teren prin borne) Suprafe"ele de prob trebuie s aib for&e geo&etrice regulate 4cerc, ptrat sau dreptung*i7 aria acestora fiind condi"ionat %n pri&ul rnd de e:tensiunea terenului de %&pdurit) Se reco&and suprafe"e de prob de ,?? &-, -?? &-, =?? &- sau 8?? &-) +n cazul de fa", datorit configura"iei terenului i varia"iilor condi"iilor &icrosta"ionale, din cuprinsul u)c)f) @ urilor, s-au adoptat suprafe"e de prob cu aria de ,?? &-) #e baz de observa"ii i &surtori directe, %n suprafe"ele de prob se stabilete suprafa"a efectiv de pregtire a terenului i a solului, %n cazul aplicrii unor te*nici par"iale de e:ecu"ie 4benzi, tblii, vetre7, desi&ea ini"ial concret a culturilor prin &surarea distan"elor %ntre rnduri i pe rnd a locurilor de a&plasare a &aterialului de %&pdurire i se verific sub raport te*nic corectitudinea de e:ecutare a tuturor lucrrilor aferente te*nologiei de %&pdurire adoptate) +n cazul culturilor forestiere instalate prin planta"ii cu prile(ul recep"iei se procedeaz i la inventarierea puie"ilor din cuprinsul suprafe"elor de prob, %n func"ie de care se stabilete co&pozi"ia real de %&pdurire, corespunztoare fiecrei suprafe"e de prob, precu& i la nivelul %ntregii culturi) ;otodat, prin observa"ii se apreciaz calitatea &aterialului de %&pdurire folosit i starea fitosanitar a puie"ilor) #ri&a verificare a culturilor se face la - @ = luni dup intrarea acestora %n pri&ul an de vegeta"ie, fie c %&pdurirea s-a efectuat %n toa&na anului precedent fie %n pri&vara anului curent) Verificarea are drept scop stabilirea procentului de prindere a puie"ilor, %n cazul planta"iilor respectiv procentul de rsrire a plantulelor %n cazul se&nturilor directe) 1ontrolul anual vizeaz %&pduririle care nu au realizat reuita definitiv 4planta"ii, se&nturi directe, butiri7 i ur&rete, pe baza observa"iilor i &surtorilor de teren, s stabileasc reuita %&pduririlor e:ecutate 4foarte bun, bun, satisfctoare sau nesatisfctoare7 la data efecturii controlului anual) #entru stabilirea coeficientului de reuit a culturilor instalate, se procedeaz la inventarierea puie"ilor viabili 4bine dezvolta"i, cu cretere activ, fr defec"iuni care s i&pun %nlocuirea7 e:isten"i =8

pe teren la data efecturii controlului i care se %ncadreaz %n co&pozi"ia de regenerare stabilit pentru u)c)f) @ ul respectiv) #e lng aprecierea prin calificative a reuitei %&pduririlor efectuate, se deter&in i pierderile de puie"i att pe total ct i pe grupe de specii i se specific cauzele care le-au provocat) !r) ctr) ,) egiunea fitogeografic egiunea &ontan @ eta( subalpin #ierderi nor&ale 6 la vrsta de , an 9ond forestier Sta"iuni e:tre&e -? =C

Ulti&ul control anual al %&pduririlor coincide cu anul %n care se constat realizarea starii de &asiv de ctre cultura analizat) 1u acest prile( o co&isie special alctuit face recep"ia definitiv i de punere %n func"iune a %&pduririlor) 8)-) Stabilirea re"elei de puncte pentru a&plasarea i &aterializarea pe teren a suprafe"elor de control +n ceea ce privete instalarea pe teren a suprafe"elor de control, pentru evitarea subiectivis&ului %n alegerea locului de a&plasare, se adopt sc*e&e &ecanice, care deter&in distribuirea unifor& a locurilor de prob pe %ntreaga suprafa" a u)c)f) @ ului) #entru asigurarea a&plasrii unifor&e pe teren a suprafe"elor de control, %n practic se procedeaz la &aterializarea unei re"ele de drepte paralele, care se intersecteaz cu alte drepte paralele, sub un ung*i oarecare, distan"ele dintre ele variind %n raport cu aria adoptat pentru suprafe"ele de control) Marcarea re"elei de puncte pe teren se face %n raport cu pri&a suprafa" de control, care se a&plaseaz %ntr-un col" al terenului de %&pdurit, la o distan" de -C & fa" de li&itele u)c)f) @ ului la suprafe"ele de ,?? &-) Suprafe"ele de control se &en"in pe acelai a&plasa&ent pn la realizarea reuitei definitive) $in acest &otiv &aterializarea lor se face prin borne a&plasate %n centrul cercului %n cazul suprafe"elor de control circulare, prin borne i "rui %n cazul celor patrulatere)

=C

$ate de sintez privind a&plasarea suprafe"elor de prob pe u)c)f @ uri !r) Suprafa"a ctr) u)c)f) %&pdurit 4*a7 ,) -) =) 8) C) D) A) >) 5) ,?) ,,) ->B ?)A ?)C 5,C 5)5 -)= =)?)A ?)C ?)C >), -)8 Aria supraf) !r) supraf) de prob 4buc7 4& 7 distan"a 4&7 ,?? ,?? ,?? ,?? ,?? ,?? ,?? ,?? ,?? ,?? ,?? C?:C? C?:C? =C C?:C? =5 C?:C? 5 C?:C? ,C?:C? C?:C? C?:C? C?:C? =C?:C? 5 C?:C? +nclinare teren 4?7 ,? =C ==? =? -? ,C -C =? ,C i 4&7 C)D> D)-? D),= D)?D D)?D C)>C)A= C)DC C)5? D)?D C)A= Aria cu&ulat a suprafe"ei de control %n *a %n 6 din supraf) %&pd) ?)C? ?)A,)?? >)AC 5)AC -)-C =)?? ?)C? ?)C? ?)C? >)?? -)-C ,)?? ?)5> ?)5> ?)5> ?)5= ?)A,)?? ,)?? ?)55 ?)58

=D

8)=) !atura, scopul i te*nica de aplicare a lucrrilor de %ngri(ire $e la instalare pn la atingerea reuitei definitive, culturile forestiere traverseaz cea &ai critic perioad din e:isten"a lor) +n consecin", culturile instalate sunt parcurse %n aceast perioad cu o serie de lucrri de %ngri(ire, avnd drept scop asigurarea %n per&anen", a unor condi"ii ct &ai favorabile de vegeta"ie, de cretere i dezvoltare a puie"ilor, astfel %nct culturile s a(ung ct &ai devre&e la realizarea strii de &asiv, odat cu respectarea co&pozi"iei de regenerare adoptat) +n cele ,, u)c)f) @uri, %n func"ie de structura pe specii a co&pozi"iilor de %&pdurire i particularit"ile cli&ato @ edafice ale acestora s-au stabilit ur&toarele lucrri de %ngri(ire, revizuiri, &obilizri i descopleiri) +n situa"iile %n care speciile de &ai &ic valoare econo&ic devin invadante se aplic descopleiri dega(ri) eceparea puie"ilor const %n retezarea tulpinii puie"ilor la nivelul solului, pri&vara, %nainte de intrarea culturilor %n pri&ul sezon de vegeta"ie) Scopul recepri este de a atenua dezec*ilibru fiziologic al puie"ilor provocat de transplantare, i de refacere a siste&ului radicelar) eceparea se aplic frecvent i %n se&in"iuri naturale, %n care &ul"i puie"i sunt vt&a"i i se poate repeta %n cele artificiale, %n anii ur&tori instalrii, dac se re&arc puie"i cu vt&ri care nu ar &ai corespunde calitativ, c*iar dac acetia s-ar putea &en"ine) evizuirea culturilor ur&rete depistarea i re&edierea unor defec"iuni ce pot surveni peste iarn 4culcarea puie"ilor, col&atarea sau splarea vetrelor etc)7) /ucrarea se e:ecut pri&vara, dup ce culturile au parcurs cel pu"in un sezon rece) +ntre"inerea solului constituie una din cele &ai i&portante lucrri de %ngri(ire a culturilor pn la realizarea reuitei definitive) Se realizeaz prin &obilizri i descopleiri) Mobilizarea solului se asigur prin lucrarea &ecanic a solului 4&anual sau &ecanizat7) #rin aplicarea acestei opera"ii se co&bat buruienile i se afneaz solul) $escopleirea culturilor se rezu& nu&ai la %nlturare vegeta"ie duntoare 4ierburi %nalte, rugi de &ur, z&eur7 din (urul puie"ilor, pe vatr sau %n lungul rndurilor de puie"i) $escopleirile @ dega(rile constau %n %nlturarea pe lng vegeta"ia erbacee i a vegeta"iei le&noase, care %&piedic dezvoltarea nor&al a speciilor din co&pozi"ia de %&pdurire 4%n arborete derivate7) 1o&pletarea culturilor reprezint lucrarea de %ngri(ire prin care se instaleaz o nou serie de puie"i %n locul celor dispru"i din diferite cauze) !ecesitatea i volu&ul co&pletrilor se stabilesc de regul, cu ocazia pri&ului control de calitate, dup ce culturile au parcurs un sezon de vegeta"ie, depind faza critic de adaptare)

=A

Stabilirea lucrrilor de %&pdurire a culturilor pe u)c)f) @ uri i volu&ul acestora la unitatea de suprafa" 4*a73 !r) u)c)f) 1o&pozi"ia ;e*nologia de $enu&irea lucrrii de Vrsta 1od Volu&ul ctr) supraf) de lucru %ngri(ire i &odalitatea culturilor lucr) lucrrilor 4*a7 %&pdurire I @ %&pduriri de e:ecu"ie 4ani7 4u&G*a7 II-rei&paduriri III-co&pletari IV @ preg) teren V @ preg) solului ,) AC< III @ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,??Mo IV @-),) si =),) vatr ?)C V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor -) ->9 5?Mo II @-),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,?/a IV @-),) si =),) vatr ?)= V @,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor =) ->' 5?Mo II @ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,?/a IV @ -),) i =),) vatr 5,C V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor 8) =,1 5?Mo II @ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,?/a IV @ -),) i =),) vatr 5)A V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor C) =-A ,??Mo II @ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), IV @ -),) i =),) vatr -)? V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor D) 8,$ 5?Mo I @ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,?/a IV @ =),) vatr ?,D V @ ,),),) - descopleiri &anuale %n , @ D =),), (urul puie"ilor A) =C< 5?Mo I @ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,?/a IV @ =),) vatr ?,C V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor >) ->1 ,??Mo I@ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), IV - =),) vatr ?,8 V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor 5) -C' >?Mo II - -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,?$ IV @ -),) i =),) vatr C,> ,?$; V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor ,?) -,E >?Mo II @ -),),),) - revizuirea &anual pe ,@-),), ,?$ IV @ -),) i =),) vatr ,,D ,?$; V @ ,),),) - descopleiri &anuale ,@D =),), %n (urul puie"ilor ,,) =,V >?Mo II @ -),),),) ,@-),), =>

=,A

-?/a

IV @ -),) i =),) V @ ,),),)

- revizuirea &anual pe vatr - descopleiri &anuale %n (urul puie"ilor

,@D

=),),

8)8) #lanificarea aplicrii lucrrilor de %ngri(ire pe u)c)f) @ uri %n perioada de la instalarea culturilor pn la atingerea reuitei definitive $atorit condi"iilor sta"ionale favorabile dezvoltrii &olidului s-a stabilit ca vrsta probabil de realizare a reuitei definitive s fie de D ani) !atura i frecven"a de aplicare a lucrrilor de %ngri(ire pe u)c)f) @ uri %n raport cu vrsta culturilor !r) u)c)f) !atura ctr) lucrrilor de %ngri(ire ,) ,,' revizuiri descopleiri -) -,< revizuiri descopleiri =) --A revizuiri descopleiri 8) -=A revizuiri descopleiri co&pletri C) =-$ revizuiri descopleiri D) =A< revizuiri descopleiri A) C8< revizuiri descopleiri >) CA' revizuiri descopleiri 5) C5< revizuiri descopleiri ,?) D?A revizuiri descopleiri ,,) D>$ revizuiri descopleiri ,-) 5-' revizuiri descopleiri Mod de e:ecu"ie -),),) =),),) -),),) =),), -),),) =),), -),),) =),), D -),),) =),), -),),) =),), -),),) =),), -),),) =),), -),),) =),), -),),) =),), -),),) =),), -),),) =),), I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9recven"a lucrrilor %n raport cu vrsta culturilor 4%n ani7 II III IV V VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Anul realizri strii de &asiv VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

=5

1A#I;O/U/ C <VA/UA <A /U1 T I/O $< +M#T$U I < C),) Ante&surtoarea lucrrilor de %&pdurire +&pdurirea suprafe"elor din U)#) V Izvoarele $&bovi"ei a fost ealonat pe parcursul a C ani) Indiferent de anul planificat i de &odalitatea de interven"ie adoptat, o suprafa" de teren se consider %&pdurit i va fi %ncadrat %n fondul de produc"ie nu&ai cnd cultura instalat atinge %n evolu"ie reuita definitiv) 1a ur&are, prin natur i specific, aplicarea ansa&blului de lucrri viznd instalarea artificial a pdurilor se e:tinde %n e:ecu"ie, pe o perioad &ai lung sau &ai scurt de ti&p, variabil de la o suprafa" la alta %n func"ie de condi"iile sta"ionale i de vegeta"ie concrete ale fiecrui teren de %&pdurit i de te*nologiile de lucru adoptate) $ate fiind particularit"ile procesului de instalare artificial a pdurii sub raport te*nologic, se %ntoc&ete pe u)c)f) @ uri sau frac"iuni ale acestora, planul calendaristic de aplicare a lucrrilor specifice de %&pdurire adoptate) +n acest plan se enun" succint, pe te*nologii de lucru, opera"iile te*nice corespunztoare solu"iilor adoptate i apoi %n coloana corespunztoare anului planificat pentru e:ecutare se %nscrie pe u)c)f) @ uri, volu&ul lucrrilor ) #lanul de aplicare a lucrrilor specifice de %&pdurire este o pies de sintez deosebit de i&portant, %ntruct prin for& i con"inut, reprezint totodat i ante&surtoarea lucrrilor, docu&ent ce st la baza elaborrii devizului lucrrilor) Ante&surtoarea lucrrilor u)c)f) --A u)c)f) -=A u)c)f) =-$ u)c)f) =A< Si&bol nor&e 1),)III)b SJ >)5 *a SJ 5)5 *a SJ -)= *a SJ -)8 *a Volu& unitar -??> --AGD?)arul -=AG>D)= ,??? buc"i Volu&ul total de e:ecutat %n anul Z -??5 -?,? -?,, -?,--AG>?)? =-$G=>)= -=AG>A)? =A<GC=)-? --AG,> =-$G,?)5= -=AG-8)C --AG88), 1)8D)b evizuirea planta"iilor Arul -=AG,,>)$escopleirea 1)CA)II)b= speciilor forestiere de specii ierboase i le&noase --AGD?)arul -=AG>D)= -=AG -=AG 8? -=AG,,>)=-$G-D)- =-$G-D)--AG --AG -:D?)-:D?)--AG88), -=AG-C)?

$enu&irea lucrrii 1ur"irea terenului de specii ierboase i le&noase %n vederea %&pduririlor #lantarea puie"ilor %n vetre %n teren nepregtit anterior

1)-5)b

-:>D)=

-:>D)=

=-$G=>)= =-$G -:=>)= 1),)III)b 1)-5)b 1)8D)b 1)CA)II)b= u)c)f) D?A u)c)f) D>$ u)c)f) 5-' Si&bol nor&e 1),)III)b SJ >), *a SJ -)8 *a SJ 8)> *a Volu& unitar -??> arul Volu&ul total de e:ecutat %n anul Z -??5 -?,? -?,, -?,D>$G8-)? D?AGA?)AC D?AGA,)? 5-'GAC)D D?AG-?)C D>$G,-)? ,??? buc"i Arul 5-'G-,)D D?AG8>)D? D?AG8>)D? D>$G->)>? 1)CA)II)b= $escopleirea speciilor forestiere de specii ierboase i le&noase 1),)III)b 1)-5)b 1)8D)b 1)CA)II)b= D?AGA?)AC arul 5-'GC,)>8 D?AG -:A?)AC D>$G->)>? 5-'GC,)>8 Arul ,??? buc"i Arul Arul A?)AC ,,A)D -?)C A,)? ==)D 8>)D? A?)AC ,-5)8 -??)? Arul ,??? buc"i Arul Arul ,8D)C =>)= 8-)C >A)? ,?)5= ,D-)= ,8D)C ,>>)C ==,)= ,==)-C)? -D)=D5)D

$enu&irea lucrrii 1ur"irea terenului de specii ierboase i le&noase %n vederea %&pduririlor #lantarea puie"ilor %n vetre %n teren nepregtit anterior evizuirea planta"iilor

1)-5)b 1)8D)b

8,