Sunteți pe pagina 1din 15

Proprietati ale legilor de compozitie

Notiunea de lege de compozitie prezinta un mare grad de generaliate.


In definitia unei legi de compozitie pe o multime M se ignora atat natura
elementelor multimii M cat si modul efectiv in care actioneaza pe M+M. Singura
restricti pusa este ca sa asocieze la un cuplu ordonat (x, y) de elemente din M un
element (x, y) din M si numai unul. Din acest motiv studiul legilor de compozitie
azat doar pe definitia lor este foarte sarac in rezultate. S!a dovedit fertila ideea de a
studia legi de compozitie ce au proprietati care pot fi semnalate in multe exemple
concrete.
"sociativitatea
#om presupune in continuare ca M este o multime nevida ec$ipata cu o lege de
compozitie ,,%&&,
'xpresia x % y se citeste( x compus cu y sau x steluta y.
Definitiile si rezultatele vor fi date folosind aceasta notatie urmand sa fie facute
precizarile ce se impun si in alte notatii pentru legea de compozitie
)ie x,y,z apartinand lui M. *rezenta parantezelor in expresia (x % y) % z cere
urmatoarea procedura de calcul( se afla intai compusul lui x cu y si apoi x % y se
compune cu z, otinandu!se in final elementul (x % y) % z care apartine lui M.
*rezenta parantezelor in expresia x % (y % z) impune sa aflam intai y%z si sa!l
compunem apoi cu x, otinandu!se astfel elementul x % (y % z) care apartine lui M.
Definitie: O lege de compozitie M+M cu vaori in M, (x,y) cu valori in
x*y se numeste asociativa daca:
(x*y)*z=x*(y*z), ( ) x,y,z apartinand lui M
Daca legea de compozitie este data in notatie aditiva (multiplicativa) atunci
proprietatea de asociativtate a acesteia se scrie(
(x + y) + z + x + (y + z)
respectiv
(x y) z + x (y z) () x,y,z apartinand lui M.
'xemple(
,. "dunare si inmultirea numerelor reale sunt legi de compozitie asociative pentru ca(
(x + y) + z + x + (y + z) si (x y) z + x (y z).
-. "dunarea si inmultirea matricilor din M-(.) sunt legi de compozitie asociative,
caci(
(" + /) + 0 + " + (/ + 0) si (" 1 /) 10 + "1(/ 1 0).
2..euniunea si intersectia partilor unei multimi ' sunt legi de compozitie asociative,
caci(
. ) , ( , y x y x M M M
(3 4 5) 4 6 + 3 4 (5 4 6).
7.0ompunerea functiilor unei multimi ' in ea insasi este o lege de compozitie
asociativa, caci(
(f % g) % $ + f % (g % $).
0omutativitatea
*roprietatea de asociativitate largest mult aria posiilitatilor in perfectarea
calcului algeric. 8 alta sursa in acest sens este data de legile de compozitie pentru
care produsul a doua elemente oarecare este independent de ordinea in care se face
compunerea acestora. Mai precis(
Definitie: O lege de compozitie M + M cu valori in M, (x, y) cu valori in x * y
se numeste comutativa, daca: x * y = y * x, ( ) x, y M
"dunarea si inmultirea numerelor reale, reuniunea si intersectia partilor unei
multimi sunt legi de compozitie comutative.
Numeroase legi de compozitie se definesc cu a9utorul altora de9a cunoscute.
"semenea operatii pot prelua unele proprietati de la cele de plecare prin mecanismul
dat c$iar de definitia lor. "stfel comutativitatea adunariimatricelor din M-(.) este o
consecinta a proprietatii de comutativitate a adunarii numerelor reale. Intradevar,
daca ", / apartin lui M-(.), " + (ai9), / + (i9), atunci(
Sa oservam ca inmultirea matricilor din M-(.) nu este comutativa,cu toate ca
inmultirea numerelor reale este comutativa. "ceasta rezulta din exemplul urmator(
A B
a a
a a
b b
b b
a b a b
a b a b
b a b a
b a b a
b b
b b
a a
a a
B A
+

,
_

,
_

,
_

+ +
+ +

,
_

+ +
+ +

,
_

,
_

+
-- -,
,- ,,
-- -,
,- ,,
-- -- -, -,
,- ,- ,, ,,
-- -- -, -,
,- ,- ,, ,,
-- -,
,- ,,
-- -,
,- ,,
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Deci daca ",/ M-(.) atunci "//".
'lement neutru
Numerele reale : si , au pruprietatiile(
: + x + x + : + x, () x .,
respectiv
, x + x , + x, () x ..
.
: .... ,
- .... , ..
, ...... ,
, ... :
- .... :
: .... ,
, .... :
, .... -
, ...... ,
, ... :
: ... ,
- .... , ..

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

Daca ' este o multime si ,'('' este aplicatia identica a lui ', atunci(
,' f + f ,' +f, () f )(').
De asemenea, pentru orice matrice " M-(.) avem(
si analog " + : +".
Definitie: !n element e M se numeste element neutru pentru o lege de
compozitie M M M, (x, y) x * y, daca e * x = x * e = x, ( ) x M
"eorema: Daca o lege de compozitie are element neutru, atunci acesta este unic
Demonstratie( )ie e si e; doua elemente neutre pentru o lege de compozitie M
M M, (x,y) x % y. "vem e % e; + e; caci e este element neutru. De asemenea,
e % e;+ e caci si e; este element neutru, de unde e + e;.
"sadar, elementul neutru, in caz ca exista, este unic determinat.
In notatie aditiva elementul neutru se noteaza de regula cu : si se numeste
elementul zero, iar in notatie multiplicativa elementul neutru se noteaza cu , sau
c$iar cu e si poarta numelede elementul unitate. "vem
: + x + x + : + x, () x M,
respectiv
, x + x , + x, () x M.
A
a a
a a
a a
a a
a a
a a
A

,
_

,
_

+ +
+ +

,
_

,
_

+
-- -,
,- ,,
-- -,
,- ,,
-- -,
,- ,,
....
....
: .... :
: .... :
....
....
: .... :
: .... :
:
'xemple(
,. Numarul real :este elementul neutru al adunarii numerelor reale, numarul real
, este elementul neutru al inmultirii numerelor reale.
-. "plicatia identica ,' a multimii ' este elementul neutru al operatiei de
compunere a functiilor din )(').
2. Multimea -N + <-= | = N> a numerelor naturale pare o parte staila a lui N in
raport cu inmultirea si legea de compozitie indusa de catre aceasta pe -N nu
admite element neutru.
'lement simetrizail
0a si pana acum, Meste o multime nevida inzestrata cu o lege de compozitie
M M M, (x, y) x % y
#om presupune in plus ca aceasta lege de compozitie este asociativa si ca
admite element neutru, fie acesta e.
Definitie:!u element x M se numeste simetriza#il in raport cu legea de compozitie
(asociativa si cu element neutru) M M M,(x,y) x*y, daca exista x$ M astfel
incat x$ * x = x * x$ = e
Sa oservam ca daca x;;M satisface ca si x; conditiile
x;; % x + x % x;;+ e
atunci x; + x;;. Intr!adevar
x;+ x;%e + x; % (x % x;;) + (x; % x) % x;;+ e % x;;+ x;;.
Daca x M este simetrizail, atunci unicul element x; M cu proprietatea x; %
x + x % x;+ e se numeste simetricul lui x.
In notatia multiplicativa simetricul lui x, in caz ca exista, se noteaza de regula
cu x; si se numeste inversul lui x? in notatia aditiva se noteaza cu !x si se numeste
opusul lui x. "sadar,
x; 1 x + x 1 x;+ ,,
respectiv
(!x) + x + x + (!x) + :.
'xemple
,. ,. 0um e % e + e, rezulta ca elementul neutru este si simetrizail si simetricul
lui e este tot e. In notatie multiplicativa avem ,;+,, iar in notatie aditiva !: + :.
-. 8rice numar intreg este simetrizail in raport cu adunarea numerelor intregi?
numerele intregi simetrizaile fata de inmultire sunt , si @,, ,;+,, (!,);+!,.
2. 0onsultand tala operatiilor induse pentru compunerea functiilor din )('),
unde ' + <,, ->, se oserva ca e e + e si f f + e, deci functiile e si f sunt
simetrizaile (inversaile) si e;+ e, f;+ f.
"eorema:Daca x, y M sunt elemente simetriza#ile in raport cu o lege de
compozitie M M M,(x, y) x*y (asociativa si cu element neutru
atunci x*y si x$ sunt simetriza#ileMai mult:
%) (x*y)$=y$*x$,
&) (x$)$=x
Demonstratie(
"vem(
(y;%x;)%(x%y)+y;%(x;%(x%y))+y;%((x;%x)%y)+y;%(e%y)+y;%y+e
si analog (x%y)%(y;%x;)+e. .ezulta ca x%y este simetrizail si (x%y);+y;%x;. " doua
afirmatie este imediata.
*roprietatile ,) si -) din enuntul teoremei precedente se transcriu multiplicativ
astfel(
,) (xy);+y;x;, -) (x;);+x,
iar in notatia aditiva
,) !(x+y)+(!y)+(!x), -) @(!x)+x.
Se face urmatoarea conventie de notatie
"plicatii.
,.*e multimea 6 a numerelor intregi defnim legea de compozitie
6 6 6, (x,y) x y + x + y @ xy,
Numita compunerea circulara. Sa se arate ca legea de compozitie A este asociativa si
comutativa.
a) (x y) z + (x + y @ xy) z + x + y @ xy + z @ (x + y @ xy)z + x + y + z @ xy @ yz @
@ zx + xyz
x (y z) + x (y + z @ yz) + x + y + z @ yz @ x(y + z @ yz) + x + y + z @ xy @ yz @
@ zx + xyz
(x y) z + x (y z)
) x y + x + y @ xy + y + x @ yx + y x
-. )ie M si N doua multimi, A % A o lege de compozitie pe M, A A o lege de
compozitie pe N si f ( M N o functie sur9ectiva astfel incat
f(x % y) + f(x) f(y), () x, y M.
a) Daca legea de compozitie % este asociativa (comutativa) atunci legea de
compozitie este asociativa (comutativa).
) )unctia f ( 6 6, f(x) + , @ x are proprietatea
f(xy) + f(x) f(y), () x, y 6
unde xy este produsul uzual in 6, iar este compunerea circulara.

a) )ie u, v, B N.
) ( y x y x
def
+
f sur9ectiva () x, y, z M a. i. u + f(x), v + f(y), B + f(z).
u v + f(x) f(y) + f(x % y) + f(y % x) + f(y) f(x) + v u

(u v) B + (f(x) f(y)) f(z) + f(x % y) f(z) + f((x % y) % z) +
+ f(x % (y % z)) + f(x) f(y % z) + f(x) (f(y) f(z)) + u (v B)
)()x, y 6
f(x) f(y) + f(x) + f(y) ! f(x) f(y) +,!x+,!y!(,!x)(,!y)+
+-!x!y!,+y+x!xy+,!xy+f(xy).
2.)ie d un numar intreg lier de patrate si(
a)C este o parte staila a lui M-(D) in raport cu inmultirea matricelor.
)() matrice "C este inversaila in raport cu operatia indusa.
a))ie ", / C,
a;;+aa;+d; D, ;;+a;+a; D
daca "/ Ca;;: sau ;;:.
*p. a;;+: si ;;+:
x+a; si y+; sol a sist(
. : .. .. : , , ,
.....
....
) (
-

'

,
_

b sau a Q b a
a b
db a
A Q M A H

,
_

a b
bd a
A
.....
....

,
_

; ;.....
; ;....
a b
db a
B
.
;; ;;.....
;; ;;....
; ; ;....... ;
;) ; ( ;.... ;

,
_

,
_

+ +
+ +

a b
db a
dbb aa ab ba
ab ba d dbb aa
AB
d este lier de patrate si a: sau : det ": caci altfel d D.0ontradic
Dar din det ": sol sist este x+y+:
a;;: sau ;;:
"/ C.
)I- C si " C. "rat ca exista 3 C

'

+
+
:
:
ay bx
dby ax
.
.....
....
det
- -
db a
a b
db a
A
: , : , , ,
.....
....

,
_

y x Q y x
x y
dy x
X
a.i. 3"+"3+I-
0um a: sau : x: sau y:.
"sadar(
Se verifica si egalitatea 3"+I-, deci "; exista si ";+3 C.
7.)ie M+NN.*e multimea M introducem legile de compozitie(
(x, y)+(z, B)+(x+z, y+B),
(x, y)(z, B)+(xz+yB, xB+yz)
oricare ar fi perec$ile (x, y) si (z, B) din M. "ratati ca aceste legi de compozitie sunt
asociative, comutative si cu element neutru.
"sociatiovitatea(
+(x, y), +(z, B), +(u, t) M.
,,+&& ( + )+ +E(x+z, y+B)F+(u, t)+((x+z)+u, (y+B)+t)+(x+z+u, y+B+t)+
+(x+(z+u), y+(B+t))+(x, y)+(z+u, B+t)+ +( + )
,,&& ( ) +(xz+yB, xB+yz)(u, t)+
+(xzu+yBu+xBt+yzt, xzt+yBt+xBu+yzu)

,
_

+ +
+ +

,
_

,
_

,
_

dby ax ay bx
ay bx d dby ax
x y
dy x
a b
db a
AX I
.......
) ( ....
.....
....
.....
....
, .... :
: .... ,
-

'

+
+

:
,
ay bx
dby ax

'

- -
- -
db a
b
y
db a
a
x
H
db a
a
db a
b
db a
db
db a
a
X

,
_

- - - -
- - - -
......
......
( ) +(x, y)(zu+Bt, zt+Bu)+
+(xzu+xBt+yzt+yBu, xzt+xBu+yzu+yBt)
0omutativitatea(
+ +(x, y)+(z, B)+(x+z, y+B)+(z+x, B+y)+ +
+(x, y)(z, B)+(xz+yB, xB+yz)+(zx+By, Bx+zy)+
'lement neutru(
() e, M a.i. +e,+e,++, () M
e,+(:, :) +e,+(x, y)+(:, :)+(x, y)+ e,+(:, :) el. Neutru pt ,,+&&
() e- M a.i. e-+e-+, () M
e-+(,, :) e-+(x, y)(,, :)+(x, y)+ e-+(,, :) el. Neutru pt ,,&&
G.)ie a, , c 6, :. *e 6 definim legea de compozitie ,,%&&
x%y+axy+(x+y)+c, () x, y 6.
a)"ratati ca % este lege de compozitie asociativa daca si numai daca
)0and are loc a) legea de compozitie % are el. Neutru daca si numai daca Hc.
a)% asociativa () x, y, z 6, (x%y)%z+x%(y%z)

),,&&() e 6 a.i. x%e+e%x+x, () x 6
x%e+x
axe+(x+e)+c+x
(ae+!,)x+e+c+:
ae+!,+: si e+!c e+!cH 6 divide pe c.
,,&&() = 6 a.i. c+=, (), x 6,
x%(!=)+!ax=+(x!=)+c+x(!a=+)+c!=+x(!acH+)+
+x(!ac)H+xH+x
!= el. neutru.
I.*e . se defineste letea de compozitie
%:RRR, (x, y)x*y+xy+-ax+y.
Determinati a si astfel incat legea de compozitie sa fie comutativa si asociativa.
% comutativa
x%y+y%xxy+-ax+y+yx+-ay+x
. :
-
ac b b

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
z ac b b x ac b b Z z y x
c bc z b y b abyz bx acx abxz abxy xyz a
c bz bc y b x b abxy acz abyz abxz xyz a
) ( ) ( , , , ) (
- -
- - -
- - -
: : ) )( ,..( , , ) (
- -
ac b b z x ac b b Z z y x
-a(x!y)+(x!y)
-a+
% asociativa
(x%y)%z+x%(y%z)
(x%y)%z+Exy+x+yF%z+xyz+xy+yz+(xy+x+y+z)+
+xyz+xz+yz+xy+ x+ y+z.
x%(y%z)+x%Eyz+y+zF+xyz+xy+xz+x+yz+ y+ z.
+: sau +,
a+:, +:
a+,H-, +,.
J.*e .++<a .H aK:> definim legile de compozitie(
"ratati ca aceste legi de2 compozitie sunt comutative si nu sunt asociative. "dmit
element neutruL
0omutativitatea
Non asociativitatea
: ) )( , (
:
- -
- -

+
+ +
z x b b
bx bz z b x b
bx z b bz x b
) .. .....(
-
) .. .......(
) .. ....(
-
armonica media
b a
ab
b a
geometrica media ab b a
aritmetica media
b a
b a
def
def
def
+


+

a b
a b
ba
b a
ab
b a
a b ba ab b a
a b
a b b a
b a

+

++

+

- -
- -
c a
c b a c b a
c b
a c
b a
c b
a c
b a
c b a c b a

+ + + +
+
+

+
+

+

+


..... ..........
- - ....
-
-
-
-
....
- -
.....
) ( ) ( (
c a
bc a c ab
bc a c ab
c b a c b a
....... ..........
.....
.....
) ( ) ( (
c a
bc ab
bc ac ab cb ca ab
bc ac ab
abc
cb ca ab
abc
c b
bc
a
c b
abc
c
b a
ab
b a
abc
c b
bc
a c
b a
ab
c b a c b a


+ + + +
+ +

+ +

+
+
+

+
+
+

+

+


...... .......... ..........
.... .......... ..........
- - .......
-
-
-
-
.......
-
-
-
-
......
- -
......
) ( ) ( (
'lement neutru(
(() e . a.i. ae+ea+a, () a .
(a+e)H-+a
a+e+-a
e+a fals, a variail, e unic.
M(() e . a.i. aMe+eMa+a, () a .
N.*e M-(.) se defineste legea de compozitie %
"%/+"/+/", () ",/ M-(.)
Studiati daca legea de compozitie % este asocitiva, comutativa si daca admite element
neutru.
asociativitatea
("%/)%0+("/+/")%0+"/0+/"0+0"/+0/"
"%(/%0)+"%(/0+0/)+"/0+"0/+/0"+0/"
("%/)%0"%(/%0)
% nu este asociativa
comutativitatea
"%/+"/+/"+/"+"/+/%"
% este comutativa
el. neutru
() ' M-(.) a.i. "%'+'%"+", () " M-(.)
"%'+"
"'+'"+"
'+I-H-.
O.)ie nK: un numar intreg si
M+<(a, )Pa, 6, (a, n)+,>
a)Daca (a, ), (c, d) M(ac, ad+c) M
)Qegea de compozitie % definita pe M prin(
(a, )%(c, d)+(ac, ad+c)
este comutativa si asociativa.
c)Determinati elementul neutru si elementele simetrizaile.
ipoeza contrazice a
a e a
a ae
a ae
a ae
a e a
... , :
: ) (
:
-
-
-


a)(a, ) M? (c, d) M? a,,c,d 6
(a, n)+, (c, n)+,
a 6? c 6 ac 6 (ac, n)+,
a 6? d 6? 6? c 6 ad+c 6
(ac, ad+c) M
)(a, )%(c, d)+(ac, ad+c)+(ca, c+da)+(c, d)%(a, )
% este comutativa
E(a, )%(c, d)F%(g, $)+(ac, ad+c)%(g, $)+(acg, ac$+adg+cg)
(a, )%E(c, d)%(g, $)F+(a, )%(cg, c$+dg)+(acg, ac$+adg+cg)
% este asociativa
c)el. neutru
() e+(x, y) M a.i. (a, )%(x, y)+(x, y)%(a, )+(a, ), () (a, ) M
(a, )%(x, y)+(a, )
(ax, ay+x)+(a, )
ax+a x+,
ay+x+ ay++ ay+: y+:
(x, y)+(,, :)
el. simetrizail
() (a, ) M, () (a;, ;) M a.i. (a, )%(a;, ;)+(,, :)
(aa;, a;+a;)+(,, :)
aa;+, a;+,Ha a; 6 a;+t,
a;+a;+: ;+
(a;, ;)+( t ,,)