Sunteți pe pagina 1din 1

G1. PRISMA PATRULATERA PROBLEME PROPUSE 1.

. Lungimile laturilor bazei unui paralelipiped dreptunghic sunt L=12cm si l=5cm,iar aria laterala este 408cm2. Se cere: a) aria totala si volumul; b) aria sectiunii diagonale; c) unghiul format de planul(BCA') si planul bazei. 2. O prisma patrulatera regulata dreapta are diagonala bazei de 82cm iar inaltimea prismei este 46cm. Se cere : a) aria totala si volumul prismei; b) distanta de la A' la [BD] ; c) unghiul dintre planele (A' BD) si (ABC). 3. O prisma patrulatera regulata are latura bazei l=42cm. Raportul dintre latura bazei si diagonala prismei este 22 / 5 cm. Se cere: a) aria laterala si volumul; b) valoarea sinusului unghiului A'CA; c) distanta de la A' la AC' ; d) cit la suta reprezinta aria AA'C din aria laterala a prismei. 4. Se considera un cub cu latura de 6cm. Se cere: a) aria laterala totala si volumul cubului; b) distanta de la B la diagonala AC' ; c) unghiul A' B C' ; d) marimea unghiului dintre AB' si AC ; e) distanta de la centrul unei fete laterale la diagonala cubului. 5. Un cub are muchia de 2cm. Se cere: a) aria laterala ,totala si volumul; b) diagonala cubului; c) unghiul dreptelor AB' si BD ; d) unghiul dreptei AB' cu planul (BDD'). 6. Un cub are latura de 20cm iar M este mijlocul lui [CC' ]. Se cere: a) aria laterala,totala si volumul cubului; b) aria triunghiului D'MA; c) distanta de la M la planul diagonal; d) volumul piramidei D'ABD. 7. O prism@ dreapt@ are baza un p@trat cu latura de 12 cm , iar diagonala prismei formeaz@ cu o fa]@ lateral@ care porne}te din acela}i v$rf un unghi de 30. S@ se afle : a) Al ; At ; V . b) distan]a de la B' la AD' ; c) distan]a de la A la planul (A' BD). 8. Volumul cubului ABCDA'B'C'D' este 343 cm3. S@ se afle aria total@ a cubului }i aria patrulaterului ACC'A' 9. Diagonala unei prisme patrulatere regulate este 6 cm iar diagonala bazei este 42 cm. S@ se calculeze: a) Al , At , V ; b) sinusul unghiului format de diagonala prismei cu o fa]@ lateral@. 1 10)O prism@ patrulater@ dreapt@ are aria bazei 192 cm2 ,aria total@ reprezint@ 8 din aria bazei }i
8 diagonala bazei este 2 dm. S@ se determine : a) diagonala prismei }i volumul acesteia ; b) distan]a de la un v$rf al bazei la sec]iunea diagonal@ ce nu trece prin acesta.

11) Un vas in form@ de paralelipiped dreptunghic are Ab=100cm2. Dac@ ^n vas ^ncap 1,1 l ap@ se cere: a) Al }i At ; b) Aria sec]iunii diagonale ; c) unghiul dintre diagonala paralelipipedului }i o fa]@ lateral@ ; d) unghiul dintre diagonala paralelipipedului }i planul bazei 12) O prism@ patrulater@ regulat@ are A'C=62 cm, iar unghiul dintre A'C }i planul bazei are 60. Se cere: a) Al, At, V b) Distan]a de la A' la BD c) La ce distan]@ de baza ABCD dreapta A'c intersecteaz@ planul (AD'B)? 13) O prism@ patrulater@ regulat@ are Al=112 m2 }i At=144 m2. Se cere: a) V ; b) Diagonala prismei ; c) Distan]a de la centrul unei baze la diagonala prismei ; d) Distan]a de la centrul unei fe]e laterale la diagonala prismei ; e) Distan]a dintre centrul bazei }i centrul unei fe]e laterale.