Sunteți pe pagina 1din 5

Fidelizarea consumatorului roman, piatra de incercare a fiecarui retailer local

Fii primul care comenteaza Alina Apetrei, 6 Noiembrie 2008


In medie, 50% din deciziile de cumparare au loc in fata raftului, decizia finala de achizitionare a unui produs fiind determinata, in majoritatea cazurilor, de comunicarea din cadrul magazinului. Contectarea cu brandurile preferate si intelegerea nevoilor distincte pentru fiecare client in parte reprezinta, in opinia specialistilor in marketing, cateva din metodele care vor asigura, pe viitor, loializarea unui consumator roman infidel unei singure marci de produs.

Slide 1

OgilvyAction: ei care !c"imba marci cumpara mai mult decat con!umatorii loiali

Slide 2 #en!itatea retailului modern

Slide $

%omanii merg mai de! la cumparaturi in 2008

Slide &

%aportul calitate'pret, printre ingri(orarile romanilor in conte)tul crizei *inanciare

+rei publicitate pe ace!t !ite,

Slide'ul 1 din & OgilvyAction: Cei care schimba marci cumpara mai mult decat consumatorii loiali

Vezi slide-ul urmator

u toate ca ma!!'media creeaza decizia initiala de cumparare, ma(oritatea con!umatorilor i!i !c"imba alegerea odata a(un!i in magazine, !e arata intr'un !tudiu realizat de OgilvyAction !i prezentat in cadrul evenimentului S"opper -ar.eting on*erence 2008/

0n!trumentul *olo!it in elaborarea !tudiului a *o!t S"opper Analytic!, *iind luate in calcul minimar.eturile !i "ipermar.eturile din $1 de piete din lume/ Studiul a *o!t realizat in perioada *ebruarie'martie 2008 !i octombrie 2008, pe un e!antion de 600 de per!oane/ A *o!t *olo!ita metoda interviului inainte !i dupa ie!irea din magazine/ 2Am veri*icat ce !e intampla cu marcile din anumite categorii, cum evolueaza volumele de vanzari, cum in*luenteaza !i activitatile de comunicare ace!te decizii luate in magazine/ Acea!ta cercetare a luat in di!cutie !a!e categorii de produ!e ' bere, ca*ea, produ!e de ingri(ire a pielii, tutun, !ampon !i bauturi nonalcoolice/ 0n %omania am adaugat categoria !nac.'urilor !i mezelurilor3, a declarat Andy 4ita, 5u!ine!! 6nit #irector/ 7otrivit !tudiului, cel putin 889 din con!umatori aveau in minte produ!ul pe care doreau !a'l cumpere inca de la intrarea in magazin/ 0n !c"imb, &09 din ace!ti re!pondenti !i'au !c"imbat optiunile de cumparare la ie!irea din magazine/ -ai mult, 89 din con!umatori aleg categorii de produ!e pe care nu !i le'au propu!/ 7e de alta parte, *emeile reactioneaza mai bine la impul!ul de cumparare, ac"izitionand de *oarte multe ori acelea!i marci nominalizate la intrarea in magazin/ 0n plu!, ace!tea ob!erva mult mai u!or activitatile de comunicare din interiorul canalelor de retail/ #e a!emenea, printre marcile de produ!e care inregi!treaza *luctuatii in *idelitatea cumparatorilor !e numara c"ip!urile :in cadrul minimar.eturilor; !i !ampoanele :in "ipermar.eturi;/ on!umatorii pre*era !a platea!ca in minimar.eturi cu bani in numerar, in timp ce in "ipermar.eturi opteaza deopotriva pentru ca!" :619;, tic"ete de ma!a :289; !i carduri :119;/

Densitatea retailului modern

u o cre!tere anuala con!tanta, %omania a a(un! !a aiba, in 200<, un "ipermar.et, un !upermar.et mare !i 18 !upermar.eturi mici la 1 mil/ de locuitori, potrivit !tudiului S"opper =rend! 2008, realizat de Niel!en %omania/

A!t*el, con!umatorii romani bene*iciau, anul trecut, de un numar de 8&$ de magazine, vizibil mai mic *ata de =urcia :2/&88 de magazine; !au 6craina :1/126 magazine;/ 7otrivit cercetarii, in >uropa de +e!t e)i!tau, in 200<, 6/800 de "ipermar.eturi, numarul ace!tora cre!cand cu 10 pe an, 8/800 de !upermar.eturi mari :?880@an; !i 80/000 de !upermar.eturi mici :?1/000@an;/ 4a nivelul regiunii *iecare un milion de locuitori avea 1& "ipermar.eturi, &0 de !upermar.eturi mari !i 101 !upermar.eturi mici/

Romanii merg mai des la cumparaturi in 2008

20n urma cercetarii realizate in perioada ianuarie'*ebruarie 2008 am ob!ervat o cre!tere a *recventei de vizitare a comertului modern/ A!t*el, romanii *recventeaza cam de doua ori pe !aptamana comertul modern, in timp de media lunara e!te de aproape 6 vizite3, !pune 5ogdana 5alta!iu, lient Sale!AService -anager Niel!en %omania/ 8&9 din romani viziteaza in medie pe luna una'doua branduri de magazine, in timp ce in Serbia procentul !e !itueaza in (urul valorii de <<9, con*orm !tudiului/ Bipermar.eturile reprezinta locurile care atrag cele mai mari c"eltuieli din bugetul unui con!umator/ A!t*el, romanii aloca cumparaturilor lunare 1<$ de euro, in timp ce locuitorii din Serbia c"eltuie!c in medie $11 euro, Crecia :$28 euro;, Slovenia :$26 euro; !i roatia :$88 euro;/ 0n ciuda unui buget redu!, e)perienta de cumparare e!te de*inita de 269 din romani drept o 2adevarata placere3/ 2 u toate ace!tea, !unt multi cumparatori care trec pe langa oportunitatile care li !e o*era in magazine/ Si a!ta deoarece de cele mai multe cumpara pe pilot automat/ am <09 din comportamentul de ac"izitie !e intampla !ub acea!ta *orma/ Nu !untem in!a complet inc"i!i e)perimentarii de produ!e noi3, declara 5ogdana 5alta!iu/ 7otrivit aceluia!i !tudiu, 6&9 din re!pondenti au precizat ca !unt di!pu!i !a incerce un nou !ortiment de dulciuri in !c"imbul celui obi!nuit, iar 8$9 pot !a opteze pentru alta marca de lactate/ 0n !c"imb, doar $29 din romanii intervievati !'au aratat di!pu!i !a'!i !c"imbe produ!ele de ingri(ire per!onala, *ata de cei 869 din locuitorii Serbiei participanti la !tudiu/ Aceea!i reticenta *ata de !c"imbarea marcii de ca*ea con!umata au mani*e!tat'o !i $$9 din re!pondentii romani/ 0n ceea ce prive!te provenienta brandurilor con!umate, 8$9 din romani au declarat ca

opteaza de regula pentru produ!e alimentare *abricate in %omania, 8<9 *olo!e!c produ!e co!metice din import !i &89 produ!e de curatenie tot din import/

Raportul calitate-pret, printre ingri orarile romanilor in conte!tul cri"ei #inanciare

7entru ca preturile !e pot corela cu ceea ce in!eamna ingri(orarea la nivel mondial *ata de rece!iune, principalele ingri(orari ale oamenilor, la nivel global, !unt economia, ec"ilibrul viata'munca, cre!terea *acturilor !i cre!terea preturilor la produ!ele alimentare/ 24a noi !ituatia e!te putin di*erita intrucat romanii !unt preocupati in continuare de un raport bun calitate'pret, !unt preocupati !a ga!ea!ca in magazine produ!e de calitate/ 7rintre ingri(orarile la nivel local in !itutia *inanciara actuala !e numara cre!terea *acturilor la utilitati, !anatate, ec"ilibrul viata'munica3, a*irma 5alta!iu/ 7rincipalele ma!uri la care romanii ar recurge in caz de rece!iune ar *i reducerea c"eltuielilor privind ac"izitionarea de "aine noi :869;, modernizarea te"nologiei :889;, amanarea inlocuirii articolelor ca!nice ma(ore :&89;, renuntarea la di!tractii in ora! :&19;, in timp ce doar 169 au ra!pun! ca ar opta pentru marci de alimente mai ie*tine/

S-ar putea să vă placă și