Sunteți pe pagina 1din 1

B O C A T IN

P R O IE C T A R E L O C U IN T E H O T E L U R I R E S T A U R A N T E S P A T II C O M E R C IA L E C O N S T R U C T II S I IN S T A L A T II IN D U S T R IA L E
# r h it e c t BO G D#" G EO 2G ES05

C o n s tr u c t

P L O IE S I! s tr. E L E " # D O # $ " # ! n r. % & # : ' % ( ( ) & * .* * .' & " u m a r u l d e in m a tr ic u la r e : + ( , -. . & / ! 0 o d u l 1is c a l: 2 . & 3 ' * ( 4 4

Societatea face parte din Grupul de firme BOCATIN, cu obiectul de activitate principal Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice . Beneficiem de specialiti de nalt clas profesional pentru ar itectur, structur i instala!ii care au e"perien! n proiectare# Lucrari de arhitectura reprezentative realizate: $"tindere fabrica de confectii % SC S&A'T S'() *(OI$STi Birouri ba+a auto % S#C# *$T'OCONS,(T S#'#(# ) *(OI$STI Amena-ari e"po+itionale TIB % Ars Advertisin.) *(OI$STI Amena-ari birouri a.entie de publicitate % Ars Advertisin.) *(OI$STI Amena-ari interioare CA&$'A /$ CO&$'T SI IN/,ST'I$ *'A0O1A Amena-ari ma.a+ine GA($'II($ CO&$'CIA($) *(OI$STI (ocuinte in *(OI$STI, *A,($STI, CO'N,, B,ST$NI, SINAIA, TATA'ANI, B,C,'$STI 2abrica de tamplarie de aluminiu SC A(,&A3 SA) 2I(I*$STI /$ TA'G 2abrica de bauturi racoritoare SC ANA&CO /'IN4S) 2I(I*$STII /$ TA'G 2abrica de piese metalice SC T$CNITA() 2I(I*$STII /$ TA'G 2abrica de piese metalice SC 'OCAST) 2I(I*$STII /$ TA'G Sediu de birouri, e"tindere si reparatii capitale SC A($3AN/'ION G',* S'( B,CO1 'eparatii capitale ala SC *CC ST$'O& ) CA&*INA 2abrica de me+eluri SC 'ANT S'() 2I(I*$STII /$ TA'G 2abrica de me+eluri SC SI'O *'O/ S'() 2I(I*$STII /$ *A/,'$ Comple" alimentar SC SO&A/ C'IS S'() *(OI$STI Sediu birouri T$($ 5abc)6 SC 7I((IS S'( ) *(OI$STI 0otel 8 Stele *(OI$STI % S#C# SO&A/C'IS S#'#(# Scoala cl# I)1III ) com# 2(O'$STI Cantina sociala % com# 2(O'$STI 'etea Supermar9et :*$NN; &A'4$T< =orase T$C,CI, ON$STI, *(OI$STI, CA(A'ASI> % S#C# '$7$ 'O&ANIA S#'#(# Studiu de amplasament Supermar9et : 33(? B'AI(A % S#C# '$7$ 'O&ANIA S#'#(# Lucrari de urbanism reprezentative realizate: *,/ ) 2abrica de bauturi racoritoare SC ANA&CO /'IN4S) 2I(I*$STII /$ TA'G *,/ ) 2abrica de tamplarie de aluminiu SC A(,&A3 SA) 2I(I*$STI /$ TA'G *,/ ) 2abrica de piese metalice SC T$CNITA() 2I(I*$STII /$ TA'G *,/ ) 2abrica de me+eluri SC 'ANT S'() 2I(I*$STII /$ TA'G *,/ ) /epo+it de anvelope SC &#1#&# S'() BAN$STI *,/ ) Sediu birouri T$($ 5abc)6 SC 7I((IS S'( ) *(OI$STI *,/ ) Scoala cl# I)1III ) com# 2(O'$STI *,@ ) Introducere in intravilan =A a#> SC# /emsta A.ricultural S'()# Comuna Ble-oi *,/ ) Amplasare Supermar9et *iata Anton *(OI$STI ) :*$NN; &A'4$T? S#C# '$7$ 'O&ANIA S#'#(# *,@#) Introducere in intravilan =AB a#> *rimaria Conunei Aricesti 'activani

Director arh. Bogdan Georgescu