Sunteți pe pagina 1din 1

INVESTITOR

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE PARTIALA (PRELIMINARA)
ncheiat astzi _________________________

Noi __________________________________________________ din cadrul


__________________________________________________________________________
reprezentnd beneficiarul si __________________________________________________
din
partea
prestatorului
,
in
urma
efectuarii
receptiei
la
lucrarea
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
inceputa la data de _____________________
terminata la data de _____________________
am constatat urmatoarele :
1.Lucrarile executate sunt cele cuprinse in situatia de plata , cantitatile fiind
stabilite prin masuratorile inscrise in lista anexata la situatia lucrarilor.
2.Lucrarile , din punct de vedere calitativ ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.Executia a fost urmarita permanent de dirigintele de lucrari si precizeaza ca
lucrarile ascunse ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.Au fost respectate conditiile prevazute in documentatia tehnica si caietul de
sarcini insusite de ambele parti.
5.Se precizeaza ca _______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Reprezentant prestator,

Reprezentant beneficiar,

S-ar putea să vă placă și