Numele elevului:_______________

Data:____________

TEST DE EVALUARE
1.Calculaţi:
2x5=
7x7=
4x7=

5x9=
24 : 6 =
64 : 8 =

27 : 9 =
36 : 9 =
72 : 8 =

54 : 6 =
81 : 9 =
63 : 9 =

2.Efectuaţi probele înmulţirii sau a împărţirii:
6 X 7 =_______
_____________
_____________
_____________

54: 6=_______
____________
____________
____________

3.Aflaţi suma dintre sfertul produsului 3 si 8 şi diferenţa dintre numerele 24 si 17.
______________
______________
______________
4.Aflaţi numerele necunoscute:
4 x a =40
_____________
_____________

45 : b =
_______________
_______________

m : 10 =7
____________
_____________

5.Completaţi,efectuând operaţiile corespunzătoare:
a) jumătatea numărului 18 este ______________________________________________
b) sfertul numărului 28 este ________________________________________________
c) încincitul lui 9 este ________________________________________________________
d) treimea lui 18 este ________________________________________________________
6.Calculaţi:
2x2x2x8=
2 x 6 : 4=
20: 10 x8 =

2x3x1x7=
3 x 4 x 5 x0=
100 : 10 : 10=

7.Calculaţi,respectând ordinea efectuării operaţiilor :
10+24:4-8:8 x0 +3 x (2+5 x 3)=

7 dintre ele s-au folosit la prepararea unui cozonac. de trei ori mai mulţi porumbei albi. în acea curte? Rezolvare : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Răspuns:____________________ .8. Câţi porumbei sunt. Într-o curte sunt 4 porumbei negri. iar dublul acestora s-au folosit la prepararea unui tort. Câte ouă au rămas? Rezolvare : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Răspuns:______________ 9. Într-un coş erau 26 de ouă. iar porumbei gri de 6 ori mai putini decât cei albi. în total.