Sunteți pe pagina 1din 51

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Facultatea de Management

PROIECT : PLAN DE AFACERI

S C !IO FRES" S R L

Coordonator Lect #niv dr Florina P%n&aru

Autori Ocneanu $eorgiana Radu 'te(an $eorge

!ucure)ti* +,--

C#PRINS INFORMA.II LE$ISLATI/E - DESCRIEREA AFACERII - - DESCRIEREA IDEEI DE AFACERE - + STRATE$IA AFACERII + DESCRIEREA SER/ICIILOR 0 DESCRIEREA MEDI#LI# 1N CARE E/OL#EA23 AFACEREA 5 IDENTIFICAREA 'I ANALI2A RISC#RILOR 4 OR$ANI2AREA AFACERII 6 POLITICA DE MANA$EMENT A RES#RSELOR #MANE 7 INDICATORI DE E/AL#ARE A PROIECT#L#I DE IN/ESTI.II 8 PROD#SE 'I SER/ICII 9 MENI# -, PIA.A 'I STRATE$IA /:N23RILOR -- CONC#REN.A -+ ANALI2A CONC#REN.EI -0 ANALI2A S;OT -5 ANALI2A COMPARATI/3 A CONC#REN.ILOR -4 AMPLASAMENT#L 1NTREPRINDERII -6 OR$ANI$RAMA -7 PLAN#L FINANCIAR -8 ANE<E 7 -, --+ -0 -5 -5 -8 ++ +4 4 6 6 7 0 0 0 0 0 4 4

In(ormatii legislative
1. Numele firmei: S.C. BIO FRESH S.R.L. 2. Codul unic de inregistrare: RO 121 ! " #. Forma $uridica de constituire: Societate cu R%s&undere Limitat% '. (cti)itatea &rinci&al% a societ%tii si codul C(EN al acti)it%tii &rinci&ale: Restaurante * +!1 . +. Natura ca&italului social: rom,n- &ri)at 1 !. /ersoana de contact: Ocneanu 0eorgiana ". Conturi 1ancare desc2ise la: BCR Bucuresti .

- Descrierea a(acerii
1.1 3escrierea ideii de afacere Firma noastr% 45i &ro&une ca ser)iciile oferite s% fie ire&ro5a1ile iar &rodusele noastre s% fie de o calitate su&erioar% la &re6uri accesi1ile. 7n &rima fa8% a &roiectului )om a)ea doar dou% fast food9uri in Bucure5ti urm,nd ca &e )iitor 4n urma re8ultatelor o16inute s% ne e:tindem- cre,nd astfel un 1rand &uternic &e &ia6%. 1.2 Strategia afacerii /e lang% cuno5tin6ele do1,ndite-succeselor anterioare 5i ti&ul ser)iciilor oferite - strategia )iitoare a afacerii )a fi una de diferen6iere calitati)% fa6% de oferta concuren6ei. Cu toate ca e:ist% o serie de localuri 4n care se &oate ser)ii masa la &re6uri mici - s&ecial &entru atragerea 5i men6inerea clien6ilor96int% )i8a6i de societate-acest ti& de strategie s9a do)edit a fi cea mai &rofita1il%.

+ Descrierea serviciilor
Strategia firmei noastre este 1a8at% &e cre5terea &roducti)ita6ii muncii - cre5terii ratelor de renta1ilitate ca urmare a moderni8%rii ec2i&amentelor- te2nologiilor sau
#

datorit% &erfec6ionarii calific%rii &ersonalului. In calitate de comerciant al &roduselor 1io a)em dre&t o1iecti)e ma$ore de a asigura stisfac6ia clientului.Ne9am &ro&us s% de)enim in domeniul nostru o firm% de 4ncredere - care s% fie in m%sur% s% r%s&und% &rom&t la toate cerin6ele clien6ilor no5trii. 7n acest sens at,t clien6ii c,t 5i furni8orii no5trii sunt &ri)i6i ca 5i &arteneri egali im&ortan6i in aceea5i m%sur% &entru atingerea acestui de8iderat. ;i8iunea noastr% se define5te &rin : ser)icii de 4nalt% clas% - ser)ire ra&id% - clien6i 4ntotdeauna mul6umi6i 5i &roduse de o calitate e:ce&6ionala. (cest o1iecti) nu &oate fi atins dec,t cu a$utorul anga$a6ilor no5trii 1ine califica6i care do)edesc creati)itate 5i fle:i1ilitate. <isiunea firmei noastre e:&rim% necesitatea e:isten6ei firmei &e &ia6% - &erforman6a care )a fi reali8at% - descrierea general% a ofertei - rela6ia cu &artenerii de interese. Firma &oate fructifica toate o&ortunita6ile ce se i)esc &entru satisfacerea- in mare m%sur%- a clien6ilor ei - &entru 4m1un%ta6irea situa6iei economice 5i a climatului de afaceri 4n industria de &rofil 5i &e &ie6ele &e care le ser)e5te. 7n acest sens firma )a 4ntre&rinde ac6iuni adec)ate &entru a se ac2ita la un ni)el su&erior de res&onsa1ilit%6ile sale socio9economiceastfel 4nc,t s% ser)easc% c,t mai 1ine interesele clien6ilor - salaria6ilor si ac6ionarilor. O direc6ie &rimordial% de ac6iune )a fi aceea de &erfec6ionare continu% a te2nologiilor de fa1rica6ie 5i de ),n8are a &roduselor. /entru a a)ea mai mult succes fa6% de com&etitorii no5trii )a tre1uii ca niciodat% s% nu fim mul6umi6i cu anumit% stare de fa&t= )a tre1uii sa calcul%m riscul de a c%uta r%s&unsuri ino)atoare la &ro1lemele com&le:e cu care ne confrunt%m - aduc,nd solu6ii mai 1une &entru ridicarea ni)elului de trai &e &ie6ele care concur%m. In)esti6ia necesar% este de >2 . . (cestea )or fi folosite &entru &rocurarea utila$elor de &roduc6ie 5i materiei &rime necesare. 7n &rimii ani 4ntre&rinderea )a utili8a o ca&acitate de &roduc6ie de numai ! .. 7n urm%torii anii se &lanific% m%rirea )olumului ),n8%rilor 5i ridicarea gradului de utili8are a ca&acit%6ii de &roduc6ie &,n% la ? .. Conform studiilor 4ntre&rinse &ia6a &e care )a acti)a 4ntre&rinderea este o &ia6% 4n cre5tere- caracteri8at% &rintr9o cerere &uternic% la astfel de &roduse. Cum&%r%torii )or fi 4n &rinci&al &ersoanele cu ),rsta 4ntre 2+9' ani. Estim,nd re8ultatele financiare )iitoare o16inem un &rofit anual de cca. >1 &ers&ecti)% se &re)ede e:tinderea 4ntre&rinderii 5i 4n celelalte sectoare ale ora5ului.
'

- 4n

condi6iile de c2eltuieli minime 5i )enituri ma:ime- regimul de lucru fiind de 1 ore &e 8i. 7n

0 Descrierea mediului in care evoluea&= a(acerea


Ser)iciile de alimenta6ie &u1lic% au fost 5i )or fi 4ntotdeauna o afacere &ermisi)% 5i &ermea1il% - deci u5or de imitat 5i desc2is% com&eti6iei sus6inute. /rin urmare 5i riscul de faliment este destul de mare. 7n acest gen de acti)itate influen6ele generate de sistemul &olitic - &oliticile macroeconomice 5i sistemul $uridic nu au o im&ortan6% ma$or%. Ceea ce contea8% cel mai mult sunt a1ilita6ile managerului de a antici&a 5i &erce&e tendin6ele &ie6ei - de a satisface dorin6ele clien6ilor 5i de ai fideli8a.

5 Identi(icarea )i anali&a riscurilor:


Elemente de risc ce ar &utea afecta e)olutia acti)it%tii societ%tii sunt: 1. Calitatea conducerii9 &entru aceasta se estimea8% 5i de8)oltarea un risc sc%8ut.@ustificarea relatiilor de afaceri 5i acestui ni)el de risc este dat% de res&ectarea anga$amentelor asumate &,n% 4n &re8ent&reocu&area &ermanent% &entru mentinerea &ortofoliul de clienti- e:&erient% &rofesional%- structur% organi8atoric% 1un% 5i ca&acitatea mare de influentare. 2.3inamica industriei9 &re8int% un risc mediu 4n lumina &re)i8iunilor fa)ora1ile la ni)el macroeconomic- trendului cresc%tor al &ietei- &o8itiei concurentiale a)anta$oasestrategiei realiste- corect dimensionate 5i directionate. #.Situatia financiar%9&re8int% de asemenea un risc moderat-fiind caracteri8at% de: du1larea cifrei de afaceri- lic2iditatea imediat% &este .2!- indicatori de renta1ilitate &o8iti)i 5i grad de 4ndatorare &re)i8ionat 4n $urul )alorii admisi1ile9+ . Adoar 4n anul NB1 atinge )aloarea de .!'

+ Organi&area a(acerii:
Organi8area afacerii este una mi:t% 4n care -&lec,nd de la o organi8are de res&onsa1ilita6i-se a$unge la organi8area de &rodus - res&ecti) &e cele dou% fast food9uri. (cti)itatea celor dou% restaurante este direct su&ra)eg2eat% de c,te un 5ef de tur% care are 4n su1ordine c,te 2 anga$ati .

6 Politica de management a resurselor umane:


/rogramul de recrutare 5i )erificare a &ersonalului se )a derula conform &reci8%rilor din &lanul o&erational. Recrutarea &ersonalului se )a e:ecuta &rin cola1orare cu firma de recrutare 5i &lasare a fortei de munc% Cenit2 Recruitement. 7ntregul &ersonal )a fi anga$at cu carte de munc%- remunerarea se )a face &rin salariu fi: 5i se )or acorda &rime cu oca8ia anumitor e)enimente sau o16inerii unor re8ultate deose1ite. E)olutia salarial% 5i &rimele se )or corela cu re8ultatele indi)iduale ale fiec%rui anga$at. /olitica societ%tii de &reg%tire comun% a de management a anga$atilor resurselor dou% fast umane &resu&une food9urimai &rograme ales din celor

&erioada de acomodare 5i )erificare a &ersoanelor nou anga$ate.

7 Indicatori de evaluare a >roiectului de investitii:


3eterminarea Ratei interne de renta1ilitate financiar% ARIRD: (cest indicator a fost determinat consider,nd o &erioad% de functionare a in)estitiei de 1 ani- 5i re&re8int% acea )aloare a ratei de actuali8are &entru care )aluarea net% 7n urma calculelor efectuate- rata de actuali8are &entru care )aluarea actuali8at% a )enitului net este nul%- se situea8% 4n inter)alul '1. 9 '2..Conform calculelor f%cute cea mai &otri)it% )aloare a lui RIR este de '2.. E 3eterminarea )alorii actuali8ate nete a &roiectului: /entru calcularea acestui indicator &entru o &erioad% de )iat% economic% a &roiectului de 1 ani s9a utili8at o rat% de actuali8are de 1F.Aformat% din 12. 9 rata medie a do1,n8ii la creditele 4n )alut% 5i ". 9 factor de risc &entru &roiectiile reali8ateD. Calculele ne conduc la un ;(N de F.1!?.1 ! mii lei <ention%m fa&tul c% &roiectile financiare se 1a8ea8% &e o a1ordare a e)olutiei afacerii 4n &re6uri constante Acele e:istente la data la care s9a 4ntocmit &re8entul &lan de afaceriD. EGermenul de recu&erare a in)estitiei: Germenul de recu&erare e:&rim% inter)alul de tim& ncesar recu&er%riica&italului in)estit &rin intr%rile nete de tre8orerie medii anuale actuali8ate generate de &roiect. Re8ultatele ne conduc la un termen de recu&erare de a&ro:. 2 ani a&reciat ca fiind 1un- com&arati) cu durata de )iat% a &roiectului- care este de cel &u6in 1 ani. actuali8at% este nul%.

PROD#SELE 'I SER/ICIILE


Oferim clien6ilor no5trii un meniu ce cores&unde in egal% m%sur% cu cerin6ele nutri6onale c,t si alimenta6iei s%n%toase. Fructele 5i legumele care sunt oferite su1 form% de suc la un a&arat s&ecial conce&ut ce nu utili8ea8% centrifugarea 5i astfel se &%strea8% intacte toate )itaminele si en8imele. La toate &re&aratele utili8%m doar ulei de masline e:tra)irgin - 8a2%r de trestie nerafinat - sau miere - sare de mare neiodata nerafinat%. S&%l%m fructele - legumele si salatele cu a&% o8onat% - sterili8,ndu9le- astfel &rin acest &rocedeu mor a&ro:imati) toate 1acteriile - )iru5ii si ciu&ercile.

MENIU
SUCURI FRESH LIMONAD SUC 5 lei SUC lei SUC SUC lei SUC SUC ......0 lei SUC SUC 1ERDE DE (2p#/#" ANANAS $m(" i3$2#l#!#$ '"ol#$l'"e /($2pi 'li/(*250ml++++++++++..0 lei 250ml++++++++++++++++++++++++++++++++++40 lei DE LEGUME(mo "o,i$ DE ,# -($.eli/(* MORCO1I 250ml..............................................................................0 lei 250ml...................................................................................................................... DE CITRICE DE (po !o"#le$% #pe& 'i!$l(m)i* MERE 250ml++++++++++++++++++5 lei 250ml+++++++++++++++++++++++++++++++++++..5 DE GRAPEFRUIT 250ml...................................................................................................................5 CU DE MIERE I MENT PORTOCALE 250ml...........................................................................................5 lei 250ml.....................................................................................................................

"

SUC SUC("om5i/#.ii

DE

FRUCTE

(me e$pe e$pie 2i"i* l#

250ml++++++++++++++++++++++..40 lei #le%e e*250ml+++++++++++++++++++++++++++++.0 lei SHA6E SHA6E ENERGI7ANT (2mo"8i/e$"' m#le$p '/e '2"#!e$2'" 9e me e$%8im5i $%8e.(*250ml..................................................................................... ...................................40 lei SHA6E PROTEIC(m#/%o$l(p!i3o 9e m#!"($&(i/( ")/ep($ 2'" 9e me e$%8im5i $%8e#.(*250ml++++++++++++++++++++++++++ ++++++.40 lei SHA6E SHA6E SHA6E AFRODISIAC(m#/%o$"' m#le$5#/#/#$l#p!e ORIENTAL("' m#le$,#/ilie$"# 9#mom$!' me/i"$l#p!e 1ITAMINI7ANT(2!#&i9e$"#i2e '2"#!e$#/#/#2$pole/$l#p!e 9e 9e 9e 2oi#$2pi 'li/($pole/*250ml+...40lei 2oi#$%8e#.(*250ml .40lei 2oi#$%8e.(*250ml.40lei

:UTURI AP 2$5lei AP 4500ml++++++++++++++++++++++++++++++........... ++...; lei :ERE LAPTE LAPTE CIOCOLAT DE DE SOIA CALD SOIA CU GHIM:IR CALD("' CEREALE ORGANIC <<0ml++++++++++++++++++++++++++++++++++..0 lei %8im5i *250ml++++++++++++++++++++++++5 lei (m'2li*250ml++++++++++++++++++++++..0 lei PLATA PLATA 500ml++++++++++++++++++++++++++++++++...........+

250ml.............................................................................................0 lei CAFEA GANO CAFEA .............; lei CAFEA ........; lei CAFEA .........; lei CEAIURI CEAI lei CEAI CEAI CEAI ............5 lei SALATA SALAT ?ELIN (.eli/($ mo "o,i$ /'"i$ 'lei m#2li/e$ "o/9ime/!e* 250 % . +++++++ +++++++... 0 5 lei lei SALAT SFECL (2&e"l#$ m# $ 8 e#/$ 'lei m#2li/e$ "o/9ime/!e* 250 % . SALAT CONOPIDA ("o/opi9($ 5 o""oli$ mo "o,i$ "#pe e$ %e me/i$ m#io/e-( ,e%e!#l(*250% +++++++++++++++++++++++++++++++++ ++................+++40 m#2li/e$ "o/9ime/!e*250 lei % SALAT GRECEASC (2#l#!( ,e 9e$ o2ii$ # 9ei$ !o&'$ "#2! #,e!i$ m#2li/e$ 'lei ++++++++++++++++++++++++++++++++..............+++..@ lei SALAT 1ERDE DE SE7ON (2p#/#"$ 2#l#!# ,e 9e$ '"ol#$ m(" i2$ #,o"#9o$ %e me/i$ 1ERDE NEGRU CU IASOMIE DAR>EELING OOLONG 250ml...........................................................................................................5 lei 250ml.........................................................................................................5 lei 250ml...................................................................................................................... AL: PAI MU TAN 250ml.................................................................................................................5 GANO SOCHO6OLADE........................................................................................................ GANO < =/ 4.............................................................................................................................. GANO CLASIC ....................................................................................................................

'leim#2li/e*250% +++++++++++++++++++++++++++++++ +++++.................. ,e 9e$ l(m)ie*250% ++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++................++40lei SALAT A1OCADO (#,o"#9o$ B'i/o#$ # 9ei$ .eli/#$ p #-$ %e me/i$ 250 lei o9ii$ m'%' i pi/$ "e#p# ,e 9e* 250 2em.&l.2o# el'i* +++++................+.40 SALAT ECOTIC (2#l#!( ,e 9e$ % +++++...........++40 lei SALAT DO1LECEL (!o&'$ 9o,le"el$ '2!' oi$ %e me/i$ m( # $ m#io/e-(* 250 % ++. 0 lei D lei SALAT ANDI1E (#/9i,e$ !o&'$ #l%e$ 2#l#!( ,e 9e$ 'lei m#2li/e* 250% p #-$ o3ii$ l(m)ie* 250% ++40 @ lei SALAT DE COUS COUS (TA:OULEH* ("o'2 "o'2$ p#! '/Ael$ o3ii$ me/!($ "e#p#

% +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++..40 lei SALAT SPARANGHEL (2#l#!( ,e 9e$ 2p# #/%8el$ !o&'$ SALAT DE 1AR7 (,# -( #l5($ ,# -( o2ie$ mo "o,$ m( # $ 'lei m#2li/e* 250 % +.........+. 5 lei

Bruschete :RUSCHETE CU ROSII (p)i/e 2e"# ($ o3ii$ m(2li/e$ 5'2'io"$ 'lei m(2li/e 2i '2!' oi ++................................. #le%e e* Sandwich SANDEICH CU SALAM 1EGETAL (p)i/e 2e"# ($ m#io/e-($ 2#l#m ,e%e!#l$ o3ii$ # 9ei$ ....................+..@ 2#l#!( ,e 9e* lei +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..... .. l# @ @ #le%e e* lei lei ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ :RUSCHETE CU HUMMUS (p)i/e 2e"# ($ 8'mm'2$ m(2li/e 2i '2!' oi l#

SANDEICH CU TOFU (p)i/e 2e"# ($ m#io/e-($ !o&'$ o3ii$ "#2! #,e.i$ 2#l#!( ,e 9e* ++ Shawarma SHAEARMA CU LEGUME (lipie li5#/e-($ le%'me %(!i!e$ o3ii$ 2#l#!($ m#io/e-($ 2o2 9e o3ii* D ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++............................+Flei SHAEARMA CU TOFU (lipie li5#/e-($ !o&'$ o3ii$ m(2li/e$ ,# -($ m#io/e-($ 2o2 9e +++++++++.........Flei Desert DESERT AMOR (& '"!e p(9' e$ o9ie$ "io"ol#!($ 2"o .i3o# ($ "# 9#mo/$ & i3"( ,e%e!#l(* .. G lei DESERT DE MERE (me e$ % #/ol#$ 2!#&i9e$ %e me/i 9e % #'$ "o"o2$ 2"o !i2o# ($ +++++++++.... 2i op* SALATA DE . FRUCTE (& '"!e ....5 5 9e 5 2e-o/$ /'"3o# (* lei lei me/!(* lei ,#/ilie* lei 5 lei ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ DESERT CU COCOS ("' m#le$ 2mo"8i/e$ 2!#&i9e$ mi%9#le$ "o"o2$ 2"o .i3o# ($ o3ii* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .. @ @ lei lei SANDEICH CU HUMMUS (p)i/e 2e"# ($ 8'mm'2$ m(2li/e 2i '2!' oi l# #le%e e*

+++++++++++++++++++++ mie e$ ++++.............5 +++++

CREOLE (&'l%i o,(-$ %e me/i 9e % )'$ /'"i$ p #& 9e o2"o,e$ 2i op 9e "o#"#-e$ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ MARILENE (& '"!e 9e 2e-o/$ %e me/i 9e % )'$ /'"i$ me/!($ & i3"( ,e%e!#l(*

11

PIA.A 'I STRATE$IA /:N23RILOR


/rodusul fa1ricat 5i oferit de firm% fiind un &rodus final- )a fi reali8at &e &ia6% consumatorului 5i este orientat &ersoanelor de toate ),rstele. /ia6a aleas% de 4ntre&rindere este o &ia6% 4n cre5tere- relati) nou%. In )iitorul a&ro&iatdac% )eniturile de la acti)itatea )or s&ori- se a5tea&t% desc2iderea noilor filiale 4n alte sectoare ale munici&iului- &recum 5i 4n alte ora5e. 3at fiind fa&tul c% 4n munici&iu e:ist% &u6ini concuren6i reali ai 4ntre&rinderii- cota &e &ia6% )a fi ma$or% Ase a5tea&t% la 2+9#+.- aceasta m%rindu9se res&ecti) odat% cu &o8i6ionarea 5i &e alte &ie6eD. /entru &%strarea 5i l%rgirea &o8i6iei &e &ia6% 4ntre&rinderea )a ado&ta o strategie 4ndre&tat% s&re: H H H H ridicarea calit%6ii &rodusului= l%rgirea asortimentului &rodusului= ridicarea ni)elului de deser)ire &ost9),n8are= sta1ilirea unii &re6 con)ena1il &entru toate &%turile sociale.

Clien6ii &oten6iali ai 4ntre&rinderii sunt &ersoanele de toate ),rstele- 4nce&,nd cu co&iii de la + ani &,n% la oamenii 4n ),rst%. Gotu5i &ia6a 6int% a 4ntre&rinderii constituie &ersoanele ),rsta c%rora este 4ntre 2+9' ani. /entru ai determina &e clien6ii s% cum&ere &rodusele fa1ricate de 4ntre&rindereconducerea )a &une accentul- 4n &rimul r,nd- &e calitatea deose1it% a ser)iciilor &restate&re6ul con)ena1il- ama1ilitatea la 4nde&linirea comen8ii- noutatea ser)iciului 5i &rodusului. La toate acestea se mai adaug% fa&tul c% &rodusele )or fi fa1ricate din materii &rime ecologic &ure. Odat% cu l%rgirea acti)it%6ii 5i &ie6ei de desfacere- se &reconi8ea8% de a desface &rodusele 5i &rin intermediul unei re6ele de maga8ine. Cu oca8ia desc2iderii noului fast food 1io )or fi lansate comunicate de &res%-c%tre toate c%ile mass9media interesate de e)eniment

12

GI/ /RO<O;(RE ;(LO(RE AeuroD (&ari6ii in re)iste 5i &u1lica6ii ++ de s&ecialitate Radio /liante cu oferta de &roduseflutura5i # 2

3EG(LII 9re)iste 9&eriodic &e tot &arcursul e)enimentului 9&osturile Radio CH - Iiss Fm 9in &rimele # luni 9reali8are la Gi&ografia (uro&rint 9li)rate la domiciliu

CONC#REN.A
/ia6a fast food9urilor 1io din Bucure5ti este sca8ut% - &rin urmare concuren6a &e aceasta &ia6% este mica. /rintre fast food9urile 1io din Bucure5ti amintim: E SnacJ (ttacJ E Lemon Food E<oo <oo EFru Fru E Nana Natural Food A La NanaD
(ce5ti concuren6i au intrat &e &ia6% 5i s9au de8)oltat- a$ung,nd 4n a a)ea o clientel% fidel% 5i 1rand recunoscut. ()anta$ele lor concuren6iale nu &ot fi negate. Ni)elul calit%6ii oferite de ele este mediu s&re ridicat- iar loca6ia este deose1it 4n fa)oarea atragerii clien6ilor- astfel reali8,nd o cifr% de afaceri 5i un &rofit su1stan6ial..

Concuren6ii indirec6i sunt <c 3onaldKs -IFC- Burger Iing 5i S&ring Gime ace5tia a),nd de$a un nume &uternic &e &ia6a fast food9urilor.

CONCHRENLI SN(CI (G(CI LE<ON FOO3 <OO <OO FRH FRH N(N( N(GHR(L

;ENIG LHN(R C(LIG(GE AeuroD 1F. su&erior 1+. similar 1'. similar 2+. su&erior 1". su&erior

/RELHRI su&erioare similare similare su&erioare su&erioare

(</L(S(<ENG su&erior su&erior inferior su&erior inferior

1#

FOO3

Anali&a >unctelor (orte )i sl=?iciunilor concuren@ilor


Puncte (orte SNACK ATACK H H H H FRU FRU H H H H MOO MOO H H H H H H H e:&erien6% mare= am&lasament fa)ora1il re6ea de comerciali8are= asortiment )ariat= re6ea de li)rare &o&ularitate am&lasament fa)ora1il asortiment )ariat &re6uri accesi1ile am&lasament fa)ora1il &re6uri accesi1ile gam% larg% de ser)icii asortiment )ariat &o&ularitate re6ea de li)rare H H H H H &romo)are redus% ser)iciu sla1 am&lasament nefa)ora1il am&lasament nefa)ora1il &romo)are redus% H H H Sl=?iciunile asortiment redus &re6uri ridicate tim& mare de a5te&tare

LEMON FOOD NANA NATURAL FOOD

ANALI2A S;OT

/HNCGE FORGE

9calitatea 4nalt% a &roduselor 9calitatea ridicat% &re&aratelor

1'

9&romo)area intensi)% /HNCGE SL(BE O/ORGHNIG(LI 9am&lasament fa)ora1il 9&o&ularitate redus% 9notorietate ini6ial% redus% 9sc%derea c2iriei s&a6iilor comerciale 9ie5irea &e &ia6% a unui concurent 9cre5terea &ie6ei fast food9urilor 1io (<ENINLMRI 9cre5terea economiei 9stricarea materiilor &rime 9&ierderea unui furni8or im&ortant 9&ro1leme cu com&ortamentul anga$atilor 9incediu

Anali&a com>arativ= a concuren@ilor


Nr. max. Indicatorii Produsul sau serviciul Preul Calitatea de puncte 5 + + BIO FRES 5 ' + Concurent SnacA AttacA ' + # Nana Natural + # ' Lemon Food ' ' # Fru Fru + ' +

1+

Amplasarea ntreprinderii Image-ul ntreprinderii Alte: Numrul de puncte Comentarii

+ + 2+

+ + 2'

+ + 22

# 2 1"

+ # 1F

+ + 2'

AMPLASAMENT#L 1NTREPRINDERII
7ntre&rinderea )a acti)a &entru 4nce&ut 4n mun. Bucure5ti. In urma unor studii 5i cercet%ri s9a a$uns la conclu8ia c% sectoarele cele mai &otri)ite &entru acest ti& de acti)itate sunt Calea ;ictoriei 5i Bule)ardul 3ece1al.

Su&rafata utila: '# Su&rafata construita: '" Localitate: Bucuresti Cona: Calea ;ictoriei Eta$: /arter ;itrina: 3a Nr. gru&uri sanitare: 1 Latime )itrina: + Inaltime s&atiu: # Gi& s&atiu: comercial

1!

Pret incBiriere: - 4,, E#R Pret incBiriere unitar: 04 E#R Pret negocia?il: Da Alte caracteristici: (lte s&atii utile A/i)nitaD Com>artimentare nivel: O&en s&ace Ti> imo?il : 1loc Alte detalii: Inc2iriere s&atiu comercial Calea ;ictoriei- in su&rafata de '# m&- cu )itrina stradala de + m. S&atiul comercial este situat la &arterul unui imo1il de locuinte- are intrare stradala- reno)at si este com&us din sala de )an8are B gru& sanitar. /ecinatati: Hotel Radisson Alte detalii &ona: (mena$are stra8i A(sfaltateD- <i$loace de trans&ort- Iluminat stradal- ;ad comercial #tilitati : Sistem incal8ire AGermoficare- CalorifereD- Htilitati generale ACurent- (&a- Canali8areDClimati8are A(er conditionatD FinisaCe : I8olatii termice AE:terior- InteriorD- /odele A0resieD- Stare interior AReno)atD- Ferestre cu geam termo&an A(luminiuD- Iluminat AS&oturi- Lam&i- Lumina naturalaD

Su&rafata utila: # Nr. ni)ele: 1 Localitate: Bucuresti Cona: 3ece1al Eta$: /arter ;itrina: 3a Nr. gru&uri sanitare: 1 Latime )itrina: # Gi& s&atiu: comercial

1"

Pret incBiriere: - 4,, E#R Pret incBiriere unitar: 08 88 E#R Pret negocia?il: Da Alte caracteristici: (cces A<arfa- (uto- /ersoaneD Ti> imo?il : 1loc Alte detalii: Inc2iriere s&atiu comercial 8ona 3ece1al. S&atiul comercial este la &arterul unui 1loc de 1 eta$e- are o su&rafata utila de # m&- o )itrina cu o desc2idere de # m. S&atiul este am&lasat in 8ona cu )ad &entru cafenele si restaurante- intr9o 8ona cu densitate mare de locuitori cu &utere mare de cum&arare.. S&atiul este dis&oni1il imediat la &retul de 1+ euroNluna /ecinatati: S&ring Gime- C)on Alte detalii &ona: (mena$are stra8i A(sfaltateD- <i$loace de trans&ort- Iluminat stradal- ;ad comercial #tilitati : Sistem incal8ire ACentrala &ro&rie- CalorifereD- Htilitati generale ACurent- Curent trifa8ic- (&aCanali8areD- Climati8are A(er conditionatD- (cces internet ACa1luD FinisaCe :

1?

/odele A0resieD- Stare interior ANecesita reno)areD- Ferestre cu geam termo&an A/;CD

/L(N O/ER(LION(L

O&era6iuni (&ro1ari

1 a)i8e :

2 : :

'

"

11

12

&roiect (mena$are s&a6ii (c2i8i6ie mo1ilier 5i utila$e Grans&ortNmontareN &ro1are utila$e Recrutare 5i

: : : : : : :

anga$are &ersonal Instruire 5i )erificare anga$a6i Inaugurare

1F

OR0(NI0R(<( S.C.BIO FRESH. S.R.L

A$A

CONSILI# DE ADMINISTRA.IE

Director general

Asistent manager

3irector &lanificare si organi8are

3irector marJeting

3irector umane

resurse

Oficiu calcul

de

Biroul de &lanificare

Biroul de conta1ilitate

Biroul de marJeting

Biroul de a&ro8ionare

Birou ),n8%ri

Birou resurse umane

OR0(NI0R(<( S.C BIO FRESH. S.R.L CONSILIHL 3E (3<INISGR(LIE O 3IRECGOR 0ENER(LPBIROHL SECREG(RI(G: &rocesarea intrarilor &e &o5t% &rocesarea si trimiterea de e9mail9uri sau fa:uri sta1ilirea contactelor cu &artenerii de afaceri administrarea si ac2i8i6ionarea de materii de 1irou organi8area de 5edin6e- conferin6e ela1orarea de formulare 5i documente ti& &rimirea )i8itatorilor ela1orarea &roceselor )er1ale de 5edin6% ela1orarea 5i actuali8area 1a8elor de date organi8area ar2i)ei de documente ale firmei O 3IRECGOR /L(NIFIC(RE QI OR0(NIC(RE P OFICIHL 3E C(LCHL fi8ea8% adresa de e9mail a firmei utili8ea8a mailul reali8ea8% 5i actuali8ea8% site9ul firmei )erific% func6ionarea calculatoarelor moderni8ea8% soft9urile utili8ate P BIROHL 3E /L(NIFIC(RE ela1orea8% &lanul financiar- de a&ro)i8ionare- de &u1licitate ela1orea8% &lanul de acti)ita6i colecti)e 5i indi)iduale calculea8% indicatori economico9financiari &entru a sta1ili eficien6a firmei 5i 4nde&linirea o1iecti)elor &lanificate &ro&unere &lanuri de 4m1unat%6ire a acti)it%6ii- fi:ea8a o1iecti)ele firmei
21

sta1ile5te structuri organi8atorice si organigramice ela1orarea fi5e de &ost - &lanuri de afaceri ela1orea8% regulamentul de organi8are si func6ionare a regulamentului intern P BIROHL 3E CONG(BILIG(GE &lanific% &rofitul calculea8% costuri efectuea8% &la6i &relucrea8% documente $ustificati)e 4nregistrea8% o&era6iile economice in documente conta1ile ela1orea8% 1alan6a de )erificare 5i 1ilan6ul conta1il calcule8% indicatori &e 1a8% de 1ilan6 desfa5oar% cores&onden6a cu administra6ia financiar% O 3IRECGOR <(RIEGIN0 PBIROHL 3E <(RIEGIN0: ela1orarea &lanului de marJeting ela1orarea de ra&oarte &entru ac6iunile &u1licitare fi:area costurilor &u1licitare 4n cola1orare cu com&artimentul conta1ilitate studierea &ie6ei &rin ela1orarea-a&licarea si inter&retarea c2estionarelor ela1orarea catalogului ela1orarea ofertei selecti)e fi:area siglei si sloganului ela1orarea site9ului firmei &romo)area acti)% a ),n8%rilor &rin reduceri de &re6uri-oferire de &roduse gratuite-concursuri-loterii desf%5urarea de acti)it%6iin rela6iile cu &u1licul 5i atragerea de noi clien6i.

22

PBIROHL 3E (/RO;ICION(RE studia8% &ia6a furni8orilor ela1orea8% 5i trimite la furno8ori cereri de ofert% sta1ile5te sortimentul 5i cantit%6ile ce urmea8% a fi a&ro)i8ionate negocia8% si 4nc2eie contracte cu furni8orii lanse8% comen8i &e 1a8a contractelor urm%re5te derularea contractelor re8ol)% litigiile cu furni8orii asigur% gestiunea stocurilor de m%rfuri P BIROHL 3E ;RNC(RI caut% clien6i &oten6iali le &re8int% ofertele si cataloagele negocia8% si 4nc2eie contracte de ),n8are &rocesea8% comen8ile &rimite de la clien6i fideli8ea8% clien6ii re8ol)% reclama6iile ela1orea8% statistici de ),n8are O 3IRECGOR RESHRSE H<(NE P BIROHL 3E RESHRSE H<(NE sta1ile5te necesarul de &ersonal organi8ea8% recrutarea 5i selec6ia &ersonalului com&letea8% contractele indi)iduale de anga$are com&letea8% dosarele de anga$are asigur% salari8area &ersonalului &ro&une cursuri de &erfec6ionare &ro&une m%suri de &rotec6ia muncii com&letea8% fi5e nde e)aluare a &ersonalului

2#

Firma )a fi condus% de to6i asocia6ii 4n de&enden6% de cota fiec%ruia la ca&italul statutar al 4ntre&rinderii. (socia6ii )or coordona 4ntreaga acti)itate- se )or ocu&a direct de &ro1lemele de a&ro)i8ionare- &roduc6ie 5i desfacere- de asemenea )or anga$a 5i controla &ersonalul.

PLAN#L FINANCIAR
Necesit%6ile financiare totale &entru desc2iderea afacerii constituie >2 H >1+. H >!#?2 9 &entru &rocurarea materiei &rime= H >#''! 9 alte c2eltuieli de &roduc6ie. . - in care: 9 &entru &rocurarea utila$elorA)itrine frigorifice-storc%toare de fructe-mo1ilierD=

;eniturilor 5i c2eltuirilor au fost calculate reie5ind din c2eltuielile 5i )eniturile &entru un meniu- &e 1a8a c%ruia se formea8% 5i celelalte. 3e asemenea c2eltuielile de &roduc6ie au fost luate cele ma:ime &osi1ile- iar )eniturile ca minim &ro1a1ile. Calculele sunt efectuate &entru un fast9food 1io.

Componentele costului

Total chelt. unar!euro"

9 Cheltuieli constante: (morti8area utila$elor C2iria unei 4nc%&eri Gotal cost fi: - Cost varia#il: Salariul ),n8%tor Gotal salarii Energie electric% 0a8e naturale Legume Fructe (lte &re&arate

2 #

A2 s&atii

comercialeD #2 2! S?T2 ? 2 ? 1 + 12 ? #

2'

(m1ala$e (lte c2eltuieli Gotal cost )aria1il Gotal c2eltuieli de &roduc6ie

+ # !!? F??

Situa@ia veniturilor )i cBeltuielilor


!$" Indicatorii ;enituri de la reali8are C2eltuieli de &roduc6ie ;enitul 1rut Im&o8itul &e )enit /rofitul net /rofit dis&oni1il /rofit cumulat - an I trim #?1! 2""2" 1 '## 2F21 "+12 !''? !''? I trim #?1! 2""2" 1 '## 2F21 "+12 !''? 12?F! I trim #?1! 2""2" 1 '## 2F21 "+12 ##!# 1!2! I trim #?1! 2""2" 1 '## 2F21 "+12 #+1" 1F""" Total - an 1+2!' + an 1+2!' 0 an 1+2!' 11 F ! '1"#' 11!?+ # '?

11 F ! 11 F ! '1"#' 11!?+ # '? '1"#' 11!?+ # '?

1F""! #F++'

1?"2' +?2"?

2##'! ?1!2'

FluDul de numerar
!$" - an Indicatorii Resursele financiare la 4nce&utul &erioadei Intr%ri in numerar
2+

I trim #''"

I trim 1!2"?

I trim 22"2!

I trim 2! ?F

Total - an 2F! "

+ an ++"!"

0 an "''F

;,n8%ri Gotal INGRMRI de numerar Ie5iri din numerar In)esti6ii C2eltuieli curente Im&o8itul &e )enit Gotal IESIRI de numerar SHR/LHSN 3EFICIG de numerar

#?1! !2??#

#?1! +''#?

#?1! ! ??!

#?1! !'2'F

1+2!' 1+2!' 2 #+2# 2 ?' "

1+2!' 22"1#

1'?F' 2""2" 2F21 '!! + 1!2"?

2""2" 2F21 #1"12 22"2!

2""2" 2F21 #'"F" 2! ?F

2""2" 2F21 #'!'# 2F! "

1'?F' 11 F ! 11 F ! 11!?+ 11!?+ 1'""+" 1##F1! ++"!" "''F

11 F ! 11!?+ 12F2F' F"?#!

/rin 2ot%r,rea comun% a celor 2 asocia6i- o &erioad% de tim&- &,n% c,nd 4ntre&rinderea nu )a a)ea o &o8i6ie financiar% &uternic%- &rofitul )a fi 4ndre&tat s&re de8)oltarea 4ntre&rinderii.

RE0HL(<ENG INGERN
1. /RECENLM QI /HNCGH(LIG(GE E8ilnic se )a &re8enta la orele de ince&ere a &rogramului Ein ca8ul unor 5edin6e )a fi o1ligat s% se &re8inte la ora sta1ilit% 2. 0R(3HL 3E C(LIFIC(RE (L <E<BRILOR ECHI/EI Estudii cores&un8%toare &ostului ocu&at= Ecursuri su&limentare. #.F(CILIGMLILE (COR3(GE <E<BRILOR ECHI/EI E &au8%=
2!

E&osi1ilitatea de a face ore su&limentare.

'.CONCE3II E8ile li1ere la sf,r5itul s%&t%m,nii= Econcediu de odi2na. +.(SISGENLM <E3IC(LM Efiecare anga$at 1eneficia8%de ser)icii medicale gratuite E4n ca8ul accidentelor de munc% se )a des&%gu1ii anga$atul sau familia acestuia !.BENEFICII Esalariu negocia1il= E1onus din )an8ari= E&osi1ilitatea de a)ansare.

Legislatie in domeniul Situatiilor de urgenta EP S I F


Hot%r,rea de 0u)ern Nr. 1'?F din F se&tem1rie 2 Comitetului National &entru Situatii de Hrgenta. Hot%r,rea de 0u)ern Nr. 2+F din #1 martie 2 + &ri)ind 4nfiintarea si sta1ilirea atri1utiilor ' &ri)ind organi8area si functionarea

Centrului National &entru Securitate la Incendiu si /rotectie Ci)ila. Ordonanta Nr. ?? din # august 2 1 &ri)ind 4nfiintarea- organi8area si functionarea

ser)iciilor &u1lice comunitare &entru situatii de urgenta. Ordonanta de urgenta Nr. 21 din 1+ a&rilie 2 ' &ri)ind Sistemul National de <anagement al

2"

Situatiilor de Hrgenta. Legea Nr. '?1 din ? noiem1rie 2 Legea Nr. # " din 12 iulie 2 ' &ri)ind &rotectia ci)ila.

! &ri)ind a&Urarea 4m&otri)a incendiilor. ! &entru a&ro1area Normelor &ri)ind organi8area si

Ordin Nr. 11?' din ! fe1ruarie 2

asigurarea acti)itatii de e)acuare 4n situatii de urgenta. Ordin nr. 1#2 din 2FN 1N2 riscurilor. Ordin nr. 1# din 2+N 1N2 securitate la incendiu. Hotararea de 0u)ern nr. 1"#F din !N12N2 ! &entru a&ro1area categoriilor de constructii si " &entru a&ro1area <etodologiei de ela1orare a scenariilor de " &entru a&ro1area <etodologiei de ela1orare a /lanului de

anali8a si aco&erire a riscurilor si a Structurii9cadru a /lanului de anali8a si aco&erire a

amena$Uri care se su&un a)i8UriiNautori8Urii &ri)ind securitatea la incendiu. Norme 0enerale de (&ar%re Im&otri)a Incendiilor AO<I 1!#N2 "D.

Ordin Nr. 1 2# din 1+ noiem1rie 1FFF &ri)ind a&ro1area 3is&o8itiilor generale de ordine interioara &entru &re)enirea si stingerea incendiilor 9 30 /.S.I.9 Ordin Nr. "12 din 2#N !N2 1. + &entru

+- modificat si com&letat de Ordin "?! din 2N FN2 2.

a&ro1area 3is&o8i6iilor generale &ri)ind instruirea salaria6ilor 4n domeniul situa6iilor de urgen6a- care a1rog% 3.0./.S.I. 9 Ordin Nr. ?? din 1' iunie 2

1 &entru a&ro1area 3is&o8i6iilor generale &ri)ind ec2i&area si #.

dotarea construc6iilor- instala6iilor te2nologice si a &latformelor amena$ate cu mi$loace te2nice de &re)enire si stingerea incendiilor- a1rogat.9 3.0./.S.I. * Ordin Nr. 1 ? din 1 august 2

1 &entru a&ro1area 3is&o8i6iilor generale &ri)ind reducerea '

riscurilor de incendiu generate de 4nc%rc%ri electrostatice 9 3.0./.S.I.9


2?

Ordin Nr. 1#? din + se&tem1rie 2

1 &entru a&ro1area 3is&o8i6iilor generale &ri)ind +.

organi8area acti)ita6ii de a&%rare 4m&otri)a incendiilor- a1rogat.9 3.0./.S.I. 9 Ordin Nr. '"! din 1' se&tem1rie 2

' &ri)ind a&ro1area Listei standardelor rom,ne care

ado&t% standarde euro&ene armoni8ate referitoare la ec2i&amente si sisteme &rotectoare destinate utili8arii 4n atmosfere &otential e:&lo8i)e. Ordonanta de urgenta Nr. "+ din # se&tem1rie 2 nr. #+FN2 ' &entru modificarea si com&letarea Legii

' &ri)ind sim&lificarea formalita6ilor la 4nregistrarea 4n registrul comer6ului a

&ersoanelor fi8ice- asociatiilor familiale si &ersoanelor $uridice- 4nregistrarea fiscal% a acestora- &recum si la autori8area functionarii &ersoanelor $uridice. Ordin nr. 1?22N2 ' din "N1 N2 ' &entru a&ro1area Regulamentului &ri)ind clasificarea si ' &ri)ind clasificarea si incadrarea

incadrarea &roduselor &entru construc6ii &e 1a8a &erforman6elor de com&ortare la foc. (ne:a Ordin 1?22N2 ' 9 Regulament din "N1 N2 &roduselor &entru constructii &e 1a8a &erformantelor de com&ortare la foc. Normati) din ?N "N2 ' &ri)ind ela1orarea &lanurilor de a&%rare 4n ca8ul &roducerii unui

de8astru &ro)ocat de seisme siNsau alunecari de teren. Normati) din +N !N2 ! &entru asigurarea inde&linirii cerintelor &ri)ind siguranta in

e:&loatare si securitatea la incendiu &entru instalatiile care &roduc sau utili8ea8% acetilena. Regulament din 22N1 N2 ' &entru autori8area si )erificarea &ersoanelor fi8ice care

desfasoar% acti)itati de &roiectare- e:ecutie si e:&loatare 4n sectorul ga8elor naturale. Regulament &ri)ind atestarea conformita6ii &roduselor &entru constructii. Reglementari te2nice &ri)ind &roiectarea si e:ecutarea cladirilor de locuit si social9culturale. Reglementari te2nice &ri)ind &roiectarea si e:ecutarea instalatiilor de a&% si canali8are. Reglementari te2nice &ri)ind &roiectarea si e:ecutarea instala6iilor electrice.

2F

Reglementari te2nice &ri)ind &roiectarea si e:ecutarea instalatiilor termice- conditionarea aerului- ga8e. Reglementari te2nice &ri)ind )erificarea calit%6ii si rece&tia lucr%rilor de constructii si instalatii.

ACTI/ITATI DE PRE/ENIRE SI PROTECTIE IN DOMENI#L SEC#RITATII SI SANATATII IN M#NCA EPROTECTIA M#NCIIF - Identificarea &ericolelor si e)aluarea riscurilor &entru fiecare com&onenta a sistemului de munc%- res&ecti) e:ecutant- sarcina de munc%- mi$loace de munc%N ec2i&amente de munc% 5i mediul de munc% &e locuri de munc%N&osturi de lucru= + Ela1orarea si actuali8area &lanului de &re)enire si &rotectie= 0 Ela1orarea de instruc6iuni &ro&rii &entru com&letarea 5iNsau a&licarea reglement%rilor de securitate si san%tate in munc%- tin,nd seama de &articularit%6ile acti)it%6ilor si ale unit%6iiNintre&rinderii- &recum si ale locurilor de munc%N &osturilor de lucru= 5 /ro&unerea atri1utiilor si ras&underilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca- ce re)in lucratorilor- cores&un8ator functiilor e:ercitate- care se consemnea8a in fisa &ostului- cu a&ro1area anga$atorului= 4 ;erificarea cunoasterii si a&licarii de catre toti lucratorii a masurilor &re)a8ute in &lanul de &re)enire si &rotectie- &recum si a atri1utiilor si res&onsa1ilitatilor ce le re)in in domeniul securitatii si sanatatii in munca- sta1ilite &rin fisa &ostului= 6 Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter te2nic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca= 7 Ela1orarea tematicii &entru toate fa8ele de instruire- sta1ilirea &eriodicitatii adec)ate &entru fiecare loc de munca- asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si )erificarea cunoasterii si a&licarii de catre lucratori a informatiilor &rimite= 8 Ela1orarea &rogramului de instruire9testare la ni)elul intre&rinderii siNsau unitatii= 9 (sigurarea intocmirii &lanului de actiune in ca8 de &ericol gra) si iminent si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti &entru a&licarea lui= -,. E)identa 8onelor cu risc ridicat si s&ecific= -- Sta1ilirea 8onelor care necesita semnali8are de securitate si sanatate in munca- sta1ilirea

ti&ului de semnali8are necesar si am&lasarea conform &re)ederilor Hotararii 0u)ernului nr. F"1N2 ! &ri)ind cerintele minime &entru semnali8area de securitate siNsau sanatate la locul de munca= -+ E)identa meseriilor si a &rofesiilor &re)a8ute de legislatia s&ecifica- &entru care este necesara autori8area e:ercitarii lor= -0 E)identa &osturilor de lucru care necesita e:amene medicale su&limentare= -5 E)identa &osturilor de lucru care- la recomandarea medicului de medicina muncii- necesita testarea a&titudinilor siNsau control &si2ologic &eriodic= -4 <onitori8area functionarii sistemelor si dis&o8iti)elor de &rotectie- a a&araturii de masura si control- &recum si a instalatiilor de )entilare sau a altor instalatii &entru controlul no:elor in mediul de munca= -6 ;erificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare- a)erti8are- semnali8are de urgenta- &recum si a sistemelor de siguranta= -7 Informarea anga$atorului- in scris- asu&ra deficientelor constatate in tim&ul controalelor efectuate la locul de munca si &ro&unerea de masuri de &re)enire si &rotectie= -8 Intocmirea ra&oartelor siNsau a listelor &re)a8ute de 2otararile 0u)ernului emise in temeiul art. +1 alin. A1D lit. 1D din lege- inclusi) cele referitoare la a81est- )i1ratii- 8gomot si santiere tem&orare si mo1ile= -9 E)identa ec2i&amentelor de munca si urmarirea ca )erificarile &eriodice si- daca este ca8ul- incercarile &eriodice ale ec2i&amentelor de munca sa fie efectuate de &ersoane com&etente- conform &re)ederilor din Hotararea 0u)ernului nr. 1.1'!N2 de munca= +, Identificarea ec2i&amentelor indi)iduale de &rotectie necesare &entru &osturile de lucru din intre&rindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu ec2i&ament indi)idual de &rotectie- conform &re)ederilor Hotararii 0u)ernului nr. 1. '?N2 indi)iduale de &rotectie la locul de munca= +- Hrmarirea intretinerii- mani&ularii si de&o8itarii adec)ate a ec2i&amentelor indi)iduale de &rotectie si a inlocuirii lor la termenele sta1ilite- &recum si in celelalte situatii &re)a8ute de Hotararea 0u)ernului nr. 1. '?N2 != ++ /artici&area la cercetarea e)enimentelorAaccidente de muncaD= +0 Intocmirea e)identelor &ri)ind accidentele de munca= +5 Ela1orarea ra&oartelor &ri)ind accidentele de munca suferite de lucratorii din intre&rindere
#1

! &ri)ind cerintele

minime de securitate si sanatate &entru utili8area in munca de catre lucratori a ec2i&amentelor

! &ri)ind cerintele

minime de securitate si sanatate &entru utili8area de catre lucratori a ec2i&amentelor

siNsau unitate= +4 Hrmarirea reali8arii masurilor dis&use de catre ins&ectorii de munca- cu &rile$ul )i8itelor de control si al cercetarii e)enimentelor= +6 Cola1orarea cu lucratorii siNsau re&re8entantii lucratorilor- ser)iciile e:terne de &re)enire si &rotectie- medicul de medicina muncii- in )ederea coordonarii masurilor de &re)enire si &rotectie= +7 Cola1orarea cu lucratorii desemnatiNser)iciile interneNser)iciile e:terne aiNale altor anga$atori- in situatia in care mai multi anga$atori isi desfasoara acti)itatea in acelasi loc de munca= +8 Hrmarirea actuali8arii &lanului de a)erti8are- a &lanului de &rotectie si &re)enire si a &lanului de e)acuare= +9 /ro&unerea de sanctiuni si stimulente &entru lucratori- &e criteriul inde&linirii atri1utiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca= 0, /ro&unerea de clau8e &ri)ind securitatea si sanatatea in munca la inc2eierea contractelor de &restari de ser)icii cu alti anga$atori- inclusi) la cele inc2eiate cu anga$atori straini= 0- Intocmirea unui necesar de mi$loace materiale &entru desfasurarea acestor acti)itati.

Legisla@ia %n domeniul s=n=t=@ii )i securit=@ii %n munc= din RomGnia

SEC#RITATEA 'I S3N3TATEA 1N M#NC3 Legea #1FN2


! a securit%6ii 5i s%n%t%6ii 4n munc% sta1ile5te &rinci&ii generale referitoare la:

&re)enirea riscurilor &rofesionale &rotec6ia s%n%t%6ii 5i securitatea lucr%torilor eliminarea factorilor de risc 5i accidentare informarea- consultarea- &artici&area ec2ili1rat%- instruirea lucr%torilor 5i a re&re8entan6ilor lor direc6iile generale &entru im&lementarea acestor &rinci&ii Normele metodologice de a&licare a acestei legi sunt re&re8entate de H0 1'2+N2 reglementea8% !. (cestea

functionarea unit%6ilor din &unct de )edere al securitatii si sanatatii in munca

#2

organi8area 5i acti)itatea ser)icii interne 5i e:terne de &re)enire si &rotectie 5i a comitetului de securitate si sanatate in munca instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca comunicarea si cercetarea e)enimentelor- 4nregistrarea si e)identa accidentelor de munca si a incidentelor &ericuloase- semnalarea- cercetarea- declararea si ra&ortarea 1olilor &rofesionale MEDICINA M#NCII Legea '1? &ri)ind statutul medicului de medicina muncii Amodificat% de Legea '?N2 Ordinul <S ?"+N2 4ntre&rindere. (cti)itatea de su&ra)eg2ere a s%n%t%6ii lucr%torilor &rin in)estiga6ii clinice- &araclinice 5i de la1orator este reglementat% de H0 #++N2 Legea #'!N2 ". ASI$#RAREA PENTR# ACCIDENTE DE M#NCA SI !OLI PROFESIONALE 2 &ri)ind asigurarea &entru accidente de munca 5i 1oli &rofesionale 5i normele metodologice de a&licare= (sigurarea &entru accidente de munca 5i 1oli &rofesionale re&re8int% o asigurare de &ersoane- face &arte din sistemul de asigur%ri sociale- este garantat% de stat 5i cu&rinde dis&o8i6ii referitoare la: &romo)area s%n%t%6ii 5i a securit%6ii 4n munca 5i &re)enirea accidentelor de munca 5i a 1olilor &rofesionale diminuarea 5i com&ensarea consecin6elor accidentelor de munca 5i ale 1olilor &rofesionale 2 sta1ile5te atri1u6iile medicului cu com&eten6% 4n medicina de "D.

ALTE ACTE NORMATI/E

Com&onenta trusei sanitare si a 1aremului de materiale- ce intra 4n dotarea &osturilor de &rim a$utor fara cadre medicale AOrdinul <SF '2"N2 2D Normati)ului &ri)ind organi8area acti)it%6ii de inter)en6ie 5i sal)are la unit%6i industriale cu &ericol &oten6ial de emisii de ga8e to:ice 5iNsau e:&lo8i)e AOrdinul <<SSF !#1N2 "D Formularul &entru 4nregistrarea accidentului de munc% * FI(< AOrdinul <<SSFF #N2 "D

##

Comisii de a1ilitare a ser)iciilor e:terne de &re)enire 5i &rotec6ie 5i de a)i8are a documenta6iilor cu caracter te2nic de informare 5i instruire 4n domeniul securit%6ii muncii AOrdinul <<SSF "+'N2 !- Ordinul <<SSF 2+N2 "D

Regulamentul &ri)ind formarea s&ecific% de coordonator 4n materie de securitate 5i s%n%tate 4n munc% &e durata ela1or%rii &roiectului 5iNsau a reali8%rii lucr%rii &entru 5antiere tem&orare sau mo1ile AOrdinul <<SSF 2'2N2 "D

<odificarea 5i com&letarea unor acte normati)e din domeniul securit%6ii 5i s%n%t%6ii 4n munc% AH0 ! 1N2 "D

#'

#+

#!

<ONIGORHL OFICI(L (L RO<RNIEI- /(RGE( I- Nr. #?FN?.;I.2 cod <EF:1'.1#.21.1+ AN%&A Nr. ' CARACTERISTICI

" 11

de ti>=rire* modul de di(u&are* de utili&are )i de >=strare ale (ormularelor <ONIGORHL OFICI(L (L RO<RNIEI- /(RGE( I- Nr. #?FN?.;I.2 1. Fi)a de %nscriere %n ca&ierul (iscal* cod -5 -0 50 -4H1. 3enumire: Fi5a de 4nscriere 4n ca8ierul fiscal 2. Cod: 1'.1#.'#.1+N1 #. Format: ('Nt1 '. Caracteristici de ti&%rire: V se ti&%re5te &e o singur% fa6% V se &oate utili8a ec2i&ament informatic &entru editare. +. Se difu8ea8W: gratuit. !. Se utili8ea8W la: 4nscrierea 4n ca8ierul fiscal al contri1ua1ililor a fa&telor constatate de c%tre organele de control- &recum 5i a sanc6iunilor a&licate. ". Se 4ntocme5te 4n: dou% e:em&lare-de: organul de control constatator sau de com&artimentul $uridic- du&% ca8. ?. Circul%: V un e:em&lar- la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal al organului fiscal 4n a c%rui ra8% teritorial% se afl% domiciliul fiscal al contri1ua1ilului sau 4n a c%rui e)iden6% fiscal% este 4nregistrat contri1ua1ilul= V un e:em&lar- la organul constatator sau la com&artimentul $uridic- du&% ca8. F. Se ar2i)ea8%: un e:em&lar la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal 5i un e:em&lar la organul constatator sau la com&artimentul $uridic- du&% ca8. 2. Fi)a de actuali&are a %nscrierilor %n ca&ierul (iscal* cod -5 -0 50 -4H+ 1. 3enumire: Fi5a de actuali8are a 4nscrierilor 4n ca8ierul fiscal 2. Cod: 1'.1#.'#.1+N2 #. Format: ('Nt1 '. Caracteristici de ti&Wrire:
#"

" 1#

V se ti&WreXte &e o singur% fa6% V se &oate utili8a ec2i&ament informatic &entru editare. +. Se difu8ea8W: gratuit. !. Se utili8ea8W la: actuali8area 4nscrierilor 4n ca8ierul fiscal al contri1ua1ililor. ". Se 4ntocme5te 4n: V un e:em&lar- 4n ca8ul 4n care fi5a este com&letat% de 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal= V dou% e:em&lare- 4n ca8ul 4n care fi5a este com&letat% de organul de control constatator sau de com&artimentul $uridic- du&% ca8. ?. CirculW: V un e:em&lar- la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal al organului fiscal 4n a c%rui ra8% teritorial% se afl% domiciliul fiscal al contri1ua1ilului sau 4n a c%rui e)iden6% fiscal% este 4nregistrat contri1ua1ilul- 4n ca8ul 4n care fi5a este com&letat% de 1iroul de gestiune ca8ier fiscal= V un e:em&lar- la organul constatator sau la com&artimentul $uridic- du&% ca8- 5i un e:em&lar- la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal- 4n ca8ul 4n care fi5a este com&letat% de organul de control constatator sau de com&artimentul $uridic. F. Se ar2i)ea8%: V un e:em&lar- la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal 5i un e:em&lar- la organul constatator sau la com&artimentul $uridic- 4n ca8ul 4n care fi5a este com&letat% de organul de control constatator sau de com&artimentul $uridic= V un e:em&lar- la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal. #. Cerere de eli?erare a certi(icatului de ca&ier (iscal* cod -5 -0 +4 -4H1. 3enumire: Cerere de eli1erare a certificatului de ca8ier fiscal 2. Cod: 1'.1#.2+.1+N1 #. Format: ('Nt1 '. Caracteristici de ti&%rire: V se ti&%re5te &e o singur% fa6%= V se &oate utili8a ec2i&ament informatic &entru editare. +. Se difu8ea8%: gratuit. !. Se utili8ea8% la: eli1erarea unui certificat de ca8ier fiscal. ". Se 4ntocme5te 4n: un e:em&lar-de: contri1ua1il.
#?

?. Circul%: la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal. F. Se ar2i)ea8%: la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal. '. Cerere de recti(icare a datelor %nscrise %n ca&ierul (iscal* cod -5 -0 +4 -4H+ 1. 3enumire: Cerere de rectificare a datelor 4nscrise 4n ca8ierul fiscal 2. Cod: 1'.1#.2+.1+N2 #. Format: ('Nt1 '. Caracteristici de ti&%rire: V se ti&%re5te &e o singur% fa6%= V se &oate utili8a ec2i&ament informatic &entru editare. +. Se difu8ea8W: gratuit. !. Se utili8ea8W la: rectificarea datelor 4nscrise 4n ca8ierul fiscal. ". Se 4ntocmeXte 4n: un e:em&lar- de: contri1ua1il. ?. Circul%: la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal. F. Se ar2i)ea8W: la 1iroul &entru gestionarea ca8ierului fiscal. + Certi(icat de ca&ier (iscal )i aneDa la Certi(icatul de ca&ier (iscal* cod -5 -0 +- -4 1. 3enumire: Certificat de ca8ier fiscal 5i ane:a la Certificatul de ca8ier fiscal 2. Cod: 1'.1#.21.1+ #. Format: ('Nt1 '. Caracteristici de ti&Wrire: V se ti&%resc &e o singur% fa6% at,t certificatul- c,t 5i ane:a= V se &oate utili8a ec2i&ament informatic &entru editare. +. Se difu8ea8W: gratuit. !. Se utili8ea8W: numai 4n sco&ul 4n care a fost eli1erat. ". Se 4ntocme5te 4n: dou% e:em&lare- de: organul fiscal.

#F

Seria F.E *CC Nr.12+

CHIG(NL( Nr.12+ 3ata 1+. 1.2 11 (m &rimit de la Ocneanu 0eorgiana - re&re8entant al firmei S.C BIO FRESH S.R.Lsuma de '' lei - re&re8ent,nd c2eltuielile de constituire- adica: 97nmatriculare 912 lei 9O16inere a)i8e autori8a6ii91? lei 9Gransmitere documenta6ie &t. CHI 91 lei 9O16inere ca8ier fiscal9 # lei 9/u1licarea in <.O9 ! lei 9Ga:a $udiciar%9 ' lei

REFERENG ECONO<IC O&rea Cristina Seria F.E. C.R Nr. 12+1

'

CHIG(NL( Nr. 12+1 3ata 1+. 1.2 11

(m &rimit de la Ocneanu 0eorgiana - re&reYentant al firmei S.C BIO FRESH S.R.L suma de + lei - re&re8ent,nd taDa de re&ervare denumire (irm=

REFERENG ECONO<ICO/RE( CRISGIN(

'1

!CR I !ANCA COMERCIAL3 ROM:N3

Atri?uire numere de cont si Con(irmare dis>oni?il cont curent E cont in lei F

Conturi ?ancare atri?uite (irmei de eDerci@iu:

Cod I!AN >entru cont in lei Cod I!AN >entru cont in valut=

RO 5, !CR,,-06, RO 5, !CR,,+06,

RON E#R

Cod IB(N * codificare interna6ional% unic% * International (ccount Num1er

II

Dis>oni?il %n cont curent la data : -4 ,- +,--

CERTIFICAT CONSTATATOR

'2

Emis in temeiul art.1" alin.1 lit. 1 din Legea nr.#+FN2

'

&ri)ind sim&lificarea formalita6ilor la 4nregistrarea &ersoanelor fi8iceasocia6iilor familiale 5i &ersoanelor $uridice -4nregistrarea fiscal% a acestora&recum 5i la autori8area func6ion%rii &ersoanelor $uridice- cu modific%rile 5i com&let%rile ulterioare- eli1erat 4n 1a8a declara6iei &e &ro&ria r%s&undere Firma : SC. BIO FRESH .S.R.L Cod unic de 4nregistrare : 121 ! " din data de 1+. 1.2 11 Nr. 3e ordine in registrul : @ ' N "?N 1+. 1.2 11

/re8entul certificat constatator atest% c% s9a 4nregistrat declara6ia &e &ro&ria r%s&undere conform c%reia firma 4nde&line5te condi6iile de func6ionare - s&ecifice &entru fiecare autoritate &u1lic% - &entru acti)itatea declarat%. ;ala1ilitatea:&,n% la modificarea condi6iilor de fun6ionare sau acti)it%6ilor &entru care s9a dat declara6ia &e &ro&ria r%s&undere.

De>artament Juridic* Consilier Curidic : Cosmina !#$ARI#

Emis la data: 1+. 1.2 11 Eli1erat la data de : 1+. 1.2 11

'#

''

'+

'!

'"

'?

'F

+1