Sunteți pe pagina 1din 10

Regulamentul Oficial al Campaniei Samsung Primul insectar digital 29 Noiembrie 18 ecembrie 2!

1"
S#C$%&N#' 1( OR)'N%*'+OR&, -% R#)&,'.#N+&, O/%C%', ', C'.P'N%#% Campania Primul insectar digital (denumit n cele ce urmeaz Campania) este organizat de S(C( Starcom .edia0est )roup S(R(,(1 (denumit n continuare Organizatorul), cu sediul n Bucureti, str. icolae !orga, nr. "#, nregistrat n $egistrul Comer%ului su& nr. '()*""+(#*,))), C-! "#./0)/0, capital social ,)) $O , a12nd numr de operator de date ")/"#, in numele 3amsung 4lectronics $omania. Participan%ii la Campanie sunt o&liga%i s respecte to%i termenii i condi%iile $egulamentului O5icial (denumit n continuare $egulament O5icial), potri1it celor men %ionate mai 6os. $egulamentul O5icial este ntocmit i 1a 5i 5cut pu&lic con5orm legisla%iei aplica&ile din $om2nia, pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania, in sectiunea dedicata Campaniei, 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0=, 5iind disponi&il in mod gratuit oricrei persoane interesate, n perioada ,/ oiem&rie > "0 ?ecem&rie ,)"# (inclusi1), precum i prin solicitare scris la adresa: 3tr. icolae !orga, nr. "#, sector ", Bucureti. Organizatorul i rezer1 dreptul de a modi5ica prezentul $egulament O5icial, prin ntocmirea unui act adi%ional, urm2nd ca ast5el de modi5icri s 5ie 5cute pu&lice, pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania, in aplicatia destinata Campaniei 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0= . S#C$%&N#' 2( 'R%' )#O)R'/%C2 # #S/2-&R'R# ' C'.P'N%#% Campania este organizat online in cadrul aplicatiei de 7ace&oo8 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0= i se des5oar pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania in perioada ,/ oiem&rie > "0 ?ecem&rie ,)"# (inclusi1). S#C$%&N#' "( &R'+' C'.P'N%#% Campania se deruleaza in perioada ,/ oiem&rie > "0 ?ecem&rie ,)"#, zilnic, in inter1alul orar )):)):)) @ ,#:./:./, cu respectarea datelor pre1azute n prezentul $egulament O5icial, cu eAceptia primei zile de campanie, ,/ oiem&rie ,)"#, cand campania 1a incepe in timpul zilei. Organizatorul nu i asum nicio responsa&ilitate in legatura cu participarea la Campanie dupa data de "0 ?ecem&rie ,)"#, ora ,#:./:./ (inclusi1), cu eAcep%ia cazului n care o ast5el de continuare ar a1ea loc ca rezultat al unui act adi%ional la prezentul $egulament, adus la cunotiin%a pu&licului prin modalit%ile pre1zute la 3ec%iunea " de mai sus. S#C$%&N#' 3( CON %$%% # P'R+%C%P'R# ,' C'.P'N%# Ba aceasta Campanie pot participa toti cet%enii rom2ni (persoane 5izice), cu domiciliul* resedinta in $omania (denumiti in continuare si Participanti) care la data inceperii Campaniei au implinit 1arsta de "0 ani si care 5ac do1ada celor de mai sus pe toata perioada des5asurarii Campaniei si a re1endicarii premiului. - pot participa la Campanie: persoanele 6uridice, anga6a%ii societ%ilor 3amsung 4lectronics $omania, 3.C. 3tarcom CediaDest Eroup 3.$.B. i nici ai celorlalte societ%i comerciale implicate n aceast Campanie, precum i mem&rii 5amiliilor acestora (copii, prin%i, so%*so%ie, 5rate*sor).

Fn cazul n care, n urma 1eri5icrilor des5urate de ctre Organizator, rezult c procesul de participare a 5ost 5raudat sau a eAistat o incercare de 5raudare a acestuia (Participantii s@au inscris in Campanie cu mai multe conturi sau cei care s@au inscris sunt persoane 6uridice), Organizatorul i rezer1 dreptul de a retrage Participan%ilor premiile o&%inute ca rezultat al acti1it%ii lor i* sau s restric%ioneze participarea acestora la Campanie p2n la nc9eierea acesteia. Persoanele care nu ndeplinesc condi%iile impuse de $egulament, nu au dreptul s participe la aceasta Campanie i nu pot intra n posesia premiului. S#C$%&N#' 4( .#C'N%S.&, C'.P'N%#% Pentru a putea participa la Campania des5asurata pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania in cadrul aplicatiei de 7ace&oo8 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0=, Participan%ii tre&uie s ndeplineasc cumulati1 urmtoarele condi%ii: "* 3 ai& un cont personal in reteaua de socializare 7ace&oo8, in perioada des5asurarii Campaniei, respecti1 ,/ oiem&rie > "0 ?ecem&rie ,)"#, ora ,#:./:./ (inclusi1)G ,* 3a acceseze aplicatia de participare din sectiunea dedicata Campaniei de pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0= (* 3a apese &utonul Prinde 5luturii si sa isi dea permisiunea ca aplicatia sa poata 5olosi datele disponi&ile din pro5ilul personal de 7ace&oo8. .* 3a selecteze . (cinci) 5luturi di5eriti pentru a isi crea propriul insectar digital. +* ?upa crearea propriului insectar digital, sa completeze urmatoarele campuri din 5ormularul de inscriere, prin apasarea &utonului !nscrie@te: @ ume @ Prenume @ Hele5on mo&il 1alid @ 4@mail 1alid @ Darsta =* 3a raspunda setului de , intre&ari :

I.

Ce rol au gadget@urile* te9nologia moderna in 1iata taI 7unctionalitate, per5ormanta produselor e data de rolul lor practic in 1iata mea !n primul rand distractie si di1ertisment (6ocuri, muzica, poze) 3unt pasionat de gadget@uri in sine, 1reau sa le am pe cele mai noi Ca tine in contact cu ce e nou si modern in societate Jleg te9nologie de top, ino1ati1a, &rand@uri de succes Ca tine in contact permanent cu prietenii (site@uri de socializare, s9aring)

II.

Cand iti alegi un gadget: Ca intereseaza in primul rand per5ormanta, pentru care caut cel mai &un pret 3unt dispus sa platesc un pret mai mare pentru a a1ea gadget@uri moderne, de ultima ora u sunt dispus sa in1estesc sume importante, caut cel mai &un produs pentru &ugetul pe care il am.

=* 3a 5inalizeze inscrierea prin : @ &i5area Jm citit $egulamentul CampanieiG

@ @

&i5area sau nu a acordului de primire a materialelor promotionale din partea companiei 3amsung $omania 3.$.B. pe 1iitorG apasarea &utonului Hrimite dateleG

-n Participant poate accesa aplicatia ori de cate ori doreste, dar inscrierea in campanie se 1a 5ace o singura data, de pe un singur cont de utilizator, in urma completarii 5ormularului de inscriere.

!n situatia in care Participantii nu 1or completa unul dintre campurile 5ormularului de Prin inscrierea in Campanie, Participantul primeste o sansa pentru tragerile la sorti ce
1or a1ea loc saptamanal si pentru tragerea la sorti ce 1a a1ea loc la 5inalul campaniei. &n Participant identificat dupa contul unic din reteaua de sociali5are /aceboo61 poate castiga un singur premiu diferit pe toata perioada desfasurarii Campaniei1 indiferent de cate ori a accesat aplicatia de participare( Prin inscrierea in Campania Primul insectar digital Participantii isi asuma rspunderea ca datele corespunzatoare 5ormularului completat pe pagina de 7ace&oo8 le apartin in totalitate. Organizatorul nu i asum responsa&ilitatea pentru inscrierea unor date incorecte sau unor date care apar%in altor persoane. S#C$%&N#' 7( #SCR%#R#' PR#.%%,OR 'COR '+# 8N C'.P'N%# !n cadrul acestei Campanii se 1or acorda prin tragere la sorti .) de in1itatii du&le la eApozitia digitala de la Cuzeul ational de !storie aturala Erigore Jntipa si " (un) premiu constand intr@un 3JC3- E EalaAK Ha& # H,"). inscriere, nu 1or putea intra in tragerea la sorti.

Premiu

umar total de premii

Daloarea comerciala ($on)*pre miu cu HDJ ()

Daloarea impozitului a5erent premiului acordat )

Daloarea &ruta a premiului o5erit ($on) ()

Daloarea totala a premiilor cu impozit

!n1itatii du&le la 4Apozitia digitala de 5luturi din cadrul Cuzeului de !storie ationala Erigore Jntipa 3JC3- E EalaAK Ha& # H,") +otal

.)

,)))

" &uc 41 buc

0//,/) 9"919!

#",/0 "1198

/#",00 991188

/#",00 2(9"1188

Daloarea &rut a premiilor este de 2(9"1188 Ron :+0' inclus;( !n1itatiile du&le o5erite in cadrul acestei campanii sunt in numar de .) si implica 1izitarea eApozitiei digitale de 5luturi organizata de 3amsung 4lectronics $omania in cadrul Cuzeului ational de !storie aturala Erigore Jntipa. !n1itatia du&la este 1ala&ila pana la data de #" !anuarie ,)"( (inclusi1) pentru castigatorul acesteia, rezultat in urma participarii in cadrul aplicatiei des5asurate pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania: 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0= si pentru un insotitor al acestuia. Premiul o5erit in cadrul Campaniei constand intr@un 3amsung EalaAK Ha& # H,") 1a 5i insotit de garan%ia de con5ormitate pre1zut de lege (certi5icate de garan%ie), iar pentru orice solicitare a c2tigtorului legat de necon5ormitatea premiului, acesta se 1a adresa direct societ%ilor de ser1ice indicate n documentele nso%itoare ale premiului.

Organizatorul, 3.C. 3tarcom CediaDest Eroup 3.$.B. nu 1a putea raspunde solicitarilor 1enite din partea castigatorului, re5eritoare la necon5ormitatile care sunt* pot aprea la premiul acordat, toate solicitarile putand 5i solutionate de compania producatoare si de unitatile de ser1ice indicate in documentele insotitoare ale premiului. S(C( Starcom .edia0est )roup S(R(,( se o&liga sa retina la sursa si sa plateasca &ugetului de stat impozitul datorat pentru 1eniturile constand in premiul o&tinut de catre castigatori in con5ormitate cu legislatia in 1igoare pri1ind impozitul pe 1enit, orice alte o&ligatii de natura 5iscala in legatura cu acestea, 5iind in sarcina eAclusi1a a castigatorilor. Premiul acordat in cadrul acestei Campanii > 3JC3- E EalaAK Ha& # H,") > are urmatoarele detalii te9nice: +ip procesor: ?ual Core Sistem de operare: Jndroid (." +e<nologie displa=: Capaciti1e Culti@Houc9 iagonala: = inc9 Re5olutie: "),( A +)) .emorie R'.: " EB Capacitate SS : 0 EB Camera >#?: # CP Culoare: al& )reutate: ).# 8g imensiuni :> @ @ A; : ""."" A "0.0 A ).// cm Catigatorul 1a primi doar premiul eApres pre1zut n prezentul $egulament O5icial si nu poate cere modi5icarea naturii, modelului, cantit%ii, condi%iilor sau a modului de acordare a premiului i nici nu se 1a acorda contra1aloarea acestuia n &ani. Fn situa%ia n care un c2tigtor re5uz s accepte premiul c2tigat sau nu poate &ene5icia de acesta din moti1e independente de Organizator, respecti1ul premiu nu 1a 5i nlocuit cu un alt premiu sau &ene5iciu i nici nu se 1a acorda contra1aloarea premiului n &ani.

S#C+%&N#' 9( .#+O O,O)%' # 'COR 'R# ' PR#.%%,OR1 0',% 'R# ' C'S+%)'+OR%,OR S% ,%0R'R# ' PR#.%%,OR 9(1 .etodologia de acordare a premiilor Cele .) de in1itatii du&le la eApozitia digitala de la Cuzeul Erigore Jntipa se 1or acorda ast5el: ational de !storie aturala

@ @ @

,) &ilete, prin tragere la sorti, in data de / ?ecem&rie ,)"#, din randul persoanelor inscrise in perioada ,/ oiem&rie > . ?ecem&rie ,)"#. ,) &ilete, prin tragere la sorti, in data de "+ ?ecem&rie ,)"#, din randul persoanelor inscrise in perioada + ?ecem&rie > ", ?ecem&rie ,)"# ") &ilete, prin tragere la sorti, in data de "/ ?ecem&rie ,)"#, din randul persoanelor inscrise in perioada "# ?ecem&rie > "0 ?ecem&rie ,)"#.

?upa terminarea Campaniei, in data de ,) ?ecem&rie ,)"#, se 1a realiza o tragere la sorti, pe &aza unui algoritm electronic securizat, pentru desemnarea castigatorului premiului constand intr@un 3JC3- E EalaAK Ha& # H,").

Ba tragerea la sorti 1or participa toti cei care s@au inscris in Campanie pe toata perioada des5asurarii acesteia, prin respectarea conditiilor pre1azute la sectiunea . a prezentului $egulament O5icial, indi5erent daca, anterior, au mai castigat sau nu o in1itatie du&la pentru 1izitarea eApozitiei digitala de 5luturi organizata de 3amsung 4lectronics $omania la Cuzeul ational de !storie aturala Erigore Jntipa. !n cadrul tragerii la sorti se 1or desemna " castigator si # rezer1e. -n Participant este 1alid daca: "* poate 5i identi5icat pe toata perioada de des5asurare a Campaniei dupa o singura adresa de e@mail 1alida, corespunzatoare contului din reteaua de socializare 7ace&oo8G ,* s@a inscris in Campanie con5orm sectiunii . Cecanismul campaniei 9(2 0alidarea castigatorilor

A. 0alidarea celor 4! de castigatori ai inBitatiilor duble se Ba face astfel :


!n data de / ?ecem&rie ,)"# 1or 5i selectati, prin tragere la sorti, primii ,) castigatori ai in1itatiilor, castigatori care pro1in din randul tuturor participantilor inscrisi in perioada ,/ oiem&rie > ). ?ecem&rie ,)"#. ?upa ce au 5ost selectati, acestia 1or primi un 3C3 prin intermediul caruia 1or 5i anuntati ca au castigat cate o in1itatie du&la la eApozitia digitala de 5luturi des5asurata la Cuzeul ational de !storie aturala Erigore Jntipa. -lterior acestui 3C3 li se 1a trimite in1itatia du&la castigata pe adresa de e@mail 1alida inscrisa in campanie. !n data de "+ ?ecem&rie ,)"# 1or 5i selectati, prin tragere la sorti, urmatorii ,) castigatori ai in1itatiilor, castigatori care pro1in din randul tuturor participantilor inscrisi in perioada )+ ?ecem&rie > ", ?ecem&rie ,)"#. ?upa ce au 5ost selectati, acestia 1or primi un 3C3 prin intermediul caruia 1or 5i anuntati ca au castigat cate o in1itatie du&la la eApozitia digitala de 5luturi des5asurata la Cuzeul ational de !storie aturala Erigore Jntipa. -lterior acestui 3C3 li se 1a trimite in1itatia du&la castigata pe adresa de e@mail 1alida inscrisa in campanie. !n data de "/ ?ecem&rie ,)"# 1or 5i selectati, prin tragere la sorti, urmatorii ") castigatori ai in1itatiilor, castigatori care pro1in din randul tuturor participantilor inscrisi in perioada "# ?ecem&rie > "0 ?ecem&rie ,)"#. ?upa ce au 5ost selectati, acestia 1or primi un 3C3 prin intermediul caruia 1or 5i anuntati ca au castigat cate o in1itatie du&la la eApozitia digitala de 5luturi des5asurata la Cuzeul ational de !storie aturala Erigore Jntipa. -lterior acestui 3C3 li se 1a trimite in1itatia du&la castigata pe adresa de e@mail 1alida inscrisa in campanie. Organizatorul nu este responsa&il pentru corectitudinea datelor inscrise de participanti in 5ormularul de inscriere. !n cazul in care numarul de tele5on*adresa de mail 5olosite pentru 1alidare nu sunt corecte, Organizatorul are dreptul de a nu acorda premiul. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului.

B. 0alidarea castigatorului premiului constand intrCun Samsung )ala@= +ab "


se Ba face in doua etape:

1. 0alidarea telefonica
Castigatorul 1a 5i contactat tele5onic de catre un reprezentant al Organizatorului pe numarul de tele5on completat in 5ormularul de inscriere, pentru 1eri5icarea urmatoarelor: con5irmarea participarii la Campanie con5irmarea datelor completate in 5ormularul de inscriere in Campanie

preluarea C P@ului pentru 1irarea de catre Organizator a impozitului a5erent premiului castigat preluarea adresei de li1rare a premiului

Castigatorul 1a 5i apelat de # ori, la inter1ale orare di5erite, in ziua tragerii la sorti, iar in cazul in care nu 1a raspunde sau nu 1a putea 5i contactat, acesta 1a 5i decazut din drepturi si se 1a apela la rezer1e, in ordinea desemnarii acestora. !n situa%ia n care la momentul 1alidrii tele5onice c2tigtorul declar c nu accept premiul, re5uza sa 5urnizeze datele personale solicitate de Organizator in cadrul 1alidarii tele5onice sau nu poate 5i contactat con5orm celor men%ionate mai sus, acesta 1a 5i deczut din drepturi si se 1a apela la rezer1e, in ordinea desemnarii acestora. 3e 1a urmari acelasi procedeu de 1alidare ca si in cazul castigatorilor. !n situatia in care si rezer1ele 1or 5i in1alidate, atunci premiul nu se 1a mai acorda si 1a ramane in posesia Organizatorului.

2. 0alidarea finala
Pentru 1alidarea 5inala, castigatorul tre&uie sa trimita copia cartii de identitate la adresa de email 1alidareLtelcor.ro, in maAim , zile lucratoare de la data contactarii tele5onice. !n situatia in care castigatorul nu a trimis copia cartii de identitate in maAimum , zile lucratoare de la data 1alidarii tele5onice, acesta 1a 5i decazut din drepturi si se 1a apela la rezer1e, in ordinea desemnarii acestora. umele celor .) de castigatori ai in1itatiilor du&le si numele castigatorului premiului cel mare constand intr@un 3amsung EalaAK Ha& # 1or 5i a5isate pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania in cadrul aplicatiei de 7ace&oo8 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0=, in termen de maAim ") zile lucratoare, dupa 5inalizarea procesului de 1alidare. 9(" ,iBrarea premiilor Cele .) de in1itatii du&le 1or 5i o5erite catre cei .) de castigatori ast5el:

-lterior eAtragerii din data de / ?ecem&rie ,)"# 1or 5i anuntati, printr@un 3C3, primii ,) castigatori ai in1itatiilor, castigatori care pro1in din randul tuturor participantilor inscrisi in perioada ,/ oiem&rie > ). ?ecem&rie ,)"#G acestia 1or primi pe adresa de e@mail 1alida inscrisa in campanie in1itatia du&la castigata. -lterior eAtragerii din data de "+ ?ecem&rie ,)"# 1or 5i anuntati, printr@un 3C3, urmatorii ,) castigatori ai in1itatiilor, castigatori care pro1in din randul tuturor participantilor inscrisi in perioada )+ ?ecem&rie > ", ?ecem&rie ,)"#G acestia 1or primi pe adresa de e@mail 1alida inscrisa in campanie in1itatia du&la castigata. -lterior eAtragerii din data de "/ ?ecem&rie ,)"# 1or 5i anuntati, printr@un 3C3, urmatorii ") castigatori ai in1itatiilor, castigatori care pro1in din randul tuturor participantilor inscrisi in perioada "# ?ecem&rie > "0 ?ecem&rie ,)"#G acestia 1or primi pe adresa de e@mail 1alida inscrisa in campanie in1itatia du&la castigata.

Pentru a &ene5icia de in1itatia du&la castigata in urma participarii la campania Primul insectar digital organizata pe pagina de 7ace&oo8 3amsung $omania in cadrul aplicatiei 9ttp:**;;;.5ace&oo8.com*3amsung$omania*app<()#/#/(+/=#+"0=, castigatorii celor .) de in1itatii du&le se pot prezenta pana la data de #" !anuarie ,)"( la Cuzeul ational de !storie aturala Erigore Jntipa, con5orm programului de 1izita al Cuzeului, insotiti de un

act de identitate 1alid (C!* B!) si de in1itatia du&la imprimata. Premiul constand intr@un 3amsung EalaAK Ha& # 1a 5i eApediat in termen de (. de zile lucratoare de la data 1alidarii 5inale prin intermediul unui curier pri1at. Fn 5aza recep%ionrii premiului, castigatorul tre&uie s prezinte n original un document de identitate (C!*B!). Jcesta 1a completa un proces 1er&al de predare@primire a premiului care 1a 5i nm2nat reprezentantului Organizatorului i 1a 5i 5olosit pentru 1alidarea premiului. Persoanele care nu ndeplinesc condi%iile impuse de $egulament, nu au dreptul s participe la aceasta Campanie i nu 1or intra n posesia premiului. Orice eroare si* sau omisiune cu pri1ire la datele personale 5urnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact 5urnizate de participanti 5iind in responsa&ilitatea eAclusi1a a acestora. Organizatorul nu este responsa&il nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate 5i contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de tele5on incorecte* incomplete. $eclamatiile re5eritoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului 1er&al de predare@primire, nu 1or 5i luate in considerare de catre Organizator. !n cazul in care premiile nu pot 5i li1rate din moti1e independente de Organizator (adresa gresita* sc9im&ata, imposi&ilitatea contactarii castigatorului dupa comunicarea adresei de li1rare) si sunt returnate de curier Organizatorului, premiile se anuleaza si nu mai pot 5i re1endicate, ele ramanand in posesia Organizatorului. S#C$%&N#' 8( CON %+%% # 0',% 'R# Pentru ca un consumator s poat participa la aceasta Campanie, tre&uie s ndeplineasc cumulati1 urmtoarele condi%ii: '( 3 ndeplineasc condi%iile de la 3ec%iunile ,, #, (, . ale prezentului $egulament O5icialG ?( 3a poata 5i identi5icat ast5el:

Fn 5aza participrii: dupa datele personale completate in 5ormularul de inscriere in campanie si preluate prin intermediul retelei de socializare 7ace&oo8. Fn 5aza 1alidrii tele5onice (pentru premiul constand intr@un 3amsung EalaAK Ha& #) : dupa datele personale comunicate operatorului in timpul 1alidrii tele5onice, si anume: nume i prenume, data naterii, C P, un numr de tele5on mo&il alternati1, adresa la care doreste sa i se li1reze premiul. Fn 5aza recep%ionrii premiului: &uletin*carte de identitate (n original)G

?atele personale 1or 5i men%ionate i pe procesul 1er&al de predare@primire pe care c2tigtorul l 1a primi de la reprezentantul Organizatorului. Da 5i inBalidat cDEtigFtorul n urmtoarele cazuri: C2tigtorul nu respect termenii i condi%iile acestui $egulamentG C2tigtorul nu respect condi%iile de 1alidare enumerate n $egulamentG C2tigtorul nu poate 5i contactat pentru 1alidarea tele5onic con5orm termenelor men%ionate n prezentul $egulamentG Castigatorul nu transmite copia actului de indentitate con5orm sectiunii =., a prezentului $egulamentG C2tigtorul re5uza premiulG

C2tigtorul a participat de pe conturi care apartin unor 5irme*&randuri*organizatii de orice 5el sau de pe conturi di5eriteG

S#C$%&N#' 9( R2SP&N #R# Organizatorul i societ%ile comerciale implicate n organizarea Campaniei nu i asum rspunderea pentru imposi&ilitatea participrii la Campanie datorit unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar 5i de5ec%iuni te9nice ale operatorilor de tele5onie mo&il sau internet. Organizatorul nu este responsa&il pentru necon5ormit%ile care sunt* pot aprea la premiile acordate. !n cazul in care castigatorii re5uza premiul sau nu pot 5i 1alidati in termenul pre1azut in $egulament, acestia 1or 5i in1alidati iar premiile nu se 1or mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului. Prin nscrierea in Campanie, Participan%ii sunt de acord s respecte $egulamentul O5icial, precum i toate deciziile luate de Organizator i cola&oratorii si n toate aspectele legate de implementarea Campaniei. Organizatorul nu i asum rspunderea pentru 1aliditatea datelor personale 5urnizate de ctre Participan%i. Organizatorul nu are nicio o&liga%ie de a ntre%ine coresponden% cu solicitan%ii unor re1endicari ce apar ulterior termenelor sta&ilite n prezentul $egulament O5icial sau ulterior nc9eierii Campaniei. Organizatorul Campaniei i societ%ile comerciale implicate n organizarea acestuia nu si asum rspunderea pentru: 3itua%iile n care un Participant nu poate accesa aplica%ia de pe pagina de 7ace&oo8, din moti1e care nu %in de 5unc%ionalitatea aplicatiei, de genul, dar 5ara a se limita la: coneAiune !nternet, programe instalate, pro&leme cu re%eaua electrica, erori cauzate de ntreruperea neateptat a ser1iciului de 9osting al site@ului etc sau alte moti1e independente de Organizator. 3itua%ii n care datele completate n aplica%ia de pe 7ace&oo8 (de eAemplu, numr de tele5on mo&il, adresa de e@mail) con%in erori, sunt incomplete i* sau apar%in altei persoane PRO+#C$%' '+#,OR P#RSON',#

S#C$%&N#' 1!.

Prin inscrierea in Campanie Participantii sunt de acord cu pre1ederile prezentului $egulament. !nscrierea in Campanie si 5urnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul eApres al participantilor ca datele lor personale sa 5ie prelucrate de compania S(C( Starcom .edia0est )roup S(R(,( inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. ")/"# si a posi&ilitatii de a le 5i 5urnizate in5ormatii despre produsele si e1enimentele organizate de 3.C. 3tarcom CediaDest Eroup 3.$.B. si partenerii sai. Organizatorul se o&liga ca datele personale sa nu 5ie di5uzate catre terti. Huturor Participan%ilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu pri1ire la protec%ia datelor cu caracter personal n con5ormitate cu Begea nr. +==*,))" pri1ind protec%ia persoanelor cu pri1ire la prelucrarea datelor cu caracter personal i li&era circula%ie a acestor date, n special drepturile persoanei 1izate cu pri1ire la in5ormare, la accesul la date, dreptul de inter1en%ie, de opozi%ie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instan%ei competente i de pl2ngere ctre autoritatea de supra1eg9ere.

Fn n%elesul Begii nr. +==*,))", principalele drepturi mai sus men%ionate apar%in2nd persoanelor 1izate au urmtorul continut: 1. ?reptul de acces la date: Orice persoan 1izat are dreptul de a o&%ine de la Operator, la cerere i n mod gratuit pentru o solicitare pe an, con5irmarea 5aptului c datele care o pri1esc sunt sau nu sunt prelucrate de ctre acesta. Jst5el, la cererea scris, semnat i datat a persoanei respecti1e, adresat in atentia Operatorului, str. icolae !orga, nr. "#, sector ", Bucureti, o dat pe an, n mod gratuit, compania 3.C. 3tarcom CediaDest Eroup 3.$.B. 1a con5irma dac utilizeaz date care o pri1esc sau 1a nceta orice prelucrare a acestora. ?reptul de inter1en%ie asupra datelor: Orice persoan 1izat are dreptul de a o&%ine de la Operator, la cerere i n mod gratuit: dupa caz, recti5icarea, actualizarea, &locarea sau tergerea datelor a cror prelucrare nu este con5orm legii, n special a datelor incomplete sau ineAacteG dup caz, trans5ormarea n date anonime a datelor a cror prelucrare nu este con5orm legiiG realizarea noti5icrii ctre ter%ele persoane crora le@au 5ost dez1luite datele, a oricrei opera%iuni e5ectuate con5orm pct. (i) sau (ii), daca aceasta noti5icare nu se do1edete imposi&il sau nu presupune un e5ort dispropor%ional 5a% de interesul legitim care ar putea 5i lezat. Jst5el, 3.C. 3tarcom CediaDest Eroup 3.$.B. 1a recti5ica, actualiza, &loca, terge sau trans5orma n date anonime toate acele date a cror 5olosire nu este con5orm dispozi%iilor Begii nr. +==*,))". 3. ?reptul de opozi%ie: Persoana 1izat are dreptul de a se opune n orice moment, n mod gratuit i 5r nicio 6usti5icare, ca datele care o 1izeaz s 5ie prelucrate n scop de mar8eting direct, n numele operatorului sau al unui ter%, sau s 5ie dez1luite unor ter%i ntr@un asemenea scop (reprezent2nd alin., al art.". din legea +==*,))"). 2. (i) (ii) (iii) Pe durata Campaniei, Participantilor li se 1or colecta urmtoarele date personale: ume i PrenumeG - Hele5on mo&il - Jdresa de e@mail. - Darsta C2tigtorilor Campaniei li se 1or colecta urmtoarele date personale: ume i PrenumeG - -n numr de tele5on alternati1G - Jdresa i localitatea din B!*C! si adresa la care dorete s i 5ie li1rat premiulG - C P. 3copurile constituirii &azei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea castigatorilor, nm2narea premiilor c2tigtorilor precum si posi&ilitatea de a le 5i 5urnizate participantilor in5ormatii despre produsele si e1enimentele organizate de 3.C. 3tarcom CediaDest Eroup 3.$.B si partenerii sai. Organi5atorul Ba respecta dispo5itiile art(12 din ,egea nr 4!7G2!!3 priBind prelucrarea datelor cu caracter personal Ei protecHia BieHii priBate In sectorul comunicaHiilor electronice1 referitor la transmiterea de informaHii prin eCmail Ei alte miJloace electronice( Prin nscrierea in Campanie, Participan%ii sunt de acord cu pre1ederile prezentului $egulament O5icial i cu prelucrarea datelor cu caracter personal i isi pot da acordul ca, n cazul n care 1or c2tiga, numele, prenumele i premiul c2tigat s 5ie 5olosite n scopuri pu&licitare, 5r alte o&liga%ii sau pl%i. Jnuntarea castigatorilor 1a 5i un e1eniment pu&lic, numele castigatorilor urmand sa 5ie 5acut pu&lic potri1it legislatiei in 1igoare.

?atele sunt prote6ate con5orm legislatiei in 1igoare pentru con5identialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

S#C$%&N#' 11( 8NC#+'R#' C'.P'N%#% Prezenta Campanie poate nceta naintea termenului men%ionat n 3ec%iunea # numai n cazul apari%iei unui e1eniment ce constituie 5or% ma6or, inclusi1 n cazul imposi&ilit%ii Organizatorului, din moti1e ndependente de 1oin%a sa, de a continua prezenta Campanie sau printr@o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea preala&ila a pu&licului. S#C$%&N#' 12( ,%+%)%% Fn cazul unor poten%iale litigii aprute ntre Organizator i participanMii la Campanie, acestea 1or 5i solu%ionate pe cale amia&il. ?ac nu este posi&il rezol1area litigiilor pe cale amia&il, pr%ile implicate n litigiu se 1or adresa pentru solu%ionare instan%elor competente rom2ne n 6urisdic%ia crora se a5l Organizatorul. Orice reclama%ii sau sesizri re5eritoare la Campanie se primesc n scris, la adresa Bucuresti, 3tr. icolae !orga, nr. "#, sector ", $om2nia de ctre Organizator p2n la data de "0 decem&rie ,)"# (inclusi1).

10