Sunteți pe pagina 1din 9

REZUMAT

Dac! influen"a poeziei eminesciene asupra liricii noastre a fost anticipat! de Maiorescu la sfr#itul studiului s!u, ,,Eminescu !i poeziile lui, n 1889 (,,Pe ct se poate omene!te prevedea, literatura poetic" romn" va ncepe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului s"u) #i, ca atare, matricele liricii eminesciene se reg!sesc la Goga, Bacovia, Arghezi (ntr-o anumit! m!sur!), Blaga, Ion Barbu, Al. Philippide, chiar #i la unii dintre poe"ii no#tri contemporani, aceea#i influen"! a avut-o #i proza eminescian!, #i ea plin! de substan"!, contribuind n egal! m!sur! la organicitatea operei sale. n studiul s!u, ,,Mo!tenirea prozei eminesciene, Ovidiu Ghidirmic, unul dintre cei mai de seam! reprezentan"i ai criticii moderne, de orientare hermeneutic!, demonstreaz! c! influen"a fantasticului filosofic #i mitologic din proza eminescian!, care a alimentat o ntreag! #i valoroas! literatur!, de la nceputul secolului al XX-lea #i pn! n perioada contemporan!, r!mne cea mai fecund!. Originalitatea #i for"a expresiei poetice eminesciene au fost impuse de critica literar! con#tiin"ei publice n termeni categorici. Semne de ntrebare r!mn ns! asupra publicisticii #i manuscriselor. O analiz! ampl! a celor dou! zone ale scrisului eminescian r! mase ntr-un con trec!tor de umbr! ar contribui la definirea componentei religioase a personalit!"ii #i operei lui Eminescu. n plan axiologic, problema religiozit!"ii este elementul de baz! al multor exegeze, ntrebarea ce nu poate fi evitat!, nodul gordian care deschide accesul spre oper!. Am considerat c! pentru a aborda autenticitatea crea"iei religioase este necesar s! cunoa#tem

materia #i semnifica"iile complexe ale sacrului ca instrument absolut al sublim!rii fiin"ei umane, iar pentru a descoperi fiin"a eminescian! n toat! plenitudinea ei, trebuie preluate din teologie componentele care definesc structura omului religios. ntruct constructele personalit!"ii lui Eminescu l diferen"iaz! net de poe"ii religio#i minori, care s-au inspirat din Biblie, prelund teme, motive ori simboluri, #i care au r! mas simpli versificatori pe motive biblice, ni s-a p!rut firesc s! stabilim criterii de abordare adecvat! particularit!"ilor exprese ale obiectului cercetat #i, pe acest temei, s! ne punem dou! ntreb!ri fundamentale: ,,Este Eminescu un homo religiosus? n ce const" substan#a religioas" a crea#iei sale? Un model metodologic l-a constituit, pentru noi, studiul de referin"! al lui Marin Be#teliu: ,,Tudor Argezi poet religios. Investignd universul crea"iei argheziene, Marin Be#teliu realizeaz! o exegez! onest! #i conving!toare prin valorificarea unor sugestii mprumutate din paradigma culturii religioase. Dac! studiul lui Marin Be#teliu ne-a servit ca model n demersul nostru de explorare a substan"ei religioase a operei eminesciene, influen"a fecund! pe care aceasta a avut-o n literatura romn!, a#a cum ne-a demonstrat Ovidiu Ghidirmic n ,,Mo!tenirea prozei eminesciene, a fost un argument conving!tor n nl!turarea #ov!ielilor de a acorda simbolurilor cosmogonice #i escatologice o importan"! capital!, c!ci acestea se dovedesc ecumenice, deci valabile n plan metafizic #i ca atare nicio hermeneutic! n jurul lor nu este de prisos. n mod aparent surprinz!tor, matricea ontologic! eminescian! izvorul ntregii crea"ii #i chintesen"a modelului cultural na"ional n-a constituit preocuparea fundamental! pentru multe genera"ii de cercet!tori.

Exege"ii

s-au

orientat

ndeosebi

spre

acumul!rile

cantitative

ale

referen"ialului axiologic, f!r! s! mearg! dincolo de comparatismul surselor. Rezumndu-se la identificarea #i la analiza reperelor fundamentale (filosofia budist!, ocultismul, grecii, Kant, Schopenhauer etc.), ace#tia au ajuns la opinia c! Eminescu nu este un filozof original, ci un discipol al lui Kant #i al lui Schopenhauer, concep"ia sa despre lume fiind tributar! pesimismului devastator de sorginte schopenhaurian!. Faptul c! nu a avut un sistem de gndire elaborat ntr-o oper! de specialitate a f!cut ca gndurile poetului s! fie supuse unui mod mecanicist de cunoa#tere, judecate secven"ial, de la cauze la efect, de la surse la receptor, pierzndu-se astfel din vedere dimensiunea religioas! care sus"ine complexitatea ansamblului, organicitatea operei. Concep"ia despre sacru a lui Eminescu a fost, poate, cel mai pu"in analizat!, de aceea un studiu care s! urm!reasc! procesul aprofund!rii fenomenului religios se impune, pentru c! Eminescu se nscrie totu#i printre gnditorii religio#i ai secolului al XIX-lea. Pentru a identifica substan"a religioas! a operei sale am considerat necesar s! reexamin!m conceptul de sacru, s! ne rentoarcem la originea fenomenologiei ca teorie a cunoa#terii pus! n slujba celorlalte #tiin"e, #i s! aplic! m analiza fenomenologic! sentimentului religios. nsemn!ri cu caracter filozofic ce apar"in climatului intelectual preuniversitar apar n manuscrisele eminesciene num!rul 2254, 2255, 2259 #i 2262. Concep"ia despre timp care este fundamental! pentru fiecare gnditor prefigureaz! chiar din aceast! perioad!, pe de o parte capacitatea lui Eminescu de a formula simbolic realitatea, iar pe de alta afirmarea unei con#tiin"e religioase ntr-o inconfundabil! viziune asupra lumii #i a vie"ii, n care omul exist! n m!sura n care l gnde#te pe Dumnezeu. For"a de

expresie cristalizat! n cteva simboluri se ntlne#te cu for"a de sugestie, cu adncimea #i atmosfera nv!luitoare proprii crea"iei artistice. nsemnarea din manuscrisul 2262 constituie confesiunea unui ,,eu intuitiv, care mut! lumea, n esen"! istoria, v!zut! cre#tin, n con#tiin"a lui de creator. nsemnarea n discu"ie este definitorie pentru pozi"ia religioas! a lui Eminescu prin prezen"a ctorva metafore ,,lumin", cntec, Dumnezeu care prezint! divinitatea, omul #i universul sub semnul comuniunii, al conexiunilor ascunse ntre real #i suprareal, ntre simbol #i credin"! : Dumnezeu este lumina ve#nic! ntlnit cu omul creat n legile care l st!pnesc, n armonia cosmic!: ,,Trecutul cnd n-am fost, viitorul cnd n-oi fi, nu exist" ele, fiindc" eu nu exist, sufletul lumei este eu. F"r" eu nu exist" timp, nu exist" spa#iu, nu exist" Dumnezeu. F"r" ochi nu e lumin", f"r" auz nu e cntec, ochiul e lumina, auzul e cntecul, eu e Dumnezeu. n viziunea lui Eminescu, universul este desf!#urarea ra"iunii absolute #i universale, a cuget!rii divine, n care omul, desprins din virtualitate prin adecvare la timp #i spa"iu, intuie#te, tr!ie#te, opteaz! #i decide prin atitudine, c!utnd solu"ii problemelor spiritului n zona afectiv!. Recunoa#terea limitelor, a statutului de creatur!, i treze#te n suflet teama mistic! n fa"a unei puteri absolute, care transcende totul spa"iu, timp #i om #i care se prezint! ca un mister, misterul constituind ntructva forma con"inutului calitativ al for"ei absolute, inaccesibile, care-l fascineaz! pe om. Din fascina"ie decurge dragostea, ca o consecin"! a asimil!rii ,,numen ului. Elementul de solemnitate, care se g!se#te n profunda reculegere a n!l"!rii sufletului c!tre sacru, constituie incipitul fascina"iei la nivelul c!reia se situeaz! ceea ce religiile numesc mntuire: experien"ele de gra"ie, ,,nirvna, ,,bodhi sau viziunea aduc!toare de beatitudine a cre#tinismului. Eminescu percepe sacrul ca realitate absolut! transcendent! Dumnezeu

dar care se manifest! n lume. Pentru poet, logica sensului unui univers sacru st! la baza legii coresponden"elor ntre structura cosmosului #i via"a omului: Trecutul cnd n-am fost, viitorul cnd n-oi fi, nu exist" ele, fiindc" eu nu existF"r" eu nu exist" timp, nu exist" spa#iu, nu exist" Dumnezeu n viziunea sa, via"a se desf!#oar! ca existen"! uman! din momentul n care cap!t! sensul unei existen"e transumane. Cugetarea eminescian! prefigureaz! o teologie pur!, construit! pe religiosul pur: rela"ia divinitate - om. Ea este expresia metaforic! a revela"iei interioare a divinului, care st! la baza religiei personale. Identificarea eului cu Dumnezeu nu apare ca mod al gndirii imanentiste, n care se ncearc! o ie#ire din nl!n"uire prin construc"ia autonom! a universului moral, ci este un exemplu de art! sublim! n care se mpletesc religiosul #i esteticul. Con#tiin"a rela"iei dintre Creator #i creatur!, a subordon!rii creaturii, a inferiorit!"ii #i nimicniciei ei, formeaz! obiectul artei sublimului. Consolarea creaturii const! n faptul c! mprumut! ceva din str!lucirea Creatorului #i mai ales din tr!irea demnit!"ii #i libert!"ii ob"inute prin cunoa#terea adev!rului sub forma legii. Perfec"iunea devine posibil! prin existen"a legii obiective, a mor"ii. Arta sublimului, care este de neconceput f!r! principiul identit!"ii, este sacr!. Este arta divinului, a substan"ei unice #i infinite n timp #i n spatiu, sau a lui Dumnezeu, ca unic Creator al lumii. Marea art! eminescian! este nobil! prin ncercarea de a exprima sublimul prin figurile lui de aici, vorbind n limbaj heghelian. Eminescu ncearc! s! exprime inexprimabilul, ceea ce se sustrage ra"ionalului r! mnnd complet inaccesibil, ceea ce nu comport! nici o form!, nici o determina"ie, #i totu#i trebuie determinat n form! concret!, pentru a-l face accesibil intui"iei sensibile. n fenomenal, poetul nu g!se#te niciun element care s! redea imaginea realit!"ii transcendente absolute,

pentru care Rudolf Otto folose#te cuvntul, devenit n timp clasic: ,,numinosul. Gndul divinului, al adev!rului transcendent, deschide calea op"iunii. n felul acesta n"elege poetul problematica deciziei. Diferen"a dintre omul religios #i cel teoretic (filozoful #i omul de #tiin"!) const! n faptul c! omul religios are con#tiin"a subordon!rii fa"! de Dumnezeu #i, ca atare, tr!ie#te misterul, iar cel nest!pnit de zeu dore#te s!-l cunoasc! #i astfel l degradeaz! n scheme logice. Religiozitatea intim! eminescian! este ns!#i recunoa#terea existen"ei omului, a contingen"ei lumii, ca prob! a existen"ei lui Dumnezeu. Poetul fixeaz! pozi"ia omului n cosmos printr-o modalitate estetic! de o maxim! concentrare, apropiat! de formula teologiei negative, #i ncearc! rezolvarea ei n limitele unei psihologii transsenzoriale. Eminescu tr!ie#te uneori starea de creatur! n rela"ie cu divinitatea cu intensitatea afectiv! specific! credinciosului biblic cople#it de m!re"ia #i de for"a misterioas! cobort! asupra sa. El plaseaz! divinul ntr-o suprarealitate infinit! #i accept! atitudinea pasiv! n rev!rsarea c!tre sine a transcendentului. Ca #i misticii, poetul a intuit marile surprize ale revela"iei, chiar dac! acestea sunt fragmentare. Prin sim"irea nel! murit! a for"ei cople#itoare, Eminescu #i apropie divinitatea n spiritul Vechiului Testament, dar nelini#tea izvort! din neputin"a p!trunderii misterelor se permanentizeaz!, ra"iunea desf!#urndu-se ntr-un noian de contradic"ii oglindite n ipostaze lirice. Chiar dac! Mortua est! nu comunic! mesajul cel mai nalt al liricii religioase a lui Eminescu, ea este prima poezie care l define#te ca o mare con#tiin"! religioas!. Este expresia poetic! a primei trepte din paradigma tr!irii religioase care deschide calea op"iunii spre mntuire, spre comuniunea cu Dumnezeu, pe care poetul se va nscrie, totu#i, dup! un sf#ietor proces

de tr!iri contadictorii, cnd va n"elege c! sensibilul #i spiritualul #i fac trimiteri ntr-o rela"ie esen"ial! dintre om #i Dumnezeu. F!r! a confunda ordinea religioas! cu cea moral!, se poate spune c!, pentru poetul romn, mntuirea nseamn! saltul n abis, nevoia de a nainta acolo unde, ca n
Luceaf"rul, piere totul, totul, actul universal al dep!#irii ntreprinse de

fiin"a omului, poetic! n fondul ei. Pruden"a n evaluarea religiozit!"ii poeziei #i #ansele ei de a atinge puritatea spiritual! a misticii nu trebuie s! ne mpiedice s! observ!m la Eminescu tr!irea mistic!, n clipe de gra"ie, ca rezultat al sublim!rii, a comuniunii cu Dumnezeu. Aceasta apare ntr-o ultim! variant! a
Luceaf"rului: Atta foc, atta aur

$-attea lucruri sfinte Peste ntunericul vie#ii Ai rev"rsat, P"rinte! Chiar dac! strofa n-a fost inclus! de poet n forma definitiv! a poemului, motivul fiind, evident, inten"ia concentr!rii epicului, trebuie s! remarc!m aici configurarea unei mari tensiuni a spiritului religios eminescian care tr!ie#te numinosul ca fascinans tremendum. Fiin"a poetic! percepe sacrul ca pe o realitate absolut! care transcende lumea, dar care se manifest! n lume ca putere creatoare a tuturor lucrurilor n care apare #i prin care se reveleaz!. Scrisoarea I #i Rug"ciunea unui dac sunt fapt religios, ncercare a poetului de a transcende temporalul #i de a lua contact cu realitatea ultim!, experien"! mediat! a divinului, n care sacrul exist! prin asociere. Poetul #tie c! divinul este dincolo de perceperea cadrului existen"ei umane. Substan"a religioas! a celor dou! poezii o constituie intui"ia for"ei creatoare a toate cte

sunt #i a limitelor impuse omului n cunoa#terea misterului. Este experien"a religioas! m!rturisit! a contactului cu primul strat al sacrului care, n sens elementar, este recunoa#terea puterii transcendente, nso"it! de o intens! afectivitate. n acest strat se identific! uimirea, fiorul misterios, un sentiment al absolutului, dar nu exist! niciun raport cu un Dumnezeu transcendent. Exist! numai ni#te con"inuturi de con#tiin"! care se transform! n idol: nu este vorba de un Dumnezeu personal. Revela"ia interioar! a divinului sau religiosul pur, construit pe rela"ia divinitate om, cap!t! o expresie poetic! str!lucit! n capodopera eminescian! Luceaf"rul. Ideile biblice iau o amploare spectaculoas!, prin for"a transfigur!rii, ntr-o crea"ie ce reia eterna aspira"ie spre mplinire prin iubire. Poematizarea #i extazul liric invadeaz! nucleul ideatic, aducnd n primul plan geniul creator eminescian. n excep"ionalul poem, lirismul se revars! pe o schem! narativ! plasat! ntr-un ireal simbolic. ndr!zneala lui Eminescu este aceea de a acorda dragostei aceea#i semnifica"ie pe care o are credin"a, considernd-o un miracol al sublim!rii fiin"ei. Poetul se exprim! pe sine n alternativa luciferic! proiectndu-#i un ideal existen"ial n care iubirea este n"eleas! ca religie a fiin"ei. Frumoasa fat! care a invocat coborrea iubirii cere#ti, cernd c!derea astrului ntr-o caden"! fermec!toare, aspir! la transcenden"!, dar nu dep!#e#te zona tr!irilor liminale: Cobori n jos, luceaf"r blnd, Alunecnd pe-o raz", P"trunde-n cas" !i n gnd $i via#a-mi lumineaz"! Luceaf"rul l individualizeaz! pe Eminescu, evident, ca poet religios, prin tema erotic!. El dezvolt! ontologia privind existentul n totalitatea sa #i situeaz! pe acela#i plan iubirea #i credin"a ca miracole ale sublim!rii fiin"ei.

Rezolvarea pe care o d! problemei erosului n"elegnd iubirea ca religie a fiin"ei prefigureaz!, prin puritatea tr!irii #i a gndirii, viziunea asupra a ceea ce s-ar putea numi eros cre#tin. n erotica sa sunt permanent #i explicit prezen"i termenii divinitate, natur" #i om, care se leag! prin iubire, dar nu se confund!, a#a cum se nf!"iseaz! #i n simbolica p!gn!, #i n cea cre#tin!. Poate nu exager! m cu nimic afirmnd c! Eminescu este un exemplu complex care ilustreaz! att criza cre#tinismului istoric, ct #i c!ile de solu"ionare a ei n fiin"a sa l!untric!, dar diferit de Nietzche, care n-a g!sit ie#irea din jocul tragic cum au g!sit-o cre#tinii. Constat!rile #i reflec"iile poetului romn, mbr!cate metaforic, l-au scos din lumea umbrelor, din grota platonic!, pentru c! a fost un c!ut!tor de esen"e. De#i a acceptat ideea transform!rii perpetue, a n"eles, totu#i, c! nu poate dep!#i nelini#tile produse de curgerea universal! dac! nu caut! natura lucrurilor, pe care o presim"ise nscris! ontologic n interiorul fiin"ei sale #i n care se confunda, atunci cnd afirma: ochiul e lumina, auzul e cntecul, eu e Dumnezeu. Poetul a g!sit calea spre absolut prin tr!irea sentimentului de creatur!, care a determinat atitudinea religioas! ncercarea apropierii de m!re"ia Creatorului prin perfec"iunea operei. Universul imaginar eminescian reflect! viziunea religioas! cre#tin! a vie"ii #i a lumii. Concep"ia predestina"iei #i aspira"ia mntuirii prin credin"!, cl!dite pe ideea divinit!"ii atotputernice #i atotcuprinz!toare, n care se mbin! binele cu r!ul, sunt exprimate de poet ntr-o expresie artistic! inconfundabil!.

S-ar putea să vă placă și