Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013 Proba E. d) Economie Pro"ilul umanist din "iliera teoretic, pro"ilul servicii din "iliera te#nolo$ic i toate pro"ilurile i speciali%rile din "iliera vocaional, cu excepia pro"ilului militar MODEL Toate subiectele sunt obligatorii. e acord! 10 "uncte din o#iciu. Tim"ul de lucru e#ecti$ este de 3 ore. %&'E(T%L ' )30 de "uncte)

&' Citii cu atenie enunurile urmtoare' !' Piaa este o noiune strict $eo$ra"ic' (' &cordarea de credite este o operaie prin care piaa monetar asi$ur reducerea volumului masei monetare' )' *educerea risipei +nltur caracterul limitat al resurselor' ,' -tilitatea economic a unui bun di"er de la o persoan la alta' .' Dac, +ntr/o tran%acie bursier la termen, la scaden, cursul titlurilor scade "a de cel ne$ociat, pierde v0n%torul' 1' Costul real al ale$erilor repre%int cea mai bun alternativ satis"cut' 2' Productorul exercit control asupra preului pe piaa de monopol' Se cere3 a' Scriei ci"ra corespun%toare "iecruia dintre enunurile de la ! la . i notai +n dreptul ei litera &, dac enunul este adevrat, sau 4, dac este "als' 1* "uncte b' *escriei enunul 1 +nlocuind un cuv0nt5 o sinta$m, ast"el +nc0t enunul s "ie adevrat' 3 "uncte c' 6usti"icai corectitudinea enunului 2' 2 "uncte 7' Transcriei pe "oaia de examen tabelul de mai 8os3 Trimestrul ; ;; ;;; ;> Pre 9u'm'5buc': . !< !. (< Cantitate cerut 9buc': !<< =< 1< ,< Cantitate o"erit 9buc':

Se cere3 a' Completai coloana liber a tabelului dat, utili%0nd valori "ictive, ast"el +nc0t acestea s respecte corelaia corect cu modi"icarea preului' 2 "uncte b' Calculai coe"icientul de elasticitate a o"ertei +n "uncie de pre, pentru situaia +n care preul a crescut +n trimestrul ;>, "a de trimestrul ;;;, preci%0nd totodat i "ormula pe ba%a creia ai reali%at calculul' + "uncte ,ot!- Calculul se e"ectuea% cu o %ecimal' c' Trasai $ra"icul Cererii +n "uncie de pre, con"orm datelor din tabel' 2 "uncte

Prob scris la economie !

MODE

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

%&'E(T%L al ''.lea

)30 de "uncte)

&' a' Preci%0nd "ormula "olosit, calculai modi"icarea procentual a pro"itului unei bnci, dac at0t c#eltuielile de "uncionare ale respectivei instituii "inanciare, c0t i c0 ti$ul bncii se mresc cu .<?' 10 "uncte b' Estimai sensul modi"icrii cererii pentru un bun, +n situaia +n care preul unicului substituent al acestui bun a sc%ut, detaliind raionamentul +n ba%a cruia ai reali%at estimarea' 10 "uncte 7' (,<< u'm' este creditul total, "ormat din dou credite C@ACB' &n$a8amentul creditului pentru @ este de ( ani, iar pentru B de ! an, ratele dob0n%ilor sunt dC@D(dCB i dCBD.?, iar valoarea dob0n%ii pentru @ 9D@:, dup capitali%are, este de )DB' Calculai, scriind "ormulele de calcul i explicit0nd simbolurile utili%ate3 a' suma de bani care revine deponentului, +n urma contractului BE b' dob0nda obinut +n situaia +n care creditul total ar "i "acut obiectul unui contract +n condiiile preci%ate pentru creditul @' 10 "uncte %&'E(T%L al '''.lea )30 de "uncte)

*spundei la "iecare dintre urmtoarele cerine3 &' Preci%ai +nelesul noiunii de natur, ca factor de productie' + "uncte 7' Enumerai trei componente ale costurilor "ixe' 12 "uncte C' Dai un exemplu concret prin care s ilustrai "aptul c, dac celelalte condiii rm0n nesc#imbate, cre terea volumului valoric al bunurilor i serviciilor supuse v0n%rii determin cre terea masei monetare' + "uncte D' Explicai succint de ce este important cunoa terea tipului de elasticitate pentru fundamentarea deciziei economice a productorului cu privire la modificarea cantitii fabricate' + "uncte

Prob scris la economie (

MODE

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013 Proba E. d) Economie ro"ilul umanist din "iliera teoretic, pro"ilul servicii din "iliera te#nolo$ic i toate pro"ilurile i speciali%rile din "iliera vocaional, cu excepia pro"ilului militar BAREM DE EVAL ARE !" DE #$%ARE M$DEL &e 'unctea() oricare modalit)i de re(ol*are corect) a cerinelor. #u +e acord) 'uncta,e intermediare- altele dec.t cele 'reci(ate ex'licit 'rin barem. #u +e acord) /raciuni de 'unct. &e acord) 10 'uncte din o/iciu. #ota /inal) +e calculea() 'rin 0m')rirea la 10 a 'uncta,ului total acordat 'entru lucrare. & B"E1% L " 230 de 'uncte) &' a' c(te ) puncte pentru "iecare dintre cele * rspunsuri corecte, ast"el+ ,-., /-., )-., 0-&, *-. *x)p113 'uncte !' rescrierea enunului 2, respect(nd cerina+ de exemplu, Costul real al alegerilor reprezint cea mai bun alternativ sacrificat. 3 'uncte c' 3usti"icarea corectitudinii enunului cerut 2 'uncte B' a' completarea coloanei li!ere a ta!elului, respect(nd corelaia cu modi"icarea preului 2 'uncte !' - preci%area "ormulei coe"icientului de elasticitate a o"ertei 4n "uncie de pre 3 'uncte - calcularea coe"icientului pentru situaia cerut 3 'uncte c' trasarea $ra"icului cerut 2 'uncte & B"E1% L al ""4lea 230 de 'uncte) &' a' - preci%area "ormulei de calcul 3 'uncte - calcularea modi"icrii procentuale a pro"itului !ncii+ 50% 3 'uncte #ot)+ 5n situaia 4n care candidatul nu o!ine re%ultatul corect din cau%a unor $re eli de calcul se acord / puncte din cele * puncte posi!ile' !' - estimarea sensului modi"icrii cererii, 4n situaia dat+ scade 3 'uncte - detalierea raionamentului 4n !a%a cruia s-a reali%at estimarea 3 'uncte B' - c(te ) puncte pentru scrierea, cu explicitarea sim!olurilor utili%ate, a al$oritmilor necesari calculrii "iecruia dintre indicatorii cerui la su!punctele a' i !' /x)p15 'uncte - c(te / puncte pentru preci%area re%ultatelor "iecruia dintre indicatorii cerui la su!punctele a' i !', ast"el+ suma de bani care revine deponentului, n urma contractului Y = 1 !0 u.m., dob"nda ob#inut = 50 u.m. /x/p16 'uncte #ot)+ 5n situaia 4n care candidatul nu o!ine re%ultatele corecte din cau%a unor $re eli de calcul se acord c(te , punct din cele / puncte posi!ile' & B"E1% L al """4lea 230 de 'uncte) &' preci%area 4nelesului noiunii date 5 'uncte B' c(te 0 puncte pentru enumerarea oricror trei dintre componentele costurilor "ixe )x0p112 'uncte C' scrierea exemplului+ ilustrarea printr-o situaie economic adecvat, cu valori numerice sau prin date concrete 6 2p'7 ilustrarea la nivel teoretic sau cu date concrete inadecvate 6 /p' 5 'uncte D' explicarea succint a a"irmaiei date+ explicaie corect i relevant 6 2p'7 explicaie parial relevant 6 /p' 5 'uncte

Barem de evaluare i de notare ro! scris la economie

MODEL

S-ar putea să vă placă și