Sunteți pe pagina 1din 6

MANUAL DE PROCEDURI DE

PROCES ALE SISTEMULUI DE


MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PP-127.5.4/4.4.6 /
4.4.6 SLN
Exemplar
nr____
Pag.
1 din 6

PROPRIETATEA CLIENTULUI

PROPRIETATEA
CLIENTULUI
COD: PP -12- 7.5.3/4.4.6 / 4.4.6-SLN
Standarde model de referin: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO
14001:2004 i SR OHSAS 18001:2007

Data: 20.03.2009
APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Clin ROMAN

Exemplar controlat

Nu se ine sub control

Este interzis copierea sau multiplicarea prin orice mijloace, fr acordul DIRECTORULUI
Ediia 1; Revizia 2

ELABORAT

DATA

REVIZIA

EDIIA

SC SELINA SRL

20.03.2009

EXEMPLAR

Pag.ge
n.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PP-127.5.4/4.4.6 /
4.4.6 SLN
Exemplar
nr____
Pag.
2 din 6

PROPRIETATEA CLIENTULUI

PROPRIETATEA
CLIENTULUI
Cod PP-12 -7.5.4/4.4.6/4.4.6 - SLN

LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR


Nr.
crt.

Capitol

Nr.
paragraf

Pag.

Continutul
modificarii

Emitent
nume prenume
semnatura
5

Obs.

LISTA DE DIFUZARE
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.

Destinatar
(compartiment)
1

Numele i
prenumele
2

Elaborat

Avizat

Semntura
3

Data
4

Aprobat

Nume si prenume
Data
ELABORAT

DATA

REVIZIA

EDIIA

SC SELINA SRL

20.03.2009

EXEMPLAR

Pag.ge
n.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PP-127.5.4/4.4.6 /
4.4.6 SLN
Exemplar
nr____
Pag.
3 din 6

PROPRIETATEA CLIENTULUI

Semnatura
1.

SCOP
Prezenta procedura asigura ca produsele furnizate de client sunt inspectate, incercate,
verificate, depozitate, pastrate, conservate, livrate, conform cu procedura stabilita.

2.

DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica de compartimentele de aprovizionare si/sau subunitatile de executie
pentru produsele furnizate de client ce urmeaza a fi folosite la lucrarea comandata/contractata
de acesta.

3.

DEFINITII SI ABREVIERI
Definitiile si abrevierile sunt mentionate la cap 2.3. vol. MMQ&M&SSM 01 SLN. Specifice
nu sunt.

4.

DOCUMENTE DE REFERINTA
Documentele de referinta sunt specificate la cap 2.2. vol. MMQ&M&SSM 01 SLN.
Specifice nu sunt.

5.

PROCEDURA
Principalele activitati sunt :
-definirea produselor furnizate de client.
-inspectii incercari/verificari la receptie ce se fac de comun acord client - furnizor;
-inregistrari ale datelor furnizate de client si a celor de verificari comune;
-manipulare, depozitare in depozite/santiere, utilizare revine societatii executante;
-asigurarea ca produsul furnizat de client se utilizeaza la lucrarea pentru care este destinat;
-comunicarea de catre societatea executanta privind livrari neconforme, deteriorari, constatate
de catre comisia receptie pe societate sau/si prin santierele de executie.

6.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Atributiile si responsabilitatile revin:
-compartimentului aprovizionare pentru receptie , depozitare , livrare;
-compartimentului T.O.C.D. pentru produsele subcontractante;
ELABORAT

DATA

REVIZIA

EDIIA

SC SELINA SRL

20.03.2009

EXEMPLAR

Pag.ge
n.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PP-127.5.4/4.4.6 /
4.4.6 SLN
Exemplar
nr____
Pag.
4 din 6

PROPRIETATEA CLIENTULUI

-compartimentului executiv pentru folosirea numai in lucrarea clientului a produsului


procurat.
7.

INREGISTRARI
Efectuarea inregistrarilor (date privind produsele furnizate de client, date privind calitatea) se
face de compartimentul aprovizionare T.O.C.D. si subunitatile executante, cu respectarea
procedurii de sistem PS - 02 - 4.2.4/4.5.4/4.5.3 SLN Controlul inregistrarilor Q & M &
SSO si a prevederilor Cap.5 al prezentei proceduri.

8.

DOCUMENTE ASOCIATE
Proceduri de sistem.
- Aprovizionare PP - 08 -7.4/4.4.6/4.4.6 SLN

9.

ANEXE
Lista produselor furnizate de client - netipizat
Proces verbal de custodie cod F 7.5.4/4.4.6/4.4.6- 01

ELABORAT

DATA

REVIZIA

EDIIA

SC SELINA SRL

20.03.2009

EXEMPLAR

Pag.ge
n.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PP-127.5.4/4.4.6 /
4.4.6 SLN
Exemplar
nr____
Pag.
5 din 6

PROPRIETATEA CLIENTULUI

PROCES VERBAL DE CUSTODIE


Incheiat azi ............................................
Intre delegat beneficiar / client si delegat constructor s-a procedat la predarea si primirea
urmatoarelor materiale:
Sortiment (date de identificare) si cantitate .................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Comisia de receptie a stabilit urmatoarele:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Materialele se depoziteaza in ........................ fiind marcate cu urmatoarele insemne:
Darea in consum se consemneaza .............................................................................
Pe parcursul depozitarii, manipularii s-au constatat urmatoarele:
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
S.C. SELINA SRL

CLIENT / BENEFICIAR

ELABORAT

DATA

REVIZIA

EDIIA

SC SELINA SRL

20.03.2009

EXEMPLAR

Pag.ge
n.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PP-127.5.4/4.4.6 /
4.4.6 SLN
Exemplar
nr____
Pag.
6 din 6

PROPRIETATEA CLIENTULUI

cod F 7.5.4/4.4.6/4.4.6- 01

ELABORAT

DATA

REVIZIA

EDIIA

SC SELINA SRL

20.03.2009

EXEMPLAR

Pag.ge
n.