Sunteți pe pagina 1din 21

S-A SOLICITAT AUTENTIFICAREA PREZENTULUI INSCRIS:

REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE Garajul lui Smiley

I.

ORGANIZATOR

1. Organizatorul Loteriei Publicitare Garajul lui Smiley (denumita in continuare Promotia) este Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, o societate comerciala romana cu sediul in Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319G, Atrium Building, etajele 1-2, Romania, numar de ordine in Registrul Comertului J40/433/15.01.1999, CIF RO 11952970, Capital social subscris 1.593.747.500 RON, din care capital social varsat 1.269.560.000 RON si 87.500.000 Euro, avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal in scopul Reclama, Marketing si Publicitate si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3076 (denumita in continuare Organizatorul sau Cosmote). Promotia este organizata pe baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare Regulamentul Oficial), intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata. 2. Participarea la Promotie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la Promotie, Participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial. 3. Regulamentul Oficial precum si detaliile Promotiei sunt disponibile in mod gratuit, pe toata Perioada Promotiei, pe site-ul oficial al Organizatorului (www.cosmote.ro), pe site-ul dedicat Promotiei (www.garajulluismiley.ro) precum si in magazinele Cosmote si ale SC Germanos Telecom Romania SA (societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 7A, etaj 5-8, Sector 1, Romania inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/827/2009, CIF RO 12835471, denumita in continuare Germanos) de pe teritoriul Romaniei, in timpul programului afisat. Participantii pot obtine detalii suplimentare privind tipul premiilor, modalitatea de acordare a premiilor precum si alte aspecte referitoare la Promotie, prin apel de pe un numar de telefon Cosmote la numarul 1234 de luni pana duminica, intre orele 07.00-23.00, gratuit numai pe teritoriul Romaniei. Daca participantii sunt in roaming pot apela numarul de telefon +40766121234, suportand tariful normal perceput de operatorul gazda pentru traficul de apeluri catre Romania.

II.

SCOPUL

1. Prezenta Promotie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, actualizata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si are ca scop promovarea serviciului de reincarcare al cartelelor de voce preplatite Cosmote, prin orice metoda de reincarcare cu exceptia transferului de credit. 2. Transferul de credit reprezinta un serviciu disponibil la cartelele preplatite prin care un utilizator al unei Cartele preplatite Cosmote are posibilitatea de a-si transfera creditul reincarcat n ultimele 3 luni, n conditiile n care contul sau se afla inca in perioada de valabilitate, pe o alta Cartela preplatita Cosmote.

III.

DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI

1. Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei pe perioada de 1 (o) luna, respectiv de la data de 15 iulie 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 august 2011 ora 23:59:59 (denumita in continuare Perioada), in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. 2. Promotia poate fi prelungita de catre Organizator prin Act Aditional la prezentul Regulament Oficial.

IV.

PARTICIPANTII CONDITII DE PARTICIPARE SI ELIGIBILITATE

1. La Promotie poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica avand cetatenie romana, precum si cetatenii straini rezidenti pe teritoriul Romaniei (care pot face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara), care au implinit varsta de 18 ani la data demararii Promotiei si care indeplinesc si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare "Participantii"). 2. Pentru a fi eligibil pentru a participa la Promotie si a putea castiga unul dintre premiile oferite de Cosmote in urma Tragerilor la Sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ: (i) Participantii trebuie sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Promotiei. Participantii cu varsta mai mica de 18 ani la data inceperii Promotiei, nu pot participa la Promotie si nu li se pot acorda Premii in cadrul Promotiei. (ii) Participantii trebuie sa fie utilizatori de cartele preplatite de voce Cosmote la momentul Tragerii la Sorti. Prin cartela preplatita de voce Cosmote sau cartela prepaid Cosmote se intelege orice cartela (SIM) aflata in oferta comerciala a COSMOTE, cu exceptia cartelei FROG si a cartelei INTERNET, care va permite utilizatorului sau, dupa activare, conectarea la Reteaua COSMOTE si accesul la Serviciile preplatite de voce sau voce si date, furnizate de COSMOTE. Cartela preplatita/prepaid de voce Cosmote eligibila sa participe in prezenta Promotie va fi denumita in continuare Cartela. (iii) Participantii trebuie sa efectueze reincarcari ale propriei Cartele utilizand orice metoda de reincarcare cu exceptia transferului de credit, conform cerintelor de la punctul V - MECANISMUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI. Participantii trebuie sa fie utilizatori ai aceleiasi Cartele, atat la momentul inscrierii in Promotie cat si la momentul validarii ca si castigatori. (iv) Participantii sa nu fie angajati ai Cosmote, Germanos sau SC Fieldstar SRL (societate comerciala cu sediul in Bucuresti, str. Londra nr. 32, Sector 1, Romania inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9824/2003, CIF RO 15600992, denumita in continuare Field Star) sau sotii/sotiile sau rudele acestora pana la gradul II inclusiv. (v) Participantii sa nu utilizeze sau sa nu fi utilizat serviciile Cosmote in mod fraudulos. (vi) Participantii accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la Promotie, Participantii vor fi considerati a-si fi insusit prevederile prezentului Regulament Oficial, consimtind astfel la aplicabilitatea integrala a prezentului Regulament Oficial fata de ei. 3. Se prezuma ca fiecare Participant detine cu titlu legal Cartela care corespunde numarului de telefon cu care acesta participa la Promotie sau autorizarea expresa a proprietarului Cartelei de a folosi respectiva Cartela si de a participa la Promotie. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica titlul Participantului asupra Cartelei corespunzatoare numarului de telefon cu care acesta participa la Promotie si nu poate fi tinut raspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizari neautorizate. Titlul legal asupra Cartelei se dovedeste prin prezentarea acesteia. 4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa nu includa in Tragerile la Sorti pe acei Participanti care au fost suspendati (inclusiv pentru frauda), dezactivati, au migrat la un abonament Cosmote sau s-au portat catre o alta retea de telefonie mobila.

V.

MECANISMUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI

1. Participantul care efectueaza o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata sa fie de minim 5 euro credit reincarcat in Perioada Promotiei, utilizand orice metoda de reincarcare cu exceptia transferului de credit si care indeplineste si celelalte criterii de participare si eligibilitate prevazute la articolul IV, va fi inscris automat pentru Tragerea la Sorti pentru castigarea unui Premiu. Prin incarcarea unui credit pe Cartela, Participantul va putea beneficia de Serviciile aflate in oferta comerciala a Cosmote, incluzand, fara a se limita la: activarea unei extraoptiuni, transmiterea de mesaje scrise, convorbiri in retea sau in alte retele nationale si internationale fixe si mobile, etc. 2. Fiecare 1 (un) Euro credit reincarcat pe perioada Promotiei inseamna 1 (o) sansa de castig pentru Participanti, cu conditia cumularii unei valori minime de 5 (cinci) Euro credit reincarcat in conditiile de mai sus. In cazul in care valoarea cumulata reincarcata depaseste valoarea de 5 EURO si nu reprezinta o valoare intreaga, numarul sanselor se va rotunji la valoarea cea mai apropiata de o valoare intreaga. De exemplu, daca un participant a acumulat o valoare de 5,50 Euro credit, va avea 6 sanse de castig insa daca va acumula o valoare de 5,40 Euro credit va avea 5 sanse de castig. 3. La momentul intrarii in mod automat in Promotie, numarul de telefon Cosmote al Participantilor este inregistrat si memorat in sistemul tehnic utilizat de Organizator pe Perioada Promotiei. Intrarea automata in Promotie implica acceptul Participantului de a primi mesaje cu continut promotional privind Promotia. 4. Participantii vor putea sa solicite gratuit, in orice moment, sa nu mai primeasca mesaje cu continut promotional privind Promotia prin trimiterea unui SMS gratuit cu textul STOP SMS la numarul de telefon 770. Ulterior acestei solicitari, Participantul nu va mai primi niciun mesaj cu continut promotional privind Promotia de la data trimiterii acestuia si pana la data incetarii Promotiei, insa va continua sa participe in Promotie, fiind eligibil pentru Tragerile la Sorti si castigarea unui Premiu, cu conditia indeplinirii celorlate criterii de eligibilitate. Participantul poate opta sa primeasca din nou mesaje promotionale despre Promotie (si sa reintre in Promotie) prin transmiterea unui SMS gratuit cu textul START de pe numarul de telefon Cosmote, la numarul de telefon 770. 5. Participantii care nu doresc sa participe automat la Promotie, pot opta, in orice moment, pentru renuntarea la dreptul de a participa la Promotie prin transmiterea unui SMS gratuit cu textul STOP JOC de pe numarul de telefon Cosmote cu care au intrat in Promotie, la numarul de telefon 770 valabil pe toata durata Promotiei. Ulterior acestei solicitari, Participantul nu va mai primi niciun mesaj cu continut promotional privind Promotia de la data trimiterii acestuia si pana la data incetarii Promotiei, fiind totodata exclus din Tragerile la Sorti pentru acordarea Premiilor. 6. Clientul poate opta sa se reinscrie in Promotie si sa primeasca din nou mesaje cu continut promotional privind Promotia prin transmiterea unui SMS gratuit cu textul START de pe numarul de telefon Cosmote cu care a intrat in Promotie, la numarul de telefon 770. Odata cu transmiterea unui SMS la 770 cu textul START, Participantul va reintra in Promotie si va primi mesaje cu continut promotional privind Promotia. Totodata, Sansele acumulate pe Perioada Promotiei pana la momentul transmiterii SMS-ului cu textul STOP conform articolului 5 de mai sus, vor fi reportate in cazul in care Participantul va opta sa reintre in Promotie si se vor adauga la sansele acumulate de catre Participant dupa reintrarea Participantului in Promotie (prin transmiterea unui SMS cu textul START la numarul 770). 7. In afara valorilor reincarcate, PARTICIPANTILOR NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO ALTA CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, iar PARTICIPAREA LA PROMOTIE ESTE GRATUITA PENTRU TOTI PARTICIPANTII CARE REINCARCA MINIM 5 EURO IN PERIOADA PROMOTIEI (15.07.2011 14.08.2011). In acest sens, toti Participantii sunt inscrisi gratuit si in mod automat in Promotie in momentul indeplinirii conditiilor de mai sus.

VI.

PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE

1. In cadrul Promotiei Organizatorul va acorda urmatoarele premii, denumite in continuare, in mod generic Premiile, pentru Perioada 15.07.2011 14.08.2011: a) 1 (un) premiu constand intr-o Canapea Portbagaj, in valoare de piata de 17.150 RON fara TVA, respectiv 21.266 cu TVA (denumit Marele Premiu);

si
b) 10 (zece) Premii Speciale care constau in: Bean bag (fotoliu puf), in valoare de piata egala cu 400 RON fara TVA, respectiv 496 RON cu TVA, 1 bucata Bomerang, in valoare de piata egala cu 150 RON fara TVA, respectiv 186 RON cu TVA, 1 bucata Palarie coloniala, in valoare de piata egala cu 250 RON fara TVA, respectiv 310 RON cu TVA, 1 bucata Telefon mobil vechi, in valoare de piata egala cu 300 RON fara TVA, respectiv 372 RON cu TVA, 1 bucata Otamatone (jucarie japoneza), in valoare de piata egala cu 300 RON fara TVA, respectiv 372 RON cu TVA, 1 bucata Casetofon anii `80, in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata Camera foto,in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata Televizor portabil mic, in valoare de piata egala cu 250 RON fara TVA, respectiv 310 RON cu TVA, 1 bucata Bat care aduce ploaia, in valoare de piata egala cu 100 RON fara TVA, respectiv 124 RON cu TVA, 1 bucata Masca venetiana, in valoare de piata egala cu 100 RON fara TVA, respectiv 124 RON cu TVA, 1 bucata 2. Valoarea comerciala totala (cumulata) a Premiilor este egala cu 19.400,00 LEI fara TVA, respectiv 24.056,00 RON cu TVA. 3. In cadrul acestei Promotii Premiile se vor acorda intocmai si nu este posibila inlocuirea niciunuia dintre Premiile oferite cu alte Premii sau beneficii. De asemenea, niciunul dintre aceste Premii nu poate fi compensat in bani.

VII.

DESEMNAREA C ASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

A. Selectarea castigatorilor 1. Identificarea participantilor castigatori se va face prin trageri la sorti electronice, astfel incat factorul uman sa nu poata interveni in desemnarea castigatorilor (denumite in continuare Trageri la Sorti). Tragerile la Sorti se vor efectua separat, pentru fiecare Premiu Special in parte, cat si pentru Marele Premiu. 2. Pentru desemnarea castigatorilor se va crea o baza de date, administrata de Organizator in care vor fi inregistrate numerele de telefon Cosmote ale Participantilor la Promotie care indeplinesc cerintele de participare enumerate la art. IV si V din prezentul Regulament Oficial. 3. Tragerile la Sorti vor avea loc la sediul Organizatorului, in prezenta unei Comisii de extragere formate din persoane desemnate de Organizator. La Tragerile la Sorti pot participa si un notar si/sau reprezentatii Ministerului de Finante si ai Inspectoratului General al Politiei Romane, in calitate de observatori, fara a face parte din Comisia de extrageri. Dupa efectuarea Tragerilor la Sorti se va

redacta un Proces Verbal al extragerii, in care se vor mentiona numerele de telefon extrase ca si castigatoare si Premiul aferent acestora, rezervele acestor numere cat si alte aspecte. 4. Pentru fiecare numar de telefon Cosmote extras ca si castigator al unui Premiu, se vor extrage si cate 3 numere de rezerva. 5. Tragerile la Sorti pentru Perioada 15.07.2011 - 14.08.2011 vor avea loc in data de 17.08.2011. Vor participa la Tragerile la Sorti din data de 17.08.2011 toti Participantii care au efectuat o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata sa fie de minim 5 euro credit reincarcat in perioada 15.07.2011 14.08.2011. B. Acordarea premiilor si validarea castigatorilor

Aspecte generale
1. Dupa desemnarea Participantilor castigatori in urma Tragerilor la Sorti, Organizatorul va incerca sa contacteze telefonic pe fiecare dintre acestia la numerele de telefon Cosmote extrase la Tragerile la Sorti, pentru a-i informa despre modalitatea si conditiile in care pot intra in posesia Premiului. In decurs de o saptamana de la data aferenta Tragerilor la Sorti prin care au fost extrasi ca si castigatori, Participantii vor fi sunati de cel putin 3 ori, in intervalul orar 09.00 21.00, la o distanta de minim 2 ore intre apelurile telefonice. 2. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care Participantii nu raspund la apelurile reprezentantilor Cosmote, nu se afla in aria de acoperire Cosmote, au telefonul defect, au mesageria neactivata sau supraincarcata, nu vorbesc limba romana, au handicap auditiv sau de alta natura sau pentru orice situatii in care Participantii nu pot fi contactati in termenul mai sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu Participantii, atunci acestia vor fi declarati necastigatori si se va trece la contactarea telefonica a Participantilor de rezerva, in ordinea tragerii acestora la sorti. 3. Totodata, Cosmote nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanelor care raspund la aceste apeluri si nici pentru datele de identificare oferite de fiecare dintre acestia necesare validarii ulterioare ca si castigatori. Sunt luate in calcul datele de validare oferite la primul apel al Organizatorului la care s-a primit raspuns. Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de drepturile de utilizare a Cartelei. 4. Fiecare Participant castigator, consimte ca numele si prenumele precum si Premiul acordat sa fie facute publice in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2). 5. In timpul convorbirii telefonice, fiecare Participant extras ca si castigator va fi invitat de catre consultantii Cosmote sa furnizeze numele complet, codul numeric personal, serie si numar act de identitate, adresa de domiciliu/resedinta cat si seria Cartelei cu care a participat la Promotie. In cadrul convorbirii telefonice, Participantului Castigator i se cere acceptul pentru primirea Premiului si pentru procesarea datelor sale cu caracter personal sus-mentionate in scopul prezentei Promotii (conform art. VIII. PROTECTIA DATELOR PERSONALE de mai jos), sub sanctiunea neacordarii Premiului. Fiecare Participant extras ca si castigator prin Tragere la Sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii telefonice, cu privire la refuzul de a intra in posesia Premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre consultantul Cosmote si se considera a fi irevocabil, Cosmote declarand necastigator asemenea Participant si trecand la contactarea telefonica a Participantilor de rezerva, in ordinea extragerii acestora. 6. Totodata, in timpul convorbirii telefonice fiecare Participant extras ca si castigator va fi informat de procedura care trebuie urmata pentru a fi validat ca si castigator si pentru a intra in posesia Premiului castigat, dupa cum aceasta procedura este descrisa mai jos, pentru fiecare tip de Premiu in parte.

Procedura de validare a castigatorului unui Premiu Special si acordarea Premiilor Speciale


7. In cursul discutiei telefonice, se va stabili impreuna cu Participantul extras ca si castigator al unui Premiu Special atat locatia (magazin Cosmote sau Germanos de pe teritoriul Romaniei) cat si perioada

in care Participantul isi poate ridica Premiul Special. Dupa agrearea telefonica de Cosmote si Participant a locatiei de unde Premiul Special se poate ridica nu mai este acceptabila propunerea ulterioara a Participantului de a-si alege o alta locatie pentru ridicarea Premiului Special. Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorilor necesare pentru a intra in posesia Premiilor Speciale. 8. De la data stabilita telefonic, Participantul va mai avea un termen de gratie de 5 zile in care se poate prezenta la locatia respectiva pentru indeplinirea procedurii de validare ca si castigator al Premiului Special. In situatia in care Participantul nu se va prezenta in acest termen, va fi descalificat si va pierde posibilitatea de a intra in posesia Premiului Special. 9. Premiul Special se poate ridica personal de catre Participantul validat ca si castigator sau prin reprezentant, in baza unei procuri notariale autentice, conform art. 16 de mai jos. 10. Pentru a fi validat ca si castigator si pentru a putea intra in posesia Premiului Special, Participantul va trebui sa se prezinte la locatia stabilita in cadrul discutiei telefonice cu documentele de identitate in original (impreuna cu certificatul de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara, atunci cand este cazul) si Cartela SIM corespunzatoare numarului de telefon Cosmote extras la tragerea la sorti. Aceste documente cat si Cartela SIM se vor prezenta personalului aflat in locatie pentru validarea sa ca si castigator. 11. Totodata fiecare Participant extras ca si castigator al unui Premiu Special va fi informat telefonic ca va putea intra in posesia Premiului doar dupa semnarea unei Declaratii pe proprie raspundere cu privire la detinerea cu titlu legal a Cartelei castigatoare, precum si a unui Proces Verbal de predare-primire a Premiului, la care se va anexa o copie a actului de identitate a Participantului validat ca si castigator.

Procedura de validare a castigatorului Marelui Premiu si acordarea Marelui Premiu


12. In cursul discutiei telefonice, se va stabili impreuna cu Participantul extras ca si castigator al unui Mare Premiu atat locatia (magazin Cosmote sau Germanos de pe teritoriul Romaniei) cat si perioada in care Participantul poate veni pentru a prezenta documentele de identitate in original (impreuna cu certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara, atunci cand este cazul) si Cartela SIM corespunzatoare numarului de telefon Cosmote extras la Tragerea La Sorti. Dupa agrearea telefonica de Cosmote si Participant a locatiei, nu mai este acceptabila propunerea ulterioara a Participantului de a-si alege o alta locatie pentru prezentarea Documentelor si a Cartelei SIM. Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorilor necesare pentru prezentarea documentelor de identificare si Cartelei SIM. Aceste documente cat si Cartela SIM se vor prezenta personalului aflat in locatie pentru validarea Participantului ca si castigator. De la data stabilita telefonic, Participantul va mai avea un termen de gratie de 5 zile in care se poate prezenta la locatia respectiva pentru indeplinirea procedurii de validare ca si castigator al Marelui Premiu. In situatia in care Participantul nu se va prezenta in acest termen, va fi descalificat si va pierde posibilitatea de a intra in posesia Marelui Premiu. 13. Dupa prezentarea documentelor si a Cartelei SIM la locatia stabilita, Participantul va completa o Declaratie pe proprie raspundere cu privire la detinerea cu titlu legal a Cartelei care va cuprinde si un Formular de livrare a Marelui Premiu. La acest document se va atasa si o copie a actului de identitate. 14. In ceea ce priveste livrarea Marelui Premiu, Cosmote va suporta toate cheltuielile de livrare la adresa mentionata de Participant in formularul de livrare completat in magazin. Livrarea Marelui Premiu se va face in termen de maxim 15 zile de la validarea Participantului declarat castigator al Marelui Premiu (conform procedurii descrise mai sus). In aceasta perioada curierul si/sau consultantii Cosmote vor contacta pe Participant in vederea livrarii Marelui Premiu, de cel putin 3 ori, in intervalul orar 09.00 21.00, la o distanta de minim 2 ore intre apelurile telefonice. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat sau nu se poate face livrarea din cauze care tin de persoana Participantului, Participantul va fi descalificat si va pierde posibilitatea de a intra in posesia Marelui Premiu. 15. La momentul livrarii Marelui Premiu, Participantul va semna un Proces Verbal predare-primire a Premiului.

Alte aspecte
16. In cazul in care un Participant extras castigator al unuia dintre Premiile acordate in aceasta Promotie se afla in imposibilitate de a se deplasa, procedura de validare cat si predarea/primire a Premiului se poate face prin intermediul unei persoane imputernicite de catre Participantul extras ca si castigator, in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Prin procura autentificata se va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv Declaratia pe proprie raspundere cu privire la detinerea cu titlu legal a Cartelei de catre Participatul extras ca si castigator, Organizatorul fiind exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a Premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta. 17. In situatia in care unii Participanti extrasi ca si castigatori nu se vor prezenta pentru validarea lor ca si castigatori si /sau nu se vor prezenta sa isi ridice Premiile castigate sau Premiile nu se vor putea transmite catre acestia in termenele si conditiile mentionate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul va fi indreptatit sa descalifice pe respectivul Participant si sa procedeze la contactarea rezervelor pentru alocarea Premiului respectiv. 18. Premiile Promotiei vor fi acordate castigatorilor (inclusiv Participantilor de rezerva declarati castigatori) daca acestia indeplinesc cumulativ conditiile de mai jos: Participantii extrasi ca si castigatori sa nu fie declarati descalificati, ca urmare a nerespectarii prevederilor sau neindeplinirii conditiilor din prezentul Regulament Oficial; Comunicarea cu Participantul castigator este posibila in termenele mentionate in prezentul Regulament Oficial; Participantul nu refuza si nu face opozitie la procesarea datelor sale cu caracter personal in scopul prezentului Regulament Oficial; In termenul stabilit prin prezentul Regulament Oficial si comunicat telefonic de catre consultantul Cosmote, Participantul extras ca si castigator al unui Premiu Special se prezinta personal la locatia agreata telefonic in vederea validarii sale ca si castigator si a ridicarii Premiului Special/ sau In termenul stabilit prin prezentul Regulament Oficial si comunicat telefonic de catre consultantul Cosmote, Participantul desemnat castigator al Marelui Premiu se prezinta personal la locatia agreata telefonic in vederea validarii sale ca si castigator si a ridicarii Marelui Premiu a completarii Formularului de livrare. De asemenea, Marele Premiu sa poata fi livrat in termenul stabilit in Regulament la locatia stabilita in Formularul de livrare completat de Participantul; Participantul prezinta Organizatorului acte de identitate valabile in original (impreuna cu certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara si procura autentica in original, atunci cand este cazul), ale caror date trebuie sa coincida cu cele indicate consultantului Cosmote in convorbirea telefonica si cartela SIM Cosmote a carei serie trebuie sa coincida cu cea inregistrata in sistemul tehnic al Organizatorului. Participantii extrasi ca si castigatori prezinta toate documentele solicitate (o copie fiind pastrata de Cosmote) si semneaza Procesul Verbal de acceptare a Premiului si Declaratia pe proprie raspundere cu privire la detinerea cu titlu legal a Cartelei prezentate personal sau prin reprezentantul cu procura autentica (dupa cum este cazul) la momentul prezentarii la locatia stabilita pentru ridicarea/livrarea Premiului. 19. In cazul in care Participantul intruneste toate conditiile de acordare a Premiului conform celor descrise mai sus acesta este validat ca si castigator si intra in posesia Premiului. 20. Daca, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, nu este posibila validarea castigatorilor sau intrarea acestora in posesia Premiului, Cosmote este indreptatit sa descalifice respectivul Participant si sa procedeze la contactarea Participantilor de rezerva, in vederea validarii acestora ca si castigatori si alocarea Premiilor catre acestia. Daca lista celor 3 castigatori de rezerva aferenti fiecarui Participant extras castigator va fi epuizata fara a fi posibila validarea acestora ca si castigatori si/sau alocarea Premiilor in conditiile prezentului regulament Oficial, inclusiv datorita neprezentarii Participantului in vederea ridicarii Premiului, Organizatorul va anula Premiul in cauza.

VIII.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

1. Prin participarea la Promotie, Participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile numerele de telefon ale Participantilor la Promotie. 2. De asemenea, prin participarea la Promotie, Participantii consimt ca in cazul in care vor fi extrasi ca si castigatori in urma Tragerilor la Sorti sa furnizeze urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, serie si numar act de identitate, adresa de domiciliu/resedinta. Aceste date vor fi colectate, inregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase si prelucrate de catre Organizator in scopul Promotiei si al prezentului Regulament Oficial. Totodata, Participantii extrasi ca si castigatori isi dau acordul expres ca aceste date fie prelucrate in scopul Promotiei si al prezentului Regulament Oficial de catre Imputernicitul Cosmote (prin Imputernicit intelegandu-se, in sensul legii 677/2001, societatile care prelucreaza datele cu caracter personal in numele Cosmote), respectiv: - Germanos avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul Reclama, Marketing si Publicitate inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 5155; - Field Star avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul Reclama, Marketing si Publicitate inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr.3083; 3. Prin participarea la Promotie, Participantii isi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial in scopul Promotiei. Participantii care au solicitat sa iasa din Promotie sau sa nu mai primeasca mesaje cu continut promotional privind Promotia (art. V.MECANISMUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI) nu vor mai primi asemenea mesaje. 4. Prin prezentul Regulament Oficial Participantii castigatori inteleg si consimt ca, in baza legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si Premiile acordate acestora. 5. Refuzul unui Participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Promotiei de catre Cosmote, Germanos si Field Star cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Cosmote, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea Premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat. 6. De asemenea, atribuirea si acordarea Premiilor poate fi, in conformitate cu strategia Organizatorului, un eveniment public. Astfel, cu conditia ca Participantul castigator sa-si fi dat acordul in mod expres si neechivoc in acest sens, Organizatorul poate face publice persoana, imaginea si vocea Participantilor castigatori si le poate folosi in materiale audio si video fara niciun fel de obligatie de plata in sarcina Organizatorului in contrapartida. 7. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Perioada Promotiei. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Promotiei si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 8. Participantul are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). 9. Totodata, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

10. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

IX.

TAXE SI IMPOZITE

1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru Premiile acordate la prezenta Promotie in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, acolo unde este cazul. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu Premiile acordate la prezenta Promotie revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori, care vor intra in posesia unui Premiu. X. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

1. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determin imposibilitatea participarii clientilor Cosmote sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor GSM, ca de exemplu: incarcarea retelei, apelarea incorecta a numerelor destinate Promotiei, iesirea din aria de acoperire Cosmote, consumarea creditului aferent cartelei Cosmote, iesirea de pe teritoriul Romaniei si utilizarea serviciului de roaming etc. 2. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi implicat in niciun litigiu fata de Participanti, legat de detinerea cu titlu valabil a Cartelei cu care participa la Promotie, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizarii neautorizate a acestora.

XI.

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI

1. Regulamentul Oficial al Promotiei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, FIIND ACCESIBIL IN MOD GRATUIT ORICARUI SOLICITANT PE INTREAGA DURATA A PROMOTIEI pe website-urile www.cosmote.ro si www.garajulluismiley.ro, sau poate fi solicitat in mod GRATUIT in magazinele Cosmote si Germanos de pe teritoriul Romaniei. 2. Prin participarea la Promotie, Participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participantilor si neacordarea potentialelor Premii. 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului printr-un cotidian national de mare tiraj si/sau pe website-ul www.cosmote.ro si www.garajulluismiley.ro. 4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre un notar public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului. 5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice printr-un cotidian national de mare tiraj si/sau pe website-ul www.cosmote.ro si www.garajulluismiley.ro 6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Promotia, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public printr-un cotidian national de mare tiraj si/sau pe website-ul www.cosmote.ro si www.garajulluismiley.ro 7. Prin publicarea anuntului respectiv, Promotia va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Promotiei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Promotia este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in

prezentul, Organizatorul va acorda Premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Promotiei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial. 8. Regulamentul Oficial va fi autentificat la un notar public, in conformitate cu legislatia aplicabila.

XII Forta majora 1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Oficial. 2. Daca o situatie de forta majora implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea / punerea in aplicare a Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Promotie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 3. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. XIII. LITIGII

1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului. 2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Promotiei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A.

Director General

Stefanos Theocharopoulos

10

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:


ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE Garajul lui Smiley AUTENTIFICAT SUB NUMARUL 1093/15.07.2011 ORGANIZATORUL SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, furnizor de servicii de telecomunicatii mobile, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319G, Atrium Building, etajele 1-2, numar de ordine in Registrul Comertului J40/433/15.01.1999, cod unic de inregistrare 11952970, atribut fiscal R, capital social subscris si varsat de 1.593.747.500 RON, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul Reclama, Marketing si Publicitate si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3076, reprezentata conform Imputernicirii autentificate cu nr. 1354/12.08.2011 de dl. Panagiotis Makris Director Comercial (denumita in continuare "Cosmote" sau "Organizatorul") in calitate de Organizator al loteriei publicitare numita Garajul lui Smiley (denumita in continuare "Promotia"), In conformitate cu Sectiunea XI - REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI , a hotarat redactarea si semnarea prezentului Act Aditional nr. 1 (denumit in continuare Actul Aditional) la Regulamentul Oficial al Promotiei autentificat sub numarul 1093/15.07.2011 (denumit in continuare Regulamentul) si intocmit cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata, dupa cum urmeaza:

Articolul 1 1.1 SECTIUNEA III. DURATA urmatorul continut:


SI

LOCUL

DE DESFASURARE A

PROMOTIEI,

ARTICOLUL

1, se modifica si va avea

1. Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, in intervale succesive de cate 1 (o) luna fiecare, respectiv: In intervalul cuprins de la data de 15 iulie 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 august 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 15 august 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 septembrie 2011 ora 23:59:59

Fiecare dintre aceste intervale de desfasurare a Promotiei se vor denumi, in continuare, in mod individual Perioada si in mod colectiv Perioadele.

Articolul 2 2.1 SECTIUNEA V. MECANISMUL continut:


DE DESFASURARE A

PROMOTIEI,

ARTICOLUL

4 se modifica si va avea urmatorul

4. Participantii vor putea sa solicite gratuit, in orice moment, sa nu mai primeasca mesaje cu continut promotional privind Promotia prin trimiterea unui SMS gratuit cu textul STOP SMS la numarul de telefon 770. Ulterior acestei solicitari, Participantul nu va mai primi niciun mesaj cu continut promotional privind Promotia in niciuna dintre Perioadele Promotiei, insa va continua sa participe in Promotie, fiind eligibil pentru Tragerile la Sorti si castigarea unui Premiu, cu conditia indeplinirii celorlate criterii de eligibilitate. Participantul poate opta sa primeasca din nou mesaje promotionale despre Promotie (si sa reintre in Promotie) prin transmiterea unui SMS gratuit cu textul START de pe numarul de telefon Cosmote, la numarul de telefon 770. 2.2 SECTIUNEA V. MECANISMUL continut:
DE DESFASURARE A

PROMOTIEI,

ARTICOLUL

5 se modifica si va avea urmatorul

5. Participantii care nu doresc sa participe automat la Promotie, pot opta, in orice moment, pentru renuntarea la dreptul de a participa la Promotie prin transmiterea unui SMS gratuit cu textul STOP JOC de pe numarul de telefon Cosmote cu care au intrat in Promotie, la numarul de telefon 770 valabil pe toata durata Promotiei.

11

Ulterior acestei solicitari, Participantul nu va mai primi niciun mesaj cu continut promotional privind Promotia, in niciuna dintre Perioadele Promotiei, fiind totodata exclus din Tragerile la Sorti pentru acordarea Premiilor aferente urmatoarelor Perioade ale Promotiei.

2.3 SECTIUNEA V. MECANISMUL continut:

DE DESFASURARE A

PROMOTIEI,

ARTICOLUL

7, se modifica si va avea urmatorul

7. In afara valorilor reincarcate, PARTICIPANTILOR NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO ALTA CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, iar PARTICIPAREA LA PROMOTIE ESTE GRATUITA PENTRU TOTI PARTICIPANTII CARE REINCARCA MINIM 5 EURO IN PERIOADA PROMOTIEI. In acest sens, toti Participantii sunt inscrisi gratuit si in mod automat in Promotie in momentul indeplinirii conditiilor de mai sus. Articolul 3 3.1 SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 1, se modifica si va avea urmatorul continut: 1. In cadrul Promotiei Organizatorul va acorda premii, denumite in continuare, in mod generic Premiile, dupa cum urmeaza: i) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 15.07.2011 14.08.2011 se vor acorda urmatoarele Premii, cu o valoare totala egala 19.400,00 LEI fara TVA, respectiv 24.056,00 RON cu TVA: a) 1 (un) premiu constand intr-o Canapea Portbagaj, in valoare de piata de 17.150 RON fara TVA, respectiv 21.266 cu TVA (denumit Marele Premiu);

si
b) 10 (zece) Premii Speciale care constau in: Bean bag (fotoliu puf), in valoare de piata egala cu 400 RON fara TVA, respectiv 496 RON cu TVA, 1 bucata Bomerang, in valoare de piata egala cu 150 RON fara TVA, respectiv 186 RON cu TVA, 1 bucata Palarie coloniala, in valoare de piata egala cu 250 RON fara TVA, respectiv 310 RON cu TVA, 1 bucata Telefon mobil vechi, in valoare de piata egala cu 300 RON fara TVA, respectiv 372 RON cu TVA, 1 bucata Otamatone (jucarie japoneza), in valoare de piata egala cu 300 RON fara TVA, respectiv 372 RON cu TVA, 1 bucata Casetofon anii `80, in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata Camera foto,in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata Televizor portabil mic, in valoare de piata egala cu 250 RON fara TVA, respectiv 310 RON cu TVA, 1 bucata Bat care aduce ploaia, in valoare de piata egala cu 100 RON fara TVA, respectiv 124 RON cu TVA, 1 bucata Masca venetiana, in valoare de piata egala cu 100 RON fara TVA, respectiv 124 RON cu TVA, 1 bucata ii) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 15.08.2011 14.09.2011 se vor acorda urmatoarele Premii, cu o valoare totala egala 11,750 RON fara TVA, respectiv 14,570 RON cu TVA: a) 1 (un) premiu constand Scuter Vespa, in valoare de piata de 7500 RON fara TVA, respectiv 9300 cu TVA (denumit Marele Premiu);

si
b) 10 (zece) Premii Speciale care constau in: Boxe Vintage in valoare de piata egala cu 500 RON fara TVA, respectiv 620 RON cu TVA, 1 bucata Ceas de buzunar in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata

12

Racheta tenis in valoare de piata egala cu 250 RON fara TVA, respectiv 310 RON cu TVA, 1 bucata Kilt scotian in valoare de piata egala cu 700 RON fara TVA, respectiv 868 RON cu TVA, 1 bucata Caval in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata Bicicleta Pegas in valoare de piata egala cu 800 RON fara TVA, respectiv 992 RON cu TVA, 1 bucata Casca motor in valoare de piata egala cu 300 RON fara TVA, respectiv 372-RON cu TVA, 1 bucata Telescop in valoare de piata egala cu 700 RON fara TVA, respectiv 868 RON cu TVA, 1 bucata SAZ mandolina turceasca in valoare de piata egala cu 300 RON fara TVA, respectiv 372 RON cu TVA, 1 bucata Pick Up in valoare de piata egala cu 300 RON fara TVA, respectiv 372 RON cu TVA, 1 bucata

3.2. SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 2 se modifica si va avea urmatorul continut: 2. Valoarea totala de piata (cumulata) a tuturor Premiilor din Promotie este egala cu 28900- LEI fara TVA, respectiv 35836 RON cu TVA. Articolul 4 4.1 SECTIUNEA VII - DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR castigatorilor, ARTICOLUL 5, se modifica si va avea urmatorul continut:
SECTIUNEA

A. Selectarea

5. Tragerile la Sorti pentru desemnarea castigatorilor vor avea loc dupa cum urmeaza: i) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 15.07.2011 14.08.2011, Tragerile la Sorti vor avea loc in data de 17.08.2011. Vor participa la Tragerile la Sorti din data de 17.08.2011 toti Participantii care au efectuat o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata este de minim 5 euro credit reincarcat in perioada 15.07.2011 14.08.2011. ii) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 15.08.2011 14.09.2011, Tragerile la Sorti vor avea loc in data de 16.09.2011. Vor participa la Tragerile la Sorti din data de 16.09.2011. toti Participantii care au efectuat o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata este de minim 5 euro credit reincarcat in perioada 15.08.2011 14.09.2011.
ARTCOLUL

5.1 In masura in care nu contravin prezentului Act Aditional, celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul raman neschimbate. 5.2 Organizatorul se obliga sa aduca la cunostinta publicului modificarea Regulamentului efectuata prin prezentul Act Aditional prin publicarea acestuia pe website-ul www.garajulluismiley.ro si www.cosmote.ro. 5.3 Actul Aditional va fi autentificat la un notar public, in 4 (patru) exemplare, in conformitate cu legislatia aplicabila. 5.4 Prezentul Act Aditional a fost semnat azi, data autentificarii de catre notarul public. S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. Director Comercial Panagiotis Makris

13

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:


ACT ADITIONAL NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE Garajul lui Smiley AUTENTIFICAT SUB NUMARUL 1093/15.07.2011 ORGANIZATORUL SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, furnizor de servicii de telecomunicatii mobile, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319G, Atrium Building, etajele 1-2, numar de ordine in Registrul Comertului J40/433/15.01.1999, cod unic de inregistrare 11952970, atribut fiscal R, capital social subscris si varsat de 1.593.747.500 RON, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul Reclama, Marketing si Publicitate si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3076, reprezentata conform Imputernicirii autentificate cu nr. 1354/12.08.2011 de dl. Panagiotis Makris Director Comercial (denumita in continuare "Cosmote" sau "Organizatorul") in calitate de Organizator al loteriei publicitare numita Garajul lui Smiley (denumita in continuare "Promotia"), In conformitate cu Sectiunea XI - REGULAMENTUL OFICIAL AL P ROMOTIEI, a hotarat redactarea si semnarea prezentului Act Aditional nr. 2 (denumit in continuare Actul Aditional) la Regulamentul Oficial al Promotiei autentificat sub numarul 1093/15.07.2011 (denumit in continuare Regulamentul) si intocmit cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata, dupa cum urmeaza:

Articolul 1 1.1 SECTIUNEA III. DURATA SI LOCUL si va avea urmatorul continut:


DE DESFASURARE A

PROMOTIEI, ARTICOLUL 1, se modifica

1. Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, in intervale de cate 1 (o) luna fiecare, respectiv: In intervalul cuprins de la data de 15 iulie 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 august 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 15 august 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 septembrie 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 22 septembrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 21 octombrie 2011 ora 23:59:59. Fiecare dintre aceste intervale de desfasurare a Promotiei se vor denumi, in continuare, in mod individual Perioada si in mod colectiv Perioadele.

Articolul 2 2.1 SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 1, sesuplimenteaza cu punctul iii) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut: iii) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 22.09.2011 21.10.2011 se vor acorda urmatoarele Premii, cu o valoare totala egala 5,500 RON fara TVA, respectiv 6,820 RON cu TVA: a) 1 (un) premiu constand intr-o chitara alba, in valoare de piata de 2.400 RON fara TVA, respectiv 2.976 RON cu TVA (denumit Marele Premiu);

si
b) 10 (zece) Premii Speciale care constau in: Magnetofon Kashtan in valoare de piata egala cu 400 RON fara TVA, respectiv 496 RON cu TVA, 1 bucata Djembe (instrument muzical) in valoare de piata egala cu 400 RON fara TVA, respectiv 496 RON cu TVA, 1 bucata

14

bucata

Binoclu in valoare de piata egala cu 250 RON fara TVA, respectiv 310 RON cu TVA, 1

Camera de filmat 8mm in valoare de piata egala cu 800 RON fara TVA, respectiv 992 RON cu TVA, 1 bucata Longboard (skateboard lung) in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata Proiector in valoare de piata egala cu 150 RON fara TVA, respectiv 186 RON cu TVA, 1 bucata Bucium (instrument muzical) in valoare de piata egala cu 500 RON fara TVA, respectiv 620 RON cu TVA, 1 bucata Masa spiritism in valoare de piata egala cu 200 RON fara TVA, respectiv 248 RON cu TVA, 1 bucata Masca de gaze in valoare de piata egala cu 100 RON fara TVA, respectiv 124 RON cu TVA, 1 bucata Sabie Star Wars in valoare de piata egala cu 100 RON fara TVA, respectiv 124 RON cu TVA, 1 bucata 2.2. SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 2 se modifica si va avea urmatorul continut: 2. Valoarea totala de piata (cumulata) a tuturor Premiilor din Promotie este egala cu 36.650 LEI fara TVA, respectiv 45.446 RON cu TVA. Articolul 3 3.1 SECTIUNEA VII - DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR SECTIUNEA A. Selectarea castigatorilor, ARTICOLUL 5, se suplimenteaza cu punctul iii) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut:

iii) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 22.09.2011 21.10.2011, Tragerile la Sorti vor avea loc in data de 25.10.2011. Vor participa la Tragerile la Sorti din data de 25.10.2011 toti Participantii care au efectuat o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata este de minim 5 euro credit reincarcat in perioada 22.09.2011 21.10.2011.

ARTCOLUL

4.1 In masura in care nu contravin prezentului Act Aditional, celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul raman neschimbate. 4.2 Organizatorul se obliga sa aduca la cunostinta publicului modificarea Regulamentului efectuata prin prezentul Act Aditional prin publicarea acestuia pe website-ul www.garajulluismiley.ro si www.cosmote.ro. 4.3 Actul Aditional va fi autentificat la un notar public, in 4 (patru) exemplare, in conformitate cu legislatia aplicabila. 5.4 Prezentul Act Aditional a fost semnat azi, data autentificarii de catre notarul public. S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. Director Comercial Panagiotis Makris

15

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:


ACT ADITIONAL NR. 3 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE Garajul lui Smiley AUTENTIFICAT SUB NUMARUL 1093/15.07.2011 ORGANIZATORUL SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, furnizor de servicii de telecomunicatii mobile, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319G, Atrium Building, etajele 1-2, numar de ordine in Registrul Comertului J40/433/15.01.1999, cod unic de inregistrare 11952970, atribut fiscal R, capital social subscris si varsat de 1.593.747.500 RON, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul Reclama, Marketing si Publicitate si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3076, reprezentata conform Imputernicirii autentificate cu nr. 1354/12.08.2011 de dl. Panagiotis Makris Director Comercial (denumita in continuare "Cosmote" sau "Organizatorul") in calitate de Organizator al loteriei publicitare numita Garajul lui Smiley (denumita in continuare "Promotia"), In conformitate cu Sectiunea XI - REGULAMENTUL OFICIAL AL P ROMOTIEI, a hotarat redactarea si semnarea prezentului Act Aditional nr. 3 (denumit in continuare Actul Aditional) la Regulamentul Oficial al Promotiei autentificat sub numarul 1093/15.07.2011 (denumit in continuare Regulamentul) si intocmit cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata, dupa cum urmeaza:

Articolul 1 1.1 SECTIUNEA III. DURATA SI LOCUL si va avea urmatorul continut:


DE DESFASURARE A

PROMOTIEI, ARTICOLUL 1, se modifica

1. Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, in urmatoarele intervale: In intervalul cuprins de la data de 15 iulie 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 august 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 15 august 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 septembrie 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 22 septembrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 21 octombrie 2011 ora 23:59:59. In intervalul cuprins de la data de 24 octombrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 30 noiembrie 2011 ora 23:59:59. Fiecare dintre aceste intervale de desfasurare a Promotiei se vor denumi, in continuare, in mod individual Perioada si in mod colectiv Perioadele.

Articolul 2 2.1 SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 1, sesuplimenteaza cu punctul iv) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut: iv) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 24.10.2011 30.11.2011 se vor acorda urmatoarele Premii, cu o valoare totala egala 7.683,76 RON fara TVA, respectiv 9.527,86 RON cu TVA: a) 1 (un) premiu constand intr-un Jukebox (tonomat) in valoare de piata de 2.730,8 RON fara TVA, respectiv 3.3386,19 RON cu TVA (denumit Marele Premiu);

si
b) 10 (zece) Premii Speciale care constau in: O barca gonflabila in valoare de piata egala cu 877,76 RON fara TVA, respectiv 1088,42 RON cu TVA, 1 bucata

16

Un coif spartan in valoare de piata egala cu 975,29 RON fara TVA, respectiv 1.209,35 RON cu TVA, 1 bucata Un ceas cu calculator in valoare de piata egala cu 604,68 RON fara TVA, respectiv 749,8 RON cu TVA, 1 bucata Un avion cu telecomanda in valoare de piata egala cu 585,17 RON fara TVA, respectiv 725,61 RON cu TVA, 1 bucata Un powerball in valoare de piata egala cu 585,17 RON fara TVA, respectiv 725,61 RON cu TVA, 1 bucata Un arc cu sageti in valoare de piata egala cu 585,17 RON fara TVA, respectiv 725,61 RON cu TVA, 1 bucata Un set de table in valoare de piata egala cu 624,18 RON fara TVA, respectiv 773,99 RON cu TVA, 1 bucata Un semn de circulatie in valoare de piata egala cu 624,18 RON fara TVA, respectiv 773,99 RON cu TVA, 1 bucata O umbrela pusca in valoare de piata egala cu 780,23 RON fara TVA, respectiv 967,48 RON cu TVA, 1 bucata Un sac de dormit tip G.I. Joe in valoare de piata egala cu 721,97 RON fara TVA, respectiv 895,24 RON cu TVA, 1 bucata

2.2. SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 2 se modifica si va avea urmatorul continut: 2. Valoarea totala de piata (cumulata) a tuturor Premiilor din Promotie este egala cu 46.344,59 - LEI fara TVA, respectiv 57.467,3 RON cu TVA. Articolul 3 3.1 SECTIUNEA VII - DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR SECTIUNEA A. Selectarea castigatorilor, ARTICOLUL 5, se suplimenteaza cu punctul iii) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut: iv) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 24.10.2011 30.11.2011, Tragerile la Sorti vor avea loc in data de 05.12.2011. Vor participa la Tragerile la Sorti din data de 05.12.2011 toti Participantii care au efectuat o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata este de minim 5 euro credit reincarcat in perioada 24.10.2011 30.11.2011.

ARTCOLUL

4.1 In masura in care nu contravin prezentului Act Aditional, celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul raman neschimbate. 4.2 Organizatorul se obliga sa aduca la cunostinta publicului modificarea Regulamentului efectuata prin prezentul Act Aditional prin publicarea acestuia pe website-ul www.garajulluismiley.ro si www.cosmote.ro. 4.3 Actul Aditional va fi autentificat la un notar public, in 4 (patru) exemplare, in conformitate cu legislatia aplicabila. 5.4 Prezentul Act Aditional a fost semnat azi, data autentificarii de catre notarul public. S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. Director Comercial Panagiotis Makris

17

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:


ACT ADITIONAL NR. 4 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE Garajul lui Smiley AUTENTIFICAT SUB NUMARUL 1093/15.07.2011 ORGANIZATORUL SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, furnizor de servicii de telecomunicatii mobile, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319G, Atrium Building, etajele 1-2, numar de ordine in Registrul Comertului J40/433/15.01.1999, cod unic de inregistrare 11952970, atribut fiscal R, capital social subscris si varsat de 1.593.747.500 RON, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul Reclama, Marketing si Publicitate si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3076, reprezentata conform Imputernicirii autentificate cu nr. 1354/12.08.2011 de dl. Panagiotis Makris Director Comercial (denumita in continuare "Cosmote" sau "Organizatorul") in calitate de Organizator al loteriei publicitare numita Garajul lui Smiley (denumita in continuare "Promotia"), In conformitate cu Sectiunea XI - REGULAMENTUL OFICIAL AL P ROMOTIEI, a hotarat redactarea si semnarea prezentului Act Aditional nr. 4 (denumit in continuare Actul Aditional) la Regulamentul Oficial al Promotiei autentificat sub numarul 1093/15.07.2011 (denumit in continuare Regulamentul) si intocmit cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata, dupa cum urmeaza:

Articolul 1 1.1 SECTIUNEA III. DURATA SI LOCUL si va avea urmatorul continut:


DE DESFASURARE A

PROMOTIEI, ARTICOLUL 1, se modifica

1. Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, in urmatoarele intervale: In intervalul cuprins de la data de 15 iulie 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 august 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 15 august 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 septembrie 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 22 septembrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 21 octombrie 2011 ora 23:59:59. In intervalul cuprins de la data de 24 octombrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 30 noiembrie 2011 ora 23:59:59. In intervalul cuprins de la data de 1 decembrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 8 ianuarie 2012 ora 23:59:59. Fiecare dintre aceste intervale de desfasurare a Promotiei se vor denumi, in continuare, in mod individual Perioada si in mod colectiv Perioadele.

Articolul 2 2.1 SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 1, se suplimenteaza cu punctul v) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut: v) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 01.12.2011 08.01.2012 se vor acorda urmatoarele Premii, cu o valoare totala egala 20.577 RON fara TVA, respectiv 25.517,36 RON cu TVA: a) 1 (un) premiu constand intr-o Sanie mare cu protap in valoare de piata de 11.703 RON fara TVA, respectiv 14.512,24 RON cu TVA (denumit Marele Premiu);

si

18

b) 10 (zece) Premii Speciale care constau in: O sanie profesionala in valoare de piata egala cu 975 RON fara TVA, respectiv 1.209,35 RON cu TVA, 1 bucata Un icebox (dispozitiv pentru confectionat iglu-uri) in valoare de piata egala cu 1.365 RON fara TVA, respectiv 1.693,09 RON cu TVA, 1 bucata Un pistol cu bulgari in valoare de piata egala cu 780 RON fara TVA, respectiv 967,48 RON cu TVA, 1 bucata O casca de fotbal american in valoare de piata egala cu 780 RON fara TVA, respectiv 967,48 RON cu TVA, 1 bucata O racheta de zapada in valoare de piata egala cu 293 RON fara TVA, respectiv 362,81 RON cu TVA, 1 bucata Un sac de dormit Lippi Selk in valoare de piata egala cu 468 RON fara TVA, respectiv 580,49 RON cu TVA, 1 bucata Un set de hockey in valoare de piata egala cu 312 RON fara TVA, respectiv 386,99 RON cu TVA, 1 bucata Un set volumetric in forma de S in valoare de piata egala cu 1.170 RON fara TVA, respectiv 1.451,22 RON cu TVA, 1 bucata Un colac de zapada in valoare de piata egala cu 2.146 RON fara TVA, respectiv 2.260,58 RON cu TVA, 1 bucata O pelerina de magician in valoare de piata egala cu 585 RON fara TVA, respectiv 725,61 RON cu TVA, 1 bucata 2.2. SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 2 se modifica si va avea urmatorul continut: 2. Valoarea totala de piata (cumulata) a tuturor Premiilor din Promotie este egala cu 66.921,59 RON fara TVA, respectiv 82.984,66 RON cu TVA. Articolul 3 3.1 SECTIUNEA VII - DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR SECTIUNEA A. Selectarea castigatorilor, ARTICOLUL 5, se suplimenteaza cu punctul v) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut: v) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 01.12.2011-08.01.2012, Tragerile la Sorti vor avea loc in data de 11.01.2012. Vor participa la Tragerile la Sorti din data de 11.01.2012 toti Participantii care au efectuat o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata este de minim 5 euro credit reincarcat in perioada 01.12.2011-08.01.2012.
ARTCOLUL

4.1 In masura in care nu contravin prezentului Act Aditional, celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul raman neschimbate. 4.2 Organizatorul se obliga sa aduca la cunostinta publicului modificarea Regulamentului efectuata prin prezentul Act Aditional prin publicarea acestuia pe website-ul www.garajulluismiley.ro si www.cosmote.ro. 4.3 Actul Aditional va fi autentificat la un notar public, in 4 (patru) exemplare, in conformitate cu legislatia aplicabila. 5.4 Prezentul Act Aditional a fost semnat azi, data autentificarii de catre notarul public. S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. Director Comercial Panagiotis Makris

19

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:


ACT ADITIONAL NR. 5 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE Garajul lui Smiley AUTENTIFICAT SUB NUMARUL 1093/15.07.2011 ORGANIZATORUL SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, furnizor de servicii de telecomunicatii mobile, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319G, Atrium Building, etajele 1-2, numar de ordine in Registrul Comertului J40/433/15.01.1999, cod unic de inregistrare 11952970, atribut fiscal R, capital social subscris si varsat de 1.593.747.500 RON, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul Reclama, Marketing si Publicitate si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3076, reprezentata conform Imputernicirii autentificate cu nr. 1354/12.08.2011 de dl. Panagiotis Makris Director Comercial (denumita in continuare "Cosmote" sau "Organizatorul") in calitate de Organizator al loteriei publicitare numita Garajul lui Smiley (denumita in continuare "Promotia"), In conformitate cu Sectiunea XI - REGULAMENTUL OFICIAL AL P ROMOTIEI, a hotarat redactarea si semnarea prezentului Act Aditional nr. 5 (denumit in continuare Actul Aditional) la Regulamentul Oficial al Promotiei autentificat sub numarul 1093/15.07.2011 (denumit in continuare Regulamentul) si intocmit cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata, dupa cum urmeaza: Articolul 1 1.1 SECTIUNEA III. DURATA SI LOCUL si va avea urmatorul continut:
DE DESFASURARE A

PROMOTIEI, ARTICOLUL 1, se modifica

1. Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, in urmatoarele intervale: In intervalul cuprins de la data de 15 iulie 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 august 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 15 august 2011 ora 00:00 si pana la data de 14 septembrie 2011 ora 23:59:59; In intervalul cuprins de la data de 22 septembrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 21 octombrie 2011 ora 23:59:59. In intervalul cuprins de la data de 24 octombrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 30 noiembrie 2011 ora 23:59:59. In intervalul cuprins de la data de 1 decembrie 2011 ora 00:00 si pana la data de 8 ianuarie 2012 ora 23:59:59. In intervalul cuprins de la data de 9 ianuarie 2012 ora 00:00 si pana la data de 9 februarie 2012 ora 23:59:59. Fiecare dintre aceste intervale de desfasurare a Promotiei se vor denumi, in continuare, in mod individual Perioada si in mod colectiv Perioadele.

Articolul 2 2.1 SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 1, se suplimenteaza cu punctul vi) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut: vi) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 09.01.2012 09.02.2012 se vor acorda urmatoarele Premii, cu o valoare totala egala 20.090 RON fara TVA, respectiv 24.912,67 RON cu TVA: a) 1 (un) premiu constand intr-un Aparat Pinball in valoare de piata de 10.728 RON fara TVA, respectiv 13.302,89 RON cu TVA (denumit Marele Premiu);

20

si
b) 10 (zece) Premii Speciale care constau in: Un costum de sumo in valoare de piata egala cu 975 RON fara TVA, respectiv 1.209,35 RON cu TVA, 1 bucata O undita cu mulineta in valoare de piata egala cu 1.170 RON fara TVA, respectiv 1.451,22 RON cu TVA, 1 bucata Un panou de baschet in valoare de piata egala cu 585 RON fara TVA, respectiv 725,61 RON cu TVA, 1 bucata Sabie Lord of the Rings in valoare de piata egala cu 975 RON fara TVA, respectiv 1209,35 RON cu TVA, 1 bucata O mascota catel care da din cap in valoare de piata egala cu 585 RON fara TVA, respectiv 725,61 RON cu TVA, 1 bucata Un tricou cu leduri in valoare de piata egala cu 975 RON fara TVA, respectiv 1209,35 RON cu TVA, 1 bucata Un glob rotativ disco in valoare de piata egala cu 488 RON fara TVA, respectiv 604,68 RON cu TVA, 1 bucata O curea de campion modial la wrestling in valoare de piata egala cu 1.463 RON fara TVA, respectiv 1.814,03 RON cu TVA, 1 bucata O masa de foosball in valoare de piata egala cu 1.073 RON fara TVA, respectiv 1.330,29 RON cu TVA, 1 bucata Un set de mini-chitari in valoare de piata egala cu 1.073 RON fara TVA, respectiv 1.330,29 RON cu TVA, 1 bucata 2.2. SECTIUNEA VI - PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE NUMAR, NATURA, VALOARE, ARTICOLUL 2 se modifica si va avea urmatorul continut: 2. Valoarea totala de piata (cumulata) a tuturor Premiilor din Promotie este egala cu 87.011,59 RON fara TVA, respectiv 107.897,3 RON cu TVA. Articolul 3 3.1 SECTIUNEA VII - DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR SECTIUNEA A. Selectarea castigatorilor, ARTICOLUL 5, se suplimenteaza cu punctul vi) care va fi adaugat la sfarsitul articolului, avand urmatorul continut: vi) pentru Perioada Promotiei cuprinsa in intervalul 09.01.2012-09.02.2012, Tragerile la Sorti vor avea loc in data de 13.02.2012. Vor participa la Tragerile la Sorti din data de 13.02.2012 toti Participantii care au efectuat o reincarcare a propriei Cartele de minim 5 euro credit sau mai multe reincarcari a caror valoare cumulata este de minim 5 euro credit reincarcat in perioada 09.01.201209.02.2012.

Articolul 4 4.1 In masura in care nu contravin prezentului Act Aditional, celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul raman neschimbate. 4.2 Organizatorul se obliga sa aduca la cunostinta publicului modificarea Regulamentului efectuata prin prezentul Act Aditional prin publicarea acestuia pe website-ul www.garajulluismiley.ro si www.cosmote.ro. 4.3 Actul Aditional va fi autentificat la un notar public, in 4 (patru) exemplare, in conformitate cu legislatia aplicabila. 4.4 Prezentul Act Aditional a fost semnat azi, data autentificarii de catre notarul public. S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. Director Comercial Panagiotis Makris

21