Sunteți pe pagina 1din 43

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII Programul PHARE TVET RO 2003 / 00 ! "#0 #0"!

02

AU$ILIAR CURRICULAR
%&'(ru

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI


PRO)ILUL* TEHNIC MODULUL* UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD NIVELUL* 3

<238<238ru9+1

200,

AUTORI* Cr-.(-'a Mo-./P0u'&.1u2 Ma-a Dr0g3-1Va.-l& M0'-ga

-prof., doctorand, Grup colar Electronic Industrial, Bucureti -prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Pot i Telecomunica ii Gheorghe Airinei, Bucureti -prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Botoani

CONSULTAN: Ioa'a C4r.(&a Dor-' Ro5u A'g&la Po%&.1u - inspector de specialitate, e!pert C"#IPT - dr. ing., inspector de specialitate, e!pert C"#IPT - prof. ing., inspector de specialitate, e!pert C"#IPT

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

CUPRINS
"# I'(ro8u1&r& 2# Com%&(&':& .%&1-6-1&# O;-&1(-7& 3# )-5a 8& 8&.1r-&r& a a1(-7-(0:-9# )-5a 8& %rogr&. # >lo.ar /l-.(0 8& (&rm&'-? 1u7-'(& 13&-&2 ,# Ma(&r-al& 8& r&6&r-':0 %&'(ru %ro6&.or Lecia 1$ %i conspect & 'ta(ilirea mediului de lucru Lecia 2$ %olie transparent & Comen)i de desenare Lecia 2$ %i conspect & Comen)i de desenare Lecia 3$ %olie transparent & Comen)i de editare Lecia 3$ %i conspect & Comen)i de editare Lecia 4$ %olie transparent & Comen)i de cotare Lecia 4$ %i conspect & Comen)i de cotare Lecia 5: %i conspect & *plica ii +n geometrie <# Ma(&r-al& 8& r&6&r-':0 %&'(ru &l&7E!erci ii Test de ,erificare =# Sug&.(-- m&(o8olog-1&# Solu:-- la 6-5&l& 8& lu1ru @# A-;l-ogra6-& 9 , < = "0 "" "2 ", "< 20 2" 2, 2< 32 39 3 90 9" 93

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

1. INTRODUCERE
Pre)entul material se adresea) pregtirii ele,ilor, pentru toate calificrile domeniului TEHNIC de '-7&l 3. -odulul pentru care a fost ela(orat acest material au!iliar de +n, are este U(-l-Bar&a a%l-1a:--lor 8& (-% CAD, pentru clasa a .I-a ruta scurt, respecti, clasa a .IIa ruta progresi, a liceului tehnologic. Instruirea la acest modul, care are alocat " credit, se desfoar +n 33 de ore +n urmtoarea structur$ (&or-&* "< or&C la;ora(or (&3'olog-1* ", or&#

-odulul Utilizarea aplicaiilor de tip CAD ofer ele,ilor oportunitatea de a-i forma competen e tehnice +n legtur cu proiectarea asistat de calculator. *u!iliarul didactic ofer doar c/te,a sugestii metodologice i are drept scop orientarea acti,it ii profesorului i stimularea creati,it ii lui. Prin con inutul au!iliarului se dorete sporirea interesului ele,ului pentru formarea a(ilit ilor din domeniul tehnic prin implicarea lui interacti, +n propria formare. *cti,it ile propuse ele,ilor, e!erci iile i re)ol,rile lor urmresc atingerea ma0orit ii criteriilor de performan respect/nd condi iile de aplica(ilitate cuprinse +n 'tandardele de Pregtire Profesional. *u!iliarul curricular poate fi folositor +n predarea modulului Utilizarea aplicaiilor de tip CAD, con in/nd folii transparente, fie de documentare, fie de lucru pentru acti,it i practice, teste de e,aluare. 'ugestiile pentru acti,it ile cu ele,ii sunt +n concordan cu stilurile de +n, are ale acestora$ ,i)ual, auditi, i practic. *legerea acti,it ilor s-a fcut in/nd seama de ni,elul de cunotin e al ele,ilor de clasa a .I-a 1 a .II-a, enun urile fiind formulate +ntr-un lim(a0 adec,at i accesi(il. *cti,it ile propuse pot fi e,aluate folosind di,erse tehnici i instrumente de e,aluare$ pro(e orale, scrise, practice, o(ser,area acti,it ii i a comportamentului ele,ului consemnat +n fie de e,aluare i de progres. 2e)ultatele acti,it ilor desfurate i ale e,alurilor, colectate at/t de profesor c/t i de ele,, tre(uie str/nse i organi)ate astfel +nc/t informa iile s poat fi regsite cu uurin $
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

ele,ilor le pot fi necesare pentru actuali)area cunotin elor, pentru reluarea unor sec,en e la care nu au o( inut feed-(ac3 po)iti,4 profesorilor le pot fi necesare ca do,e)i ale progresului +nregistrat de ele, i ca do,e)i de e,aluare.

Pre)entul *u!iliar didactic 'u a1o%&r0 (oa(& 1&r-':&l& cuprinse +n 'tandardele de Pregtire Profesional pentru care a fost reali)at. Prin urmare, el poate fi folosit +n procesul instructi, i pentru e,aluarea continu a ele,ilor. 5ns, %&'(ru o;:-'&r&a C&r(-6-1a(ulu- 8& 1al-6-1ar&? &.(& '&1&.ar0 7al-8ar&a -'(&gral0 a 1om%&(&':&lor din '.P.P., prin pro(e de e,aluare conforme celor pre,)ute +n standardele respecti,e.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

2# COMPETENE SPECI)ICE# OAIECTIVE


U(-l-Bar&a a%l-1a:--lor 8& (-% CAD C " * A'al-B&aB0 .%&1-6-1ul %ro-&1(ulu C 2 * I8&'(-6-10 5- u(-l-B&aB0 &l&m&'(& 3ar8 5- .o6( %&'(ru a r&al-Ba a%l-1a:- C 3 * I'(&r%r&(&aB0 5- mo8-6-10 8&.&'& 4' 2D C9 * V-Bual-B&aB0 5- -'(&r%r&(&aB0 %r&B&'(0r- 4' 3D# #up parcurgerea modului U(-l-Bar&a a%l-1a:--lor 8& (-% CAD ele,ii ,or fi capa(ili$ s utili)e)e meniurile derulante C*# din cadrul proiectului4 s utili)e)e comen)ile folosind linia de comen)i4 s aplice procedeele de (a) pentru desenare C*#4 s reali)e)e cotarea desenelor; s preg6teasc mediul de desenare4 s aplice te!tele pe desene4 s modele)e +n 7 #.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

3# )IA DE DESCRIERE A ACTIVITILOR

Com%&(&':a

ED&r1-:-ul

Su;-&1(

R&Bol7a(

U(-l-Bar&a a%l-1a:--lor 8& (-% CAD C" 8ec ia 9 E!erci iul 9, Test C2 8ec ia :, E!erci iul :, Test 8ec ia 7, E!erci iul 7 8ec ia ;, E!erci iul ; E!erci iul > C3 C9 8ec ia 9, E!erci iul 9, Test 8ec ia > 'ta(ilirea mediului de lucru 'ta(ilirea mediului de lucru Comen)i de desenare Comen)i de editare Comen)i de editare Comen)i de cotare 'ta(ilirea mediului de lucru *plica ii +n geometrie 9: ;9 9<, ;9 :=, ;9 :<, ;9 ;: 9:, ;9 7:

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

9# )IA PENTRU GNRE>ISTRAREA PRO>RESULUI ELEVULUI


Mo8ulul /u'-(a(&a 8& 1om%&(&':02* Num&l& &l&7ulu-$ ????????????????????????? Num&l& %ro6&.orulu-* _________________________
Com%&(&':& 1ar& (r&;u-& 8o;E'8-(& Da(a A1(-7-(0:- &6&1(ua(& 51om&'(ar-Da(a A%l-1ar& 4' 1a8rul u'-(0:-8& 1om%&(&':0 E7aluar& Sa(-.F 6010(or R&6a 1&r&

A-'&

Com&'(ar--

Pr-or-(0:- 8& 8&B7ol(ar&

Com%&(&':& 1ar& urm&aB0 .0 6-& 8o;E'8-(& /%&'(ru 6-5a urm0(oar&2

R&.ur.& '&1&.ar&

SU>ESTII PENTRU COMPLETAREA )IEI DE PRO>RES


Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

Com%&(&':& 1ar& (r&;u-& 8o;E'8-(& *ceast fi de +nregistrare este fcut pentru a e,alua, +n mod separat, e,olu ia legat de diferite competen e. *cest lucru +nseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru a(ilit i cheie, care tre(uie de),oltate i e,aluate.

A1(-7-(0:- &6&1(ua(& 5- 1om&'(ar-*ici ar tre(ui s se poat +nregistra tipurile de acti,it i efectuate de ele,, materialele utili)ate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi rele,ante pentru planificare sau feed-(ac3.

A%l-1ar& -' 1aBul u'-(0:-- 8& 1om%&(&':0 *ceasta ar tre(ui s permit profesorului s e,alue)e msura +n care ele,ul si-a +nsuit competen ele tehnice generale, tehnice speciali)ate i competen ele pentru acti,it i cheie, raportate la cerin ele pentru +ntreaga clas. Profesorul poate indica gradul de +ndeplinire a cerin elor prin (ifarea uneia dintre urmtoarele trei coloane.

Pr-or-(0:- %&'(ru 8&B7ol(ar& Partea inferioar a fiei este conceput pentru a identifica acti,it ile pe care ele,ul tre(uie s le efectue)e +n perioada urmtoare ca parte a ,iitoarelor module. *ceste informa ii ar tre(ui s permit profesorilor implica i +n pregtirea ele,ului pentru ceea ce ,a urma.

Com%&(&':&l& 1ar& urm&aB0 .0 6-& 8o;E'8-(& 5n aceast csu , profesorii tre(uie s +nscrie competen ele care urmea) a fi do(/ndite. *cest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleai competen e sau identificarea altora care tre(uie a,ute in ,edere.

R&.ur.& '&1&.ar& *ici se pot +nscrie orice fel de resurse speciale solicitate$ manuale tehnice, re ete, seturi de instruc iuni i orice fel de fie de lucru care ar putea repre)enta o surs de informare suplimentar pentru un ele, care nu a do(/ndit competen ele cerute.

Not: *cest format de fi este un instrument detaliat de +nregistrare a progresului ele,ilor. Pentru fiecare ele, se pot reali)a mai multe astfel de fie pe durata derulrii modulului, aceasta permi /nd e,aluarea precis a e,olu iei ele,ului, +n acelai timp furni)/nd informa ii rele,ante pentru anali).
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

# >LOSAR DE TERMENI
CAD F Com%u(&r A-8&8 D&.-g' /%ro-&1(ar& a.-.(a(0 8& 1al1ula(or2 .au Com%u(&r A-8&8 Dra6(-'g /8&.&'ar& a.-.(a(0 8& 1al1ula(or2 Com%u(&r A-8&8 D&.-g' a'8 Dra6(-'g /%ro-&1(ar& 8&.&'ar& a.-.(a(& 8& 1al1ula(or2 Com%u(&r A-8&8 Ma'u6a1(ur-'g /6a;r-1ar& a.-.(a(0 8& 1al1ula(or2 Com%u(&r A-8&8 E'g-'&&r-'g /-'g-'&r-& a.-.(a(0 8& 1al1ula(or2 Com%u(&r A-8&8 I'.(ru1(-o' /-'.(ru-r& a.-(a(0 8& 1al1ula(or2 S(ra( 4' 1ar& %o( 6- 8&.&'a(& a'um-(& %0r:- 8-' 8&.&'& ma1om%l&D&? %0r:- 1ar& au 1omu'& 1uloar&a? (-%ul 8& l-'-& 6olo.-( &(1# D&.&'& 4' 1ar& .u'( %r&8&6-'-(& &l&m&'(& 8& ;aB0? 1um ar 6u'-(0:-l& 8& m0.ur0? 1ulor-l&? (-%ur-l& 8& l-'-&# Su'( 6olo.-(& 1a &l&m&'(& -'-:-al& %&'(ru u' 8&.&' 'ou# )-5-&r&l& .u'( .al7a(& 1u &D(&'.-a #dwt# ED(&'.-a u'u- 6-5-&r 8&.&' /drawing2 1r&a( 8& Au(oCAD Cur.or 1ar& a%ar& %& &1ra' .u; 6orma a 8ou0 l-'-- 1ar& .& -'(&r.&1(&aB0 El&m&'( gra6-1 8& ;aB0 al u'u- 8&.&' M0.urar&a 5- mar1ar&a %& 8&.&' a 8-m&'.-u'-- u'&- &'(-(0:-

CADD CAM CAE CAI LaH&r

F F F F F

D&.&'& %ro(o(-% /template2 #dwg Col-ma(or E'(-(a(& Co(ar&

F F F F

A1&.( glo.ar %oa(& 6- 1o'(-'ua( 8& 6-&1ar& &l&7 5- %u. 4' %or(o6ol-ul %&r.o'al#

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

10

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

,# MATERIALE DE RE)ERIN PENTRU PRO)ESOR

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

11

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)-50 1o'.%&1( L&1:-a " STAAILIREA MEDIULUI DE LUCRU

A# SISTEMUL DE COORDONATE 'istemul principal de coordonate al *utoC*#-ului este numit ICS @Iorl8 Coor8-'a(& SH.(&mA. Btili)atorul poate defini, +ns, propriul sistem de coordonate, numit UCS @U.&r Coor8-'a(& SH.(&mA, prin folosirea comen)ii UCS cu op iunile$

'emnifica ii$ 9. New & alegerea unui nou BC' prin preci)area Zaxis & unei noi origini i a unui punct pe noua a! Oz, +n sensul ei po)iti, 3point & a trei puncte necoliniare$ originea, un punct pe noua a! Ox i un punct pe noua a! Oy, +n sensurile po)iti,e ale acestora Object & asocierii cu un o(iect e!istent +n desen @dreapt, cerc etc.A :. Move definete originea unui nou BC' prin deplasarea ,echii origini pe a!a Oz 7. World BC' implicit

A# STAAILIREA LIMITELOR DESENULUI

8imitele desenului sunt date prin fi!area col ului din st/nga 0os @ !o"er !e#t cornerA i a celui din dreapta sus @$pper right corner%. #imensiunile :CD, :9= sunt pentru pagina de format *;, ori)ontal.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

12

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

C# SELECTAREA PUNCTELOR Tehnici: 9. Indicarea po)i iei punctelor cu a0utorului cursorului de la mouse :. Indicarea coordonatelor a(solute prin tastare direct a# 1oor8o'a(& 1ar(&B-&'& %la'& &xe'p!$: ;,> 11 a(scisa x, ordonata y ;# 1oor8o'a(& %olar& &xe'p!$: <E;> 11 distan a r, unghiul f

7. Indicarea coordonatelor relati,e la punctul curent, specific/nd deplasarea pe ori)ontal, ,ertical sau pe direc ia dat de unghiul cerut, cu a0utorul sim(olului F. a# 1oor8o'a(& 1ar(&B-&'& %la'& &xe'p!e: & ( deplasare pe a!a Ox, = xGdeplasare, =@deplasare pe ori)ontalA & ( =, deplasare pe a!a Oy =, yGdeplasare @deplasare pe ,erticalA & ( deplasare pe a!a Ox, deplasare pe a!a Oy ! G deplasare, H G deplasare @deplasare o(licA )o''an*: !ine +peci#y #irst point: ;,> +peci#y next point or ,-n*o.: F9=,= +peci#y next point or ,-n*o.: F=,9= +peci#y next point or ,-n*o.: F;,> ;# 1oor8o'a(& %olar& &xe'p!e: & F deplasare distan E unghi @deplasare cu pstrarea direc ieiA & F distan E deplasare unghi @deplasare cu pstrarea distan ei fa de punctul de referin A )o''an*: line +peci#y #irst point: 9;,< +peci#y next point or ,-n*o.: FDE;> +peci#y next point or ,-n*o.: F<,= +peci#y next point or ,)!ose/-n*o.: F:E-C= ;. Tehnica OSNAP & indicarea precis a punctelor +n raport cu punctele caracteristice ale unor entit i de0a e!istente @capete de segmente, mi0loace de segmente, centre de cerc etc.A CEN(&r & centru de cerc sau de arc END%o-'( & cel mai apropiat capt al unui segment de dreapt sau arc de cerc INT&r.&1(-o' & punct de intersec ie MID%o-'( & mi0locul unui arc de cerc sau al unui segment de dreapt PER%&'8-1ular & piciorul perpendicularei din punctul curent pe entitatea selectat JUA8ra'( & capetele fiecrui c,adrant @sfertA al unui cerc sau arc de cerc TANg&'( & punctul de tangen cu un cerc sau arc de cerc
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

13

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

&xe'p!e:
1. )o''an*: circle +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: :=,9= +peci#y ra*i$s o# circ!e or ,3ia'eter. 45556789: > )o''an*: point +peci#y a point: 1&' o# @cursorul micat peste centrul cercului face selec iaA . )o''an*: line +peci#y #irst point: 9;,I +peci#y next point or ,-n*o.: :<,9; +peci#y next point or ,-n*o.: )o''an*: line +peci#y #irst point: &'8 o# @cursorul micat peste captul segmentului face selec iaA !. Presupunem e!isten a a : semidrepte intersectate de o dreapt. )o''an*: line +peci#y #irst point:-'( o# @cursorul micat peste punctul de intersec ie dintre dreapt i semidreapt face selec iaA ". )o''an*: line +peci#y #irst point: 9;,I +peci#y next point or ,-n*o.: :<,9; +peci#y next point or ,-n*o.: )o''an*: line +peci#y #irst point: m-8 o# @cursorul micat peste captul segmentului face selec iaA #. Presupunem e!isten a a : semidrepte care au un punct comun. )o''an*: line +peci#y #irst point:-'( o# @cursorul micat peste captul primei semidrepte face selec iaA +peci#y next point or ,-n*o.: %&r to @cursorul micat peste cea de a doua semidreapt face selec iaA $. )o''an*: circle +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: :=,9= +peci#y ra*i$s o# circ!e or ,3ia'eter. 45556789: > )o''an*: point +peci#y a point: Kua o# @cursorul micat peste conturul cercului face selec ia cuadrantului & punctul cardinal & cel mai apropiatA %. )o''an*: circle +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: :=,9= +peci#y ra*i$s o# circ!e or ,3ia'eter. 45556789: > )o''an*: point +peci#y a point: (a' o# @cursorul micat peste conturul cercului face selec ia punctelor de tangen peste care treceA

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

14

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

D# OR>ANI+AREA DESENULUI #iferitele elemente ale unui desen pot fi organi)ate pe straturi, pentru fiecare strat @!ayer% put/nd fi asociate o anumit culoare, un anumit tip de linie, o anumit grosime a liniei. *stfel, pentru un desen de ansam(lu, fiecare pies component a ansam(lului poate fi desenat pe un !ayer separat4 la un desen de e!ecu ie al unei piese, liniile de contur, haurile, cotele pot fi desenate pe !ayer:e diferite. 5n acest fel, se poate renun a oric/nd la afiarea unuia sau mai multora dintre !ayer:e. Comanda cu care se pot crea i modifica !ayer:e este LALER, comand ce determin afiarea unei casete de dialog prin care se pot selecta direct propriet ile asociate !ayer-oelor.

Pentru setarea culorilor i tipurilor de linie e!ist urmtoarele dou ferestre de dialog$

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

15

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)ol-& (ra'.%ar&'(0 L&1:-a 2 COMEN+I DE DESENARE

Coma'8a S&m'-6-1a:-& L-'& #esenea) segmente de dreapt Co'.(ru1(/-o' L-'&2 #esenea) drepte PolHl-'& #esenea) o(iecte compuse din segmente de dreapt i arce de cerc PolHgo' #esenea) poligoane regulate R&1(a'gl& #esenea) un dreptunghi Ar1 #esenea) un arc de cerc C-r1l& #esenea) un cerc R&7-.-o' Clou8 #esenea) o(iecte compuse din arce de cerc @asemntoare formei norilorA, o(iecte menite s atrag aten ia asupra unei anumite pr i a ansam(lului desenat S%l-'& #esenea) o cur( spline @cur( neted care trece prin sau foarte aproape de o mul ime dat de puncte din plan sau din spa iuA Ell-%.& #esenea) o elips Ell-%.& Ar1 #esenea) un arc de elips I'.&r( Alo1M Inserea) un desen de0a e!ecutat ca (loc +ntr-un alt desen pe cale de e!ecu ie MaM& Alo1M Transform un desen e!ecutat +ntr-un (loc ce urmea) s fie inserat +ntr-un alt desen Po-'( #esenea) un punct Ha(13 Jaurea) o )on +nchis >ra8-&'( Jaurea) o )on +nchis folosind treceri gradate de culori pentru a accentua impresia de lumin reflectat de un o(iect R&g-o' Creea) o )on (idimensional +nchis, format din linii cur(e +nchise Ta;l& Creea) un ta(el +n desen Mul(-l-'& T&D( 'crie te!t
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

16

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)-50 1o'.%&1( L&1:-a 2 COMEN+I DE DESENARE A# LINE Pentru desenarea unei linii sunt necesare dou puncte, care pot fi date fie prin coordonate carte)iene, fie prin coordonate polare. #e asemenea, pot fi folosite at /t coordonatele a(solute, c/t i cele relati,e.
)o''an*: l-'& +peci#y #irst point: 9;=,9;= +peci#y next point or ,-n*o.: F >=, >= +peci#y next point or ,-n*o.: F - <=, = +peci#y next point or ,)!ose/-n*o.: F := E - C=

A# ARC Pentru desenarea unui arc de cerc pot fi alese mai multe ,ariante, dup cum se +ncadrea) respecti,ul arc +n ansam(lul din care face parte. K parte dintre acestea sunt pre)entate mai 0os$ 1. Ar1 8&6-'-( %r-' (r&- %u'1(&
)o''an*: ar1 +peci#y start point o# arc or ,)enter.: 9;=,9;= +peci#y secon* point o# arc or ,)enter/&n*.: 9C=,9C= +peci#y en* point o# arc: 97=,9C=

. Ar1 8&6-'-( %r-' %u'1( -'-:-al? 1&'(ru? %u'1( 6-'al


)o''an*: ar1 +peci#y start point o# arc or ,)enter.: :DI,9>< +peci#y secon* point o# arc or ,)enter/&n*.: c +peci#y center point o# arc: :;;,9<D +peci#y en* point o# arc or ,Ang!e/chor* Length.: :>=,9ID

!. Ar1 8&6-'-( %r-' %u'1( -'-:-al? 1&'(ru? u'g3- la 1&'(ru


)o''an*: ar1 +peci#y start point o# arc or ,)enter.: 7=, CI +peci#y secon* point o# arc or ,)enter/&n*.: c +peci#y center point o# arc: ><, I= +peci#y en* point o# arc or ,Ang!e/chor* Length.: a +peci#y inc!$*e* ang!e: ;>

". Ar1 8&6-'-( %r-' %u'1( -'-:-al? 1&'(ru? lu'g-m&a 1orB-)o''an*: ar1 +peci#y start point o# arc or ,)enter.: 9=I, 99: +peci#y secon* point o# arc or ,)enter/&n*.: c +peci#y center point o# arc: 97<, 9=C +peci#y en* point o# arc or ,Ang!e/chor* Length.: 8 +peci#y !ength o# chor*: >=

#. Ar1 8&6-'-( %r-' %u'1( -'-:-al? %u'1( 6-'al? raB0


)o''an*: ar1 +peci#y start point o# arc or ,)enter.: :=>, 9:9 +peci#y secon* point o# arc or ,)enter/&n*.: E +peci#y en* point o# arc: ::C, C: +peci#y center point o# arc or ,Ang!e/3irection/;a*i$s.: 2 +peci#y ra*i$s o# arc: 9I
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

17

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

C# CIRCLE Pentru desenarea unui cerc pot fi alese mai multe ,ariante, dup cum sunt cunoscute puncte prin care trece, centrul, ra)a, diametrul sau entit i la care cercul este tangent. -ai 0os sunt pre)entate +n detaliu aceste metode.

1. C&r1 8&6-'-( %r-' 1&'(ru 5- raB0


)o''an*: 1-r1l& +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: 7>,7> +peci#y ra*i$s o# circ!e or ,3ia'eter.: 9>

. C&r1 8&6-'-( %r-' 1&'(ru 5- 8-am&(ru


)o''an*: 1-r1l& +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: 9>,9> +peci#y ra*i$s o# circ!e or ,3ia'eter. 4269: d +peci#y *ia'eter o# circ!e 4469: 7=

!. C&r1 8&6-'-( %r-' (r&- %u'1(&


)o''an*: 1-r1l& +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: 7p +peci#y #irst point on circ!e: :=, := +peci#y secon* point on circ!e: ;=, := +peci#y thir* point on circ!e: :>,7=

". C&r1 8&6-'-( %r-' 8ou0 %u'1(& 8-am&(ral o%u.&


)o''an*: 1-r1l& +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: :p +peci#y #irst en* point o# circ!e<s *ia'eter: :>,:> +peci#y secon* en* point o# circ!e<s *ia'eter: ;>,;>

#. C&r1 (a'g&'( la 8ou0 &'(-(0:-? 8& raB0 8a(0


)o''an*: 1-r1l& +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: ttr +peci#y point on object #or #irst tangent o# circ!e: @se alege primul o(iect cruia cercul +i ,a fi tangentA +peci#y point on object #or secon* tangent o# circ!e: @se alege al doilea o(iect cruia cercul +i ,a fi tangentA +peci#y ra*i$s o# circ!e: 7:

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

18

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

D# HATCH Jaurarea suprafe elor sec ionate se face cu a0utorul comen)ilor HATCH i >RADIENT, care au ca efect plasarea unui model de haur +ntr-o suprafa mrginit de un contur +nchis. -odelul de haur poate fi ales dintr-un fiier de modele, prin introducerea numelui modelului respecti,, sau poate fi creat de ctre utili)ator. 8a tastarea comen)ii HATCH apare urmtoarea fereastr de dialog$

&tape *e !$cr$: "# *legerea modelului & op iunea 0atern 2# *legerea unghiului de +nclinare a modelului & op iunea Ang!e 3# *legerea distan ei dintre elementele componente ale modelului de haur & op iunea +ca!e 9# *legerea punctului de plecare pentru aplicarea modelului & op iunea =atch origin # -arcarea )onei de haurare @ e foarte important s fie o )on +nchisA & op iunea >o$n*aries cu urmtoarele posi(ilit i$ ! *legerea unui punct din interiorul )onei de haurat @ A**: 0ic? points% ! 'electarea unor o(iecte de haurat @A**: +e!ect objectsA ,# *plicarea haurii E!ist, de asemenea, op iuni pentru lsarea unor )one li(ere +n interiorul )onelor marcate pentru haurare @)onele interne lsate li(ere se numesc ins$!eA. Comanda >RADIENT permite aplicarea unor modele de haur care s simule)e modul +n care poate cdea lumina pe o(iectul cruia le-au fost aplicate.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

19

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)ol-& (ra'.%ar&'(0 L&1:-a 3 COMEN+I DE EDITARE

Coma'8a Era.& Co%H M-rror O66.&( ArraH Mo7& Ro(a(& S1al& S(r&(13 Tr-m ED(&'8 Ar&aM a Po-'( Ar&aM No-' C3am6&r )-ll&( ED%lo8&

S&m'-6-1a:-& terge o(iectele selectate #esenea) cLpii ale o(iectelor #esenea) simetricele o(iectelor selectate, +n raport cu o dreapt #esenea) un o(iect de acelai tip cu cel selectat, prin punctul sau la distan a indicate Creea) cLpii multiple ale unui o(iect, +ntr-o re ea rectangular sau polar -ut o(iectele selectate, prin transla ie, dup un ,ector definit prin dou puncte 2otete o(iectele selectate, +n plan, +n 0urul unui punct 'calea) @mrete sau micorea)A o(iectele, +n raport cu un punct Permite deformarea unui o(iect, pstr/nd legturile dintre pr ile componente 2etea) por iuni ale o(iectelor desenate, dincolo de o muchie tietoare E!tinde o(iectele selectate p/n la o frontier aleas Elimin un punct din o(iectul selectat Elimin o por iune din o(iectul selectat sau +l separ +n dou pr i Bnete dou sau mai multe o(iecte, form/nd unul singur 2eali)ea) teirea unui contur sau a unui col 2eali)ea) racordarea @rotun0ireaA unui contur sau a unui col E!plodea) @desfaceA entit ile compuse @(locuri, polilinii, cote, re ele, solide, regiuni etc.A +n o(iectele componente

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

20

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)-50 1o'.%&1( L&1:-a 3 COMEN+I DE EDITARE A# ERASE Comanda este folosit pentru tergerea o(iectelor care nu mai sunt necesare +n desen. Procedura implic acti,area comen)ii E2*'E @din meniul derulant, lista de instrumente sau de la linia de comandA, selectarea o(iectelor de ters i ac ionarea tastei E"TE2. &xe'p!$$ )o''an*$ &ra.& +e!ect objects: 9 found

A# MIRROR Comanda este folosit pentru o( inerea simetricelor unor o(iecte selectate fa de o dreapt definit de utili)ator. 5n final, este posi(il alegerea +ntre a renun a la o(iectul desenat ini ial, pstr/nd doar simetricul su i a pstra am(ele o(iecte, cre+nd unul nou. )o''an*: m-rror +e!ect objects: 9 found +e!ect objects: 9 found, : total +e!ect objects: 9 found, 7 total +e!ect objects: 9 found, ; total +e!ect objects: 9 found, > total +e!ect objects: @E"TE2A +peci#y #irst point o# 'irror !ine: end o# @se alege captul primului segmentA +peci#y secon* point o# 'irror !ine: end o# @se alege captul ultimului segmentA &rase so$rce objects@ ,Aes/Bo. 4B9: n

2#

"# 3#
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

21

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

C# ARRAL Comanda creea) cLpii ale unui o(iect, +ntr-o re ea cu form matriceal sau circular. E,ident, se +ncepe cu desenarea o(iectului care urmea) s fie copiat, dup care ,a fi creat re eaua +n care ,or fi dispuse cLpiile. &tape *e !$cr$: I. -ultiplicarea +ntr-o re ea rectangular @matricealA "# #esenarea triunghiului de copiat )o''an*: line +peci#y #irst point: ;=,;= +peci#y next point or ,-n*o.: F9,= +peci#y next point or ,-n*o.: F9E9:= +peci#y next point or ,)!ose/-n*o.: end o# @se alege captul de plecareA +peci#y next point or ,)!ose/-n*o.: @E"TE2A 2# *plicarea comen)ii ARRAL & e urmat de apari ia unei ferestre de dialog ce permite alegerea numrului de o(iecte de ae)at pe fiecare linie i pe fiecare coloan, distan a dintre ele, precum i selec ia o(iectelelor care ,or fi distri(uite +n re eaua astfel definit. %inal 'electarea o(iectelor

II. -ultiplicarea +ntr-o re ea circular @polarA "# #esenarea triunghiului de copiat 2# #esenarea cercului pe care se ,a defini re eaua polar )o''an*: circle +peci#y center point #or circ!e or ,30/20/1tr 2tan tan ra*i$s%.: >=,>= +peci#y ra*i$s o# circ!e or ,3ia'eter.: := 3# -utarea triunghiului pe cerc @ca pas intermediar am construit cercul circumscris triunghiului, pentru ca centrul su s poat fi punctul ce ,a fi mutat +n c,adrantul nordic al cercului mareA )o''an*: mo7& +e!ect objects: 7 found @se selectea) cele trei laturi ale triunghiuluiA +e!ect objects: @E"TE2A +peci#y base point or ,3isp!ace'ent. 43isp!ace'ent9: cen o# 2se alege centrul cercului circumscris triunghiuluiA +peci#y secon* point or 4$se #irst point as *isp!ace'ent9: Mua o# @se selectea) cercul mareA
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

22

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

9# *plicarea comen)ii ARRAL & e urmat de apari ia unei ferestre de dialog ce permite alegerea centrului +n 0urul cruia ,a fi definit re eaua polar, numrul de cLpii ce ,or fi plasate +n desen, ,aloarea unghiuluidup care se ,a NumpleO re eaua, precum i alegerea o(iectelor ce ,or fi copiate.

'electarea o(iectelor

%inal

D# TRIM Comanda este folosit pentru rete)area anumitor por iuni din desen, por iuni delimitate de muchii ce ,or fi folosite ca muchii tietoare. &tape *e !$cr$$ "# *cti,area comen)ii TRIM @din meniul derulant, (ara de instrumente, sau de la tastatur +n linia de comandA 2# 'electarea muchiilor tietoare @inclusi, cu selec ie de grupA )o''an*: (r-m )$rrent settings: 0rojectionC-)+D &*geCBone +e!ect c$tting e*ges 555 +e!ect objects or 4se!ect a!!9: @se selectea) por iunea dreptunghiular cu col urile P9 i P:A +peci#y opposite corner: 2 #o$n* +e!ect objects:

3# 'electarea o(iectelor de rete)at +e!ect object to tri' or shi#t:se!ect to exten* or ,Eence/)rossing/0roject/&*ge/e;ase/-n*o.: @se selectea) liniile interne, adic cele dou arce de cerc dispuse +n interiorul dreptun-ghiului i cele dou coarde de cerc formate de intersec iile cu dreptunghiulA

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

23

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

9# K( inerea figurii finale

E# CHAM)ER Comanda este folosit pentru teirea col urilor unei sec,en e de segmente de dreapt4 pentru fiecare segment pe care se aplic teirea se alege distan a p/n la care se ,a rete)a linia. &tape *e !$cr$: "# *cti,area comen)ii CHAM)ER @din meniul derulant, (ara de instrumente, sau de la tastatur +n linia de comandA 2# *legerea distan elor de teire )o''an*: 13am6&r +e!ect #irst !ine or ,-n*o/0o!y!ine/3istance/Ang!e/1ri'/'&tho*/F$!tip!e.: d +peci#y #irst cha'#er *istance: : +peci#y secon* cha'#er *istance: 7 3# 'electarea celor dou segmente de dreapt ce ,or fi teite +e!ect #irst !ine or ,-n*o/0o!y!ine/3istance/Ang!e/1ri'/'&tho*/F$!tip!e.: +e!ect secon* !ine or shi#t:se!ect to app!y corner:

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

24

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

9# K( inerea desenului cerut %igura ini ial %igura final

)# )ILLET Comanda este folosit pentru racordarea a dou entit i @segmente de dreapt sau arce de cercA folosind arce de cerc de ra) impus. &tape *e !$cr$: "# *cti,area comen)ii )ILLET @din meniul derulant, (ara de instrumente, sau de la tastatur +n linia de comandA 2# *legerea ra)ei arcului de cerc folosit ca racord )o''an*: 6-ll&( )$rrent settings: Fo*e C 1;GFD ;a*i$s C 6566 +e!ect #irst object or ,-n*o/0o!y!ine/;a*i$s/1ri'/F$!tip!e.: r +peci#y #i!!et ra*i$s 465669: 9 3# 'electarea celor dou o(iecte de racordat +e!ect #irst object or ,-n*o/0o!y!ine/;a*i$s/1ri'/F$!tip!e.: @se alege primul o(iect de racordatA +e!ect secon* object or shi#t:se!ect to app!y corner: @se alege al doilea o(iect de racordatA

9# K( inerea desenului cerut %igura ini ial %igura final

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

25

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)ol-& (ra'.%ar&'(0 L&1:-a 9 COMEN+I DE COTARE

Coma'8a L-'&ar D-m&'.-o' Al-g'&8 D-m&'.-o' Ar1 L&'g(3 Or8-'a(& D-m&'.-o' Ra8-u. D-m&'.-o' Nogg&8 D-m&'.-o' D-am&(&r D-m&'.-o' A'gular D-m&'.-o' Ju-1M D-m&'.-o' Aa.&l-'& D-m&'.-o' Co'(-'u& D-m&'.-o' Ju-1M L&a8&r Tol&ra'1& C&'(&r MarM D-m&'.-o' E8-( D-m&'.-o' T&D( E8-( D-m&'.-o' U%8a(& D-m&'.-o' S(Hl& Co'(rol

S&m'-6-1a:-& 2eali)ea) cotarea liniar @msoar lungimea unui segmentA *linia) cota -soar lungimea unui arc de cerc 2eali)ea) cotarea +n coordonate Cotea) ra)e de cerc Cotea) ra)e de cerc atunci c/nd centrul cercului se afl +n afara )onei de lucru i nu poate fi pus +n e,iden Cotea) diametre de cerc Cotea) unghiuri Cotea) rapid o(iecte @P#I-A Cotea) fa de o singur (a) Cotea) +n serie Cotea) prin linie de indica ie Introduce toleran e geometrice -archea) centrul unui cerc sau al unui arc de cerc Editea) cote Editea) te!tul cotei *ctuali)ea) cote Creea) i modific stiluri de cotare

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

26

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)-50 1o'.%&1( L&1:-a 9 COMEN+I DE COTARE Cotarea unui element dintr-un desen repre)int marcarea grafic a dimensiunilor sale. Krice sesiune de cotare +ncepe cu comanda DIM i continu cu comen)i specifice fiecrui tip de element care tre(uie marcat pe desen. -ai 0os sunt detaliate c/te,a tipuri de cotare. A# LINEAR DIMENSION Cotarea liniar poate fi ori)ontal, ,ertical sau o(lic. 5n ultimul ca), totui, se recomand cotarea aliniat. Etape de lucru$ "# #esenarea o(iectului care tre(uie cotat

2# #eschiderea sesiunii de cotare )o''an*: 8-m 3i': 3or @pentru cotare ori)ontal4 pentru cotarea ,ertical e!ist ,arianta 7&r, iar dac se dorete deschiderea direct a sesiunii de cotare cu aceast cotare, poate fi folosit direct comanda DIMLINEARA 3# 'pecificarea po)i iei unde ,a fi marcat cota +peci#y #irst extension !ine origin or 4se!ect object9: end o# @se marchea) primul capt al segmentului de dreapt sau al arcului de cerc de cotatA +peci#y secon* extension !ine origin: int o# @se marchea) cel de-al doilea capt al segmentului de dreapt sau al arcului de cerc de cotatA

9# 'pecificarea formatului te!tului de afiat +peci#y *i'ension !ine !ocation or ,Ftext/1ext/Ang!e.: @se marchea) locul unde ,a fi afiat cotaA &nter *i'ension text 416566669: 9=,== @se sta(ilete te!tul de afiat pe cotA

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

27

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

# K( inerea cotei finale

A# ALI>NED DIMENSION Cotarea aliniat este folosit pentru a msura distan e, iar specificul acestei comen)i este dat de po)i ia ei paralel fa de linia de demarca ie a capetelor elementului msurat. Comanda folosit este DIMALI>NED sau, +n cadrul unei sesiuni de cotare deschis de0a, ALI &xe'p!$:

&tape *e !$cr$$ "# #esenarea o(iectului care tre(uie cotat

2# #eschiderea sesiunii de cotare )o''an*: 8-m 3i': al- @dac se dorete deschiderea direct a sesiunii de cotare cu aceast cotare, poate fi folosit direct comanda DIMALI>NEDA 3# 'pecificarea po)i iei unde ,a fi marcat cota +peci#y #irst extension !ine origin or 4se!ect object9: @ se marchea) primul capt al segmentului de dreapt sau al arcului de cerc de cotatA +peci#y secon* extension !ine origin: @se marchea) cel de-al doilea capt al segmentului de dreapt sau al arcului de cerc de cotatA

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

28

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

9# 'pecificarea formatului de te!t afiat

# K( inerea cotei finale

C# RADIUS DIMENSION Cotarea radial este folosit pentru dimensionarea arcelor de cerc. Ea se refer fie la cotarea ra)elor de cerc @DIMRADIUSA & prin preci)area lungimii ra)ei precedat de litera 2, fie la cotarea diametrelor de cerc @DIMDIAMETERA & prin preci)area lungimii diametrului precedat de sim(olul pentru diametre @QA. &xe'p!e$

&tape *e !$cr$$ "# #esenarea o(iectului care tre(uie cotat 2# #eschiderea sesiunii de cotare )o''an*: 8-m 3i': ra8 @dac se dorete deschiderea direct a sesiunii de cotare cu aceast cotare, poate fi folosit direct comanda DIMRADIUSA 3# Preci)area te!tului de afiat +e!ect arc or circ!e: @selectarea o(iectului de cotatA &nter *i'ension text: ;,== +peci#y *i'ension !ine !ocation or ,Ftext/1ext/Ang!e.: @marcarea po)i iei unde ,a fi plasat cotaA

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

29

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

9# K( inerea cotei finale

D# AN>ULAR DIMENSION Comanda este folosit pentru marcarea pe desene a msurilor unghiurilor. Pentru a scrie pe cot sim(olul pentru grade se folosete com(ina ia RRd. &xe'p!$$

&tape *e !$cr$$ "# #esenarea o(iectului de cotat 2# #eschiderea sesiunii de cotare )o''an*: dim 3i': ang @dac se dorete deschiderea direct a sesiunii de cotare cu aceast cotare, poate fi folosit direct comanda DIMAN>ULARA 3# 'pecificarea celor dou o(iecte care marchea) unghiul ce urmea) s fie cotat +e!ect arcD circ!eD !ineD or 4speci#y Hertex9: @se selectea) primul segmentA +e!ect secon* !ine: @se selectea) al doilea segmentA

9# 'pecificarea po)i iei unde ,a fi marcat cota +peci#y *i'ension arc !ine !ocation or ,Ftext/1ext/Ang!e.: @se marchea) po)i ia de afiareA

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

30

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

# Preci)area te!tului de pe cot &nter *i'ension text 4459: ;>RRd &nter text !ocation 2or press &B1&;%:

,# K( inerea cotei finale E# JUICO LEADER Comanda este folosit pentru marcarea pe desene a diferite indica ii asupra o(iectelor spre care indic. &xe'p!$$

&tape *e !$cr$$ "# #esenarea o(iectului de cotat 2# #eschiderea sesiunii de cotare )o''an*: dim 3i': lea @dac se dorete deschiderea direct a sesiunii de cotare cu aceast cotare, poate fi folosit direct comanda DIMLEADERA 3# 'pecificarea punctelor ce marchea) sgeata indicatoare Lea*er start: 'i* o# @punctul de startA 1o point: @se marchea) pe r/nd fiecare punct de trecereA 9# Preci)area te!tului de pe cot 3i'ension text 46566669: IIc36 # K( inerea cotei finale

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

31

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

)-50 1o'.%&1( L&1:-a APLICAII GN >EOMETRIE #e (un seam, e!ist o gam larg de a,anta0e pe care programele de proiectare asistat de calculator le aduc +n tehnic, pornind de la preci)ia repre)entrii, multiplele posi(ilit i de definire a o(iectelor grafice de ctre utili)ator, posi(ilit ile deose(ite de editare a acestora, e!isten a unui sistem de cotare foarte ela(orat, capacitatea de modelare +n dou i trei dimensiuni, p/n la posi(ilitatea de),oltrii programului de ctre utili)ator prin aplica ii directe +n lim(a0ele A&to'()*, C, DC', +i,&al -a,ic. Totui, a,anta0ele nu se opresc aici, (a chiar e!ist unele de folos mai de,reme dec/t speciali)area +n folosirea acestor programe. i aici pre)entm o clas de aplica ii +n matematic$ generarea corpurilor de rota ie. &xe'p!$: 'e consider un triunghi dreptunghic i se cere imaginea corpului o( inut prin rotirea triunghiului +n 0urul catetei, respecti, a ipotenu)ei.

&tape *e !$cr$: "# #esenarea triunghiului 2# *cti,area comen)ii de rotire REVOLVE )o''an*: r&7ol7& )$rrent "ire #ra'e *ensity: G+OLGB&+C4 3# 'electarea o(iectului de rotit +e!ect objects: 1 #o$n* +e!ect objects:

9# 'electarea a!ei de rota ie +peci#y start point #or axis o# reHo!$tion or *e#ine axis by ,Object/J 2axis%/A 2axis%.: @se marchea) primul captA +peci#y en*point o# axis: @se marchea) al doilea capt al a!ei de rota ieA

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

32

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

# 'pecificarea unghiului de rota ie +peci#y ang!e o# reHo!$tion 43769: 7<= ,# Si)uali)area corpului o( inut @structural i ca suprafa de rota ieA

Pentru ,i)uali)area tridimensional se ,or folosi op iuni din meniul derulant VIEI ! S3a8& @3D I-r&6ram& sau )la( S3a8&8A, iar pentru rotirea con,ena(il a desenelor e!ist op iunea 3D Or;-( din acelai meniu$

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

33

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

<# MATERIALE DE RE)ERIN PENTRU ELEV

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

34

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

ED&r1-:-ul " Lecia: S(a;-l-r&a m&8-ulu- 8& lu1ru ObiectiHe: 2ecunoaterea etapelor de lucru +ntr-o sesiune de desen &n$n: ' se reali)e)e desenele de mai 0os, urmrind cerin ele enumerate. Pentru fiecare etap se ,a nota comanda folosit. aA ' se sta(ileasc dimensiunile paginii la formatul *; portret. (A ' se sta(ileasc unitatea de msur la milimetri. cA Pentru fiecare desen s se sta(ileasc un !ayer diferit +n ceea ce pri,ete culoarea, stilul i dimensiunea liniei folosite. dA ' se reali)e)e desenele plec/nd din punctele marcate @col ul din st/nga 0osA i folosind coordonatele carte)iene sau plane @relati,e sau a(soluteA. eA ' se sal,e)e fiecare desen +n directorul de lucru. &Ha!$are: aA & >p4 (A & > p4 cA & ; ! > p4 dA ; ! 9> p4 eA & 9= p.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

35

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

ED&r1-:-ul 2 Lecia: S(a;-l-r&a m&8-ulu- 8& lu1ru ObiectiHe: 2ecunoaterea tipurilor de selec ie a punctelor cerute de desen. &n$n: ' se reali)e)e desenele de mai 0os, urmrind cerin ele enumerate. Pentru fiecare etap se ,a nota comanda folosit. aA ' se sta(ileasc dimensiunile paginii la formatul *; portret. (A ' se sta(ileasc unitatea de msur la milimetri. cA ' se sta(ileasc un !ayer diferit +n ceea ce pri,ete culoarea, stilul i dimensiunea liniei folosite pentru liniile drepte i pentru cercuri. dA ' se reali)e)e desenele folosind comen)ile de desenare i tehnici K'"*P de marcare a punctelor. eA ' se sal,e)e desenele +n directorul de lucru. &Ha!$are: aA & >p4 (A & > p4 cA & : ! > p4 dA c/te 9> p pentru fiecare desen i +nc 9> p pentru folosirea tehnicii K'"*P4 eA & > p.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

36

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

ED&r1-:-ul 3 Lecia: Com&'B- 8& &8-(ar& ObiectiHe: %olosirea corect a comen)ilor de editare MIRROR i TRIM. &n$n: ' se reali)e)e desenele de mai 0os, urmrind cerin ele enumerate. Pentru fiecare etap se ,a nota comanda folosit. aA ' se sta(ileasc dimensiunile paginii la formatul *; portret i s se sta(ileasc unitatea de msur la milimetri. (A ' se reali)e)e desenul din figura 9, folosind comen)ile de desenare i tehnici K'"*P de marcare a punctelor. cA %olosind oglindiri succesi,e ale triunghiului din figura 9, s se reali)e)e figura :.

%igura 9

%igura :

dA ' se reali)e)e desenul din figura 7, folosind comen)ile de desenare. eA ' se o( in prin rete)are figura ;, folosind ca (a) o(iectul din figura 7.

%igura 7 fA ' se sal,e)e desenele +n directorul de lucru.

%igura ;

&Ha!$are: aA & 9=p4 (A & 9> p4 cA & 9> p4 dA & :> p4 eA & :> p4 fA & 9= p.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

37

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

ED&r1-:-ul 9 Lecia: Com&'B- 8& &8-(ar& ObiectiHe: %olosirea corect a comen)ilor de editare )ILLET i CHAM)ER. &n$n: ' se reali)e)e desenele de mai 0os, urmrind cerin ele enumerate. Pentru fiecare etap se ,a nota comanda folosit. aA ' se sta(ileasc dimensiunile paginii la formatul *; portret i s se sta(ileasc unitatea de msur la milimetri. (A ' se reali)e)e desenul din figura 9, folosind comen)ile de desenare. cA ' se reali)e)e figura : prin racordare, pornind de la entit ile din figura 9.

%igura 9

%igura :

dA ' se reali)e)e desenul ini ial @+nainte de teireA corespun)tor celui din figura 7, folosind comen)ile de desenare. eA ' se o( in, prin teire cu distan ele cerute, figura 7.

fA ' se sal,e)e desenele +n directorul de lucru. &Ha!$are: aA & 9=p4 (A & 9> p4 cA & := p4 dA & :> p4 eA & := p4 fA & 9= p.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

38

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

ED&r1-:-ul Lecia: Com&'B- 8& 1o(ar& ObiectiHe: %olosirea corect a comen)ilor de cotare. &n$n: ' se reali)e)e desenele de mai 0os urmrind cerin ele enumerate. Pentru fiecare etap se ,a nota comanda folosit. aA ' se sta(ileasc dimensiunile paginii la formatul *; portret i s se sta(ileasc unitatea de msur la milimetri. (A ' se reali)e)e i s se cote)e desenele din figurile 9 i : , folosind comen)ile de cotare liniar.

%igura 9

%igura :

cA ' se reali)e)e i s se cote)e desenele din figurile 7 i ;, folosind comen)ile de cotare aliniat i unghiular.

%igura 7

%igura ;

dA ' se reali)e)e i s se cote)e desenele din figurile > i <, folosind comen)ile de cotare radial i cu linie de indica ie.

%igura > eA ' se sal,e)e desenele +n directorul de lucru.

%igura <

&Ha!$are: aA & 9=p4 (A & := p4 cA & := p4 dA & := p4 eA & := p4 fA & 9= p.


Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

39

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

T&.( 8& &7aluar& Lecia: Com&'B- 8& 8&.&'ar& ObiectiHe: 9. 'ta(ilirea corect a unit ilor de msur i a limitelor foii de lucru. :. %olosirea corect a tipurilor de marcare a punctelor K'"*P. 7. %olosirea corect a comen)ilor de desenare. &n$n$ri: I# 'ta(ili i ,aloarea de ade,r a urmtoarelor propo)i ii$ "# #esenarea o(iectelor +n *utoC*# se poate face cu a0utorul comen)ilor date de la tastatur. % 2# Comanda J*TCJ este folosit pentru desenarea poligoanelor regulate % II# *lege i ,ariantele corecte de rspuns pentru fiecare din urmtoarele cerin e$ "# Pentru desenarea segmentelor de dreapt se pot folosi comen)ile $ % a2 8I"E4 ;2 P8I"E4 12 PK8TGK"4 82 2ECT*"G8E. 2# Pentru desenarea unui triunghi echilateral tiind coordonatele unui ,/rf i lungimea laturilor, cea mai e#icientK solu ie o repre)int comanda$ % a2 8I"E4 ;2 PK8TGK"4 12 2ECT*"G8E4 82 *2C. III# Completa i urmtoarele enun uri$ "# Comanda P8I"E e folosit pentru a desena ............................................. 2# -arcarea mi0locului unui segment de dreapt se face cu a0utorul tipului K'"*P ................................. % IV# 'crie i rspunsurile la urmtoarele +ntre(ri$ "# Ce este un desen prototipU 2# Ce e!tensie are un fiier sal,at ca desen *utoC*#U %

% %

V# 2eali)a i +n *utoC*# cerin ele de mai 0os. Pentru fiecare dintre ele, se ,or nota pe foaia de test comen)ile folosite. "# #esena i un triunghi echilateral +n care tim coordonatele unui ,/rf i lungimea laturii. "0 % 2# #efini i dou !ayer & e cu culori ale liniei diferite % 3# #esena i cercul circumscris triunghiului anterior i pe cel +nscris +n el, fiecare cu un laHer diferit. "0 % 9# -arca i pe desen perpendicularele din cele trei ,/rfuri pe cele trei laturi. "0 % No(0* Toa(& .u;-&1(&l& .u'( o;l-ga(or--# T-m%ul 8& lu1ru &.(& 8& 9 8& m-'u(&# S& a1or80 8-' o6-1-u "0 %u'1(&#

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

40

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

=# SU>ESTII METODOLO>ICE# SOLUII LA )IELE DE LUCRU


*legerea tehnicilor de instruire re,ine profesorului, care are sarcina de a indi,iduali)a i de a adapta procesul didactic la particularit ile ele,ilor, de a centra procesul de +n, are pe ele,, pe ne,oile i disponi(ilit ile sale, +n scopul ,alorificrii optime a aptitudinilor acestuia. #e aici apere necesitatea indi,iduali)rii +n, rii, lrgirii ori)ontului i perspecti,elor educa ionale, de a diferen ia sarcinile i timpul alocat re)ol,rii lor .a. 5n conte!t, lucrul +n grup, simularea, practica +n atelier 1 la locul de munc, discu iile de grup, pre)entrile ,ideo, multimedia i electronice, temele i proiectele integrate, ,i)itele etc. contri(uie la +n, area eficient, prin de),oltarea a(ilit ilor de comunicare, negociere, luarea deci)iilor, asumarea responsa(ilit ii, spri0in reciproc, precum i a spiritului de echip, competi ional i creati,it ii ele,ilor. Profesorul poate propune ele,ilor reali)area unor mini proiecte, cu teme alese +mpreun cu ele,ii, referitoare la o(iecte grafice specifice domeniului de acti,itate pentru care acetia se speciali)ea). Solu:-- la &D&r1-:--l& %ro%u.&* ED&r1-:-ul " aA 8I-IT' cu dimensiunile :9=, :CD (A B"IT' cA 8*TE2 dA 8I"E cu punctul de plecare specificat i apoi folosind coordonate relati,e pentru celelalte col uri. 'e recomand coordonatele carte)iene pentru deplasri ori)ontale i ,erticale i coordonate polare pentru alte tipuri de deplasri. *ten ie la deplasrile +n sensurile negati,e ale a!elor de coordonateV eA 'al,are cu e!tensia .dWg. ED&r1-:-ul 2 dA Pentru segmente se ,a folosi comanda 8I"E, iar pentru cercuri, CI2C8E. *ten ie la dimensiuniV Tipurile K'"*P ce pot aprea sunt$ E"#, I"T, CE", PE2, T*". ED&r1-:-ul 3 cA Comanda -I22K2 aplicat de 7 ori, pstr/nd central triunghiul desenat ini ial @figura 9A i a,/nd ca a! de oglindire fiecare latur a sa. eA Comanda T2I- cu selectarea cercului ca muchie tietoare i a entit ilor din interiorul cercului pentru rete)are. ED&r1-:-ul 9 cA Comanda %I88ET aplicat celor 7 col uri din figura 9, cu ra)ele specificate, respecti, cu ra)a = pentru col ul din st/nga 0os. dA Comanda 8I"E @P8I"EA, e,entual pentru 0umtatea superioar urmat apoi de comanda -I22K2 pentru 0umtatea inferioar. eA Comanda CJ*-%E2 cu distan ele specificate.
Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

41

UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

ED&r1-:-ul (A Comanda #I- cu op iunile JK2 i SE2. *ten ie la sim(olul Q plasat pe cot @R RcAV cA Comanda #I- cu op iunile *8I i *"G. *ten ie la sim(olul pentru grade @RRdAV dA Comanda #I- cu op iunile 2*# i 8E*. Solu:-- la (&.( I# 9. ade,rat4 :. fals. II# 9. a,(4 :. a. III# 9. sec,en e de segmente de dreapt i arce de cerc4 :. -I#. IV# 9. ,e)i glosarul de termeni4 :. e!tensia .dWg. V# 9. ,e)i e!erci iul 94 :. 8*TE24 7. Pentru cercul circumscris$ comanda CI2C8E cu op iunea 7P,dup care se aleg cele trei ,/rfuri ale triunghiului. Pentru cercul +nscris$ comanda CI2C8E cu op iunea TTr, dup care se marchea) puncte de tangen cu dou laturi ale triunghiului. + Pentru calculul ra)ei, poate fi folosit formula r = , unde + este aria triunghiului, iar p p este semiperimetrul su. ;. Comanda 8I"E pentru fiecare perpendicular, pornind din c/te un ,/rf i oprindu-ne la piciorul perpendicularei @PE2A de pe latura opus.

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

42

I'(r ar&a (-r-.(orulu 4' 1o'8u1:-&


UTILI+AREA APLICAIILOR DE TIP CAD

@# AIALIO>RA)IE

"# Ara'a? M#? 5- 1ola;ora(or-? /"@@92? A&toCAD . /hid practic? E8-(ura T&3'-10? Au1ur&5(2# S-m-o'? I#? /20002? A&toCAD 000 . Aplicaii? E8-(ura T&ora? Au1ur&5(3# PPP A&tocad 00$ . 1elp 9# S(a'8ar8 8& Pr&g0(-r& Pro6&.-o'al0? N-7&l 3? T&3'-1-a' Pro-&1(a'( CAD # 3((%*//QQQ#8-8a1(-1#ro ,# 3((%*//QQQ#&F.1oala#ro/ma(&ma(-1a

Pro6-lul* TEHNIC N-7&lul 3

43