Sunteți pe pagina 1din 13

ASPECTE PRIVIND ETICA N AFACERI N MANAGEMENTUL CONTEMPORAN Etica n afaceri este un d !eniu acade!

ic "i un su#iect de de$#atere %u#&ic' f arte recent( At)t de recent* nc)t nu au nce%ut nc' % &e!ici&e "i dis%ute&e cu %ri+ire &a aut rii sau f ndat rii acestuia( Pri+iri&e retr s%ecti+e nc' nu sunt de actua&itate* de aceea nu %ute! %re$enta ine+ita#i&e&e ,scurte c nsidera-ii asu%ra ist riei disci%&inei.( Etica n afaceri are +)rst' %rea fra/ed' ca s' %ute! + r#i de0a des%re f ndat ri* c&asici* ! derni* c nte!% rani* % st! derni "i 1i%er! derni( Fiind n tiune re&ati+ recent intr dusa in + ca#u&aru& s%ecia&isti& r* etica !ana/eria&a este %ri+ita de f arte !u&ti ca fiind acea ra!ura a eticii a%&icate care se refera in s%ecia& &a ti%u& de c nduita* dar si &a actiuni&e %e care !ana/erii &e desfas ara in cadru& r/ani$atii& r(Dre%t ur!are*tre#uie stiut ca unii !ana/eri c nsidera &e/atura dintre afaceri si etica si!%&a /&u!a( A&tii %ri+esc a&aturarea ce& r d ua n tiuni ca fiind i!% si#i&a sau ce& %utin i!%r #a#i&a2 a&ta cate/ rie c nsidera disctii&e des%re etica ire&e+ante( De ase!enea sunt !ana/eri care e+ita sa aduca in discutie etica( Etica afacerilor* ca d !eniu distinct de studiu* se & ca&i$ea$' %re% nderent ntre ec n !ie3!ana/e!ent "i fi& s fie2 definirea acestui c nce%t -ine sea!a #&i/at riu de ceea ce su/erea$'3%r %un fi& s fii cu %ri+ire &a n -iunea de etic'* ns' indirect se ra% rtea$' &a s ci & /ie* %si1 & /ie etc De !u&te ri defini-ii&e f r!a&e au efectu& ned rit de a face ca sensu& 4a%arent5 c&ar a& un r ter!eni s' de+in' #scur( Din %unctu& de +edere a& Dicti naru&ui E6%&icati+ a& Li!#ii R !ane* etica este definita ca fiind* %rintre a&te&e* t ta&itatea n r!e& r de c nduita ! ra&a c res%un$at are ide & /iei unei anu!ite s cietati sau r/ani$atii La %ri!a +edere* este u" r de n-e&es c' ,etica n afaceri. este un d !eniu care ur!'re"te s' c&arifice %r #&e!e&e de natur' ! ra&' ce se ridic' n ! d curent n acti+itatea a/en-i& r ec n !ici dintr7 s cietate ca%ita&ist'( P( V( Le8is define"te etica n afaceri dre%t ,ace& set de %rinci%ii sau ar/u!ente care ar tre#ui s' /u+erne$e c nduita n afaceri* &a ni+e& indi+idua& sau c &ecti+.( Dac' sunte! de ac rd c' e6ist' nu!er ase &ucruri %e care a!enii de afaceri nu ar tre#ui s' &e fac'* etica n afaceri se refer' &a ceea ce a!enii ar trebui s' fac' n afaceri 4Le8is* 9:;<5( Du%' Le8is* etica n afaceri "i de&i!itea$' %r #&e!atica &a ni+e&u& normelor de c !% rta!ent ! ra& care indic' a/en-i& r ec n !ici ce tre#uie "i ce nu tre#uie s' fac' n acti+itatea & r s%ecific'( n %inia ,sintetic'. a &ui R /er Cris%* un a%reciat fi& s f de &a O6f rd* chief editor &a sec-iunea de etic' a %resti/i asei O6f rd Uni+ersit= Press* n sensu& ce& !ai frec+ent uti&i$at* etica n afaceri este un d !eniu de in+esti/a-ii fi& s fice* a+)nd %r %rii&e sa&e %r #&e!e "i te!e de discu-ie* s%ecia&i"ti* %u#&ica-ii* centre de cercetare "i* desi/ur* +arietate de curente sau "c &i de /)ndire( n acest sens* Cris% su/erea$' c' ,etica n afaceri se refer' &a str'duin-e&e fi& s fice a&e fiin-e& r u!ane de a sesi$a %rinci%ii&e care c nstituie etica n afaceri n acest a& d i&ea sens >ce& c nturat n defini-ia &ui Le8is?* de #icei n ideea c' acestea ar tre#ui s' de+in' @eticaA afaceri& r "i a a!eni& r( Si!%&a &ectur' a defini-ii& r de !ai sus ar %utea s' e6%&ice de ce at)t de !u&-i a!eni de afaceri sunt sce%tici n ceea ce %ri+e"te re&e+an-a eticii n afaceri fa-' de %r #&e!e&e & r curente "i fa-' de di&e!e&e %ractice cu care se c nfrunt' n acti+itatea & r( De%arte de a face ca fa%te&e nude s' a%ar' ntr7 &u!in' !ai c&ar' "i s' fie !ai u" r de n-e&es* fi& s fii %ar s'

+ r#easc' des%re a&t' &u!e* r't'cindu7se n s%ecu&a-ii u!#r ase* ce n7au ni!ic c !un cu %re cu%'ri&e %resante a&e ce& r care se cu%' de afaceri( Din fericire* nu t ate defini-ii&e eticii n afaceri sunt c1iar at)t de ,%r funde. "i de ncifrate( Dan Cr'ciun s%une c' etica afaceri& r este d !eniu& ce +i$ea$' a c&arifica %r #&e!e de natur' ! ra&' nt)&nite n ! d curent n acti+itatea c !%anii& r dintr7 ec n !ie c !%etiti+'(9 M( Ve&asBue$ c nsidera c' etica afaceri& r este studiu& %ri+ind ! du& n care standarde&e ! ra&e se aplic %ers ane& r i!%&icate3interesate n r/ani$a-ii&e de afaceri(C S1a8 "i Darr= sustin c' etica afaceri& r este un studiu ce -ine de etica a%&icata asu%ra ceea ce este c rect3inc rect sau #ine3r'u n &u!ea afaceri& r(E Dar !area !a0 ritate a ce& r care scriu des%re acest d !eniu nici nu incearca s' f r!u&e$e defini-ie e6%&icit' a eticii n afaceri* ci %resu%un c' sensu& intuiti+ a& e6%resiei ca atare este suficient de &i!%ede %entru a nu !ai a+ea ne+ ie de %reci$'ri %edant acade!ice( Or* nici aceast' %resu% $i-ie nu este ntru t tu& c rect'( O#ser+'! cu u"urin-' c' ,etica n afaceri. este e6%resie c !%us'* a& c'rei sens % ate fi inte&i/i#i& nu!ai n !'sura n care citit ru& nea+i$at "tie ce nsea!n' cu+inte&e ,etic'. "i ,afaceri.( Ter!enu& ,etic'. se n-e&e/e ansa!#&u& de +a& ri "i n r!e care definesc* ntr7 anu!it' s cietate* !u& de caracter "i re/u&i&e de c !% rtare 0ust'* de!n' "i +rednic' de res%ect* a c'r r nc'&care este #&a!a#i&' "i +rednic' de dis%re-( n aceast' acce%-iune* etica %r ! +ea$' anu!ite valori* %recu! cinstea* dre%tatea* cura0u&* sinceritatea* !'rini!ia* a&truis!u& etc( n firescu& &i!#ii r !)ne* ansa!#&u& acest r re/u&i de ,#un' %urtare. se nu!e"te moral* iar c ndi-ia !u&ui care as%ir' s' tr'iasc' % tri+it un r idea&uri "i %rinci%ii c)t !ai na&te se nu!e"te moralitate( n sensu& s'u %r %riu* etica sau filosofia moral este inter%retare te retic' a ethosului "i a fen !ene& r ! ra&e( O n-e&e/ere a eticii este critic' %entru n i ca indi+i$i* %entru c' etic' s'n't as' re%re$int' ns'"i esen-a unei s ciet'-i ci+i&i$ate( Etica afaceri& r sta#i&este anu!ite n r!e de c !% rta!ent*adica anu!ite re/u&i %e care t ate %ers ane&e care %artici%a &a afaceri* indiferent de % $itia & r F intre%rin$at r* direct r* ec n !ist sau si!%&u functi nar F tre#uie sa &e res%ecte2 sa nu inse&i*sa nu furi* sa7ti %&atesti i!% $ite&e &a stat* sa res%ecti c ntracti&e inc1eiate sunt d ar cate+a din aceste n r!e de c !% rta!ent( Ma0 ritatea n r!e& r de c !% rta!ent etic se ref&ecta in c ntinutu& &e/i& r si a& a&t r re/&e!entari care se refera &a acti+itatea ec n !iei( Etica n afaceri a &uat ra%id a!%& are n s%a-iu& n rd7a!erican* de unde s7a r's%)ndit a% i n t at' &u!ea ,ci+i&i$at'.* !ai e6act n -'ri&e n care se % ate + r#i cu te!ei des%re ec n !ie de %ia-' "i stat de dre%t( Cu #ritanicii n frunte* eur %enii s7au ,c nta!inat. "i ei de interesu& cresc)nd fa-' de etica n afaceri a#ia n anii de du%' 9:;G( n R !)nia* acest 4e+entua&5 interes a#ia este %e ca&e s' se nasc'( S' fie + r#a nu!ai de !i!etis!u& ,f r!e& r f'r' f nd. sau de fireasc' rac rdare &a ,trend.7uri&e &u!ii e+ &uateH Etica se refera &a standarde*iar sc %u& ras%unsuri& r s &icitate este de a incura0a !ana/eru& sa ref&ecte$e asu%ra %rinci%ii& r inta&nite in cursu& +ietii si &a ri/inea & r( Desi/ur* rati na!ente&e si 0udecati&e etice !ature nu sunt t tdeauna us r de facut( Fa%te&e rea&e a&e situatiei nu sunt t tdeauna &i!%e$i* n aceasta situatie* %rinci%ii&e sau criterii&e etice ce tre#uie f & site nu ntrunesc t tdeauna ac rdu& sau c nsensu&* nici !acar a& s%ecia&itati& r( De aici etica %are* %entru cei !ai !u&ti a!eni de afaceri* sa fie ce+a su#iecti+* a! rf* rau definit si*
9 C

D( Cr'ciun "(a( F Etica afacerilor* Editura Paideia* Ducure"ti* CGG<* %a/( 99 M( G( Ve&asBue$ F Business Ethics: Concepts and Cases, Treutica Ia&&* Ne8 Jerse=* 9:;; E K( S1a8* V( Darr= F Moral Issues in Business* De&! nt* Ca&if rnia* 9::C

n c nsecinta* nici f & sit r( Aceasta &i%sa de ncredere n etica este* desi/ur* un fa%t nefericit* de arece fara un ac rd c !un asu%ra %rinci%ii& r etice* etica ra!)ne a fiecaruia %entru e& nsusi si ncrederea* care este #a$a tutur r afaceri& r* este su#!inata( Ltiin-a eticii are un du#&u caracter* res%ecti+M ana&itic* 4se %re cu%' de cau$e&e ac-iuni& r n astre5 "i n r!ati+ 4ne s%une ce a+e! de f'cut52 ns'* f'r' s' fie "tiin-' descri%ti+' 4nu ne indic' cu! s' face!5* este "tiin-' %ractic'* rientat' s%re ac-iuneM se n+a-' din %ractic'( De aceea* se f & se"te adesea "i c nce%tu& de etic' a%&icat'( n u&ti!ii ani* nde se#i du%' 9:;G "i %)n' n %re$ent* &a ni+e&u& !ari& r c r% ra-ii ccidenta&e* se discut' cu insisten-' des%re necesitatea ca !ana/erii s' ad %te c nduit' etic' n ad!inistrarea afaceri& r2 de"i !ai %u-in +i$i#i&* ideea unui c !% rta!ent etic n afaceri a f st acce%tat'3%re&uat' "i de sect ru& de IMM7uri( Aceasta nsea!n' c' !ateria&i$area sarcini& r ce re+in !ana/eri& r* ricu! ar fi e&e c&asificate* di+erse strate/ii a%&icate* di+erse #iecti+e %r %use* nu % t a+ea & c n rice c ndi-ii "i3sau f'r' res%ectarea un r valori recunoscute de societate2 nsea!n' c' #-inerea de %r fit "i cre"terea ec n !ic' de c'tre fir!e nu % ate a+ea & c %e sea!a !ane+re& r ner ase* inc recte "i care %r duc %re0udicii actua&e sau +iit are un r /ru%uri de interes 4%r %rietari* sa&aria-i* c&ien-i* furni$ ri* c !unitate etc(5( Sunt !ai !u&te ! ti+e %entru care etica in afaceri a de+enit un su#iect atat de i!% rtant( n %ri!u& r)nd* tre#uie su#&iniat fa%tu& c' %uterea "i inf&uen-a fir!e& r %ri+ate asu%ra ntre/ii s ciet'-i este !ai !are dec)t a f st +re dat' %)n' acu!* iar % &itici&e i! ra&e* frec+ent nt)&nite n !ediu& de afaceri* % t s' %r + ace i!ense daune "i %re0udicii indi+i$i& r* c !unit'-i& r "i !ediu&ui( P &itici&e /u+erna!enta&e din anii N;G* de e6e!%&u* au sc s n re&ief anu!ite %r #&e!e de etic' n afaceri* care se %un acu! cu !are acuitate "i n tran$i-ia s ciet'-ii r !)ne"ti s%re ec n !ie de %ia-' func-i na&'( At)t n -'ri&e ccidenta&e* c)t "i n -ara n astr' %r /ra!e&e de %ri+ati$are au f'cut ca nu!er ase ntre%rinderi af&ate +re!e n %r %rietatea statu&ui s' se ada%te$e cerin-e& r de eficien-' "i renta#i&itate a&e un r afaceri c !ercia&e( Dre%t ur!are* n ii & r !ana/eri au dis%us !asi+e c ncedieri de %ers na&* ac rd)ndu7"i & r ns' re!unera-ii su#stan-ia& !'rite( M ra&itatea acest r !'suri a f st %us' +e1e!ent su# se!nu& ntre#'rii de c'tre %inia %u#&ic'* st)rnind de$#ateri a%rinse n &e/'tur' cu #iecti+e&e esen-ia&e %e care tre#uie s' &e ur!'reasc' ntre%rinderi&e c !ercia&eM tre#uie acestea s' se %un' n %ri!u& r)nd n ser+iciu& #un'st'rii /enera&e a s ciet'-ii ri s' ser+easc' !ai %resus de rice interese&e ac-i nari& rH O dat' cu retra/erea t ta&' sau %ar-ia&' a ad!inistra-iei de stat din anu!ite sect are de acti+itate %e care &e7a c ntr &at ti!% de !u&te decenii* s7au %us t t !ai !u&te ntre#'ri n &e/'tur' cu !'sura n care fir!e&e %ri+ate ar tre#ui s' %reia res% nsa#i&it'-i&e %e care statu& "i &e7a dec&inat( S%eran-e&e c' a!enii de afaceri ar %utea s' sus-in' financiar de$+ &tarea arte& r* a "tiin-ei "i educa-iei nu sunt c)tu"i de %u-in ce+a de dat' recent'( N u' este ns' transf r!area s%eran-e& r n a"te%t'ri "i c1iar n %reten-ii2 ceea ce dini ar' se c nsidera a fi d ar /ener $itate + &untar' a%are n %inia t t !ai !u&t r a!eni dre%t ,res% nsa#i&itate s cia&'.( N u' este "i +e1e!en-a cu care #un' %arte a %iniei %u#&ice s &icit' fir!e& r "i c r% ra-ii& r %ri+ate s' se i!%&ice n eradicarea tutur r re&e& r din s cietatea c nte!% ran'( Nu e suficient ca in+estit rii s' fere %e %ia-' %r duse de t t !ai #un' ca&itate* !ai si/ure "i !ai accesi#i&e %entru c nsu!at ri sau ca ace"tia s' asi/ure c ndi-ii de &ucru t t !ai #une %entru sa&aria-i* ci "i s' sa&+e$e s%ecii&e #i & /ice n %eric & de dis%ari-ie* s' %r te0e$e ! nu!ente&e ist rice* s' sus-in' siste!u& de s'n'tate ri s' se i!%&ice n eradicarea s'r'ciei %e ntrea/a %&anet'( 4Fire"te c' astfe& de c ntr +erse sunt de actua&itate nu!ai n Occident( P)n' acu!* %r as%e-i& r n "tri !i&i nari nici !'car nu &e7a trecut %rin !inte s' s%ri0ine arta* "tiin-a* s'n'tatea sau educa-ia2 ce& !u&t unii s7au i!%&icat financiar n s% ns ri$area un r c&u#uri de f t#a&* n terenuri de / &f sau /a&e de # 6* n +re!e ce a&-ii se %retind !ari +)n't ri de ani!a&e s'&#atice !ari "i !ici5( O dat' cu

cre"terea inf&uen-ei sect ru&ui %ri+at asu%ra ntre/ii +ie-i ec n !ice "i s cia&e* interesu& cana&e& r !ediatice fa-' de &u!ea afaceri& r a s% rit c nstant( A0unse din ce n ce !ai frec+ent %e %ri!a %a/in'* !a&+ersa-iuni&e a!eni& r de afaceri au st)rnit reac-ii* critici "i c !entarii a%rinse din %artea %iniei %u#&ice* s% rind interesu& /enera& fa-' de ! ra&itatea a/en-i& r ec n !ici "i a func-i nari& r %u#&ici cu atri#u-ii "i c !%eten-e du#i s e6ercitate n /esti narea a+u-iei na-i na&e( Din acest %unct de +edere* ne %ute! !)ndri cu fa%tu& c' sunte! &a un ni+e& c !%ara#i& cu &u!ea ccidenta&'2 du%' 9::G* R !)nia a a+ut %arte din #e&"u/ de scanda&uri mediatice* nu!ai c'* s%re de se#ire de ccidenta&i* n i sunte! nc' n a"te%tarea !ari& r %r cese n justiie* care s'7i tri!it' %e +in +a-i du%' /ratii "i care s' $druncine c)t de c)t senti!entu& de i!unitate a& n i& r % tenta-i % &itici "i financiari( Su# %resiunea efecte& r direct %erce%ti#i&e n +ia-a & r a % &itici& r interesate "i ,e/ iste. a&e !ari& r c r% ra-ii "i a strate/ii& r /u+erna!enta&e rientate s%re desc'tu"area !ecanis!e& r c ncuren-ia&e a&e %ie-ei &i#ere* %e &ar/ %re$entate "i de$#'tute n mass-media* !i&itantis!u& diferite& r /ru%uri "i cate/ rii de sta eholders s7a intensificat %r /resi+* s% rind interesu& %iniei %u#&ice fa-' de etica afaceri& r "i a ad!instra-iei %u#&ice( Greu traducti#i& n r !)ne"te %rin cu+)ntu& ,%artici%an-i.* ter!enu& en/&e$esc sta eholders dese!nea$' t ate /ru%uri&e s cia&e afectate direct sau indirect de acti+itatea fir!e& r c !ercia&e2 !ai !u&t dec)t at)t* aceste /ru%uri iau %arte &a ,0 cu&. ec n !iei de %ia-'* nu d ar n ca&itate de ,s%ectat ri.* ci "i n ca&itate de %artici%an-i acti+i 4ca ni"te ,fi/uran-i.5* ntruc)t f'r' i!%&icarea & r* acti+itatea fir!e& r c !ercia&e ar fi i!% si#i&' 4ca un s%ectac & de teatru n care +edete&e "i7ar da re%&ici&e %e scen' %ustie n fa-a scaune& r / a&e5( Printre ce&e !ai i!% rtante cate/ rii de sta eholders se nu!'r' sa&aria-ii* c nsu!at rii "i c !unit'-i&e & ca&e( De e6e!%&u* cei !ai #uni sa&aria-i din -'ri&e ccidenta&e nce% s' fie atra"i nu nu!ai de !'ri!ea sa&ariu&ui "i a # nifica-ii& r* ci t t !ai !u&t de satisfac-ia intrinsec' a !uncii & r* de % si#i&it'-i&e de %erfec-i nare %r fesi na&' "i* nu n u&ti!u& r)nd* de ca&itatea ! ra&' a ce& r care i an/a0ea$'( Pe !'sur' ce se %r fi&ea$' descre"tere nu!eric' a candida-i& r din r)nduri&e un r /ru%uri tradi-i na& fa+ ri$ate* %r fi&u& etic a& fir!ei de+ine un criteriu c1eie n &u%ta %entru atra/erea "i %'strarea an/a0a-i& r %erf r!an-i( Pe de a&t' %arte* dac' %ri!e&e ,!i"c'ri. a&e c nsu!at ri& r au ur!'rit cu %rec'dere ca&itatea "i %re-u& %r duse& r "i ser+icii& r* acu! se afir!' t t !ai acti+ a"a7nu!itu& vi!ilante consumerism* !i"care de # ic t a& %r duse& r sc ase %e %ia-' de fir!e ce st)rnesc de$a%r #area %u#&icu&ui ntruc)t f & sesc te1n & /ii % &uante* e6%& atea$' f r-a de !unc' e6tre! de ieftin' din Lu!ea a Treia* s%ri0in' re/i!uri % &itice %resi+e etc( n c nsecin-'* fir!e&e care + r s' atra/' ace"ti c nsu!at ri din ce n ce !ai critici "i !ai e6i/en-i tre#uie s' fie f arte atente cu! a# rdea$' %r #&e!e&e de etic' n afaceri( Cre"terea interesu&ui fa-' de etica n afaceri este deter!inat' "i de sc1i!#area naturii nse"i a afaceri& r n c nte6tu& u&ti!e& r decenii* n care a &uat a!%& are e+ident' %r cesu& de /& #a&i$are(Fir!e&e c !ercia&e de+in t t !ai transfr nta&iere* !ai c !%&e6e "i !ai dina!ice dec)t au f st +re dat' %)n' acu!( n c nsecin-'* a%ar %r #&e!e n i* iar certitudini&e +a& ric7n r!ati+e a&e !edii& r de afaceri & ca&e sunt n& cuite de re&ati+itatea unui c nte6t !u&tina-i na& "i !u&ticu&tura&* n care criterii&e c rectitudinii ! ra&e difer' "i se ! dific' ra%id( Dre%t ur!are* c1iar "i %r #&e!e&e !ai +ec1i de+in t t !ai /reu de s &u-i nat* iar afaceri&e tre#uie s' re%un' n discu-ie anu!ite %rinci%ii "i +a& ri c nsiderate %)n' de cur)nd a fi de &a sine n-e&ese( Fire"te c' &ista acest r sc1i!#'ri !a0 re* de natur' s' s% reasc' i!% rtan-a eticii n afaceri* este inc !%&et'2 !u&te a&te as%ecte % t intra n discu-ie( Insa acestea sustin cu succes ideea c' interesu& cresc)nd n ntrea/a &u!e fa-' de etica n afaceri nu este d ar ! d' trec't are* indus' de ,i!%eria&is!u& cu&tura&. n rd7a!erican(

In %ractica* e6ista !ai !u&te te rii cu %ri+ire &a etica* in c nditii&e in care presiunea social "i !radul de profitabilitate al firmei inf&uen-ea$' indirect c !% rta!entu& c ncret %e care7& !anifest' fir!a &a un ! !ent dat( La e6tre!' te retic' se af&' c nce%-ia &ui Mi&t n Fried!an* ce s%une c' sin/ura responsabilitate social a c !%aniei este #-inerea de %r fit* iar &a cea&a&t' e6tre!' te retic' se af&' teoria sta eholders * care distri#uie res% nsa#i&itatea s cia&' a c !%aniei %entru t ate /ru%uri&e interesate2 te ria !ini!u&ui de c !% rta!ent etic ncearc' s' a%r %ie ce&e d u' e6tre!e enun-)nd c' sc %u& fir!ei este de a !a6i!i$a %r fitu& ns' cu res%ectarea un r !ini!e re/u&i de etic'2 a"adar a+e! d u' situa-iiMO 7 dac' %r fitu& este acce%ta#i& sau s%re cre"tere* sunt resurse "i se % t ac rda f nduri %entru %r tec-ia !ediu&ui* %re!ierea sa&aria-i& r* # nifica-ii %entru c&ien-i etc2 ntr7 astfe& de %eri ad'* este !ai !ic' tendin-a deciden-i& r de a se i!%&ica n afaceri nec&are "i3sau situate &a &i!ita &e/a&it'-ii "i eticii2 7 dac' %r fitu& este n sc'dere sau fir!a este ntr7 %eri ad' de cri$'* se reduc f nduri&e %e di+erse destina-ii "i cre"te tendin-a de a an/a0a anu!ite afaceri !ai %u-in etice sau du#i ase 4nd ie&nice din %unct de +edere a& %re+ederi& r &e/a&e etc(5( Etica afaceri& r este esenTia&' %entru succesu& %e ter!en &un/ a& acti+it'Tii( Acest ade+'r este %r #at at)t din %ers%ecti+' !acr ec n !ic'* c)t si din cea !icr ec n !ic'( La ni+e& !acr ec n !ic* etica afectea$' ntre/u& siste! ec n !ic2 c !% rta!entu& i! ra& % ate dist rsi na %iaTa* duc)nd &a a& care ineficient' a resurse& r( Din %ers%ecti+a !icr ec n !ic'* etica este adesea as ciat' cu ncrederea( Etica este necesar'* dar nu suficient'* %entru a c)sti/a ncrederea furni$ ri& r* c&ienTi& r* c !unit'Tii* an/a0aTi& r* ntrea/a &iteratur' ec n !ic' a%recia$' fa%tu& c' ncrederea este deosebit de important' n relatiile de afaceri( ncrederea nsea!n' de fa%t !ics rarea riscu&ui asu!at* ncrederea* #a$at' %e e6%erienTa #une& r re&aTii cu a&Ti a!eni* fir!e* /ru%uri etc(* +a asi/ura %r te0area dre%turi& r si interese& r* deci riscu& +a fi !ai !ic( ncrederea si #une&e re&aTii a&e fir!ei se refer' in %ri!u& rand &a< ncrederea n relatiile cu furnizorii 7 furni$ rii sunt %arteneri de afaceri f arte i!% rtanTi* direct afectaTi de deci$ii&e r/ani$aTiei* de c !% rta!entu& acesteia( Mai a&es dac' este + r#a de re&aTii %e ter!en &un/* ncrederea ntre d i %arteneri este f arte i!% rtant'( Ea se c)sti/' %rin res%ectarea #&i/aTii& r de c'tre fiecare %arte si %rin !ini!i$area sur%ri$e& r de rice fe&( ncrederea deter!in' !ai !are eficienT'* n ti!%* a sc1i!#u&ui( Iar re&aTii&e de sc1i!# #a$ate %e ncredere se de$+ &t' atunci c)nd fiecare %artener & tratea$' %e ce&'&a&t asa cu! ar +rea e& s' fie tratat( Increderea n relaTiile cu consumatorii 7 un +)n$'t r c)sti/' ncrederea c&ientu&ui s'u atunci c)nd este nest* c !%etent* rientat c'tre ne+ i&e c&ientu&ui si %&'cut( C&ienTii astea%t' de &a +)n$'t r %r duse&e3ser+icii&e de ca&itatea %r !is'* %recu! si inf r!atii rea&e* %ertinente( Increderea n relaTiile cu angajaTii 7 ncrederea tre#uie ac rdat' at)t sefi& r* c)t si su# rd nati& r( Un c&i!at de ncredere duce &a !ai #un' c !unicare* &a fide&itate !ai !are a an/a0aTi& r* &a c nfidenT'* &a reducerea c nf&icte& r de !unc' sau a c nf&icte& r dintre /ru%uri&e de !unc' etc( Un studiu rea&i$at &a Genera& M t rs a identificat cinci fact ri c re&aTi cu ncrederea n relatiile cu angajatiiM a5 %erce%Tia unei c !unic'ri desc1ise si neste* n sus si n 0 s %e scar' ierar1ic'2 #5 trata!entu& c rect %entru fiecare /ru% de !unc'2
O

G( Dess&er F Mana!ement* Erd editi n* Pears n Educati n* Ne8 Jerse=* CGGO* %a/(PO

c5 !%'rTirea #iecti+e& r si a +a& ri& r ntre !uncit ri si su%ra+e/1et ri2 d5 aut n !ia* ca un se!n a& ncrederii n an/a0at2 e5 feed#acQ din %artea !ana/e!entu&ui %ri+ind %erf r!anTe&e si res% nsa#i&it'Ti&e sa&ariaTi& r( f5 ncrederea este n re&aTie direct' cu une&e te1nici ! derne de !ana/e!ent si anu!eM cresterea res% nsa#i&it'Tii* !ana/e!entu& %artici%ati+* !ana/e!entu& %rin #iecti+e* cercuri&e de ca&itate etc( Etica n afaceri se refer' de fa%t &a ace& ec1i&i#ru care ar tre#ui /'sit ntre %erf r!anTe&e ec n !ice si ce&e s cia&e a&e fir!ei( Comunicarea onest' si tratamentul corect in privinta clientilor firmei presupune Pr duse de calitate, si/ure* cu instrucTiuni de f & sire* a+ertis!ente asu%ra efecte& r ned rite a&e %eric &e& r % si#i&e %entru c nsu!at r( Su% $iTia /enera&' %e care se #a$ea$' c !erTu& este cea a consumatorului adult, dotat cu discern'mnt, inte&i/ent* ca%a#i& s'7si dea sea!a de riscuri* este responsabil 4ceea ce* de e6e!%&u* nu se % tri+este c %ii& r c)nd este + r#a des%re 0uc'rii cu un /rad de %eric &* de Ti/'ri* #'uturi* fi&!e e6cesi+ de +i &ente sau #scene5( n ca$u& produc'torului e6ist' %resu% $iTia c' este matur, inteligent, responsabil, bine intenTionat. Acestea sunt n /enera& ca$uri idea&e* adesea ar't)nd t tusi c !% rta!ente rea&e frec+ente( Ce se nt)!%&' ns' n ca$u& n care c nsu!at ru& este ires% nsa#i& iar %r duc't ru& este neca&ificatH PiaTa sin/ur' nu % ate s' re/&e!ente$e astfe& de situaTii( Une ri ceea ce se fer' %e %iaTa nu d ar c' nu satisface ne+ ie 4de !enTinere* de aut de$+ &tare* de aut afir!are5* dar* !ai !u&t* % ate s' &e$e$e ce&e !ai se!nificati+e dat rii faT' de sine a&e c nsu!at ru&ui si dat rii faT' de a&Tii a&e %r duc't ru&ui( De e6e!%&u* uti&i$area e6cesi+' a i!a/ini& r de fe!ei n rec&a!e &a #iecte de u$ casnic &e circu!scrie acest ra i!a/ine de eterne ser+it are a&e fa!i&iei iar uti&i$area e6cesi+' a i!a/inii fe!ei& r ca tru% nt'reste i!a/inea c' fe!ei&e sunt #iect se6ua&( Rec&a!a %r ! +ea$' uti&i$area fe!ei& r ca #iecte si a se6u&ui ca !i0& c de !ani%u&are( Ea % ate nt'rii %re0udec'Ti&e rasia&e( Rec&a!a u$ea$' de !inciuni* i&u$ii % $iti+e 4+ei cuceri &u!ea dac' f & sesti %arfu!u& R5* de seducTie* Qitsc1P( Este siste!atic nc'&cat %rinci%iu& ade+'ru&ui 4a& +eridicit'Tii5( n nu!e&e unui astfe& de %rinci%iu ar tre#ui %er!is' d ar %re$entarea inf r!aTii& r des%re ca&itate si uti&i$are( Pr duc't rii !i$ea$' %e fa%tu& c' un c nsu!at r !ediu % ate s' nu &e nTe&ea/'* dar c' astfe& are si e& res% nsa#i&itatea n faTa a&e/erii %e care face( Res% nsa#i&itatea* %entru a fi etic'* tre#uie s' fie reci%r c'( An/a0aTii sunt trataTi adesea ca marf' - forT' de munc', desi sunt fiinTe u!ane* scopuri n sine. Ce&e !ai de$u!ani$ante trata!ente se a%&ic' !ai a&es n $ ne&e n care e6ist' %iaT' a f rTei de !unc' caracteri$at' de ! n %s n 4un sin/ur cu!%'r't r a& f rTei de !unc'5( Etica n re&aTii&e dintre an/a0at si fir!' %resu%une serie de %rinci%ii si n r!e( Tratarea

an/a0aTi& r ca %e %ies' %ur n& cui#i&'* res%ecti+ un si!%&u !i0& c* c nduce &a fa%tu& c' si ei tratea$' c !%ania ca %e staTie de tran$iTie* si!%&' surs' de sa&ariu si #eneficii( Loialitatea faT' de companie se c nturea$' %rin #&i/aTii&e reci%r ceM c !%anie7an/a0at* %rin atri#uire de r &uri si res% nsa#i&it'Ti( Une&e dintre acestea sunt c ntractua&e si &e/a&e* dar e&e nu a0un/ dec)t %entru nde%&inirea sarcini& r si nu au c !% nenta etic' E6ist' !ereu dimensiune moral' mndria faT' de %r %rii&e %r duse* spiritul de ec!ip', grija faT' de bun'starea companiei, atasamentul faT' de colegi etc( Afaceri&e nu sunt sc % n sine( SE6ist' une ri conflicte de valori ntre valorile companiei si cele personale. n acest ca$* unii an/a0aTi tra/ se!na&e de a&ar!'* si critic' %u#&ic %r %ria c !%anie( Cate/ ria de an/a0aTi des%re care discut'! nu are +iaT' &inistit'* risc' f arte !u&t 4n %ri!u& r)nd si risc' s&u0#a5* sunt %erce%uTi de c'tre c !%anie ca tr'd't ri* inde$ira#i&i iar succese&e & r sunt ca$i na&e( "aT' de acTionari un c !% rta!ent etic %resu%une /estiune c rect'* & ia&itate* inf r!are* trans%arenT'* c nfidenTia&itate( "aT' de comunitate 7 %r te0area !ediu&ui* c ntri#uTie &a s &uTi narea %r #&e!e& r s cia&e* res%ectarea di+ersit'Tii cu&tura&e( Aut area A#rudan Maria7Made&a sustine ca t t din cate/ ria %rinci%ii& r etice fac %arte;M considera S Tia special' 7 adic' trata!entu& c rect standard % ate fi ! dificat %entru situaTii s%ecia&e cu! ar fiM a0ut rarea unui +ec1i an/a0at* %ri ritatea &a an/a0are %entru %ers an' cu ne+ i s%ecia&e* c !anda dat' unui furni$ r & ia&* af&at ns' n i!%as2 competi S Tia onest' 7 %rin e+itarea !ituirii si a a&t r !i0& ace care nu sunt neste n +ederea #Tinerii unei c !en$i2 responsabilitatea S faT' de organizaTie 7 acTi n)nd %entru #ine&e ntre/ii r/ani$aTii nu d ar n interes %r %riu* e+it)nd risi%a si ineficienTa2 respectarea S legii 7 e+itarea %e c'i &e/a&e a i!% $it'rii nu %rin e+a$iune ci %rin ur!area s%iritu&ui si &iterei &e/ii( #rincipiile liderilor etici n afaceri sunt 9( Tratea$' t Ti an/a0aTii dre%t %ers ane unice* +a& r ase( Nu tratea$' nici dat' %e cine+a ca si cu! ar fi dis%ensa#i&* f'r' +a& are sau dre%t ,un si!%&u !e!#ru a& ec1i%ei.( C( $usTin libertatea, cresterea si dezvoltarea fiec'rui angajat. Nu ana&i$ea$' nici dat' %e cine+a %rin stere ti%uri si i!a/ini sau &ucruri fi6ate si i!% si#i& de sc1i!#at( E( Comunic' cu angajaTii folosind numele cu respect. Nu f & sesc si s' nu i!%un nici dat' ce& r&a&Ti a&te nTe&esuri sau nu!e ne% tri+ite( O( "ormeaz' si ncurajeaz' un regim ec!ilibrat de munc' si odi!n'. Nu ad %t' % &itici sau cereri asu%ra an/a0aTi& r care s' su#!ine$e ec1i&i#ru& $i&nic( <( %noreaz' si respect' familiile angajaTilor. Nu su#esti!ea$' nici dat' se!nificaTia fa!i&iei si a %rieteni& r %entru an/a0aTi( P( #rotejeaz' viaTa, siguranTa si s'n'tatea angajaTilor. Nu %une n %eric & si/uranTa fi$ic' a +reunei %ers ane( T( Creeaz' un mediu de lucru f'r' !'rTuire se&ual'. Nu %er!ite c !unic'ri sau acti+it'Ti inadec+ate din %unct de +edere se6ua&( ;( $unt corecTi si ec!itabili n probleme financiare. Nu t &erea$' nici dat' sa&arii* %reTuri sau %ractici financiare in0uste( :( Comunic' desc!is cu subordonaTii. Nu caracteri$ea$' nici dat' /resit %ers ane&e* %r duse&e* ser+icii&e sau fa%te&e( 9G( Cultiv' o atitudine pozitiv' faT' de celelalte persoane si realiz'rile acestora. Nu cedea$' tendinTe& r de in+idie sau tentaTiei de a7si nsusi !erite&e !uncii a&t ra(

Studiu de ca$ 7 C !%ania C ca7C &a F i n R !)niaH

!u&tinai na&' res% nsa#i&' at)t %e %&an ! ndia& c)t

La ni+e& /& #a& au f st rea&i$ate nu!er ase studii cu %ri+ire &a res%ectarea3neres%ectarea %rinci%ii& r de etica dat rita fa%tu&ui ca acest d !eniu este din ce in ce !ai !ediati$at in u&ti!ii ani( Institutu& Et1is%1ere * f r!at dintr7un /ru% de e6%erti in etica #usiness* a %u#&icat un ra% rt des%re cele mai etice companii din &u!e in CG99 ( Ince%and cu CGGP* Institutu& %u#&ica* in fiecare an* ra% rtu& UT1e K r&d M st Et1ica& C !%anies. care recun aste ce&e !ai #une %ractici in ceea ce %ri+este etica in afaceri* res% nsa#i&itatea s cia&a* sustena#i&itatea si in +atia rientata catre #unastarea %u#&icu&ui( Anu& acesta* &ista a cu%rins '() de companii* dintre care (* au fost din afara $tatelor +nite( Nu!aru& de c !%anii !enti nate a f st !ai !are fata de anu& trecut* cand &ista a inc&us d ar 99G( #rocesul de selectie s7a facut %e #a$a unui c1esti nar a%&icat c !%anii& r %artici%ante si a unei cercetari ri/ur ase %rin care se +erificau inf r!atii&e furni$ate in c1esti nar( Astfe&* fiecare c !%anie a %ri!it un Ucoeficient de etica. 4Et1ics C eficient 7 EV5 re$u&tat din %uncta0e&e #tinute &a !ai !u&te cate/ rii( Printre acestea suntM Res% nsa#i&itatea si an/a0a!entu& fata de s cietate* In +atia rientata catre #unastarea %u#&icu&ui* Re%utatia si res%ectarea &e/ii* M du& de c nducere in c r% ratie* etc( $tarbuc,s si -eneral .lectric se nu!ara %rintre ce&e CE de c !%anii care s7au ca&ificat in ra% rt in t ti cei sase ani in care acesta a f st rea&i$at( Iata cate+a dintre cele mai etice companii &a ni+e& ! ndia&* in functie de d !eniu& de acti+itateM

I!#raca!inteM Ti!#er&and* Pata/ nia* Ga% Aut M F rd M t r C !%an= Ser+icii DusinessM Accenture Mancare si #auturiM Pe%siC * St n=fie&d 4fir!a %r ducat are de iaurturi r/anice5 ITM Inte& C r% rati n 4a%are %entru %ri!a data in aceasta &ista5

E&ectr niceM E&ectr &u6* Rer 6 C r% rati n Pr duse de c nsu!M C &/ate7Pa&! &i+e* IenQe& AGWC (* Sanatate si fru!useteM LNOrea& 4c !%ania care este %ri!a data in &ista5 Ec1i%a!ente de te&ec !unicatiiM Cisc S=ste!

Du%' cu! #ser+'!* c !%ania C ca7C &a nu se af&' n t %u& acestui studiu( nce%)ndu7i +)n$'ri&e &a Jac #Xs Far!ac= din At&anta* Ge r/ia* %e ; !ai* 9;;P* C ca7 C &a este n %re$ent cea !ai c nsu!at' #'utur' r'c rit are din &u!e(Este +)ndut' n !a/a$ine*restaurante i a%arate n %este CGG de 'ri* %rin !ai!u&t de OGG de #rand7uri ce %r duc %este EGGG de #'uturi diferite(n R !)nia a f st creat #rand7u& C ca7C &a IDC care a iniiat nu!er ase ca!%anii de %r ! +are a %r duse& r c !%aniei( Ca numeroase /0C-uri i compania Coca-Cola a realizat i adoptat un ,,Cod de conduit n afaceri1 2Code of 3usiness Conduct4 ,fiind creat i un motto ,,5cionnd cu integritate n ntreaga lume66. 5ceasta consider c cele mai importante valori pentru meninerea i dezvoltarea companiei sunt Inte/ritatea 7 care este c nsiderata %ri ritar' Leaders1i%7u& Pasiunea Res% nsa#i&itatea C &a# rarea Di+ersitatea Ca&itatea C !%ania susine c' ,Inte/ritatea nsea!n' a face ceea ce este c rect( Aci n)nd cu inte/ritate* acest fa%t se +a ref&ecta % $iti+ asu%ra i!a/inii i re%utaiei(.De ase!enea* %rin inter!ediu& acestui c d* este susinut' %re$entarea %r duse& r ntr7 !aniera c rect'* sunt a%'rate dre%turi&e an/a0ai& r i nu n u&ti!u& r)nd a&e c nsu!at ri& r( #entru a-i menine7mbunti imaginea public, compania a susinut financiar i ideologic o serie de proiecte care au mers pe mai multe direcii, n special protecia mediului. Coca-Cola 83C 9omania promoveaza responsabilitatea sociala prin investitii in ( directii -comunitatea si mediul 2conservarea si protejarea resurselor de apa, energia si protejarea climei, recuperarea si reciclarea ambalajelor4

-locul de munca 2perfectionarea angajatilor4 -piata 2sanatatea consumatorilor4. n CG99 Au &ansat ca!%ania ,Li+e P siti+e&=. 4,Tr'iete % $iti+.5* care i7a fi6at nite #iecti+e ndr'$neeM s' returne$e &u!ii at)ta a%' c)t f & seste* s'7i reduc' a!%renta de car# n %entru %eraii&e de %r ducie cu <Y %)n' n CG9< i s' recic&e$e t ate a!#a&a0e&e( n ace&ai an* c !%ania a!erican' a intr dus %e %ia' aa7nu!ita ,P&antD tt&e. 4,stic&a din %&ante.5* c nfeci nat' n %r % rie de EGY din !ateria& +e/eta& i 9GGY recic&a#i&'( Une&e dintre #'uturi&e sa&e c nin Tru+ia* un ndu&cit r natura&* f'r' ca& rii( Au &ansat de ase!enea Ca!%ania de cau$e .Arctic I !e . de$+ &tat' n %arteneriat cu K r&d Kide Fund f r Nature 4KKF5 care i %r %unea s' creasc' /radu& de c ntienti$are i s' str)n/' f nduri %entru %r te0area 1a#itatu&ui uri& r % &ari* af&ai %e ca&e de dis%ariie n c nte6tu& nc'&$irii /& #a&e(D rind a s%ri0ini ursu& % &ar* care este si!# &u& c !%aniei din 9::E* C ca7C &a a d nat : milioane de dolari %entru cau$a suinut' de KKF i a ncura0at c&ienii s' c ntri#uie i ei* %entru a str)n/e nc' un !i&i n %)n' &a fina&u& ca!%aniei( Z n cadrul edi;iei :<'< a competi;iei interna;ionale L5C# /agellan, care premiaz cele mai eficiente campanii de comunicare la nivel mondial, Compania Coca-Cola 8=3 9omnia a fost distinsa cu un premiu aur la categoria >9elatii comunitare1 pentru >#rogramul de Colectare $electiva1.

Z Z Z

Z Z

5cesa este e&presia angajamentului de a contribui la crearea unui sistem integrat de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, dar si de a educa populatia in aceasta directie. Un a&t %r iect recent &ansat de C ca7C &a ur!'rete str)n/erea de #ani %entru fundaia RAIN( Cau$a acesteia este !#un't'irea accesu&ui &a a%a % ta#i&' n $ ne&e defa+ ri$ate a&e &u!ii( 9ecent, Compania Coca Cola s-a implicat ntr-o campanie contra obezitii lansat de -uvernul britanic, care vizeaza reducerea numrului de calorii din produse i promovarea unei alimentaii mai sntoase n special n rndul copiilor i adolescenilor. #rogramul >.tica - Cea mai bun etic!et n afaceri1 i-a propus s i nvee pe studeni principiile eticii n afaceri i s-i ncurajeze s le aplice n viitoarea lor activitate. Coca-Cola a vrut s ajute astfel la ridicarea standardelor mediului de afaceri din 9omnia i la rectigarea ncrederii tinerei generaii n economia de pia i n valorile reale ale concurenei i pieei libere. n ciuda % &iticii sa&e de res% nsa#i&itate s cia&' i ec & /ic'* c !%ania a f st acu$at' de7a&un/u& ti!%u&ui de nc'&c'ri f&a/rante n ceea ce %ri+ete % &itici&e sa&e cu %ri+ire &a %r tecia !ediu&ui* %r tecia c nsu!at ri& r* dre%turi&e an/a0ai& r etc( Pr tecia !ediu&ui

ntr7un sec & i un sfert de +ia' car# /a$ as'* c & su& a!erican a f st n+'&uit n critici i c ntr +erse efer+escente* care %ar s' se fi nteit nce%)nd cu anii CGGG( Dei C ca C &a a iniiat recent a!%&' ca!%anie de ec & /i$are cu #iecti+e ndr'$nee* trecutu& s'u nu %rea

nde%'rtat % art' nse!nu& t 6icit'ii i a& cri$ei a%ei n cadru& un r c !unit'i & ca&e ce %ractic' a/ricu&tura de su#$isten'( Institutu& %entru Ener/ie i Resurse 4TERI5 din Ne8 De&1i su#&inia n CGG< c' fir!a C ca C &a tre#uie s' fac' ef rturi de c nser+are a resurse& r & ca&e de a%' din India( De ase!enea* n u&ti!ii ani* c !%ania a!erican' a f st criticat' susinut %entru !%uinarea resurse& r de a%' +ita&e %entru une&e c !unit'i & ca&e( Pr #&e!a %ersistent' cu &i%sa a%ei din India s7a transf r!at ntr7 ade+'rat' cri$' du%' insta&area c !%aniei a!ericane n $ n'* acu$at' de aca%ararea t t !ai !u&t r surse de a%' din ntrea/a &u!e( n ur!a ra% rtu&ui TERI din CGG;* C ca C &a a %r !is ns' s'7i intensifice ef rturi&e de tratare a a%ei i de rec &tare a a%ei de %& aie( n CGGO* c !%ania anuna retra/erea de %e %iaa Marii Dritanii #randu& Dasani* recun sc)nd c' este a%' de &a r #inet* ns' trecut' %rintr7un !inui s %r ces de %urificare( Dasani nu a !ai re+enit %e %iata din Marea Dritanie nici %ana asta$i* dar a ra!as %e ce&e&a&te %iete( Scanda&u& ABuafina 4#rand din % rt f &iu& Pe%si5* dec&ansat in iu&ie anu& acesta* a adus iarasi in discutie %r #&e!e&e a%e& r de r #inet %urificate n c nte6tu& n care %e etic1et' nu este %reci$at' sursa a%ei(

Pr tecia c nsu!at ri& r

Cea !ai !are cri$a de i!a/ine %rin care a trecut C ca7C &a a f st n 9:::* c)nd aut rit'i&e #e&/iene au inter$is +)n$area %r duse& r ti!% de 9G $i&e ntruc)t !ai !u&i c %ii s7au !# &n'+it du%' ce au #'ut C ca7C &a( Teste&e au ar'tat c' #'utura fusese c nta!inat' din cau$a su#stane& r c1i!ice f & site &a cur'area reci%iente& r de trans% rt(

A+)nd n +edere studii&e rea&i$ate n CGGE i CGGP de c'tre Centru& %entru tiin' i Mediu 4CSE5 din India* s7a c nstatat un ni+e& de %esticide situat dinc & de &i!ita de si/uran' n #'uturi&e cu c ninut de c &a(

Ce& !ai recent scanda& C ca C &a* a deter!inat c !%ania s' "i sc1i!#e re-eta n State&e Unite %entru a nu fi ne+ it' s' %un' %e etic1et' aten-i n'ri cu %ri+ire &a riscu& canceri/en a& %r duse& r & r* a"a cu! cer re/&e!ent'ri&e din statu& Ca&if rnia(

Ce&e d u' c !%anii au n& cuit in/redientu& n ci+ n #'uturi&e %e care &e +)nd n Ca&if rnia* ur!)nd s' fac' acest &ucru &a ni+e&u& ntre/ii SUA(

Dre%turi&e sa&ariai& r

A&te scanda&uri ce fac %arte din trecutu& a%r %iat a& fir!ei sunt %r cesu& i # ic tu& &ansate &a nce%utu& ani& r CGGG %e ! ti+ c' !#ute&iat rii c !%aniei C ca C &a din C &u!#ia ar fi a%e&at &a /ru%uri %ara!i&itare i&e/a&e %entru a7i inti!ida* t rtura i ucide an/a0aii F scanda& tratat n d cu!entaru& ,T1e C ca7C &a Case.* sau %r cesu& intentat !% tri+a sa n Ne8 [ rQ n CG9G* de c'tre ; rec&a!ani* %e ! ti+ c' ar fi tiut i ar fi !ua!a&i$at acte de cri!' i tentati+' de cri!' &a fi&ia&' din Guate!a&a( Du%' e%is du& din CGG<* c)nd !ai !u&i sindica&iti au intrat n /re+a f a!ei* cer)nd un c ntract c &ecti+ de !unc' &a ni+e& de c !%anie* C !%ania C ca7C &a IDC R !)nia a f st din n u acu$at' n CGGT c' nca&c' dre%turi&e sa&ariai& r( Concluzii Conform studiilor de pia actuale, Compania Coca-Cola nu este n prezent lider de pia n domeniul producerii de buturi rcoritoare.

Un studiu rea&i$at de \]ni/1ts f C &u!#us\ si \Marist C &&e/e Institute f r Pu#&ic O%ini n\ in S(U(A(4CGG:5 de$+a&uie fa%tu& ca !ai !u&t de 0u!atate din % %u&atia a!ericana* %recu! si d ua trei!i din !ana/erii de t % ac rda ca&ificati+e f arte !ici c !%anii& r de %resti/iu* in &e/atura cu nestitatea si a&te %rinci%ii etice %e care acestea &e %ractica(

Mana/erii a!ericani tin f arte !u&t c nt de re%utatia unei c !%anii* atunci cand decid sa in+esteasca in ea(

O #una %arte dintre a!enii de afaceri a!ericani c nsidera ca este % si#i& sa #tii succes* fara a te de$ice de %rinci%ii&e etice(

E6ist'* deci c)te+a ! ti+e nte!eiate %entru a c nduce afacere ntr7 !anier' etic'M

-evitarea acuzelor aduse de nclcarea legilor

-acceptul public al pieei 2c !%anii&e care t &erea$' %ractici&e neetice + r fi e6%use* a% i # ic tate si %ede%site %e %ia'5 -ncrederea investitorilor 2in+estit rii de ast'$i + r e+ita c !%anie care nu este res% nsa#i&' si etic'2 dec&inu& recent a& %ieei a re$u&tat n %arte de &a n/ri0 r'ri %ri+ind %ractici&e c nta#i&e neetice5 -ncrederea furnizorilor7partenerilor -loialitatea clienilor 2acetia in cont i de reputaia companiei4 -performana angajailor 2c !%anii&e care au dificu&t'i n atra/erea si reinerea ta&ente& r de t %5 %r ast' re%utaie se c nfrunt' cu

7!ndria personal' 4&iderii si an/a0a^ii c !%anii& r se % t !)ndri ntr7ade+'r cu rea&i$'ri&e & r* dac' stiu c' nu au nc'&cat &e/i* nu au trisat si nu au f'cut r'u a!eni& r %entru a7si atin/e sc %uri&e5(

C !%ania are res% nsa#i&itate ! ra&' fa' de t i cei care c ntri#uie &a c ns &idarea %r fituri& r i acti+it'i& r sa&e(M'suri&e de natur' etic'* cu care t ate c !%anii&e se c nfrunt'* sunt c nsiderate c' di!inuea$' %r fitu&( ns'* e6ist' !u&te e6e!%&e de astfe& de c !%anii* care nu si7au sacrificat %r fitu& n nici un fe& dat rit' ateniei de se#ite %e care au ac rdat7 eticii n afaceri( Iar dac' a+anta0e&e a%&ic'rii eticii n d !eniu& afaceri& r nu % t fi #ser+ate ntr7un ti!% scurt* atunci cu si/uran' e&e i + r face si!it' %re$ena n +iit r(