Sunteți pe pagina 1din 8

54.

Largirea NATO o Tratatul Nord-Atlantic, semnat n aprilie 1949, la Washington, instituia o Alian de aprare colectiv, conform definiiei de la Articolul 51 al Cartei N!" o #urata acestuia este nedeterminat" o Aliana Nord-Atlantic a fost fondat pe baza unui Tratat ntre statele membre o acceptat de c$tre acestea n urma de%&aterilor pu&lice 'i a unor procese parlamentare specifice" o spri(in$ drepturile indi)iduale ale acestora, precum 'i o&ligaiile internaionale pe care le au statele, conform Cartei Naiunilor !nite" o *iecare ar$ mem&r$ este o&ligat$ s$ 'i asume at+t riscurile 'i responsa&ilit$ile, c+t 'i a)anta(ele securit$ii colecti)e, anga(+ndu-se s$ nu ia parte la nici un alt acord internaional care ar putea intra n conflict cu clau%ele Tratatului" o n conformitate cu Articolul 1, al Tratatului, Aliana r$m+ne deschis pentru aderarea )iitoare a altor state europene n m$sur$ s$ fa)ori%e%e de%)oltarea principiilor sale 'i s$ contri&uie la securitatea regiunii Atlanticului de Nord" o n paralel cu transformarea intern i extern ntreprins de ctre Alian dup$ sf+r'itul -$%&oiului -ece o NAT a creat Consiliul Parteneriatului uro-Atlantic, sau ./A0C1, care constituie un forum de consultare 'i de cooperare cu $rile partenere din ntreaga %on$ euro-atlantic$" o Aliana a de%)oltat un program intensi) de cooperare practic$ 'i consult$ri regulate cu 23 de $ri participante la iniiati)a Parteneriatului pentru Pace, lansat$ n 1994" o A reali%at noi structuri care reflect$ intensificarea relaiilor cu !usia 'i sta&ilirea unui parteneriat cu !craina, precum 'i instituirea unui dialog intensificat cu $rile mediteraneene interesate" o Cunosc+nd )aste reforme interne 'i e4terne, Aliana a de)enit garantul p$cii 'i sta&ilit$ii n spaiul euro-atlantic din pragul mileniului 555 o 1Printr-un acord unanim, prile pot s invite orice alt stat european, susceptibil de a urma principiile acestui Tratat i de a contribui la securitatea zonei Nord-Atlantice, s adere la acest Tratat "6 Articolul 1,, Tratatul Nord-Atlantic, Washington #C, 4 aprilie 1949 o n ianuarie "##$, la %ummit-ul de la &ruxelles, o liderii Aliai au reafirmat deschiderea Alianei fa$ de includerea ca mem&ri a altor state europene capa&ile s$ respecte principiile Tratatului de la Washington 'i s$ 'i aduc$ contri&uia la securitatea

%onei Nord-Atlantice" o n urma unei decizii a 'initrilor de xterne Aliai, din decembrie "##$, o $rile mem&re NAT au e4aminat n 1995 chestiunea 1de ce 'i cum1 pentru )iitoarele admiteri n Alian$" o Conclu%iile acestei anali%e sunt e4puse n 1 %tudiul asupra xtinderii NAT(1, distri&uit 'i f$cut pu&lic $rilor 0artenere interesate de acest su&iect, n septembrie "##)" o 0rincipiile descrise n acest studiu r$m+n &a%a atitudinii deschise a NAT pri)ind in)itaia la aderare adresat$ potenialilor noi mem&ri" o n pri)ina motivului de extindere a NAT(* +de ce1 studiul a conclu%ionat c$, odat$ cu terminarea -$%&oiului -ece 'i dispariia rgani%aiei Tratatului de la 7ar'o)ia, e4istau at+t necesitatea c+t 'i oca%ia unic$ de ntrire a securitii din ntreaga %on$ /uro-Atlantic$, f$r$ a se crea noi linii de demarcaie" 8$rgirea NAT repre%int$ un pas nainte c$tre o&iecti)ul de &a%$ al Alianei, de cre'tere a securit$ii 'i e4tindere a sta&ilit$ii n ntreaga %on$ /uro-Atlantic$, complet+nd tendine mai largi de integrare 'i anume, e4tinderea !niunii /uropene 9/!: 'i nt$rirea rgani%aiei pentru ;ecuritate 'i Cooperare n /uropa 9 ;C/:" Aceasta nu repre%int$ un pericol pentru nimeni" NAT )a r$m+ne o Alian$ defensi)$, al c$rei scop fundamental este acela de a menine pacea n %ona /uroAtlantic$ 'i de a asigura securitatea mem&rilor s$i" o %tudiul a mai concluzionat faptul c extinderea Alianei va contribui* n numeroase moduri* la mbuntirea stabilitii i securitii tuturor rilor din zona uro-Atlantic " ;e )or ncura(a 'i spri(ini reformele democratice, inclusi) sta&ilirea controlului ci)il 'i democratic asupra forelor militare" ;e )or ncura(a modelele 'i particularit$ile cooper$rii, consult$rii 'i reali%$rii consensului care caracteri%ea%$ relaiile dintre actualii Aliai 'i se )or promo)a relaii de &un$)ecin$tate n toat$ %ona /uro-Atlantic$" ;e )a m$ri transparena planurilor de ap$rare 'i a &ugetelor militare, consolid+ndu-se, astfel, ncrederea ntre state 'i se )a spri(ini tendina c$tre integrare 'i cooperare n /uropa" se )a nt$ri capacitatea Alianei de a contri&ui la securitatea european$ 'i internaional$ 'i la meninerea p$cii su& egida Naiunilor !nite sau ;C/< se )a consolida 'i l$rgi parteneriatul transatlantic"

o 0ri)itor la modul n care se va realiza extinderea , studiul a confirmat c$, la fel ca n trecut, orice cre'tere )iitoare a num$rului de mem&ri ai Alianei se )a face prin accesul de noi state mem&re n Tratatul Nord-Atlantic, n conformitate cu Articolul 1, din cadrul acestuia" ;tatele implicate n conflicte etnice sau n dispute n afara granielor teritoriale, inclu%+nd pretenii iredentiste sau conflicte cu (urisdicie intern$, tre&uie s$ 'i re%ol)e aceste pro&leme prin mi(loace pa'nice, conform principiilor ;C/, nainte de a a)ea posi&ilitatea de a de)eni mem&re ;tudiul su&linia%$ c$ un factor al deci%iei de a in)ita $rile interesate la aderare este capacitatea acestora de a contri&ui din punct de )edere militar la ap$rarea colecti)$ 'i la meninerea p$cii, precum 'i la alte noi misiuni ale Alianei n final, studiul conclu%ionea%$ c$ Aliaii )or decide prin consens in)itarea la aderare a noilor mem&ri, formulandu-'i deci%ia dup$ ce )or hot$r - n momentul n care )a tre&ui luat$ o asemenea deci%ie - dac$ includerea unei anumite $ri ar contri&ui sau nu la securitatea 'i sta&ilitatea din %ona NordAtlantic$" Nici o ar$ din afara Alianei nu are drept de )eto sau =droit de regard=, asupra procesului de e4tindere sau asupra deci%iilor luate n leg$tur$ cu acesta" dat$ admi'i* noii membri vor beneficia de drepturi depline 'i i vor asuma toate obli,aiile n calitate de membru al Tratatului" 5n momentul ader$rii, ace'tia )or tre&ui s$ accepte 'i s$ se conforme%e principiilor, politicilor 'i procedurilor adoptate de toi mem&rii Alianei" o ;tudiul a menionat clar faptul c$ asentimentul 'i capacitatea de a respecta astfel de anga(amente, nu numai pe h+rtie, dar 'i n practic$, )or constitui un factor critic n orice deci%ie a Alianei de a in)ita o ar$ s$ i se al$ture" o

P-AN.- /

AC01.N

P NT!. A/ !A!

2'AP3

o Planul de Aciune pentru Aderare 2'AP3 o a fost conceput n scopul de a asista rile care doresc s adere la Alian n pre,tirile pe care acestea le fac , oferind consultaii, asisten$ 'i a(utor practic n toate aspectele pri)ind calitatea de mem&ru al NAT " o Caracteristicile sale principale sunt

pre%entarea de c$tre mem&rii aspirani a unor programe naionale anuale indi)iduale, referitoare la preg$tirile pe care ace'tia le fac n )ederea unei )iitoare ader$ri, acoperind aspecte politice, economice, de ap$rare, de resurse, de securitate 'i legale< un mecanism de e)aluare corect$ 'i imparial$ a progreselor nregistrate de $rile aspirante n programele lor, inclu%+nd at+t consiliere politic$ c+t 'i tehnic$, precum 'i ntrunirile anuale 19>1 la ni)el de Consiliu, pentru e)aluarea progreselor< centre de informare care s$ a(ute la coordonarea asistenei oferite $rilor aspirante, de c$tre NAT 'i $rile mem&re, n domeniul ap$r$rii?militar< o metod$ de planificare a ap$r$rii pentru $rile aspirante, care include ela&orarea 'i re)i%uirea o&iecti)elor de planificare con)enite"

o -ansarea Planului de Aciune pentru Aderare 9@A0: n aprilie "### a a(utat $rile aspirante la calitatea de mem&ru NAT s$ 'i concentre%e 'i mai mult preg$tirile pentru respectarea scopurilor 'i priorit$ilor sta&ilite n 0lan" Cele nou ri care 'i-au manifestat interesul de a adera la NAT 'i de a participa la @A0 au fost Al&ania, Aulgaria, /stonia, 8etonia, 8ituania, -om+nia, ;lo)acia, ;lo)enia fosta -epu&lic$ 5ugosla)$ a @acedoniei" o 'AP a conferit substanialitate an,a4amentului NAT( de a'i menine porile deschise" Totu'i, participarea la 'AP nu ,aranta viitoarea admitere, iar planul nu repre%int$ un simplu formular pe care $rile aspirante tre&uie s$ l complete%e" #eci%iile de a in)ita $rile aspirante s$ demare%e discuiile pentru aderare tre&uiau sa fie luate n cadrul NAT prin consens 'i pe &a%a studierii fiec$rei candidaturi n parte" 'AP oferea rilor aspirante un sistem concret de control i consiliere din partea NAT(, asupra preg$tirilor pe care acestea le fac n )ederea )iitoarei ader$ri" Acesta oferea o gam$ de acti)it$i menite s$ susin$ candidatura fiec$rei $ri interesate"

'AP nu a nlocuit pro,ramul de Parteneriat pentru Pace 90f0:" 0articiparea total$ la 0f0?0A-0 este esenial$, deoarece permite $rilor aspirante s$ 'i de%)olte interopera&ilitatea cu forele NAT 'i s$ 'i preg$teasc$ structurile 'i capacit$ile forelor pentru o )iitoare posi&il$ aderare" Ca i PfP* 'AP se ,hideaz dup principiul autodiferenieriiB $rile aspirante sunt li&ere s$ aleag$ elementele @A0 care se potri)esc cel mai &ine priorit$ilor 'i circumstanelor lor naionale" Toate $rile candidate au trimis un Pro,ram Naional Anual pri)ind preg$tirile pentru o )iitoare aderare, cuprin%+nd aspecte politice 'i economice, de ap$rare?militare, resurse, securitate 'i de legislaie" o ;tatele si-au sta&ilit propriile o&iecti)e, scopuri 'i planuri de aciune" o Aceste programe tre&uiau reactuali%ate n fiecare an de c$tre $rile candidate, dar puteau fi oric+nd modificate" o &iecti)ele 0arteneriatului pentru $rile candidate includ planificarea o&iecti)elor care acoper$ domeniile cu cea mai mare rele)an$ pentru naiunile care aspir$ s$ adere la NAT o ;e a'teapta de la $rile aspirante ndeplinirea anumitor obiective n plan economic i politic " Acestea includeau re%ol)area pe cale pa'nic$ a oric$ror dispute internaionale, etnice sau e4trateritoriale< demonstrarea anga(amentului fa$ de respectarea literei legii 'i drepturilor omului< sta&ilirea controlului democratic al forelor armate< promo)area sta&ilit$ii 'i &un$st$rii prin li&ertate economic$, dreptate social$ 'i responsa&ilitate fa$ de mediu" o Aspectele militare i de aprare se a4ea%$ pe capacitatea $rii respecti)e de a-'i aduce contri&uia la ap$rarea colecti)$ 'i la noile misiuni ale Alianei" o Aspectele referitoare la resurse se a4ea%$ pe necesitatea ca fiecare ar$ candidat$ s$ aloce suficiente resurse ap$r$rii, pentru a putea face fa$ anga(amentelor inerente ader$rii ulterioare, n pri)ina aciunilor colecti)e iniiate de

NAT " o aspectele referitoare la securitate se concentrea%$ asupra necesit$ii ca $rile aspirante s$ adopte proceduri care s$ asigure securitatea informaiilor importante"

o Obiectivul care st la baza deschiderii Alianei ctre noi membri este ntrirea stabilitii ntregii Europe i nu extinderea influenei militare sau a capacitilor NATO ori modificarea naturii sale defensive" o !araniile de securitate colectiv ale NATO i dependena sa fa de structurile de fore multinaionale ofer cele mai bune mi"loace de realizare a obiectului amintit n baza repartizrii egale a riscurilor responsabilitilor i costurilor" o 8a %ummit-ul de la 'adrid, din iulie "##5, Polonia* !epublica Ceh i .n,aria au fost in)itate s$ nceap$ negocierile de aderare cu Aliana" o Acestea au fost ncheiate, iar p+n$ la sf+r'itul anului 1993 au fost semnate protocoale de aderare" o pana la aderare, n paralel cu procesul politic, a fost ntreprins$ 'i o acti)itate intens$, at+t de c$tre cele trei $ri, c+t 'i n cadrul NAT , n )ederea adapt$rii forelor armate ale 0oloniei, -epu&licii Cehe 'i !ngariei pentru )iitorul lor rol, n a'a fel nc+t procesul de al$turare la structurile militare ale=Alianei s$ poat$ fi coordonat n mod eficient" o nt+lnirile 'i discuiile de preaderare s-au desf$'urat n scopul preg$tirii fiec$rei $ri pentru o&ligaiile pe care )a tre&ui s$ 'i le asume de)enind mem&r$ a Alianei, precum 'i n scopul familiari%$rii acestora cu procedurile 'i practicile corespun%$toare" o Aceste preg$tiri au a(utat la definirea particip$rii fiec$rei noi $ri mem&re n structurile NAT , la sta&ilirea metodelor prin care se )a reali%a integrarea lor 'i la facilitarea implic$rii lor n acti)it$ile Alianei, pe durata perioadei de aderare" o Cele trei noi $ri mem&re au aderat la Alian$ n martie "###" o /eschiderea Alianei i aderarea* n "###* a trei noi membri* combinate cu influena parteneriarului i cooperrii n cadrul pro,ramului Parteneriarului pentru Pace* au permis structurii militare s se concentreze asupra nevoilor curente i viitoare " o Aceasta necesit$ capacit$i mai fle4i&ile 'i mai mo&ile, care s$ facilite%e r$spunsul rapid 'i consolidarea, precum 'i alte cerine din domeniul gestion$rii cri%elor" o Noile $ri mem&re particip$ la toat$ gama de misiuni 'i responsa&ilit$i ale NAT "

o /le se implic$ acti), al$turi de celelalte $ri participante la structura de comand$ militar$ integrat$, n planificarea, de%)oltarea 'i furni%area de personal pentru structurile de fore ale NAT " 67 08!1 ' '&! o 2C tari mem&re o 12 tari fondatoare 9$ aprilie "#$#: 2 nord-americane ;!A Canada 5 Aru4elles Aelgia, *ranta Anglia landa 8u4em&urg D tari nordice 5slanda Nor)egia #anemarca 2 mediteraneene 5talia 0ortugalia 9nu democratica: o "#)69 Erecia Turcia o "#)) -*E o "#:6 ;pania o "### Cehia 0olonia !ngaria o 6;;6 /stonia 8etonia 8ituania ;lo)acia ;lo)enia o 6;;$ -omania Aulgaria NAT(

S-ar putea să vă placă și