Sunteți pe pagina 1din 10

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN ACTIVITI INDEPENDENTE

2. O persoan fizic, n urma desfurrii unei activiti independente, nregistreaz urmtoarea situaie: - venituri din vnzri: 7.000 lei - venituri financiare !do"nzi aferente depozitelor la termen#: $00 lei - venituri din despgu"iri: %00 lei - c&eltuieli cu materii prime i materiale: $.000 lei - c&eltuieli de protocol: '00 lei - alte c&eltuieli de e(ploatare: '.000 lei - c&eltuieli financiare aferente unui mprumut n valoare de '.000 lei, rata do"nzii fiind de '0) pe an !presupunem ca rata de referin practicat de *anca +aional a ,omniei este de -)# - c&eltuieli cu amenzi: $00 lei. . se determine impozitul datorat. Rezolvare: /enit "rut 0 venituri din vnzri 1 venituri financiare /enit "rut 0 7.000 1 $00 0 7.$00 lei 2&eltuieli deducti"ile 0 c&eltuieli cu materii prime i materiale 1 alte c&eltuieli de e(ploatare 2&eltuieli deducti"ile 0 $.000 1 '.000 0 3.000 lei 2&eltuieli deducti"ile limitat: - c&eltuieli financiare - c&eltuieli de protocol. 2&eltuielile cu do"nzile aferente mprumuturilor de la persoanele 4uridice sunt deducti"ile n limita nivelului do"nzii de referin a *ncii +aionale a ,omniei. 2&eltuieli cu do"nda 0 '0) 5 '.000 0 '00 lei 2&eltuieli cu do"nda deducti"ile 0 -) 5 '.000 0 -0 lei 2&eltuieli cu do"nda nededucti"ile 0 '00 6 -0 0 70 lei *aza de calcul pentru 0 7.$00 6 !3.000 1 -0# 0 $.770 lei c&eltuielile de protocol 2&eltuieli de protocol deducti"ile 0 7) 5 *aza de calcul 0 7) 5 $.770 0 83,3 lei 2&eltuieli de protocol nededucti"ile 0 '00 6 83,3 0 $%,8 lei 2&eltuieli deducti"ile totale 0 3.0-0 1 83,3 0 3.'33,3 lei /enit net 0 7.$00 6 3.'33,3 0 $.'%%,8 lei 9mpozit 0 '8) 5 /enit net 9mpozit 0 '8) 5 $.'%%,8 0 %03,:0 lei. '

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII

- lei RON! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Ve#i$ %r&$ De'&(erea )er*o#al+ l&#ar+ *$a%ili$+ )e#$r& &# (o#$ri%&a%il l&#ar 'i# ,# -&#(.ie 'e #&/+r&l )er*oa#elor a-la$e ,# ,#$re.i#ere *alarii V0L! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1+r+ C& o C& 2 C& 2 C& 3 *a& /ai )er*oa#e ,# )er*oa#+ ,# )er*oa#e ,# )er*oa#e ,# /&l$e ,#$re.i#ere ,#$re.i#ere ,#$re.i#ere ,#$re.i#ere )er*oa#e ,# ,#$re.i#ere """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" P4#+ la 5.666 276 276 376 776 876 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" De la 5.665 la 276 9 276 9 376 9 776 9 876 9 2.666 :5- V0L:5- V0L:5- V0L:5- V0L:5- V0L5.666!; 5.666!; 5.666!; 5.666!; 5.666!; 2.666< 2.666< 2.666< 2.666< 2.666< """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Pe*$e 2.666 6 6 6 6 6 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

- Pe#$r& *$a%ilirea 'e'&(erilor )er*o#ale= ve#i$&l %r&$ l&#ar 'i# *alarii *e ro$&#>e?$e la #ivel 'e le&= -+r+ *&%'ivizi&#i= )ri# ro$&#>ire la le& )e#$r& -ra(.i&#ile 'e )e*$e 76 'e %a#i i#(l&*iv ?i )ri# #e@li>area -ra(.i&#ilor 'e )4#+ la 76 'e %a#i. - S&/ele re)reze#$4#' 'e'&(erile )er*o#ale )e#$r& ve#i$&l %r&$ l&#ar 'i# *alarii (&)ri#* ,#$re 5.665 ?i 2.666 lei *&#$ (al(&la$e )ri# ro$&#>ire la 56 lei= ,# *e#*&l (+ -ra(.i&#ile *&% 56 lei *e /a>oreaz+ la 56 lei.

5. ;n anga4at realizeaz la locul principal de munc urmtoarele venituri: salariu de "az: :00 lei spor vec&ime: '0) alte venituri: '00 lei. <nga4atul are n ntreinere doi copii minori. . se determine impozitul pe salariu i salariul net. Rezolvare: .alariu de "az 0 :00 lei /enit "rut 0 salariu de "az 1 spor vec&ime 1 alte venituri /enit "rut 0 :00 1 '0) 5 :00 1 '00 0 '.0:0 lei 7

2ontri"uia pentru fondul de oma4 0 0.%) 5 venit "rut A 0.%) 5 '.0:0 0 % lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale A '0,%) 5 venitul "rut 0 '0,%) 5 '.0:0 0 ''3 lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de sntate 0 %,%) 5 venitul "rut 0 %,%) 5 '.0:0 0 80 lei =otal contri"uii 0 contri"uia pentru fondul de oma4 1 contri"uia pentru asigurrile sociale 1 contri"uia pentru asigurrile sociale de sntate =otal contri"uii 0 % 1 ''3 1 80 0 '7: lei /enit net 0 venit "rut 6 total contri"uii 0 '.0:0 6 '7: 0 :'' lei >educeri 0 3$0 lei !anga4atul are dou persoane n ntreinere#. /enit impoza"il 0 venit net 6 deduceri 0 :'' 6 3$0 0 3-' lei 9mpozit pe salariu 0 '8) 5 venit impoza"il 0 '8) 5 3-' 0 77 lei .alariul net 0 venit net 6 impozit pe salariu 0 :'' 6 77 0 -$3 lei 2. ;n anga4at realizeaz n luna fe"ruarie la cel de-al doilea loc de munc un venit de 700 lei. . se determine impozitul pe salariu i salariul net. Rezolvare: .alariu de "az 0 venit "rut 0 700 lei 2ontri"uia pentru oma4 0 0.%) 5 venit "rut0 0.%) 5 700 0 3 lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale 0 '0,%) 5 venit "rut 0 '0,%) 5 700 0 73 lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de sntate 0 %,%) 5 700 0 $: lei =otal contri"uii 0 3 1 73 1 $: 0 ''7 lei /enit net 0 venit "rut 6 total contri"uii 0 700 6 ''7 0 %-$ lei Observaie: la cel de-al doilea loc de munc, salariaii nu au dreptul la deduceri din venitul net. /enit impoza"il 0 venit net 6 deduceri 0 %-$ 6 0 0 %-$ lei 9mpozit pe salariu 0 '8) 5 %-$ 0 :$ lei .alariul net 0 venit net 6 impozit pe salariu 0 %-$ 6 :$ 0 3:0 lei

2. O persoan fizic o"ine la locul principal de munc urmtoarele venituri: salariu de "az: '.700 lei spor vec&ime: '0) prim de concediu: '30 lei. ?ersoana fizic are n ntreinere soia fr venituri, un copil minor i "unicul cu o pensie lunar de 780 lei. . se calculeze impozitul pe salariu i salariul net.

Rezolvare: .alariu de "az 0 '.700 lei /enit "rut 0 salariu de "az 1 spor de vec&ime 1 prima de concediu /enit "rut 0 '.700 1 '0) 5 '.700 1 '30 0 '.380 lei 2ontri"uia pentru oma4 0 0.%) 5 venitul "rut 0 0.%) 5 '.380 0 7 lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale 0'0,%) 5 venit "rut 0 '0,%) 5 '.380 0 '%$ lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de sntate 0 %,% ) 5 venit "rut 0 %,%) 5 5'.380 0 -0 lei =otal contri"uii 0 7 1 '%$ 1 -0 0 730 lei /enit net 0 venit "rut 6 total contri"uii 0 '.380 6 730 0 '770 lei >educeri 0 $%0 lei Observaie: anga4atul are n ntreinere doar soia i copilul minor. *unicul nu poate fi considerat persoan n ntreinere deoarece o"ine un venit mai mare de 7%0 lei. /enit impoza"il 0 venit net 6 deduceri 0 '770 6 $%0 0 -70 lei 9mpozit pe salariu 0 '8) 5 venit impoza"il 0 '8) 5 -70 0 '$: lei .alariu net 0 venit net 6 impozit pe salariu 0 '770 6 '$: 0 '0-' lei

3. @n luna iunie, un anga4at o"ine la locul principal de munc urmtoarele venituri: salariu de "az: 7.000 lei spor de risc: '0) cadouri pentru copilul minor cu ocazia zilei de ' iunie n valoare de '00 lei tic&ete de mas n valoare de ':',-3 lei spor de vec&ime: '%) . se determine impozitul pe salariu i salariul net, tiind c: anga4atul are n ntreinere un copil minor anga4atul pltete o cotizaie sindical lunar de 70 lei. Rezolvare: .alariu de "az 0 7.000 lei /enit "rut 0 salariu de "az 1 spor de risc 1 spor de vec&ime /enit "rut 0 7.000 1 '0) 5 7.000 1 '% ) 5 7.000 0 7%00 lei Observaii: cadourile acordate pentru copilul minor cu ocazia zilei de ' iunie nu sunt considerate venituri salariale i nu sunt impoza"ile, deoarece valoarea acestora nu depete '%0 lei tic&etele de mas sunt considerate venituri salariale i sunt impoza"ile. 2ontri"uia pentru oma4 0 0.%) 5 7%00 0 '$ lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale 0 '0,%) 5 7%00 0 78$ lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de stat 0 %,%) 57%00 0 '$- lei =otal contri"uii 0 '$ 1 78$ 1 '$- 0 3'3 lei /enit net 0 venit "rut - total contri"uii 0 7%00 - 3'3 0 70-8 lei >educere 0 :0 1 70 0 ''0 lei

Observaie: deoarece anga4atul are un venit "rut cuprins ntre '.000 lei i $.000 lei, deducerea se va sta"ili pe "aza Ordinului nr. '0'8 pu"licat n A.O nr. 88-B700%. 2otizaia sindical lunar este considerat deducere. /enit impoza"il 0 venit net 6 deducere 1 tic&ete de mas 0 70-8 6 ''0 1 ':',-3 0 7'87.-3 lei 9mpozit pe salariu 0 '8) 5 venit impoza"il 0 '8) 57'87,-3 0$37 lei /enit net aferent tic&ete de mas 0 ':',-3 6 '8)5':',-3 0 '8','% lei .alariu net 0 venit net 6 impozit pe salariu 6 cotizaia sindical lunar 070-8 6 $37 - 70 0 '7': lei .alariatul va primi un salariu net de '7': lei i "onuri de mas n valoare de '8','% lei %

7. O persoan fizic o"ine la locul principal de munc n luna mai urmtoarele venituri: salariu de "az: '.300 lei spor de vec&ime: '0) prim: 80 lei. ?ersoana fizic are n ntreinere doi copii i o rud de gradul doi cu un venit lunar de 770 lei, dar care o"ine venituri din valorificarea florilor n sere. . se determine impozitul pe salariu i salariul net. Rezolvare: .alariu de "az 0 '.300 lei /enit "rut 0 salariu de "az 1 spor de vec&ime 1 prima /enit "rut 0 '.300 1 '0) 5 '.300 1 80 0 '.800 lei 2ontri"uia pentru oma4 0 0.%) 5 venitul "rut 0 0.%) 5 '.800 0 - lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale 0 '0,%) 5 venit "rut 0 '0,%) 5 '.800 0 '8- lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de sntate 0 %,%) 5 venit "rut 0 0 %,%) 5 '.800 0 -- lei =otal contri"uii 0 - 1 '8- 1 -- 0 783 lei /enit net 0 venit "rut 6 total contri"uii 0 '.800 6 783 0 '.$$8 lei >educere 0 $70 lei Observaii: tatl anga4atului nu poate fi considerat persoan n ntreinere, deoarece o"ine venituri din valorificarea florilor n sere deoarece venitul "rut al anga4atului este mai mare de '.000 lei, deducerea se va sta"ili pe "aza Ordinului nr. '.0'8B700%. /enit impoza"il 0 venit net 6 deducere 0 '.$$8 6 $70 0 '.0'8 lei 9mpozit 0 '8) 5 venit impoza"il 0 '8) 5 '.0'8 0 '8$ lei .alariu net 0 venit net 6 impozit 0 '.$$8 6 '8$ 0 '.'7$ lei 8

8. ;n contri"ua"il a realizat n luna martie la locul principal de munc urmtoarele venituri: - salariu de "az: :00 lei - spor de vec&ime: '%) - prim: '00 lei - tic&ete de mas n valoare de 700,%8 lei. 2ontri"ua"ilul are n ntreinere un copil minor i tatl cu o pensie lunar de 730 lei, dar care deine un teren agricol cu o suprafa de '0.300 m7 n zona de es. . se determine impozitul pe salariu i salariul net. Rezolvare: .alariu de "az 0 :00 lei /enit "rut 0 salariu de "az 1 spor de vec&ime 1 prima /enit "rut 0 :00 1 '%) 5 :00 1 '00 0 ''$% lei Observaie: tic&etele de mas sunt considerate venituri salariale i sunt impoza"ile. 2ontri"uia pentru oma4 0 0.%) 5 venitul "rut 0 0.%) 5 ''$% 08 lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale 0 '0,%) 5 venit "rut 0 '0,%) 5 ''$% 0 '': lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de sntate 0 %,%) 5 venit "rut 0 0 %,%) 5 ''$% 0 87 lei =otal contri"uii 0 8 1 '': 1 87 0 '-7 lei /enit net 0 venit "rut - total contri"uii 0 ''$% 6'-7 0 :3- lei >educere 0 $$0 lei Observaii: tatl anga4atului dei are o pensie lunar mai mic de 7%0 lei, nu poate fi considerat persoan n ntreinere, deoarece deine un teren n zona de es cu o suprafa mai mare de '0.000 m7 deoarece venitul "rut al anga4atorului este mai mare de '.000 lei, deducerea se va sta"ili pe "aza Ordinului nr.'.0'8B700%. /enit impoza"il 0 venit net 6 deducere 1 tic&ete de mas 0 :3- - $$0 1 700,%8 0 -'-,%8 lei 9mpozit pe salariu 0 '8) 5 venit impoza"il 0 '8) 5 -'-,%8 0 '$' lei /enit net aferent tic&ete de mas 0 700,%8 6 '8)5700,%8 0 '8-,37 lei .alariu net 0 venit net 6 impozit pe salariu 0:3- - '$' 0 -'7 lei .alariatul va primi un salariu net de -'7 lei i "onuri de mas n valoare de '8-,37 lei.

B. ;n anga4at o"ine la locul principal de munc n luna martie urmtoarele venituri: salariu de "az: '.$00 lei spor de vec&ime: %) "unuri din producia proprie a societii n valoare de '%0 lei. <nga4atul nu are persoane n ntreinere. . se determine impozitul pe salariu i salariul net. Rezolvare: .alariu de "az 0 '.$00 lei /enit "rut 0 salariu de "az 1 spor de vec&ime 1 "unuri din producia proprie a societii /enit "rut 0 '.$00 1 %) 5 '.$00 1 '%0 0 '.%'% lei 2ontri"uia pentru oma4 0 0.%) 5 venitul "rut 0 0.%) 5 '.%'% 0 - lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale 0 '0,%) 5 venit "rut 0 '0,%) 5 '.%'% 0 0 '%: lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de sntate 0 %,%) 5 '.%'% 0 -$ lei =otal contri"uii 0 - 1 '%: 1 -$ 0 7%0 lei /enit net 0 '.%'% 6 7%0 0 '.78% lei >educere 0 ':0 lei Observaie: deoarece venitul "rut al anga4atului este mai mare de '.000 lei, deducerea se va sta"ili pe "aza Ordinului nr. '.0'8B700%. /enitul impoza"il 0 venitul net 6 deducere 0 '.78% 6 ':0 0 '.07% lei 9mpozitul pe salariu 0 '8) 5 venit impoza"il 0 '8) 5 '.07% 0 '77 lei .alariu net 0 venit net 6 impozit pe salariu 0 '.78% 6 '77 0 '.0:$l

C. @n luna decem"rie un salariat o"ine urmtoarele venituri: - salariu de "az: '.700 lei - spor de vec&ime: '0) - prim de concediu: $00 lei - cadou pentru copilul minor cu ocazia zilei de 2rciun: '70 lei - tic&ete de mas n valoare de '%-,78 lei. .alariatul pltete o cotizaie sindical lunar de 30 lei i contri"uie la fondurile de pensii facultative cu o sum lunar de -0 lei !presupunem cursul valutar mediu: ' euro 0 3,7 lei#. . se determine impozitul pe salariu i salariul mediu, tiind c salariatul are n ntreinere un copil minor. Rezolvare: .alariu de "az 0 '.700 lei /enit "rut 0 salariu de "az 1 spor de vec&ime 1 prima de concediu /enit "rut 0 '.700 1 '0) 5 '.700 1 $00 0 7.'70 lei Observaii: tic&etele de mas sunt considerate venituri salariale i sunt impoza"ile cadoul pentru copilul minor primit cu ocazia zilei de 2rciun nu este considerat venit impoza"il, deoarece valoarea acestuia nu depete '%0 lei. 2ontri"uia pentru oma4 0 0.%) 5 venitul "rut 0 0.%) 5 7.'70 0 '' lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale 0 '0,%) 5 venitul "rut 0 '0,%) 5 57.'70 0 77lei 2ontri"uia pentru asigurrile sociale de sntate 0 %,%) 5 venit "rut 0 0 %,%) 5 7.'70 0 '': lei =otal contri"uii 0 '' 1 77- 1 '': 0 $%- lei /enit net 0 venit "rut 6 total contri"uii 0 7.'70 6 $%- lei 0 '.-'7 lei >educeri 0 '%0 1 30 1 -0 0 770 lei Observaii: deoarece venitul "rut depete '.000 lei, deducerea se va sta"ili pe "aza Ordinului nr.'.0'8B700% cotizaia sindical lunar este considerat deducere suma lunar pltit pentru fondurile de pensii facultative este considerat deducere, deoarece nu depete ec&ivalentul n lei a 300 euro pe an. Cc&ivalentul n lei a 300 euro 0 300 5 3,7 0 '8-0 lei Dondul anual pentru pensia facultativ 0 -0 5 '7 0 :80 lei

/enit impoza"il 0 venit net 6 deducere 1 tic&ete de mas 0 '.-'7 6 7701'%-,78 0 '700,78 lei 9mpozit pe salariu 0 '8) 5 venit impoza"il 0 '8) 5 '700,78 0 777 lei :

.alariu net 0 venit net 6 impozit pe salariu 6 cotizaia sindical lunar 6 contri"uia la pensiile facultative de fonduri 0 '.-'7 6 777 6 30 6 -0 0 '370 lei /enit net aferent tic&ete de mas 0 '%-,78 6 '8)5'%-,78 0'$$,$8 lei .alariatul va primi un salariu net de '370 lei i "onuri de mas n valoare de '$$,$8 lei.

'0

S-ar putea să vă placă și