Sunteți pe pagina 1din 1

H. TETRAEDRUL REGULAT PROBLEME PROPUSE 1) Sinusul unghiului dintre 2 fe]e ale unui tetradru regulat este .....................

. 2) Aria total@ a tetraedru regulat este 643 m2. Volumul tetraedrului este......................dm3. 3) Volumul unui tetraedru regulat este 162 / 3 m3. Aria total@ este ...................dam3. 4) %ntrun tetraedru regulat distan]a dintre centrele a 2 fe]e este 4 cm. Afla]i aria total@ }i volumul. 5) Un tetraedru regulat are volumul }i aria total@ exprimate prin acela}i num@r. Afla]i muchia , ^n@l]imea }i aria lateral@. 6) Fie VABC un tetraedru regulat }i M un punct ^n interiorul lui astfel ^nc$t distan]ele de la M la punctele A, B, C, s@ fie egale cu 6 3 cm, iar VM=6cm. Se cere: a) At }i V tetraedrului ; b) tangenta unghiului format de muchia lateral@ cu planul bazei ; c) distan]a de la centrul bazei la o fa]@ lateral@. 7) Fie SABC un tetraedru regulat }i M mijlocul muchiei SC . a) Ar@ta]i c@ SC ^ (MAB) b) Ar@ta]i c@ ariile totale ale piramidelor SAMB }i MABC sunt egale c) Afla]i raportul volumelor piramidelor SAMB }i MABC d) Ce pozi]ie trebuie s@ aib@ punctul M pe Sc , pentru ca aria AMB s@ fie minim@? 8) Fie VABC un tetraedru regulat }i un punct M ^n interiorul lui astfel ^nc$t distan]ele de la M la laturile ABC sunt egale cu 3 cm iar VM= 6 cm.Se cere: a) Al, At , V tetraedrului ; b) Distan]a de la un v$rf al bazei la o fa]@ lateral@ opus@ ; c) unghiul dintre fa]a lateral@ }i planul bazei 9) In tetraedrul regulat SABC cu AB = 15 cm, O si Q sunt centrele de greutate ale fe]elor ABC si SBC a) Calculati aria si volumul tetraedrului. b) Demonstrati ca OQ(SAC) si calculati lungimea segmentului OQ. c) Calculati aria si perimetrul triunghiului SAQ. 10) Tetraedrul regulat SABC are suma muchiilor de 36 cm. Fie M(AB) si N(BC) astfel incat suma SM + SN sa fie minima. a) Calculati aria si volumul tetraedrului. b) Calculati aria triunghiului SMN. c) Calculati sinusul unghiului dintre planele (SMN) si (SAB). d) Calculati distanta de la punctul B la planul (SMN).