Sunteți pe pagina 1din 12

http://www.monitoruljuridic.ro/act/hotarare-nr-918-din-20-noiembrie-2013-privindaprobarea-cadrului-national-al-calificarilor-emitent-guvernul-publicat-n-153002.

html

HOTARARE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor
E !TE"T# $%&ER"%' (%)'!CAT# O"!TOR%' O*!C!A' nr. +3, din 28 noiembrie 2013

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i avnd n vedere prevederile art. 3 0 alin. !"# i art. 3 1 din $e%ea educaiei naionale nr. 1&"011, cu modi'icrile i completrile ulterioare, precum i cele ale (rdonanei )uvernului nr. 1"*&"000 privind 'ormarea pro'esional a adulilor, republicat, cu modi'icrile i completrile ulterioare, )uvernul Romniei adopt pre+enta ,otrre. -R.. 1 !1# /e aprob Cadrul naional al cali'icrilor, denumit n continuare C0C, prev+ut n ane1a nr. 1. !"# C0C stabilete 8 niveluri de cali'icare care pot 'i dobndite prin sistemul 'ormal de educaie i 'ormare pro'esional din Romnia i prin recunoaterea re+ultatelor nvrii dobndite prin nvare n conte1te non'ormale i in'ormale, din perspectiva nvrii pe tot parcursul vieii. -R.. " /e aprob corespondena dintre nivelurile C0C, actele de studii ce se eliberea+, tipul de pro%rame de educaie i 'ormare pro'esional din Romnia prin care pot 'i dobndite nivelurile de cali'icare i nivelurile de re'erin ale Cadrului european al cali'icrilor, prev+ut n ane1a nr. ". -R.. 3 !1# 2etalierea pe 'orme de educaie i 'ormare pro'esional a C0C se 'ace prin ordin al ministrului educaiei naionale. !"# /e abro% art. 3 i ane1a nr. 1 din 0ormele metodolo%ice de aplicare a prevederilor (rdonanei )uvernului nr. 1"*&"000 privind 'ormarea pro'esional a adulilor, aprobate prin 3otrrea )uvernului nr. 4""&"003, publicat n 5onitorul ('icial al Romniei, 6artea 7, nr. 3 8 din "1 mai "003, cu modi'icrile i completrile ulterioare. -R.. -ne1ele nr. 1 i " 'ac parte inte%rant din pre+enta ,otrre. 6R7595707/.R: ;7C.(R9;7(R<$ 6(0.Contrasemnea+= 999999999999999 p. 5inistrul educaiei naionale, )i%el 6arasc,iv,

secretar de stat 5inistrul dele%at pentru nvmnt superior, cercetare tiini'ic i de+voltare te,nolo%ic, 5i,nea Cosmin Costoiu 5inistrul muncii, 'amiliei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice, 5ariana Cmpeanu >ucureti, "0 noiembrie "013. 0r. *18. -0<?- 1 C-2R:$ 0-@7(0-$ -$ C-$7A7CBR7$(R !C0C#

CDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDF G G G G 0ivelurile de cali'icare G G 2escriptorii de de'inire ai nivelurilor Cadrului naional al cali'icrilor

G HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI G G CunotineJ# G -bilitiJJ# G CompeteneJJJ# G HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul 1 Gcunotine %enerale de Gabiliti de ba+ nece9 Gmunca sau studiul sub G GRe+ultatele n9 Gba+ Gsare pentru a e1ecuta Gsuprave%,ere direct G Gvrii cores9 G Gsarcini simple Gntr9un conte1t G Gpun+toare nive9 G G Gstructurat G Glului 1 sunt G G G G HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul " Gcunotine 'aptice de Gabiliti co%nitive i Gmunca sau studiul sub G GRe+ultatele Gba+ ntr9un domeniu deGpractice de ba+ nece9 Gsuprave%,ere, cu un G Gnvrii cores9 Gmunc sau de studiu Gsare pentru utili+area Ganumit %rad de autonomieG Gpun+toare nive9 G Gin'ormaiilor relevante G G Glului " sunt G Gn scopul e1ecutrii G G G G Gsarcinilor i re+olvriiG

G G G G G

G G G G

G G G G

Gproblemelor de rutin Gprin utili+area unor Gre%uli i instrumente Gsimple

G G G G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul 3 Gcunotine 'aptice, Go %am de abiliti Gasumarea responsabili9 G GRe+ultatele nv9Gcunoaterea unor prin9 Gco%nitive i practice Gtii pentru e1ecutarea G Grii corespun9 Gcipii, procese i Gnecesare pentru e1ecu9 Gsarcinilor ntr9un dome9G G+toare niveluluiGconcepte %enerale Gtarea sarcinilor i Gniu de munc sau de G G3 sunt Gdintr9un domeniu de Gre+olvarea problemelor GstudiuL adaptarea pro9 G G Gmunc sau de studiu Gprin selectarea i apli9Gpriului comportament la G G G Gcarea de metode, instru9 Gcircumstane pentru G G G Gmente, materiale i Gre+olvarea problemelor G G G Gin'ormaii de ba+ G G HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul Gcunotine 'aptice i Gauto%estionare cu aMuto9G GRe+ultatele nv9Gteoretice n conte1te indicaii n G Grii corespun+9Glar%i, n cadrul unui previ+ibile n G Gtoare nivelului Gdomeniu de munc sau situaiilor de G G sunt Gstudiu sau de studiu, darG G G pot sc,imbaL G G G Gsuprave%,erea activit9 G G G rutin a altor G G G Gpersoane, prelund o G G responsabilitateG G G evaluarea i m9 G G G G Go %am de abiliti Gco%nitive i practice Grul unor

Gnecesare pentru %sirea G%eneral Gde soluii la probleme Gcadrul

Gspeci'ice, ntr9un dome9Gmunc Gniu de munc sau de Gstudiu G G G G G Ganumit Gpentru Gii de Gcare se

Guntirea activitilorG G G G Gde munc sau de studiu G HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul 4 Gcunotine 'aptice i Go %am ampl de abilit9 G%estionare i suprave9 G GRe+ultatele nv9Gteoretice cuprin+toa9 Gi co%nitive i practiceG%,ere n situaii de G Grii corespun+9Gre, speciali+ate Gnecesare pentru conce9 Gmunc sau de studiu, n G Gtoare nivelului 4Gntr9un domeniu de Gperea de soluii crea9 Gcare sc,imbrile sunt G Gsunt Gmunc sau de studiu i Gtive la probleme Gimprevi+ibileL revi+ui9 G G Gcontienti+area limi9 Gabstracte Grea i de+voltarea G G Gtelor cunotinelor G Gper'ormanelor proprii G G Grespective G Gi ale altora G HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul 8 Gcunotine avansate Gabiliti avansate, careG%estionarea de activi9 G GRe+ultatele nv9Gntr9un domeniu de proiecte te,ni9G Grii corespun+9Gmunc sau de studiu, pro'esionale G Gtoare nivelului Gcare implic nele9 Gcomple1e, prin asumarea G G8 sunt G%erea critic a teo9 Gresponsabilitii pentruG G Griilor i principiilor deci+iilor n G G G de munc sau deG G G imprevi+ibileL G G G responsabili9 G Gdenot control i ino9 Gti sau

Gvaie, necesare pentru aGce ori Gre+olva probleme com9 Gple1e i imprevi+ibile Gntr9un domeniu de muncGluarea Gsau de studiu Gspeciali+at G Gsituaii Gstudiu Gasumarea

G G G Gtii pentru %estionareaG G G G Gde+voltrii pro'esionaleG G G G Ga indivi+ilor i G G G G G%rupurilor G HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul N Gcunotine 'oarte spe9 Gabiliti speciali+ate G%estionarea i trans'or9G GRe+ultatele nv9Gciali+ate, unele dintreGpentru re+olvarea pro9 Gmarea

situaiilor de G Grii corespun+9Gele situndu9se n sau de studiu careG

Gblemelor n materie de

Gmunc

Gtoare nivelului Gavan%arda nivelului de Gcercetare i&sau ino9 Gsunt comple1e, impre9 G GN sunt Gcunotine dintr9un Gvaie, pentru de+vol9 Gvi+ibile i necesit noiG G Gdomeniu de munc sau deGtarea de noi cunotine Gabordri strate%iceL G G Gstudiu, ca ba+ a unei Gi proceduri i pentru Gasumarea responsabili9 G G G%ndiri i&sau cerce9 Ginte%rarea cunotinelorGtii pentru a contribuiG G Gtri ori%inaleL Gdin di'erite domenii Gla cunotinele i prac9G G Gcontienti+are critic G Gticile pro'esionale i& G G Ga cunotinelor dintr9 G Gsau pentru revi+uirea G G Gun domeniu i a cuno9 G Gper'ormanei strate%ice G G Gtinelor a'late la G Ga ec,ipelor G G G%rania dintre di'eriteG G G G Gdomenii G G G HDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDI G0ivelul 8 Gcunotine la cel mai Gabilitile i te,nicileGdemonstrarea unui nivel G GRe+ultatele Gavansat nivel dintr9un Gcele mai avansate i Gridicat de autoritate, G Gnvrii cores9 Gdomeniu de munc sau deGspeciali+ate, inclusiv Ginovaie, autonomie, de G Gpun+toare nive9 Gstudiu i cunotine iGinte%ritate tiini'ic G Glului 8 sunt Ga'late la %rania pro'esional i a G G Gdintre di'erite an%aMament susinutG G Gdomenii de+voltarea de G G G sau procese G G G n avan%arda uneiG G G de munc ori G G G studiu, inclusiv G G G pro'esionaleGcercetarea G Gabilitatea de sinte+ Gevaluare, necesar Gpentru re+olvarea pro9 Gi Gunui

Gblemelor critice de cer9Gpentru Gcetare i&sau inovaie Gnoi idei

Gi pentru e1tinderea i Ga'late Grede'inirea cunotin9 Gelor e1istente sau a Gpracticilor Gsituaii Gde

ODDDDDDDDDDDDDDDDDPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDQ

9999999999 J# n cadrul C0C, cunotinele sunt descrise ca 'iind teoretice i&sau 'aptice. JJ# n cadrul C0C, abilitile sunt descrise ca 'iind co%nitive !implicnd utili+area %ndirii lo%ice, intuitive i creative# sau practice !implicnd de1teritate manual i utili+area de metode, materiale, unelte i instrumente#. JJJ# n cadrul C0C, competena este descris din perspectiva responsabilitii i autonomiei. -0<?- " C(R</6(02<0@de dintre nivelurile Cadrului naional al cali'icrilor, actele studii care se eliberea+, tipul de pro%rame de educaie i 'ormare pro'esional din Romnia prin care pot 'i dobndite nivelurile de cali'icare nivelurile de re'erin ale Cadrului european al cali'icrilor

i !C<C#

CDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDED DDDDDDF G0ivelulG -ctele de studii care se G <mitent&pro%ram absolvit G >ene'iciari G0ivelulG Gde G eliberea+ G n sistem 'ormal G Gde G Gcali'i9G G G Gre'e9 G Gcare G G G Grin G GC0C G G G Gdin C<CG HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G 1 G2iplom&Certi'icat de G:nitatea de G-bsolveni ai nvmntuluiG 1 G G Gabsolvire i 'oaia matricolGnvmnt&educaie de ba+G%eneral obli%atoriu con'orm G G G G G Gart. 18 din $e%ea educaiei G G G G G G G G G G G Gnaionale nr. 1&"011, cu G

G G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G " GCerti'icat de cali'icare i G:nitatea de nvmnt& G-bsolvenii nvmntului G " G G Gsuplimentul descriptiv al Gnvmnt pro'esional cu Gpro'esional cu durata de G G G Gcerti'icatului Gdurata de 891" luni G891" luni 'inali+at cu G

G G

Ge1amen de certi'icare a

G G G G G G G G

G G G G G G G G

G G G G G G G G

G G G G G

Gcali'icrii pro'esionale Gcon'orm art. 33 din G$e%ea nr. 1&"011, cu

G G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI G:nitatea de nvmnt& G6ro%ram de pre%tire G-bsolveni ai nvmntuluiG G%eneral obli%atoriu care nu G

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

G G G G G G G G

Gpro'esional cu durata de G891" luni G G G G G G

Gi continu sau i Gntrerup studiile i care G'inali+ea+ pn la vrsta Gde 18 ani un pro%ram de Gpre%tire pro'esional cu Gdurata de 891" luni cu Ge1amen de certi'icare a Gcali'icrii pro'esionale

G G G G G G G G

G G G G G G G G

G G G G

G G G G

Gcon'orm art. 33 din G$e%ea nr. 1&"011, cu

G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI GCerti'icat de absolvire& Gcali'icare i suplimentul GAurni+or autori+at de G'ormare pro'esional a G-bsolveni ai pro%ramelor deG G'ormare pro'esional ale Gcror re+ultate ale G G

Gdescriptiv al certi'icatuluiGadulilor&pro%ram de

G G G G G G G G G G G G G G

G G G G G G

G'ormare pro'esional G G G G G

Gnvrii corespund acestui G Gnivel, 'inali+ate cu e1amen G Gde certi'icare con'orm G

Gart. 33 din $e%ea nr. 1&"011G Gcu modi'icrile i Gcompletrile ulterioare G G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI

GCerti'icat de competene

GCentrul de evaluare

G6ersoane care au dobndit

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Gpro'esionale&Certi'icat de Gcali'icare i suplimentul

Gautori+at pentru validarea Gcompetene pro'esionale n Gre+ultatelor nvrii Gconte1te de nvare Gnon'ormale sau in'ormale, Gcorespun+toare acestui Gnivel

G G G G G

Gdescriptiv al certi'icatuluiGdobndite n conte1te G G Gnon'ormale i in'ormale G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI GCerti'icat de cali'icare i GAurni+or autori+at&pro%ram G-bsolveni ai pro%ramelor deG Gsuplimentul descriptiv al Gde ucenicie la locul de Gucenicie la locul de munc G

G G G G

Gcerti'icatului G G G

Gmunc G G G

Gcon'orm art. 14 din G$e%ea nr. "N*&"004 privind

G G

Gucenicia la locul de munc, G Grepublicat G

HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G 3 GCerti'icat de cali'icare i G:nitatea de nvmnt& G-bsolvenii nvmntului G 3 G G Gsuplimentul descriptiv al Gnvmnt pro'esional cu Gpro'esional cu durata mai G G G Gcerti'icatului Gdurata mai mare de 1" luni Gmare de 1" luni 'inali+at cuG G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Gpre%tire prin liceu Gte,nolo%ic, vocaional G G G G G G Gde liceu, 'iliera G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ge1amen de certi'icare a Gcali'icrii pro'esionale Gcon'orm art. 33 din G$e%ea nr. 1&"011, cu G G G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI G:nitatea de nvmnt& G-bsolveni ai primilor " aniG

G G G G G G G G

Gte,nolo%ic sau vocaional,G Gcare au 'inali+at sta%iul deG Gpre%tire practic cu e1amenG Gde certi'icare a cali'icriiG Gpro'esionale con'orm art. 3"G Galin. !3# din G$e%ea nr. 1&"011, cu G G

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

G G

G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI GCerti'icat de absolvire& Gcali'icare i suplimentul GAurni+or autori+at de G'ormare pro'esional a G-bsolveni ai pro%ramelor deG G'ormare pro'esional ale Gcror re+ultate ale G G

Gdescriptiv al certi'icatuluiGadulilor&pro%ram de G G G'ormare pro'esional G

Gnvrii corespund acestui G Gnivel, 'inali+ate cu e1amen G

G G G G G G G G

G G G G

G G G G

Gde certi'icare con'orm

Gart. NN din $e%ea nr. 1&"011G Gcu modi'icrile i Gcompletrile ulterioare G G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI GCerti'icat de competene Gpro'esionale&Certi'icat de Gcali'icare i suplimentul GCentrul de evaluare G6ersoane care au dobndit G G G

Gautori+at pentru validarea Gcompetene pro'esionale n Gre+ultatelor nvrii Gconte1te de nvare

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Gdescriptiv al certi'icatuluiGdobndite n conte1te G G G G G Gnon'ormale i in'ormale G G G G

Gnon'ormale sau in'ormale, Gcorespun+toare acestui Gnivel con'orm art. NN din G$e%ea nr. 1&"011, cu

G G G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI GCerti'icat de cali'icare i GAurni+or autori+at&pro%rameG-bsolveni ai pro%ramelor deG

G G G

Gsuplimentul descriptiv al Gcerti'icatului G

Gde ucenicie la locul de Gmunc G

Gucenicie la locul de munc Gcon'orm art. 14 din $e%ea Gnr. "N*&"004, republicat

G G G

HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G G2iploma de bacalaureat G:nitatea de nvmnt& G-bsolveni ai nvmntuluiG G G G Gpre%tire prin liceul Gliceal care au promovat G G G G Gteoretic, te,nolo%ic, Ge1amenul de bacalaureat G G G G Gvocaional Gcon'orm art. 31 din G G G G G G$e%ea nr. 1&"011, cu G

G G G G G G G G

G G G G G G G

G G

G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI GCerti'icat de cali'icare i G:nitatea de nvmnt& Gsupliment descriptiv al Gcerti'icatului G Gpre%tire prin liceul Gte,nolo%ic sau liceul Gvocaional G-bsolveni ai nvmntuluiG Gliceal care au promovat Ge1amenul de certi'icare a Gcali'icrii pro'esionale G G G

G G G G G G G G

G G G G G G G G

G G G G

G G G G

Gcon'orm art.

i NN din

G G

G$e%ea nr. 1&"011, cu

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI GCerti'icat de absolvire& Gcali'icare i supliment GAurni+or autori+at de G'ormare pro'esional a G-bsolveni ai pro%ramelor deG G'ormare pro'esional ale Gcror re+ultate ale G G

Gdescriptiv al certi'icatuluiGadulilor&pro%ram de

G G G G G G G G G G G G G G

G G G G G G G

G'ormare pro'esional G G G G G G

Gnvrii corespund acestui G Gnivel, 'inali+ate cu e1amen G Gde certi'icare con'orm Gart. i NN din G G G

G$e%ea nr. 1&"011, cu

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G G G G G G G 4 G2iploma de absolvire& Gcali'icare i suplimentul G7nstituie de nvmnt Gsuperior sin%ur sau n G-bsolveni ai nvmntuluiG Guniversitar de scurt duratG

4 G G G G G G

Gdescriptiv al certi'icatuluiGparteneriat cu 'urni+ori deGcare au promovat e1amenul deG G G G G G'ormare pro'esional, Gacreditai n acest scop, Gla care s9a susinut Ge1amenul Gcerti'icare G G G G G G G

HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G 8 G G 8 G2iplom de licen, diplom G7nstituia de nvmnt Gde in%iner, diplom de G-bsolveni ai unui pro%ram G

Gsuperior acreditat la careGde studii de licen care auG

G G G G G G

G G G G G

Gurbanist, suplimentul la Gdiplom G G G

Gs9a susinut e1amenul de G'inali+are a studiilor de Glicen G G

Gpromovat e1amenul de licenG Gcon'orm art. 1 3 alin. !1# G

Glit. a# din $e%ea nr. 1&"011G Gcu modi'icrile i Gcompletrile ulterioare G G

HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G G G G G G G G N G2iplom de master i Gsuplimentul la diplom G G G G G G G7nstituia de nvmnt Gsuperior acreditat G G G G G G G-bsolveni ai unui pro%ram Gde studii de masterat care Gau promovat e1amenul de G'inali+are a studiilor G!e1amen de di+ertaie# Gcon'orm art. 1 3 alin. !1# G G G G G G

N G G G G G G G

Glit. b# din $e%ea nr. 1&"011G Gcu modi'icrile i G

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Gcompletrile ulterioare

HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI G2iplom de licen, Gsuplimentul la diplom G2iplom de ar,itect, Gsuplimentul la diplom G G G7nstituia de nvmnt Gsuperior acreditat G G G G G-bsolveni ai unui pro%ram Gunitar de studii !ciclul 7 Gi 77# care o'er Gabsolventului nivelul de Gmaster, care au promovat Ge1amenul de 'inali+are a G G G G G G

G G G G G G

G G G G G G

G G G G G G

Gstudiilor, corespun+toare Gpro'esiilor re%lementate Gcon'orm art. 1 3 alin. !1#

G G G

Glit. b# din $e%ea nr. 1&"011G Gcu modi'icrile i Gcompletrile ulterioare G G

HDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKD DDDDDDI G 8 G2iplom de doctor G7(/:2 G-bsolveni ai unui pro%ram G 8 G G G G G G G G G G G G Gde studii universitare de Gdoctorat, al cror titlu a G G

G'ost atribuit prin ordin al G

G G G G G G

G G G G G

G G G G G

G G G G G

Gministrului con'orm art. 1 3G Galin. !1# lit. c# din G$e%ea nr. 1&"011, cu G G

Gmodi'icrile i completrileG Gulterioare G

ODDDDDDDPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPD DDDDDDQ

99999