Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 174 (XVIII) Nr. 967 Luni, 4 decembrie 2006
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
LEGI I DECRETE
422. Lege privind organizarea i funcionarea
sistemului statistic de comer internaional cu
bunuri ......................................................................... 24
1.295. Decret pentru promulgarea Legii privind
organizarea i funcionarea sistemului statistic de
comer internaional cu bunuri.................................. 4

423. Lege privind reorganizarea comunei Rozavlea,


judeul Maramure..................................................... 4
1.296. Decret pentru promulgarea Legii privind
reorganizarea comunei Rozavlea, judeul Maramure 5
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
1.633. Hotrre pentru aprobarea plii contribuiei de
participare a Romniei la grupul de lucru din
cadrul Comitetului pentru Investiii i Companii
Multinaionale, care gestioneaz problematica
declaraiei pentru investiii internaionale i
companii multinaionale a Organizaiei pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic ....................... 5
1.636. Hotrre privind trecerea din domeniul public al
statului n domeniul privat al acestuia a unor
construcii aflate n administrarea Ministerului
Administraiei i Internelor ........................................ 67
1.654. Hotrre privind aprobarea Strategiei naionale
mpotriva traficului de persoane pentru perioada
20062010................................................................ 820
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
230. Ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru
Resurse Minerale privind modificarea Ordinului
preedintelui Ageniei Naionale pentru Resurse
Minerale nr. 190/2006 privind aprobarea Listei
perimetrelor pentru concesionarea de activiti de
explorare Runda nr. 51/2006 ................................... 2021
769. Ordin al ministrului agriculturii, pdurilor i
dezvoltrii rurale pentru aprobarea Metodologiei
privind limitarea rspunderii patrimoniale a
personalului de paz a pdurilor ............................. 2122
779. Ordin al ministrului economiei i comerului
privind finanarea proiectelor cuprinse n Programul
naional pentru reducerea costurilor cu energia
pentru populaie, prin creterea eficienei
energetice i utilizarea energiei regenerabile n
anul 2006, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 320/2006 ............................................................. 2326
1.201. Ordin al ministrului mediului i gospodririi
apelor privind Regulamentul de organizare i
funcionare al Comisiei pentru acreditarea
persoanelor fizice i juridice ca verificatori de
mediu.......................................................................... 2729
1.433. Ordin al ministrului sntii publice pentru
modificarea Ordinului ministrului sntii publice
nr. 828/2006 privind achiziia de aparatur
medical..................................................................... 29
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURRILOR
113.132. Ordin pentru punerea n aplicare a Normelor
privind cotele procentuale pentru contribuia
asigurtorilor la Fondul de garantare pe anul 2007 30
114.406 Decizie privind retragerea autorizaiei de
funcionare a Societii Comerciale PWS
Romania S.R.L. .................................................. 3031
L E G I I D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U T A I L O R S E N A T U L
L E G E
privind organizarea i funcionarea sistemului statistic de comer internaional cu bunuri
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
2
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Prezenta lege reglementeaz cadrul legal
pentru organizarea i funcionarea sistemului statistic de
comer internaional cu bunuri, avnd ca obiectiv
producerea statisticilor privind schimburile de bunuri dintre
Romnia i celelalte state membre ale Uniunii Europene,
precum i schimburile de bunuri ale Romniei cu statele
nemembre ale Uniunii Europene, conform Regulamentului
Parlamentului i Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile
comunitare referitoare la schimbul de bunuri ntre statele
membre, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 102 din 7 aprilie 2004, respectiv Regulamentului
Consiliului nr. 1.172/1995 privind statisticile referitoare la
schimbul de bunuri ntre Comunitate i statele membre, pe
de o parte, i statele tere, pe de alt parte, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 118 din 25 mai 1995.
(2) Sistemul statistic de comer intracomunitar cu bunuri
este denumit n continuare sistemul statistic Intrastat, iar
sistemul statistic de comer cu statele nemembre ale
Uniunii Europene este denumit n continuare sistemul
statistic Extrastat.
(3) Valoarea total a comerului internaional cu bunuri
este stabilit prin nsumarea valorilor comerului realizat n
sistemele Intrastat i Extrastat.
CAPITOLUL II
Atribuii i organizare
Art. 2 Statisticile de comer internaional cu bunuri se
elaboreaz de Institutul Naional de Statistic. Pentru
realizarea acestora, Institutul Naional de Statistic
colaboreaz cu Ministerul Finanelor Publice.
Art. 3. Institutul Naional de Statistic are urmtoarele
atribuii n realizarea statisticilor de comer internaional cu
bunuri:
a) aplic legislaia naional i legislaia Uniunii
Europene n domeniul statisticii comerului internaional cu
bunuri;
b) proiecteaz sistemul naional de indicatori i
elaboreaz metodologiile i normele n domeniul statisticilor
de comer internaional cu bunuri, care se aprob prin ordin
al preedintelui Institutului Naional de Statistic;
c) armonizeaz conceptele, definiiile i metodologia de
calcul ale indicatorilor sistemelor Instrastat i Extrastat cu
cele utilizate n Sistemul statistic european;
d) elaboreaz i actualizeaz modelul i coninutul
declaraiei statistice Instrastat i metodele de colectare a
informaiilor privind comerul intracomunitar cu bunuri;
e) elaboreaz normele de completare a declaraiei
Instrastat i le actualizeaz ori de cte ori este necesar;
f) public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
normele de completare a declaraiei Intrastat, aprobate prin
ordin al preedintelui Institutului Naional de Statistic;
g) organizeaz cercetarea statistic Instrastat pentru
obinerea informaiilor privind comerul intracomunitar cu
bunuri;
h) creeaz sistemul de gestiune a Registrului statistic
Intrastat al operatorilor economici care sunt nregistrai n
scopuri de tax pe valoarea adugat i care au activitate
de comer intracomunitar cu bunuri i asigur actualizarea
permanent a acestuia pe baza informaiilor furnizate de
Ministerul Finanelor Publice;
i) stabilete pragurile valorice pentru fiecare flux,
introduceri i, respectiv, expedieri de bunuri, n vederea
colectrii informaiilor de la operatorii economici n cadrul
sistemului statistic Intrastat, n conformitate cu cerinele
Uniunii Europene n domeniu;
j) public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
i transmite la Eurostat pragurile valorice pentru cercetarea
statistic Intrastat, stabilite pe cele dou fluxuri, introduceri
i, respectiv, expedieri de bunuri;
k) asigur asisten tehnic i metodologic operatorilor
economici n completarea i transmiterea la Institutul
Naional de Statistic a declaraiei statistice Intrastat;
l) recepioneaz lunar declaraiile statistice Intrastat de la
furnizorii de date;
m) verific, prelucreaz i valideaz lunar informaiile din
declaraiile statistice Intrastat;
n) preia lunar de la Ministerul Finanelor Publice,
prelucreaz i gestioneaz datele din declaraiile vamale
pentru sistemul Extrastat;
o) preia lunar, prelucreaz i gestioneaz informaiile
furnizate de Ministerul Finanelor Publice, la nivel de
operator economic cu activitate de comer intracomunitar cu
bunuri, din formularul Decont de tax pe valoarea adugat
i trimestrial, din Declaraia recapitulativ privind sistemul de
schimb de informaii cu privire la taxa pe valoarea
adugat;
p) efectueaz periodic revizuiri ale datelor de comer
internaional cu bunuri, n conformitate cu cerinele
regulamentelor Uniunii Europene n domeniu;
q) produce lunar i disemineaz date statistice de
comer internaional cu bunuri;
r) transmite la Eurostat datele de comer internaional cu
bunuri, n structura i la termenele stabilite, conform
regulamentelor europene n vigoare;
s) asigur calitatea datelor statistice de comer
internaional cu bunuri, n conformitate cu regulamentele
europene n domeniu.
Art. 4. Ministerul Finanelor Publice are urmtoarele
atribuii n realizarea statisticilor de comer internaional cu
bunuri:
a) asigur cadrul necesar pentru colectarea informaiilor
fiscale conform cerinelor legislaiei Uniunii Europene n
domeniul comerului intracomunitar cu bunuri;
b) informeaz operatorii economici nregistrai n scopuri
de tax pe valoarea adugat privind obligaiile pe care
acetia le au ca pri responsabile n ceea ce privete
furnizarea informaiilor Intrastat;
c) transmite lunar Institutului Naional de Statistic
informaii din formularul Decont de tax pe valoarea adugat
pentru fiecare operator economic care declar c n timpul
perioadei de referin a efectuat schimburi intracomunitare
de bunuri;
d) transmite lunar Institutului Naional de Statistic date
detaliate pe bunuri i ri privind statistica sistemului
Extrastat i informaii din declaraiile vamale pentru fiecare
operator economic care realizeaz n luna de referin
exporturi i/sau importuri n alte ri dect statele membre
ale Uniunii Europene, precum i date revizuite pentru lunile
anterioare;
e) transmite trimestrial Institutului Naional de Statistic
informaii din Declaraia recapitulativ pentru fiecare operator
economic care realizeaz schimburi intracomunitare de
bunuri n trimestrul de referin;
f) informeaz Institutul Naional de Statistic cu privire
la orice modificare pe care intenioneaz s o opereze n
legislaia fiscal n vigoare care se refer la schimburile
intracomunitare de bunuri;
g) asigur resursele financiare necesare pentru
realizarea statisticilor de comer internaional cu bunuri.
Art. 5. (1) Modalitile de comunicare a informaiilor
ntre Institutul Naional de Statistic i Ministerul Finanelor
Publice se stabilesc prin protocoale.
(2) Informaiile comunicate de Ministerul Finanelor
Publice sunt utilizate de Institutul Naional de Statistic n
conformitate cu regulile de confidenialitate stabilite potrivit
prevederilor legale.
CAPITOLUL III
Obligaiile operatorilor economici pentru furnizarea
informaiilor statistice Intrastat
Art. 6. (1) Operatorii economici nregistrai n
Romnia n scopuri de tax pe valoarea adugat care
expediaz bunuri ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau care primesc bunuri dintr-un alt stat membru
al Uniunii Europene sunt responsabili, conform
regulamentelor Uniunii Europene, cu furnizarea informaiilor
statistice Intrastat.
(2) Obligaia furnizrii informaiilor statistice Intrastat
revine operatorilor economici nregistrai n Romnia n
scopuri de tax pe valoarea adugat care efectueaz
comer intracomunitar cu bunuri i realizeaz o valoare a
acestuia ce depete pragul valoric stabilit anual de
Institutul Naional de Statistic, separat pentru cele dou
fluxuri, introduceri i, respectiv, expedieri de bunuri.
(3) Operatorii economici nregistrai n Romnia n
scopuri de tax pe valoarea adugat care realizeaz
schimburi intracomunitare cu bunuri au obligaia de a
cunoate pragurile valorice stabilite anual de Institutul
Naional de Statistic pentru furnizarea informaiilor
statistice Intrastat pe cele dou fluxuri, introduceri i,
respectiv, expedieri de bunuri.
(4) Operatorii economici, furnizori de informaii statistice
Intrastat, declar separat introducerile i expedierile de
bunuri, conform prevederilor din regulamentele Uniunii
Europene referitoare la statisticile de comer intracomunitar,
pe baza declaraiei statistice Intrastat, elaborat de
Institutul Naional de Statistic.
(5) Declaraia statistic Intrastat completat se transmite
lunar la Institutul Naional de Statistic la termenul stabilit
prin normele de completare.
(6) Perioada de referin luat n considerare pentru
completarea declaraiei statistice Intrastat este luna
calendaristic n care sunt realizate operaiunile de comer
intracomunitar cu bunuri.
(7) Declaraia statistic Intrastat se depune n format
electronic, utilizndu-se aplicaiile informatice pentru
transmiterea datelor puse la dispoziia operatorilor
economici cu titlu gratuit de Institutul Naional de Statistic
sau fiiere cu date a cror structur trebuie s respecte
specificaiile Institutului Naional de Statistic.
CAPITOLUL IV
Confidenialitatea statistic
Art. 7. Datele statistice de comer internaional cu
bunuri la nivel de operator economic sunt utilizate numai
n scopuri statistice i nu pot constitui probe n instan
sau pentru determinarea obligaiilor privind plata taxei pe
valoarea adugat.
Art. 8. Datele statistice privind comerul internaional
al Romniei, detaliate pe bunuri i ri, se disemineaz
aplicndu-se prevederile regulamentelor Uniunii Europene n
domeniul statisticii comerului internaional cu bunuri.
Art. 9. (1) Operatorii economici care furnizeaz date
privind comerul internaional cu bunuri pot solicita
Institutului Naional de Statistic s asigure ca datele care
permit identificarea lor direct sau indirect s fie
diseminate, cu respectarea principiilor confidenialitii
statistice.
(2) Solicitarea operatorilor economici trebuie s specifice
perioada de aplicare a acesteia, bunurile pentru care se
solicit asigurarea confidenialitii, fluxurile aferente
tranzaciilor cu bunuri care solicit asigurarea confidenialitii.
CAPITOLUL V
Sanciuni pentru nerespectarea obligaiilor
privind furnizarea informaiilor statistice Intrastat
Art. 10. (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte
svrite de ctre furnizorii de informaii statistice Intrastat:
a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
b) ntrzieri n transmiterea datelor;
c) comunicarea de date incorecte i incomplete;
d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de ctre
conducerea Institutului Naional de Statistic documentele i
evidenele necesare verificrii datelor statistice;
e) neaplicarea msurilor dispuse de Institutul Naional
de Statistic prin atenionri sau procese-verbale de
constatare a contraveniei.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz
cu amend de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(3) Amenzile prevzute la alin. (2) se aplic i
persoanelor juridice.
(4) Constatarea contraveniilor prevzute la alin. (1) i
aplicarea sanciunilor se fac de ctre personalul anume
mputernicit pentru aceasta, prin ordin al preedintelui
Institutului Naional de Statistic.
Art. 11. Prevederile art. 10 se completeaz cu
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
4
CAPITOLUL VI
Dispoziii finale
Art. 12. Prezenta lege intr n vigoare la data
aderrii Romniei la Uniunea European.
Art. 13. Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi,
Hotrrea Guvernului nr. 669/2004 privind pregtirea i
implementarea sistemului statistic de comer exterior
Intrastat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 429 din 13 mai 2004, se abrog.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU
Bucureti, 22 noiembrie 2006.
Nr. 422.
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind organizarea i funcionarea
sistemului statistic de comer internaional cu bunuri
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind organizarea i funcionarea
sistemului statistic de comer internaional cu bunuri i se dispune publicarea
acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 20 noiembrie 2006.
Nr. 1.295.

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U T A I L O R S E N A T U L
L E G E
privind reorganizarea comunei Rozavlea, judeul Maramure
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. 1. (1) Se reorganizeaz comuna Rozavlea,
judeul Maramure, care are n componen satele
Rozavlea i Sla.
(2) Reedina comunei Rozavlea rmne n satul
Rozavlea.
Art. 2. Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ a teritoriului Romniei, republicat n Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 5455 din 27 iulie 1981, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific n mod
corespunztor.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR p. PREEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TRCIL
Bucureti, 22 noiembrie 2006.
Nr. 423.
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind reorganizarea
comunei Rozavlea, judeul Maramure
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind reorganizarea comunei
Rozavlea, judeul Maramure, i se dispune publicarea acestei legi n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 20 noiembrie 2006.
Nr. 1.296.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
5
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
pentru aprobarea plii contribuiei de participare a Romniei la grupul de lucru
din cadrul Comitetului pentru Investiii i Companii Multinaionale, care gestioneaz problematica
declaraiei pentru investiii internaionale i companii multinaionale a Organizaiei
pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 5 din Hotrrea Guvernului nr. 420/2005 privind
nfiinarea i funcionarea Punctului Naional de Contact pentru aplicarea recomandrilor propuse de Organizaia pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE) n Ghidul pentru ntreprinderi Multinaionale,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob plata contribuiei de participare a
Romniei la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru
Investiii i Companii Multinaionale, care gestioneaz
problematica declaraiei pentru investiii internaionale i
companii multinaionale a Organizaiei pentru Cooperare i
Dezvoltare Economic, pe anul 2006, n sum de 3.000
euro.
Art. 2. Contravaloarea n lei a contribuiei prevzute
la art. 1 se asigur din bugetul aprobat Ageniei Romne
pentru Investiii Strine pe anul 2006.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plngu
Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rzvan Ungureanu
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 22 noiembrie 2006.
Nr. 1.633.
H O T R R E
privind trecerea din domeniul public al statului n domeniul privat al acestuia a unor construcii
aflate n administrarea Ministerului Administraiei i Internelor
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public a statului i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 2 din
Ordonana Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune, casare i valorificare a
activelor corporale care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, aprobat prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob trecerea din domeniul public al
statului n domeniul privat al acestuia a unor construcii
aflate n administrarea Ministerului Administraiei i
Internelor, situate n municipiul Bucureti, os. Bucureti
Ploieti km 8,5, sectorul 1, n oraul Rnov, os. Vulcan,
judeul Braov, respectiv n municipiul Hui, os. Hui
Albia, judeul Vaslui, identificate potrivit anexei care face
parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Trecerea n domeniul privat al statului a
construciilor prevzute la art. 1 se face n vederea
scoaterii din funciune i demolrii acestora.
Art. 3. Dup scoaterea din funciune i demolarea
construciilor, Ministerul Administraiei i Internelor i va
actualiza n mod corespunztor datele din evidena
cantitativ-valoric.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. Ministrul administraiei i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 22 noiembrie 2006.
Nr. 1.636.
ANEX
D A T E L E D E I D E N T I F I C A R E
a construciilor aflate n administrarea Ministerului Administraiei i Internelor,
care trec din domeniul public al statului n domeniul privat al acestuia
Nr. Persoana juridic Caracteristicile Numr
crt.
Adresa imobilului
care administreaz imobilul tehnice ale construciilor inventar M.F.P.
1. Municipiul Bucureti, Ministerul Administraiei Parc auto pavilion 03 101.037
os. BucuretiPloieti i Internelor Suprafaa construit = 118 m
2
(parial)
km 8,5, sectorul 1 Suprafaa desfurat = 118 m
2
Anul construirii 1985
Valoarea contabil = 29.500,00 lei
Depozit CLU pavilion 04
Suprafaa construit = 199 m
2
Suprafaa desfurat = 199 m
2
Anul construirii 1985
Valoarea contabil = 3.276,00 lei
Bordei zarzavat pavilion 05
Suprafaa construit = 72 m
2
Suprafaa desfurat = 72 m
2
Anul construirii 1985
Valoarea contabil = 4.280,30 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
7
Nr. Persoana juridic Caracteristicile Numr
crt.
Adresa imobilului
care administreaz imobilul tehnice ale construciilor inventar M.F.P.
Punct vizitatori pavilion 06
Suprafaa construit = 45 m
2
Suprafaa desfurat = 45 m
2
Anul construirii 1985
Valoarea contabil = 2.304,00 lei
Depozit materiale pavilion 07
Suprafaa construit = 104 m
2
Suprafaa desfurat = 104 m
2
Anul construirii 1985
Valoarea contabil = 3.585,00 lei
Cocin porci pavilion 12
Suprafaa construit = 128 m
2
Suprafaa desfurat = 128 m
2
Anul construirii 1989
Valoarea contabil = 14.262,47 lei
opron pavilion 13
Suprafaa construit = 214 m
2
Suprafaa desfurat = 214 m
2
Anul construirii 1985
Valoarea contabil = 3.055,00 lei
Bazin ap pavilion 14
Suprafaa construit = 1,20 m
2
Suprafaa desfurat = 1,20 m
2
Anul construirii 1984
Valoarea contabil = 317,28 lei
Bazin ap pavilion 15
Suprafaa construit = 1,20 m
2
Suprafaa desfurat = 1,20 m
2
Anul construirii 1984
Valoarea contabil = 315,13 lei
2. Oraul Rnov, Ministerul Administraiei Pavilion 02 punct de control acces 101.099
os. Vulcan, i Internelor 7.967,2 lei (parial)
judeul Braov Suprafaa construit = 31,20 m
2
Suprafaa desfurat = 31,20 m
2
Pavilion 05 depozit 30.716,9 lei
Suprafaa construit = 183,50 m
2
Suprafaa desfurat = 183,50 m
2
Pavilion 06 depozit 21.593,9 lei
Suprafaa construit = 129,00 m
2
Suprafaa desfurat = 129,00 m
2
Pavilion 07 depozit 21.593,9 lei
Suprafaa construit = 129,00 m
2
Suprafaa desfurat = 129,00 m
2
Pavilion 09 depozit 31.289,3 lei
Suprafaa construit = 126,00 m
2
Suprafaa desfurat = 126,00 m
2
3. Municipiul Hui, Ministerul Administraiei Pavilion 01 csu administrativ 37.658
os. HuiAlbia, i Internelor Suprafaa construit = 22,50 m
2
(parial)
judeul Vaslui Suprafaa desfurat = 22,50 m
2
Valoarea contabil = 7.656,96 lei
Pavilion 06 Padoc porci
Suprafaa construit = 102 m
2
Suprafaa desfurat = 102 m
2
Valoarea contabil = 35.949,67 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
8
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea Strategiei naionale mpotriva traficului de persoane
pentru perioada 20062010
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Strategia naional mpotriva
traficului de persoane pentru perioada 20062010,
denumit n continuare Strategia naional, prevzut n
anexa*) care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Agenia Naional mpotriva Traficului de
Persoane, ministerele i celelalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale, precum i autoritile
administraiei publice locale au obligaia de a duce la
ndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate,
prevzute n Strategia naional.
Art. 3. Fondurile necesare ndeplinirii obiectivelor
prevzute n Strategia naional se asigur de ctre fiecare
instituie cu atribuii n domeniu, n raport cu termenele de
realizare, prioritile i resursele disponibile n bugetele
proprii.
Art. 4. Planul naional de aciune pentru
implementarea Strategiei naionale se ntocmete de ctre
Ministerul Administraiei i Internelor i se aprob prin
hotrre a Guvernului n termen de 60 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. Ministrul administraiei i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul aprrii naionale,
Ioan Ion,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritii sociale i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul educaiei i cercetrii,
Mihail Hrdu
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 22 noiembrie 2006.
Nr. 1.654.
*) Anexa este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
9
ANEX
STRATEGIA NAIONAL
mpotriva traficului de persoane
pentru perioada 20062010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
19
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AGENIA NAIONAL PENTRU RESURSE MINERALE
O R D I N
privind modificarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale
nr. 190/2006 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea
de activiti de explorare Runda nr. 51/2006
n temeiul art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Resurse Minerale i al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. I. Ordinul preedintelui Ageniei Naionale pentru
Resurse Minerale nr. 190/2006 privind aprobarea Listei
perimetrelor pentru concesionarea de activiti de explorare
Runda nr. 51/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 842 din 12 octombrie 2006, se
modific dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
21
1. Punctul 12*) din anex va avea urmtorul cuprins:
2. Punctul 14*) din anex va avea urmtorul cuprins:
Art. II. Termenul pentru depunerea ofertelor pentru
concesionarea activitilor miniere din perimetrele prevzute
la pct. 12 i 14 din anexa la Ordinul preedintelui Ageniei
Naionale pentru Resurse Minerale nr. 190/2006 privind
aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de
activiti de explorare Runda nr. 51/2006, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 842 din
12 octombrie 2006, se prelungete cu 6 zile lucrtoare.
Preedintele Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga
Bucureti, 20 noiembrie 2006.
Nr. 230.
*) Punctele 12 i 14 sunt reproduse n facsimil.
MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea rspunderii patrimoniale
a personalului de paz a pdurilor
n baza art. 6 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitii de
evaluare a pagubelor produse vegetaiei forestiere din pduri i din afara acestora,
n temeiul art. 9 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 166.383 din 15 noiembrie 2006 al Direciei generale de politici,
strategii i reglementri forestiere,
vznd Procesul-verbal nr. 166.346 din 9 noiembrie 2006,
ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob Metodologia privind limitarea rspunderii
patrimoniale a personalului de paz a pdurilor, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.
Ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucureti, 22 noiembrie 2006.
Nr. 769.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
22
ANEX
M E T O D O L O G I E
privind limitarea rspunderii patrimoniale a personalului de paz a pdurilor
Art. 1. Rspunderea patrimonial a persoanelor cu
atribuii de paz a pdurilor, care fac dovada c i-au
ndeplinit cu diligen i cu bun-credin obligaiile de
serviciu i au luat msurile necesare pentru evitarea
producerii pagubelor, poate fi limitat n situaiile prevzute
la art. 6 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 85/2006 privind stabilirea modalitii de evaluare a
pagubelor produse vegetaiei forestiere din pduri i din
afara acestora, conform prezentei metodologii.
Art. 2. (1) Persoana juridic angajatoare a
personalului cu atribuii de paz a pdurilor poate limita
rspunderea patrimonial, la solicitarea acestuia, n
condiiile art. 1.
(2) n situaia limitrii rspunderii patrimoniale, la calculul
prejudiciului se aplic valoarea factorului k din coloanele
3, 5 i 7 din anexele nr. 1, 2 i 3 la Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 85/2006.
(3) n situaia n care nu se limiteaz rspunderea
patrimonial, la calculul prejudiciului se aplic valoarea
factorului k din coloanele 2, 4 i 6 din anexele nr. 1, 2 i 3
la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 85/2006.
Art. 3. (1) Prin nsuirea ilegal, n mod constant, din
aceeai pdure, de arbori, puiei, lstari, pomi de Crciun, dup
caz, se nelege c n aceeai suprafa de pdure s-au
produs sistematic pagube, astfel cum sunt definite de
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 85/2006, prin
tierea sau scoaterea din rdcini a unor arbori, puiei,
lstari, pomi de Crciun, cu sau fr nsuirea acestora.
(2) Dovada producerii sistematice de pagube n condiiile
alin. (1) se face cu nregistrrile din documentele de
eviden specifice.
(3) Prin trupuri de pdure dispersate se nelege c
pdurea pe care o are n paz aceeai persoan este
constituit din:
a) dou sau mai multe suprafee compacte de pdure,
aflate la distan de cel puin 0,5 km ntre liziere;
b) suprafee de pdure cu o extindere pe o anumit
direcie mai mare de 5 km, aliniamente, perdele forestiere,
cordoane forestiere, pduri cu rol de protecie din zona dig-
mal.
(4) Prin pdure cu accesibilitate ridicat, n sensul
prezentei metodologii, se nelege:
a) pdure limitrof localitilor;
b) pdure la care se poate ajunge pe una sau mai
multe ci de acces, n tot timpul sau n anumite perioade
ale anului, dar pe care nu se poate limita accesul cu
mijloace de transport prin msuri specifice de paz a
pdurii n scopul prevenirii sau reducerii pagubelor;
c) pdure asupra creia se manifest presiunea ridicat
a factorului antropic.
Art. 4. (1) Personalul care asigur paza pdurii poate
solicita limitarea rspunderii patrimoniale dac ndeplinete
cumulativ urmtoarele condiii:
a) aduce la cunotina persoanei juridice angajator,
n scris, n termen de 24 de ore de la constatare,
pagubele produse;
b) deine condic de serviciu i are nregistrate
pagubele produse n suprafaa de pdure pe care o are n
paz;
c) i-a ndeplinit cu diligen i bun-credin obligaiile
de serviciu privitoare la paza pdurii n care s-au produs
pagubele, aspect care rezult din documentele ntocmite n
conformitate cu Regulamentul pentru paza fondului forestier
i cu Planul de paz, aprobate n condiiile legii, i au luat
msurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor.
(2) Rspunderea patrimonial nu se limiteaz n cazul
n care se constat implicarea personalului cu atribuii de
paz a pdurilor n producerea pagubelor.
Art. 5. (1) Dup constatarea pagubelor prevzute la
art. 6 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 85/2006, personalul cu atribuii n constatarea acestora le
evalueaz n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) i (3).
(2) Actul constatator se depune de personalul prevzut
la alin. (1) la persoana juridic angajatoare a personalului
de paz a pdurii.
(3) Conductorul persoanei juridice angajatoare sau
mputernicitul acestuia analizeaz documentaia depus i,
dac nu este solicitat limitarea rspunderii patrimoniale,
dispune recuperarea contravalorii pagubei n condiiile legii.
(4) Dac este solicitat limitarea rspunderii
patrimoniale, conductorul persoanei juridice care asigur
paza pdurii dispune ntocmirea documentaiei din care s
rezulte c sunt ndeplinite condiiile de solicitare i situaiile
de limitare a acesteia.
(5) Documentaia prevzut la alin. (4) trebuie s
cuprind:
a) copie dup documentele prevzute la art. 4 alin. (1)
lit. a) i b);
b) referatul responsabilului compartimentului de paz, din
care s rezulte c personalul care solicit limitarea
rspunderii patrimoniale i-a ndeplinit cu diligen i bun-
credin obligaiile de serviciu privitoare la paza pdurii n
care s-au produs pagubele i c se gsete n una dintre
situaiile prevzute la art. 6 alin. (2) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 85/2006.
Art. 6. (1) Documentaia prevzut la art. 5 alin. (5)
se analizeaz de conductorul persoanei juridice
angajatoare sau de mputernicitul acestuia, care dispune,
prin actul administrativ pe care l emite pentru fiecare
persoan solicitant, n ceea ce privete limitarea
rspunderii patrimoniale.
(2) Actul administrativ emis potrivit alin. (1) se comunic
sub semntur de primire persoanei care a solicitat
limitarea rspunderii.
(3) Actul administrativ emis potrivit alin. (1) se comunic
sub semntur de primire proprietarului n patrimoniul
cruia s-a produs paguba, n cazul pdurilor proprietate
privat i al pdurilor proprietate public a unitilor
administrativ-teritoriale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
23
MINISTERUL ECONOMIEI I COMERULUI
O R D I N
privind finanarea proiectelor cuprinse n Programul naional
pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaie, prin creterea eficienei energetice
i utilizarea energiei regenerabile n anul 2006, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 320/2006
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei i
Comerului, cu modificrile i completrile ulterioare,
n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 320/2006 privind aprobarea Programului naional pentru reducerea
costurilor cu energia pentru populaie, prin creterea eficienei energetice i utilizarea energiei regenerabile n anul 2006,
potrivit creia Programul naional: concretizeaz aplicarea prevederilor Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficient a
energiei, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; susine implementarea Strategiei naionale privind
alimentarea cu energie termic a localitilor prin sisteme de producere i distribuie centralizate, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 882/2004; se realizeaz prin aplicarea Strategiei naionale n domeniul eficienei energetice, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 163/2004,
prin aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor msuri privind
furnizarea energiei termice populaiei, pentru nclzirea locuinei i prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice
centralizate de alimentare cu energie termic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 430/2004, cu
modificrile ulterioare, prin care se prevede acordarea de sume de la bugetul de stat pentru retehnologizarea,
modernizarea i dezvoltarea sistemelor centralizate de producere a energiei termice,
prin aplicarea prevederilor cuprinse n art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea serviciului public de alimentare cu energie
termic nr. 325/2006, prin care lucrrile de investiii n domeniul energiei termice pot fi finanate din fonduri transferate de
la bugetul de stat ca participare la cofinanarea unor proiecte realizate cu finanare extern, precum i din bugetul
Ministerului Economiei i Comerului, cu respectarea legislaiei n vigoare,
ministrul economiei i comerului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Finanarea proiectelor cuprinse n Programul
naional pentru reducerea costurilor cu energia pentru
populaie, prin creterea eficienei energetice i utilizarea
energiei regenerabile n anul 2006, denumit n continuare
Programul naional, se face n limita sumei aprobate prin
bugetul Ministerului Economiei i Comerului pe anul 2006,
la capitolul 82.01 Industrie extractiv, prelucrtoare i
construcii, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice, articolul 02 Transferuri de capital,
alineatul 06 Retehnologizarea centralelor termice i
electrice de termoficare pentru urmtoarele categorii de
lucrri:
a) lucrri pentru reabilitarea i eficientizarea sistemelor
de alimentare centralizat cu energie termic a populaiei,
la nivel de producere, transport i distribuie (centrale de
termoficare de zon, centrale termice de cvartal, puncte
termice, dotarea acestora cu module termice i/sau utilaje
performante: cazane de abur i/sau ap fierbinte,
schimbtoare de cldur, pompe etc.);
b) lucrri pentru producerea energiei n sisteme de
cogenerare (centrale termice cu cogenerare, instalarea de
grupuri de cogenerare cu motoare termice);
c) lucrri pentru modernizarea i extinderea reelelor
termice de transport i distribuie a energiei termice n
circuit primar i circuit secundar (magistrale de termoficare,
reele termice exterioare de nclzire i ap cald de
consum);
d) lucrri pentru automatizarea funcionrii sistemelor i
instalaiilor i contorizarea consumului de energie termic
aferent consumatorilor finali cuplai la sistemele centralizate
de alimentare cu energie termic;
e) lucrri pentru utilizarea resurselor regenerabile de
energie (energie solar, energie geotermal, energie din
biomas rumegu, alte deeuri de lemn);
f) lucrri pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru
producerea energiei termice.
Art. 2. (1) Valorile de cofinanare n cadrul
Programului naional, ce vor fi puse la dispoziia unitilor
administraiei publice locale beneficiare de ctre Ministerul
Economiei i Comerului, sunt stabilite n cadrul listei finale
cu proiectele de investiii selectate, aprobat prin ordin al
ministrului economiei i comerului.
(2) Beneficiarul va utiliza fondurile primite prin Programul
naional numai pentru achiziia de echipamente, nu i
pentru lucrri de construcii-montaj aferente realizrii
investiiei.
(3) n vederea monitorizrii implementrii proiectelor de
investiii selectate n cadrul Programului naional, Agenia
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
24
Romn pentru Conservarea Energiei va delega
reprezentani din filialele teritoriale pentru analizarea
situaiei investiiilor i ntocmirea proceselor-verbale de
stabilire a stadiului fizic de implementare. Monitorizarea
acestor proiecte de ctre Agenia Romn pentru
Conservarea Energiei se va face pe ntreaga durat a
executrii lucrrilor i postpunere n funciune, pentru
urmrirea atingerii parametrilor de eficien energetic
prevzui n proiect.
(4) Agenia Romn pentru Conservarea Energiei va
primi documentaiile din partea beneficiarilor, n dou
exemplare, i va ntocmi n fiecare lun calendaristic Lista
de deschidere a finanrii cu sumele solicitate de
beneficiari pentru lucrrile ale cror stadii fizice sunt
confirmate prin procesele-verbale de ctre reprezentanii
desemnai din filialele teritoriale ale ageniei, prevzut n
anexa nr. 1.
(5) Lista de deschidere a finanrii prevzut la alin. (4)
va fi transmis ordonatorului principal de credite, Ministerul
Economiei i Comerului, nsoit de un exemplar din
documentaiile pentru deschiderea finanrii.
Art. 3. Direcia general politic energetic acord
viza direciei de specialitate n limita a maximum 30% din
valoarea proiectelor de realibilitare a sistemelor de nclzire
urban cuprinse n Programul naional.
Art. 4. (1) Direcia general buget economico-
financiar supune controlului financiar preventiv propriu
documentele transmise de beneficiari prin intermediul
Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei i supune
spre aprobare ordonatorului principal de credite cererea de
deschidere de finanare, avnd la baz viza direciei de
specialitate, Lista de deschidere a finanrii, Borderoul
privind cheltuielile cu achiziii de echipamente din
Programul naional, prevzut n anexa nr. 2, i procesele-
verbale de stabilire a stadiului fizic de implementare.
(2) Dup deschiderea de credite, Ministerul Finanelor
Publice repartizeaz creditele bugetare i alimenteaz
conturile deschise pe seama Ministerului Economiei i
Comerului.
Art. 5. Sumele prevzute ca transferuri din bugetul
de stat ctre autoritile locale se repartizeaz pe judee i
localiti de ctre Ministerul Economiei i Comerului,
conform Listei de deschidere a finanrii, n contul de
trezorerie deschis de fiecare beneficiar i menionat n
cererea de decontare a cheltuielilor naintat de acetia la
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei.
Art. 6. Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
va realiza un raport trimestrial privind situaia executrii
proiectelor de investiii selectate n cadrul Programului
naional pe care l va transmite direciei de specialitate din
cadrul Ministerului Economiei i Comerului.
Art. 7. Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 8. Prezentul ordin se aplic de la data publicrii
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul economiei i comerului,
Codru Ioan Sere
Bucureti, 9 noiembrie 2006.
Nr. 779.
*) Anexele nr. 1 i 2 sunt reproduse n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
27
MINISTERUL MEDIULUI I GOSPODRIRII APELOR
O R D I N
privind Regulamentul de organizare i funcionare
al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice
ca verificatori de mediu
n baza prevederilor art. 11
1
alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii,
pdurilor, apelor i mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de
organizare i coordonare a schemelor de management de mediu i audit
(EMAS) n vederea participrii voluntare a organizaiilor la aceste scheme,
cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 5 alin. (8) din Hotrrea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul mediului i gospodririi apelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare al
Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de
mediu, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
Ministrul mediului i gospodririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucureti, 7 noiembrie 2006.
Nr. 1.201.
ANEX
REGULAMENTUL
de organizare i funcionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Comisia pentru acreditarea persoanelor fizice
i juridice ca verificatori de mediu, denumit n continuare
Comisia de acreditare, se organizeaz n cadrul Ageniei
Naionale pentru Protecia Mediului i funcioneaz sub
coordonarea autoritii publice centrale pentru protecia
mediului.
Art. 2. Comisia de acreditare ndeplinete funcia de
organism naional de acreditare a verificatorilor de mediu i
de supraveghere a activitii acestora.
CAPITOLUL II
Organizare, atribuii i funcionare
SECIUNEA 1
Organizarea Comisiei de acreditare
Art. 3. (1) Componena Comisiei de acreditare este
cea prevzut la art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului
agriculturii, pdurilor, apelor i mediului nr. 50/2004 privind
Stabilirea procedurii de organizare i coordonare a
schemelor de management de mediu i audit (EMAS) n
vederea participrii voluntare a organizaiilor la aceste
scheme, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Componena nominal a membrilor Comisiei de
acreditare se aprob prin ordin al ministrului mediului i
gospodririi apelor, pe baza nominalizrilor naintate de
organismele pe care acetia le reprezint.
(3) Mandatul de membru al Comisiei de acreditare este
de 3 ani, putnd fi rennoit.
Art. 4. Membrii Comisiei de acreditare trebuie s
ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) s cunoasc legislaia n domeniul proteciei mediului
i s se preocupe n mod constant i continuu pentru
creterea nivelului de pregtire n acest domeniu, n special
n domeniul EMAS;
b) s aib cunotine tehnice i experien n domeniul
proteciei mediului, n special n domeniul EMAS;
c) s i ndeplineasc cu imparialitate i integritate
atribuiile i responsabilitile privind acreditarea
verificatorilor de mediu i supravegherea activitii acestora;
d) s declare, nainte de a participa la o ntrunire n
cadrul Comisiei de acreditare, orice relaie oficial sau
particular, prezent ori anterioar, cu persoanele fizice i
juridice care solicit acreditarea ca verificatori de mediu i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
28
s se abin de la luarea deciziei sau participarea la luarea
unei decizii;
e) s manifeste obiectivitate n luarea deciziei privind
acreditarea.
Art. 5. (1) Calitatea de membru al Comisiei de
acreditare se pierde n urmtoarele condiii:
a) prin retragere, membrul n cauz avnd obligaia s
comunice Comisiei de acreditare solicitarea de retragere, n
scris, cu cel puin o lun nainte de data retragerii;
b) prin excludere, la propunerea majoritii celorlali
membri ai Comisiei de acreditare, n cazul n care un
membru al Comisiei de acreditare nu asigur reprezentarea
organismului competent care l-a nominalizat, la mai mult de
dou edine consecutive, precum i n cazul constatrii
nclcrii prevederilor art. 4.
(2) Comisia de acreditare comunic n scris
conductorului organismului competent reprezentat de
membrul n cauz decizia privind excluderea i motivarea
acesteia, mpreun cu solicitarea de a desemna un alt
reprezentant.
Art. 6. (1) Comisia de acreditare alege dintre membrii
si, prin vot cu majoritate simpl, un preedinte al Comisiei
de acreditare, iar acesta desemneaz un vicepreedinte.
(2) Mandatul de preedinte i vicepreedinte al Comisiei
de acreditare este de 3 ani, putnd fi rennoit.
(3) n lipsa preedintelui atribuiile acestuia sunt preluate
de vicepreedinte.
(4) Comisia de acreditare funcioneaz legal numai n
prezena preedintelui sau a vicepreedintelui.
Art. 7. (1) n cadul Comisiei de acreditare
funcioneaz Secretariatul tehnic.
(2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare este
asigurat de reprezentanii Ageniei Naionale pentru
Protecia Mediului, membri n Comisia de acreditare.
SECIUNEA a 2-a
Atribuiile Comisiei de acreditare i ale Secretariatului tehnic
Art. 8. Comisia de acreditare ndeplinete
urmtoarele atribuii:
a) analizeaz solicitrile de acreditare a persoanelor
fizice i juridice ca verificatori de mediu, care au trecut de
analiza de precalificare efectuat de Secretariatul tehnic;
b) analizeaz contestaiile persoanelor fizice i juridice a
cror solicitare de acreditare ca verificatori de mediu a fost
respins sau ale persoanelor fizice i juridice a cror
acreditare ca verificatori de mediu a fost suspendat sau
anulat i ia msurile necesare pentru rezolvarea lor;
c) selecioneaz experi colaboratori care sprijin
procesul de acreditare;
d) emite Certificatul de acreditare a persoanelor fizice i
juridice ca verificatori de mediu, care reprezint actul
doveditor al acreditrii;
e) avizeaz i prezint spre aprobare Comitetului
consultativ EMAS raportul anual cu privire la activitatea
desfurat i rezultatele obinute;
f) supravegheaz i controleaz activitatea de verificare
i validare desfurat de verificatorii de mediu acreditai;
g) decide asupra suspendrii sau anulrii acreditrii
persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu;
h) transmite Comitetului consultativ EMAS raportul de
supraveghere a activitilor verificatorilor de mediu;
i) elaboreaz procedura de acreditare a persoanelor
fizice i juridice ca verificatori de mediu n termen de
30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentului ordin;
j) decide asupra acordrii acreditrii persoanelor fizice i
juridice ca verificatori de mediu.
Art. 9. Preedintele Comisiei de acreditare
ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) stabilete i coordoneaz lucrrile ntrunirilor Comisiei
de acreditare;
b) semneaz procesele-verbale cuprinznd deciziile
Comisiei de acreditare i, dup caz, comunicrile privind
decizia favorabil sau respingerea motivat a solicitrii de
acreditare ca verificatori de mediu depuse de persoanele
fizice i juridice;
c) semneaz Certificatul de acreditare a persoanelor
fizice i juridice ca verificatori de mediu;
d) particip la ntrunirile Comitetului consultativ EMAS, la
solicitarea acestuia;
e) reprezint Comisia de acreditare n relaia cu teri.
Art. 10. Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare
ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) rspunde de realizarea sarcinilor administrative ale
Comisiei de acreditare;
b) convoac ntrunirile Comisiei de acreditare i
pregtete documentele ntrunirii;
c) creeaz i actualizeaz o baz de date privind
acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de
mediu;
d) nregistreaz n baza de date i ntr-un registru
special constituit toate cererile privind solicitrile de
acreditare depuse;
e) verific corectitudinea i completitudinea documentelor
de susinere a solicitrilor pentru a se asigura c au fost
furnizate toate informaiile necesare derulrii procedurii de
acreditare;
f) verific ndeplinirea condiiilor minime necesare pentru
studii, instruire i experien profesional, pentru a stabili
dac solicitanii se pot precalifica sau nu pentru domeniul
de acreditare solicitat;
g) comunic n scris Comisiei de acreditare i
solicitanilor rezultatul analizei de precalificare i opiunile
pentru datele de susinere a interviurilor;
h) organizeaz desfurarea interviurilor;
i) informeaz solicitantul asupra rezultatelor obinute;
j) pregtete i redacteaz Certificatul de acreditare a
persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu;
k) pregtete i nainteaz Comisiei de acreditare, spre
avizare, raportul anual specificat la art. 8 lit. e);
l) transmite lunar Comitetului consultativ EMAS lista
actualizat a verificatorilor de mediu acreditai, precum i a
celor care nu i-au rennoit sau crora li s-a suspendat sau
anulat Certificatul de acreditare;
m) arhiveaz toate materialele referitoare la activitatea
Comisiei de acreditare pentru o perioad de 5 ani;
n) ntocmete fia de precalificare pentru persoanele
fizice i juridice care solicit acreditarea ca verificatori de
mediu conform procedurii de acreditare specificate la art. 8
lit. i).
SECIUNEA a 3-a
Funcionarea Comisiei de acreditare
Art. 11. (1) Comisia de acreditare se ntrunete
semestrial i ori de cte ori este necesar, la solicitrile
preedintelui.
(2) Participarea membrilor Comisiei de acreditare n
cadrul ntrunirilor nu este remunerat.
(3) Membrii Comisiei de acreditare care nu pot participa
la ntruniri din motive obiective au obligaia s ntiineze,
n scris, Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare, cu
minimum dou zile nainte de data ntrunirii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
29
(4) Deciziile Comisiei de acreditare se adopt cu votul
majoritii membrilor, n prezena obligatorie a cel puin
dou treimi din numrul total al membrilor. n caz de
egalitate de voturi decizia preedintelui este hotrtoare.
Art. 12. (1) n cazul n care Comisia de acreditare
constat c sunt necesare informaii suplimentare, luarea
deciziei se amn pentru o dat ulterioar la care
preedintele poate invita la discuii experi colaboratori care
nu au drept de vot.
(2) Dezbaterile i deciziile Comisiei de acreditare se
consemneaz ntr-un registru de procese-verbale special
constituit.
SECIUNEA a 4-a
Accesul la informaiile deinute de Comisia de acreditare
Art. 13. (1) Lista actualizat a verificatorilor de mediu
se pune la dispoziie publicului, pe pagina de website a
Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i a Ageniei
Naionale pentru Protecia Mediului.
(2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare
rspunde la solicitrile de informaii primite de la publicul
interesat cu privire la solicitarea de obinere a acreditrii
ca verificatori de mediu.
MINISTERUL SNTII PUBLICE
O R D I N
pentru modificarea Ordinului ministrului sntii publice nr. 828/2006
privind achiziia de aparatur medical
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii Publice,
vznd Referatul de aprobare al Direciei logistic, administrativ, relaii publice i mass-media nr. E.N. 6.976/2006,
ministrul sntii publice emite urmtorul ordin:
Art. I. Punctul 1 Aparate radiologice mobile pentru
sala de operaie din anexa la Ordinul ministrului sntii
publice nr. 828/2006 privind achiziia de aparatur
medical, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 714 din 21 august 2006, se modific potrivit
anexei la prezentul ordin.
Art. II. Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Bucureti, 23 noiembrie 2006.
Nr. 1.433.
ANEX
1. APARATE RADIOLOGICE MOBILE PENTRU SALA DE OPERAIE
Nr. buci Nr. buci
Jude Unitate
Aparat radiologic mobil Aparat radiologic mobil cu
cu intensificator de imagine intensificator de imagine
de 9 de 12
Alba Spitalul Judeean de Urgen Alba Iulia 1
Bacu Spitalul Judeean de Urgen Bacu 1
Bihor Spitalul Clinic Judeean Oradea 1
Bistria-Nsud Spitalul Judeean Bistria 1
Botoani Spitalul Judeean de Urgen Mavromai Botoani 1
Bucureti Spitalul Clinic de Urgen BagdasarArseni Bucureti 1
Bucureti Spitalul Clinic de Urgen Sfntul Pantelimon Bucureti 1
Clrai Spitalul Judeean de Urgen Clrai 1
Cara-Severin Spitalul Judeean Reia 1
Cluj Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca 1
Constana Spitalul de Ortopedie, Traumatologie i Recuperare 1
Medical Eforie Sud
Galai Spitalul Clinic Judeean de Urgen 1
Sfntul Apostol Andrei Galai
Hunedoara Spitalul Judeean Deva 1
Ialomia Spitalul Judeean de Urgen Slobozia 1
Iai Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon Iai 1
Maramure Spitalul Judeean de Urgen 1
Dr. Constantin Opri Baia Mare
Mehedini Spitalul Judeean Drobeta-Turnu Severin 1
Neam Spitalul Judeean de Urgen Piatra-Neam 1
Satu Mare Spitalul Judeean Satu Mare 1
Timi Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara 1
TOTAL 10 10
TOTAL GENERAL 20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
30
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR
D E C I Z I E
privind retragerea autorizaiei de funcionare a Societii Comerciale PWS Romania S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, cu sediul social n municipiul Bucureti, str. Amiral Constantin Blescu
nr. 18, sectorul 1, cod de nregistrare fiscal nr. 14045240/1.07.2001, reprezentat legal de preedinte, n temeiul art. 4
alin. (19), precum i al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea
asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare,
n baza Hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor, adoptat n edina din data de
19 septembrie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)(24
1
) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare, n cadrul creia a fost analizat documentaia aferent Notei nr. 126.183 din 13 septembrie 2006, s-a hotrt
retragerea autorizaiei de funcionare a Societii Comerciale PWS Romania S.R.L., cu sediul n municipiul Bucureti,
Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 1, et. 10, ap. 42, sectorul 6, nregistrat la oficiul registrului comerului cu
nr. J40/7308/8.08.2002, cod unic de nregistrare nr. 14803859, reprezentat legal de domnul Mihai Panoschi, n calitate
de administrator.
Avndu-se n vedere urmtoarele motive de drept i de fapt:
Ca urmare a Adresei brokerului de asigurare, nregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurrilor cu
nr. 307.783 din 12 decembrie 2003, din care rezult c acesta a hotrt ntreruperea activitii de asigurare, organele de
specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor au efectuat un control finalizat cu propunerea de suspendare pe
o perioad de 12 luni a activitii Societii Comerciale PWS Romania S.R.L., drept care a fost emis Decizia
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 3.276/2004.
ACTE ALE COMI SI EI DE SUPRAVEGHERE A ASI GURRI LOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR
O R D I N
pentru punerea n aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuia asigurtorilor
la Fondul de garantare pe anul 2007
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) i (27), ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 60 alin. (2) i (2
1
) din Legea
nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare,
potrivit Hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor din data de 14 noiembrie 2006, prin care
s-au aprobat Normele privind cotele procentuale pentru contribuia asigurtorilor la Fondul de garantare pe anul 2007,
preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor emite urmtorul ordin:
Articol unic. Se pun n aplicare Normele privind
cotele procentuale pentru contribuia asigurtorilor la Fondul
de garantare pe anul 2007, prevzute n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,
Angela Toncescu
Bucureti, 17 noiembrie 2006.
Nr. 113.132.
ANEX
N O R M E
privind cotele procentuale pentru contribuia asigurtorilor la Fondul de garantare pe anul 2007
Art. 1. (1) Pentru exerciiul financiar 2007 se
stabilesc urmtoarele cote pentru contribuia asigurtorilor la
Fondul de garantare, astfel:
pentru Fondul de garantare pentru asigurrile de
via se stabilete o cot de 0,3%;
pentru Fondul de garantare pentru asigurrile
generale se stabilete o cot de 0,8%.
(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplic asupra
volumului de prime brute ncasate din activitatea de
asigurare direct, aferent asigurrilor de via i, respectiv,
asigurrilor generale.
Art. 2. Modul de constituire, administrare i utilizare a
Fondului de garantare este stabilit prin norme emise de
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor.
Art. 3. Normele privind cotele procentuale pentru
contribuia asigurtorilor la Fondul de garantare pe anul
2005, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurrilor nr. 3.102/2005, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 107 din
2 februarie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
i pe anul 2006 i nceteaz aplicabilitatea ncepnd cu
data de 1 ianuarie 2007.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 967/4.XII.2006
31
Cu Adresa nregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurrilor cu nr. 35.389 din 29 iunie 2005, Societatea
Comercial PWS Romania S.R.L. a solicitat prelungirea perioadei de suspendare a activitii, n acest sens fiind
emis Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 3.912 din 20 iulie 2005, prin care se aprob prelungirea
perioadei de suspendare a activitii pentru o perioad de 12 luni, decizie care la pct. 2 prevedea urmtoarele:
Societatea are obligaia de a comunica Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor reluarea sau ncetarea definitiv a
activitii de broker de asigurare cu cel puin 30 de zile nainte de expirarea duratei de suspendare a activitii.
Ca urmare a controlului permanent efectuat de ctre Direcia autorizare, la sediul Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor, n conformitate cu prevederile art. 38
1
alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare, s-a constatat c i cea de-a doua perioad de suspendare a activitii a expirat i c Societatea Comercial
PWS Romania S.R.L. nu a respectat prevederile deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor.
Pentru aceste motive, n temeiul art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a) i al art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea
brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare, puse n aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
nr. 3.110/2004, cu modificrile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor emite urmtoarea decizie:
Art. 1. Se retrage autorizaia de funcionare a
brokerului de asigurare Societatea Comercial PWS
Romania S.R.L., cu sediul n municipiul Bucureti,
Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 1, et. 10, ap. 42,
sectorul 6, nregistrat la oficiul registrului comerului cu
nr. J40/7308/8.08.2002, cod unic de nregistrare
nr. 14803859, reprezentat legal de domnul Mihai
Panoschi, n calitate de administrator, n conformitate cu
prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare i supravegherea
asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 2. Societii Comerciale PWS Romania
S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii,
desfurarea activitii de broker de asigurare n Romnia,
conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale normelor date n aplicarea
acesteia.
Art. 3. (1) mpotriva prezentei decizii Societatea
Comercial PWS Romania S.R.L. poate face plngere
la Curtea de Apel Bucureti, n termen de 30 de zile de la
comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea
nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) n conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea
nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare,
plngerea adresat curii de apel nu suspend pe timpul
soluionrii acesteia executarea deciziei emise de ctre
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor.
Art. 4. Prezenta decizie se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,
Angela Toncescu
Bucureti, 9 noiembrie 2006.
Nr. 114.406.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 967/4.XII.2006 conine 32 de pagini. Preul: 2,25 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|121430]