Sunteți pe pagina 1din 13

PERFECTIONAREA PROFESIONALA DREPT SI INDATORIRE

CUPRINS

Capitolul I. Notiunea generala de functionar public . Definitia functionarului public !. Tra"aturile functiei publice #. Selectia functionarilor publici

Capitolul II. Drepturile "i obligatiile functionarilor publici pri$ind perfectionarea profe"ionala . Dreptul la perfectionare profe"ionala !. Obligatia pri$ind perfectionarea profe"ionala #. Ele%ente de drept co%parat

Capitolul III. Proiecte de perfectionare profe"ionala inc&eiate "au in cur" de de"fa"urare in Ro%ania

Conclu'ii

Capitolul I. Notiunea generala de functionar public

1.Definitia functionarului public

Confor% doctrinei e(i"tente in Ro%aniala %o%entul actual) functionarul public e"te definit ca fiind persoana fizica investita legal, cu atributii in realizarea competentei unei autoritati publice, ce consta in anasamblul drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul juridic complex dintre persoana respectiva si organul care l-a investit. 1 Legea nr. **+ ,,, pri$ind Statutul functionarilor publici republicata in !--. define"te functionarul public in cadrul art. !) alin. /!0) a"tfel1 2 persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica.3) iar alin. /40 al aceluia"i articol co%pletea'a definitia alin. /!0) preci'and1 2totalitatea functionarilor din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si insitutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.32 Legea nr. **+ ,,, pre$ede) de a"e%enea) "i categoriile de per"onal carora nu li "e aplica art. !) ace"tea fiind1 2 a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si insitutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarie, intretinere-reparatii si de deservire, paza precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica; b) personalului salariat, incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului; c) corpului magistratilor; d) cadrelor didactice; e) persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica.3 !

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005, p. 584 Legea nr. 188/1 privind !tatutul "uncti#naril#r pu$lici, repu$licata

2. Trasaturile functionarului public A$and in $edere definitiile a%intite %ai "u") de doctrina actuala "i de Legea nr. **+ ,,,) pute% e(trage principalele tra"aturi ale functionarului public. Pri%a tra"atura con"ta in "tabilirea drepturilor "i a obligatiilor functionarului public prin nor%e 5uridice) de catre organele de "tat) "ingurele co%petente in acea"ta pri$inta. Datorita ace"tor con"iderente) functionarul public nu "e "upune dreptului %uncii "i a contractului de %unca) ce are la ba'a acordul de $ointa) ace"ta "e $a "upune in"titutiilor de drept public) deoarece e"te $orba de reali'area unui intere" public. A doua tra"atura reie"e c&iar din art. !) alin /40) pe care l6a% a%intit %ai "u") "i anu%e faptul ca drepturile "i obligatiile functionarului public "unt create de legiuitor pentru reli'area puterii publice. A"tfel) per"oanele a%intite de alin. /40 nu pot fi nu%ite functionari publici) toc%ai datorita faptului ca nu aduc o contributie $i'ibila "i indi"pen"abila in $ederea reli'arii puterii publice. A treia tra"atura repre'inta co%ple(ul de raporturi e(i"tent) pe de6o parte intre functionarul public "i organul care l6a in$e"tit) iar pe de alta parte intre functionarul public "i terti. In pri%ul ca') functionarul e"te "ubordonat organului care l6a in$e"tit) fiind un raport 5uridic de autoritate) de drept con"titutional "au drept ad%ini"trati$) iar in cel de al doilea ca' e"te $orba de"pre funcionarul public ca "ubiect "upraordonat fata de terti) intr6un raport de autoritate) de drept ad%ini"trati$. % A patra tra"atura tine de continuitatea functiei publice. Acea"ta "e refera la drepturile "i obligatiile care reie" din co%petenta functiei ce trebuie reali'ata) independent de per"oana care o reali'ea'a "i de intreruperile pe care le poate "uferi reali'area co%petentei. A cincea tra"atura "e refera la per"oanele fi'ice ce pot indeplini functii publice) c&iar daca nu fac parte dintr6un organ de "tat. Ace"tea "unt in$e"tite prin autori'atii) ce le dau dreptul de a pre"ta un "er$iciu public) in regi% de putere publica.

3. Selectarea functionarilor publici Legea nr. **+ ,,, pri$ind Statutul functionarilor publici) republicata "tabile"te conditiile pe care trebuie "a le indeplinea"ca o per"oana pentru a putea ocupa o functie publica "i anu%e1
%

Ant#nie &#rg#van, #p. cit., p.58'.

a) are cetatenie romana si domiciliu in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statutului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii ani; j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege!"

7otararea de 8u$ern. nr . !-,+!--9 pri$ind organi'area "i de'$oltarea carierei functionarilor publici "e face prin concur" organi'at in li%ita functiilor publice $acante pre$a'ute anual in ace"t "cop prin planul de ocupare a functiilor publice. Conditiile de de"fa"urare aconcu"ului "e publica de autoritatea "au in"titutia publica organi'atoare in :onitorul Oficial ) cu #- de 'ile inainte de data de"fa"urarii ace"tuia . Odata indeplinite conditiile pre$a'ute de lege pentru a accede intr6o functie publica "e $a de"fa"ura concur"ul care con"ta in trei etape1 I.Selectarea do"arelor de in"criere; II.Proba "cri"a; III.Inter$iul. Dupa ce au pro%o$at a%bele probe / "cri" "i inter$iu 0 functionarul public intra intr6o perioada de "tagiu unde $a trebui "a do$edea"ca ca e"te potri$it pentru re"pecti$ul po"t. Acea"ta perioada folo"e"te la $erificarea aptitudinilor profe"ionale) for%area practica a functionarilor publici debutanti precu% "i cunoa"terea de catre ace"tia a"pecificului ad%ini"tratiei publice. Durata perioadei de "tagiu a fo"t regle%entata la ! luni pentru functionarii publici de e(ecutie cla"a I) * luni pentru cei din cla"a a II <a "i = luni pentru cei din cla"a a III6a . In calculul perioadei de "tagiu "e $a tine cont "i de perioada in care o per"oana a ur%at "i a pro%o$at progra%e de for%are "peciali'ata in ad%ini"tratia publica. Pe perioada "tagiului functionarul $a trebui "a aloce doua ore 'ilnic din ti%pul nor%al de lucru pentru "tudiul indi$idual) "a participe la cur"uri de pregatire "i "a de"fa"oare acti$itati aflate la ni$elul lui de co%petenta . Capitolul II. Drepturile si obligatiile functionarilor publici privind perfectionarea profesionala 1. Dreptul la perfectionare profesionala Datorita atributiilor deo"ebite care re$in functionarilor publici) atat celor care detin functii de conducere cat "i de e(ecutie) pun in pri% plan proble%a pregatirii "i perfectionarii lor profe"ionale.
5

:oderni'area te&nicilor de efectuare a acti$itatilor din ad%ini"tratia publica) "porirea eficientei organelor "i in"titutiilor publice care reali'ea'a ace"te acti$itati obliga intr6o %are %a"ura functionarul public "a aiba in per%anenta cuno"tinte la ni$elul de'$oltarii conte%porane) a "tiintei "i te&nicii de "pecialitate. Dar "e pune intrebarea daca perfetionarea profe"ioanala e"te doar o obligatie "au "i un drept> Legea nr. **+ ,,, pri$ind Statutul functionarilor publici ofera ra"pun"ul clar la acea"ta intrebare prin art. 4- care pre$ede1 2 #unctionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala!" "i "e co%pletea'a cu art. 4 ) alin. / 01 2$utoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice! 3. Din te(tul legii re'ulta fara niciun dubiu faptul ca perfectionarea profe"ionala a functionarului public e"te atat o obligatie) cat "i un drept a"igurat prin lege. In cadrul ace"tei "ectiuni ne $o% referi la dreptul de perfectionare a functionarului) care) a"a cu% a% preci'at) e"te a"igurat prin legea "peciala. Confor% ace"teia) autoritatile "i in"titutiile publice trebuie "a a"igure functionarului public dreptul la pregatirea "i perfectionarea profe"ionala) acoperind orice c&eltuiala legata de acea"ta. De a"e%enea) trebuie %entionat faptul ca anga5atul) functionar public beneficia'a pe durata pregatirii profe"ionale "i de drepturile "alariale cu$enite) in ca'ul in care progra%ul de perfectionare profe"ionala e"te organi'at din initiati$a "au in intere"ul organului public) "au e"te propu" de functionarul public "i aprobat de conducatorul autoritatii "au in"tituiei publice. Ad%ini"tratia centrali'ata a a$ut ca efect "ubde'$oltarea capacitatilor %anageriale i%plicate de e$olutia globala a unei organi'atii "i de relatiile cu piata. Pentru ca functionarul public "a ra"punda cerintelor de pregatire "i perfectionare) e"te nece"ar "a cunoa"ca 1 date de"pre eficienta ) producti$itate "i co%peti$itate; proble%atica parteneriatului econo%ic "i) %ai ale") "ocial; "a "e preocupe pentru %oderni'area dotarilor; "a po"ede cuno"tinte a%ple referitoare la internationalitatea afacerilor; perceperea corecta a %odului de elaborare "i aplicare a "trategiilor de de'$oltare globala) deoarece doar ra"pun'and ace"tor cerinte pute% $orbi de functionari perfor%anti "i de o ad%ini"tratie pe %a"ura . Din ace"te con"iderente) in ulti%a perioada "6au de'$oltat nu%eroa"e progra%e de pregatire pentru functionarii publici) cu "copul de a acoperi lip"urile pe care ad%ini"tratia publica le are. Unul dintre ace"te) pe care "e %erita "a il %entiona%) e"te 2 %ducation

'

and training of &ublic 'ervants93 . In cadul ace"tui progra%) in anul ,,9) "6a elaborat o parere intere"ant referitoare la perfectionarea profe"ionala a functionarului public) ce %erita a%intita1 &regatirea profesionala teoretica si practica a functionarului public trebuie avuta in vedere in actiunea de formare a acestora , pornind de la caracterul multilateral si specializat al activitatii in administratia publica , caracter ce determina si o pregatire profesionala diferentiata!"4! Pornind de la opinia pre'entata %ai "u") pute% "u"tine faptul ca functionarul public are dreptul) dar "i obligatia) de a a$ea cuno"tinte in cat %ai %ulte do%enii) cuno"tinte ce $or a5uta la "copul ce "ta la ba'a ad%ini"tratiei publice) anu%e1 reali'area puterii publice. E"te de la "ine intele" faptul ca) functionarul public odata intrat in ad%ni"tratia publica) nu poate detine toate cuno"tintele nece"are) ci doar cele generale. A"tfel "e e(plica nece"itatea pregatirii "i perfectionarii) dar %ai ale" dreptul ace"tuia de a "e pregati "i de a "e infor%a con"tant cu pri$ire la do%eniile i%pu"e de lucrul in ad%ini"tratia publica. Dreptului functionarului public la perfectionarea profe"ionala e"te in "tran"a legatura cu un alt drept ) pute% afir%a c&iar ca e"te ba'a ace"tuia) "i anu%e1 dreptul functionarului public la de'$oltare profe"ioanala "i pro%o$are. In ace"t "en") tot Legea nr. **+ ,,, pri$in" Statutul Functionarilor publici) regle%netea'a la art. =# ur%atoarele1 (n cariera, functionarul public poate promova in functia publica, in conditiile legii! &romovarea in clasa si promovarea in grade profesionale nu sunt conditionate de existenta unui post vacant!"! Ur%and ordinea logica "i firea"ca a lucrurilor) un functionar publica care nu participa) nu are dreptul "au caruia nu i "e a"igura perfectionarea profe"ioanala nu poate "a a$an"e'e intr6o alta functie) caci nu detine cuno"tintele nece"are. A"adar) refu'ul la perfectionarea profe"ionala e"te "i refu'ul dreptului de pro%o$are.

2. Obligatia privind perfectionarea profesionala Luand in con"iderare principiile care "tau la ba'a organi'arii "i de'$oltarii carierei functionarului public) enu%erate in 7otararii de 8u$ern nr. =
4

+!--* =art.9) principiile aplicabile

"i"te%ului de for%are profe"ionala a functionarilor publici) regle%entate de art.9 al 7otararii de


(ttp)//***.nispa.sk/ T(e Educati#n and Training #" +u$lic !ervants , pu$lis(ed $, -&!+Acee , +#rt#r#. , 1 4.

5 '

/#tararea de 0uvern nr. '11/ 20081 -#rmele privind #rgani.area si de.v#ltarea carierei "uncti#naril#r pu$lici

8u$ern nr. -==+!--*) "i art. 4 al Legii nr. **+ ,,,) reie"e obligatia clara a functionarului public de participare la perfectionarea "a profe"ioanala.) obligatie corelati$a dreptului ace"tuia de a6"i perfectiona in %od continuu pregatirea profe"ioanala) preci'at e(pre" de lege. Legea con"acra un regi% 5uridic co%ple( pri$itor la perfectionarea pregatirii profe"ionale care atrage drepturi "i obligatii) atat pentru functionarul in cau'a) cat "i pentru autoritatea "au in"ititutia publica) in care i"i de"fa"oara acti$itatea. * Functionarii publici au obligatia de a i"i perfectiona con"tant pregatirea profe"ionala) putand beneficia confor% legi"latiei in $igoare de concendii platite pentru ace"tea "au de progra%e de "peciali'are) in tara "au in "trainatate. , Confor% legii nr. **+ ,,,) art. 4 ) functionarii publici pot obtine concedii de "tudii platite cu o durata %ai %are de ,- de 'ile finantate din bugetul de "tat "au local) "unt obligati "a "e anga5e'e in "cri" ca $or lucra cel putin cinci ani de la ter%inarea progra%elor in ad%ini"tratia publica) iar in ca'ul incetarii raporturilor de "er$iciu din %oti$e i%putabile "au prin de%i"ia functionarului public) ace"ta $a re"titui contra$aloarea c&eltuielilor in"titutiei "au autoritatilor publice) calculate in conditiile legii. Pentru elaborarea "i a"igurarea aplicarii in practica a "trategiei 8u$ernului pri$ind for%area continua "i perfectionarea intregului per"onal din ad%ini"tratia publica) e(i"ta In"titutul National de Ad%ini"tratie. Ace"ta e"te o in"titutie po"tacade%ica ce functionea'a "ub patrona5ul pri%6 %ini"trului "i in "ubordinea :ini"trului Internelor "i Refor%ei Ad%ini"trati$e. Functionarii publici care dore"c "au care trebuie "a participe la progra%e de perfectionare profe"ionala trebuie "a ia in con"iderare faptul ca for%area profe"ionala a functionarilor publici "e organi'ea'a "i "e de"fa"oara) de regula) ?n %od di"tinct pentru fiecare dintre categoriile de functionari publici. Functionarii publici care ocupa functii publice core"pun'atoare unei anu%ite categorii pot participa la progra%e de for%are de"tinate unei alte categorii) finantate integral de la bugetul autoritatii "au in"titutiei publice) doar ?n %a"ura ?n care ace"t lucru are ca re'ultat ?%bunatatirea cuno"tintelor) abilitatilor "i co%petentelor nece"are ?n e(ercitarea functiei publice detinute. In "tran"a legatura cu perfectionarea profe"ionala6 obligatie a functionarului public) e"te e$aluarea acti$itatii functionarului public. E$aluarea are "copul de a %oti$a per"onalul "i de a6l
2

/#tararea de 0uvern nr. 10''/ 20081 /#tarare pentru apr#$area n#rmel#r privind "#rmarea pr#"esi#nala a "uncti#naril#r pu$lici
8

3erginia vedinas, !tatutul "uncti#naril#r pu$lici, Ed. -emira, Bucuresti, 1 Antonie Iorgovan, Tratat e drept administrative, #p. cit. pag. '18

8, #p. cit., p.14

"ti%ula "a6"i opti%i'e'e re'ultatele. E$aluarea for%ea'a o parte integranta e"entiala a unui "i"te% %anagerial cooperati$. Obiecti$ele e$aluarii "e refera la functia de "electare) e$aluarea a$@nd "copul de a identifica aptitudinile profe"ionale ale functionarului) identificarea nece"itatilor de for%are) e$aluarea perfor%antelor "coate la i$eala lacunele) %arirea %oti$arii.E$aluarea trebuie "a aiba o functie de orientare "i de co%unicare. A"tfel) cu a5utorul e$aluarii) functionarul poate "a afle e(act do%eniile in care nece"ita pregatire profe"ionala pentru de'$oltarea carierei "ale.

3. Elemente de drept comparat Deoarece Ro%ania e"te o tara europeana) e"te i%po"ibil "a nu a%inti% "i cate$a dintre regulile aplicabile in alte tari din Europa) cu pri$ire la perfectionarea profe"ionala. In Franta) ad%ini"tratia publica aace"tora "i6a de'$oltat o %odalitate proprie de for%are a functionarilor publici prin inter%ediul unor centre "i in"titute de pregatire) iar pentru for%area cadrelor "uperioare) acea"ta "e face in lAEcole Nationale dAAd%ini"tration /lAENA0 "i in In"titute Regionale de Ad%ini"tratie . Functionarii publici "peciali'ati "unt in"truiti in "coli "peciale) pe langa unele %ini"tere. Tot ace"tea "e ocupa "i de progra%ele pentru perfectionarea profe"ionala. In 8er%ania) for%area functionarilor publici e"te una atipica) deoarece "e intinde pe "a"e6 "apte ani dupa inc&eierea "tudiilor uni$er"itare. Dupa obtinerea diplo%ei uni$er"itare "i pro%o$area e(a%enului) "e $a efectua un "tagiu pe durata a trei ani in diferite "er$icii ale ad%ini"tratiei publice) ce "e $a inc&eia cu un alt e(a%en "i un "tagiu de paractica pe o durata de trei ani. Progra%ele de perfectionare "unt regle%entate de legea functionarilor publici) denu%ita1 2LaB of Ci$il Ser$ant"3. Anglia i%bina for%area uni$er"itara cu cea de la locul de %unca in ceea ce pri$e"te for%area functionarului public. Inaltii functionari /ad%ini"trati$e cla""0 "unt ale"i din randul ab"ol$entilor uni$er"itatilor O(ford "i Ca%bridge) ocupand i%ediat po"tul. Ace"t "i"te% de recrutare a functionarilor publici cu "tatut "uperior a fo"t criticat de Co%i"ia Fulton "u"tinand ca "unt recrutati a%atori fara e(perienta) generali"ti care nu au nicio for%are profe"ionala "peciala. In Anglia e(i"ta un organi"% "peciali'at) central) Ci$il Ser$ice College care "tabile"te in$ata%antul "peciali'at %ai ale" in do%eniile te&nice de ge"tiune "i prelucrarea datelor "i care "e ocupa de perfectionarea profe"ionala a functionarilor publici.
-

10

/#tararea de 0uvern nr. 10''/ 20081 /#tarare pentru apr#$area n#rmel#r privind "#rmarea pr#"esi#nala a "uncti#naril#r pu$lici

De"igur) toate tarile %entionate %ai "u") cat "i re"tul tarilor din Uniunea Europeana) au obligatia de a le a"igura functionarilor publici ai fiecarui "tat po"ibilitatea de participare la progra%ele europene "au internationale pentru perfectionarea profe"ionala. A"pectul co%un tuturor tarilor europene pri$ind a"pectul perfectionarii profe"ionale e"te acela ca "e pre'inta in pri%ul rand ca o obligatie a functionarului public "i apoi ca un drept de care poate beneficia.

Capitolul III. roiecte de perfectionare profesionala inc!eiate sau in curs de desfasurare in "omania

Proiecte inc&eiate Potri$it Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ur%atoarele proiecte de perfectionare profe"ionala1 ) in Ro%ania au fo"t inc&eiate

. 2Cre"terea capacitatii functionarilor publici din cadrul :APN "i ANFP de a ge"tiona proce"ele de %anage%ent "trategic "i de proiect) in conte(tul de'$oltarii "i intaririi rolului functiei publice.3 6 Durata proiectului1 * luni /ianuarie !6 Scopul proiectului1 Eficienti'area proce"elor de %anage%ent "trategic Ci a utili'Drii in"tru%entelor de %oderni'are de cDtre funcEionarii publici din in"tituEiile partenere. Reali'area docu%entelor Ci i%ple%entarea practicD a unor in"tru%ente de'$oltate ?n cadrul %odulelor de for%are) pentru a reali'a o abordare practicD) "pre folo"ul in"tituEiilor partenere. !. 2I%ple%entarea in "i"te% e6learning de progra%e de for%are in do%eniul Ad%ini"tratiei Publice pentru "pri5inirea de'$oltarii "ocietatii infor%ationale.3 6 Durata1 !9 de luni /%artie !- - < februarie !- !0; 6 Scopul proiectului1 CreCterea acce"ibilitDEii Ci fle(ibilitDEii ofertei de perfecEionare a AgenEiei NaEionale a FuncEionarilor Publici cDtre funcEionarii publici prin inter%ediul te&nologiei infor%aEiei Ci co%unicDrii. #. 2Standarde europene in in utili'area te&nologiei infor%atiei in Ad%ini"tratia Publica6 progra% national de certificare a functionarilor publici.3 6 Durata1 #- de luni /-*.!--, 6 -!.!- !0 < iulie !- !0

11

(ttp)//***.an"p.g#v.r#/+agina4#ntinut.asp56&d7285

10

6Scopul proiectului1 De'$oltarea abilitDEilor de operare PC recuno"cute prin Per%i"ul European de Conducere a Co%puterului 6 ECDL pentru ! --- de funcEionari publici din cadrul ad%ini"traEiei publice centrale Ci locale) din toate categoriile de $@r"tD) la ni$el naEional. 9. 2P7ARE RO ,*-9.-4.- Spri5in acordat AgenEiei NaEionale a FuncEionarilor Publici pentru proiectarea Ci i%ple%entarea refor%ei funcEiei publice3 6Durata1 ! luni /dece%brie !--- < dece%brie !-- 0 6Scopul proiectului1 De'$oltarea capacitDEii ad%ini"trati$e a ANFP Ci oferirea de "uport ?n $ederea elaborDrii unui cadru de regle%entare a refor%ei funcEiei publice 4. Proiectul P&are RO !--#+--4644 .-#.-#.- A"i"tenEa te&nicD pentru elaborarea "pecificaEiilor te&nice pentru proiectul P7ARE !--9+- =6..!.- .-#.- .-#. < contract de ac&i'iEii 6 F:oderni'area %anage%entului re"ur"elor u%ane ?n cadrul funcEiei publice din Ro%@nia < crearea "i"te%ului infor%aEional integrat3 6 Durata1 ! 'ile1 =6 !- "epte%brie !--4 6 Scopul proiectului1 ContribuEia la i%ple%entarea cu "ucce" a refor%ei funcEiei publice ?n cadrul ad%ini"traEiei publice ro%@neCti) prin actuali'area "i"te%ului infor%atic al ANFP ?n $ederea %oderni'Drii te&nice a %anage%entului re"ur"elor u%ane ?n cadrul in"tituEiilor Ci autoritDEilor publice. =. P7ARE !--9+- =6..!.- .-#.- .-! I%ple%entarea Refor%ei FuncEiei Publice /a"i"tenED te&nicD0 6 Durata1 ! luni1 dece%brie !--=6noie%brie !--. 6Scopul proiectului1 Contribuirea la i%ple%entarea cu "ucce" a refor%ei ?n ad%ini"traEia publicD din Ro%@nia prin "tabilirea unui corp al funcEionarilor publici "tabil Ci neutru din punct de $edere politic. .. A"i"tenED pentru AgenEiei NaEionale a FuncEionarilor Publici ?n do%eniul refor%ei funcEiei publice 6 Durata1 iulie !--# 6aprilie !--9 6 Scopul proiectului1 Acordarea de a"i"tenED AgenEiei NaEionale a FuncEionarilor Publici ?n do%eniul refor%ei funcEiei publice.
Proiecte in cur" de derulare
!

. 2 In"truire aplicatD pentru continuarea ?ntDririi capacitDEii in"tituEionale a ad%ini"traEiei publice din Ro%@nia pentru o ge"tionare eficientD a fondurilor "tructurale.3 6 Durata1 !9 luni1 - .-*.!- #6- .-*.!- 4 !. FCreCterea eficacitDEii aplicDrii legi"laEiei Uniunii Europene ?n ceea ce pri$eCte a5utoarele de "tat) prin for%area aplicatD a e(perEilor i%plicaEi ?n ge"tionarea fondurilor europene3
12

(ttp)//***.an"p.g#v.r#/+agina4#ntinut.asp56&d728'

11

6 Durata1 ! luni1 - .-..!- #6- .-..!- 9 #. 2G%bunDtDEirea dialogului "ocial pentru funcEionarii publici.3 6 Durata1 ianuarie !- # < # dece%brie !- 9

9. Fe < ANFP < GntDrirea capacitDEii in"tituEionale a ANFP ?n $ederea a"igurDrii unui %anage%ent perfor%ant al funcEiei publice Ci funcEionarilor publici la ni$elul ad%ini"traEiei publice centrale Ci al "er$iciilor publice din "ubordinea+coordonarea autoritDEilor publice centrale Ci locale prin i%ple%entarea de in"tru%ente ino$atoare.3 6 Durata1 !4.-,.!- ! < !4.-,.!- 9 4. HCon"olidarea perfor%anEei prefecEilor Ci "ubprefecEilor din Ro%@nia ?n conte(tul integrDrii ?n Uniunea EuropeanD Ci al de"centrali'Drii ad%ini"trati$e Ci financiareH 6 Durata1 !9 de luni din data de 4.-!.!- ! 6 Scopul proiectului1 Con"olidarea capacitDEii ad%ini"trati$e a prefecEilor Ci "ubprefecEilor ?n conte(tul integrDrii Ro%@niei ?n UE) al de"centrali'Drii ad%ini"trati$e Ci financiare Ci al noilor co%petenEe atribuite ace"tora prin lege. =. 2De'$oltarea capacitDEii in"tituEionale a :AI ?n do%eniul ge"tionDrii do"arelor europene) al tran"punerii Ci al aplicDrii acIui"6ului co%unitar3 6 Durata1 !! luni .. 2De'$oltarea capacitDEii in"tituEionale a :AI ?n do%eniul ge"tionDrii do"arelor europene) al tran"punerii Ci al aplicDrii acIui"6ului co%unitar.3 6 Durata1 !! luni 6Scopul proiectului1 De'$oltarea co%petenEelor profe"ionale ale per"onalului :AI) i%plicat ?n elaborarea Ci adoptarea actelor nor%ati$e co%unitare) ?n tran"punerea Ci i%ple%entarea lor ?n "i"te%ul naEional de drept) ?n %onitori'area Ci controlul re"pectDrii acIui"6ului co%unitar prin organi'area unui progra% de for%are.

Conclu#ii In conclu'ie) a$and in $edere parerile e(pri%ate in doctrina "i legi"latia actuala) pute% afir%a faptul ca perfectionarea profe"ionala a functionarilor publici e"te atat un drept) cat "i o obligatie) datorate "c&i%barilor continue din do%eniul ad%ini"trati$. Scopul perfectionarii profe"ionale e"te eficienti'area "er$iciilor oferite de "i"te%ul public "i nu in ulti%ul rand a"igurarea dreptului la pro%o$are "i cariera a functionarilor publici.:odul in care "e reali'ea'a perfectionarea profe"ionala trebuie "a "e adaptea'e in functie de ne$oile) %odul
12

de organi'are "i c&iar "i in functie i"toria "i cutu%ele fiecarei tari. In"a) trebuie "a e(i"te o ba'a co%una) datorita efectului globali'arii) "i anu%e factorul educati$. Calitatea "er$iciilor publice oferite de ad%ini"tratia publica a oricarui "tat reflecta gradul de pregatire profe"ionala al functionarilor publici.

$ibliografie

. $ntonie (orgovan) Tratat de drept ad%ini"trati$) Jol. I) Editia 9) Ed. All KecL )Kucure"ti) !--4 !. )erginia )edinas) Statutul functionarilor publici) Ed. Ne%ira) Kucure"ti) ,,* #. *ana $postol +ofan) Drept ad%ini"trati$) Jol. I) Editia !) Ed. C.7. KecL) Kucure"ti) !--* 9. ,ircea &reda) Drept ad%ini"trati$) Partea generala) ed. IJ) Ed. Lu%ina Le() Kucure"ti) !--= 4. Legea nr. **+ ,,, pri$ind Statutul functionarilor publici) republicata =. 7otararea de 8u$ern nr. = functionarilor publici .. 7otararea de 8u$ern nr. -==+ !--*6 7otarare pentru aprobarea nor%elor pri$ind for%area profe"ionala a functionarilor publici *. &ttp1++BBB.ni"pa."L+ ,. BBB.anfp.go$.ro -. BBB.%%uncii.ro + !--*6 Nor%ele pri$ind organi'area "i de'$oltarea carierei

1%