Sunteți pe pagina 1din 29

CUPRINS: CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA S.C. TESS-TRADE S.R.L. CAPITOLUL II ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII COMERCIALE 2.1. PREDIAGNOSTIC 2.1.1.

1. STABILIREA NECESITATII SI OPORTUNITATII DIAGNOSTICULUI 2.1.2. IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE 2.1.3. STABILIREA TIPULUI DE DIA GNOSTIC 2.2. INVESTIGAREA SI ANALIZA 2.2.1. IDENTIFICAREA CARACTERISTICILOR TIPO LOGICE 2.2.2. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2.2.3. ANAL IZA DOMENIILOR PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE FIRMEI 2.2.4. CONCLUZIILE DIAGNOSTIC ULUI 2.2.4.1. ASPECTE POZITIVE PRIVIND ACTIVITATEA FIRMEI 2.2.4.2. ASPECTE NEGATIVE P RIVIND ACTIVITATEA FIRMEI 2.3. ELABORAREA RECOMANDARILOR CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL CULTURII ORGANIZATIONALE 3.1. PREZENTAREA COMPONENTELOR CULTURALE 3.1.1.DESCRIEREA PRODUSELOR FIZICE ARTI FICIALE 3.1.2. DESCRIEREA PRODUSELOR ARTIFICIALE DE

COMPORTAMENT 3.1.3. DESCRIEREA ACTORILOR SI A EROILOR 3.1.4. DESCRIEREA CONCEPTI ILOR DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI 3.2. IDENTIFICAREA TIPULUI DE CULTURA A ORGANIZA tIEI 3.3. CONCLUZIILE PRIVIND DIAGNOSTICUL CULTURII ORGANIZATIONALE 3.3.1. ASPEC TELE POZITIVE 3.3.2. ASPECTELE NEGATIVE CAPITOLUL IV PROPUNERI IMBUNATATIREA ACTIVITATII REFERITOARE LA

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALA A S.C. TESS-TRADE S.R.L. DENUMIREA : S.C. TESS-TRADE S.R.L. TIP DE SOCIETATE : privat. FORMA JURIDICA DE CO NSTITUIRE : societate cu raspundere limitata. SEDIUL SOCIAL : Str. Calea Ferentari nr.35, sector 5, local itatea Bucuresti. INREGISTRARE : nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului si Comertului J40/435/2003. DOMENIUL DE ACTIVITATE : - comercializare de bunuri nea limentare; - productie confectii. Punct de lucru : - la sediul social al firmei cat si la punctul de vanzare din C alea Rahovei nr. 325, sector 5, localitatea Bucuresti, unde se realizeaza ca act ivitate vanzarea cu amanuntul a produselor fabricate de firma cat si a altor pro duse achizitionate de la alti furnizori. Birouri : 2 birouri, aflate la sediul social al firmei.

Sectia de productie : avand ca obiect de activitate croitoria, isi desfasoara ac tivitatea la subsolul cladirii in care isi are sediul social firma. Hala de productie : prevazuta cu 15 masini de cusut, 2 masini de surfilat, 1 mas ina de brodat, 1 masina de ambalat, 1 masina pentru prelucrarea deseurilor tehno logice textile (tesut lavete). GRAD DE MARIME (PERSONAL) : nr. total de salariati: 40 cu contract de munca: 36 angajati; direct productivi: 24 angajati; - colaboratori: 4 persoane. PRODUSELE / SERVICIILE : firma produce confectii de dama, barbatesti, copii, nou-nascuti si lenjerii de pat. PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME : pentru activitatea de vanzare: - S.C. APACA S.A ., Bucuresti pentru confectii; - S.C. TEXTILA S.A., Arad pentru con fectii textile; - S.C. PIONIERUL S.A., Bucuresti pentru incaltaminte; - S.C. CISNAD IE pentru covoare. pentru activitatea de productie: - S.C. BUHUSI S.A., Bacau pentru stofe din lana - S.C.SELECT S.A., Bucuresti pentru tesaturi din matase

POZITIA PE PIATA : 1. Clientii : desfacere cu amanuntul: populatie; desfacere en gross: - S.C. MIRUNA S.R.L., localitatea Bucuresti - S.C. ELVIRA S.R.L., localitatea Bucure sti 2. Concurentii : in zona unde firma isi desfasoara activitatea concurenta este slaba, iar prezent a ei se face cu greu remarcata. in celelalte sectoare ale Bucurestiului, desi ex ista cateva firme concurente puternice, volumul vanzarilor firmei TESS-TRADE S.R.L . nu este afectat, deoarece aceasta practica preturi mai mici la produsele pe ca re le desface, adresandu-se astfel unui segment de cumparatori cu venituri modes te. POZITIA PRODUSELOR FATA DE CONCURENTA : Asa comercializeaza vanduta producti e. cum la am mai spus firma de produsele se ce se si din aceasta cantitate adreseaza provenite cumparatorilor cu venituri mai modeste, in felul acesta fiind intreaga marfuri

intrucat exista cerere pentru produsele fabricate, rezulta, ca firma nu produce pe stoc. Pe viitor se are in vedere desfacerea produselor prin cedarea exclusivi tatii catre distribuitori zonali din judetele: Prahova, Dambovita, Arges tipul d e produse fabricate. ISTORICUL SOCIETATII : Societatea comerciala TESS-TRADE S.R.L . s-a constituit in anul 2003, pornind de la un capital social de 500.000.000 le i si avand 10 salariati. si Constanta unde, potrivit studiilor de marketing, s-a constatat interes fata de in primul an de activitate s-au cumparat mijloace fixe, si anume: un mijloc de t ransport auto pentru marfuri; doua masini de cusut; o masina de surfilat. in ace st an firma si-a sporit numarul de salariati de la 10 persoane la 16 persoane. in al doilea an de activitate firma a achizitionat: tehnica de calcul, constand intr-un calculator electronic si echipamentele periferice corespunzatoare; o mas ina de cusut; o masina de debitat. Tot in acest an firma s-a extins prin cumpara rea -

magazinului din str.Calea Rahovei nt.325, sector 5, localitatea Bucuresti. Datorita extinderii firmei cat si a achizitionarii echipa mentelor de productie, firma a mai angajat 5 salariati, dintre care 2 salariati pentru sectia de productie, iar 3 salariati pentru punctul de vanzare. in al treilea an al activitatii sale firma a mai achizitionat: aparatura birotic a, constand in: un aparat de copiat; un fax. o masina de cusut. in urma punerii in practica a politicii firmei, spatiul destinat comercializarii produselor, de la sediul social, a fost impartit pe mai multe raioane incercandu-se in felul acesta comercializarea unei game mai largi de produse (nealimentare), si anume: un raion destinat vanzarii de confectii (pentru barbat i, femei, copii si nou-nascuti); un raion destinat incaltamintei; un raion destinat vanzarii de tesaturi; un raio n destinat vanzarii de covoare. Pentru aceasta a fost necesara o modificare a numarului de personal, adica sporirea numarului de salariati cu 9 persoane. in anul 2006 societatea si-a sporit numarul de salariati de la 30 de persoane la 40 de persoane datorita faptului ca in

acest an a dat calificat. in functiune o mica hala de productie (confectii) fiind nevoiti sa o incadreze cu personal EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI IN PERIOADA 2005-2006: INDICATORI 0 Cifra de afaceri Venituri din incasari Cheltuieli totale Productivi tatea muncii (/pers. ) Salariul brut mediu Numarul de personal ANUL 2005 1 1.300.000.000 1.278.500.000 900.000.000 13.350.000 5.100.000 30 ANUL 2006 2 1.680.000.00 0 1.580.000.00 0 1.220.000.00 0 12.000.000 5.400.000 40 CAPITOLUL II ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII COMERCIALE 2.1. PREDIAGNOSTIC 2.1.1. STABILIREA NECESITATII SI OPORTUNITATII DIAGNOSTICULUI

n perioada 2005-2006, S.C. TESS-TRADE S.R.L. Bucuresti s-a confruntat cu urmatoarel e dificultati : scaderea productivitatii muncii; cresterea preturilor; nemultumirea salariatilor , vizavi de salariul cu care sunt retribuiti. Concluzie : Datorita gravitatii pr oblemelor cu care s-a confruntat S.C. TESS-TRADE S.R.L. in perioada 2005-2006 este necesara si oportuna declansarea cercetarii diagnosticului. 2.1.2. - IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE LISTA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE: NR. CRT. 0 TERMEN DE COMPARAtIE 2 TIPUL SIMPTOMULUI 3 SIMPTOM 1 OBS. 4

Nivelul scontat in urma 1. Scaderea productivitatii planificarii rezultatelor pe ntru cei doi ani Cresterea preturilor Nivelul preturilor din anii precedenti Poz itiv Negativ Se inregistreaza pe fondul scaderii cifrei de afaceri Se inregistreaza pe fondul inflatiei Se inregistreaza Negativ pe fondul scaderii veniturilor. 2. 3. Nemultumirea salariatilor Salariile acordate de firmele similare 2.1.3. STABILIREA TIPULUI DE DIAGNOSTIC Simptomele semnificative si dificultatil e inregistrate in perioada anterioara releva necesitatea unui diagnostic de rezu ltate deoarece se au in vedere rezultatele obtinute in anii anteriori . 2.2. INVESTIGAREA SI ANALIZA 2.2.1. IDENTIFICAREA TIPOLOGICE CARACTERISTICILOR

LISTA CARACTERISTICILOR TIPOLOGICE: NR. CRT. 0 1. 2. 3. 4. 5. ELEMENTUL TIPOLOGIC 1 Denumirea si actul de infiintare al firmei Tipul de propri etate Scurt istoric Obiect de activitate Tipul productiei DESCRIERE 2 -S.C. TESS-TRADE S.RL. - statutul Privat Societatea a luat fiinta n a nul 2003 - Comercializare - Productie confectii De serie Pentru activitatea de v anzare: intrari de produse din productie proprie cat si de la furnizori; frecven ta aprovizionarii: in functie de cererea de consum. OBS. 3 6. Caracteristicile aprovizionarii Pentru activitatea de productie: intrari de materii prime de la: S.C.Buhusi S.A. , S.C.Select S.A. etc.; frecventa aprovizionarii cu materii prime:pe masura terminarii stocului. consuma torii tinta: segmentul de 7. Caracteristicile desfacerii -

consumatori cu venituri medii; modul de distributie: desfacere cu amanuntul catr e populatie; desfacere en-gros: catre alte societati comerciale. NR. CRT. 0 ELEMENTUL TIPOLOGIC 1 DESCRIERE 2 concurenta: este slaba in zona unde isi are sediul firma. intensitat ea rivalitatii: mica. -nr. persoane angajate:40 structura pe sexe: M =9. - struc tura pe grupe de varsta: de 18-30 ani = 18; 30-40 ani = 13; 40-55 ani = 9. calif icare: este fiecare calificat F=31 OBS. 3 8. Caracteristicile fortei de munca - structura pe nivelurile angajat

pentru locul de munca unde isi defasoara inceputul societatea activitatea. Daca la activitatii era dotata in limitele minime, dar care sa-i 9. Caracteristicile dotarii tehnice permita functionarea, masura societatea imbunatatit considerabil in totusu pe e xtinderii, si-a mod dotarea tehnica. - in sectorul 5: doua Dispersia teritoriala a 10. punctelor de vanzare si productie puncte de vanzare si unul de productie; in sectorul 4: hala de prod uctie 2.2.2. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

NR. CRT. REALIZARI INDICATORUL U/M 2005 2006 INDICE 2006/2005 % 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 Cifra de afaceri Venituri din incasari Cheltuieli totale Productivitatea munci i Salariul brut mediu Numarul de personal 2 lei lei lei lei/ pers. lei pers. 3 4 1.300.00 1.680.000 0.000 .000 1.278.50 1.580.000 0.000 .000 900.000. 1.220.0 00 000 .000 13.350.0 12.000.00 00 5.100.00 0 30 0 5.400.000 40 5 1,29 1,24 1,36 0,97 1,09 1,33 COMENTARII SI APRECIERI: n aceasta analiza au fost utilizati indicatori si indici special conceputi si selectati pentru a-l ajuta pe manager sa interpreteze feno menele si evolutiile economico-financiare. Aceasta prelucrarii informatiilor ane xele lor). Din tabelul de mai sus se poate observa ca in anul 2006 cresterile ac estor indicatori, raportati la anul 2005, sunt foarte mici, in special cel al pr oductivitatii muncii, un indicator care, de altfel, este destul de important pen tru o firma. Urmatorul indicator, in ordine crescatoare, ce prezinta interes pen tru acest studiu, este salariul brut mediu care financiar-contabile (bilanturi a nuale si analiza s-a realizat pe baza

asa cum am aratat mai devreme - constituie unul din simptomele semnificative cu care se confrunta firma. Nici la indicatorul venituri din incasari situatia nu s e prezinta mai bine, deoarece chiar daca exista o crestere ea se inregistreaza s i pe fondul inflatiei, deci pe cresterea preturilor. Cresterea indicatorului che ltuieli totale cu 1,36 nu prezinta motive de ingrijorare, aceste cheltuieli fiin d minimele pe care le putea realiza firma tinand cont si de faptul ca aceasta so cietate a facut unele investitii. Per total dintre cei sase indicatori studiati mai sus singurul care prezinta le-a grad de normalitate este: numarul de persona l. locurile de munca Firma, avand in vedere obiectivele pe termen lung pe care s i propus, a incadrat corespunzator nou-create pentru a cat mai scurt. 2.2.3. ANA LIZA DOMENIILOR PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE FIRMEI obtine rezultate maxime intr -un timp FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE Aceasta functiune este specifica firmelor producatoare d e bunuri, deci, este specifica si S.C. TESSTRADE S.R.L. Nivelul tehnic al utilajel or folosite a fost imbunatatit considerabil de la an la an, aceasta crestere fii nd una din prioritatile firmei. in anul 2006 firma a dat curs planului de extind ere inchiriind, in scopul acesta, o cladire ce a fost transormata

in hala de productie. Pentru a putea pune in functiune aceasta hala. Firma a fos t nevoita sa achizitioneze, asa cum am aratat la inceputul acestui studiu, catev a utilaje de inalta performanta. in ceea ce priveste modul de organizare al prod uctiei, pentru inceput firma va produce confectii in serie, urmand ca mai apoi, dupa un studiu aprofundat al pietei sa se treaca la productia in masa. De asemen ea, firma mai confectioneaza si modele unicat, dar acestea facandu-se numai la c erere. FUNCTIUNEA COMERCIALA in ceea ce priveste pozitia firmei pe piata nu se poate sp une ca este un leader, un conducator in domeniu. Este o firma de tip mijlocie ca re nu numai ca-si doreste sa ajunga un leader, dar face si pasi in acest sens. S egmentul de piata pe care il deserveste este mai ales cel cu venituri modeste. C at despre concurenti prezenta lor acolo este slaba. Desi in jurul acestei societ ati s-au infiintat multe firme, nici una dintre ele nu are acest profil: produce re confectii si vanzarea lor. Ceea ce ii sperie probabil pe eventualii concurent i este faima pe care o are acest cartier Rahova, si in special Calea Ferentari, o faima care nu este deloc de bun augur si care nu ii incureajeaza prea mult pe micii intreprinzatori. Despre celalalt punct de desfacere din Piata Rahova se po ate spune ca exista o concurenta, dar

efectele negative ale acesteia au fost inlaturate prin doua cai: practicarea si mentinerea preturilor mici la produsele comercializate; datorita unei bune functionari a firmei, pe parcursul acestor ani clientii au prins incre dere in ea, ei cumparand cu o anumita fidelitate produsele puse in vanzare de ac easta societate. Asta datorita si modului politicos si atent cu care au fost tratati cumparatorii , promovandu-si in acest fel, imaginea si renumele in acea zona. FUNCTIUNEA DE PERSONAL Conducerea acestei societati a promovat un climat calduro s de colaborare si comunicare intre angajati. S-au acordat importanta aniversari lor (de nastere si de nume) ca si sarbatorilor religioase. Cei aniversati s-au b ucurat de unele mici privilegii in aceste zile speciale, si anume: organizarea de mese festive la care au luat parte toti angajatii din acel punct de desfacere; - program redus de lucru; cadouri substantiale in bani sau chiar dorite de ei) comercializate de firma. in produse (mult Elementul esential pe care a fost construit acest climat este intelegerea, atat din partea conducerii, cat si intre angajati.

2.2.4. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI 2.2.4.1. - ASPECTE POZITIVE PRIVIND ACTIVITATE A FIRMEI NR. CRT. 0 ENUNT 1 Existenta unor dotari tehnice si CAUZA 2 EFECT 3 Potential de Realizarea partiala a unor investitii in dotarea tehnica. dezvoltare si competitie in domeniul confectiilor. 1. tehnologice la nivelul firmelor competitoare Marirea 2. capacitatii de productie Punerea in functiune a unei hale de productie. Datorita influentei factorilor in terni: -stilul de management Diversificarea gamei de confectii. Climat favorabil desfasurarii muncii de comer cializare (acest climat generand bunele relatii cu clientii) si de productie (at enuand intrucatva stresul provocat de zgomotele Climat organization 3. al, calm si favorabil cooperarii bazat pe intelegere; - selectia atenta la angajare evitandu-se incadrarea unor p ersoane impulsive, cu apucaturi nocive, fara recomandari acceptabile. 4. Pastrarea segmentului de consumatori utilajelor). Practicarea unor preturi Prin accesibilitatea accesibile, comercial izarea produse noi pe piata preturilor se unor pastreaza fidelitatea clientilor, deja

existenti, si se atrag noi segmente de consumatori. Lansarea pe piata a unor pro duse noi are ca efect atragerea atentiei asupra firmei. 2.2.4.2. - ASPECTE NEGATIVE PRIVIND ACTIVITATEA FIRMEI NR. CRT. 0 ENUNT 1 CAUZA 2 -scaderea aprovizionarii datorita lipsei de fonduri ce au fost folosite pentru investitie; - utilajele ce au fost achizitionate nu acopera necesarul. Li psa de interes a EFECT 3 Micsorarea cantitatilor 1. de produse puse in vanzare Reducerea vanzarilor, a profitului. Scaderea 2. i muncii 3. Neactualizar ea salariilor angajatilor angajatilor ce au salarii si cu puterea de cumparare a banilor. Veniturile firme i au fost diminuate mult, ele fiind folosite pentru investitii. Micsorarea productiei pentru vanzare. - unele perturbari in climatul firmei; - l ipsa de interes a angajatilor fata de productivitati mici in raport cu inflatia

prosperitatea firmei. Cresterea costurilor de 4. achizitie la materiale si mater ii prime Datorita cresterii indicelui de inflatie. - cresterea pretului de vanza re; - micsorarea puterii de cumparare a populatiei. 2.3. ELABORAREA RECOMANDARILOR NR. CRT. RECOMANDARI OBIECTIV VIZAT RESURSE NECESARE (mii lei) EFECTE PRECONIZATE 0 1 2 3 4 -cresterea cifrei de a afaceri, innoirea si 1. diversificarea produselor Uzura morala a produselor. 15.000.00 0 vanzarilor; - castigarea de noi de cumparatori. Sporirea productiei, punerea la segmente Finalizarea planului de 2. investitii privind necesarul de utilaje Achizitionare a de noi utilaje. 95.000.00 0 dispozitia cumparatorilor a unei game largi de confectii care sa acopere cererea .

Actualizarea salariilor 3. angajatilor firmei si acordarea de mici prime inlaturarea insatisfactiei angajatilor pentru munca depusa . 50.000.00 0 Atragerea interesului angajatilor in legatura cu obiectivele firmei. CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL CULTURII ORGANIZATIONALE 3.1. CULTURALE 3.1.1. - DESCRIEREA PRODUSELOR FIZICE ARTIFICIALE S.C. TESS-TRADE S .R.L. este structurata astfel: PREZENTAREA COMPONENTELOR doua puncte de vanzare in str. Calea Ferentari nr.35 si in str. Calea Rahovei nr .325, sectorul 5, Bucuresti; doua birouri la sediul social al firmei in str. Cal ea Ferentari nr.35; o sectie de productie la sediul social al firmei; o hala de productie; - o magazie; - grupuri sanitare - etc.

Birourile sunt repartizate in asa fel incat si o miscare rapida sa asigure o fluenta functionare in circuitul informatic si eficienta a documentelo r. Mobilierul este de calitate superioara pentru confort, cu un design modern. D e asemenea, sunt dotate cu aer conditionat si aparatura de specialitate moderna. Spatiile de vanzare sunt prevazute, de asemenea, cu mobilier modular care permite aranjarea lui in orice forma dorita, facand in fel ul acesta o expunere eficienta a produselor. Acest mobilier permite micsorarea d istantei de vizualizare intre cumparatori si produse si, chiar posibilitatea con tactului cu aceste produse. Magazia este utilizata pentru pastrarea materialelor si materiilor prime aflate in stoc. Sectia de productie, desi este aflata la subsolul sediului social, este astfel organizata incat se poate asigura cu usurinta circuitul info rmatic in ambele sensuri (spre conducere si invers), dar si circuitul noilor pro duse iesite din fabricatie spre punctele de vanzare. Aceasta sectie de productie nu este intinsa pe o suprafata mare, dar permite desfasurarea activitatilor in bune conditii. Hala de productie este utilata cu utilaje de inalta performanta si incadrata cu un personal in marea majoritate de sex feminin. Disp unerea masinilor de cusut, de debitat si de surfilat este realizata intr-un mod care sa permita o usoara libertate de miscare pentru personal. Grupurile sanitare au un aspect placut, sunt modernizate si foarte curate.

Salariatii din punctele de vanzare, cat si cei din spatiile de productie au o ve stimentatie specifica, cu aspect placut. 3.1.2. - DESCRIEREA PRODUSELOR ARTIFICIALE DE COMPORTAMENT Buna pregatire a sala riatilor, duce la obtinerea unor produse calitative, neexistand rebuturi in lini a de productie. in spatiile de vanzare, datorita suprafetei mari, au loc anivers arile, sarbatoririle. Datorita sarbatoririi in firma a aniversarilor, cu tot per sonalul, i se ofera ocazia acestuia de a-si asuma apartenenta la grup. Aportul a dus de persoanele societatii, rezultatele deosebite, inventivitatea si dinamismu l au dus la dezvoltarea acesteia, ea Alegerea muncitori calificati, asigurnd sala riatilor calea spre se face din rndul sefi de ascensiune si promovarea lor pe cale profesionala. personalului ca: populatiei, n functie de pregatirea fiecaruia, ncepnd de la operatori calculator, productie, cr oitorese, vanzatori, conducatori auto, contabili, asigurndu-se in felul acesta nu numai numarul de lucratori necesari, ci si atingerea unui model ce corespunde c u cel al organizatiei.

Societatea este considerata o familie unita, ca de altfel toate firmele mici, mi jlocii si mari din ntreaga lume. Conceptia de la care se pleaca este aceea ca sal ariatii sunt informati permanent, implicati n complementaritate, acestia facnd sch imb ntre ei de informatii. 3.1.3. - DESCRIEREA ACTORILOR SI A EROILOR De-a lungul existentei firmei nu s-a facut remarcata prezenta personajelor centrale, care p rin actele sau atitudinile lor sa intre in memoria colectiva. Deci, putem spune ca in aceasta firma nu exista eroi, ci numai personaje obisnuite, adica actori. 3.1.4. - DESCRIEREA CONCEPTIILOR DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI Unul dintre reprezentantii scolii sociologice a fost si Douglas McGregor, care a adus un aport deosebit in cadrul acesteia. Pornind de la ideea ca in exercitare a functiilor managementului, managerii se bazeaza pe o anumita opinie privind na tura si comportamentul factorului uman, D.McGregor a conceput si formulat cunosc utele teorii X si Y. Conform Teoriei X managerii care pornesc de la premisele ei , vor dezvolta un stil de management autoritar,

vor intari controlul de tip coercitiv si vor adopta metode de management autorit are. Cei care pornesc de la premisele participative. Revenind la firma propusa s pre studiu, S.C. TESSTRADE S.R.L., putem spune ca este condusa conform celei de-a doua teorii, si anume Teoria Y. Teoriei Y vor dezvolta un stil de management dem ocratic folosind metode 3.2. - IDENTIFICAREA TIPULUI DE CULTURA A ORGANIZATIEI Societatea Comerciala TESS-TRADE S.R.L. are la baza culturi pozitive, unde concept iile sunt ndreptate catre consultarea sefilor n masura sa ia o decizie corespunzat oare pentru buna desfasurare a activitatii, unde exista cooperare, unitate, resp ect, se apeleaza la decizia de grup si unde exista ncredere n salariati datorita r ezultatelor bune n munca. Sentimentul de apartenenta la grup care predomina n rndul personalului, cultura raspndita prin intermediul ritualurilor si miturilor nu po t decat sa imbunatateasca relatiile intre oameni si activitatea lor. Culturile n egative se ntlnesc n organizatiile mari unde sistemul de valori este orientat spre interesele coorporatiste, clientilor si ignornd sau minimaliznd interesele ale per sonalului. n acest caz managerul intreprinderii frneaza orice schimbare provenita din partea subordonatilor, nefii nd acceptate persoane ale caror valori

individuale converg spre ncredere, altruism si deschiderea spre exterior. 3.3. CONCLUZIILE PRIVIND DIAGNOSTICUL CULTURII ORGANIZATIONALE 3.3.1. ASPECTELE POZITIVE - realizarea partiala a unor investitii in dotarea tehnica a dus la un potential confectiilor; - punerea in f unctiune a unei hale de productie a diversificarea gamei de confectii; - datorit a influentei factorilor interni: stilul de management bazat pe intelegere si sel ectia atenta la angajare a personalului s-a realizat un climat favorabil desfasu rarii muncii de comercializare si de productie; - practicarea unor preturi acces ibile, comercializarea unor produse noi pe piata a pastrat nu numai fidelitatea clientilor, deja existenti, ci a si atras noi segmente de consumatori. 3.3.2. AS PECTELE NEGATIVE permis de dezvoltare si competitie in domeniul

- scaderea ritmului de aprovizionare - datorita lipsei de fonduri ce au fost fol osite in scopul investitiei - ca si numarul insuficient de utilaje ce au fost ac hizitionate au avut ca rezultat reducerea vanzarilor si implicit a profitului; lipsa de interes a angajatilor cu micsorarea productiei necesare procesului de vanzare, dar si la unele perturbari in climatul firmei, la lipsa de interes a an gajatilor fata de prosperitatea firmei; - marirea indicelui de inflatie a permis cresterea preturilor de vanzare micsorand in felul acesta puterea de cumparare a populatiei. salarii mici a dus la CAPITOLUL IV PROPUNERI REFERITOARE IMBUNATATIREA ACTIVITATII LA Pentru finalizarea planului de investitii privind necesarul de utilaje al societ atii comerciale TESS-TRADE SRL este necesara achizitionarea unor masini de cusut d e

inalta performanta. Pentru aceasta s-au avut in vedere ofertele unor firme de re nume, in domeniu, din diferite tari: Italia, S.U.A. si Germania. Caracteristicile tehnice si economice avute in vedere la selectionarea ofertelor sunt: volumul productiei; p onderea productiei; costul productiei; consumul de energie electrica; - profitul anual. in urma achizitionarii utilajelor este necesara punerea lor im ediata in functiune. O alta propunere ar fi: imbunatatirea politicii de salariza re a angajatilor, in functie de rezultatele obtinute, evitandu-se incercarea de nivelare a acestora. De asemenea, este indicata o combinare a retributiei lunare cu alte avantaje de natura materiala - prime, salarii de merit etc. Pentru obti nerea unor performante mai ridicate in munca va trebui sa se aiba in vedere si i mbunatatirea nivelului de pregatire a angajatilor pe plan profesional. in ceea c e priveste preturile produselor pe care firma le desface, se impune o urmarire m ai practicate de acestia. atenta a activitatii firmelor concurente de pe piata, cat si a preturilor