Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRAREA NR.

DATELE TEMEI S se elaboreze documentaia tehnic pentru organizarea de antier ce !a crea condiiile necesare e"ecuiei lucrrilor de construcii#monta$ speci%icate &n lucrrile anterioare. 'ocumentaia !a cuprinde( A. )AR*E SCR+S( ,. -emoriu $usti%icati! descrierea lucrrilor pro!enite din organizarea de antier. organizarea incintei antierului. categorii de resurse( # materiale # umane # utila$e grele # mi$loace de transport descrierea lucrrilor tehnologice. spaii necesare organizrii de antier. modul de amplasare a construciilor/ a amena$rilor. descrierea %lu"urilor tehnologice. asigurarea racordrii pro!izorii la reelele de utiliti. precizri cu pri!ire la &mpre$muiri i la cile de circulaie. norme speci%ice de protecie a muncii/ a mediului i a )S+. 0. 1re!iar de calcul 2 const &n dimensionarea supra%eelor amena$rilor din cadrul organizrii de antier. 'imensionarea cldirilor tehnice i social 2 administrati!e &n !arianta construciilor pro!izorii edi%icate( !estiare( 3.4 mp5pers. birouri( 5 mp5pers. grupuri sanitare( 3.,5 mp5pers. dormitor(,56 din total populaie 2 5 mp5pers. cantin( 056 din total populaie 2 3.05 mp5pers. punct sanitar( 05 mp. cabin de paz( 7 mp. spaii necesare mi$loacelor de transport( - atelier de reparaii i &ntreinere( 0 mp5mi$loc de transport. - plat%orm de staionare5garare( 8 mp5mi$loc de transport. spaii necesare utila$elor grele( - atelier de reparaii i &ntreinere( 0 mp5utila$. - plat%orm de staionare5garare( 9 mp5utila$. laborator de &ncercri( ,5 mp. magazie de unelte i scule( 05 mp. magazie pentru piese i materiale mrunte( ,5 mp. cabine de paz 2 7 mp. :n cazul alegerii !ariantei cu containere nu ne raportm dec;t la dotarea din interior. 1. )arte desenat( ,. )lan general de organizare a incintei antierului # Sc. ,(,333 0. Schie containere

LUCRAREA NR. 5

2.BREVIAR DE CALCUL 2.1. Determinarea populaiei antierului ) antier


)santier = )dp + )des! + )*ESA )des! = ,36 )dp )*ESA = 56 )dp

'eterminarea personalului direct producti! )dp


)dp =
L, )dp

n = L,

L7

n )dp

# 'in gra%icul de utila$e de la lucrarea , e"tragem numrul ma"im de utila$e.


, =Nr. ma",.05 pers 5 utila$ =79 utila$e ,.05 pers 5 utila$ =83 pers )dp

# 'in gra%icul %orei de munc &n cazul aplicrii -)- e"tragem !aloarea medie ponderat.
)dp0 )dp0 ==al. medie ponderata = ,,< pers )dp>
L L

# Numrul ma"im de mi$loace de transport pentru care am %cut optimizarea.


> )dp =Nr. ma",.05 pers 5 mi$l.tr =4 mi$l.tr ,.05 pers 5 mi$l.tr = ,0 pers

# 'in lista consumurilor de resurse cu %ora de munc de la in%rastructur e"tragem total consum.
)dp7

*otal consum ,>07,.<0 om ore = = >8 pers ( 9 h *e ) ( 9 h 5 zi 78.5 zile) *e # termenul de e"ecuie de la metoda &n lan de la lucrarea ,. *e ? 78.5 zile )dp7 =
L

total personal direct producti!(

)dp =

n =L ,

L7

n = 83 + ,,< + ,0 + >8 = 005 pers )dp

total personal deser!ire ( )des! =,36 )dp = 3., 005 = 0> pers total personal *ESA ( )*ESA = 56 )dp = 3.35 005 =,0 pers

total personal santier ( )santier = )dp + )des! + )*ESA = 005 + 0> + ,0 = 083 pers

LUCRAREA NR. 5

2.2. Dimensionarea suprafeelor amena !rilor "in #a"rul or$ani%!rii "e antier @RU)UR+ SAN+*ARE ECA( & #ontainere 1+RAUR+ & #ontainere 2 doar pentru personal *ESA )*ESA ?,0 pers > containere " 7 pers > containere 'AR-+*AARE ' #ontainere 2 ,56 din populaia antierului
)dormitor = 3.,5 )santier = 3.,5 083 = >4 pers

)*ESA dorm

? 5 pers , container " 5 pers , container

)des! dorm

? 03 pers 7 containere " 5 pers 7 containere =ES*+ARE ( #ontainere 2 %r personal *ESA


)dp dorm

0 containere " 5 pers 0 containere ? ,7 pers > containere , container " 7 pers , container

)!est = )dp )dp dorm + )des! )des! dorm = 005 03 + 0> ,7 = 0,7 pers

)!est = 0,7 pers

@RU)UR+ SAN+*ARE & #ontainere B0 cabine du C,DCE CAN*+NF 2 #ontainere 2 056 din populaia antierului )cantina = 3.05 )santier = 3.05 083 = 85 pers B> schimburiE
)cantina ? 85 pers

5 containere " >9 pers 8 containere , container " 07 pers

)UNC* SAN+*AR 2 #ontainere LA1ARA*AR :NCERCFR+ 1 #ontainer -A@AG+E 'E UNEL*E H+ SCULE 2 #ontainere -A@AG+E )EN*RU )+ESE H+ -A*ER+ALE -FRUN*E 1 #ontainer T)TAL C)*TA*IERE + 2' S)AI++ NECESARE -+JLAACELAR 'E *RANS)AR* - atelier de reparaii i &ntreinere( 0 mp5mi$l.tr " 4 mi$l.tr ? ,9 mp - plat%orm de staionare( 8 mp5mi$l.tr " 4 mi$l.tr ? 57 mp S)AI++ NECESARE )EN*RU U*+LAJELE @RELE - atelier de reparaii i &ntreinere( 0 mp5utila$ " 79 utila$e ? 48 mp - plat%orm de staionare( 9 mp5utila$ " 79 utila$e ? >97 mp T)TAL ,U-RA.A/0 + 112 mp 0.>. 'eterminarea supra%eei antierului S antier

,cont ser!it masa 0 containere izolate termic , cont bucatarie

>

LUCRAREA NR. 5

Supra%a depozit( S d =

,7>5,7 ,36 = 003<.4 m 0 S d = 0039 m 0 . 8.5

Supra%a amena$ri din cadrul AH( S cont = 04 ,7.<< = 709.>> m 0 . Supra%a a%erenta mi$loacelor i utila$elor( S =550 m 0 . Supra%a totalBinclusi! parcare/ cai de accesE( S =8349 m 0 .