Sunteți pe pagina 1din 3

Tabel 1

Evoluia impozitelor i taxelor generale de stat n RM anii 2000-2013, mil.lei

Nr

Anii
2000

2001

2002

2003

2004

2005

275,6

349,7

427,6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

717,5

442,9

483,9

571,4

1966,7

2013

Indicatori
1

577,5

779,6

801,9

1079,1 1388,4

Impozitul
pe venit
TVA

1342,8 1497,9 2034,4 2792,0

3427,8

4623,2

6193,7 7586,9 9097,2 7595,6 9146,4 10464,3 10671,8

Accize

658,5

888,4

910,4

1171,9

1070,9 1392,3 1573,9 1539,6 2074,0

Impozitul
privat
Taxa
vamal
Taxele
rutiere

1 001,1

772,0

926,7

3 669,7

476,6

495,6

685,1

830,6

5
6

230,7

680,8

234,2

657,9

333,0

730,55 1092,97 1086,74 849,82

900,0

1150,0

907,6

410,77 448,92

1080,3

2666,7

2893,6

1179,3

1286,5

18135,6
42,8
7,3

Tabel 2
Evoluiaimpoziteloritaxelor locale n RM peperioada 2000-2013, MunicipiulChiinu
Anii
u.m 2000

Nr
1

5
6

Indicatori
Impozitulpebunurile
imobiliare ale
persoanelorjuridice
Impozitulpebunurile
imobiliare ale
persoanelorfizice
Taxelepentruutilizar
earesurselornaturale
Taxa
pentruamenajareater
itoriului
Taxa de organizare a
licitaiilor locale
iloteriilorpeteritoriu
lunitiiadministtrart
iv-teritoriale
Taxa de plasare a
publicitii
Taxa de aplicare a
simbolicii locale

2001

2002

2003

2004

2005

74,0

80,2

91,1

105,9

119,6

106,4

101,1

104,4

120,2

326,2

130,6

425,5

417,7

74,6

71,7

94,4

83,3

2006

2007

2008

2009

2010

10205.9

15 400,0

972.10

710,0

2011

2012

2013

13000,0

4200,0

4115,3

36200,0

35750,0

21 211,5

22178,5

23753,4

2,0

2,0

25044,6

28725,0

450,0

435,0

68 000,0

63500,0

lei

146,5

550,1

8647,7

8408,0

484,9

0,0

lei
130,5

9500,0

11627,3

10002.50
11230,4

0,1

11772.0

19 723,6

2,5

2,0

19302.30

19 973,0

%
20,0

373,8

121,7

122,4

169,8

19,5

3980,0

16,9

19285,0

700,0

Taxa pentru
lei
unitilecomercialei
de prestriservicii de
deservire sociala

359,0

279,1

477,2

105,5

81,9

950,0

129,9

141,1

135,8

141,7

122,8

17200,0

450,0

29575,0

552.50

450,0

37 000,0

60 000,0

79945,0

Taxa de pia

lei

128,5

75,8

90,0

146,1

112,3

7500,0

Taxa pentrucazare

120,0

112,7

144,2

169,7

115,2

6615,0

231,5

244,4

539,2

282,2

548,8

100,0

137,7

130,2

116,8

108,2

98,6

13200,0

23,2

5,2

62,0

5200,0

11,3

81,2

98,4

57,5

10 Taxa balnear
11 Taxa pentru
prestarea serviciilor
de transport auto de
cltoriperutele
municipal
orenetiisteti
12 Taxa pentruparcare

%
lei

13 Taxa de la posesorii
de cini
14 Taxa de la posesorii
unitilor de
transport
15 Taxa pentruparcaj
16 Taxa pentru unitile
stradale de comeri
de prestriservicii
17 Taxa pentru
evacuarea deeurilor
18 Taxa pentru
dispoziivele
publicitare

lei

lei

lei

24,5
64,4

12,7

77,3

0,0

14383,0

14016,2
6630,0
-

11500,0

4512,5
14700,0

14020.00

15 500,0

7352.0

6 740,0

80.00

23255

27950,0

6 740,0

6460

7465,2

24234,6

22505,7

23800,0

2 820,0

2880,0

5044,5

13 700,0

14 920,0

4537.00

2 800,0

2.42

16 882,0

21 209,0

1,0

38 116,0

40000,0

lei
lei

lei
lei
21962,0