Sunteți pe pagina 1din 20

EDUCATOARE: POPA CRINA ELENA GRUPA MIJLOCIE C GRADINITA CU PP NR.

13 FOCSANI IMAGINI GASITI PE BLOGURILE GRUPEI :


www.elicri1.wor !re"".co# www.!i$icii%oi&icii.'lo("!o$.co# "i !e "i$e)*l www.e *c+$o+re+.ro , l+ (+lerii -o$o .

ALTE FISE DE LUCRU GASITI AICI: /$$!:00www.e *c+$o+re+.ro0i& e1.!/!2#e&*3i$e#4U$ili5+$ori6!+(e3&r47

PLANIFICARE SAPTAMANALA PENTRU TEMA 8 CULORILE PRIMA9ERII : , e$+li+$+ !e 5ile . LUNI; <<.=3.<=1= Or+: >.== ? @.== ADP ? RUTINE: !ri#ire+ co!iilor; "+l*$*l; !re5e&$+; c+le& +r*l &+$*rii; i&$+l&ire+ e i#i&e+$+ SPUNE CE9A FRUMOS DEPSRE FLOARE: , co!iii i"i i#+(i&e+5+ -lo+re+ c+ !e o !er"o+&+ "i %or "!*&e ce%+ -*#o" e"!re e+. E%erci$i*l "e %+ +!lic+ +!oi "i !e cole(*l e #+"*$+ .. Or+: @.== ? @.3= ADP ? RUTINE: Mic*l eA*& , e!ri& eri e +*$o"er%ire. C*r+$ei "i -r*#*"ei c+ &i"$e -loricele , e!ri& eri e i(ie&+ !er"o&+l+ . Or+: @.3= ? 1=.BC ALA 1. BIBLIOTECA: 8CITIM IN ATLASE DESPRE FLORI 8 <. ARTA: 8 COLORAM FLORI DE PRIMA9ARA8

ADP ? TRANDITIE : JOC DISTRACTI9: RANDUNELELE LA CUIBE Or+: 1=.BC ? 11.==) Co!iii -+c o "c*r$+ !+*5+; $i#! i& c+re "e +-i"e+5+ l*cr+rile l+ !+&o* "i "e -+c +!recieri +"*!r+ +c$i%i$+$ilor e"-+"*r+$e. A!oi %or #er(e l+ $o+le$+ cei c+re +* &e%oie.

Or+: 11.== ? 11.3= ADE ? DOMENIUL STIINTA ? CUNOASTEREA MEDIULUI OBSER9ARE: 8 LALEAUA SI NARCISA 8 O'"er%+re+ "e -+ce !e '+5+ !l+&"elor c* -lori e l+ "e$*l DIANA i& c+re "*&$ il*"$r+$e l+le+* "i &+rci"+ i& i&$re(i#e "i !ri& #e$o + DIAGRAMA 9ENN "e !reci5e+5+ +"e#+&+rile "i eo"e'irile i&$re cele o*+ !l+&$e. ASEMANARI: ) "*&$ -lori e !ri#+%+r+F ) A* r+ +ci&+ i& -or#+ e '*l'F ) A* $*l!i&+ i& -or#+ e $*'F ) A* o "i&(*r+ -lo+re i& %+r- F ) Re"!ir+ +"e#e&i o+#e&ilorF ) A* &e%oie e l*#i&+; c+l *r+; +!+ !e&$r* + cre"$e F ) 8 "+&(ele: lor "e &*#e"$e "e%+ F ) Cre"c i& (r+ i&i F DEOSEBIRI: LALEAUA : ) Are $*l!i&+ #+i (ro+"+ F ) Are -r*&5ele l+$e F ) Fiec+re l+le+ +re o*+ -r*&5e F ) S*&$ i%er" color+$e F ) De o'icei "*&$ #+i "c*& e ec+$ &+rci"ele F NARCISA: ) Are $*l!i&+ #+i "*'$ire F ) Are -r*&5ele i&(*"$e "i l*&(i F ) Flo+re+ e &+rci"+ +re #+i #*l$e -r*&5e F ) S*&$ o+r e o*+ c*lori: +l'e "i (+l'e&e F ) S*&$ #+i i&+l$e ec+$ l+lelele F ) S*&$ -o+r$e !+r-*#+$e.

I& -i&+l*l +c$i%i$+$ii "e re5ol%+ o -i"+ i& "e$*l +!lic+$i% !e&$r* #e$o + !roiec$elor e l+ +r+#i"; i& c+re $re'*ie: ) "+ colore5e -r*&5ele "i -lo+re+ e l+ o l+le+;

) "+ colore5e $ri*&(/i*l core"!*&5+$or #e"eriei c+re i&(riAe"$e -lorile , (r+ i&+r . ) "+ colore5e !+$r+$*l core"!*&5+$or +&o$i#!*l*i i& c+re i&-lore"c &+rci"ele ) "+ colore5e cerc*rile e "*' l+le+ i& c*lorile l+lelelor , (+l'e& ro"*; !or$oc+li*; #o%; ro5 .

Or+ : 11.3= ) 1<.== Se -+c +!recieri +"*!r+ +c$i%i$+$ii; "e e%+l*e+5+ or+l #o *l e re+li5+re + -i"elor; "e !*& l+ !+&o*; "e -+ce c*r+$e&ie !e #+"*$e . U&ii co!ii +* %r*$ "+ #+i ci$i# i& c+r$i "i e&ciclo!e ii e"!re -lori "i #o *l lor e %i+$+. ADP ? RUTINE ? I(ie&+ i&+i&$e !er"o&+l+. Po-$+ '*&+ E G; e #+"+: , e!ri& eri e i(ie&+

MARTI; <3.=3.<=1=
Or+: >.== ? @.== ADP ? RUTINE: !ri#ire+ co!iilor; "+l*$*l; !re5e&$+; c+le& +r*l &+$*rii; i&$+l&ire+ e i#i&e+$+ FLUTURII DBOARA LA FLORI E:. I&$+l&ire+ e"$e *& Aoc i& c+re "e i#!+r$e (r*!+ i& o*+ ec/i!e "i -iec+re ec/i!+ i& c+$e C (r*!*le$e !e&$r* -iec+re c*lo+re c+$e *&*l , ro"*; (+l'e&; !or$oc+li*; #o%; ro5 .. Se !*& co!iilor i& !ie!$ ec*"o+&e c* -l*$*ri "i l+lele i& cele C c*lori "i l+ co#+& + 8 -l*$*rele 5'o+r+ l+ -lo+re+ l*iE: ; co!iii "e (r*!e+5+ !e c*lori. Or+: @.== ? @.3= ADP ? RUTINE: Mic*l eA*& , e!ri& eri e +*$o"er%ire. Ro*+ i(ie&+ !er"o&+l+ . i#i&e$ii "!+l+ -loricelele , e!ri& eri e

Or+: @.3= ? 1=.1= ALA 1. JOC DE MASA: 8 SELECTAM IMAGINI CU FLORI DE PRIMA9ARA: <. STIINTA : FORMEADA INTREGUL FLORII 8 +* color+$; +# ec*!+$ "i +# li!i$ +!oi !l+&$+; re-+c+& )o c* $o+$e co#!o&e&$ele "+le ? r+ +ci&+; $*l!i&+; -r*&5e; -lo+re

ADP ? TRANDITIE : JOC DISTRACTI9 : 8 CAUTA)TI PERECHEA E 8 Or+: 1=.1= ? 1=. 3= ? Co!iii -+c o "c*r$+ !+*5+; $i#! i& c+re "e +-i"e+5+ l*cr+rile l+ ce&$r*l $e#+$ic; "e c*r+$+ #e"ele; "e +"e+5+ #+$eri+lele l+ loc*l lor "i "e -+c +!recieri +"*!r+ +c$i%i$+$ilor e"-+"*r+$e. A!oi %or #er(e l+ $o+le$+ cei c+re +* &e%oie. Or+: 1=.3= ? 11.== ADE ? DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE JOC DIDACTIC : 8 BUCHETUL DE FLORI AL PRIMA9ERII 8 MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: -l*$*rii "i l+lelele e l+ $r+&5i$ii; i& cele C c*lori , -iec+re co!il + !ri#i$ o l+le+ "i *& -l*$*re i%er" color+$ . "i C %+5e , ro"ie; (+l'e&+; !or$oc+lie; ro5 "i #o% . i& c+r$o& color. 9+5ele +* -o"$ -i1+$e l+ !+&o*. S)+ +&*&$+$ Aoc*l; ")+ e&*&$+$ #o *l "i re(*l+ e Aoc "i ")+ e"-+"*r+$ o +$+ e !ro'+. E* i& ic o c*lo+re , ro5 . "i i&$re' ce c*lo+re e"$e. A!oi cer c+ $o+$e l+lelele ro5 "+ -or#e5e *& '*c/e$ i& %+5+ ro5. Ce c*lo+re +re "+&(ele2 , ro"* . . To+$e l+lelele ro"ii "+ -or#e5e '*c/e$*l. Ce c*lo+re +re !or$oc+l+2 , !or$oc+li* . . To+$e -lorile !or$oc+lii -or#e+5+ '*c/e$*l. Co!iii i&c/i oc/ii "i e* ri ic *& Ae$o& (+l'e&. Co!iii r+"!*& c*lo+re +re "i $o+$e -lorile (+l'e&e -or#e+5+ '*c/e$*l. ce

Ce %+5+ + r+#+" -+r+ '*c/e$2 , #o% .. To+$e l+lelele #o% -or#e+5+ '*c/e$*l. D*!+ ce +# -or#+$ !e c*lori '*c/e$ele; co!iii +co!er+ oc/ii "i e* -+c #o i-ic+ri i& +r+&A+re+ !e c*lori + -lorilor. A!oi "e cere co!iilor "+ o'"er%e "i "+ corec$e5e (re"e+l+. To$ *!+ i& ic+$ii "e co#!le$e+5+ -lorile c* -l*$*ri. Fl*$*rii i*'e"c -lorile "i 5'o+r+ -iec+re c+$re c*lo+re+ "+. D*!+ ce "*&$ +r+&A+$i "i -l*$*rii; "e "c/i#'+ loc*l lor i& c*lori "i "e cere co!iilor "+ corec$e5e -l*$*rii c+re +* i&c*rc+$ c*lorile. L+ -i&+l "e +#e"$ec+ %+5ele "i co!iii $re'*ie "+ le +"e5e l+ loc*l lor. Ac$i%i$+$e+ "e i&c/eie c* c+&$ecel*l 8!ri#+%+r+: .

Or+ : 11.== ? 11.3= OPTIONAL ? DANS Or+: 11.3= ? 11.C= DOMENIUL ESTETIC SI CREATI9 DACTILOPICTURA : 8LALELE: De -+!$ e"$e o !ic$*r+ c* !+l#+ i&$re+(+ -+r+ e(e$*l #+re. Pe coli e 1ero1 %er e -o+r$e !+l "i 'le* -o+r$e e"c/i"; co!iii +* +!lic+$ c* !+l#+; *!+ ce i& !re+l+l'il +* !ic$+$)o c* (+l'e& "i !or$oc+li* cei c+re +%e+* coli %er&il "i c* ro5 "i #o% cei c+re +%e+* coli 'le*; l+lele. A!oi; c* !e&"*l+ +* $r+"+$ $*l!i&ele "i -r*&5ele -lorii. A -o"$ -o+r$e i"$r+c$i% ; #+i +le" c+ ")+* !ic$+$ !e i&$re+(+ !+l#+. E #+i (re* +"+ "i #+i i-icil l+ "!+l+$ +r !l+&"ele ie" e1$r+or i&+r e -r*#o+"e. Or+ 11.C= ? 1<.== ADP ? RUTINE ? I(ie&+ i&+i&$e !er"o&+l+. Po-$+ '*&+ E G; e #+"+: , e!ri& eri e i(ie&+

MIERCURI; <B.=3.<=1= Or+: >.== ? @.== ADP ? RUTINE: !re5e&$+; "+l*$*l; c+le& +r*l &+$*rii; i&$+l&ire+ i#i&e+$+:: EU SUNT GHIOCEL; TU CE ESTI 2: 8 Or+: @.== ? @.3= ADP ? RUTINE: Mic*l eA*& , e!ri& eri e +*$o"er%ire. Si&(*rel #+ i&(riAe"c , e!ri& eri e i(ie&+ !er"o&+l+ . Or+: @.3= ? 1=.== ALA 1. CONSTRUCTII : 8 BUCHETUL DE FLORI : e

<. JOC DE ROL : 8 DE)A FLORARESELE E: ADP ? TRANDITIE : JOC DISTRACTI9: FLORILE SUNT MANGAIATE DE 9ANT 8 Or+: 1=.1C ? 1=.3=) Co!iii -+c o "c*r$+ !+*5+; $i#! i& c+re "e +-i"e+5+ l*cr+rile l+ !+&o* "i "e -+c +!recieri +"*!r+ +c$i%i$+$ilor e"-+"*r+$e. A!oi %or #er(e l+ $o+le$+ cei c+re +* &e%oie. Or+: 1=.3= ? 11.== ADE ?1. DOMENIUL STIINTA ? ACTI9ITATE MATEMATICA PREDARE NUMARUL SI CIFRA < Co!iii +* l*cr+$ l+ !+&o*l #+re "i i& i%i *+l c* #+$eri+l #+r*&$ "i +* -or#+$ #*l$i#i c* 1 ele#e&$ "i +!oi !ri& core"!o& e&$+ +* -or#+$ #*l$i#i c* $o$ +$+$e+ "i i&c+ *&*l 4 <. A# -olo"i$ %+5ele c* -lori "i -l*$*ri e l+ Aoc*l i +c$ic e l+ e5%ol$+re+ li#'+A*l*i. E$+!e: ) !*&e# i& -iec+re %+5+ c+$e o l+le+ ) !*&e# l+ -iec+re %+5+ ci-r+ core"!*&5+$o+re &*#+r*l*i e l+leleF ) l+ -iec+re -lo+re %i&e c+$e *& -l*$*r+" F ) l+lelele "*&$ +$+$ e %i* color+$e i&c+$ #+i +$r+( c+$e *& -l*$*r+" ) +c*# "*&$ #+i #*l$i -l*$*r+"i c* *&*l i& -iec+re #*l$i#e ) "e +r+$+ ci-r+ < "i "e +$+"e+5+ #*l$i#ii core"!*&5+$o+re c* < ele#e&$e ) "e &*#+r+ =)< "i <)= ) "e +* e1e#!le e l*cr*ri c+re !o$ -i c+$e i&co&A*r+$o+re: < #+i&i; !icio+re; oc/i; *rec/i e$c o*+ i& re+li$+$e+

) co!iii -or#e+5+ i& +cel+"i $i#! "i !e #+"+ #*l$i#i c* 1 "i ele#e&$e ) "e re5ol%+ o -i"+ e l*cr* +!lic+$i%+

o*+

A%e$i #+i Ao" -i"+ e l*cr* !e&$r* &r. Si ci-r+ <.

N*#ele Ii !re&*#eleJJJJJJJJJJJJ.
NUMARUL SI CIFRA <

D+$+JJJJ

1. Incercuii mulimea cu 2 elemente. Taiai mulimea cu 1 element.

2. Formai mulimi. Formeaz perechi ntre elementele celor dou mulimi. In dreptunghiul dat trasai tot attea linii cte elemente are fiecare mulime.

3. Incercuieste pentru fiecare multime cifra corespunzatoare numarului de elemente .

ED. POPA CRINA ELENA

Or+ : 11.== ? 11.1= Co!iii -+c o "c*r$+ !+*5+; $i#! i& c+re "e +-i"e+5+ l*cr+rile l+ !+&o* "i "e -+c +!recieri +"*!r+ +c$i%i$+$ilor e"-+"*r+$e. A!oi %or #er(e l+ $o+le$+ cei c+re +* &e%oi Or+: 11.1= ? 11.BC <. DEC ? EDUCATIE MUDICALA: PREDARE ? 8 INFLORESC GRADINILE 8 JOC MUDICAL: 8 IARNA; SA TE DUCI CU BINE E 8 Or+ 11.BC ? 1<.== Co!iii "e "!+l+ !e #+i&i "i "e !re(+$e"c !e&$r* #+"+ e !r+&5. Or+: 1<.== ? 1<.3= ADP ? RUTINE ? Po-$i$i l+ #+"+ ; r+(i co!ii: , #+"+ e !r+&5.

JOI, 25.03.2010
Or+: >.== ? @.== ADP ? RUTINE: !ri#ire+ co!iilor; "+l*$*l; !re5e&$+; c+le& +r*l &+$*rii; i&$+l&ire+ e i#i&e+$+ RASPUNDE CORECT: , METODA EKPLODIA STELARA. . Or+: @.== ? @.3= ADP ? RUTINE: Mic*l eA*& , e!ri& eri e +*$o"er%ire.

Si&(*rel #e i&(riAe"c , e!ri& eri e i(ie&+ !er"o&+l+ . Or+: @.3= ? 1=.3= ALA

1. JOC DE MASA: 8 GHICESTE SI ALEGE: <. ARTA : 8 COLORAM FLORI CA IN LEGENDA:

Or+: 1=.3= ? 1=.BC ) Co!iii c*r+$e #e"ele; #er( l+ $o+le$+ "i "e "!+l+ !e #+i&i; e1!*& l*cr+rile e l+ +r$+; "e "!+l+ !e #+i&i "i c*r+$+ #e"ele. Or+ : 1=.BC ? 11.== ADP ? TRANDITIE : JOC: : CULEGEM FLORICELE: Or+: 11.== ? 11.B= ADE ? DOMENIUL OM SI SOCIETATE EDUCATIE CI9ICA ? PO9ESTEA EDUCATOAREI ? 8DEGETICA 8 Or+: 11.B= ? 11.C= Or+: 11.C= ? 1<.3= ADP ? RUTINE ? Si&(*rel #+ i&(riAe"c: , e!ri& eri e i(ie&+ !er"o&+l+. Po-$i$i l+ #+"+ ; r+(i co!ii: , #+"+ e !r+&5.

9INERI; <7.=3.<=1=
Or+: >.== ? @.== ADP ? RUTINE: !ri#ire+ co!iilor; "+l*$*l; !re5e&$+; c+le& +r*l &+$*rii; i&$+l&ire+ e i#i&e+$+ IUBITI)NE CACI SUNTEM FLORI 8 :. Or+: @.== ? @.3= ADP ? RUTINE: Mic*l eA*& , e!ri& eri e +*$o"er%ire. Si&(*rel #+ i&(riAe"c , e!ri& eri e i(ie&+ !er"o&+l+ . Or+: @.3= ? 1=.1= ALA 1. GRAFISME: 8 UNESTE PUNCTELE SI COLOREADA FLOAREA :

<. STIINTA: 8 REDOL9A CE ITI CERE FISA: , COLORAM LALELE DUPA CUM ARATA FISA CU ROSU CELE NUMEROTATE CU 1 SI CU GALBEN CELE NUMEROTATE CU < . ADP ? TRANDITIE : JOC MUDICAL: INFLORESC GRADINILE Or+: 1=.== ? 1=.1C) Se *c l+ $o+le$+ cei c+re +* &e%oie Or+: 1=.1C ? 1=.BC ADE ? DOMENIUL PSIHO ) MOTRIC

ELEMENTE DE GIMNASTICA RITMICA 8 DANSUL FLORILOR 8 Or+ : 1=.BC ? 11.== Co!iii c+re +* &e%oie l+ $o+le$+ %or #er(e *!+ c+re "e %+ or(+&i5+ "!+$i*l cl+"ei !e&$r* e"-+"*r+re+ *r#+$o+rei +c$i%i$+$i. Or+: 11.== ? 11.C= Deo+rece #+i e"$e $i#! "*-icie&$; %o# +"e5+ i& #+!e l*cr+rile re+li5+$e e co!ii +ce+"$+ "+!$+#+&+; %o# rec+!i$*l+ or+l cee+ ce +# i&%+$+$; cei c+re %or ori "e %or A*c+ c* !*55le)*ri "+* %or color+ e$c. Or+: 11.C= ? 1<.3= ADP ? RUTINE ? Si&(*rel #+ i&(riAe"c: , e!ri& eri e i(ie&+ !er"o&+l+. Po-$i$i l+ #+"+ ; r+(i co!ii: , #+"+ e !r+&5.