Sunteți pe pagina 1din 36

Geometria diferent iala a curbelor

Suport de studiu pentru seminar


Mihaela Sterpu
Cuprins
1 Curbe parametrizate 3
1.1 Exercit ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Exercit ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Tangenta. Curbura 9
2.1 Exercit ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Exercit ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3 Reper Frenet 15
3.1 Exercit ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2 Exercit ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 Formulele lui Frenet 25
4.1 Exercit ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5 Teoremele fundamentale 27
5.1 Exercit ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2 Exercit ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6 Puncte singulare 33
6.1 Exercit ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.2 Exercit ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1
2 Mihaela Sterpu
Seminarul 1
Curbe parametrizate
1.1 Exercit ii rezolvate
E 1.1 Se considera curbele parametrizate
(I, r) = r(t), I = (, ), r(t) = (a cos t, a sin t),
si
(J, ) = (t) , J = R, (u) =
_
a
1 u
2
1 + u
2
, a
2u
1 + u
2
_
.
Sa se arate ca r si sunt parametrizari local echivalente ale cercului : x
2
+ y
2
= a
2
.
Solut ie. Funct ia : (, ) R, (t) = tg
t
2
este difeomorsm (de clasa C

) si
are loc identitatea ((t)) = r(t). Cum (a cos t)
2
+ (a sin t)
2
= a
2
, pentru orice t I, si
_
a
1u
2
1+u
2
_
2
+
_
a
2u
1+u
2
_
2
= a
2
, pentru orice u R, deducem Im(r) , Im( ) .
E 1.2 Sa se arate ca funct iile vectoriale
r
1
: (0, 2) R, r
1
(t) = (cos t, sin t),
r
2
: (0, 2) R, r
2
(t) = (cos t
2
, sin t
2
),
sunt parameterizari locale ale cercului care are centrul

in origine si raza egala cu 1.
Sunt aceste doua parameterizari locale echivalente?
Solut ie. Evident, cos
2
t + sin
2
t = 1, cos
2
t
2
+ sin
2
t
2
= 1, entru orice t (0, 2) .
Parametrizarile nu sunt echivalente.

Intr-adev ar, sa presupunem ca exista un difeomorsm
: (0, 2) (0, 2), astfel nc at r
2
((t)) = r
1
(t), pentru orice t (0, 2) . Deducem ca
(t) =

t.

Insa nu este surjectiva, contradict ie cu presupunerea facuta.
3
4 SEMINARUL 1. CURBE PARAMETRIZATE
E 1.3 Fie r
0
, m

R
3
si d dreapta care trece prin punctul M(r
0
) si are vectorul director
m. Parametrizarile
r
1
(t) = r
0
+ t m, t R,
si
r
2
(t) = r
0
+ t
2
m, t R,
ale dreptei d sunt echivalente?
Solut ie. Parametrizarile nu sunt echivalente.

Intr-adev ar, sa presupunem ca exista un
difeomorsm : R R, astfel nc at r
1
((t)) = r
2
(t), pentru orice t R. Deducem ca
(t) = t
2

Insa nu este bijectiva, contradict ie cu presupunerea facuta.
E 1.4 Sa se stabileasca daca urmatoarele curbe sunt regulate si simple
a) r : R R
3
, r(t) = (3t t
2
, 3t
2
, 3t + t
3
)
b) C = {(x, y, z) R
3
, x
2
+ y
2
+ z
2
= 1, y
2
+ z
2
z = 0} .
Solut ie. a) Avem
r

(t) =
_
3 2t, 6t, 3 + 3t
2
_
si r

(t) =

0, pentru orice t R, deci parametrizarea r este regulata. Cum r este injectiva,
rezulta ca r (R) este o curba regulata si simpla.
b) Funct iile F
1
, F
2
: R
3
R,
F
1
(x, y, z) = x
2
+ y
2
+ z
2
1, F
2
(x, y, z) = y
2
+ z
2
z
sunt netede. Matricea Jacobiana asociata
J (M) =
_
2x 2y 2z
0 2y 2z 1
_
(M)
are rangul 2 pentru orice M C, cu except ia punctului M
0
(0, 0, 1) C. Mult imea C nu
este deci o curba simpla, ci o reuniune de curbe simple, cu M
0
punct singular.
E 1.5 Fie F : R
2
R denita prin F(x, y) = x
3
+ y
3
3axy, (a > 0) , de clasa C

.
a) Reprezinta F(x, y) = 0 o curba geometrica simpla, data implicit?
b) Sa se arate ca x (t) =
3at
1+t
3
, y (t) =
3at
2
1+t
3
este o reprezentare parametrica a curbei .
(Curba este numita foliul lui Descartes).
1.1. EXERCIT II REZOLVATE 5
Solut ie. a) Din
gradF = (3x
2
3ay, 3y
2
3ax),
rezulta ca gradF(0, 0) = (0, 0) . Pentru x = 0 sau pentru y = 0 avem gradF =

0.
b) Da prin vericare; curba generala este reuniune de curbe simple, cu O originea
care este punct dublu.
E 1.6 Se considera curba plana denita prin parametrizarea r : R R
2
,
r (t) = (a(t sin t), a(1 cos t)) .
a) Sa se determine o parametrizare naturala a curbei .
b) Sa se calculeze lungimea arcului curbei de la punctul t = 0 la punctul t = 2.
(Curba se numeste cicloida).
Solut ie. a) Avem
r

= (a (1 cos t) , a sin t)
si
s(t) =
_
t
0
|r

| dt =
_
t
0
a
_
2(1 cos t)dt = 4a cos
t
2
+ 4a.
Deducem
t(s) = 2 arccos
_
1
s
4a
_
,
iar parametrizarea naturala este (s) = r(t(s)).
b) Avem
l
2
0
() =
_
2
0
|r

| dt =
_
2
0
a
_
2(1 cos t)dt = 8a.
E 1.7 Sa se calculeze lungimea arcului unei bucle a curbei denita prin parametrizarea
r : R R
3
r (t) = (a(t sin t), a(1 cos t), 4a cos
t
2
)
extremitat ile buclei ind situate

in planul y = 0.
6 SEMINARUL 1. CURBE PARAMETRIZATE
Solut ie. Avem
r

(t) =
_
a (1 cos t) , a sin t, 2a sin
1
2
t
_
si
|r

(t)| = a

(1 cos t)
2
+ sin
2
t + 4 sin
2
1
2
t = 2

2a

sin
t
2

.
Coordonatele curbilinii t
1
, t
2
ale extremitat ilor unei bucle sunt solut ii consecutive ale
ecuat iei a(1 cos t), deci putem considera t
1
= 0, t
2
= 2. Rezulta
l
2
0
() =
_
2
0
|r

| dt =
_
2
0
2

2a

sin
t
2

dt = 8

2a.
E 1.8 Sa se calculeze lungimea curbei plane

inchise denita prin parametrizarea
r : R R
2
, r (t) =
_
a cos
3
t, a sin
3
t
_
.
(Curba se numeste astroida).
Solut ie. Avem
r

(t) =
_
3a cos
2
t sin t, 3a sin
2
t cos t
_
si
|r

(t)| = 3a |cos t sin t| .


Cum r(t +2k) = r(t), pentru orice t R, funct ia r este periodica de perioada principala
2. Consideram t
1
= 0, t
2
= 2. Lungimea curbei este
l
t
1
t
2
() = 4
_
/2
0
3a cos t sin tdt = 6a.
E 1.9 Sa se calculeze lungimea curbei

inchise denita prin parametrizarea r : R R
2
,
r (t) = (a cos
3
t, a sin
3
t, a cos 2t).
Solut ie. Avem
r

(t) =
_
3a cos
2
t sin t, 3a sin
2
t cos t, 2a sin 2t
_
si
|r

(t)| = 5a |sin t cos t| .


Cum r(t +2k) = r(t), pentru orice t R, funct ia r este periodica de perioada principala
2. Consideram t
1
= 0, t
2
= 2. Lungimea curbei este
l
t
1
t
2
() = 4
_
/2
0
5a cos t sin tdt = 10a.
1.2. EXERCIT II PROPUSE 7
E 1.10 Se considera elicea circulara denita de parametrizarea r : R R
3
,
r(t) = (a cos t, a sin t, bt) ,
cu a, b constante reale nenule.
a) Sa se determine o reprezentare parametrica naturala a elicei .
b) Sa se calculeze lungimea unei spire a elicei (t [0, 2]).
Solut ie. a) Avem
r

(t) = (a sin t, a cos t, b) , |r

(t)| =

a
2
+ b
2
si
s(t) =
_
t
0
|r

(t)| dt = t

a
2
+ b
2
.
O parametrizare naturala este : R R
3
,
(s) =
_
a cos
s

a
2
+ b
2
, a sin
s

a
2
+ b
2
, b
s

a
2
+ b
2
_
.
b) l
t
1
t
2
() =
_
2
0
|r

(t)| = 2

a
2
+ b
2
.
1.2 Exercit ii propuse
E 1.11 Sa se arate ca parametrizarile
r :
_

2
,

2
_
R
3
, r(t) = (a cos t, b sin t, ct) ,
si
: (1, 1) R
3
, (u) =
_
a
1 u
2
1 + u
2
, b
2u
1 + u
2
, 2c arctg u
_
,
sunt echivalente.
E 1.12 Sa se studieze intersect ia dintre paraboloidul hiperbolic x
2
y
2
+z = 0 si paraboloidul
eliptic de rotat ie x
2
+ y
2
+ 3z = 0.
E 1.13 Sa se arate ca curba lui Viviani data ca intersect ia dintre sfera x
2
+y
2
+z
2
a
2
= 0,
a = 0, si cilindrul x
2
+ y
2
ay = 0, este o reuniune de doua curbe simple si punctul
B (0, a, 0) care este un punct dublu (nod).
8 SEMINARUL 1. CURBE PARAMETRIZATE
E 1.14 Sa se calculeze lungimea arcului curbei plane denita prin parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (x(t), y(t)),
unde
x (t) = (1 )a cos t + a cos( 1)t,
y (t) = (1 )a sin t + a sin( 1)t,

intre punctele t
1
= 0, t
2
= 2. (Curba se numeste hipocicloida).
E 1.15 Sa se calculeze lungimea arcului curbei plane denita prin parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (x(t), y(t)),
unde
x (t) = (1 + )a cos t a cos( + 1)t,
y (t) = (1 + )a sin t a sin( + 1)t,

intre punctele t
1
= 0, t
2
= 2. (Curba se numeste epicicloida).
E 1.16 Sa se determine lungimea arcului determinat de punctele P (2, 1, 0) si Q(4, 4, ln 2)
pe curba denita prin parametrizarea
r : (0, ) R
3
, r(t) =
_
2t, t
2
, ln t
_
.
E 1.17 Sa se calculeze lungimea arcului cuprins

intre planele z =
a
6
, z =
a
3
, al curbei
denita prin intersect ia suprafet elor
x
3
a
2
y = 0, 6xz a
2
= 0, a = 0.
Seminarul 2
Dreapta tangenta. Plan osculator.
Curbura
2.1 Exercit ii rezolvate
E 2.1 Se considera elicea circulara denita de parametrizarea
r : R R
3
, r(t) = (a cos t, a sin t, bt) ,
cu a, b constante reale nenule.
a) Sa se scrie ecuat iile dreptei tangenta la elice

in punctul curent.
b) Sa se arate ca tangentele la elice fac un unghi constant cu generatoarele suprafet ei
cilindrice pe care este situata elicea.
c) Sa se calculeze curbura elicei.
d) Sa se scrie ecuat ia planului osculator

in punctul curent.
Solut ie. a) Ecuat iile dreptei tangent a sunt
x a cos t
a sin t
=
y a sin t
a cos t
=
z bt
b
.
b) Elicea este situata pe cilindrul denit de ecuat ia x
2
+ y
2
= a
2
. Generatoarele elicei
sunt paralele cu axa Oz, deci au vectorul director e
3
. Tangenta la elice n punctul r(t) are
vectorul director
r

(t) = (a sin t, a cos t, b) .


9
10 SEMINARUL 2. TANGENTA. CURBURA
Rezulta
cos

( r

(t), e
3
) =
< r

(t), e
3
>
| r

(t)| | e
3
|
=
b

a
2
+ b
2
.
c) Avem r

(t) = (a cos t, a sin t, 0) ,


r

(t) r

(t) =

e
1
e
2
e
3
a sin t a cos t b
a cos t a sin t 0

= e
1
ba sin t + a
2
e
3
e
2
ab cos t,
deci
k
1
(t) =

a
2
b
2
+ a
4

a
2
+ b
2
3
=
a
a
2
+ b
2
.
d) Planul osculator n punctul r(t) are vectorii directori r

(t), r

(t). Ecuat ia acestui


plan se scrie

x a cos t y a sin t z bt
a sin t a cos t b
a cos t a sin t 0

= 0
sau, echivalent,
ab (sin t) x ab (cos t) y + a
2
z a
2
bt = 0.
E 2.2 Sa se scrie ecuat iile tangentei si ecuat ia planului normal la curba denita prin
reprezentarea implicita
y = x
2
, x
3
z = 1,
n punctul P(1, 1, 1).
Solut ie. Funct iile
F
1
, F
2
: R
3
R,F
1
(x, y, z) = x
2
y, F
2
(x, y, z) = x
3
z 1
sunt netede. Matricea Jacobiana asociata n punctul P,
J (P) =
_
3x
2
a
2
0
6z 0 6x
_
|(1,1,1)
=
_
2 1 0
3 0 1
_
2.1. EXERCIT II REZOLVATE 11
are rangul 2. Deci este o curba simpla si regulata ntr-o vecinatate a punctului P.
Ecuat iile dreptei tangente n punctul P la sunt
x 1

1 0
0 1

=
y 1

2 0
3 1

=
z 1

2 1
3 0

,
sau, echivalent,
x 1
1
=
y 1
2
=
z 1
3
.
Planul normal la curba n punctul P are ecuat ia
1 (x 1) 2 (y 1) + 3(z 1) = 0,
sau, echivalent x 2y + 3z = 0.
E 2.3 Fie curba denita prin parametrizarea
r : R R
3
, r(t) = (1 + t
3
, t
2
+ t
3
, 5t
3
+ 2t
2
+ 2).
Sa se arate ca este o curba simpla, plana si sa se gaseasca planul curbei.
Solut ie. Se veric a imediat ca r este o funct ie injectiva, deci este o curba simpla.
Avem
r

(t) =
_
3t
2
, 2t + 3t
2
, 15t
2
+ 4t
_
,
r

(t) = (6t, 2 + 6t, 30t + 4)


si
r

(t) r

(t) =

e
1
e
2
e
3
3t
2
2t + 3t
2
15t
2
+ 4t
6t 2 + 6t 30t + 4

= 18t
2
e
1
+ 12t
2
e
2
6t
2
e
3
.
Parametrizarea r nu este regulata n punctul t = 0. Ecuat ia planului osculator la curba
n punctul r(t), t = 0, se scrie
18t
2
(x 1 t
3
) + 12t
2
(y t
2
t
3
) 6t
2
(z 5t
3
2t
2
2) = 0
sau, echivalent, 18x + 12y 6z 6 = 0. Curba este inclusa n planul
3x + 2y z 1 = 0.
12 SEMINARUL 2. TANGENTA. CURBURA
E 2.4 Se considera o curba plana (I, r) = r (t) , denita prin parametrizarea
r : I R
2
, r(t) = (x(t), y(t)).
Sa se demonstreze ca k
1
(t) =
|x

|
[(x

)
2
+(y

)
2
]
3/2
.
Solut ie. Consideram curba
_

I, r
_
= r (t) , denita prin parametrizarea
r : I R
2
, r(t) = (x(t), y(t), 0).
Cum
r

(t) = (x

(t), y

(t), 0),
r

(t) = (x

(t), y

(t), 0)
si
r

(t) r

(t) = (0, 0, x

y),
deducem

k
1
(t) = k
1
(t) =
|x

|
[(x

)
2
+ (y

)
2
]
3/2
.
E 2.5 Fie curba plana denita de gracul funct iei f : (a, b) R. Sa se calculeze
curbura curbei .
Solut ie. Consideram parametrizarea
r : (a, b) R
2
, r (t) = (t, f (t)).
Avem r

(t) = (1, f

), r

(t) = (0, f

). Aplicand 2.4, deducem


k
1
(t) =
|f

|
_
1 + (f

)
2
_
3/2
.
E 2.6 Sa se calculeze curbura cicloidei denita de parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (x(t), y(t)),
unde x (t) = a(t sin t), y (t) = a(1 cos t)).
2.2. EXERCIT II PROPUSE 13
Solut ie. Avem
r

(t) = (a(1 cos t), a sin t) ,


r

(t) = (a sin t, a cos t) .


Aplicand 2.4, deducem
k
1
(t) =
a
2

(1 cos t) cos t sin


2
t

_
a
_
(1 cos t)
2
+ sin
2
t
_
3
=
1
2a

1 cos t
=
1
4a

sin
t
2

.
E 2.7 Sa se calculeze curbura hipocicloidei denita de parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (x(t), y(t)),
unde
x (t) = (1 )a cos t + a cos( 1)t,
y (t) = (1 )a sin t + a sin( 1)t.
E 2.8 Sa se calculeze curbura elipsei
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 = 0.
Solut ie. Consideram parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (a cos t, b sin t).
Aplicand 2.4, deducem
k
1
(t) =
ab sin
2
t + ab cos
2
t
_
a
2
sin
2
t + b
2
cos
2
t
_
3/2
=
ab
_
a
2
sin
2
t + b
2
cos
2
t
_
3/2
.

In cazul a = b, se regaseste curbura cercului de raza a, k


1
(t) =
1
a
.
2.2 Exercit ii propuse
E 2.9 Fie curba denita prin parametrizarea
r : R R
3
, r(t) = (2t
3
+ t
2
, t
2
2t, t
3
+ t 1).
Sa se arate ca este o curba plana si sa se gaseasca planul curbei.
E 2.10 Sa se arate ca daca planul osculator al unei curbe trece printr-un punct x sau
este stat ionar atunci curba este plana.
14 SEMINARUL 2. TANGENTA. CURBURA
E 2.11 Sa se calculeze curbura astroidei denita de parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (x(t), y(t)),
unde x (t) = a cos
3
t, y (t) = a sin
3
t.
E 2.12 Sa se calculeze curbura epicicloidei denita de parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (x(t), y(t)),
unde
x (t) = (1 + )a cos t a cos( + 1)t,
y (t) = (1 + )a sin t a sin( + 1)t.
E 2.13 Sa se calculeze curbura tractricei denita de parametrizarea
r : R R
2
, r (t) = (x(t), y(t)),
unde
x (t) = a
_
cos t + ln tg
t
2
_
, y (t) = a sin t.
E 2.14 Sa se calculeze curbura hiperbolei
x
2
a
2

y
2
b
2
1 = 0.
E 2.15 Sa se calculeze curbura parabolei y
2
= 2px.
E 2.16 Fie curba denita de gracul funct iei f : (a, b) R. Sa se calculeze curbura
curbei .
Seminarul 3
Reper Frenet
3.1 Exercit ii rezolvate
E 3.1 Se da curba prin parametrizarea
r : R R
3
, r (t) = (cos t, sin t, 3t).
Se cere:
a) Sa se determine o parametrizare naturala.
b) Sa se determine axele (ca drepte) reperului Frenet pentru punctul M
0
(t
0
=

3
).
c) Sa se determine planele reperului Frenet n punctul M
0
.
d) Sa se determine curbura si torsiunea n M (t) si n M
0
.
e) Sa se determine versorii reperului Frenet n parametrizarea data si n parametrizarea
naturala determinata la a) (comparat ie cu M
0
).
f) Sistemele
_
F
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
cos
x
3
3
= 0,
F
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
2
sin
x
3
3
= 0,
si
_
G
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = (x
1
)
2
+ (x
2
)
2
1 = 0,
G
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
tg
x
3
3
x
2
= 0,
pot reprezenta acelasi arc elementar de curba ?
15
16 SEMINARUL 3. REPER FRENET
g) Sa se scrie ecuat iile dreptei tangente

in M
0
pentru cele doua reprezentari implicite
ale unui arc elementar din , vecinatate a lui M
0
.
Solut ie. a) Avem
r

(t) = (sin t, cos t, 3), | r

(t)| =

10
si
s(t) =
_
t
0

10dt = t

10.
Rezulta t =
s

10
iar o parametrizare naturala se scrie
(s) = r(t(s)) =
_
cos
s

10
, sin
s

10
,
3s

10
_
.
b) Avem
r

(t) = (cos t, sin t, 0),


r

(t) r

(t) = (3 sin t, 3 cos t, 1),


( r

(t) r

(t)) r

(t) = (10 cos t, 10 sin t, 0).


Dreapta tangent a n punctul M
0
are ecuat iile:
x
1

1
2

3
2
=
x
2

3
2
1
2
=
x
3

3
.
Dreapta binormala are ecuat iile:
x
1

1
2
3

3
2
=
x
2

3
2

3
2
=
x
3

1
,
iar dreapta normala principala are ecuat iile:
x
1

1
2

10
2
=
x
2

3
2

10

3
2
, x
3
= 0.
c) Ecuat ia planului osculator n punctul M
0
:

x
1

1
2
x
2

3
2
x
3

3
2
1
2
3

1
2

3
2
0

= 0,
3.1. EXERCIT II REZOLVATE 17
sau, echivalent,
3
2

3x
1

3
2
x
2
+ x
3
= 0.
Ecuat ia planului normal:

3
2
_
x
1

1
2
_
+
1
2
_
x
2

3
2
_
+ 3
_
x
3

_
= 0.
Ecuat ia planului recticant

10
2
_
x
1

1
2
_

10

3
2
_
x
2

3
2
_
= 0.
d) k
1
(t) =
1
10
= k
1
(

3
), k
2
(t) =
3
10
.
e) Versorii reperului Frenet n punctul M
0
sunt: versorul dreptei tangenta

0
=
_

3
2

10
,
1
2

10
,
3

10
_
,
versorul binormalei

0
=
_
3

3
2

10
,
3
2

10
,
1

10
_
,
versorul normalei principale

0
=
_

1
2
,

3
2
, 0
_
.
f) Notam
C
1
=
_
(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
, F
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = 0, F
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = 0
_
,
si
C
2
=
_
(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
, G
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = 0, G
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = 0
_
.
Matricea Jacobiana
J(F
1
, F
2
) =
_
1 0
1
3
sin
x
3
3
0 1
1
3
cos
x
3
3
_
are rangul 2 n orice punct al mult imii C
1
. Deci C
1
deneste un arc de curba regulata care
poate parametrizata prin
c
1
(t) = (cos t, sin t, 3t), t R.
18 SEMINARUL 3. REPER FRENET
Matricea Jacobiana asociata lui C
2
,
J(G
1
, G
2
) =
_
_
2x
1
2x
2
0
tg
x
3
3
1
x
1
3 cos
2 x
3
3
_
_
are rangul 2 n orice punct al mult imii C
2
. Deci C
2
deneste un arc de curba regulata
n vecinatatea ecarui punct al sau. Sa observam ca C
2
cont ine doua curbe, care pot
parametrizate prin
c
1
(t) = (cos t, sin t, 3t)
si
c
2
(t) = (cos t, sin t, 3t), t R\{

2
+ k, k Z}.
Cele doua sisteme pot reprezenta acelasi arc elementar de curba n vecinaratea oricarui
punct r(t) , t R\{

2
+ k, k Z}.
g) Ecuat iile dreptei tangente n M
0
la curba pentru prima rerezentare implicita
x
1

1
2

0
1
3
sin

3
1
1
3
cos

3

=
x
2

3
2

1
1
3
sin

3
0
1
3
cos

3

=
x
3

1 0
0 1

,
sau, echivalent,
x
1

1
2

1
3
sin

3
=
x
2

3
2
1
3
cos

3
=
x
3

1
.
Ecuat iile dreptei tangente n M
0
la curba pentru a doua rerezentare implicita
x
1

1
2

3 0
1
1
2
3 cos
2
3

=
x
2

3
2

1 0
tg

3
1
2
3 cos
2
3

=
x
3

3
tg

3
1

,
sau, echivalent,
x
1

1
2
2
3

3
=
x
2

3
2

2
3
=
x
3

4
.
E 3.2 Se considera elicea conica data prin parametrizarea
r : R R
3
, r (t) = (t cos t, t sin t, 3t).
Se cere:
3.1. EXERCIT II REZOLVATE 19
a) Sa se determine o parametrizare naturala.
b) Sa se determine axele (ca drepte) reperului Frenet pentru punctul M
0
(t
0
= ).
c) Sa se determine planele reperului Frenet n punctul M
0
.
d) Sa se determine curbura si torsiunea n M (t) si n M
0
.
e) Sa se determine versorii reperului Frenet n parametrizarea data si n o parame-
trizare naturala (comparat ie cu M
0
).
f) Sistemul
_

_
F
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
tg
x
3
3
x
2
= 0,
F
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = (x
1
)
2
+ (x
2
)
2

(x
3
)
2
9
= 0,
reprezinta un arc elementar al curbei , vecinatate a punctului M
0
?
g) Sa se scrie ecuat iile dreptei tangente

in M
0
pentru reprezentarea implicita a unui
arc elementar din , vecinatate a lui M
0
.
Solut ie. a) Avem
r

(t) = (cos t t sin t, sin t + t cos t, 3) , | r

(t)| =

t
2
+ 10
si
s(t) =
_
t
0

t
2
+ 10dt =
1
2
_
(t
2
+ 10)t + 5 arcsin
t

10
.
O parametrizare naturala este (s) = r(t(s)).
b) Avem
r

(t) = (2 sin t t cos t, 2 cos t t sin t, 0) ,


si
r

(t) r

(t) =

e
1
e
2
e
3
cos t t sin t sin t + t cos t 3
2 sin t t cos t 2 cos t t sin t 0

= (6 cos t + 3t sin t, 6 sin t 3t cos t, t


2
+ 2),
20 SEMINARUL 3. REPER FRENET
iar ( r

(t) r

(t)) r

(t) = (20 sin t11t cos tt


2
sin tt
3
cos t, 20 cos t11t sin t+t
2
cos t
t
3
sin t, 3t),
r

(t) = (3 cos t + t sin t, 3 sin t t cos t, 0)


Dreapta tangent a n punctul M
0
are ecuat iile:
x
1

1
=
x
2

=
x
3
3
3
.
Dreapta binormala are ecuat iile:
x
1

6
=
x
2
3
=
x
3
3

2
+ 2
,
iar dreapta normala principala are ecuat iile:
x
11

3
+ 11
=
x
2

2
20
=
x
3
3
3
.
c) Ecuat ia planului osculator n punctul M
0
:

x
1
x
2
x
3
3
1 3
2 0

= 0,
au, echivalent,
6x
1
+ 3x
2
+ x
3
(2 +
2
) 12 = 0.
Ecuat ia planului normal n punctul M
0
:

_
x
1

_
x
2
+ 3
_
x
3
3
_
= 0.
Ecuat ia planului recticant n punctul M
0
:

_
x
1

_
2x
2
= 0.
d) k
1
(t) =

t
4
+13t
2
+40

t
2
+10
3
, k
2
(t) =
3t
2
+18
t
4
+13t
2
+40
.
e) Versorii reperului Frenet n punctul M
0
sunt: versorul dreptei tangenta

0
=
_

2
+ 10
,

2
+ 10
,
3

2
+ 10
_
,
3.1. EXERCIT II REZOLVATE 21
versorul binormalei

0
=
_
6

4
+ 13 + 40
,
3

4
+ 13 + 40
,

2
+ 2

4
+ 13 + 40
_
,
versorul normalei principale

0
=
1

6
+ 23
4
+ 170
2
+ 400
_

3
+ 11,
2
20, 3
_
.
f) Notam
C =
_
(x
1
, x
2
, x
3
) R
3
, F
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = 0, F
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = 0
_
.
Matricea Jacobiana
J(F
1
, F
2
)(M
0
) =
_
_
tg
x
3
3
1
x
1
3 cos
2 x
3
3
2x
1
2x
2 2x
3
9
_
_
(M
0
) =
_
0 1

3
2 0
2
3
_
are rangul 2. Deci C deneste un arc de curba regulata n vecin atatea punctului M
0
.
g) Ecuat iile dreptei tangente n M
0
la curba pentru rerezentarea implicita
x
1

1

3
0
2
3

=
x
2

0

3
2
2
3

=
x
3
3

0 1
2 0

,
sau, echivalent,
x
1

2
3
=
x
2

2
2
3
=
x
3
3
2
.
E 3.3 Se considera elicea circulara denita de parametrizarea
r : R R
3
, r(t) = (a cos t, a sin t, bt) ,
a, b constante reale nenule.
a) Sa se scrie ecuat iile axelor si planelor triedrului Frenet atasat elicei

in punctul curent
si sa se determine versorii triedrului Frenet.
b) Sa se arate ca tangentele elicei fac un unghi constant cu generatoarele suprafet ei
cilindrice pe care este situata elicea.
c) Sa se arate ca normalele principale ale elicei sunt perpendiculare pe generatoarele
suprafet ei cilindrice pe care este situata elicea.
22 SEMINARUL 3. REPER FRENET
d) Sa se arate ca binormalele elicei fac un unghi constant cu generatoarele suprafet ei
cilindrice pe care este situata elicea.
e) Sa se arate ca raportul dintre curbura si torsiunea curbei este constant.
Solut ie. a) Avem
r

(t) = (a sin t, a cos t, b), | r

(t)| =

a
2
+ b
2
,
r

(t) = (a cos t, a sin t, 0),


r

(t) r

(t) = (ab sin t, ab cos t, a


2
),
( r

(t) r

(t)) r

(t) = (a(a
2
+ b
2
) cos t, a(a
2
+ b
2
) sin t, 0),
r

(t) = (a sin t, a cos t, 0).


Dreapta tangent a n punctul M
0
(t) are ecuat iile:
x
1
a cos t
a sin t
=
x
2
a sin t
a cos t
=
x
3
bt
b
.
Dreapta binormala are ecuat iile:
x
1
a cos t
ab sin t
=
x
2
a sin t
ab cos t
=
x
3
bt
a
2
,
iar dreapta normala principala are ecuat iile:
x
1
a cos t
cos t
=
x
2
a sin t
sin t
, x
3
bt = 0.
Ecuat ia planului osculator n punctul M
0
(t):

x
1
a cos t x
2
a sin t x
3
bt
a sin t a cos t b
a cos t a sin t 0

= 0,
sau, echivalent,
bx
1
sin t bx
2
cos t + a(x
3
bt) = 0.
Ecuat ia planului normal:
a sin t
_
x
1
a cos t
_
+ a cos t
_
x
2
a sin t
_
+ b
_
x
3
bt
_
= 0,
sau, ecivalent,
ax
1
sin t + ax
2
cos t + b
_
x
3
bt
_
= 0.
3.1. EXERCIT II REZOLVATE 23
Ecuat ia planului recticant
cos t
_
x
1
a cos t
_
sin t
_
x
2
a sin t
_
= 0,
sau, echivalent
x
1
cos t + x
2
sin t a
2
= 0
.
Versorii reperului Frenet n punctul M
0
(t) sunt: versorul dreptei tangenta
=
_

a sin t

a
2
+ b
2
,
a cos t

a
2
+ b
2
,
b

a
2
+ b
2
_
,
versorul binormalei

=
_
b sin t

a
2
+ b
2
,
b cos t

a
2
+ b
2
,
a

a
2
+ b
2
_
,
versorul normalei principale
= (cos t, sin t, 0) .
b) Curba este situata pe cilindrul (x
1
)
2
+(x
2
)
2
= 1, ale carui generatoare au vectorul
director e
3
. Unghiul dintre dreapta tangent a la n punctul M
0
(t) si generatoare este
unghiul determinat de vectorii r

(t) si e
3
. Cum
cos

( r

(t), e
3
) =
r

(t) e
3
| r

(t)| | e
3
|
=
b

a
2
+ b
2
,
deducem ca

( r

(t), e
3
) este constant.
c) Unghiul dintre dreapta normala princiala la n punctul M
0
(t) si generatoarea
cilindrului este unghiul determinat de vectorii (t) si e
3
. Cum
cos

( v, e
3
) = (t) e
3
= 0,
deducem ca dreapta normala principala este perpendiculara pe generatoare.
d) Unghiul dintre dreapta binormala la n punctul M
0
(t) si generatoare este unghiul
determinat de vectorii r

(t) r

(t) si e
3
. Cum
cos

(

(t), e
3
) =

(t) e
3
=
a

a
2
+ b
2
,
deducem concluzia.
e) Avem
| r

(t) r

(t)| = a

a
2
+ b
2
,
[ r

(t), r

(t), r

(t)] = a
2
b,
deci
k
1
(t) =
a
a
2
+ b
2
si k
2
(t) =
b
a
2
+ b
2
.
24 SEMINARUL 3. REPER FRENET
3.2 Exercit ii propuse
E 3.4 Fie curba denita de parametrizarea
r : (0, ) R
3
, r (t) =
_
2t, t
2
, ln t
_
.
a) Sa se scrie ecuat iile axelor si planelor triedrului Frenet

in punctul P (2, 1, 0).
b) Sa se calculeze curbura si torsiunea curbei

in punctul P.
E 3.5 Se considera curba , denita de parametrizarea
r : R R
3
, r(t) = (2t 1, t
3
, 1 t
2
).
a) Sa se determine curbura si torsiunea curbei

in punctul M
0
(1, 0, 1), ecuat iile muchi-
ilor si fet elor triedrului Frenet atasat curbei

in acest punct.
b) Sa se determine punctele curbei

in care planul osculator este perpendicular pe planul
7x 12y + 5z 1 = 0.
Seminarul 4
Formulele lui Frenet
4.1 Exercit ii propuse
E 4.1 Demonstrat i formulele lui Frenet pentru o curba plana.
E 4.2 Sa se verice formulele lui Frenet pentru elicea denita de parametrizarea r :
R R
3
, r(t) = (a cos t, a sin t, bt) .
E 4.3 Fie o curba denita prin parametrizarea r : I R
3
avand curbura si torsiunea
nenule. Urmatoarele armat ii sunt echivalente:
a) tangentele fac un unghi constant cu o direct ie xa;
b) normalele principale sunt perpendiculare pe o direct ie xa;
c) binormalele fac un unghi constant cu o direct ie xa;
d) raportul dintre curbura si torsiune este constant.
O curba care are una dintre aceste proprietat i se numeste elice.
E 4.4 Sa se arate ca o elice pentru care curbura este constanta este o elice cilindrica.
E 4.5 Sa se arate ca o elice pentru care k
1
(s) =
m
s
, unde m este o constanta, este o elice
conic a.
E 4.6 Sa se demonstreze ca urmatoarele curbe, denite prin parametrizarea r : R R
3
,
sunt elice
a) r (t) =
_
a(t sin t), a(1 cos t), 4a cos
t
2
_
;
25
26 SEMINARUL 4. FORMULELE LUI FRENET
b) r (t) = (a(3t t
3
), 3at
2
, a(3t + t
3
)) .
E 4.7 Se considera curba denita de parametrizarea r : R R
3
, r (t) =
_
t, t
2
,
2t
3
3
_
.

In
punctul M
0
(t = 1) se cere:
a) sa se determine versorii reperului Frenet;
b) sa se calculeze curbura si torsiunea;
c) sa se verice formulele lui Frenet;
d) sa se arate ca este o elice.
E 4.8 Se numeste curba Tit ieca o curba pentru care raportul
d
2
k
2
este constant, unde k
2
este torsiunea curbei

in punctul curent M, iar d este distant a de la un punct x la planul
osculator

in punctul M. Sa se arate ca curba denita prin parametrizarea
r : (0, ) R
3
r (t) =
_
at, bt
2
,
1
abt
3
_
,
cu a, b constante nenule, este o curba Tit eica, punctul x ind originea O.
E 4.9 Sa se demonstreze ca curba denita de parametrizarea r : R R
3
,
r (t) =
_
e
t
cos(t

3), e
t
sin(t

3), e
2t
_
,
este o curba Tit eica.
Seminarul 5
Teoremele fundamentale ale teoriei
diferent iale a curbelor
5.1 Exercit ii rezolvate
E 5.1 Sa se determine o curba plana pentru care se cunoaste curbura k
1
(s) = f(s),
f C(R), f(s) 0, s R.
Solut ie. Fie r : R R
2
, r(s) = (x(s), y(s)) o parametrizare naturala a curbei si
(s) unghiul determinat de axa Ox cu tangenta la curba n punctul r(s). Atunci
d
ds
= k
1
(s).
Prin integrare deducem
(s) =
_
s
0
f(s)ds +
0
,
unde
0
este o constant a. Cum (s) =
_
dx
ds
,
dy
ds
_
si este unghiul dintre vectorii si

i,
versorul axei Ox, deducem
dx
ds
= cos ,
dy
ds
= sin .
Prin integrare rezulta
x(s) =
_
s
0
cos (s)ds + x
0
,
y(s) =
_
s
0
sin (s)ds + y
0
,
27
28 SEMINARUL 5. TEOREMELE FUNDAMENTALE
x
0
, y
0
ind constante reale. Notand (s) =
_
s
0
f(s)ds,
_
X(s) =
_
s
0
cos (s)ds,
Y (s) =
_
s
0
sin (s)ds,
(5.1)
se obt ine
_
x(s) = X(s) cos
0
Y (s) sin
0
+ x
0
,
y(s) = X(s) sin
0
+ Y (s) cos
0
+ y
0
.
(5.2)
Formulele (5.1) constituie ecuat iile parametrice ale unei curbe plane
0
, iar formulele (5.2)
reprezinta ecuat iile parametrice ale unei curbe . Cele doua curbe au aceeasi curbura,
k
1
(s). Sa observam ca este imaginea curbei
0
printr-o izometrie de tipul I.
E 5.2 Sa se determine curba plana , regulata, a carei curbura este
a) k
1
(s) = 0;
b) k
1
(s) = a, unde a este o constanta reala pozitiva;
c) k
1
(s) =
a
a
2
+s
2
;unde a este o constanta reala strict pozitiva;
d) k
1
(s) =
1

2as
, s > 0, si a > 0 este o constanta reala.
Solut ie. a) Avem
(s) =
_
s
0
k
1
(s)ds = 0,
X(s) =
_
s
0
cos 0ds =
_
s
0
1ds = s,
Y (s) =
_
s
0
sin 0ds = 0.
Rezulta
_
x(s) = s cos
0
+ x
0
,
y(s) = s sin
0
+ y
0
.
.
Curba este inclusa ntr-o dreapta.
b) Avem
(s) =
_
s
0
k
1
(s)ds =
_
s
0
ads = as,
X(s) =
_
s
0
cos asds =
1
a
sin as,
Y (s) =
_
s
0
sin asds =
1
a
(1 cos as).
5.1. EXERCIT II REZOLVATE 29
Curba este inclusa ntr-un cerc de raza a.
c) Avem
(s) =
_
s
0
k
1
(s)ds =
_
s
0
a
a
2
+ s
2
ds = arctan
s
a
,
X(s) =
_
s
0
cos arctan
s
a
ds =
_
s
0
a

a
2
+ s
2
= a ln
_
cos arctan
s
a
1 + sin arctan
s
a
_
= a
_
ln a ln
_
_
(a
2
+ s
2
) + s
__
,
Y (s) =
_
s
0
sin arctan
s
a
ds =
_
s
0
s

a
2
+ s
2
=
_
(a
2
+ s
2
) a.
d) Avem
(s) =
_
k
1
(s)ds =
_
1

2as
ds =

2s
a
,
X(s) =
_
cos

2s
a
ds = a cos

2s
a
+

2as sin

2s
a
,
Y (s) =
_
sin

2s
a
ds = a sin

2s
a

2as cos

2s
a
.
E 5.3 Sa se arate ca daca o curba spat iala regulata are curbura zero atunci curba
este inclusa

intr-o dreapta.
Solut ie. Fie : I R
3
, o parametrizare naturala a curbei . Din Prima ormul a a lui
Frenet (F1) deducem
.
= k
1
(s) , deci
.
=

0. Rezulta (s) = c
1
, unde c
1


R
3
este un
vector constant. Cum (s) =
d
ds
, prin integrare deducem (s) = s c
1
+ c
2
, unde c
2


R
3
este un vector constant. Curba este inclusa n dreapta determinata de punctul M( c
2
)
si de vectorul director c
1
.
E 5.4 Sa se arate ca daca o curba spat iala regulata are curbura constanta, nenula, si
torsiunea constant a nula, atunci curba este inclusa

intr-un cerc.
Solut ie. Fie : I R
3
, o parametrizare naturala a curbei si k
1
(s) = a, constant,
k
2
(s) = 0. Torsiunea ind nula, curba este inclusa ntr-un plan ().
Formulele lui Frenet se scriu
.
= a ,
.
= a,
.

= 0.
30 SEMINARUL 5. TEOREMELE FUNDAMENTALE
Derivand (F1) deducem
..
+a
2
=

0. Rezulta
(s) = c
1
cos as + c
2
sin as,
(s) = c
2
cos as c
1
sin as,
unde c
1
, c
2


R
3
sunt vectori constant i. Deoarece si sunt versori ortogonali, deducem
c
1
c
2
= 0, | c
1
| = | c
2
| = 1. Cum (s) =
d
ds
, prin integrare deducem
(s) =
1
a
c
1
sin as
1
a
c
2
cos as + c
3
,
unde c
3


R
3
este un vector constant si avem
| (s) c
3
| =
1
a
| c
1
| =
1
a
.
Rezulta ca curba este inclusa ntr-un cerc, intersect ie dintre sfera de raza
1
a
si centrul
n punctul C( c
3
) si planul ().
E 5.5 Se considera curba denita de parametrizarea
r(t) =
_

_
(t, t
4
, 0), t < 0,
(0, 0, 0), t = 0,
(t, 0, t
4
), t > 0.
a) Aratat i ca aceasta parametrizare este regulata de clasa C
3
.
b) k
1
(t) = 0 daca si numai daca t = 0.
c) k
2
(t) = 0, t = 0.
E 5.6 Fie (I, r) = r(t), r : I R
3
o curba parametrizata regulata. Daca k
1
(t) = 0,
k
2
(t) = 0, pentru orice t I, atunci curba este cont inuta

intr-un plan.
E 5.7 Sa se determine curba : r = = c = c(s) din spat iul euclidian E
3
raportat la un
reper ortonormat, care are curbura si torsiunea constante, egale cu
1
2
, stiind ca reperul
Frenet asociat curbei

in punctul M
0
(1, 0, 0) , corespunzator lui s = 0, este determinat
de vectorii

t
0
=

0
_
0,
1

2
,
1

2
_
,
n
0
=
0
(1, 0, 0),

b
0
=

0
_
0,
1

2
,
1

2
_
.
Sa se demonstreze apoi ca normala principala

in ecare punct al curbei este perpendic-
ulara pe o direct ie xa.
5.1. EXERCIT II REZOLVATE 31
Solut ie. Formulele lui Frenet pentru curba se scriu
(F1)
.

t =
.
=
1
2
,
(F2)
.
n =
.
=
1
2
+
1
2

,
(F3)
.

b =
.

=
1
2
.
Derivand (F2) si t in and seama de (F1) si (F3), rezulta
..
=
1
2
.
+
1
2
.

=
1
2

sau
..
+
1
2
= 0,
care prin integrare da
(s) = a
1
cos
s

2
+ a
2
sin
s

2
. (5.3)

In condit ii init iale, s = 0,


0
= (0) = = a
1
, deci
(s) = cos
s

2
+ a
2
sin
s

2
, (5.4)
si
.
(s) =
1

2
sin
s

2
+ a
2
1

2
cos
s

2
.
Avem
.
(0) = a
2
1

2
=
1
2

0
+
1
2

0
,
deci
a
2
=

2
2

0
+

2
2

0
= (0, 1, 0) =

j,
si nlocuind n (5.4) se obt ine
(s) = cos
s

j sin
s

2
. (5.5)
32 SEMINARUL 5. TEOREMELE FUNDAMENTALE
Se observa ca (s)

k(0, 0, 1), () s, de unde ultimul raspuns. Din (F1) se obt ine apoi
(s) =
1

2
sin
s

2
+

j
1

2
cos
s

2
+
1

k.
Cum
.
(s) = (s) si (0) = M
0
, prin integrare rezulta
(s) = cos
s

2
+

j sin
s

2
+
s

k.
Curba este o elice cilindrica circulara.
5.2 Exercit ii propuse
E 5.8 Se considera curba denita de parametrizarea
r(t) =
_

_
(t, t
4
, 0), t < 0,
(0, 0, 0), t = 0,
(t, 0, t
4
), t > 0.
a) Aratat i ca aceasta parametrizare este regulata de clasa C
3
.
b) k
1
(t) = 0 daca si numai daca t = 0.
c) k
2
(t) = 0, t = 0.
E 5.9 Fie (I, r) = r(t), r : I R
3
o curba parametrizata regulata. Daca k
1
(t) = 0,
k
2
(t) = 0, pentru orice t I, atunci curba este cont inuta

intr-un plan.
E 5.10 Sa se determine o curba stiind ca trece printr-un punct x O, k
1
(s) = k
2
(s) =
1
s

2
, parametrul natural s ind calculat

incepand de la punctul O, iar

in punctul M
0
(s = 1),
versorii triedrului Frenet sunt

0
_
1

2
, 0,
1

2
_
,
0
(0, 1, 0) ,

0
_
1

2
, 0,
1

2
_
.
Seminarul 6
Puncte singulare
6.1 Exercit ii rezolvate
E 6.1 Se considera curba plana denita prin parametrizarea
r : (0, ) R
2
, r (t) =
_
9t
4
+ 1
9t
2
,
27t
4
+ 1
27t
3
_
, t > 0.
Sa se determine punctele singulare ale curbei si sa se precizeze natura lor.
Solut ie. Avem
r

(t) =
_
2t
2
9t
3
, 1
1
9t
4
_
.
Din condit ia |r

(t)| = 0 deducem ca t
0
=
1

3
este punct singular pentru r.

In punctul
t
0
=
1

3
avem
r

(t
0
) =
_
8, 4

3
_
,
r

(t
0
) =
_
24

3, 60
_
.
Prin urmare t
0
=
1

3
este un punct singular de tip (2, 3) pentru curba (punct de
ntoarcere cuspidal de spet a I).
E 6.2 Se considera curba plana denita prin parametrizarea
r : R R
2
, r (t) =
_
t
4
t
2
, t
2
_
.
Sa se determine punctele singulare ale curbei si sa se precizeze natura lor.
33
34 SEMINARUL 6. PUNCTE SINGULARE
Solut ie. Avem
r

(t) =
_
4t
3
2t, 2t
_
.
Din condit ia |r

(t)| = 0 deducem ca t
0
= 0 este unicul punct singular pentru r.

In punctul
t
0
= 0 avem
r

(t
0
) = (2, 2) ,
r

(t
0
) = (0, 0) , r
(4)
(t
0
) = (24, 0) .
Prin urmare t
0
= 0 este un punct singular de tip (2, 4) pentru curba (punct de ntoarcere
cuspidal de spet a a II-a).
E 6.3 Se considera curba plana denita prin parametrizarea
r : R R
2
, r (t) =
_
t
6
t
3
, t
3
_
.
Sa se determine punctele singulare ale curbei si sa se precizeze natura lor.
Solut ie. Avem
r

(t) =
_
6t
5
3t
2
, 3t
2
_
.
Din condit ia |r

(t)| = 0 deducem ca t
0
= 0 este unicul punct singular pentru r.

In punctul
t
0
= 0 avem
r

(t
0
) = (0, 0) , r

(t
0
) = (6, 6) ,
r
(4)
(t
0
) = (0, 0) , r
(5)
(t
0
) = (0, 0) , r
(6)
(t
0
) = (720, 0) .
Prin urmare t
0
= 0 este un punct singular de tip (3, 6) pentru curba (punct ordinar).
E 6.4 Sa se determine punctele singulare ale curbelor denite prin parametrizarile urmatoare:
a) r : R R
3
, r (t) =
_
a(t sin t), a(1 cos t), 4a cos
t
2
_
;
b) r : R R
3
, r (t) =
_
cos t cos
2 t
2
, sin t cos
2 t
2
, sin
t
2
_
.
Solut ie. a) Avem
r

(t) =
_
a (1 cos t) , a sin t, 2a sin
1
2
t
_
.
Din condit ia |r

(t)| = 0 deducem ca cos t = 1, sin t = 0, sin


1
2
t = 0, deci punctele
t
k
= 2k, k Z,
6.2. EXERCIT II PROPUSE 35
sunt puncte singulare pentru r.
b) Avem r

(t) =
_
sin t cos
2 1
2
t cos t cos
1
2
t sin
1
2
t
_
e
1
+
_
cos t cos
2 1
2
t sin t cos
1
2
t sin
1
2
t
_
e
2
+
_
1
2
cos
1
2
t
_
e
3
. Din condit ia |r

(t)| = 0
deducem ca cos
t
2
= 0, deci punctele
t
k
= (2k + 1) , k Z,
sunt puncte singulare pentru r.
6.2 Exercit ii propuse
E 6.5 Sa se determine punctele singulare ale curbelor plane denite la exercit iile 1.6, 1.8,
1.15, 1.14, si sa se precizeze natura lor.