Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ALMA STAR ACTUAL S.R.L. CUI 32278405 Nr. inreg.

23 / 2916/2013

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. 01 / 18.11.2013 n registrul general de eviden a salariailor

A. Prile c !"r#c"$l$i A!%#&#" r - S.C. ALMA STAR ACTUAL S.R.L. cu sediul n Voluntari, B-dul Voluntari nr.86, Comple !mart " po, #avilion $%lora&, !tand '(), *ud.+l,ov, nregistrat la -,iciul .egistrului Comerului +l,ov sub nr. */01/2'61/3'0, C4+ 322'8(0), tele,on 3)00/)008(, C5"6 7606, repre8entat legal prin 9l. Al M#*ri Al+ir*"#!i ,ir#* : n calitate de A* ci#" $!ic -i !alariat : IVA.CU ELENA LAVINIA, domiciliat n !at ;oara Vlsiei <Com. ;oara Vlsiei=, !tr. >ineretului nr.), *ud.+l,ov, posesoare a C.+. seria +% nr. 03//08, eliberat de !#C?"# -topeni, la data de '(.'/./3'', C6# /2/'3'27)'07', autori8aie de munc1permi de edere n scop de munc seria @-nr. @ din data@..-@@, am ncheiat pre8entul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am convenitA /. O0iec"$l c !"r#c"$l$i1 c !2 r3 #r".10 4i! C 4$l M$!cii. C. D$r#"# c !"r#c"$l$i1 a= nedeterminat, salariata +V5BC4 "?"65 ?5V+6+5 urmCnd s nceap activitatea la data de 20.11.2013D b= determinat, de ..............luni, pe perioada cuprins ntre data de .....@@@@@@@@@............. i data de ....................1pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post. D. L c$l 4e 3$!c '. 5ctivitatea se des,oar n Voluntari, B-dul Voluntari nr.86, Comple !mart " po, #avilion $%lora&, !tand '(), *ud.+l,ov /. En lipsa unui loc de munc ,i salariatul va des,ura activitatea ast,elA@@@@@@@@@@@@.. E. ,el$l 3$!cii %uncia1meseria 5gent vanFari - 00//30 con,orm Clasi,icrii -cupaiilor din .omCniaD ,. A"ri0$iile 5 *"$l$i 5tribuiile postului sunt prev8ute n ,ia postului, ane la contractul individual de munc. ,1. Cri"eriile 4e e6#l$#re # #c"i6i"ii 5r 2e*i !#le # *#l#ri#"$l$i1 a= responsabilitatile postuluiD b= calitatea lucrarilorD c= volumul activitatii des,asurateD d= importanta sociala a munciiD e= conditiile concrete in care se des,asoara muncaD ,= re8ultatele obtinuteD g= cunostinte si e perientaD h= pregatirea pro,esionalaD i= vechimea in companieD G= comple itatea, creativitatea si diversitatea activitatilorD H= productivitatea munciiD l= participarea la cursurile de ,ormare pro,esionalaD m= re8ultate ale activitatii salariatilor din subordineD n= contacte si comunicareD

o= aptitudini organi8atoriceD p= disponibilitate pentru lucrul in echipaD I= operativitate in des,asurarea activitatilorD r= numar de rebuturi <18i, 1saptamana, 1luna=D s= ci,ra de van8ariD t= numar proiecte ,inali8ateD u= ,idelitate in raport cu companiaD v= colegialitate, corectitudine in raporturile de muncaD 7. C !4iii 4e 3$!c1 '.5ctivitatea se des,asoara in con,ormitate cu prevederile ?egii nr. 0'1'22' privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe 8i pentru salariatii care lucrea8a in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase. /. 5ctivitatea prestat se des,oar n condiii normale de munc, potrivit ?egii nr. /601/3'3 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modi,icrile i completrile ulterioare 8. D$r#"# 3$!cii1 '. - norm ntreag, durata timpului de lucru ,iind de 8 ore18i - 73 ore1sptmCn. a=. .eparti8area programului de lucru se ,ace dup cum urmea8 3)A33 : '6A33 <ore 8i1ore noapte1inegal=D b=. #rogramul de lucru se poate modi,ica n condiiile regulamentului intern1contractului colectiv de munc aplicabil. /. - ,raciune de norm de @@ ore18i , ore1sptmCn@@@@@@@@. a=. .eparti8area programului de lucru se ,ace dup cum urmea8A@@@@@@@@.<ore 8i1ore noapte=D b=. #rogramul de lucru se poate modi,ica n condiiile regulamentului intern1contractului colectiv de munc aplicabil. c=. 6u se vor e,ectua ore suplimentare cu e cepia ca8urilor de ,or maGor sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora. I. C !ce4i$l 9urata concediului anual de odihn este de .......... 8ile lucrtoare, n raport cu durata muncii <norm ntreag, ,raciune de norm=. 9e asemenea, bene,icia8 de un concediu suplimentar de @@@@@@@@@ . 9. S#l#ri:#re1 '. !alariul de ba8 lunar brutA .....@@@@@@@.................... leiD /. 5lte elemente constitutiveA a=. sporuri ............................@@@@@@D b=. indemni8aii @@@@@@@@@@..@D b'=. #restaii suplimentare in bani @@@@@@@ . b/=. ;odalitatea prestaiilor suplimentare in natura @@@@@@@@.. . c=. alte adaosuri@@@@@@@@@@@.D 0. -rele suplimentare prestate n a,ara programului normal de lucru sau n 8ilele n care nu se lucrea8 ori n 8ilele de srbtori legale se compensea8 cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, con,orm contractului colectiv de munc aplicabil sau ?egii nr. (01/330 - Codul muncii. 7. 9ata1datele la care se pltete salariul este1sunt ......................... . ;. Dre5"$ri -i 0li%#ii #le 5ril r 5ri6i!4 *!"#"e# -i *ec$ri"#"e# <! 3$!c1 a=. echipament individual de protecie .......................................D b=. echipament individual de lucru .............................................D c=. ;ateriale igienico-sanitare ................................................@D d=. alimentaie de protecie .....................................@D e=. alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ......................................... . L. Al"e cl#$:e1 a=. perioada de proba este de @@@@@@@@@@@@@@@8ile c#le!4#ri*"iceD b=. perioada de preavi8 n ca8ul concedierii este de @@@@@@@@@8ile lucrtoare, con,orm ?egii nr. (01/330 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncD c=. perioada de preavi8 n ca8ul demisiei este de @@@@@@.@8ile l$cr" #re, con,orm ?egii nr. (01/330 - Codul ;uncii, cu modi,icrile si completrile ulterioare sau Contractului colectiv de munc aplicabilD

d=. n ca8ul n care salariatul urmea8 s-i des,oare activitatea n strintate, in,ormaiile prev8ute la art.'8 alin.<'= din ?egea nr. (01/330 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de muncD e=. alte clau8e. M. Dre5"$ri -i 0li%#ii %e!er#le #le 5ril r1 '. !alariatul are, n principal, urmtoarele drepturiA a= dreptul la salari8are pentru munca depusD b= dreptul la repaus 8ilnic i sptmCnalD c= dreptul la concediu de odihn anualD d= dreptul la egalitate de anse i de tratamentD e= dreptul la securitate i sntate n muncD ,= dreptul la acces la ,ormare pro,esional. /. !alariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaiiA a= obligaia de a reali8a norma de munc sau, dup ca8, de a ndeplini atribuiile ce i revin con,orm ,iei postuluiD b= obligaia de a respecta disciplina munciiD c= obligaia de ,idelitate ,a de angaGator n e ecutarea atribuiilor de serviciuD d= obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitateD e= obligaia de a respecta secretul de serviciu. 0. 5ngaGatorul are, n principal, urmtoarele drepturiA a= s dea dispo8iii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub re8erva legalitii lorD b= s e ercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciuD c= s constate svCrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespun8toare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern. d= sa stabileasc obiectivele de per,ormanta individuala a salariatuluiD 7. 5ngaGatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaiiA a= s nmCne8e salariatului un e emplar din contractul individual de munc, anterior nceperii activitatiiD a'= s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din legeD b= s asigure permanent condiiile tehnice i organi8atorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespun8toare de muncD c= s in,orme8e salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc des,urarea relaiilor de muncD d= s elibere8e, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea des,asurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitateD e= s asigure con,idenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatuluiD N. Di*5 :iii 2i!#le #revederile pre8entului contract individual de munc se completea8 cu dispo8iiile ?egii nr. (01/330 - Codul ;uncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angaGatorului1grupului de angaGatori1ramurii1naional, nregistrat sub nr. @@@@@@.1@@@@@@@@..@@ la +nspectoratul >eritorial de ;unca a Gudeului1municipiului @@@@@@@.@1;inisterul ;uncii i !olidaritii sociale. -rice modi,icare privind clau8ele contractuale n timpul e ecutrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, con,orm dispo8iiilor legale, cu e cepia situaiilor in care o asemenea modi,icare este prev8uta in mod e pres de lege. #re8entul contract individual de munc s-a ncheiat n dou e emplare, cCte unul pentru ,iecare parte. O. Con,lictele n legtur cu ncheierea, e ecutarea, modi,icarea, suspendarea sau ncetarea pre8entului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana Gudectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

5ngaGator, @@@@.@@@@@@@.@

!alariat, !emnatura@@@@@@ 9ata @@@@@@@@.

.epre8entant legal, @@@@@@@@@@@.@. #e data @@@@@@@@@@. pre8entul contract ncetea8 in temeiul art. @@@@@.. din ?egea nr. (0-/330 - Codul ;uncii, cu modi,icrile si completrile ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale. 5ngaGator, @@@@@@@@@@@@