Sunteți pe pagina 1din 10

DR. DAN MACAROVICI CHIMIST Nscut la Cluj, n 11 iulie 1930; decedat n 16 decembrie 2008. Fiul lui M C !"#$C$ %&.

. C"N'( N($N )1902*198+,, -r./es.r uni0ersitar dr. d.cent, membru c.res-.ndent al cademiei !.m1ne 2i al M !$3$ )(4N4'3'C5, M C !"#$C$, lect.r uni0ersitar, dr. PREGTIREA PROFESIONAL * Facultatea de C&imie, 5ni0ersitatea 6#. 7abe28 Cluj )19+9*1993, * Doctor n tiine c i!ice : '-ecialitatea; C&imie n.r<anic * denumirea te=ei; 6Asupra formrii i descompunerii termice a apatitei * c.nduct.r. 2tiin>i/ic; academician !aluca !i-an * sus>inere; Facultatea de C&imie a 5ni0ersit>ii 67abe2*7.l?ai8, Cluj* Na-.ca, 1963 * Doctor "# $ni%er&it'ii (in P"ri& )Sor*onne+, Fr"n" * denumirea te=ei; 6Contributions l'tude des chlorocomplexes d'iridium * c.nduct.r. 2tiin>i/ic; -r./. %u? @annetier * sus>inere; Facultatea de Atiin>e a 5ni0ersit>ii din @aris )'.rb.nne,, Fran>a, 1968 * S-eci"#i.'ri i co#"*or'ri &c i!*/ri (e e0-erien' n &tr'in't"te * Per1ecion"re" !eto(e#or (e "n"#i.' ter!ic' : $nstitutul de C&imie %eneral 6$. '. BurnaC.08, M.sc.0a, 5!'' )1963, * S-eci"#i."re" n "n"#i." roent2encri&t"#o2r"1ic' : Facultatea de Atiin>e, 5ni0ersitatea din @aris, Fran>a, )ian. : dec. 1968, * Co#"*or'ri i &c i!*/ri (e e0-erien' -ri%in( &inte." i -ro-riet'i#e &/*&t"ne#or #/!ine&cente : #ar2.0ia, @.l.nia, )19D2 2i 198D,; 7e.<rad, $u<.sla0ia, )19D6,; M.sc.0a, )1980, GRADE 3I TITL$RI PROFESIONALE Acti%it"te" (e cercet"re : s*a des/2urat n cadrul $nstitutului de C&imie 6!aluca !i-an8 din Cluj*Na-.ca, din anul 1993, -1n n ultima =i a 0ie>ii, a01nd urmt.arele <rade 2i /unc>ii -r./esi.nale; * Cercett.r 2tiin>i/ic, * Cercett.r 2tiin>i/ic -rinci-al, * Ae/ de sect.r, * Cercett.r 2tiin>i/ic -rinci-al <radele $$$, $$, $ : -1n la -ensi.nare )199D, du- care a c.ntinuat acti0itatea ca Cercett.r 2tiin>i/ic -rinci-al <r. $ : c.nsultant )199D*2008, Acti%it"te" (i("ctic' : s*a des/2urat n cadrul $nstitutului de C&imie 6!aluca !i-an8, a 5ni0ersit>ii 7abe2*7.l?ai8 din Cluj*Na-.ca )cadru didactic as.ciat 2i -r./es.r uni0ersitar as.ciat 2i a 5ni0ersit>ii din "radea )-r./. uni0. as.ciat, Ein anul 1990 a /.st c.n/irmat dre-t C"NE5C4("! E3 E"C("! ( n cadrul $nstitutului de c&imie 2i al 5ni0ersit>ii 7abe2*7.l?ai8 din Cluj*Na-.ca )1990*2008, Acti%it'i "(!ini&tr"ti%4tiini1ice * Membru 2i secretar al C.nsiliului Atiin>i/ic al $nstitutului de C&imie 6!aluca !i-an8 Cluj, a-.i membru al C.nsiliului de dministra>ie; Ae/ de sect.r, de sec>ie, a-.i de Fab.rat.r n cadrul $nstitutului A#te "cti%it'i * 3G-ert te&nic : s-ecialitatea c&imie : -e l1n< (ribunalul Cluj, -entru -r.bleme de arbitraj 2i anc&ete -enale )19D0*2008,

PARTICIPRI LA MANIFESTRI 3TIIN5IFICE * Hn strintate : -artici-ri la c.n/erin>e, sim-.=i.ane 2i c.n<rese interna>i.nale de c&imie; iulie 19D+, 7uda-esta; se-t 19D+, @ra<a; se-t 19D9, Ielle )%ermania,; se-t. 198+, Jr.claK )@.l.nia,; au<ust 1991, 7uda-esta; mai 1993, C&i2inu )!. M.ld.0a,; iunie*iulie 1993, L.rC ) n<lia, * Hn >ar; * C.n/erin>ele Na>i.nale de C&imie; $a2i )196+,, (imi2.ara )1966, * C.n<resele Na>i.nale de C&imie; 7ucure2ti )19D8, 1981, 1988, * (.ate sesiunile de C.municri Atiin>i/ice dintre anii 1982*2008 .r<ani=ate de Centrul Cercetri !1mnicu #1lcea * 'esiunile de c.municri 2tiin>i/ice .r<ani=ate de Filiala cademiei Cluj, Filiala cademiei (imi2.ara, $nstitutul de C&imie6!aluca !i-an8 Cluj* Na-.ca, 5ni0ersitatea 7abe2*7.l?ai8 din Cluj*Na-.ca, 5ni0ersitatea din "radea 2.a. )199D*2008, TITL$RI 3I DISTINC5II Doctor n tiine c i!ice )1963, Doctor "# $ni%er&it'ii (in P"ri& )'.rb.nne,, Fran>a )1968, Pre!i/# 6G ., S-"c/7 "# Ac"(e!iei Ro!8ne -e anul 1999 -entru lucrarea 6'tudii -ri0ind c&imia c.r-ului s.lid8 In(e!ni."ie (e !erit, c.n/.rm Fe<ii 118M2002 )200+, -entru ntrea<a acti0itate 2tiin>i/ic 2i didactic, n m.d s-ecial e0iden>iindu*se n/iin>area 2i c.nducerea sin<urei 62c.li8 de c&imia substan>el.r cu -r.-riet>i luminescente din !.m1nia ASOCIA5II PROFESIONALE, CITA5II * Membru al '.ciet>ii de C&imie din !.m1nia; * Membru n T e Re&e"rc 9o"r( o1 A(%i&or& )1999,, la (&e merican 7i.<ra-&ical $nstitute; * $n0ita>ia de a de0eni membru al T e Ne: ;or< Ac"(e!= o1 Science&; * Citat n 6Eic>i.narul s-eciali2til.r8 : un 6J&.Ns K&.8 n Atiin>a 2i (e&nica r.m1neasc8, 0.l. $ : 3d. (e&nic, 7ucure2ti, 1996 * Cu-rins n 0.lumul 6@ers.nalit>i clujene8 )1800*200D,, Cluj*Na-.ca )2008, SC$RT PRE>ENTARE A ACTIVIT5II DE CERCETARE 3TIIN5IFIC 3I DIDACTIC A DR. DAN MACAROVICI cti0itatea 2tiin>i/ic s*a aGat, n eGclusi0itate, -e studiul un.r as-ecte s-eci/ice a-ar>in1nd c&imiei an.r<anice. @rinci-alul d.meniu n care s*a des/2urat acti0itatea de cercetare a /.st cel al c&imiei c.r-ului s.lid an.r<anic. Hn acest cadru, s*a urmrit, n m.d -ractic, sinte=a unei serii de c.m-u2i, determinarea structurii 2i a -r.-riet>il.r acest.ra, -recum 2i a-licarea l.r -ractic. u /.st cercetate, cu -recdere, mecanismele reac>iil.r de sinte= n stare s.lid, in/luen>a acest.ra asu-ra structurii 2i a -r.-riet>il.r -recum 2i cele le<ate de a-licare. " -.ndere mai redus n ansamblul lucrril.r au a0ut*. studiile re/erit.are la . serie de c.mbina>ii c.m-leGe, a un.r cercetri asu-ra te&n.l.<iil.r -entru .b>inerea un.r c.mbina>ii an.r<anice de nalt -uritate, -entru recu-erarea un.r elemente utile 2i altele. Cel mai mare numr de lucrri se re/er la .b>inerea, caracteri=area 2i a-licarea un.r serii mari de substan>e s.lide cristaline an.r<anice cu -r.-riet>i luminescente )/.s/a>i, &al./.s/a>i, .Gi=i mic2ti, calc.<enuri, cu a-lica>ii n electr.te&nic, iluminat 2

-ublic 2i de interi.r, ecrane cat.dice de di0erse ti-uri : t0 albMne<ru, m.nit.are, dis-la?*uri 2. a., a0erti=.are lumin.ase etc. 3ste de men>i.nat c, la $nstitutul de C&imie 6!aluca !i-an8 din Cluj*Na-.ca, nce-1nd din anul 19D2, la ini>iati0a 2i sub ndrumarea direct a Er. Ean Macar.0ici, a luat /iin> un <ru- de cercetare, res-ecti0 . 6 co"#'8, -ractic sin<ura din >ar din d.meniul .b>inerii de substan>e an.r<anice cu -r.-riet>i luminescente. 2a cum este ilustrat n F$'( E3 F5C!4!$ aneGat, n acest cadru, -e l1n< m.delele de sinte= -r.-riu*=ise ale substan>el.r luminescente 2i caracteri=area l.r, au /.st elab.rate 2i -r.cedeele de .b>inere 2iMsau -uri/icare a -recurs.ril.r care trebuie s nde-lineasc c.ndi>ii de.sebite, mai ales de -uritate. !e=ultatele cercetril.r -ri0ind aceste substan>e s*au c.ncreti=at n c.municri 2tiin>i/ice, bre0ete de in0en>ie, te&n.l.<ii de lab.rat.r 2i -il.t. @r.dusele re=ultate au /.st 0eri/icate n tim-, n unit>ile de -r./il din >ar )Cinesc.a-e 7ucure2ti, 3lectr./ar 7ucure2ti, !.mluG (1r<.0i2te, 'elum Fieni,. " -arte dintre substan>ele luminescente necesare un.ra dintre ntre-rinderile men>i.nate, cele cerute n cantit>i mici, au /.st -re-arate n cadrul $nstitutului de C&imie 6!aluca !i-an8 din Cluj*Na-.ca. Ein <ru-ul de cercetare cu acest -r./il, unii dintre cercett.ri au .b>inut titlul de 6E.ct.r n c&imie8 cu te=e a01nd subiecte din d.meniul substan>el.r cu -r.-riet>i luminescente. C.ncret au /.st studiate d.u <ru-e mari de substan>e cu -r.-riet>i luminescente; a, substan>e luminescente cu .Gi<en n m.lecul; b, substan>e luminescente cu <ru-a calc.<enuril.r. Ein -rima <ru- au /cut -arte . serie de /.s/a>i mic2ti, &al./.s/a>i, /lu.r.<ermana>i, .Gi=i dubli, <ermana>i, arsenia>i, alumina>i, 0anada>i 2i K.l/rama>i. Cea de a d.ua <ru- a cu-rins sul/uri alcalin.*-m1nt.ase, sul/uri de =inc, cadmiu, =inc*cadmiu 2i altele. @e ba=a lucrril.r elab.rate a /.st nt.cmit 2i un -r.iect -entru reali=area unei instala>ii industriale de -r.ducerea substan>el.r luminescente, a01nd . ca-acitate de cca*200tMan, care urma s /ie c.nstruit de '. C. 'elum '. . Fieni )-r.iectant a /.st $nstitutul de @r.iectri -entru $ndustria C&imic din 7ucure2ti n c.lab.rare cu c.lecti0ul de la $nstitutul de C&imie 6!aluca !i-an8 din Cluj*Na-.ca,. Hn acela2i cadru, cel al cercetril.r -ri0ind c&imia c.r-ului s.lid an.r<anic au /.st e/ectuate studii -ri0ind . serie de /.s/a>i an.r<anici sintetici sau naturali, reac>iile de /.rmare -e cale termic 2i structura )a-atit, /.s/a>i dubli de Ca*Na, Ca*B, Ca*Ni, Ca*Cd, M<*Ni, M<*Cd, -ir./.s/at de =irc.nil 2i de =irc.niu 2.a.,. Ee asemenea, s*au cercetat . serie de titana>i cu structura -er.0sc&itic 2i unii -i<men>i .Gidici ai /ierului. @e l1n< cercetrile din d.meniul c&imiei c.r-ului s.lid, au mai /.st elab.rate . serie de studii, unele n cadrul lucrril.r -entru te=ele de d.ct.rat : al cr.r c.nduct.r 2tiin>i/ic a /.st Er. Ean Macar.0ici *, -ri0ind unii c.m-lec2i an.r<anici cu li<an=i .r<anici, -.li.G.*metala>i, -recum 2i . serie de c.ntribu>ii re/erit.are la te&n.l.<ia .b>inerii acidului /.s/.ric. Hn str1ns le<tur cu -re.cu-area -entru .b>inerea un.r -recurs.ri de nalt -uritate -entru substan>ele cu -r.-riet>i luminescente, -.t /i men>i.nate cercetrile -ri0ind -unerea la -unct a un.r te&n.l.<ii de sinte= 2i -uri/icare -entru . serie de reacti0i an.r<anici necesari n industria materialel.r /.t.sensibile )Na 2C"3, NaIC"3, B2C"3, BI2@"+, NaCl, BseCn 2.a.,. Cercetarea s*a /cut n bene/iciul Fabricii de materiale /.t.sensibile =.mure2 din (1r<u Mure2.

LISTA DE L$CRRI $. C !O$ @57F$C (3 $.1. 6Chimia oxizilor dubli i utilizarea lor8 Con&t. G . M"c"ro%ici, D"n M"c"ro%ici 3ditura cademiei !.'.!. : 7ucure2ti )19D9, $.2. 6Reacii chimice n stare solid8 D"n M"c"ro%ici, P. Ie<edQs, 3l.*R. @.-.0ici, M. neculese 3ditura (e&nic : 7ucure2ti )1989, $.3. 6Substane luminescente8 D"n M"c"ro%ici, P. Ie<edQs, 3l.*R. @.-.0ici, M. neculese 3ditura (e&nic : 7ucure2ti )1989, $$. F5C!4!$ @57F$C (3 100 de lucrri : sin<ur 2i m-reun cu c.lecti0ul su : -ublicate n re0istele; * Studii i cercetri de chimie )Cluj, : 1999, 199D, 1960, 1962, 1963 )+ lucrri,, 1960, 1961, 1969 )2 lucrri,, 1966 )2 lucrri,. * Revue Roumaine de Chimie *1969 )2 lucrri,, 1966 )2 lucrri,, 196D, 1968 )2 lucrri,, 1983, 199+, 1996, 199D, 1998 )6 lucrri,, 2009, 2008 * Studii i cercetri de chimie : 7ucure2ti : 1969, 199+ * Probleme de chimizare a agriculturii )1961, * Comptes Rendus de l' cademie de Sciences de Paris, 1968 * !ournal o" #hermal nal$sis, @aris, 19D2 )2 lucrri,, 19D3 * Fi2e -entru c.lec>ia 6Po%der &i""raction Standards8, 5' , 19D+ * 6#hermal nal$sis ' Proceedings o" (ourth )nternational Con"erence o" #hermal nal$sis, 7uda-est, 19D+, Cademia Biad. 7uda-est, 19D9 * 'im-.=i.nul 6Contribuii tiini"ice n chimie8, 1982*1983 )2 lucrri, * l $$$*lea sim-.=i.n Na>i.nal de $n<ineria @r.cesel.r C&imice, @iatra Neam>, 1983 )2 lucrri, * 6*+st )nternational S$mposium on Rare ,arth Spectroscop$8 Jr.claK, @.l.nia, se-t 198+ 2i 3d. J.rld 'cieneti/ic 'in<a-.re )1989, * @ublica>iile 'esiunil.r de C.municri Atiin>i/ice ale Centrului de Cercetri, !1mnicu #1lcea )Climne2ti, "lne2ti 2i Cciulata, anii 198D*2008 )n /iecare an c1te 2*9 lucrri, * l $#*lea 'im-.=i.n Na>i.nal de $n<ineria @r.cesel.r C&imice, @iatra Neam>, 1988, )2 lucrri, * Roumanian Chemical -uaterl$ Revie%s, 1993, )2 lucrri, * .Studia /niversitatis .0abe+0ol$ai Seria Chemia, 1999 )3 lucrri,, 1996 * 61ilele cademice #imiene8, (imi2.ara, 1999 )3 lucrri, * Roumanian !ournal o" 2ptoelectronics, 199D )2 lucrri,, 1999 )2 lucrri,, 2000 )2 lucrri, * nalele 5ni0ersit>ii "radea, Fascicula C&imie, anii 2000, 2001, 2003 )3 lucrri,, 2009 )8 lucrri,, 2006, 200D )3 lucrri,, 2008 )2 lucrri, * 63ateriale Science (orum8, 200D * $$$. 7!3#3(3 E3 $N#3NO$3 1. 6@r.cedeu de c.n0ersie a cr.matului de s.diu n bicr.mat de s.diu8 +

D"n M"c"ro%ici, Eaniela @.l0erejan, P. Ie<edQs 7re0et !'! 6+038 )19DD, 2. 6@r.cedeu de -uri/icare a0ansat a cl.rurii de calciu8 D"n M"c"ro%ici, Eaniela @.l0erejan, Mil.sla0a Neme2 7re0et !'! D9D2+ )1980, 3. 6@r.cedeu de .b>inere a unui lumin./.r -e ba= de sul/uri alcalin.*-m1nt.ase8 D"n M"c"ro%ici, P. Ie<edQs 7re0et !'! D6DD8 )1981, +. 6@r.cedeu de -re-arare a unui lumin./.r8 D"n M"c"ro%ici, P. Ie<edQs 7re0et !'! D6D82 )1981, 9. 6@r.cedeu de .b>inere a carb.natului de s.diu de nalt -uritate8 D"n M"c"ro%ici, P. Ie<edQs, na Cuibus 7re0et !'! DD989 )1981, 6. 6@r.cedeu de .b>inere a carb.natului de -.tasiu de nalt -uritate8 D"n M"c"ro%ici, Eaniela @.l0erejan 7re0et !'! D8289 )1981, D. 6@r.cedeu de .b>inere a cl.rurii de s.diu de nalt -uritate8 D"n M"c"ro%ici, Eaniela @.l0erejan 7re0et !'! D8999 )1982, 8. 6C.m-.=i>ie luminescent cu emisie n d.meniul r.2u 2i -r.cedeu de reali=are8 D"n M"c"ro%ici, Mil.sla0a Neme2 7re0et !'! 86063 )198+, 9. 6@r.cedeu de .b>inere a /.s/atului -rimar de -.tasiu de nalt -uritate8 Eaniela @.l0erejan, D"n M"c"ro%ici 7re0et !'! 93999 )198D, 10. 6@r.cedeu de -uri/icare a0ansat a /.s/atului secundar de am.niu te&nic, s.lu>ie, /.l.sit la sinte=e de substan>e luminescente8 Eaniela @.l0erejan, Mil.sla0a Neme2, D"n M"c"ro%ici 7re0et !'! 93996 )198D, 11. 6I1rtie indicat.are a c.ncentra>iei de <S n s.lu>iile de /iGare /.t.8 F. 7enCe, F. @curar, @. 7.ian, B. 7enCe, D"n M"c"ro%ici 7re0et !'! 9638D )1988, 12. 6@r.cedeu de .b>inere a sul/atului de =inc -entru lumin./.ri8 3l*R. @.-.0ici, M. neculese, D"n M"c"ro%ici 7re0et !'! 96826 )1988, 13. 6@r.cedeu semic.ntinuu de .b>inere a /.s/atului secundar de calciu8 D"n M"c"ro%ici, Eaniela @.l0erejan, Mil.sla0a Neme2 7re0et !'! 9682D )1988, 1+. 6@r.cedeu de .b>inere a sul/uri de =inc de -uritate a0ansat8 3l*R. @.-.0ici, M. neculese, D"n M"c"ro%ici 7re0et !'! 98116 )1989, 19. 6@r.cedeu de .b>inere a unui lumin./.r din clasa alumina>il.r elementel.r alcalin.*-m1nt.ase8 D"n M"c"ro%ici, Mil.sla0a Neme2 7re0et !'! 9811D )1989, 16. 6@r.cedeu de .b>inere a unui lumin./.r cu emisie n d.meniul s-ectral 0erde* <alben8 3l*R. @.-.0ici, M. neculese, D"n M"c"ro%ici 7re0et !.m1nia 103D69 )1991,

1D. 6@r.cedeu de .b>inere a unui -i<ment /.s/.rescent8 3l*R. @.-.0ici, M. neculese, D"n M"c"ro%ici 7re0et !.m1nia 11+001 M30.03.2000 18. 6@r.cedeu de sinte= a lumin./.rului K.l/ramat de calciu aut.acti0at8 3l*R. @.-.0ici, M.Neme2, Fl. F.r<aciu, D"n M"c"ro%ici 7re0et !.m1nia 11+002 M30.02.2000 19. 6@r.cedeu de .b>inere a unui lumin./.r -e ba=a de sul/ur de =inc cu /.s/.rescen> 0erde8 3l*R. @.-.0ici, M. neculese, Fl. F.r<aciu, D"n M"c"ro%ici 7re0et !.m1nia 199+90 M31.01.2000 20. 6@r.cedeu de lab.rat.r -entru .b>inerea &idr.<en.*/.s/atului de str.n>iu8 Eaniela @.l0erejan, M. #dan, D"n M"c"ro%ici 7re0et !.m1nia 11D092 M12.09.2001 21. 6@r.cedeu de .b>inere a unui -i<ment luminiscent cu /lu.rescen>a r.= -entru reclame lumin.ase8 M. #dan, 3l*R. @.-.0ici, D"n M"c"ro%ici 7re0et !.m1nia 119D29 M30.06.2008 $#. @!"C3'3 (3IN"F"%$C3 Hntre anii 19D1*1998, c.lecti0ul de cercett.ri c.ndus de D"n M"c"ro%ici a reali=at +9 de @!"C3'3 (3IN"F"%$C3 "M"F"% (3 : -entru c.ntracte cu di/erite ntre-rinderi din !.m1nia. @entru t.ate acestea, au /.st nt.cmite 6Caiete de sarcini8; * 6@r.ceduri de c.n0ersie a cr.matului de s.diu n bicr.mat de s.diu cu bi.Gid de carb.n8 * 6'inte=e de substan>e cu -r.-riet>i lumin./.re cu su-.rt de /.s/a>i 2i <ermana>i8 * 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu su-.rt de sul/uri8 * 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu su-.rt de sul/ur de =inc8 * 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu su-.rt de &al./.s/a>i8 * 6'inte=a de substan> cu -r.-riet>i lumin./.re -e ba= de /lu.r.<ermanat de ma<ne=iu acti0at cu Mn8 * 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu su-.rt de /lu.r.*silic.<ermanat de ma<ne=iu8* caiet te&n.l.<ic .m.l.<at * 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu su-.rt de sul/ur de =inc 2i cadmiu8 * 6'inte=a de substan> lumin./.r sensibil la radia>ii in/rar.2ii din clasa sul/uril.r alcalin.*-m1nt.ase8 * 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu su-.rt de /lu.r.*silic.<ermanat de ma<ne=iu8 : -r.ces te&n.l.<ic -il.t * 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu su-.rt de sul/ur de =inc 2i sul/ur de =inc 2i cadmiu8 * 6@uri/icarea carb.natului de s.diu, bicarb.natului de s.diu 2i carb.natului de -.tasiu -entru u= /.t.8 * 6Fumin./.ri -entru ecrane t0 : .b>inerea lumin./.rului de nuan> albastr8 * 6@re-ararea /.s/atului m.n.-.tasic, decamet./.s/atului de s.diu 2i a -.li/.s/atului de s.diu )-.lic.n E, -entru u= /.t.8 * 6Fumin./.ri -entru ecrane t0 : .b>inerea lumin./.rului de nuan> <alben8 * 6Cl.rura de s.diu -entru u= /.t.8 * 6'ubstan>e lumin./.re cu su-.rt de &al./.s/a>i8 )-artea $*$$,

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * #. C"M5N$C4!$ A($$NO$F$C3

6'ubstan>e cu -r.-riet>i luminescente ti- 90000 @F*+108 6Fumin./.ri -entru ecrane t08 6'ubstan>e lumin./.re cu su-.rt de sul/ur de =inc /.s/.rescente8 6'inte=a tetrameta/.s/atului de s.diu : reacti0 /.t.8 6'inte=a selen.cianurii de -.tasiu : reacti0 /.t.8 6@ulberi luminescente ti- @31 )R3E3C, -entru ecrane cu m.nit.r8 N.i cercetri -ri0ind m.di/icarea te&n.l.<iei de .b>inere a lumin./.rului /lu.r<ermanat de ma<ne=iu acti0at cu man<an8 6@r.ces te&n.l.<ic -entru .b>inerea lumin./.ril.r -entru ecrane cat.dice s-eciale ti- @2 2i @11 )R3E3C,8 6@r.ces te&n.l.<ic -entru .b>inerea -ulberii luminescente ti- -31 )R3E3C, -entru ecrane m.nit.r8 : -r.ces micr.-il.t. 6@r.ces te&n.l.<ic -entru .b>inerea substan>ei luminescente .rt./.s/at de str.n>iu 2i ma<ne=iu acti0at cu staniu8 Cercetri n 0ederea a-licrii la scar industrial a te&n.l.<iei de .b>inere a substan>el.r luminescente din clasa &al./.s/a>i8 6@r.ces te&n.l.<ic -entru .b>inerea substan>ei luminescente .rt.0andanat de ?ttriu acti0at cu eur.-iu8 6Met.da de se-arare a nic&elului din catali=at.ri de metanare u=a>i8 6"-timi=area te&n.l.<iei de .b>inere a B'eCN*reacti0 /.t.8 6@r.ces te&n.l.<ic -entru recu-erarea nic&elului din catali=at.ri de metanare 2i c.n0ersie de metan u=a>i8 * -r.ces micr.-il.t. 6'inte=e de substan>e lumin./.re cu -r.-riet>i /.s/.rescente -e ba= de sul/uri duble de =inc 2i cadmiu8 6@r.ces te&n.l.<ic de lab.rat.r -entru recu-erarea elementel.r utile din catali=at.ri Cu*M<* l2"3 u=a>i8 6@r.ces te&n.l.<ic -entru .b>inerea unui catali=at.r Ni* l 2"3 utili=at la desc.m-unerea am.niacului8 6(e&n.l.<ie m.derni=at de recu-erare a -aladiului din catali=at.ri u=a>i8 6(e&n.l.<ie de lab.rat.r -entru .b>inerea lumin./.rului CaJ"+ aut.acti0at8 6!ecu-erarea 2i 0al.ri/icarea nic&elului din catali=at.ri u=a>i re=ulta>i din -r.cesele de /abrica>ie ale '.C. FibreG '. 8 '0inesti*Neam> (e&n.l.<ie de lab.rat.r -entru .b>inerea lumin./.rului /.s/at miGt cu 'r 2i M< T)'r, M%,3)@"+,2;CeU cu emisie luminiscent n 50.8 6'inte=a sul/urii de =inc acti0at cu cu-ru 2i alte metale : -i<ment /.s/.rescent8 6(e&n.l.<ie de lab.rat.r -entru .b>inerea /.s/atului miGt de str.n>iu 2i =inc acti0at cu ceriu 2i man<an : luminiscent8 6"b>inerea -i<mentului r.2u de .Gid de /ier : a-lica>ii8

Hn cele 1+0 de C"M5N$C4!$ A($$NO$F$C3 sunt nre<istrate d.ar lucrrile care nu au /.st -ublicate sau au /.st -ublicate n /.rm m.di/icat. ceste 1+0 de lucrri, ca 2i cele +2 de C"NF3!$NO3 2i cele 30 de F(3 F5C!4!$ : au /.st -re=entate la di/erite M N$F3'(4!$ A($$NO$F$C3, du- cum urmea=; * 'esiunile 2tiin>i/ice ale Filialei cademiei !@! din Cluj * C.n/erin>ele !e-ublicane de C&imie : (imi2.ara, 7ucure2ti etc. * 'esiunile Atiin>i/ice ale $nstitutului de C&imie, Cluj

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2nd '?m-.sium .n $n.r<anic @&.s-&.rus C.m-.unds )$5@ C,, @ra<a 19D+ $nterna>i.nal C.n/erence .n @&.s-&.rus C&emistr?, Ialle, )!E%,, 19D9 'esiunile de C.municri (e&nic.*Atiin>i/ice ale $ MN, 7ucure2ti VV$$ $nternati.nal C.n/erence .n C..rdinati.n C&emistr?, 7uda-est, 1982 'im-.=i.ane 2i c.n/erin>e de C&imie : $a2i 'im-.=i.ane -ri0ind -r.duse ceramice .r<ani=ate de C3!", Cluj t.ate 'esiunile de C.municri Atiin>i/ice ale Centrului de Cercetri )"F(CI$M, !1mnicu #1lcea, dintre anii 1982*2008, .r<ani=ate la Climne2ti, Cciulata, #.ineasa, "lne2ti )$NC3!CI$M, (&e 33rd $5@ C C"N%!3'', 7uda-est, 1991 'esiunea anual de C&imie 2i 3c.l.<ie a cademiei de Atiin>e a M.ld.0ei, 1993, C&i2inu VV#$$$t& C.ll.Wuim '-ectr.sc.-ium $nternati.nale : $5@ C, L.rC, n<lia, 1993 (&e 9t& 3diti.n ./ C&emical 3n<ineerin< @r.cesses '?m-.sium, 1993, @iatra Neam> 'im-.=i.nul 6100 de ani de la na2terea cad. !. !i-an8, 199+, Cluj*Na-.ca l V*lea C.n<res Na>i.nal de Farmacie, 1999, Cluj*Na-.ca !.manian C.n/erence .n d0anced Materials, 1999, 7ucure2ti C.n/erin>e Na>i.nale de Fi=ic, 7aia Mare, $a2i (&e V$$$*t& Nati.nal C.n/erence .n nal?tical C&emistr?, Crai.0a, 1996 'im-.=i.nul Rubilar 6+9 de ani de la n/iin>area $nstitutului de C&imie !aluca !i-an8, Cluj*Na-.ca 6Pilele cademice (imi2ene8, 199D 'esiunile nuale de C.municri Atiin>i/ice 5ni0ersitatea "radea, anii 2000* 2008 : 7ile FeliG Te.e#e o*in/te -entr/ o*inere" tit#/#/i (e (octor? Cluj, 1963, 5ni0ersitatea 67abe2*7.l?ai8; @aris, 1968, 5ni0ersitatea din @aris, '.rb.nne Fucrri nt.cmite n cadrul c.ntractel.r cu di0erse ntre-rinderi din >ar : 19D0 *2008, inclusi0 Ministerul industriei

* #$. C($#$( (3 E$E C($C4 ". C/r&/ri (e -er1ecion"re -ro1e&ion"#' 1. @rele<eri la cursurile de -er/ec>i.nare -r./esi.nal, .r<ani=ate la 6$nstitutul de C&imie !aluca !i-an8, Cluj*Na-.ca, n anii 1960, 1961, 19D+*19D9 )30 de -rele<eri, 2. Cursurile de @er/ec>i.nare -r./esi.nal .r<ani=ate la Centrul de cercetri C&imice (imi2.ara, 198+ *. C/r&/ri /ni%er&it"re 1. 6Produse anorganice de nalt puritate 8, Curs -entru anul $# (C , Facultatea de C&imie 2i $n<inerie C&imic, 5ni0ersitatea 67abe2* 7.l?ai8, Cluj*Na-.ca 2. 6)storia chimiei8, Curs anul $#, Fi=ic*C&imie, 5ni0ersitatea "radea, Ee-. C&imie 3. 6Chimia anorganic modern8, Curs anul $#, Fi=ic*C&imie, 5ni0ersitatea "radea, Ee-. C&imie +. 63etode de analiz structural n chimia anorganic8, Curs anul $#, Fi=ic*C&imie, 5ni0ersitatea "radea, Ee-. C&imie

9. 6Chimia Combinaiilor complexe8 Curs anul $#, Fi=ic*C&imie, 5ni0ersitatea "radea, Ee-. C&imie c. Te.e (e (octor"t con(/c'tor tiini1ic Hn -eri.ada 1996*2008, au /.st /inali=ate =ece d.ct.rate, n anul 2008, /iind n curs de /inali=are nc alte d.u d.ct.rate XX7ibli.<ra/ieXX C.misia s-ecial de ac.rdare a indemni=aiei de merit 75C5!3($, trimis la Ministerul 3ducaiei, Cercetrii, (ineretului i '-.rtului de catre Ean Macar.0ici C.nstantin %&. Macar.0ici, Ean Macar.0ici; C&imia .Gi=il.r dubli i utili=rile l.r, 3ditura cademiei !e-ublicii '.cialiste !.m1nia, 7ucureti, 19D9 Ean Macar.0ici, Ps.lt Ie<edus, 3lisabet&*Reanne @.-.0ici, Maria neculaese; 'ubstane luminiscente, 3ditura (e&nic, 7ucureti, 1989 Eintre -ublicaiile care au ti-rit -arte din lucrrile dr. E N M C !"#$C$, se s-eci/ic; !e0ue !.umaine de C&imie, anii ; l969, nr,10, 1966, nr.11 )2 lucrri, ; 196D, nr.12 ; 1968, nr.13 )2 lucrri,; 1996, nr.+1 )2 lucrri, i nr.+D ; 199D, nr.+2 ; 1998, nr.+3 )9 lucrri,, 2000, nr.+9 ; C.m-tes !endus de lY cademie de 'ciences de @aris, 1968,nr.266; R.urnal ./ (&ermal nal?sis, @aris, 19D2, nr.+ )2 lucrri,, 19D9, nr.9 ; Fie -entru C.lecia Y@.Kder Ei//racti.n 'tandardsY, 5.'. ., 19D+ ; Y(&ermal nal?sisY * @r.ceedin<s ./ F.urt& $nternati.nal C.n/erence ./ (&ermal nal?sis * 19D+, 7uda-est, 0.l.$, Cademiai Biad. 7uda-est, 19D9 ; !e0ista de C&imie, 7ucureti, anii 1983, nr.3+ ; 199+, nr.+9 ; 1998, nr,+9, 2008, nr.99; $*st $nternati.nal '?m-.sium .n !are 3art& '-ectr.sc.-? * 198+ * 2 lucrri -ublicate n 3d. J.rld 'cienti/ic 'in<a-.re, 1989 ; !.umanian C&emical Zuaterl? !e0ieKs, 1993 )2 lucrri, Y'tudia 5ni0ersitatis Y7abe*7.l?aiY, 'eria C&emia, 1999, nr.+0 )3 lucrri, ; 1996, nr,+1 )2 lucrri, ; !.umanian R.urnal ./ "-t.electr.nics, 199D, nr.9 )2 lucrri, ; 1999, nr.D ; 'iGt& '?m-.sium .n "-t.electr.nics '$"3F 99, 7uc&arest * '@$3 @r.ceedin<s 1999, nr.+068 ; !"M"@(" 2000 * 'iGt& C.n/erence .n "-tics, se-t.2000, 7uc&arest, '@$3 @r.ceedin<s 'eries, ++30 ; Materials 'cience F.rum, 200D, nr.93D*938 ; 5n mare numr de lucrri -ublicate n nalele 5ni0ersitii "radea * Fascic.la C&imie, n anii 2000*2008 i n alte -ublicaii din ar )mai ales, ale Centrel.r de Cercetri $ai, (imi.ara, !m.#1lcea, etc. NN@3N(!5 7!3#3(3F3 E3 $N#3N$3NN * t.ate nre<istrate la "'$M, -r.-rietarul a /.st i este $nstitutul de Cercetri n C&imie din Cluj*Na-.ca, in0eniile res-ecti0e

/iind a-licate n di0ersele c.ntracte -e care le*a nc&eiat i derulat $nstitutul n anii 19DD*2008, c.n/.rm le<islaiei n 0i<.are. NN@!"C3'3F3 (3IN"F"%$C3NN au /.st (" (3 "M"F"% (3 i au /.st reali=ate n cadrul c.ntractel.r $nstitutului de Cercetri n C&imie din Cluj*Na-.ca, nc&eiate cu ntre-rinderi i s.cieti c.merciale, care le*au a-licat n -r.cesele de -r.ducie din unitile res-ecti0e, ntre care se s-eci/ic Y C.mbinatul C&imic (1rn0eni )19D1, ; $.M.C. Y'$N("F !MY 7ucureti )19D3, 19D+, 19D9 * 2 c.ntracte *, 19D6 * + c.ntracte *, 19DD * 2 c.ntracte*, 19D8 ; Centrala $ndustrial @r.duse n.r<anice !m.#1lcea )19DD, 19D8,; C.$.$.C&.Y P"M5!3Y (<.Mure )l9D8, 1982, 1983 * 3 c.ntracte *, 1988, 1989 ; C.mbinatul de @r.duse '.dice "cna Mure ) 19D9, 1980, 1981, 198+, 1986, 198D,; Hntre-rinderea de Cinesc.a-e 7ucureti )1989,; Hntre-rinderea Y'(3 5 3F3C(!$C4Y Fieni )198D,; C.$.$..C&. $alnia * Crai.0a )198D, 1989,; '.C. YF$7!3VY '. . '0ineti*Neam )1991, 1993,; Ministerul Hn0m1ntului i tiinei, 7ucureti )1991, 1992,; Ministerul Cercetrii i (e&n.l.<iei, 7ucureti )1993, 199+,; '.C. Y$MC"@Y '.!.F. Cluj*Na-.ca )199D* 1998,, etc. Fe<turi eGterne [7re0ete"nline.r.; T&tt-;MMKKK.bre0ete.nline.r.Mbre0etM9901319*-r.cedeu*de* sinte=a*a*unui*-i<ment*/.s/.rescent*13628090.&tml 7re0et de in0enie nr. 99* 01319M1D.0D.1999; @r.cedeu de sinte= a unui -i<ment /.s/.rescentU, aut.ri; @.-.0ici 3lisabet&*Reanne, neculaese Maria, Macar.0ici Ean Y!eacii c&imice n stare s.lid.. 3d.(e&nic 7ucureti, 1989 * @ublicaiile citate la ca-.$$, n care au a-rut lucrrile, * Eici.narul '-ecialitil.r, 0.l $, 3d.(e&nic 7ucureti, 1996 * -a<.20+ * #.lumul Y@ers.naliti clujene )1800*200D,, Casa Crii de tiin, Cluj*Na-.ca, 200D, -a<. 32+,

10