Sunteți pe pagina 1din 7

n m s u r a n c a r e ac es te a p ot ac ti va at t S er pe nt i na S o la r c t i ce a Lu na r n coloanele vertebrale.P r in c la rv ed er e se p oa te ve de a a ic i un c an al c en tr al ce m e r g e su s pe c ol oa na v er te br al , i ar la s t ng a e st e C ir c u it ul L un ar i ar la dr ea pt a u n Ci rc ui t S ol ar , nu mi te I d a i P in ga la d e yo gh in i i yoghine. lchimiile lui !

i !orus conduc la activarea acestor dou circuite dectre cmpuri magnetice ce sunt asemntoare erpilor." a r p e l e L u n a r d e p e p a r t e a s t n g e s te negru ca smoala,culoarea #oidului$ pent ru c ntr%adevr, este ntruparea#oidului nsui i pstrea& poten'ialul Crea'iei t u t u r o r lucrurilor.Serpentina Solar este aurie.( n I ni 'i at d e t e r mi n ac es te )o u S er pe nt i ne s u rc e n s us . Pem s u r c e e l e u r c n s u s e l e s t r p u n g c h a * r e l e i s e ncruciea& una cu cealalt. +n lchimia lui !orus, aceste )ouSerpentine se ncruciea& una cu cealalt prin cea de%a cincea pecete ,cha*ra-, a gtului, i prin toate cele dedesubt. . l e s t a u apoi una n /a'a celeilalte, n &ona unde este glandap i n e a l s a u c e n t r u l c a p u l u i . ici, un p o t i r e s t e v i & u a l i & a t c u glanda pineal la partea de 0os a potirului nsui. c e s t e ) o u S e r p e n t i n e s u n t v i i 1 e le nu sunt statice civ i b r e a & i s c n t e i a & i s e o n d u l e a & c u e n e r g i a 1 i & v r c o l i r e a c o r p u r i l o r l o r n 2 a a c t i v e a & o c r e t e r e a poten'ialului magnetic.S u n t practici speci/ice, pe care vi le voi mprti mai t r & i u , da r a vr ea s vo rb es c n a ce st mo me nt de sp re p ra c t ic a c el or Patru Serpentine. Cnd Isus i eu am /cut dragoste, dup cum spune'i voi, noia m d e t e r m i n a t S e r p e n t i n e l e n o a s t r e s u r c e p e c o l o a n e l e noastre vertebrale, prin )0ed%ul nostru. m /cut acest lucrus i m u l t a n i n m o m e n t u l o r g a s m u l u i r e c i p r o c n c r c t u r a eliberat din prima cha*r n &ona

pelvian a corpurilor noastrea / o st t ri mi s su s, n 3 ro n, c a r e s e a/ l n pa rt ea su pe ri oa r a capului 1 stimulnd centrii cei mai nal'i ai creierului.+ n a c e l a i t i m p , n timpul acestui moment al e4ta&ului se4ualnoi am plasat contiin'a noastr complet n corpurile n o a s t r e 2 a, p en tr u c , 2 a es te n t ri t de e 4t a& . S t r il e e 4 t a t ic e h r ne sc i n t r e s c c o r p u l 2 a i , d u p c u m a m s p u s m a i d e v r e m e , c u /iecare ntrire 2a devine mai magnetic, atrgnd Ini'iatul spreceea ce el sau ea i dorete.5 a g i a S e 4 u a l a l u i I s i s a r e d e % a / a c e c u abilitatea intern a/ i i n ' e i / e m i n i n e d e a u t i l i & a e n e r g i i l e m a g n e t i c e p e n t r u a deschide nivele mai adnci ale contiin'ei prin actul de predarea energiilor se4uale cilor ce sunt deschise.C n d o / e m e i e e s t e p r o / u n d n d r g o s t i t i p r e ' u i t , c u m a m /ost eu de Isus, ceva las s mearg la cel mai adnc nivel al eii n momentul orgasmului este o cutremurare incontrolabil cea r e l o c . ) a c e a s e s i m t e n s i g u r a n ' i p e r m i t e a c e s t cu tr em ur , ac es t t re mu r s o p o a rt e, e4 is t un v or te 4 ma gn et ic gro&av ce deschide centrul ce se a/l n uterul ei

) o i I ni 'i a' i a ng a0 a' i n 5a gi a S e4 ua l a l ui I si s s e p ot ntri pe e i n i i i s % S i e4pansione&e rapid contiin'a prin puterea

+n practicile avansate ale 5agiei Se4uale a lui Isis, brbatul Ini'iat determin a m n d o u S e r p e n t i n e a l e s a l e s u r c e p r i n co rp ul 2 a a l / e me ii I n i' ia te ia r / e me ia d et er mi n S er pe nt i ne le sale s urce prin corpul 2a al brbatului. Puterea e 4 p l o & i v a a ce st ei pr ac ti ci es te as em en ea en er gi ei e li b e ra te de o b om b a t o m i c . mplitudinea masiv a valurilor cmpului magneticp o t n t r i c o r p u l 2 a d i n c o l o d e o

rice imagina'ie tratat cum trebuie

sau

s % l distrug, dac nu este

P ri mu l di nt re ac es te a s e r e/ er la n' el eg er ea c n m o m en tu l o rg as mu lu i, c mp ur il e ma gn et ic e s un t g e n e r at e. + nt r% a de v r, ac es te c mp ur i su nt cr ea te pr in c e e a ce v oi nu mi 'i p re am bu l 1 stimularea sim'urilor prin atingere. ceast stimulare sen&itiv n c e p e p r o c e s u l c o n s t r u i r i i c m p u r i l o r m a g n e t i c e i e s t e crucial pentru practica alchimic a Se4ului 5agic

ni'ia'ii antrena'i n alchimie /olosesc energia s e 4 u a l d e asemenea pentru a crea cmpuri magnetice comple4e 1 dar aceste cmpuri nu devin o nou /iin', un c o p i l $ e l e d e v i n nc or po ra te n co rp ur il e 2 a al e c e l o r do i I ni 'i a' i, n t ri nd u% l e i e l e v n d u % l e . cesta este primul punct esen'ial ce treb u i e n'eles. 3otul se nvrte n 0urul acestui punct Sarcina Ini'iatului n acest sistem n care Isus i e u a m / o s t an tr en a' i es te s nt r ea sc co rp ul 2a d in c o lo d e li mi ta / or me i / i& ic e a lu 2 ha t +n antrenarea att n Se4ul 5agic al lui Isis ct i lcmiile lui !orus, Ini'ia'ii vor /i antrena'i n e 4 e r c i ' i i l e d e b a & a l e c e l o r )ou Serpentine. +n aceast practic, Ini'iatul singur generea& en ergie prinp u t e r e a l u i 6 a s a u / o c u l i n t e r n , p e n t r u a c r e a c m p u r i magnetice comple4e n propriul corp % i apoi pentru a a d u c e acestea n 2a. v r e a s m p r t e s c a c e a s t m e t o d . . s t e i n i m a p r a c t i c i i att pentru cei care vor s lucre&e singuri ct i pentru cei carevor s lucre&e n

parteneriat.Practica /undamental cere s stea ae&at drept, respirnd ntr%un mod ritmic, calm. poi Ini'iatul devine contient de ba&a coloanei sale vertebrale i p e re sp ir a' ii t ra g e S er pe nt i na 7 ea gr u rc n d de l a st n ga i Serpentina urie de la dreapta, sus pe coloana vertebral.C u m c e l e ) o u S e r p e n t i n e i n t r n / i e c a r e c h a * r a , e l e traversea& cha*ra, / c n d u % i d r u m u l l o r s u s s p r e c o r o a n . )ar n aceast practic, cele )ou Serpentine sunt aduse sus ncentrul capului n prea0ma glandei pineale.

poi Ini'iatul, /olosind puterea respira'iei, tri m i t e e n e r g i a i ns pi ra 'i il or n S er pe nt i ne i a po i cu e 4 p ir a' ii le tr im it e en er gi a respira'iei mai adnc n corpurile serpentinelor, determinndu%le s devin 8vii9, ca s vorbim aa.+ n c e l e d i n u r m e l e s e v o r r s u c i s a u m i c a p r i n p u t e r e a respira'iei i inten'ia Ini'iatului.La a ce st pu nc t, un c al ic iu e st e i ma g i na t n in te ri or ul ca pu lu i cu ce le d ou se rp en ti ne s t n d / a ' n / a' l a bu& , g la nd a pi ne al odihnindu%se la ba&a caliciului.( r m t o a r e a / a & t r a g e e n e r g i a l u i 6 a n s u s . I n i ' i a t u l i imaginea& o minge vie d e / o c , a s e m n t o a r e c u s o a r e l e , n p le 4u l so la r i c u / ie ca re e4 pi ra 'i e I n i' ia tu l r ep et n t ce re saui n t o n e a & s u n e t u l 6 a . cesta cau&ea& lumi n a , / o c u l l u i 6 a interior s /ie activat i spontan el ncepe s se mite n sus.C u m a c e a s t l u m i n i cldur se mic n sus ea trece princ e n t r u l C a l i c i u l u i p r i n t r e c e l e ) o u S e r pentine, sus spre Coroana capului. ) e a i c i , c e l m a i r e m a r c a b i l / e n o m e n s e nt mpl. )in partea stng a coroanei o energie coboar ce se aseamnc u l i c h i d u l p r i n n a t u r a s a . cest lichid este numit SerpentinaPicturilor 6oii. )in partea d r e a p t a c o r o a n e i u n a l t l i c h i d a se m n to r en er gi e i s e m i c 0 os n C al ic iu ,

n u m it S er pe nt i na P i c t u r i l o r lbe. .ste cldura i l u m i n a 6 a % u l u i i n t e r n c e determin coroana s secrete aceste substan'e.S er pe nt i na P i c tu ri lo r 6o i i a re l e g t ur c u ma ma b io lo gi c aI n i ' i a t u l u i . S e r p e n t i n a P i c t u r i l o r lbe se re / e r l a ta t l Ini'iatului. Pe msur ce cele dou se amestec mai multelucruri se pot ntmpla. Poate /i sen&a'ia unui gust dulce n spatele gtului 1 ceea ce yoghinii i yoghinele numesc mrita 1 dar ceea ce noi n Cultul lui Isis numim p e l e : n i t o a r e , pentru c ele par s vin de la i&vorul din cap.C t eo da t a ce as ta es te pr im a p re & e nt ar e$ i d a c un I n i' ia t s e c o n c e n t r e a & p e s e n & a ' i a pelor : n i t o a r e , u n / e l d e e 4 t a & s os e te . C t eo da t I n i' ia tu l s im te l um in n c ap ul l ui . )i n no u, d a c e l s e concentrea& pe aceast lumin, un /el de e 4 t a & sosete.Cteodat pe msur ce cele dou serpentine ,6oie i lbsea m e s t e c , a p a r e u n e 4 t a & s p o n t a n . ce s t e 4 t a & , n u a r e im po rt an ' c e% l ca u& e a& , e st e c ru c i al pe nt ru al ch im ie . P en tr u c e4ta&ul este mncarea i alimenta'ia pentru corpul 2a. .4ist o tendin' pentru acest e4ta& s rmn n c e n t r e l e superioare, din moment ce aici este locul unde el a luat natereprin aceast practic. )ar n aceast metod, pe prima sosire ae 4 t a & u l u i , I n i ' i a t u l t r e b u i e s % i m u t e c o n t i e n ' a s a s p r e n tr eg ul co rp 2a . c ea st a d e t e r mi n e4 ta & u l s se mp r t ie n n tr eg ul co rp / i & i c , 2 ha t i es te ap oi a bs or bi t de 2 a, nt r in du % l i revitali&ndu%l. ceasta este practica de ba&, /undamental.P e nt ru ce i ca re se a/ l n p ar te ne ri at p ra c t ic n d s e4 ul 5a g i c all u i I s i s , s t a r e a e 4 t a t i c s o s e t e n a t u r a l . P e n t r u a c e i c a r e practic individual, e4ta&ul trebuie auto%generat.C u t o a t e a c e s t e a , a m b e l e p r a c t i c i , c e r c a I n i ' i a t u l s d e v i n c on t ie nt n ti mp ul m om en te lo r

d e e 4 ta & as t/ el n c t co rp ul 2a s p o a t l u a p a r t e l a b o g ' i e , c o m o a r - , c m p u r i m a g n e t i c e create de asemenea beatitudine. + n tr % un s en s / oa rt e r ea l, b rb a tu l I n i' ia t n/ r un t c e l e ma i ma ri p r o v o c r i n p r a c t i c a r e a S e 4 u l u i 5agic al lui Isis, pentru caceasta cere, dup cte s%ar prea, s m e a r g m p o tr i v a propriei naturi. Prin natur, b r b a t u l e s t e e l e c t r i c d i n t r % u n punct de vedere alchimic, n timp ce /emeia este magnetic.. st e n na tu ra e le c t ri ci t 'i i s se m i te i s ac 'i on e& e n t im p ce n natura magneticului este s umple, s mbr'ie&e.+ n p r a c t i c , c o n c e n t r a r e a d e v i n e n t r i r e a c o r p u l u i 2 a p r i n in co rp or ar ea c m pu ri lo r m a g ne ti ce el ib er at e p ri n ac tu l s e4 ua l. Imediat dup orgasm, cmpurile magnetice generate de /emeiaI ni 'i at c o n ti nu s pi ra la t i c ir cu la r. c es ta e st e t im pu l p e n tr u odihn i a /i cu energia magnetic, dar prin natura lor brba'iitind s se scoale i s /ac ceva sau s mearg la culcare (n alt motiv pentru care termenul magic este /olosit este acelac s u n t m e t o d e , o d a t c e 2 a e s t e n t r i t , p e c a r e I n i ' i a t u l l e po at e / o lo si pe nt ru a a/ e ct a r e a li ta te a n m od ur i / oa rt e d ir ec te prin metode ce par magice. Lua'i, de e4emplu, inima de ba& ces e p r a c t i c n chimiile lui !orus 1 ridicarea S e r p e n t i n e l o r 7egre i urii sus pe coloana verte bral, crearea Caliciului,a c t i v a r e a / o c u l u i i n t e r n a l l u i 6 a i n t l n i r e a S e r p e n t i n e l o r Picturilor 6oii i lbe 1 toate sunt acte de magie, acte a l e i nt en 'i ei i vo in 'e i a t t p er so na le c t i sp ir it ua le . ) e a ce ea s e re/er ca la magic.+ntorcndu%ne la parado4ul n/runtat de brbatul Ini'iat, gsimc n a t u r a s a l u c r e a & m p o t r i v a l u i n t r % o a n u m i t m s u r n a ce st e p ra c t ic i, n m od d eo se bi t S e4 ul 5 ag ic . P en tr u c , o d a t c e 2 a % u l u n u i I n i ' i a t b r b a t e s t e n c r c a t , e l , prin natura sa,v r e a s a c ' i o n e & e , s / a c c e v a . + n

s d a c , e l s e p o a t e di sc ip li na , a nt re na el n s u i s c on ti nu e s st ea a e& at a l tu ri d e I u b i t a s a , e l s e p o a t e a d p o s t i e l n s u i n c m p u r i l e magnetice bogate crea t e p r i n i u b i r e a l o r , s e 4 u l l o r i s % i ntreasc 2a%ul ntr%o mai mare msur. S;LI3 6 +n practica de ini'iere a cii solitare, Serp entina de u r a Soarelui ntlnete Serpentina 7eagr a Lunii n centrul capului, i c m p u r i l e m a g n e t i c e c r e a t e d e a m e s t e c u l l o r i r e a c ' i i l e energetice create de intersec'iile lor prin cha*re, creea& p e !orus. s t / e l , i n d i / e r e n t d a c e s t e / c u t s i n g u r s a u m p r e u n c u al tc in ev a n u ar e i mp or ta n' p ro p r iu & i s, d ar ce ea c e tr eb ui e s s e nt m pl e n a mb el e es te la / el . S oa re le i L un a tr eb ui e s /ie n b a l a n ' i , a p o i , i l u m i n a r e a , c e e a c e numim !orus, se 6. LI<. <