Sunteți pe pagina 1din 2

CORPUL EXPERILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAI

SUCIU DORIN CTLIN


510170 - Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35, jud. Alba, Romnia Cod de nre!istrare "is#al$ %C.I.&.'( 27627940, Autoriza)ia A00077/26.01.2010 CALCULUL CONCEDIULUI MEDICAL 2011 EXEMPLU S presupunem c avem un salariat n concediu medical (boala obisnuita). pentru a putea beneficia de concediu medical (CM) salariatul trebuie s fi lucrat cel putin o luna ntreag n ultimile 12 luni, acest stagiu de 1 luna n ultimile 12 luni nu se aplica pt urgene ba a de calcul a indemni atiei pt. concediu se calculea a pe ultimile ! luni, respectiv se aduna veniturile obtinute "# $i concediile medicale CM $i se mparte la totalul ilelor lucrate % CM $i se nmule$te cu procentul aferent (&'( pt. concediu de boala obi$nuita) S presupunem ca un salariat a obinut n ultimile ! luni un venit brut de '))) lei corespun tor unui nr de ile lucrate 1)). Media ilnic este '))) * 1)) + ') lei. ,ndemni atia de CM pt boala obi$nuita este media ilnic - procentul ce corespunde tipului de boala, n ca ul nostru boala obi$nuit (&'(), deci. ') - &'( + /&,' lei * i de boala 0vem urmatoarele date. salariu de incadrare . 1))) lei ile lucratoare n luna n care se face calculul. 22 ile efectiv lucrate. 11 ile concediu medical. 2, din care ilele lucratoare din primele ' ile calendaristice se vor suporta din fondul de salarii FS iar restul ilelor lucratoare din CCI, n ca ul nostru avem. ' ile CM suportate din 3S $i / ile suportate din CC,

BIROU EXPERT CONTABIL

CALCULUL CONTRIBUIILOR SOCIALE ANGAJAT "enitul #rut VB + Salariu reali at % CM suportat din 3S % CM suportat din CC, Salariu reali at + SR + 1))) * ile lucratoare luna 4 nr. 5ile efectiv lucrate + + 1)))*22411 + !/! lei "# + 1)))*22411 % '4/&.' % /4/&.' + !/! % 122 % 11/ + 6/& 1. C.0.S. 0nga7at + S8 % (salariul mediu pe economie 2)22 * nr ile lucratoare luna 4 nr. 5ile concediu medical 4 /'() - 1),'( + + (!/! % 2)22*22424/'() 4 1),'( + (!/! % 2'&) 4 1),'( + 61 lei
www.becs.ro dorin@becs.ro, e_declara ii@!a"oo.co# $%&' ( )*))++

* #a a de calcul C0S este plafonat la ma-im ' salarii medii pe economie, deci ma-im ' 4 2)22 lei *. S9M0: 0nga7at + S8 % CM suportat din 3S 4 ),'( + (!/! % 122) 4 ),'( + 1 lei 3. C.0.S.S. 0nga7at + S8 4 ','( + !/! 4 ','( + /' lei +. ,M;95,< + "# = C0S anga7at = Soma7 anga7at = C0SS anga7at = >; (deducerea personala) 4 1!( + 6/& = 61 = 1 = /' ? 2') 41!( + 26 lei S0@08,A BC< + "# = C0S anga7at = Soma7 anga7at = C0SS anga7at = ,mpo it + &1' lei CALCULUL CONTRIBUIILOR SOCIALE ANGAJATOR 1. C0S anga7ator + <otal S8 % (salariul mediu pe economie * nr ile lucratoare luna 4 nr. 5ile concediu medical 4 /'() - 2),2 ( + !/! % 2)22*22424/'( + (!/! % 2'&) 4 2),2( + 26/42),2( + 12! lei #a a de calcul este plafonata la ma- ' 4 2)22 4 nr salariai *. Soma7 anga7ator + S8 % CM din 3S 4 ),'( + !/! % 122 4 ),'( + 221 4 ),'( + 1 lei 3. C0SS anga7ator + S8 % CM din 3S 4 ',2( + !/! % 122 4 ',2( + 221 4 ',2( + 1/ lei +. 3>. garantare + S8 % CM din 3S 4 ),2'( + !/! % 122 4 ),2'( + 221 4 ),2'( + 2 lei 5. C.C.,. + S8 % CM din 3S 4 ),2'( + !/! % 122 4 ),2'( + 221 4 ),2'( + & lei #a a de calcul este plafonata la ma- 12 4 salariul minim 4 nr. salariai ,. 3>. accidente + S8 % (salariul minim pe economie * nr ile lucratoare luna 4 nr. 5ile concediu medical) 4 ),1'( + (!/! % !&)*2242) 4 ),1'( + (!/!%211) 4 ),1'( + 1 ;entru fondul de accidente procentul de ),1'( luat n calcul difera n funcie de codul C0CB al unitaii

www.becs.ro

dorin@becs.ro, e_declara ii@!a"oo.co#

$%&' ( )*))++