Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare pentru acordarea drepturilor adultilor cu handicap

I. 1. 2. 3. ". &. CAZURI NOI

Cererea de acordare a drepturilor Certificatul de incadrare in grad de handicap(copie) rogra!ul de recuperare(copie) Actul de identitate (#I$CI in copie) cu ulti!a adresa de do!iciliu % Cupon de pensie cat !ai recent sau copie de pe acesta in ca'ul pensionarilor. (!ai ales la cod handicap "(Ne)a'atori cu handicap gra)). *. Ade)erinta de salariat sau copie pentru salariati (tre+uie co!pletat raport statistic cu salariatii si !eseriile acestora). ,. Copie dupa acordul pri)ind inde!ni'atia sau acordarea asistentului personal. -. Extrasul de cont cu codul IBAN al titularului daca se doreste plata pe cont. Obs. 1. In cererea de acordare a drepturilor , persoana solicitanta va completa adresa la care se vor expedia mandatele postale si care poate diferi uneori de cea din actul de identitate in sensul ca in actul de identitate este trecuta numai comuna dar este necesar si satul. In cerere se va completa modalitatea de plata a drepturilor , mandat postal sau cont bancar. 2.In cazul in care se solicita plata drepturilor prin cont atunci persoana solicitanta va depune odata cu celelalte documente si Extrasul de cont bancar in care sa existe codul IBAN din 24 caractere , iar extrasul de cont sa fie pe numele titularului sau al curatorului reprezentantului le!al. II. R./UN0IRI C.R1I2ICA1. (ca'uri )echi) Acte necesare" 1. Cerere de acordare drepturi in care se !entionea'a adresa de plata 2. Certificatul de incadrare in grad de handicap(copie) 3. rogra!ul de recuperare(copie) ". Actul de identitate (#I$CI in copie) cu ulti!a adresa de do!iciliu daca sunt !odificari fata de situatia anterioara% &. Cupon de pensie cat !ai recent sau copie de pe acesta in ca'ul pensionarilor. (!ai ales la cod handicap "(Ne)a'atori cu handicap gra)). *. Extrasul de cont cu codul IBAN al titularului daca se doreste plata pe cont. In cazul persoanelor cu cod #andicap 4 care au certificate cu #andicap !rav si cu mentiunea $Necesita asistent personal% nu se va elibera acord decat in situatia in care persoana opteaza pentru asistent personal , caz in care si!ur persoana nu va primi de la &'A()* indemnizatia de insotitor. )e acord este necesar sa se completeze codul de #andicap 4+NE,A-A.O/ pentru primaria de domiciliu.. .ste i!portant sa cunoaste! acele ca'uri in care persoanele sunt institutionali'ate sau arestate sau in alte situatii in care nu au dreptul la prestatii sociale.