Sunteți pe pagina 1din 1

C2.

PATRULATERE
1) Fie trapezul isoscel ABCD cu ABCD. {tiind c@ unghiurile alaturate bazei mari au c$te 30 ; inaltimea trapezului este 3cm ; baza mica are 4cm sa se calculeze aria si perimetrul trapezului. 2) In trapezul isoscel ABCD, EF este linie mijlocie de lungime 8cm. Stiind ca masura unghiului ABC=120 si diagonala trapezului este 10cm iar diagonala este bisectoarea unghiului ascu]it s@ se afla perimetrul si aria. 3) Un trapez isoscel are suma bazelor de 10cm. Stiind ca inaltimea trapezului este de 8cm iar latura neparalela este 10cm se cere bazele si diagonalele trapezului. 4) %ntrun trapez isoscel diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor ascu]ite. Dac@ unghiul al@turat bazei mari este 45 iar segmentul care une}te mijloacele diagonalelor este 42cm calcula]i aria }i perimetrul trapezului. 5) %ntrun trapez isoscel diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor obtuze. Dac@ perimetrul trapezului este 42cm }i baza mic@ 3cm calcula]i: linia mijlocie , segmentul care une}te mijloacele diagonalelor , aria trapezului. 6) Un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare are baza mare 8cm iar baza mic@ 25% din baza mare. Calcula]i aria }i perimetrul trapezului. 7) Un trapez cu diagonalele perpendiculare are lungimile diagonalelor de 6cm respectiv de 8cm. Clacula]i aria trapezului. 8) Un trapez isoscel are linia mijlocie 5cm iar segmentul care une}te mijloacele diagonalelor 2cm. Calcula]i perimetrul }i aria trapezului. 9) Un trapez isoscel are diagonalele perpendiculare pe laturile neparalele. Dac@ linia mijlocie este 8cm iar segmentul care une}te mijloacele diagonalelor este 2cm calcula]i aria }i perimetrul trapezului 10) Un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare pe laturile neparalele are un unghiul al@turat bazei mici 120 }i segmentul care une}te mijloacele diagonalelor 4cm. Calcula]i aria }i perimetrul. 11) Un trapez isoscel are laturile neparalele perpendiculare. Dac@ diferen]a bazelor este 22cm iar distan]a de la punctul de intersec]ie al laturilor neparalele la baza mare este 32 cm calcula]i aria }i perimetrul trapezului. 12) Unui cerc cu diametrul 12cm i se circumscrie un trapez isoscel cu laturile neparalele de 13cm. Calcula]i aria }i perimetrul trapezului. 13) Un trapez isoscel cu perimetrul 104cm }i diferen]a bazelor 12cm este circumscris unui cerc. Afla]i aria }i perimetrul trapezului. 14) Un trapez circumscris unui cerc cu raza de 4cm are ^n@l]imea de dou@ ori mai mare dec$t baza mic@. Calcula]i aria }i perimetrul trapezului. 15) Un trapez ^nscris ^ntrun cerc cu raza de 75/2 cm are baza mare egal@ cu diametrul cercului }i baza mic@ 51cm. Calcula]i aria }i perimetrul trapezului. 16) Se considera trapezul dreptunghic ABCD cu unghiurile drepte in A si B ; BC este baza mare iar diagonala BD^DC. Inaltimea trapezului este 23 cm iar baza mica este 2cm. Se cere: aria trapezului ; lungimile diagonalelor . 17) Un trapez dreptunghic ABCD are m(A)=m(D)=90; m(C)=60, AB=12cm, DC=20cm, }i ADBC={ M} . Se cere : a)In@l]imea trapezului b)Aria MAB 18) Un trapez ABCD are baza mare AB = 5m , baza mic@ CD = 3m }i ^n@l]imea 4m. Se prelungesc laturile neparalele p$n@ se intersecteaz@ ^ntrun punct E. Calcula]i distan]a de la E la dreapta AB 19) Bazele unui trapez au 47cm }i 30cm, iar laturile neparalele au 52cm }i 13cm. Calcula]i aria trapezului }i lungimile diagonalelor. 20) Afla]i aria }i perimetrul unui trapez cu lungimile laturilor neparalele de 36cm }i 27cm , baza mic@ 5 cm }i laturile neparalele perpendiculare.