Sunteți pe pagina 1din 14

Aplicatie de comert electronic pentru S.C ALTEX S.A.

Model orientativ de proiect pentru disciplina comert electronic si strategii de promovare

1. S.C.ALTEX S.A. Scurta prezentare


1.1. Istoric

ALTEX este liderul pietei de electronice, electrocasnice, IT&C si multimedia din Romania, cu peste 120 de magazine deschise in toate judetele din tara. ALT ! o"era clientilor sai o gama #ariata de produse, la cele mai mici preturi, punandu$le la dispozitie un sistem de "inantare generos si "le%i&il, cu cea mai mica do&anda si cele mai mici rate. Acest sistem "aciliteaza accesul tuturor categoriilor de consumatori la produse si echipamente de inalta calitate necesare con"ortului zilnic. ALTEX cola&oreaza cu un numar insemnat de "urnizori, "iind singurul retailer de pro"il care are in proto"oliu o gama e%tinsa de produse apartinand unor marci, precum 'hilips, 'anasonic, (on), Thomson, *ae+oo, ,hirlpool, Arctic, -osch, (iemens, lectrolu%, .anussi, Ariston, Indesit, Ro+enta, Te"al, -raun etc. *e asemenea, ALT ! comercializeaza pe piata din Romania / marci proprii0 Teletech 1T2, *2*3, Cata 1hote si calori"ere3, *a#io 1linie 'C & medii de stocare3 si este distri&uitor e%clusi# al marcilor (an)o, Rotel, Ariete, Cata, 'etra, Iner.
Istoria "irmei ALTEX 4ncepe 4n anul 1552, c6nd un grup de tineri am&i7io8i demarau un program de comercializare 8i ser#ice pentru tele#izoare second$hand. Ideea lor a a#ut la &az9 solicitarea cresc6nd9 de aparatur9 electronic9, "ie ea 8i la m6na a doua, mai ales c9 p6na 4n 15:5 pu7ini erau cei care a#eau 4n cas9 un tele#izor color sau o com&in9 audio. La scurt timp, "irma "ace pa8i importan7i 4n sensul dez#olt9rii ei, ast"el c9 4n 155/ se realizeaz9 distinc7ia clar9 4ntre comer7ul de tip retail 8i prest9rile de ser#icii 4n perioada de garan7ie. Cu acest prilej, a ap9rut conceptul de specializare a magazinelor, pe anumite produse, de e%emplu electrocasnice$electronice 1a#6nd 4n #edere c9, 4n acea perioad9, pia7a era inundat9 de magazine care #indeau 4n sistem de consigna7ie3. A urmat apoi o perioada, 4ntre anii 155;$155<, c6nd Alte% 8i$a dez#oltat o re7ea proprie 4n principalele ora8e ale 79rii, deschiz6nd ;0 de magazine, ca urmare a cererilor mari de produse electronice 8i electrocasnice. *in cauza in"la7iei e%cesi#e 8i a do&6nzilor &ancare ridicate, "irma a intrat 4ntr$un proces de restructurare, 4n cadrul c9ruia s$a pus pro&lema manageriatului pe principiile renta&ilit97ii, a analizei centrului de pro"it 8i pierderi. Acesta a "ost momentul 4n care "irma a 4nceput s9 se preocupe 8i de dez#oltarea unor alte acti#ita7i cum sunt0 #6nzarile en gros, transporturile etc., ast"el ca 4n anul 2000 a luat "iin7a =rupul de companii Alte%, care cuprinde0 re7eaua de magazine Alte%, destinate #6nzarii produselor electronice,

electrocasnice 8i de con"ort> "irma :TI?, cu pro"il de logistica 8i transport> "irma de distri&utie Italromte%. Rezultatele cre9rii acestui grup, comple% prin #arietatea acti#it97ilor des"98urate, nu au 4nt6rziat s9 apar9. *atorit9 propriilor resurse, Alte% a reu8it s9 deschid9 4nc9 22 de magazine, care sunt, con"orm declara7iilor reprezentan7ilor "irmei, mult mai &ine pro"ilate 8i amenajate. A#6nd 4n #edere amploarea pe care, cu e"ort 8i perse#eren79, a do&6ndit$o, noul grup 8i$a propus drept principal o&iecti# s9 o"ere clien7ilor s9i con"ortul 8i satis"ac7ia, cre6nd o noua strategie de retail. 'rin aceast9 strategie se promo#eaz9 o o"ert9 #ariat9 8i complet9 de produse electronice 8i electrocasnice, pornindu$se de la principiul #arietate prin di#ersitate 8i prezent6nd tehnica de ultim9 or9, cele mai recente crea7ii ale unor m9rci renumite 4n domeniu. 'rodusele pe care Alte% le propune clien7ilor s9i sunt o com&ina7ie de succes 4ntre ino#a7ie 8i calitate. 'ornind de la "aptul c9 "irma a "ost 4n"iin7at9 cu capital integral pri#at, tre&uie s9 men7ion9m c9, 4n cei zece ani de e%isten79, a cunoscut o dez#oltare spectaculoas9, e#olu6nd continuu pe pia7a de produse electronice 8i electrocasnice. ALT ! este cea mai mare re7ea de magazine electronice, IT 8i electrocasnice, cu peste 12; de magazine 4n mai mult de <0 de ora8e din intreaga 7ar9. @irma are ca principal o&iecti# satis"ac7ia 8i con"ortul clientului, o"erind consumatorului solu7ii complete pentru casa. ALT ! pune la dispozi7ie clien7ilor s9i cel mai "le%i&il 8i accesi&il sistem de "inan 7are, cu cea mai mic9 do&6nd9 8i cele mai mici rate. Acest sistem "aciliteaz9 accesul unei largi categorii de consumatori la produse 8i echipamente de 4nalta calitate necesare con"ortului zilnic. =rupul ALT ! este unul dintre principalii importatori 8i distri&uitori din Rom6nia de produse electronice 8i electrocasnice 8i totodat9 distri&uitor e%clusi# al m9rcilor (an)o, =rundig, Rotel, Ariete, Cata, 'etra, Iner. *e asemenea, re7eaua ALT ! cuprinde cea mai larg9 gam9 de m9rci comercializate, printre care 'hilips, 'anasonic, (on), Thomson, *ae+oo, ,hirlpool, -osch, (iemens, lectrolu%, .anussi, Ariston, Indesit, Ro+enta, Te"al, -raun. A"erta "irmei cuprinde solu7ii complete precum instalare gratuit9 pentru aparatele de aer condi7ionat, 8i transportul gratuit la domiciliu pentru un minim de e"ort 8i ma%im de con"ort. ALT !, "irma 4n"iin7at9 4n 1552 cu capital integral pri#at romanesc, are sedii 4n -ucure8ti, 'iatra Beamt 8i Aradea, 8i un personal de peste 1000 de angaja7i. I(TARIC 199 0 Compania Alte% este 4n"iin7at9, cu capital integral pri#at. 199!" 'rimul magazin Alte% este inaugurat la 'iatra Beam7. ?agazinul este specializat pe comercializarea produselor electrocasnice 8i electronice. 199#$199%0 Alte% 48i dez#olt9 re7eaua, deschiz6nd peste ;0 de magazine 4n toate ora8ele importante ale 79rii. 199%$19990 Alte% se restructureaz9 datorit9 pro&lemelor pie7ei 1in"latie, do&6nzi &ancare e%cesi#e etc3. Alte% 4nglo&9 acti#it97i de retail, +holesaler, transporturi, ser#ice etc. &&&0 Alte% 48i e%ternalizeaz9 ser#iciile. =rupul Alte% ia na8tere, ce cuprinde re7eaua de magazine Alte%, "irma de logistica 8i transport :TI?, 8i "irma de distri&u7ie 8i #6nzari en gros Italromte%.

&&10 Alte% este o companie mai puternic9 8i e"icient9 4n urma restructur9rilor. Compania inaugureaz9 22 de magazine noi. && 0 *ez#oltarea re7elei de magazine cantitati# 8i calitati#. (e lanseaz9 magazinul #irtual +++.alte%.ro. &&!0 Alte% cunoa8te o cre8tere #ertiginoas9 8i de7ine cea mai mare re7ea de magazine cu acoperire na7ional9. Alte%, lider al pie7ei de pro"il 4n Rom6nia, 4nregistreaz9 #6nz9ri de peste 1/C milioane uro. &&#0 Alte% lanseaz9 ?edia =ala%), primul electrocomple% din Rom6nia, 4n -ucure8ti. ?edia =ala%) este un concept de a#angard9 care reprezint9 un nou standard 4n comer7ul produselor electronice, electrocasnice, IT, music9 8i "ilm, telecom, multimedia. ?ai multe detalii la +++.mediagala%).ro. Alte% 48i #a e%tinde re7eaua de magazine 8i anul acesta. &&'" =rupul Alte% se e%tinde in continuare, ajungand la peste 120 de magazine Alte% si : electrocomple%uri ?edia =ala%). Alte% isi "ace pu&lica intentia de a #inde un pachet minoritar din actiunile companiei si planurile de e%tindere pe pietele din estul uropei. 1. . Misiune si ()iective La Alte%, se urm9re8te 4n primul r6nd con"ortul 8i satis"ac7ia clientului, o"erindu$i cea mai complet9 gam9 de produse electronice 8i electrocasnice.

Alte% doreste sa "ie cel mai &un retailer din Romania, care o"era clientilor sai solutii complete si adaptate necesitatilor lor, prin cea mai #ariata gama de produse electronice, electrocasnice, IT&C si di#ertisment, cele mai mici preturi si cele mai &une solutii de achizitionare si ser#icii.
A-I CTI2DL @IR? I Alte% 48i propune s9 de#in9 cea mai important9 re7ea de electronice 8i electrocasnice din Rom6nia. ALTEX *nseamn+0 Inova,ie -i calitate $ Cele mai recente crea7ii ale celor mai renumite m9rci 4n domeniu > Solutii complete pentru cas+ $ nu doar aparate, dar 8i interconecti#itatea lor pentru un a#antaj conjugat > Accesorii -i consuma)ile $ dau #aloare completa produsului, asigur6ndu$i per"orman7e 4m&un9t97ite 8i durat9 de #iat9 mai lung9> Solu,ii de .inan,are $ sisteme de rate $ sprijin real, necesar consumatorului> /ersonal specializat $ acord9 asisten79 pentru corecta alegere 8i e%ploatare a produselor > 0aran,ie -i service post garan,ie > Logistica pentru livrarea produselor la domiciliu.

Clientul in centrul atentiei

5espect

Inovatie

Competenta

Spirit tanar

@ig 1. 2alorile companiei (ursa 0 inregistrari interne Alte%

1. . Analiza S1ot
Identi"icarea o&iecti#elor urm9rite de "irma, precum 8i a punctelor "orte 8i a celor sla&e e%plic9 4n mare parte ini7iati#ele 8i reac7iile sale, mai ales 4n ceea ce pri#e8te pre7ul, in#esti7iile promo7ionale 8i pentru lansarea de noi produse 8i ser#icii.

A2ALI3A S4(T

'uncte "orte Lider de pia79 (trategii &ine "undamentate Resurse "inanciare Cel mai &un sistem de rate Competen79 concuren7ial9 %perien79 4n domeniu Apreciere "a#ora&il9 din partea clien7ilor Rela7ii a#antajoase cu "urnizorii Re7ea de puternic9 de magazine

'uncte sla&e 'ro&leme operationale interne Tehnologia in"orma7ional9 sc9zut9 =ama sortimental9 a produselor mai redus9 dec6t cea a concuren7ilor (la&a reprezentare 4n unele zone din 7ar9

'u&licitate agresi#9 @irm9 proprie de logistica si distri&utie Aportunit97i e%terne L9rgirea gamei de produse 8i di#ersi"icarea ser#iciilor *ez#oltarea rapid9 a pie7ei Cresterea numarului de cump9r9tori Cre8terea capacit97ii logistice

Amenin79ri e%terne Apari7ia pe pia79 a unor concuren7i cu capital str9in Apari7ia pe pia79 a produselor su&stitui&ile ?odi"ic9ri ne"a#ora&ile ale cursului de schim& #alutar, a politicilor comerciale 8i #amale 2ulnera&ilitate la crize economice 8i la ciclul a"acerilor

. Incadrarea .irmei in nomenclatorul de activitati


Alte% o"er9 pe l6ng9 aparatura electronic9 8i electrocasnic9 o gam9 complet9 8i atent selec7ionat9 de accesorii 8i consuma&ile care dau #aloare produselor. Alte% o"er9 solu7ii complete pentru #6nzarea unor echipamente mai deose&ite0 montaj gratuit pentru ma8inile de sp9lat, instalare gratuit9 pentru aparatele de aer condi7ionat 8i echipamentele de home cinema, precum 8i "acilit97i e%trem de atracti#e pentru #6nzarea 4n rate a produselor 1inclusi# sisteme de rate proprii3. 'entru produsele de mare #olum, Alte% asigur9 transportul gratuit la domiciliu. 'ersonalul Alte% este pregatit s9 acorde asisten79 pentru a corecta alegerea 8i e%ploatarea produselor. *intre m9rcile prezente 4n magazine, 8i care se &ucur9 de o aten7ie deose&it9 din parte cump9r9torilor$clien7ilor sunt acelea care 8i$au creeat 4n timp un renume 4n domeniile 4n care acti#eaz9, amintindu$le doar pe cele care au o cot9 de pia79 ridicat90 -osch, ,hirlpool, 'anasonic, (on), .anussi, -raun, *ae+oo, Arctic, 'hilips, (amsung. 'rodusele de o calitate "oarte ridicat9 cum ar "i cele ale "irmei -osch prezint9 motoare "oarte puternice 11/00 E 2000 ,3, mai multe caracteristici tehnice, 4n plus sunt "oarte silen7ioase 8i u8or de operat. Apro%imati#, acelea8i caracteristici le au 8i apartele produse de "irma ,hirlpool, cu di"eren7a c9 acestea din urm9 au motoarele de putere mai redus9 1circa 1F00,3. A8adar, m9rcile ,hirlpool, -osch, (amsung ocup9 pia7a aparatelor electrocasnice 4n zona pre7ului mediuG ridicat 8i a calit97ii ridicate, 4n timp ce la polul opus se a"l9 m9rci ca Bippon 8i 'latinium. 'e pia7a aparatelor electrice, dintre m9rcile comercializate prin re7eaua de magazine Alte%, de o aten7ie deose&it9 se &ucur9 m9rci ca 'anasonic, la care calitatea produselor este "oarte ridicat9 ceea ce atrage un pre7 de #6nzare mai ridicat comparati# cu celelalte produse ale altor m9rci> 'hilips, cu o imagine "oarte &un9> Canon, un alt nume

important 4n produc7ia de aparatur9 electric9> (on), un alt produc9tor important de aparatur9 electronic9 8i care se g9se8te 4n magazinele Alte%. 'e pia7a rom6neasc9 a produselor electrocasnice, estimat9 la peste :00.000 de unit97i, se reg9sesc to7i marii juc9tori mondiali 4n domeniu. Ast"el, grupul american ,hirlpool de7ine pozi7ia de lider 4n segmentul ma8inilor de sp9lat. (uedezii de la lectrolu% sunt lideri 4n segmentul de aragazuri, mai ales c9 de7in o "a&ric9 la (atu ?are. Al treilea mare segment al pie7ei de H+hite goodsH 1produse al&e3, "rigiderele 8i echipamentele "rigori"ice, este dominat de producatorul local Arctic, care de7ine aproape jum9tate din pia79. Acesta a "ost cump9rat anul trecut de c9tre produc9torul turc ArceliI, cel care de7ine marca -eIo, o alt9 marc9 important9 pe pia7a rom6neasc9. Alte m9rci precum cele de7inute de grupul german -osch$(iemens, cele coreene L=, *ae+oo sau m9rcile est europene 'olar sau =orenje, de7in la r6ndul lor pozi7ii importante pe anumite segmente ale pie7ei rom6ne8ti de electrocasnice.

!. Analiza site$ului e6istent !.1. 7esign considerente generale


(ite$ul +e& al companiei, deja e%istent, constituie plat"orma aplica7iei de comer7 electronic, este ast"el construit ast"el 4nc6t s9 "aciliteze na#igarea consumatorului prin structura acestuia 1"olosind elemente de ghidare cum sunt &utoanele, linI$urile, elementele gra"ice sau imaginile interacti#e3, dup9 un traseu standard 8i c6t mai simplu. Jn general, consumatorul on$line este tentat s9 a&andoneze na#igarea 4n interiorul unui site prea comple% 1con 7in6nd pagini +e& prea 4nc9rcate 8i care sunt #izualizate cu di"icultate 3 8i, nemul7umit nu #a re#izita prea cur6nd sau chiar deloc site$ul 4n cauz9. Con7inutul #izual al site$ului +e& "olosit ca plat"orm9 pentru comer7ul electronic este determinant pentru succesul acestuia. @olosirea unor "ormaturi standardizate, organizarea in"orma7iilor prezentate "olosind c6mpuri de date unitare din punct de #edere al semni"ica7iei logice a con7inutului, construirea unor rela7ii de tranziti#itate de la un c6mp de date la altul pentru a "acilita circula7ia consumatorului e%clusi# pe trasee in"orma7ionale KutileL, g9sirea echili&rului 4ntre cantitatea de te%t 8i cea de imagine cuprins9 la ni#elul "iecarei pagini +e& reprezint9 c6te#a solu7ii pentru a construi un site e"icient din perspecti#a comer7ului electronic. *esign$ul site$ului ALT ! se remarca printr$o inter"ata adaptata ne#oilor utilizatorilor, speci"ica unui site dedicate atit prezentarii Companiei cit si acti#itatii de e$ commerce.Respectind majoritatea regulilor pro"esionale in domeniu 1utilizarea unei palete de ma%im / culori dominante,su&linierea #izuala a linI$urilor,structura ar&orescenta a paginilor3 design$ul denota un standard al pro"esionalismului pe care il presupune insasi acti#itatea de prestare a ser#iciilor comerciale ale ALT ! (.A.

!. . Tipul site$ului
(ite$ul se incadreaza in tipologia clasica a unui site de comert electronic, de "actura dinamica 1prin utlilizarea elementelor de gar"ica @LA(M,si prin rata de update a continutului in"ormational3, care gestioneaza o du&la &aza de date0 cea re"eritoare la clienti sic ea re"eritoare la o"erta de produse e%istente in stoc. (ite$ul &ene"icieaza si de un motor propriu de cautare pentru interogarea &azei de date pri#ind o"erta curenta de produse

!.!. Elemente de constructie 8particularitatile sistemului de comert electronic9


Aplica7ia a "ost realizat9 cu ajutorul lim&ajelor MT?L, A(', 'M' 8i Na#a(cript.
Lim&ajul MT?L ajut9 la distri&u7ia glo&al9 a in"orma7iei, "iind utilizat prin ,orld ,ide ,e&. La crearea unei pagini +e& tre&uie respectate un set de reguli. ste un lim&aj de marcare descripti# , care utilizeaz9, 4n general, identi"icatori descripti#i de marcare , denumi7i etichete, care se a8eaz9 4n puncte strategice 4n interiorul documentelor ,e&. tichetele 8i re"erin7ele entit97ii caracter sunt delimitatori speciali care indic9 structura 1"ormatul3 unui document +e&. (ite$ul se structureaz9 pe dou9 categorii de pagini0 pagini de listare a produselor 8i pagini de prezentare, pe larg caracteristicile tehnice ale produselor. 'aginile de listare a produselor prezint9 urm9toarea structur90 sigla "irmei 14n st6nga sus3, &utoane aliniate orizontal, la 4nceputul paginii, 8i un ta&el care con7ine doua coloane. Coloana din st6nga, la "el ca 8i pagina principal9 , con7ine linI$urile de na#igare spre categoriile de produse. Cea de$a doua coloan9 con7ine produsele dintr$o categorie de produse , cu in"orma7ii despre marca 8i pre7ul produsului, respecti# rata a"erent9 , atunci c6nd se dore8te cump9rarea 4n rate a produsului. @iec9rui produs a"i8at 4i corespunde un &uton K*etaliiL, reprezent6nd un linI care #a prezenta detaliat in"orma7ii 8i imaginea produsului selectat, precum 8i un &uton KAdaug9 4n co8L pentru a marca produsul care se dore8te a "i cump9rat. Tot la 4nceputul paginii, a#em &utoane aliniate spre dreapta care con7in in"orma7ii re"eritoare la modalitatea de cump9rare, modalitatea de plat9 8i li#rare a produselor 8i mai jos, pe aceea8i linie se a"l9 &utoanele cu in"orma7ii despre companie, despre modalitatea de cump9rare a produselor 4n rate, promo7ii , dez#oltarea unei cariere la ALT ! 8i media. Tot pe prima pagin9 a site$ului , 4n prima coloan9, mai, jos, se pot #edea numerele de tele"on 8i adresa de mail re"eritoare la in"orma7ii rela7ii clien7i. Clientul are posi&ilitatea de a #edea, indi"erent de pagina 4n care na#igheaz9, 4n col7ul din st6nga jos , con7inutul co8ului 8i suma total9 de plat9. *e asemenea mai e%ist9 8i un simulator de rate, cu ajutorul c9ruia se pot calcula ratele 4n "unc7ie de #aloarea &unului 8i a #alorii a#ansului.

@igura nr. F.1. E 'rezentarea site$ului ALT ! +++.alte%.ro 'aginile de prezentare detaliat9 ale unui produs sunt realizate tot cu ajutorul unui ta&el structurat pe dou9 coloane. Coloana din st6nga con7in6nd in"orma7ii tehnice despre produs, imaginea produsului, 8i de asemenea, o prezentare detaliat9 a produsului. 'agina mai con7ine un &uton de ad9ugare 4n co8ul de cump9r9turi. 'rin ap9sarea &utonului de ad9ugare 4n co8 se realizeaz9 legatura cu cos.php. Aceast9 pagin9 con7ine co8ul de cump9r9turi cu in"orma7ii re"eritoare la pre7ul 8i cantitatea produselor, termenul de li#rare 8i modalit97ile de plat9. 'rintr$un singur clic prin selectarea &utonului KOtergereL se poate elimina un produs din co8, iar, cu ajutorul &utonului KRecalculeaz9L se poate #edea suma total9 de plat9 dupa eliminarea produsului. *e asemenea, e%ist9 8i posi&ilitatea de a modi"ica cantitatea pentru un anume produs. *up9 ce clientul s$a hot9r6t 8i nu mai dore8te nici o modi"icare se apas9 &utonul KCump9r9 produsele selectateL, cu plata prin card sau la li#rare prin sistemul e'a)ment sau &utonul KCump9r9 4n rateL, cu plata prin uroline.

@igura nr. F.2. E 'agina +e& de prezentare detaliat9 a unui produs,+++.alte%.ro 'entru autenti"icare se apas9 &utonul KContul meuL , din partea de sus a paginii, urmat de completarea unui "ormular care #a trans"era datele introduse de client 4n &aza de date. Aceste in"orma7ii sunt necesare pentru procesarea corect9 8i e"icient9 a comenzii, plasate de c9tre client. Introducerea datelor personale se "ace utiliz6nd o cone%iune criptat9 ((L, pe 12: &iti.

@igura nr. F./. E 'agin9 +e& care con7ine co8ul de cump9r9turi cu in"orma7ii re"eritoare la produs 8i la modalitatea de plat9. (ursa0 +++.alte%.ro

@igura nr. F.F.$ @ormular de 4nregistrare cumpar9tor nou (ursa0 +++.alte%.ro In"orma7iile personale nu sunt trans"erate c9tre alte par7i, nici de c9tre ALT !, nici de c9tre pa)ment. *e aceea clientul tre&uie s9 ai&9 grij9 s9 completeze "ormularul corect 8i s9 indice persoanele la care se #a "ace "acturarea 8i li#rarea. Adresa de email are importan79 e%trem9, deoarece in"orma7iile legate de comand9 8i produsele comandate #or "i transmise #ia email. A adre9a de email incorect9 4ncetine8te 4ntregul proces de comand9 a produsului. ?ai mult de at6t Alte% 8i pa)ment nu #or putea contacta 8i in"orma clientul asupra st9rii comenzii. *ac9 adresa de li#rare, nu este aceea cu adresa de "acturare , tre&uie indicat acest lucru prin selectarea meniului de la s"6r8itul programului. (e alege metoda dorit9 de plat9 8i se con"irm9 datele aleg6nd K'asul urm9torL. *ac9 metoda de plat9 aleas9 este KCard creditGde&itL este necesar a se completa un "ormular cu in"orma7ii despre cardul personal. 'entru pl97ile cu carduri de creditGde&it emise su& sigla 2isa 8i ?asterCard 12isaG2isa lectron 8i ?astercardG ?aestro3 este "olosit sistemul /* (ecure ela&orat de aceste organiza7ii care asigur9 tranzac7iilor on$line acela8i ni#el de securitate ca cele realizate la &ancomat sau 4n mediul "izic, la comerciant. /* (ecure asigur9, 4n primul r6nd, ca nici o in"orma7ie legat9 de cardul personal nu este trans"erat9 sau stocat9, la nici un moment de timp, pe ser#erele Alte% sau pe ser#erele e'a)ement, aceste date "iind direct introduse 4n sistemele 2isa 8i ?asterCard. Jn plus, /* (ecure este un sistem de autenti"icare a identit97ii posesorilor de carduri 4n mediu electronic. 'rocesul de autenti"icare a posesorului cardului se "ace pe &aza codului de securitate cunoscut numai de posesor 8i se des"98oar9 numai pe ser#erele 2isa sau ?asterCard, dup9 caz. (istemul /* (ecure permite e"ectuarea de cump9r9turi on$line cu orice card emis su& licen7a 2isa sau ?asterCard, inclusi# cele de de&it 8i electronice ?aestro 8i 2isa lectron. (unt acceptate 8i cardurile #irtuale emise de aceste organiza7ii. *ac9 tranzac7ia

prin card a "ost reu8it9 , urm9torul ecran #a mul7umi clientului pentru comanda pe site$ul Alte% 8i #a o"eri in"orma7iile rele#ante pentru comand9. Aceste in"orma7ii #or "i transmise prin e$mail. Implementarea sistemului const9 4n #eri"icarea modului de comportare practic9 a modelului proiectat 4n #ederea trecerii lui la e%ploatarea curent9, corectarea 8i de"initi#area documenta7iei care #a sta la &aza e%ploat9rii sistemului proiectat. In"ormaticii 4i re#ine 4n condi7iile actuale, un rol important 4n procesul de per"ec7ionare a conducerii acti#it97ii economico$sociale. (e impune, ca urmare, ca proiectan7ii 8i utilizatorii de sisteme in"ormatice s9 g9seasc9 cele mai ra7ionale solu7ii "unc7ionale 8i constructi#e de proiectare a sistemelor respecti#e, ast"el 4ncat s9 asigure o cre8tere a e"icien7ei economice a 4ntegii acti#it97i. Tre&uie identi"ica7i to7i "actorii care duc la cre8terea e"icien7ei economice a sistemelor in"ormatice proiectate.

!.#. SE( 8 Searc: engine optimization 9


In ciuda unui design atracti# si optimizat , implementarea unei strategii per"ormante de ( A lasa de dorit. (ingurul atuu pe care il are aite$ul reprezinta numarul relati#e mare al ratei de clicI , datorata de la &un inceput notorietatii pe care marca ALT ! o a#ea dPjQ construita in mediul o""line. Ast"el site$ul a &ene"iciat initial de o pozitionare "runtasa la orice interogare realizata cu ajutorul popularului motot de cautare =oogle.Aceasta deorece la momentul respcti# =oogle a#ea o politica prin care inde%a si lista initial in "iecare domeniu, site$urile care a#eau u n tra""ic implicit pe piata respecti#e su""icient de mare. In present insa o simpla interogare a motorului =oogle, pozitioneaza linI$ul catre site$ul ALT ! pentru cu#inte cheie uzuale cum ar "i R produse electroniceL sau Rproduse electrocasniceL doar pe locul // in am&ele cazuri.LinI$ul nu conduce catre pagina de prezentare sau catre pagina cu o"erte speciale ci catre o pagina din sectiunea communicate de presa a site$ului. Aptimizarea promo#arii cu ajutorul motoarelor de cautare, desi nu mai are in ansam&lul tehnicilor de promo#are pe internet aceeasi e"icienta ca in trecut, tre&uie totusi sa reprezinta un deziderat pentru un site de comert electronic specializat, asa cum este si ALT !

#. Concluzii si propuneri 8 corelarea structurii si .unctionalitatii sistemului de comert electronic cu o)iectivele generale si caracteristicile produselor si serviciilor 9.
Commerce o"er9 oportunitatea de a comercializa produse 4n 4ntreaga lume, sporind num9rul de poten7iali clien7i 4n primul r6nd prin eliminarea &arierelor geogra"ice dintre clien7i 8i comercian7i 'entru a construi un sistem de e$commerce, din punct de #edere arhitectural este ne#oie de cola&orarea a patru componente 1su&sisteme electoniceGin"ormatice3 corespunz9toare urmatoarelor roluri0

1a3 Client. Dn echipament, clasic un 'C, conectat direct 1#ia un I('3 sau indirect 1 o re7ea a unei corpora7ii 3 la Internet. Cump9r9torul "olose8te acest echipament pentru a na#iga 8i a "ace cump9r9turi. 1&3 Comerciant. (istem in"ormatic 1hard & so"t3, situat de regul9 la sediul comerciantului, care gazduie8te 8i actualizeaz9 catalogul electronic de produse disponi&ile a "i comandate on$line pe Internet. 1c3 Sistemul tranzactional. (istemul in"ormatic 1hard & so"t3 responsa&il cu procesarea comenzilor, ini7ierea pl97ilor, e#iden7a 4nregistr9rilor 8i a altor aspecte de &usiness implicate 4n procesul de tranzac7ionare. 1d3 7ispecer pl+,i. 8/a;ment 0ate1a;9. (istem in"ormatic responsa&il cu rutarea instruc7iunilor de plat9 4n interiorul re7elelor "inanciar$&ancare, cu #eri"icarea c9r7ilor de credit 8i autorizarea pl97ilor> acest sistem joac9 rolul unei por7i care "ace leg9tura dintre re7eaua glo&al9 Internet 8i su&re7eaua "inanciar$&ancar9 1 supus9 unor cerin7e de securitate sporite 3, poarta prin care accesul este controlat de un HportarH 1gateIeeper3> pe &aza in"orma7iilor speci"ice c9r7ii de credit 1tipScard, num9rScard3 din instruc7iunile de plat9 HportarulH redirecteaz9 in"orma7ia c9tre un centru de carduri 1 CC $ un ser#er certi"icat 4n acest scop 8i agreat de &anca emitent9 3> 4n acest loc este identi"icat9 &anca care a emis cardul, iar instruc7iunile de plat9 sunt trimise mai departe c9tre ser#erul acestei &9nci conectat 4n re7eaua inter&ancar9. Adat9 in"orma7iile ajunse 4n re7eaua &9ncii cu care lucreaz9 cump9r9torul, sunt e"ectuate 1 automat 3 o serie de #eri"ic9ri pri#ind autenticitatea 8i soldul disponi&il 4n contul cardului implicat 4n tranzac7ie. Jn "unc7ie de rezultatul acestor #eri"ic9ri, &anca decide "ie e"ectuarea pl97ii 1 trans"er &ancar $ c9tre contul comerciantului care poate "i deschis la orice alt9 &anc9 3, "ie re"uz9 s9 "ac9 aceast9 plat9. Jn am&ele cazuri, rezultatul deciziei 1 con"imare plat9 sau re"uz 3 este trimis 4n timp real, parcurg6nd acest lan7 de ser#ere 4n sens in#ers, c9tre client. Cu alte cu#inte, 4n c6te#a secunde cump9r9torul a"l9 dac9 &anca sa a operat plata sau nu. Adat9 acestea spuse, e &ine sa mai "acem precizarea c9 pe &aza acestor patru componente de &az9 s$au implementat di#erse arhitecturi de comert electronic. Dnele com&in9 mai multe componente 4ntr$un singur 1su&3sistem in"ormatic, pe c6nd altele implementeaza separat "iecare component9 4n parte . 'entru a asigura succesul pe termen lung al unui proiect de e$commerce, arhitectura acestuia tre&uie proiectat9 cu grij9 7in6nd cont de toate aspectele de &usiness cu care se #a con"runta sistemul, l9s6nd totodat9 porti7e care s9 permit9 adaptarea sa 4n timp, pe m9sur9 ce apar noi pro#oc9ri, iar tehnologiile e#olueaz9. 'roiectarea aplica7iei de comer7 electronic porne8te de la ideea unui site +e& al companiei al c9rui con7inut 8i structur9 sunt adaptate 4n #ederea trans"orm9rii sale 4ntr$o plat"orm9 capa&il9 s9 sus7in9 realizarea tuturor opera7iunilor implicate de #6nzarea direct9 la distan79 a produselor 8i ser#iciilor companiei. 'roiectarea aplica7iei cuprinde solu7ia tehnic9 necesar9 programatorilor pentru realizarea aplica7iei. *ocumenta7ia de proiectare se realizeaz9 4n 4ntregime de c9tre echipa de dez#oltare. C6nd se dore8te realizarea unei aplica7ii +e&Gintranet este "oarte important s9 se de"ineasc9 cu claritate 8i detaliat o&iecti#ele urm9rite. *ez#oltarea aplica7iei de comer7 electronic reprezint9 succesiunea logic9 a cre9rii, dez#olt9rii 8i utiliz9rii site$ului +e& al companiei, aceast9 e#olu7ie "iind moti#at9 de dorin7a de a nu limita opera7ionalitatea site$ului la atingerea unor o&iecti#e cu caracter

e%clusi# in"ormational 8i de a le renta&iliza prin ata8area unei componente comerciale e#idente. Cadrul glo&al al dez#olt9rii in"rastructurii comer7ului electronic la ni#elul companiei este alc9tuit din elemente "undamentale pentru dez#oltarea unei a"aceri a#6nd ca suport internetul 8i , implicit, a aplica7iei de comer7 electronic. 'lani"icarea strategic9 $ dez#oltarea comer7ului electronic te&uie s9 ai&9 ca suport un plan al c9rui con7inut 8i ale c9rui e"ecte generate tre&uie s9 "ie concepute, respecti# , anticipate, pentru un orizont de timp mediu sau lung. #aluarea suportului so"t+are E este esen7ial9 4n conte%tul 4n care aplica7ia de comer7 electronic presupune utilizarea unor programe speci"ice menite s9 gestioneze componenetele tranzac7ionale , rela7ionale 8i administrati#e ale acestora. In"rastructura de re7ea E se re"er9 la asigurarea echipamentelor hard+are adec#ate, capa&ile s9 sus7in9 des"98urarea tuturor acti#it97ilor asociate de comer7 electronic, la ni#elul companiei 8i 4n cadrul re7elei de comunicare 8i tranzac7ionale construite de catre acesta cu consumatorii s9i e"ecti#i sau poten7iali. (ecuritatea E reprezint9 o caracteristic9 important9 pentru succesul pe termen lung al acti#it97ilor de comer7 electronic ale companiei, "iind unul dintre pilonii pe care se sprijin9 4ncrederea consumatorului 8i "idelitatea acestuia "a79 de societate, produsele 8i ser#iciile sale. ?ecanismul de plat9 E Identi"icarea 8i utilizarea unui mecanism de plat9 c6t mai comod 8i, 4n acela8i timp, c6t mai sigur pentru consumator reprezint9 , de asemenea, un element esen7ial pentru 4ncrederea acestuia 8i pentru trans"ormarea sa din cump9r9tor ocazional 4n cump9r9tor direct, on$line, "idel al produselor 8i al ser#iciilor companiei. Includerea 4n structura sa a unui mecansim de c9utare 8i stimularea consumatorilor care #iziteaz9 site$ul +e& s9 caute in"orma7iile dorite "olosind di"erite cu#inte$cheie sau acces6nd di"eritele categorii de in"orma7ii e%istente pot atrage aten7ia consumatorilor asupra site$ului +e&, le satis"ace curiozitatea 8i dorin7a de a descoperi 8i e%plora noi domenii 8i pot genera dorin7a de a re#eni 4n mod "rec#ent pe acesta pentru a prelua cele mai noi in"orma7ii prezentate. (ite$ul de comer7 electronic tre&uie s9 "ie ast"el construit, 4nc6t consumatorul s9 poata na#iga u8or 4n cadrul acestora, s9 i se o"ere toate in"orma7iile necesare pentru a cunoa8te o"erta companiei, s9 "ie con#ins de seriozitatea 8i credi&ilitatea organiza7iei 8i a o"ertelor sale 8i s9 "ie stimulat s9 comande 8i s9 cumpere on$line produsele 8i ser#iciile acesteia. %presia gradului de adec#are al proiect9rii site$ului +e& destinat sus7inerii aplica7iilor de comer7 electronic la cerin7ele 8i a8tept9rile consumatorilor este reprezentat9 de Kcalitatea e%perien7ei consumatoruluiL. Acest concept sintetizeaz9 ansam&lul percep7iilor 8i atitudinilor consumatorului 4n leg9tur9 cu con7inutul, modul de accesare 8i de na#igare, "unc7ionalitatea, suportul, e"icient pentru tranzac7iile on$line asigurate de site$ul +e& al companiei, "ormat 4n decursul 4ncerc9rilor sale de a #izita site$ul. Cu c6t calitatea e%perien7ei este mai ridicat9 cu at6t 8ansele ca acesta s9 re#iziteze site$ul 8i s9 repete cump9r9rile on$line e"ectuate sunt, de asemenea, mai ridicate. 'ropunerile care #izeaza im&unatatirea acti#itatii de comert electronic in cazul site$ului ALT ! "ac re"erire in principal la0 1. realizarea periodica 1o data pe luna, sau in cazul promotiilor speciale 1anul nou, paste etc, la "iecare s"irsit de promotie3 a unui chestionar online acti# care sa

testeze gradul de satis"actie in utilizare a site$ului de catre clienti 1structura, content, rata de update, adaptarea o"ertei la dinamica ne#oilor de pe piata de electrocasnice, etc3 2. personalizarea pentru clientii "ideli a continutului ne+sletteru$lui 1integrarea de noutati tehnice re"eritoare la produse, linIuri acti#e catre site$uri partenere, e#enimente,,etc3 /. un parteneriat mai e%tins cu dealeri locali in creare unei comunitati #irtuale ALT ! F. initiati#e correlate cu mediul o""line in #ederea cresterii ratei de interes si aderare la modalitatea de achizitionare electronica a produselor in rindul consumatorilor 1organizarea de consursuri si tom&ole care nu se pot #alida decit in mediul on$line prin simularea unei comenzi electronice a unui produs ;. cresterea atracti#itatii sistemului propiu de rate, o inter"ata online de interogare comple%a a acestuia, si a optiunilor e%istente la principalele &anci de pe piata 1dez#oltarea de parteneriate strategice on$line cu &ancile in cauza3 C. dez#oltarea unei strategii de ( A mai incisi#a care sa permita redirectionarea cautarilor repetate pornind de la un acelasi I'. <. inde%area in motoarele de cautare a unor cu#inte cheie testate din punct de #edere al uza&ilitatii de catre clientii ALT ! din mediul online :. incurajarea prezentei sloganurilor ALT ! in cadrul unor &loguri centrate nu neaparat pe produse electrocasnice sau electronice ci pe protectia consumatorilor, "idelizare sau chiar tri#ia. 5. cresterea notorietatii site$ului prin e%change cu alte site$uri similare 1parte integranta a unei strategii de relationare pe termen lung speci"ica marIeting$ului relational3