Sunteți pe pagina 1din 2

10/19/2010

05:24:30 AM

Lumina lina de

Tudor Arghezi

Tudor Arghezi (1880-196 !"#$rii%or in%er&li$ "un ino'a%or al lim&a(ului ar%i#%i$ in )oezie* )ornind de la +or%a $u'an%ului "el $reaza o al%a maniera li%erala $uno#$u%a #u& denunmirea de""i#%ori$a ura%ului,- .no'a%ia #%ili#%i$a argheziana $on#%a in re'alori+i$area $u'in%elor $arora le da #en#uri noi in ideia $a a$ea#%ea )o% #$him&a e#en%a uni'er#ului"$on$e)%ie $are $on#%i%uie ar%a )oe%i$a al lui Tudor Arghezi/on$e)%ul de ar%a )oe%i$a e0)rima un an#am&lu de %ra#a%uri $are $om)un 'iziunea de#)re lume #i 'ia%a a unui au%or1oezia""lumina lina, e#%e o ar%a )oe%i$a argheziana deoare$e e#)rima a#)ira%ia )oe%ului )en%ru a%ingerea idealului a&#olu% in $rea%ie1oezia lui Tudor Arghezi a +o#% )u&li$a%a in 'olumul de de&u%""/u'in%e )o%ri'i%e, din 192 #i $on#%i%uie una din $rea%ile $are e0)rima ar%a lui )oe%i$a" ala%uri de ""%e#%amen%,""2uga de #eara,""/uan%,e#$Ti%lul )oeziei e#%e o me%a+ora $are #ugereaza a#)ira%ia eului liri$ #)re a%ingerea )er+e$%iuni )rin $rea%ia +iind al$a%ui%a din%r-un #u&#%an%i' near%i$ula%""lumina, de%ermina% de un e)i%e% #uge#%i' ""lina,Me%a+ora %i%lului e#%e ineni%a #i )rin aler%ira%ie ""ina, $are #ugereaza )ro+unzimea #i a#ezarea eului liri$ in%r-o lini#%e in%erioara1oezia ""lumina lina, de Tudor Arghezi e#%e al$a%ui%a din 4 $ara$%ere #i e0)rima a#)ira%ia #)re ideal #)re a&#olu% )en%ru a $arei in)linire e#%e $a)a&il de #a$ri+i$iul #u)remMe%a+ora $are il #im&olizeaza )e )oe% e#%e al&ina alea#a de Tudor Aeghezi )en%ru $a%e'a %ra#a%uri #uge#%i'e: harni$ie" menirea de a )oleniza $are #ugereaza mi#iunea )oe%ului de a $rea #i de a ra#)andi ar%a"harni$ia $are ilu#%reaza %ruda ar%i#%ului" deli$a%e%ea $are e0)rima #en#i&ili%a%ea in%erioara" +rumu#e%ea $a #im&ol )en%ru ar%a-

3%ro+a in%ai in$e)e $u o adre#are dire$%a )rin%r-un 'o$a%i' de%ermina% de un e)i%e% )rin in'er#iune""u#oara z&ura%oare,)er#oni+i$a%a al&ina #e a+la in%r-o #i%ua%ie drama%i$a ""4a$and ai$i )e-o margine de drum/3i nu dormind in%r-un )olen de +loare, #i am)li+i$a%a de me%a+orelele )o#i&ila +eri$ire"da$a idealul ar +i +o#% a%in# "".n'alui%a in aur #i )ar+um,3%ro+a a doua $on%inua $u adre#area dire$%a #i argumen%eaza drama%i$ul #i%ua%iei din )rima #%ro+a"al&ina nu a a#$ul%a% #+a%ul da%""5ea#$ul%and de 'an%ul de la #%u), #i #-a la#a% domina%a de )a%ima )en%ru ideal"ilu#%ra%a de o me%a+ora +oar%e #uge#%i'a ""Te-ai arun$a% in )la#a 'erde-a zilei,-/on#e$in%a ne+a#%a nu in%arzie #a #e ara%e #i al&inu%a $ade ra)un#a de )rio)riu ideal""3i darurile a$um ale zam&ilei/1u%erile amor%i%e %i le ru),3%ro+a a %reia ilu#%reaza %o% )rin adre#area dire$%a %ri#%e%ea #+a#ie%oare a e#e$ului"a ne)u%in%ei de a a%inge a&#olu%ul ""6oind #a du$i %ezaurul de $eara/Te )ra&u#i#i diin drumul $el inal%,"$om)a#iunea eului liri$ e#%e )oe%i$a #i a+e$%i'a )en%ru

#a$ri+i$iul +a$u% din #e%ea mi#%ui%oare a )er+e$%iuni $rea%iei in%r-o )er+e$%iune #oli%ara ""/ine o #a 'ie" %ru)ul %au de-a+ara/ 3a-l $au%e #i in (ur #a #u+le $ald7,-.n%eroga%ia din +inal e#%e de)rima%a )en%ru $a nimeni din a+ara nu )oa%e o)ri )u%erea di#%ruga%oare a $rea%iei/on$luzia )oeziei e#%e ilu#%ra%a in ul%ima #%ro+a #im&olizand ideia $a omul $are a#)ira $a%re un ideal de nea%in# e#%e de'ora% de a$ea#%a )a%ima mi#%ui%oare""/u ari)-n %arana #i in 'i#/ 3%range la )ie)% $omoara %a de)lina,8l%imele doua 'er#uri e0)rima 'enera%ia eului )oe%i$ #i admira%ia )en%ru $a)a$i%a%ea unei +iin%e #u)erioare"#im&oliza%e de 'o$a%i'ul""+rumoa#a mea al&ina,-Melan$olia )lina de admira%ie a eului liri$ e0)rima%a in ul%imul 'er# al )oeziei")en%ru +a)%ul $a +iin%a #u)erioara"#im&olizand de al&ina a a'u% +or%a de a +a$e #a$ri+i$iul #u)rem in numele idealului im)o#i&il de a%in# de un muri%or2ima in #%ro+ele unu #i %rei rima e#%e in$ru$i#a%a iar in #%ro+ele doi #i )a%ru e#%e im&ra%i#a%a-Ma#ura 'er#urilor e#%e de 10-11 #ila&e" di#%ri&uni%e #ime%ri$ in $ele )a%ru #%ro+e1oezia ""lumina lina,e#%e re)rezen%a%a )en%ru originali%a%ea $rea%iei Argheziene +iind ino&lia%a $u )u%erni$e a$$en%e +ilozo+i$e-1oezia ""lumina lina,e#%e o ar%a )oe%i$a-