Sunteți pe pagina 1din 1

jud.TlMlS, 300517 nr.143/b, Str.Calea TIMISOARA, $agului PUNCT DE LUCNU NACNT nr. 1,Jud.

Timig Str,DrumulGladnei Fhget, 305300 I 320174 Fax:0256 Tel: 0256I 320170, E-mail : beqamifq@Jahoo.co-m

SA . SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE

xr;," #r,r,ru,*

SECTIAVALEA,CERNEI 225200, ORSOVA, Sfr. Valea Cernei, nr. 1 , iud. Mehedinti

Tel/ Fax0252 / 361244 TeLA7n 559013

tefacota pbsticS bentonit5, argile pentru filtre: de Aghiret; sticla, caolin ni.sipuri turn;torie, cua4oase It rsfractara; ieffacotta quarlzsandfor glass,foundry,filtrationand abrasivesi kaolin:plasticEodtefradory cley; bentonite; 02561201441 / 285108, Deotucerc: Fax:0256 02'561201434, TEL:Ssdretariat E {nail : 99r(DDege!4tuo,rq, eqj0bcqelDb.4lgg!.lo Web:lti {.beq?m!!!se!c4l

DE CON FORMITATE DECLARATIE

co,v: + 9ae , R/1ryR44, BENEFT'TAR: __jl,_gSFi S.A., SectiaVALEA CERNEI asigudM,gATANIEM Noi, S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE privindreginrlll prevederilor Guvernului N, 1022t2002 pe propriardspundere, arts din Hoterarea confiorm declarem doa gi serviciilorcare pot pune in pericol viata, sanJtatea,securitateamuncii 9i protectiamediului, produselor produsul:

flA lwl- wfiRlnir&t+

PRODHS DENUMIRE

Fm{urrftffia

I aviz insoti re

+i

n3H'

Cantitate {To)

o {,lln@

nu prod muncii, via{a, Nu punein pericol sinitatea, securitatea


in conformitatecu tSIASsau Caiet de Sarcini ) :

mediului si esffie asupra un ippact negatiV

LOTnr.

Datafabricatiei
TEHNICE CALITATIVE CARACTERISTICI

CARACTERISTICI FIZICE

VALOAREA OBTINUTA

(%) RESr PE srrA


RESTPE S|TA(%)

0 fi6

I r 4 .4$tr,{L

15

'/o
n

(%): TRECERE PE srrA

(g / dm") DENSITATEA DE BATERE

U LCb 5

\r
,f

yb /;
tj

,b

CA RACTERI STICI CHIMI CE

Continut SiO2(%)
(%) Continut FeeOs
(%) Continut H3BO3

V
?a

--_r a{3 2

JX,&'A

Altecerinte

/r-flLs;;
Prezentul scopului I

ffiffi*ffi

corespunzaton livrat, de catreprodusul de calitate conditiilor rea legalaindeplinirii t.

Wo*ffi,lnj 'xfugvu'gff

"",/{fu
'h'{frgn