Sunteți pe pagina 1din 41

LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicat*) privind calitatea apei potabile EMITENT: PARLAMENTUL !

"LI#$T %N: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din $$$$$$$$$ %& Rep'blicat( )n te"ei'l art. II din Le*ea nr. aprobarea Ordonan,ei -'vern'l'i nr. +!# 8!+!# privind pentr' "odi.icarea /i 4 octo"brie ! dece"brie !#

co"pletarea Le*ii nr. 058+!##! privind calitatea apei potabile1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 733 din !# 1 d2nd'$5e te6telor o no'( n'"erotare. Le*ea nr. 058+!##! privind calitatea apei potabile a .o5t p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 55! din !4 i'lie !##! /i1 'lterior1 a "ai .o5t "odi.icat( /i co"pletat( prin7 $ Le*ea nr. 3 +!##0 pentr' "odi.icarea /i co"pletarea Le*ii nr. 058+!##! privind calitatea apei potabile1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 58! din 3# i'nie !##08 $ Ordonan,a -'vern'l'i nr. +!# # pentr' "odi.icarea /i co"pletarea Le*ii nr. 058+!##! privind calitatea apei potabile1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 94 din !4 ian'arie !# #1 aprobat( c' "odi.ic(ri /i co"plet(ri prin Le*ea nr. $ Ordonan,a -'vern'l'i nr. +!# !0+!# #1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 054 din 9 i'lie !# #8 pentr' "odi.icarea /i co"pletarea 1 Le*ii nr. 058+!##! privind calitatea apei potabile1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 94 din !9 ian'arie !# aprobat( c' "odi.ic(ri /i co"plet(ri prin Le*ea nr. !# . 8!+!# )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 733 din 4 octo"brie 1 p'blicat(

CAP. I :i5po;i,ii *enerale ART. Pre;enta le*e re*le"entea;( calitatea apei potabile1 av2nd ca obiectiv protec,ia 5(n(t(,ii oa"enilor )"potriva e.ectelor oric(r'i tip de conta"inare a apei potabile prin a5i*'rarea calit(,ii ei de ap( c'rat(

/i 5ano*en(. ART. ! <n 5en5'l pre;entei le*i1 'r"(torii ter"eni 5e de.ine5c a5t.el7 . Prin ap( potabil( 5e )n,ele*e apa de5tinat( con5'"'l'i '"an1 d'p( c'" 'r"ea;(7 a& orice tip de ap( )n 5tare nat'ral( 5a' d'p( tratare1 .olo5it( pentr' b('t1 la prepararea =ranei ori pentr' alte 5cop'ri ca5nice1 indi.erent de ori*inea ei /i indi.erent dac( e5te .'rni;at( prin re,ea de di5trib',ie1 din re;ervor 5a' e5te di5trib'it( )n 5ticle ori )n alte recipiente8 b& toate tip'rile de ap( .olo5it( ca 5'r5( )n ind'5tria ali"entar( pentr' .abricarea1 proce5area1 con5ervarea 5a' co"erciali;area prod'5elor ori 5'b5tan,elor de5tinate con5'"'l'i '"an1 c' e6cep,ia ca;'l'i )n care Mini5ter'l >(n(t(,ii1 Mini5ter'l A*ric'lt'rii /i :e;volt(rii R'rale%%& aprob( .olo5irea apei /i e5te de"on5trat c( apa 'tili;at( n' a.ectea;( calitatea /i 5al'britatea prod'5'l'i ali"entar )n .or"a l'i .init(8 $$$$$$$$$$$$ %%& <n perioada !##!$!# 1 Mini5ter'l A*ric'lt'rii /i :e;volt(rii R'rale1 .o5t'l Mini5ter al A*ric'lt'rii1 Ali"enta,iei /i P(d'rilor1 a .o5t reor*ani;at de "ai "'lte ori. <n ace5t 5en51 a 5e vedea7 Ordonan,a de 'r*en,( a -'vern'l'i nr. 90+!##3 pentr' 5tabilirea 'nor "(5'ri privind )n.iin,area1 or*ani;area1 reor*ani;area 5a' .'nc,ionarea 'nor 5tr'ct'ri din cadr'l aparat'l'i de l'cr' al -'vern'l'i1 a "ini5terelor1 a altor or*ane de 5pecialitate ale ad"ini5tra,iei p'blice centrale /i a 'nor in5tit',ii p'blice1 aprobat( c' "odi.ic(ri prin Le*ea nr. 40+!##01 c' +!##0 "odi.ic(rile 'lterioare1 Ordonan,a de 'r*en,( a -'vern'l'i nr.

privind 5tabilirea 'nor "(5'ri de reor*ani;are )n cadr'l ad"ini5tra,iei p'blice centrale1 aprobat( c' "odi.ic(ri /i co"plet(ri prin Le*ea nr. !!8+!##01 c' "odi.ic(rile /i co"plet(rile 'lterioare1 Ordonan,a de 'r*en,( a -'vern'l'i nr. !! +!##8 pentr' 5tabilirea 'nor "(5'ri de reor*ani;are )n cadr'l ad"ini5tra,iei p'blice centrale1 aprobat( prin Le*ea nr. 89+!##41 /i Ordonan,a de 'r*en,( a -'vern'l'i nr. 5+!##4 privind 5tabilirea 'nor "(5'ri de reor*ani;are )n cadr'l ad"ini5tra,iei p'blice centrale. c& apa provenind din 5'r5e locale1 prec'" .2nt2ni1 i;voare etc.1 .olo5it( pentr' b('t1 *(tit 5a' )n alte 5cop'ri ca5nice8 )n .'nc,ie de

condi,iile locale 5peci.ice1 a'torit(,ile de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 pot .ace e6cep,ie de la valorile para"etrilor de calitate1 dar .(r( 5( .ie p'5( )n pericol 5(n(tatea con5'"atorilor. !. Prin 5i5te" de di5trib',ie 5a' in5tala,ie interioar( 5e )n,ele*e totalitatea cond'ctelor1 *arnit'rilor /i di5po;itivelor in5talate )ntre robinete de ap( 'tili;at( )n "od nor"al pentr' con5'"'l '"an /i re,ea'a de di5trib',ie e6terioar(1 dar n'"ai at'nci c2nd ace5tea n' intr( )n re5pon5abilitatea .'rni;or'l'i de ap(1 )n calitatea 5a de prod'c(tor /i+5a' di5trib'itor de ap(1 )n con.or"itate c' le*i5la,ia )n vi*oare. ART. 3 A & :i5po;i,iile pre;entei le*i n' 5e aplic( 'r"(toarelor tip'ri de ape7 a& apelor nat'rale "inerale1 rec'no5c'te ca atare de c(tre a'torit(,ile co"petente1 )n con.or"itate c' le*i5la,ia )n vi*oare8 b& apelor care a' propriet(,i terape'tice1 )n 5en5'l prevederilor 5tabilite prin le*e1 re*le"ent(ri 5a' procedee ad"ini5trative re.eritoare la prod'5ele .ar"ace'tice. A!& >e e6ceptea;( de la prevederile pre;entei le*i7 a& apa de5tinat( e6cl'5iv 'tili;(rilor condi,ii 5peciale1 pentr' care Mini5ter'l >(n(t(,ii 5e declar( 5ati5.(c't de calitatea ace5teia1 /i care n' in.l'en,ea;(1 direct 5a' indirect1 5(n(tatea con5'"atorilor c(rora le e5te de5tinat(8 b& apa potabil( provenind de la prod'c(tor de ap( individ'al1 care .'rni;ea;( "ai p',in de # "c )n "edie+;i 5a' care de5erve/te "ai p',in de 5# de per5oane1 c' e6cep,ia ca;'l'i )n care apa e5te prod'5( ca parte a 'nei activit(,i co"erciale 5a' p'blice. A3& Pentr' ca;'rile prev(;'te la alin. A!& lit. b& a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 va in.or"a pop'la,ia )n ca';( a5'pra ace5tor e6cept(ri /i a5'pra oric(rei "(5'ri ce poate .i l'at( )n vederea prote?(rii 5(n(t(,ii de e.ectele adver5e re;'ltate din orice .el de conta"inare a apei potabile. <n 5it'a,ia )n care 5e eviden,ia;( c( prin calitatea ei o a5t.el de ap( ar p'tea con5tit'i 'n poten,ial pericol pentr' 5(n(tate1 pop'la,iei a.ectate i 5e vor .ace de )ndat( reco"and(rile de ri*oare1 con.or" Nor"elor de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile.

CAP. II Condi,ii de calitate ART. 0 A & Apa potabil( treb'ie 5( .ie 5ano*en( /i c'rat(1 )ndeplinind 'r"(toarele condi,ii7 a& 5( .ie lip5it( de "icroor*ani5"e1 para;i,i 5a' 5'b5tan,e care1 prin n'"(r 5a' concentra,ie1 pot con5tit'i 'n pericol poten,ial pentr' 5(n(tatea '"an(8 b& 5( )ntr'nea5c( cerin,ele "ini"e prev(;'te )n tabelele din ane6a nr. 8 !. c& 5( re5pecte prevederile art. 5$8 /i A1 @ /i !

A!& M(5'rile de aplicare a pre;entei le*i n' treb'ie 5( cond'c(1 direct 5a' indirect1 la deteriorarea calit(,ii reale a apei potabile1 care 5( a.ecte;e 5(n(tatea '"an(1 ori la cre/terea *rad'l'i de pol'are a apelor 'tili;ate pentr' ob,inerea apei potabile. ART. 5 A & Calitatea apei potabile treb'ie 5( core5p'nd( valorilor 5tabilite pentr' para"etrii prev(;',i )n ane6a nr. prev(;',i )n tabel'l 3 din ane6a nr. . )n privin,a para"etrilor 1 valorile lor 5'nt 5tabilite )n

5cop'l eval'(rii calit(,ii apei potabile )n pro*ra"ele de "onitori;are /i )n vederea )ndeplinirii obli*a,iilor prev(;'te la art. 8. A!& Mini5ter'l >(n(t(,ii aprob( valori pentr' para"etrii 5'pli"entari1 care n' 5'nt incl'/i )n ane6a nr. 1 la prop'nerea a'torit(,ii de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 acolo 'nde "(5'rile de protec,ie a 5(n(t(,ii p'blice pe teritori'l 'n'i ?'de, 5a' al "'nicipi'l'i @'c're/ti ori pe o parte din teritori'l ace5tora o i"p'n. Balorile 5tabilite treb'ie 5( re5pecte condi,iile prev(;'te la art. 0 alin. A & lit. a&. ART. 9 A & Calitatea apei potabile e5te core5p'n;(toare c2nd valorile 5tabilite pentr' para"etrii de calitate 5'nt )n con.or"itate c' prevederile art. 51 )n 'r"(toarele p'ncte de prelevare a probelor7 a& la robinet'l con5'"ator'l'i /i la p'nct'l de intrare )n cl(dire1 )n ca;'l apei potabile .'rni;ate prin re,ea'a de di5trib',ie8 b& la p'nct'l de c'r*ere a apei din ci5tern(1 )n ca;'l apei potabile

.'rni;ate )n ace5t "od8 c& )n p'nct'l )n care apa 5e p'ne )n 5ticle 5a' )n alte recipiente1 )n ca;'l apei potabile )"b'teliate8 d& )n p'nct'l din care apa e5te prel'at( )n proce5'l de prod'c,ie1 )n ca;'l apei 'tili;ate )n ind'5tria ali"entar(. A!& :ac( )n 5it'a,ia prev(;'t( la alin. A & lit. a& 5e con5tat( c( valorile para"etrilor n' 5e )ncadrea;( )n valorile 5tabilite pentr' para"etri1 )n con.or"itate c' ane6a nr. 1 din ca';a 5i5te"'l'i de di5trib',ie interioar( 5a' a "od'l'i de )ntre,inere a ace5t'ia 5e con5ider( c( a' .o5t )ndeplinite obli*a,iile ce revin prod'c(tor'l'i1 re5pectiv di5trib'itor'l'i1 c' e6cep,ia 5it'a,iei )n care apa e5te .'rni;at( direct p'blic'l'i1 prec'"7 'nit(,i de )nv(,("2nt1 'nit(,i de a5i5ten,( "edical(1 in5tit',ii 5ocio$c'lt'rale /i cantine. A3& <n ca;'l con5tat(rii 5it'a,iei prev(;'te la alin. A!&1 5e va proceda a5t.el7 a& prod'c(torii1 re5pectiv di5trib'itorii de ap( potabil(1 noti.ic( proprietarii c' privire la "(5'rile adecvate de re"ediere /i )ntre,inere a re,elei 5a' a te=nicilor adecvate de tratare1 ce treb'ie l'ate )n 5cop'l de a red'ce 5a' de a eli"ina ri5c'l de necon.or"are la para"etrii de calitate a apei potabile1 5i"'ltan c' in.or"area a'torit(,ii de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti8 b& a'torit(,ile de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 noti.ic( con5'"atorii )n ca';( c' privire la "(5'rile 5'pli"entare ce treb'ie adoptate1 dac( ace5tea 5e i"p'n1 pentr' prevenirea )"boln(virilor. CAP. III Monitori;are ART. 7 A & Monitori;area calit(,ii apei potabile 5e a5i*'r( de c(tre prod'c(tor1 di5trib'itor /i de a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti. A!& Prod'c(torii /i di5trib'itorii de ap( potabil( a5i*'r( con.or"area la para"etrii de calitate /i .inan,area "onitori;(rii de a'dit /i de control a calit(,ii apei potabile. A3& A'torit(,ile de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a

"'nicipi'l'i @'c're/ti1 a5i*'r( 5'prave*=erea /i control'l "onitori;(rii calit(,ii apei potabile )n 5cop'l veri.ic(rii .apt'l'i c( apa di5trib'it( con5'"ator'l'i 5e con.or"ea;( la cerin,ele de calitate /i n' creea;( ri5c'ri pentr' 5(n(tatea p'blic(. A0& Mini5ter'l >(n(t(,ii va elabora1 )n ter"en de 4# de ;ile de la data p'blic(rii pre;entei le*i )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 Nor"ele de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile%&1 con.or" cerin,elor "ini"e din ane6a nr. !. $$$$$$$$$$$$$ %& A 5e vedea Cot(r2rea -'vern'l'i nr. 470+!##0 pentr' aprobarea Nor"elor de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile /i a Proced'rii de a'tori;are 5anitar( a prod'c,iei /i di5trib',iei apei potabile1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 994 din !9 i'lie !##01 c' "odi.ic(rile 'lterioare. A5& Prod'c(torii1 di5trib'itorii 5a' 'tili;atorii de ap( potabil(1 prin 5i5te" p'blic colectiv ori individ'al1 prin )"b'teliere )n 5ticle 5a' alte recipiente1 pentr' ind'5tria ali"entar(1 vor a5i*'ra "onitori;area c'rent(1 de control al apei potabile1 con.or" 'n'i pro*ra" care treb'ie 5( c'prind( cel p',in control'l e.icien,ei te=nolo*iei de tratare1 )ndeo5ebi a de;in.ec,iei1 /i al calit(,ii apei potabile prod'5e1 di5trib'ite /i 'tili;ate. A9& Proced'rile pentr' "onitori;area prev(;'t( la alin. A5& vor .i 5tabilite )n con.or"itate c' Nor"ele de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile1 iar pro*ra"'l de "onitori;are treb'ie 5( .ie avi;at de c(tre a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti. A7& Laboratoarele care e.ect'ea;( "onitori;area apei potabile vor re5pecta 5peci.ica,iile prev(;'te )n ane6a nr. 31 re.eritoare la "od'l de anali;( a para"etrilor 5tabili,i. A8& Li5ta laboratoarelor )nre*i5trate1 care e.ect'ea;( "onitori;area calit(,ii apei1 5e .ace p'blic( de c(tre Mini5ter'l >(n(t(,ii. A4& >e pot 'tili;a /i alte "etode de anali;( )n a.ara celor prev(;'te )n ane6a nr. 31 dac( 5e probea;( c( re;'ltatele ob,in'te 5'nt co"parabile. Laboratoarele care a' rec'r5 la "etode alternative vor pre;enta toate in.or"a,iile de validare a ace5tora1 con.or" ane6ei nr. 3. A #& A'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a

"'nicipi'l'i @'c're/ti1 poate decide e.ect'area 'nei "onitori;(ri 5'pli"entare dac( e6i5t( dove;i care ate5t( pre;en,a )n ap( a 'nor 5'b5tan,e 5a' "icroor*ani5"e1 care n' a' .o5t 5tabilite ca para"etri )n con.or"itate c' ane6a nr. /i care pot con5tit'i 'n pericol poten,ial pentr' 5(n(tatea '"an(. Monitori;area 5'pli"entar( 5e reali;ea;( individ'ali;at pentr' .iecare 5'b5tan,( 5a' "icroor*ani5" )n ca';(. CAP. IB M(5'ri de re"ediere /i re5tric,ii )n 'tili;are ART. 8 A & Ne)ncadrarea )n valorile 5tabilite pentr' para"etrii prev(;',i )n ane6a nr. e5te anali;at( i"ediat de c(tre a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ce e.ect'ea;( in5pec,ia /i control'l calit(,ii apei potabile1 prec'" /i de c(tre prod'c(torii1 di5trib'itorii /i 'tili;atorii i"plica,i1 )n 5cop'l identi.ic(rii ca';ei. A!& :ac( prin toate "(5'rile l'ate pentr' )ndeplinirea condi,iilor prev(;'te la art. 0 alin. A & apa potabil( n' )ntr'ne/te valorile 5tabilite pentr' para"etri )n con.or"itate c' ane6a nr. 1 5e aplic( prevederile art. 9 alin. A!&1 iar a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 di5p'ne l'area de 'r*en,( a "(5'rilor de re"ediere nece5are re5tabilirii calit(,ii apei. >e acord( prioritate ac,i'nilor corective pentr' para"etrii a c(ror dep(/ire repre;int( 'n pericol pentr' 5(n(tatea '"an(. A3& A'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 di5p'ne inter;icerea 5a' re5tric,ionarea 'tili;(rii apei potabile1 .ie c( 5$a' )nre*i5trat 5a' n' necon.or"it(,i .a,( de valorile para"etrilor1 dac( apa potabil( con5tit'ie 'n pericol pentr' 5(n(tatea '"an( /i veri.ic( dac( a' .o5t l'ate toate "(5'rile nece5are pentr' prote?area 5(n(t(,ii '"ane. <n a5t.el de ca;'ri con5'"atorii treb'ie 5( .ie in.or"a,i de )ndat( /i pri"e5c toate reco"and(rile ce 5e i"p'n. A0& A'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 )"pre'n( c' alte in5tit',ii /i 5ervicii p'blice co"petente vor decide ce tip de "(5'r( dintre cele prev(;'te la alin. A3& 5e aplic(1 ,in2nd 5ea"a de ri5c'rile pentr' 5(n(tatea pop'la,iei *enerate de )ntrer'perea aprovi;ion(rii c' ap( potabil( 5a' de re5tric,ii )n

'tili;area ace5teia. A5& <n ca;'l necon.or"it(,ii c' valorile para"etrilor 5a' c' 5peci.ica,iile prev(;'te )n tabel'l 3 din ane6a nr. 1 a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 anali;ea;( dac( acea5t( necon.or"itate repre;int( 'n ri5c pentr' 5(n(tatea pop'la,iei /i va di5p'ne "(5'rile de re"ediere nece5are pentr' re5tabilirea calit(,ii apei )n 5cop'l prote?(rii 5(n(t(,ii. A9& <n orice 5it'a,ie )n care 5'nt l'ate "(5'ri de re"ediere a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti di5p'ne in.or"area con5'"atorilor1 c' e6cep,ia ca;'rilor )n care nere5pectarea valorilor para"etrilor n' are )n5e"n(tate pentr' 5(n(tatea ace5tora. CAP. B :ero*(ri ART. 4 A & La cererea prod'c(tor'l'i 5a' di5trib'itor'l'i de ap( potabil(1 direc,ia de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti poate aproba pe o perioad( deter"inat( o pri"( dero*are de la para"etrii valorici 5tabili,i )n tabel'l ! din ane6a nr. 5a' )n con.or"itate c' prevederile art. 5 alin. A!&1 c' condi,ia ca o a5t.el de dero*are 5( n' con5tit'ie 'n pericol poten,ial pentr' 5(n(tatea p'blic( /i n'"ai )n ca;'l )n care n' e6i5t( nicio alternativ( de aprovi;ionare c' ap( potabil( a pop'la,iei. A!& Ace5te dero*(ri pot .i acordate prin )ndeplinirea c'"'lativ( a 'r"(toarelor condi,ii7 a& pentr' o perioad( de ti"p c2t "ai 5c'rt( /i care n' va dep(/i 3 ani8 b& n'"ai p2n( la o valoare "a6i"( deter"inat( pentr' para"etrii valorici "en,iona,i la alin. A &1 ce va .i prop'5( de c(tre direc,ia de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti /i aprobat( de In5tit't'l Na,ional de >(n(tate P'blic(. Baloarea "a6i"( prop'5( va .i cea care i"plic( cel "ai "ic ri5c pentr' 5(n(tatea pop'la,iei re;idente. A3& C' 3 l'ni )nainte de 5.2r/it'l perioadei de dero*are1 prod'c(tor'l1 re5pectiv di5trib'itor'l de ap( potabil( )ntoc"e/te 'n

raport privind pro*re5'l )nre*i5trat /i1 d'p( ca;1 cererea de acordare a celei de$a do'a dero*(ri1 )n5o,it( de ar*'"entarea detaliat( a ca';elor care a' cond'5 la nere5pectarea condi,iilor prev(;'te de dero*area anterioar(8 acea5t( doc'"enta,ie e5te )naintat( direc,iei de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti. A0& <n ba;a doc'"enta,iei pri"ite1 direc,ia de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti elaborea;( 'n re.erat te=nic pe care )l )naintea;( centr'l'i re*ional de 5(n(tate p'blic( la care e5te arondat(1 )"pre'n( c' "otivele ce ?'5ti.ic( 5olicitarea de acordare a celei de$a do'a dero*(ri. A5& La prop'nerea centr'l'i re*ional de 5(n(tate p'blic(1 In5tit't'l Na,ional de >(n(tate P'blic( )naintea;( Mini5ter'l'i >(n(t(,ii deci;ia de acordare a celei de$a do'a dero*(ri1 )n5o,it( de re.erat'l de eval'are care c'prinde /i "otivele 5olicit(rii de acordare a ace5tei dero*(ri. A9& Mini5ter'l >(n(t(,ii .ace c'no5c't( Co"i5iei E'ropene1 )n cel "ai 5c'rt ter"en1 deci;ia 5a de acordare a celei de$a do'a dero*(ri1 tran5"i,2nd'$i /i re.erat'l de eval'are c' "otivele care ?'5ti.ic( acea5t( deci;ie. A7& A do'a perioad( de dero*are n' poate dep(/i ter"en'l de 3 ani. A8& <n ca;'ri e6cep,ionale1 prod'c(tor'l1 re5pectiv di5trib'itor'l de ap( potabil(1 d'p( ca;1 poate .or"'la o 5olicitare de acordare a 'nei a treia dero*(ri direc,iei de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene 5a' a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 c' cel p',in 3 l'ni )nainte de .inali;area perioadei celei de$ a do'a dero*(ri. A4& Mini5ter'l >(n(t(,ii poate 5olicita Co"i5iei E'ropene aprobarea 'nei a treia dero*(ri pentr' o perioad( de cel "'lt 3 ani1 pe ba;a doc'"enta,iei )ntoc"ite de c(tre direc,ia de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti 5a' de c(tre In5tit't'l Na,ional de >(n(tate P'blic(1 d'p( ca;. ART. # A & Orice dero*are acordat( potrivit prevederilor art. 4 treb'ie 5( c'prind( 'r"(toarele in.or"a,ii7 a& "otivele dero*(rii8 b& para"etr'l )n ca';(1 re;'ltatele controalelor anterioare /i valoarea "a6i"( per"i5( )n te"ei'l dero*(rii8 c& ;ona *eo*ra.ic(1 cantitatea de ap( di5trib'it( )n .iecare ;i1 pop'la,ia vi;at( /i e6i5ten,a 'nor event'ale reperc'5i'ni a5'pra

)ntreprinderilor de prod'c,ie ali"entar( )n ca';(8 d& 'n pro*ra" de control core5p'n;(tor1 care 5( prevad(1 dac( e5te ca;'l1 controale "ai .recvente8 e& 'n re;'"at al plan'l'i de ac,i'ni de re"ediere nece5are1 care 5( c'prind( 'n calendar al l'cr(rilor /i o e5ti"are a co5t'rilor1 prec'" /i di5po;i,ii )n "aterie de bilan,8 .& d'rata nece5ar( dero*(rii. A!& :ac( direc,ia de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti con5ider( c( nere5pectarea para"etr'l'i valoric )n ca';( e5te ne5e"ni.icativ( /i dac( ac,i'nile )ntreprin5e potrivit prevederilor art. 8 alin. A!& per"it re"edierea 5it'a,iei )n ter"en de cel "'lt 3# de ;ile1 di5po;i,iile prev(;'te la art. 4 n' 5e aplic(. <n ace5t ca;1 Mini5ter'l >(n(t(,ii1 prin direc,iile de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 /i Mini5ter'l Medi'l'i /i P(d'rilor1 prin Ad"ini5tra,ia Na,ional( DApele Ro"2neD 5a'1 d'p( ca;1 prin a'torit(,ile ba;inale )n do"eni'l *o5pod(ririi apelor1 5tabile5c n'"ai valoarea concentra,iei "a6i"e ad"i5e a para"etrilor pentr' care 5e 5olicit( dero*area /i interval'l de ti"p acordat pentr' re"edierea 5it'a,iei. A3& :ac( para"etr'l valoric )n ca';(1 aplicabil 'nei ;one de aprovi;ionare c' ap(1 n' a .o5t con.or" pentr' o perioad( "ai "are de 3# de ;ile c'"'late pe parc'r5'l 'lti"elor prevederile art. 4. A0& :irec,iile de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti 5'nt obli*ate 5( in.or"e;e )n "od rapid /i core5p'n;(tor pop'la,ia re;ident( )n ;ona de aprovi;ionare c' ap( pentr' care 5e acord( dero*area1 c' privire la dero*are /i la condi,iile care o re*le"entea;( /i 5( o.ere con5iliere1 dac( e5te ca;'l1 *r'p'rilor de pop'la,ie v'lnerabile pentr' care dero*area ar p'tea pre;enta 'n ri5c deo5ebit. Ace5te obli*a,ii n' 5e aplic( )n 5it'a,iile prev(;'te la alin. A!&1 c' e6cep,ia ca;'l'i )n care a'torit(,ile teritoriale ale Mini5ter'l'i >(n(t(,ii decid alt.el. A5& Mini5ter'l >(n(t(,ii1 c' e6cep,ia dero*(rii prev(;'te la alin. A!&1 in.or"ea;( )n ter"en de 9# de ;ile Co"i5ia E'ropean( a5'pra oric(rei dero*(ri re.eritoare la 'n 5i5te" individ'al de aprovi;ionare c' ap( potabil( care .'rni;ea;( "ai "'lt de .### "c )n "edie+;iaap( de5tinat( con5'"'l'i '"an 5a' aprovi;ionea;( "ai "'lt de 5.### de per5oane1 ! l'ni1 5e vor aplica

incl'5iv c' privire la in.or"a,iile prev(;'te la alin. A &. ART. Prevederile art. 4 /i # n' 5e aplic( apei de5tinate con5'"'l'i '"an o.erite 5pre v2n;are )n 5ticle 5a' )n recipiente. CAP. BI A5i*'rarea calit(,ii te=nolo*iilor de tratare1 ec=ipa"entelor1 5'b5tan,elor /i "aterialelor care vin )n contact c' apa potabil( ART. !

A & Nicio 5'b5tan,( 5a' "aterial 'tili;at )n in5tala,iile de prod'cere1 di5trib',ie1 )"b'teliere1 tran5port 5a' 5tocare a apei potabile n' treb'ie 5( 5e re*(5ea5c( )n concentra,ii "ai "ari dec2t e5te nece5ar 5cop'l'i pentr' care a .o5t 'tili;at /i n' treb'ie 5( la5e )n apa potabil(1 direct 5a' indirect1 co"p'/i ori i"p'rit(,i care 5( di"in'e;e protec,ia 5(n(t(,ii. A!& Mini5ter'l >(n(t(,ii /i Mini5ter'l Econo"iei1 Co"er,'l'i /i Medi'l'i de A.aceri%& vor elabora1 )n ter"en de 8# de ;ile de la data p'blic(rii%%& pre;entei le*i )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nor"e privind te5tarea "aterialelor /i 5'b5tan,elor care vin )n contact c' apa potabil(. $$$$$$$$$$$ %& <n perioada !##!$!# 1 Mini5ter'l Econo"iei1 Co"er,'l'i /i Medi'l'i de A.aceri1 .o5t'l Mini5ter al Ind'5triei /i Re5'r5elor1 a .o5t reor*ani;at de "ai "'lte ori. <n ace5t 5en51 a 5e vedea7 Ordonan,a de 'r*en,( a -'vern'l'i nr. 90+!##3 pentr' 5tabilirea 'nor "(5'ri privind )n.iin,area1 or*ani;area1 reor*ani;area 5a' .'nc,ionarea 'nor 5tr'ct'ri din cadr'l aparat'l'i de l'cr' al -'vern'l'i1 a "ini5terelor1 a altor or*ane de 5pecialitate ale ad"ini5tra,iei p'blice centrale /i a 'nor in5tit',ii p'blice1 aprobat( c' "odi.ic(ri prin Le*ea nr. 40+!##01 c' "odi.ic(rile 'lterioare1 Ordonan,a de 'r*en,( a -'vern'l'i nr. !0+!##7 privind 5tabilirea 'nor "(5'ri de reor*ani;are )n cadr'l ad"ini5tra,iei p'blice centrale1 aprobat( prin Le*ea nr. 48+!##81 c' "odi.ic(rile /i co"plet(rile 'lterioare1 Ordonan,a de 'r*en,( a -'vern'l'i nr. !! +!##8 pentr' 5tabilirea 'nor "(5'ri de reor*ani;are )n cadr'l ad"ini5tra,iei p'blice centrale1 aprobat( prin Le*ea nr. 'r*en,( a -'vern'l'i nr. 89+!##4 /i Ordonan,a de 5+!##4 privind 5tabilirea 'nor "(5'ri de

reor*ani;are )n cadr'l ad"ini5tra,iei p'blice centrale. %%& Le*ea nr. 058+!##! a .o5t p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 55! din !4 i'lie !##!. A3& Mini5ter'l >(n(t(,ii va elabora )n ter"en de 4# de ;ile de la p'blicarea pre;entei le*i )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 proced'ra de a'tori;are 5anitar( a in5tala,iilor de )"b'teliere a apei potabile )n 5ticle 5a' )n alte recipiente%%%&. $$$$$$$$$$ %%%& A 5e vedea Ordin'l "ini5tr'l'i 5(n(t(,ii p'blice nr. 30 +!##7 pentr' aprobarea nor"elor de i*ien( /i a proced'rii de noti.icare a apelor potabile )"b'teliate1 altele dec2t apele "inerale nat'rale 5a' dec2t apele de i;vor1 co"erciali;ate 5'b den'"irea de ap( de "a5(1 p'blicat )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. !##7. A0& P'nerea )n con5'" a apei potabile )"b'teliate )n 5ticle 5a' )n alte recipiente 5e .ace c' re5pectarea prevederilor le*ale privind a"balarea /i etic=etarea prod'5elor ali"entare. CAP. BII In.or"area /i raportarea ART. 3 04 din "artie

A & A'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti treb'ie 5( a5i*'re di5ponibilitatea in.or"a,iei )n ceea ce prive/te calitatea apei potabile1 avi;area con5'"atorilor de5pre po5ibilele e.ecte a5'pra 5(n(t(,ii /i de5pre "(5'rile de re"ediere l'ate 5a' care 5e i"p'n a .i l'ate de c(tre a'torit(,ile co"petente ori de c(tre con5'"atorii )n ca';(. In.or"a,ia treb'ie 5( .ie corect(1 clar(1 .'rni;at( la ti"p /i act'ali;at(. A!& <n 5cop'l in.or"(rii con5'"atorilor Mini5ter'l >(n(t(,ii1 prin In5tit't'l de >(n(tate P'blic( @'c're/ti1 )ntoc"e/te /i p'blic(1 o dat( la 3 ani1 Raport'l na,ional a5'pra calit(,ii apei potabile1 care va c'prinde cel p',in7 a& 5i5te"ele de aprovi;ionare c' ap( potabil(1 colective 5a' individ'ale1 care .'rni;ea;( )n "edie o cantitate de ap( "ai "are de

.### "c+;i 5a' care de5erve5c "ai "'lt de 5.### de per5oane8 b& 5it'a,ia pe o perioad( de 3 ani con5ec'tivi1 p'blicarea e.ect'2nd'$5e la 5.2r/it'l cel'i de$al treilea an8 c& in.or"a,iile "ini"e c'prin5e )n raport treb'ie 5( incl'd( cel p',in a5pectele la care 5e re.er( art. 3 alin. A!&1 art. 5 alin. A!&1 art. 8 /i art. 4 alin. A9& /i A7&. A3& In.or"a,iile nece5are pentr' )ntoc"irea Raport'l'i na,ional a5'pra calit(,ii apei potabile vor .i raportate In5tit't'l'i de >(n(tate P'blic( @'c're/ti1 con.or" Nor"elor de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile. A0& Prod'c(torii /i 'tili;atorii de ap( potabil( vor .'rni;a a'torit(,ii de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 in.or"a,iile nece5are )ntoc"irii Raport'l'i na,ional a5'pra calit(,ii apei potabile. A5& Prod'c(torii /i 'tili;atorii de ap( potabil( vor )nre*i5tra /i vor p(5tra datele privind calitatea apei potabile care e5te prod'5(1 di5trib'it( /i 'tili;at( con.or" prevederilor Nor"elor de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile. A9& Prod'c(torii de ap( potabil( di5trib'it( prin 5i5te" p'blic treb'ie 5( a5i*'re acce5'l pop'la,iei la datele privind calitatea apei potabile prod'5e1 5( per"it( in5pec,ia de c(tre repre;entan,ii pop'la,iei la orice or( acceptabil(1 la cel p',in 'n biro' de rela,ii c' p'blic'l1 5( a.i/e;e pro*ra"'l /i n'"(r'l de tele.on la care 5e pot ob,ine date de5pre calitatea apei potabile prod'5e /i di5trib'ite. A7& :atele privind calitatea apei potabile 5'nt di5ponibile .(r( plat( pentr' pop'la,ia de5ervit( de prod'c(tor1 re5pectiv de di5trib'itor. Pentr' per5oanele .i;ice 5a' ?'ridice1 altele dec2t cele din ;ona de aprovi;ionare a prod'c(tor'l'i1 re5pectiv a di5trib'itor'l'i1 5e pot percepe ta6e pentr' ob,inerea in.or"a,iilor privind calitatea apei potabile. A8& A'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 )"pre'n( c' prod'c(torii1 re5pectiv di5trib'itorii de ap( potabil(1 )ntoc"e5c /i p'blic( an'al Raport'l ?'de,ean1 re5pectiv al "'nicipi'l'i @'c're/ti1 privind calitatea apei potabile1 care va c'prinde7 a& 5i5te"ele p'blice de aprovi;ionare c' ap( potabil(1 colective 5a' individ'ale1 incl'5iv cele care .'rni;ea;( )n "edie o cantitate de ap(

"ai "ic( de

# "c+;i 5a' care de5erve5c "ai p',in de 5# de per5oane8

b& in.or"a,iile "ini"e c'prin5e )n raport treb'ie 5( incl'd( cel p',in a5pectele la care 5e re.er( art. 3 alin. A!&1 art. 5 alin. A!&1 art. 8 /i art. 4 alin. A9& /i A7&8 c& 5it'a,ia pe o perioad( de 'n an1 p'blicarea e.ect'2nd'$5e la 5.2r/it'l an'l'i re5pectiv. A4& Raport'l na,ional privind calitatea apei potabile va .i noti.icat Co"i5iei E'ropene )n ter"en de do'( l'ni de la p'blicare. CAP. BIII Contraven,ii /i 5anc,i'ni ART. 0

A & <nc(lcarea prevederilor pre;entei le*i atra*e r(5p'nderea "aterial(1 civil(1 di5ciplinar(1 contraven,ional( 5a' penal(1 d'p( ca;. A!& <n perioada de i"ple"entare a prevederilor pre;entei le*i necon.or"area la 'nii dintre para"etrii de calitate a apei potabile de c(tre 'n prod'c(tor1 re5pectiv di5trib'itor de ap( potabil( prin 5i5te" p'blic1 n' 5e 5anc,ionea;( con.or" Le*ii nr. 48+ 440 privind 5tabilirea /i 5anc,ionarea contraven,iilor la nor"ele le*ale de i*ien( /i 5(n(tate p'blic(1 c' "odi.ic(rile /i co"plet(rile 'lterioare%%%%&1 dec2t )n 5it'a,ia )n care n' a' .o5t re5pectate plan'l /i calendar'l activit(,ilor de con.or"are a re5pectiv'l'i prod'c(tor ori di5trib'itor. Necon.or"area la para"etrii re5pectivi n' treb'ie 5( p'n( )n pericol 5tarea de 5(n(tate a con5'"atorilor. $$$$$$$$$$ %%%%& Abro*at( de la data de i'nie !# prin Le*ea nr. !50+!# # pentr' abro*area Le*ii nr. 48+ 440 privind 5tabilirea /i 5anc,ionarea contraven,iilor la nor"ele le*ale de i*ien( /i 5(n(tate p'blic(1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 808 din dece"brie !# #. >tabilirea /i 5anc,ionarea contraven,iilor la nor"ele din do"eni'l 5(n(t(,ii p'blice 5e .ac prin Cot(r2rea -'vern'l'i nr. 857+!# privind 5tabilirea /i 5anc,ionarea contraven,iilor la nor"ele din do"eni'l 5(n(t(,ii p'blice1 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. 9! din 5epte"brie !# . 7

CAP. IE :i5po;i,ii .inale ART. 5

A & A'torit(,ile ad"ini5tra,iei p'blice locale vor coordona elaborarea plan'rilor de con.or"are1 incl';2nd calendar'l /i co5t'l "(5'rilor nece5are pentr' a5i*'rarea con.or"(rii prod'c(torilor /i di5trib'itorilor de ap( potabil( la cerin,ele prevederilor pre;entei le*i. A!& Mini5ter'l >(n(t(,ii va l'a toate "(5'rile pentr' a5i*'rarea capacit(,ilor de reali;are a "onitori;(rii de a'dit a calit(,ii apei potabile1 )n vederea prevenirii ri5c'rilor pentr' 5(n(tatea p'blic(1 p2n( la data de 3 dece"brie !##5. A3& Mini5ter'l >(n(t(,ii va )ntoc"i plan'l1 calendar'l /i co5t'rile activit(,ilor de "onitori;are de a'dit al calit(,ii apei potabile )n ter"en de 8# de ;ile de la data p'blic(rii pre;entei le*i )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I. A0& Prod'c(torii1 re5pectiv di5trib'itorii de ap( vor l'a toate "(5'rile nece5are pentr' a5i*'rarea con.or"(rii la prevederile pre;entei le*i1 .(r( a ad'ce pre?'dicii notelor !1 0 /i nr. celor care vor ob,ine perioada de tran;i,ie. A5& Prod'c(torii de ap( )"b'teliat( vor l'a "(5'rile nece5are pentr' a5i*'rarea para"etrilor de calitate prev(;',i de le*e1 )n ter"en de 'n an de la data p'blic(rii ace5teia )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I. A9& Prod'c(torii1 re5pectiv 'tili;atorii de ap( din ind'5tria ali"entar(1 care a' 5'r5e proprii1 vor l'a "(5'rile nece5are pentr' a5i*'rarea para"etrilor de calitate prev(;',i )n pre;enta le*e1 )n ter"en de ! ani de la data p'blic(rii ace5teia )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I. A7& Mini5ter'l A*ric'lt'rii /i :e;volt(rii R'rale va )ntoc"i /i va centrali;a plan'l /i calendar'l activit(,ilor de con.or"are la prevederile pre;entei le*i a prod'c(torilor1 re5pectiv 'tili;atorilor de ap( din ind'5tria ali"entar(1 )n ter"en de ART. 9 8# de ;ile de la data p'blic(rii pre;entei le*i )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I. # la tabel'l ! din ane6a 1 p2n( la data ader(rii Ro"2niei la Uni'nea E'ropean(1 c' e6cep,ia

A & >'r5ele ce a5i*'r( apa potabil( )n "edi'l r'ral1 re5pectiv .2nt2ni1 p','ri de "ic( ad2nci"e /i capt(ri de ap(1 e6ploatate )n 5i5te" local1 vor .i controlate1 la 'n interval de probe de ap( /i anali;e de laborator. A!& >tarea de ap( potabil( 5a' ap( nepotabil(1 con5tatat( )n ba;a anali;elor e.ect'ate de 'n laborator abilitat1 va .i con5e"nat( pe o pl(c',( aplicat( la vedere1 pe 5a' )n vecin(tatea 5'r5ei de ap(. A3& <n ca;'l )n care anali;ele de laborator vor indica o ap( care n' )ndepline/te condi,iile de potabilitate1 5e va inter;ice 'tili;area ace5teia pentr' con5'"'l '"an1 al ani"alelor /i pentr' iri*a,ii. ART. 7 9 a' :e,in(torii /i 'tili;atorii 5'r5elor de ap( prev(;'te la art. obli*a,ia 5( a5i*'re acce5'l la 5'r5a de ap( a or*anelor de control pentr' prelevarea de probe /i 5( ia toate "(5'rile pentr' a a5i*'ra prote?area ace5teia )"potriva conta"in(rilor de orice .el. ART. 8 Co5t'rile de prelevare /i anali;( a probelor de ap( prelevate 5'nt 5'portate de c(tre proprietar'l 5'r5ei de ap(. ART. 4 $3 5e act'ali;ea;( periodic prin =ot(r2re a -'vern'l'i. $3 .ac parte inte*rant( din pre;enta le*e. Ane6ele nr. ART. !# Ane6ele nr. ART. ! A & Pre;enta le*e intr( )n vi*oare la 3# de ;ile de la data p'blic(rii )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I. A!& Pe data intr(rii )n vi*oare a pre;entei le*i 5e abro*( orice alte di5po;i,ii contrare. $3 l'ni1 prin prelevare de

ANEEA Para"etrii de calitate ai apei potabile . Para"etrii de calitate ai apei potabile Para"etrii de calitate 5'nt "icrobiolo*ici1 c=i"ici /i indicatori. !. Balorile /i concentra,iile "a6i"e ad"i5e pentr' para"etrii de

calitate ai apei potabile 5'nt con.or" tabelelor TA@EL A

A1

@1 ! /i 3.

Para"etrii "icrobiolo*ici FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGG GGGGI J ad"i5( J "l& GGGGM JE5c=eric=ia coli AE. coli& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGG GGGGM JEnterococi J NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGG GGGGP J # J # J J J An'"(r+ ## Para"etr' J Baloare

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGG

TA@EL

Para"etrii "icrobiolo*ici pentr' apa co"erciali;at( )n 5ticle 5a' )n alte recipiente FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGG GGGGI J ad"i5( GGGGM JE5c=eric=ia coli AE. coli& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGG GGGGM J #+!5# "l J Para"etr' J Baloare

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGG

JEnterococi J

#+!5# "l

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGG GGGGM JP5e'do"ona5 aer'*ino5a J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGG GGGGM JN'"(r de colonii la !!QC J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGG GGGGM JN'"(r de colonii la 37QC J NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGG GGGGP J !#+"l J ##+"l J #+!5# "l

TA@EL ! Para"etrii c=i"ici FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGHGGGGGGGG GGGGI J de J J "(5'r( GGGGM JAcrila"id(% & R.!S*+l GGGGM JAr5en S*+l GGGGM J J # J J J #1 # J J J CMA J Para"etr' J Baloare J Unitate

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG

J@en;en S*+l GGGGM J@en;Aa&piren S*+l GGGGM J@or "*+l GGGGM J@ro"a,i%!& R.!S*+l GGGGM JCad"i' S*+l GGGGM JClor'r( de vinil% & R.!S*+l GGGGM JCian'ri totale S*+l GGGGM JCian'ri libere S*+l GGGGM JCro" total S*+l GGGGM J J J J J J J J J

1#

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J #1# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 1# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J # J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 51# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J #15# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 5# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J # J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 5# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG

JC'pr'%3&1%0& "*+l GGGGM J 1! :icloretan S*+l GGGGM JEpiclor=idrin(% & R.!S*+l GGGGM JFl'or'ri "*+l GGGGM JCidrocarb'ri policiclice aro"atice%5& S*+l GGGGM JMerc'r S*+l GGGGM JNic=el%3& S*+l GGGGM JNitra,i%9& "*+l GGGGM JNitri,i%9& "*+l GGGGM J J J J J J J J J

#1

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 31# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J #1 # J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 1! J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J #1 # J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 1# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J !# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 5# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J #15# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG

JPe5ticide%7&1%8& R.!S*+l GGGGM JPe5ticide%7&1%4& J JTotal S*+l GGGGM JPl'"b%3&1% #& S*+l GGGGM J>eleni' S*+l GGGGM J>tibi' S*+l GGGGM J J J J J

#1 #

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J J #15# J J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J # J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J # J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG J 51# J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG JTetracloretena /i Tricloreten( A5'"a concentra,iilorJ J Jco"p'/ilor 5peci.ica,i& R.!S*+l GGGGM JTri=alo"etani% J JTotal A5'"a concentra,iilor co"p'/ilor 5peci.ica,i& J R.!S*+l GGGGP J ## J & J J J J # J J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGG

NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGOGGGGGGGG

NOTE7

% & Baloarea 5e re.er( la concentra,ia )n ap( a "ono"er'l'i re;id'al1 calc'lat( con.or" 5peci.ica,iilor privind concentra,ia "a6i"( eliberat( de c(tre poli"er )n contact c' apa. >ta,iile de tratare vor noti.ica a'torit(,ii de 5(n(tate p'blic( ?'de,ene 5a' a "'nicipi'l'i @'c're/ti 'tili;area co"p'5'l'i )n proce5'l de tratare a apei. %!& Unde e5te po5ibil1 valoarea concentra,iei treb'ie 5( .ie c2t "ai ?oa5(1 .(r( a co"pro"ite e.icien,a de;in.ec,iei. Pentr' apa la care 5e re.er( art. 9 alin. A & lit. a&1 b& /i d&1 re5pectarea )n practic( a valorii 5e va reali;a )n "a6i"'" !5 R.!S*+l. %3& Baloarea 5e aplic( la o prob( de ap( prelevat( de la robinet'l con5'"ator'l'i1 printr$o "etod( de prelevare adecvat(1 a5t.el )nc2t 5( .ie repre;entativ( pentr' cantitatea "edie 5(pt("2nal( in*erat( de c(tre con5'"ator. Metoda de "onitori;are treb'ie 5( ,in( 5ea"a /i de .recven,a concentra,iilor "a6i"e care pot ca';a e.ecte a5'pra 5(n(t(,ii. %0& Pentr' c'pr' 5e accept( valoarea !1# "*+l1 dac( re,ea'a de di5trib',ie are co"ponente din c'pr'1 c' re5pectarea celor "en,ionate la pct. 3. %5& Co"p'/ii 5peci.ica,i 5'nt7 ben;oAb&.l'orantren1 ben;oAT&.l'orantren1 ben;oA*=i&perilen1 indeno A 1!13$cd& piren. %9& >e vor re5pecta 'r"(toarele condi,ii7 UnitratV a& 5# UnitritV 1 5# # ani de la intrarea )n vi*oare a pre;entei le*i1 )n pri"ii 5 ani accept2nd'$5e pentr' bro"a,i o valoare de

$$$$$$$$ W $$$$$$$$ X

.or"'l( )n care concentra,iile de nitra,i /i nitri,i 5'nt e6pri"ate )n "*+l8 b& valoarea de #1 tratare. %7& Prin pe5ticide 5e )n,ele*e7 in5ecticide1 erbicide1 .'n*icide1 ne"atocide1 acaricide1 al*icide1 rodendicide1 5li"icide or*anice1 co"p'/i )nr'di,i Ade e6e"pl'1 re*'latori de cre/tere& /i "etaboli,ii relevan,i1 prod'/ii de de*radare /i de reac,ie. >e vor "onitori;a n'"ai pe5ticidele pre5'p'5e pre;ente )n 5'r5a de ap(. "*+l pentr' nitri,i la ie/irea apei din 5ta,ia de

%8& Concentra,ia 5e re.er( la .iecare co"p'5 individ'al. Pentr' aldrin1 dieldrin1 =eptaclor /i =eptaclor epo6id1 concentra,ia "a6i"( e5te #1#3# R.!S*+l. %4& Prin Pe5ticide$Total 5e )n,ele*e 5'"a t't'ror co"p'/ilor individ'ali detecta,i /i c'anti.ica,i )n 'r"a proced'rii de "onitori;are. % #& Pentr' apa la care 5e re.er( art. 9 alin. A & lit. a&1 b& /i d&1 re5pectarea )n practic( a valorii 5e va reali;a )n "a6i"'" valoare de !5 R.!S*+l. % & Concentra,ia total( a TCM treb'ie 5( .ie c2t "ai "ic(1 .(r( a co"pro"ite de;in.ec,ia. Co"p'/ii individ'ali 5peci.ica,i 5'nt7 cloro.or"1 bro"o.or"1 dibro"oclor"etan1 bro"diclor"etan. Pentr' apa la care 5e re.er( art. 9 alin. A & lit. a&1 b& /i d&1 re5pectarea )n practic( a valorii 5e va reali;a )n "a6i"'" valoare de 5# R.!S*+l pentr' concentra,ia total( a TCM. # ani de la intrarea )n vi*oare a pre;entei le*i1 )n pri"ii 5 ani accept2nd'$5e o 5 ani de la intrarea )n vi*oare a pre;entei le*i1 )n pri"ii 5 ani accept2nd'$5e o

TA@EL 3 Para"etrii indicatori FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGG GGGGGI J de J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JAl'"ini' R.!S*+l GGGGGM JA"oni' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG J #15# J "*+l J J !## J J J J "(5'r( Para"etr' J Baloare CMA J Unitate

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG

GGGGGM J@acterii coli.or"e% & "l J J # J n'"(r+ ##

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JCarbon or*anic total J JACOT&%!& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JClor'ri%3& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JClo5tridi'" per.rin*en5 A5pecia1J J Jincl'5iv 5porii&%0& "l J J # J n'"(r+ ## J J !5# J "*+l J Nicio "odi.icare anor"al( J J J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JClor re;id'al liber% !&1% 3& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JCond'ctivitate%3& la !#QCJ KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JC'loare J J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM J:'ritate total(1 "ini" J 5 J *rade J/i nicio "odi.icare anor"al(J J Acceptabil( con5'"atorilor J J !.5## JR.!S> c"Z$ J Y #1 $ X #15 J "*+l

*er"ane J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JFier R.!S*+l GGGGGM J-'5t J J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JMan*an R.!S*+l GGGGGM JMiro5 J J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JN'"(r de colonii la !!QC J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JN'"(r de colonii la 37QC J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JO6idabilitate%5& OA!&+l GGGGGM JpC%3&1%9& J Y 9158 X 415 J 'nit(,i de J J 51# J "* J Nicio "odi.icare anor"al( J J Nicio "odi.icare anor"al( J J/i nicio "odi.icare anor"al(J J Acceptabil con5'"atorilor J J J 5# J J/i nicio "odi.icare anor"al(J J Acceptabil con5'"atorilor J J J !## J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG

pC

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM J>odi' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM J>'l.at%3& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM J>'l.'ri /i =idro*en 5'l.'rat R.!S*+l GGGGGM JT'rbiditate%7& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM J[inc J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM JTriti'%8&1%4& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG GGGGGM J:o;a e.ectiv( total( de J Jre.erin,(%4&1% #& ">vaan GGGGGM JActivitatea al.a *lobal(% J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG & J #1 J @\+l J J #1 # J J J J ## J @\+l J 5.### J S*+l J X 5 J UNT J J ## J J !5# J "*+l J !## J "*+l

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGG

GGGGGM JActivitatea beta *lobal(% J NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGG GGGGGP & J J @\+l

NOTE7 % & Pentr' apa )"b'teliat(1 'nitatea de "(5'r( e5te n'"(r+!5# "l. %!& Ace5t para"etr' va .i "(5'rat n'"ai pentr' 5i5te"ele de aprovi;ionare care .'rni;ea;( "ai "'lt de %3& Apa n' treb'ie 5( .ie a*re5iv(. %0& Ace5t para"etr' treb'ie "onitori;at at'nci c2nd 5'r5a de ap( e5te de 5'pra.a,( 5a' "i6t(1 iar )n 5it'a,ia )n care e5te decelat treb'ie inve5ti*at( /i pre;en,a altor "icroor*ani5"e pato*ene1 de e6e"pl'1 cripto5poridi'". %5& Ace5t para"etr' 5e va anali;a c2nd n' 5e poate 5a' n' e5te prev(;'t( deter"inarea carbon'l'i or*anic total. %9& Pentr' apa potabil( )"b'teliat( )n 5ticle 5a' alte recipiente1 valoarea "ini"( poate .i red'5( p2n( la 015 'nit(,i de pC. Pentr' apa )"b'teliat( care con,ine )n "od nat'ral 5a' e5te )"bo*(,it( c' dio6id de carbon1 valoarea pC$'l'i poate .i "ai "ic(. %7& Pentr' apa re;'ltat( din tratarea 'nei 5'r5e de 5'pra.a,( n' 5e va dep(/i 1# UNT A'nit(,i ne.elo"etrice de t'rbiditate& )nainte de de;in.ec,ie. %8& Frecven,a1 "etodele /i locali;(rile pentr' "onitori;are vor .i 5tabilite con.or" ane6ei nr. ! pct. .3. %4& :o;a e.ectiv( total( de re.erin,( acceptat( pentr' 'n ad'lt core5p'nde 'n'i con5'" ;ilnic de ! litri ap( potabil( pe o d'rat( de 'n an. Monitori;area triti'l'i /i a radioactivit(,ii )n apa potabil( 5e .ace )n ca;'l )n care n' e6i5t( datele nece5are pentr' calc'larea do;ei e.ective totale. <n 5it'a,ia )n care e5te de"on5trat1 pe ba;a 'nor "onitori;(ri e.ect'ate anterior1 c( nivel'rile de triti' la do;a e.ectiv( total( de re.erin,( 5'nt c' "'lt in.erioare valorii para"etrice1 5e poate ren'n,a la "onitori;area triti'l'i. % #& E6cl'5iv triti'1 pota5i'$0#1 radon /i de5cenden,ii radon'l'i. Frecven,a1 "etodele /i locali;(rile pentr' "onitori;are vor .i 5tabilite #.### "c pe ;i.

con.or" ane6ei nr. ! pct. %

.3.

& Caracteri;area calit(,ii apei din p'nct de vedere al

con,in't'l'i radioactiv 5e .ace prin "(5'rarea activit(,ii al.a /i beta *lobal(. <n ca;'l )n care valoarea de re.erin,( e5te dep(/it(1 e5te nece5ar( deter"inarea activit(,ii 5peci.ice a radion'cli;ilor1 con.or" Nor"elor de in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile. % !& >a' orice alt para"etr' con5iderat repre;entativ pentr' procede'l de de;in.ec,ie. % 3& Interval'l valoric al CMA treb'ie re5pectat )n re,ea'a de di5trib',ie Abran/a"ent1 cap(t de re,ea&.

ANEEA ! MONITORI[AREA :E CONTROL ]I :E AU:IT . Monitori;area de control . . >cop'l ace5tei "onitori;(ri e5te de a prod'ce periodic in.or"a,ii de5pre calitatea or*anoleptic( /i "icrobiolo*ic( a apei potabile1 prod'5( /i di5trib'it(1 de5pre e.icien,a te=nolo*iilor de tratare1 c' accent pe te=nolo*ia de de;in.ec,ie1 )n 5cop'l deter"in(rii dac( apa potabil( e5te core5p'n;(toare 5a' n' din p'nct de vedere al valorilor para"etrilor relevan,i 5tabili,i prin pre;enta le*e. .!. Pentr' "onitori;area de control 5'nt obli*atorii 'r"(torii para"etri7 Al'"ini'% & A"oni' @acterii coli.or"e C'loare Concentra,ia ionilor de =idro*en ApC& Cond'ctivitate Clor'l re;id'al liber%!& Clo5tridi'" per.rin*en5%3& E5c=eric=ia coli Fier% &1 %0& -'5t Miro5

Nitri,i%5& O6idabilitate%9& P5e'do"ona5 aer'*ino5a%7& >'l.'ri /i =idro*en 5'l.'rat%8& T'rbiditate N'"(r de colonii de;voltate%7& A!!QC /i 37QC& NOTE7 % & N'"ai acolo 'nde e5te .olo5it c' rol de coa*'lant. %!& Clor'l re;id'al liber treb'ie 5( repre;inte "ini"'" 8#^ din clor'l re;id'al total. Ace5t para"etr' e5te obli*atori' n'"ai acolo 'nde e5te 'tili;at clor'l 5a' 5'b5tan,ele clori*ene pentr' de;in.ec,ie. %3& Ace5t para"etr' treb'ie "onitori;at at'nci c2nd 5'r5a de ap( e5te de 5'pra.a,( 5a' "i6t(1 iar )n 5it'a,ia )n care e5te decelat treb'ie inve5ti*at( /i pre;en,a altor "icroor*ani5"e pato*ene1 ca de e6e"pl' cripto5poridi'". %0& >e vor deter"ina .erobacteriile la 5ta,iile de tratare 'nde 5e practic( de.eri;area apei. %5& >e va deter"ina n'"ai acolo 'nde e5te 'tili;at clor'l 5a' 5'b5tan,ele clori*ene pentr' de;in.ec,ie. %9& >e va deter"ina )n 5it'a,ia )n care dotarea te=nic( n' per"ite deter"inarea COT. %7& >e va deter"ina n'"ai pentr' apa )"b'teliat(. %8& >e va deter"ina n'"ai )n 5it'a,ia )n care 5e practic( de5'l.'ri;area apei. .3. Mini5ter'l >(n(t(,ii /i Mini5ter'l Medi'l'i /i P(d'rilor vor decide )n ter"en de 8# de ;ile de la p'blicarea pre;entei le*i )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 .recven,a1 "etodele /i locali;(rile cele "ai relevante pentr' p'nctele de "onitori;are din ane6a nr. !1 l'2nd )n con5iderare prevederile i"portante e6i5tente )n le*i5la,ia din ace5t do"eni' 5a' re;'ltatele ob,in'te din pro*ra"ele core5p'n;(toare de "onitori;are. .0. A'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 poate co"pleta li5ta de la pct. de tratare. .! c' al,i para"etri relevan,i pentr' condi,iile locale /i+5a' pentr' te=nolo*iile

!. Monitori;area de a'dit !. . >cop'l "onitori;(rii de a'dit e5te de a o.eri in.or"a,ia nece5ar( pentr' a 5e deter"ina dac( pentr' to,i para"etrii 5tabili,i prin pre;enta le*e valorile 5'nt 5a' n' con.or"e. !.!. Pentr' "onitori;area de a'dit e5te obli*atori' 5( .ie "onitori;a,i to,i para"etrii prev(;',i la art. 51 c' e6cep,ia ca;'rilor )n care a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti a' 5tabilit pe ba;e doc'"entate c(1 pentr' o perioad( deter"inat( de c(tre ele1 'n an'"it para"etr' dintr$'n an'"it 5i5te" de aprovi;ionare c' ap( potabil( n' ar p'tea .i pre;ent )n a5e"enea concentra,ii )nc2t 5( cond'c( la "odi.icarea valorii l'i 5tabilite. Pre;ent'l p'nct n' 5e aplic( para"etrilor de radioactivitate. !.3. Monitori;area de a'dit 5e va e.ect'a de c(tre a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti1 con.or" Nor"elor de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile. 3. Frecven,a "ini"( de prelevare /i anali;( a apei potabile1 di5trib'it( prin 5i5te" p'blic1 re;ervor "obil 5a' .olo5it( ca 5'r5( )n ind'5tria ali"entar( 5e .ace con.or" tabel'l'i A. 3. . Probele treb'ie prelevate din p'nctele de con.or"are de.inite la art. 9 alin. A & pentr' a 5e a5i*'ra c( apa potabil( )ndepline/te cerin,ele pre;entei le*i. Prelevarea probelor din re,ea'a de di5trib',ie dintr$o ;on( de aprovi;ionare 5a' de la 5ta,ia de tratare1 pentr' deter"inarea 'n'i an'"it para"etr'1 5e .ace n'"ai dac( 5e poate de"on5tra c( prin prelevare n' are loc nicio "odi.icare adver5( a valorii "(5'rate pentr' para"etr'l )n ca';(. TA@EL A

FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGI J Bol'"'l de apa di5trib'itJ a'dit J control J n'"(r'l de J 5a' prod'5 ;ilnic )ntr$o J probeaan%3&%5& J J ;on( de aprovi;ionare% &1J J n'"(r'l de probe+ J Monitori;area de J Monitori;area de

J %!& J J J "c

J J

an%3&1%0&1%5&

J J

KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGM J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGM J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGM J 3.3## J J J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGM KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGM J J J J J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGM KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGM J J J J J J J Jdin vol'"'l total J J!5.### "c+;i1 ca parte _ ##.### J J #W pentr' .iecare Jdin vol'"'l total Jdin vol'"'l total J .### "c+;i1 ca parte J #.### "c+;i1 ca parte _ #.### X ##.### JW 3 pentr' .iecare J3W pentr' .iecare J Jvol'"'l total _ .### X J J 0 J"c+;i1 ca parte din #.### J J W pentr' .iecare _ ## X .### J 0 J X ## J %9& J %9&

NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGP

NOTE7 % & Prin ;on( de aprovi;ionare 5e )n,ele*e o 5'pra.a,( *eo*ra.ic deli"itat( )n care apa potabil( provine din 'na 5a' "ai "'lte 5'r5e /i )n care calitatea apei poate .i con5iderat( ca .iind apro6i"ativ 'ni.or"(. %!& Bol'"ele de ap( 5'nt calc'late ca "edii pe perioada 'n'i an. Pentr' deter"inarea n'"(r'l'i "ini" de probe de ap( ce treb'ie prelevate dintr$o ;on( de di5trib',ie poate .i 'tili;at n'"(r'l loc'itorilor )n loc'l vol'"'l'i de ap( prod'5 5a' di5trib'it1 l'2nd'$5e )n con5iderare 'n con5'" de !## l+cap de loc'itor+;i. %3& <n 5it'a,ii de di5trib',ie inter"itent( de 5c'rt( d'rat( /i )n ca;'l apei di5trib'ite din ci5terne n'"(r'l de probe va .i 5tabilit de c(tre a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti. %0& N'"(r'l de probe /i para"etrii 5tabili,i )n ane6a nr. "'nicipi'l'i @'c're/ti1 dac(7 a& re;'ltatele anali;elor e.ect'ate pe probele prelevate pe o perioad( de cel p',in ! ani 5'cce5ivi 5'nt con5tante /i 5e"ni.icativ "ai b'ne dec2t cele prev(;'te )n ane6a nr. calit(,ii apei. Frecven,a de prelevare /i anali;( n' poate .i red'5( at2t c2t 5( cond'c( la prelevarea a "ai p',in de 5#^ din n'"(r'l total de probe prev(;'te )n tabel1 c' e6cep,ia 5it'a,iei de la pct. 9. %5& P'nctele /i .recven,a de prelevare1 at2t c2t e5te po5ibil1 vor .i ale5e /i di5trib'ite 'ni.or" )n ti"p /i 5pa,i'. %9& Frecven,a de prelevare /i n'"(r'l de probe vor .i deci5e de c(tre a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a "'nicipi'l'i @'c're/ti. 0. Frecven,a "ini"( de prelevare /i anali;( pentr' apa potabil( )"b'teliat( 5e .ace con.or" tabel'l'i @. 8 b& n' e6i5t( probabilitatea ca vre'n .actor 5( provoace deteriorarea pot .i red'/i de c(tre a'toritatea de 5(n(tate p'blic( ?'de,ean(1 re5pectiv a

TA@EL

FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGI J Bol'"'l de apa a'dit de J J J J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGM J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGM J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGM J "c1 J J totalJ NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGP J ca parte din vol'"'l totalJ ca parte din vol'"'l _ 9# J pentr' .iecare 5 "c1 J pentr' .iecare ## _ # X 9# J ! J X # J J "c J J "edie an'al(& J J J J probe de prelevat pe an J prelevat pe an J J control n'"(r'l de J n'"(r'l de probe J)"b'teliat ;ilnic JAvol'" e6pri"at ca J Monitori;area de J Monitori;area de

ANEEA 3 >PECIFICA`II

pentr' anali;a para"etrilor Laboratoarele )n care 5e e.ect'ea;( anali;a probelor de ap( pentr' "onitori;are treb'ie 5( aib( a5i*'rat control'l calit(,ii analitice /i 5( .ie 5'p'5e periodic 'n'i control e.ect'at de 'n laborator aprobat de Mini5ter'l >(n(t(,ii pentr' ace5t do"eni'. . Para"etrii pentr' care "etodele de anali;( 5'nt 5peci.icate7 @acterii coli.or"e /i UE5c=eric=ia coli AE. coli& V AI>O 43#8$ & Enterococi AI>O 7844$!& P5e'do"ona5 aer'*ino5a AEN I>O !78#& N'"(r'l de colonii la !!QC AEN I>O 9!!!& N'"(r'l de colonii la 37QC AEN I>O 9!!!& Clo5tridi'" per.rin*en5 Aincl'5iv 5porii& Filtrarea prin "e"bran(1 'r"at( de inc'barea anaerob( a "e"branei pe a*ar "$PC ANota & la 00 a QC pentr' ! a 3 ore. >e n'"(r( coloniile de c'loare *alben( care virea;( )n ro; 5a' ro/' d'p( e6p'nerea la vaporii de =idro6id de a"oni' ti"p de !#$3# de 5ec'nde. NOTb7 Co"po;i,ia "edi'l'i de a*ar "$PC e5te7 Medi' de ba;( Tripto;( E6tract de dro?die >'cro;( Cidroclorit de L$ci5tein( M*>OA0&. 7CA!&O Ro/' de bro"cre5ol A*ar Ap( #1 3# * !# * 5 * * * 5 * .### "l 0# "*

>e di;olv( in*redientele "edi'l'i ba;al1 5e corectea;( pC$'l la 719 /i 5e a'toclavea;( la :$ciclo5erin( Poli"i6in($@ 5'l.at ! QC ti"p de 5 "in'te. >e r(ce/te /i 5e ada'*(7 0## "* !5 "*

Indo5il$ R.!2$:$*l'co;id #15^ 5ol',ie 5terili;at( /i .iltrat( de di.o5.at de .eno.talein( 015^ FeClA3&.9CA!&O .iltrat( /i 5terili;at(

9# "* !# "l ! "l.

!. Para"etrii pentr' care 5'nt 5peci.icate caracteri5ticile de per.or"an,(7 !. . Metoda de anali;( .olo5it( )n ca;'l 'r"(torilor para"etri treb'ie 5( .ie capabil( 5( "(5oare cel p',in o concentra,ie e*al( c' valoarea para"etr'l'i ACMA& c' e6actitatea1 preci;ia /i li"ita de detec,ie 5peci.icate. Indi.erent de 5en5ibilitatea "etodei de anali;( 'tili;ate1 re;'ltat'l treb'ie e6pri"at .olo5ind cel p',in acela/i n'"(r de ;eci"ale ca /i )n ca;'l para"etr'l'i valoric prev(;'t )n tabelele ! /i 3 din ane6a nr. .

FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGG GGI J detec,ieJ J J J J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JAcrila"id(Za& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JAl'"ini' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JA"oni' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG J # J # J # J # J # J # Jdin CMA% & Jdin CMA%!&J din CMA%3& Para"etr' J ^ J ^ J ^ JAc'rate,ea JPreci;ia JLi"ita de

GGM JAr5en J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J@en;en J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J@en; Aa& piren J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J@or J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J@ro"a,i J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JCad"i' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JClor'ri J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JClor'r( de vinilZa& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JCond'ctivitate J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J !5 J !5 J !5 J !5 J !5 J !5 J # J # J #

GGM JCro" J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JCian'ri totale%0& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JCian'ri libere J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JC'pr' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J 1!$dicloreten J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JEpiclor=idrin(Za& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JFl'or'ri J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JFier J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JCidrocarb'ri policiclice J Jaro"atice%5& J !5 J !5 J !5 J J J J # J # J # J # J # J # J !5 J !5 J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J #

J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JMan*an J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JMerc'r J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JNic=el J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JNitra,i J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JNitri,i J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JO6idabilitate%9& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JPe5ticide%7& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JPl'"b J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J>eleni' J # J # J # J # J # J # J !5 J !5 J !5 J !5 J !5 J !5 J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J # J #

J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J>odi' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J>tibi' J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM J>'l.at J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JTetracloreten(%8& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JTricloreten(%8& J KGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG GGM JTri=alo"etani%5& $ Total J NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGG GGP $$$$$$$$$ Za& Condi,ii7 control'l concentra,iei con.or" 5peci.ica,iei de prod'c,ie. NOTE7 % & Ac'rate,ea e5te eroarea 5i5te"atic( /i e5te e6pri"at( ca di.eren,a dintre valoarea "edie a 'n'i n'"(r "are de deter"in(ri repetate /i valoarea adev(rat( Acon.or" de.ini,iei 5tandard'l'i I>O 57!5&. %!& Preci;ia e5te eroarea aleatoare /i e5te e6pri"at( ca devia,ia 5tandard a di5per5iei re;'ltatelor .a,( de o valoare "edie Acon.or" de.ini,iei 5tandard'l'i I>O 57!5&. %3& Li"ita de detec,ie e5te con5iderat( a .i7 a& o valoare de 3 ori "ai "are dec2t devia,ia 5tandard a5ociat( 'n'i n'"(r de deter"in(ri1 pentr' o prob( 5i"pl( de ap( con,in2nd o J !5 J !5 J # J !5 J !5 J # J !5 J !5 J # J # J # J # J !5 J !5 J !5 J # J # J #

concentra,ie "ic( a para"etr'l'i8 5a' b& o valoare de 5 ori "ai "are dec2t devia,ia 5tandard a 'nei probe "artor pentr' .iecare 5erie de probe. %0& Metoda va deter"ina cian'rile totale 5'b toate .or"ele. %5& Caracteri5ticile de per.or"an,( 5e aplic( individ'al pentr' 5'b5tan,ele 5peci.icate1 la !5^ din valoarea para"etrilor din ane6a nr. . %9& O6idarea va .i e.ect'at( ti"p de # "in'te la ##QC )n "edi' acid1 .olo5ind per"an*anat de pota5i'. %7& Caracteri5ticile de per.or"an,( 5e aplic( individ'al pentr' .iecare pe5ticid /i depind de pe5ticid'l re5pectiv. <n pre;ent1 acea5t( li"it( de detec,ie n' e5te reali;abil( pentr' toate pe5ticidele1 dar treb'ie 5( con5tit'ie 'n obiectiv de reali;at. %8& Caracteri5ticile de per.or"an,( 5e aplic( individ'al pentr' 5'b5tan,ele 5peci.icate1 la 5#^ din valoarea para"etrilor din ane6a nr. . !.!. Pentr' concentra,ia ionilor de =idro*en "etoda de anali;( treb'ie 5( poat( "(5'ra o concentra,ie e*al( c' CMA1 c' o ac'rate,e /i o preci;ie de #1! 'nit(,i de pC. 3. Para"etrii pentr' care n' 5e 5peci.ic( nicio "etod( de anali;(7 $ Carbon or*anic total $ C'loare $ -'5t $ Miro5 $ T'rbiditate%& $$$$$$$$$$ %& Pentr' "onitori;area t'rbidit(,ii )n apa de 5'pra.a,( tratat(1 "etoda de anali;( treb'ie 5( "(5oare cel p',in concentra,ii e*ale c' valoarea para"etrilor ACMA&1 c' o ac'rate,e1 o preci;ie /i o li"it( de detec,ie de !5^. NOTb7 Reprod'ce" "ai ?o5 prevederi ale Ordonan,ei -'vern'l'i nr. +!# # pentr' "odi.icarea /i co"pletarea Le*ii nr. 058+!##! privind calitatea apei potabile care n' 5'nt )ncorporate )n .or"a rep'blicat( a Le*ii nr. 058+!##! /i care 5e aplic(1 )n contin'are1 ca di5po;i,ii proprii ale act'l'i "odi.icator7 DArt. II. $ Metodolo*ia de acordare a dero*(rilor prev(;'te la art. 4 din Le*ea nr. 058+!##!1 c' "odi.ic(rile /i co"plet(rile 'lterioare1 5e aprob( prin ordin al "ini5tr'l'i 5(n(t(,ii /i al "ini5tr'l'i "edi'l'i /i p(d'rilor%%&1 )n ter"en de 3# de ;ile de la data intr(rii )n vi*oare a pre;entei ordonan,e. $$$$$$$$$$$$$ %%& A 5e vedea Ordin'l "ini5tr'l'i 5(n(t(,ii /i al "ini5tr'l'i "edi'l'i /i p(d'rilor nr. !44+938+!# # privind aprobarea Metodolo*iei de acordare a dero*(rilor pentr' para"etrii c=i"ici1 )n con.or"itate c' prevederile art. 4 din Le*ea nr. 058+!##! privind calitatea apei potabile1 p'blicat )n Monitor'l O.icial al Ro"2niei1 Partea I1 nr. !4# din 0 "ai !# #.D Art. III. $ La data intr(rii )n vi*oare a pre;entei ordonan,e 5e abro*( cap. BI c:ero*aread din Nor"ele de 5'prave*=ere1 in5pec,ie 5anitar( /i "onitori;are a calit(,ii apei potabile1 aprobate prin Cot(r2rea -'vern'l'i nr. 470+!##01 p'blicat( )n Monitor'l O.icial al

Ro"2niei1 Partea I1 nr. 994 din !9 i'lie !##0. % Pre;enta ordonan,( tran5p'ne prevederile art. 4 c:ero*(rid1 art. 3 alin. A3& /i art. 5 c>it'a,ii e6cep,ionaled din :irectiva 48+83+CE a Con5ili'l'i din 3 noie"brie 448 privind calitatea apei de5tinate con5'"'l'i '"an1 p'blicat( )n e'rnal'l O.icial al Co"'nit(,ilor E'ropene nr. L 33# din 5 dece"brie 448.