Sunteți pe pagina 1din 3

OBLIGATIA DE FIDELITATE (1) Pentru indeplinirea acestei obligatii si protejarea fireasca a intereselor BENEFICIARULUI, prestatorul si administratorul acestuia sunt

obligati sa semnaleze si sa aduca la cunostinta beneficiarului, orice situatie de conflict de interese, inclusiv situatiile care i se par neclare, fie ca are sau nu o implicare directa in acea situatie si inainte de a face orice fel de demers. (2) Conflict de interese inseamna : a) orice situatie in care activitatile si/sau interesele prestatorului si ale administratorului acestuia inclusiv financiare : o intra in conflict cu activitatile si/sau interesele/politica societatii beneficiare; o sau/si intra in conflict cu capacitatea prestatorului de a-si exercita o judecata personala obiectiva si independenta in exercitarea obligatiilor contractuale , in asa fel incat sa aiba ca scop urmarirea interesului/binelui beneficiarului, si/sau care deformeaza aceasta judecata ; o sau/si pot influenta negativ independenta sau obiectivitatea judecatii personale cu privire la modul de exercitare al obligatiilor contractuale ; o sau/si implica riscul ca prestatorul/administratorul acestuia sa se puna in pozitia in care poate dobindi un avantaj personal pe cheltuiala/riscul/efortul (financiar ori uman) societatii beneficiare. b) situatia in care , in interiorul duratei prezentului contract, prestatorul/administratorul acestuia furnizeaza servicii (in baza unui contract individual de munca ori colaborarare, in baza unei procuri/delegatii etc...) de natura celor prestate la S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL sau nu , la /pentru un tert ,la/pentru un angajator concurenti ai S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL. (3) Situatiile in care, pe durata prezentului contract, salariatul se afla in conflict de interese presupun, dar nu se limiteaza la : calitatea prestatorului/administratorului acestuia, de : asociat, acionar, administrator, membru n consiliul de administratie, cenzor, imputernicit, mandatar, delegat, salariat, colaborator, partener sau orice alta calitate/functie/post remunerat/a sau neremunerat/a la un tert, client sau furnizor al S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL sau care este partener de afaceri actual ori potential al S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL (adica se afla sau este in curs de a intra intr-o relatie contractuala cu S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL precum si calitatea prestatorului/administratorului acestuia de agent sau reprezentant pentru o astfel de societate ; calitatea sotului/sotiei administratorului prestatorului , a rudelor sau afinilor pina la gradul IV inclusiv ai acestuia de : asociat, acionar, administrator, membru n consiliul de administratie, cenzor, imputernicit, mandatar, delegat, salariat sau orice alta functie/post remunerate/a sau neremunerat/a la/pentru un tert concurent sau client sau furnizor al S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL sau care se afla sau este in curs de a intra intr-o relatie contractuala cu S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL. situatia in care , in interiorul duratei de valabilitate a contractului prestatorul/administratorul acestuia presteaza munca/servicii (in baza unui contract individual de munca ori colaborarare, , in baza unei procuri/delegatii etc..) de natura celor prestate la S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL sau nu , la /pentru un tert ,la/pentru un angajator concurent cu S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL;

(4)- Prin tert/i partile inteleg orice entitate juridica si/sau agent economic/persoana fizica/persoana juridica/persoana fizica autorizata/asociatii/fundatii. (5) - Prin tert/i sau angajatori aflat/i in raporturi de concurenta cu beneficiarul partile inteleg ca oricare din tertii precizati este furnizor actual sau potential pe aceeasi piata a produsului si pe aceeasi piata geografica (nationala), care cuprinde oricare din produsele sau serviciile pe care cumparatorul le considera substituibile cu alte produse sau servicii din punct de vedere al caracteristicilor, pretului si utilizarii/destinatiei acestora. PRECIZARE: Pentru buna intelegere si aplicare a prezentei clauze, obiectul si domeniul de activitate al beneficiarului sunt: PRODUCTIA, PRELUCRAREA, CONSERVAREA SI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA SI NONANIMALA . (6)in cazul in care prestatorul/administratorul acestuia se afla intr-o situatie de conflict de interese, beneficiarul poate dispune masuri de protejare a propriilor interese inclusiv prin limitarea accesului prestatorului/administratorului acestuia la informatii strict confidentiale si/sau luarea unor masuri suplimentare de securitate, dupa caz, inclusiv prin rezilierea imediata a contractului. (7) este obligatia prestatorului/administratorului acestuia de a declara, pe proprie raspundere, conducerii S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL. situatiile de conflict de interese care privesc propria persoana, atit la incheierea prezentului contract, cit si in momentul in care acestea intervin pe durata contractului; (8)pentru evitarea situatiilor de conflict de interese in relatia cu clientii si furnizorii societatii beneficiare: - prestatorul/administratorul acestuia nu vor avea nici un fel de interes/participare sau drept de proprietate asupra furnizorilor sau clientilor, cu exceptia detinerii a mai putin de 3% din pachetul de actiuni/parti sociale ale societatilor comerciale; orice situatie care nu este conforma acestor prevederi va fi imediat declarata beneficiarului de catre prestator/administratorul acestuia pentru a fi analizata si solutionata in asa fel incat, ca finalitate, sa se asigure respectarea prevederilor prezentului capitol cu privire la obligatia de fidelitate; - este obligatia prestatorului/administratorului acestuia sa nu incerce sa obtina profit din informatiile confidentiale sau din posibilitatile de afaceri de care afla pe durata colaborarii cu S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL, sa nu transmita astfel de informatii catre alte persoane, cu care se afla in relatii amicale, personale sau familiale, pentru a obtine profit sau pentru a le facilita, lor sau societatilor pe care le reprezinta, avantaje in incheierea si negocierea unor contracte de client sau furnizor al societatii ; - este datoria prestatorului/administratorului acestuia de a vinde produse si a presta servicii pentru beneficiar numai pe baza considerentelor de calitate, termen de livrare, pret si alte considerente legate de politica de vanzari a beneficiarului ; - prestatorul/administratorul acestuia nu vor primi sau da : imprumut, plati necuvenite, cadouri sau favoruri de la / la clienti, furnizori, angajati sau alte persoane cu care benenficiarul colaboreaza in desfasurarea obiectului de activitate ; - daca prestatorul/administratorul acestuia recomanda catre oricare angajat al S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL pe cineva care ar putea deveni client sau furnizor de produse sau servicii, nu exista conflict de interese in cazul in care decizia care se ia este absolut obiectiva si prin aceasta recomandare nu incearca sa influenteze decizia persoanei careia ii face recomandarea ; - prestatorul/administratorul acestuia se obliga sa nu recruteze, sa nu selecteze si sa nu angajeze , sau sa nu determine/sa nu provoace recrutarea, selectia,

angajarea salariatilor beneficiarului, ori persoanelor ce au un grad de rudenie I sau II cu un salariat al beneficiarului. De asemenea prestatorul/administratorul acestuia se obliga a nu ascunde existenta unui grad de rudenie I sau II intre persoana ce urmeaza a fi angajata si salariatul beneficiarului. prestatorul/administratorul acestuia se obliga a declara, la incheierea prezentului contract, existenta unui grad de rudenie I sau II, intre administrator si oricare angajat al prestatorului cu un alt angajat al beneficiarului, precum si dupa data incheierii prezentului contract, daca aceasta informatie/situatie a intervenit ulterior, si nu a fost declarata ori cunoscuta la data semnarii contractului.