Sunteți pe pagina 1din 6

PERFECTIONAREA PROFESIONALA DREPT SI INDATORIRE

CUPRINS

Capitolul I. Notiunea generala de functionar public . Definitia functionarului public !. Tra"aturile functiei publice #. Selectia functionarilor publici

Capitolul II. Drepturile "i obligatiile functionarilor publici pri$ind perfectionarea profe"ionala . Dreptul la perfectionare profe"ionala !. Obligatia pri$ind perfectionarea profe"ionala #. Ele%ente de drept co%parat

Capitolul III. Rapoarte pri$ind pregatirea profe"ionala a functionarilor publici in Ro%ania

Conclu&ii

1. Antonie Iorgovan' Tratat de drept ad%ini"trati$ (!))*+' op. cit.' p.*,-

Capitolul I. Notiunea generala de functionar public

1.Definitia functionarului public

Confor% doctrinei e.i"tente in Ro%aniala %o%entul actual' functionarul public e"te definit ca fiind persoana fizica inestita legal, cu atributii in realizarea competentei unei autoritati publice, ce consta in anasamblul drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul juridic complex dintre persoana respectiva si organul care l-a investit. 1 Legea nr. ,,/ 000 pri$ind Statutul functionarilor publici republicata in !))1 define"te functionarul public in cadrul art. !' alin. (!+' a"tfel2 3 persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica.4' iar alin. (*+ al aceluia"i articol co%pletea&a definitia alin. (!+' preci&and2 3totalitatea functionarilor din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si insitutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.4 Legea nr. ,,/ 000 pre$ede' dea"e%enea' "i categoriile de per"onal carora nu li "e aplica art. !' ace"tea fiind2 3 a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si insitutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarie, intretinere-reparatii si de deservire, paza precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica; b) personalului salariat, incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului; c) corpului magistratilor; d) cadrelor didactice; e) persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica.4 !

2. Trasaturile functionarului public A$and in $edere definitiile a%intite %ai "u" ' de doctrina actuala "i de Legea nr. ,,/ 000' pute% e.trage principalele tra"aturi ale functionarului public. Pri%a tra"atura con"ta in "tabilirea drepturilor "i a obligatiilor functionarului public prin nor%e 5uridice' de catre organele de "tat' "ingurele co%petente in acea"ta pri$inta. Datorita ace"tor
.

con"iderente' functionarul public nu "e "upune dreptului %uncii "i a contractului de %unca' ce are la ba&a acordul de $ointa' ace"ta "e $a "upune in"titutiilor de drept public' deoarece e"te $orba de reali&area unui intere" public.

A doua tra"atura reie"e c6iar din art. !' alin (*+' pe care l7a% a%intit %ai "u"' "i anu%e faptul ca drepturile "i obligatiile functionarului public "unt create de legiuitor pentru reli&area puterii publice. A"tfel' per"oanele a%intite de alin. (*+ nu pot fi nu%iti functionari publici' toc%ai datorita faptului ca nu aduc o contributie $i&ibila "i indi"pen"abila in $ederea reli&arii puterii publice. A treia tra"atura repre&inta co%ple.ul de raporturi e.i"tent' pe de7o parte intre functionarul public "i organul care l7a in$e"tit' iar pe de alta parte intre functionarul public "i terti. In pri%ul ca&' functionarul e"te "ubordonat organului care l7a in$e"tit' fiind un raport 5uridic de autoritate' de drept con"titutional "au drept ad%ini"trati$' iar in cel de al doilea ca& e"te $orba de"pre funcionarul public ca "ubiect "upraordonat fata de terti' intr7un raport de autoritate' de drept ad%ini"trati$. A patra tra"atura tine de continuitatea functiei publice. Acea"ta "e refera la drepturile "i obligatiile care reie" din co%petenta functiei ce trebuie reali&ata' independent de per"oana care o reali&ea&a "i de intreruperile pe care le poate "uferi reali&area co%petentei. A cincea tra"atura "e refera la per"oanele fi&ice ce pot indeplini functii publice' c6iar daca nu fac parte dintr7un organ de "tat. Ace"tea "unt in$e"tite prin autori&atii' ce le dau dreptul de a pre"ta un "er$iciu public' in regi% de putere publica.

3. Selectarea functionarilor publici Legea nr. ,,/ 000 pri$ind Statutul functionarilor publici' republicata "tabile"te conditiile pe care trebuie "a le indeplinea"ca o per"oana pentru a putea ocupa o functie publica "i anu%e2 a) are cetatenie romana si domiciliu in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta de minimum 1 ani impliniti; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; !) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statutului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
1. Antonie Iorgovan' Tratat de drept ad%ini"trati$ (!))*+' op. cit.' p.*,-

coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii " ani; j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege#$ 8otararea de 9u$ern. nr . !)0/!)): pri$ind organi&area "i de&$oltarea carierei functionarilor publici "e face prin concur" organi&at in li%ita functiilor publice $acante pre$a&ute anual in ace"t "cop prin planul de ocupare a functiilor publice. Conditiile de de"fa"urare aconcu"ului "e publica de autoritatea "au in"titutia publica organi&atoare in ;onitorul Oficial ' cu #) de&ile inainte de data de"fa"urarii ace"tuia . Odata indeplinite conditiile pre$a&ute de lege pentru a accede intr7o functie publica "e $a de"fa"ura concur"ul care con"ta in trei etape2I.Selectarea do"arelor de in"criere< II.Proba "cri"a< III.Inter$iul< Dupa ce au pro%o$at a%bele probe ( "cri" = inter$iu + functionarul public intraintr7o perioada de "tagiu unde $a trebui "a do$edea"ca ca e"te potri$it pentru re"pecti$ul po"t. Acea"ta perioada folo"e"te la $erificarea aptitudinilor profe"ionale' for%area practica a functionarilor publici debutanti precu% "i cunoa"terea de catre ace"tia a"pecificului ad%ini"tratiei publice. Durata perioadei de "tagiu a fo"t regle%entata la ! luni pentru functionarii publici de e.ecutie cla"a I' , luni pentru cei din cla"a a II >a "i - luni pentru cei din cla"a a III7a . In calculul perioadei de "tagiu "e $a tine cont "i de perioada in care o per"oana a ur%at "i a pro%o$at progra%e de for%are "peciali&ata inad%ini"tratia publica. Pe perioada "tagiului functionarul $a trebui "a aloce doua ore &ilnic din ti%pul nor%al de lucru pentru "tudiul indi$idual' "a participe la cur"uri de pregatire "i "a de"fa"oare acti$itati aflate la ni$elul lui de co%petenta .

Capitolul II. Drepturile si obligatiile functionarilor publici privind perfectionarea profesionala 1. Dreptul la perfectionare profesionala

1. Antonie Iorgovan' Tratat de drept ad%ini"trati$ (!))*+' op. cit.' p.*,-

S-ar putea să vă placă și