Sunteți pe pagina 1din 34

TIJDOR ARGHEZI

iN/ArAft o
FD tt-RA CFRtS"

PaEztE. coL{JRiNfr!

F lEl

Bu.rroit,e'97J

^(s?, \^+-,$-

S-au legar zece citei Si se faci derbedei,

Doritori de-o via!i noui

Unul insi s-a retras Si din zece-au mai rSmas buni tovariqi numai noui

ilr

Hot[riIi, firi zibavi S-au Si dat la o ispravi.


Mai cuminte, cel

mai coPt

pitit sub colul mare $i din noui, Prin urmare' Au rimas, cdleii, oPt.
S-a

rl

Opt s-au strecurat tiPtil lntr-un automobil, Pe lofer, cum l-au zerit, Ei s-au {i cirebinit.'

ou
Numai unul, mai sfios,

Si cu din!ii ro!i de lapte, N-a pulut si sari jos 9l din opt ramas-au laPle

lati-i instala!i, in

fine,,

Cum nu se putea mai bine

O iau iar la slnitoasa.


Dar pe unu-l inlficase
Si-au rimas, din SaPte,

Cind veni proprietereasa


gase

Cu al laselea cilel

Ca o fiari care mulci A fost prins;i pus in culcA.

S-a'ntimplat ceva la fel,

E ulor si te convingi Cum se face ci, deodati,

DuPi fusla sfitiata, Au rimas, din iase, cinci

lnsi, piazi rea 9i-aici. Ci au dat de un arici. Cel mai blind li mai netot ln,tepat a fost in bot,

9i rinitul, ca la tearru, A ielit schilod din sceni


Si rlmaseri-n arene, Djn to!i cinci c:!eii,
parru

)t

Cind au dat li de cocog in cotelul cu cuibare, Altul a scipat din gheare

Scirminat fi cocoloi. $i din patru derbedei Au rimas acuma lrei.

Crezi cA s-au astimpirar, DupE tot ce s-a-ntimplarl

lati-i

cum au tibirit Pe furtunul de stropit

5i l-au tras ;i l-au ririt Pini ce a izbucnit


Si pe unul l-a chiorit.

$i din trer calei vioi Am rimas numai cu doi,

Dar ci{eii pe o punte incepurd si se-nfrunte. Unul din ce[ei, siracul,

A venit de-a

Facind, prosru, pe nebunul.


berbeleacul

9i-a rimas, la urmi, unul.

Singuratic, lrisl, mihnit, Tocmai bine-a nimerit.

Drigila;a de copili L-a primit la ea cu,mili.

PinS-n zi lele de azi. CAci, dintr-unul, hai, noroc! S-au ficut zece la loc

Zece mige-au fost poftire La un ceai, pe negindite.

Dar, de teami si n-o plo!5, Poate gi de alti frici, SrA la utA ea mai mice $i-au plecat de-acas: floui.

''$

Noui

mi[e-ascultS-aici

Un concert pentr! pisici

Una sforiie pe

nas

5i acuma doarme dusi. ti din toate ceata spusi Mige opt au mai rimas.

Opr pisici se duc la riu Unde-i apa peste briu Plini-n fund cu frig tl noapte

Un pisoi, cum a c;lcat, Ci s-a dus! sl s-a-necat 5i-au rimas cu roate, sapte

A un joc nemaijuat. Clrimizile, fiind groase,

$apte mile s-au jucat

Au lovit pe una-n cap,


Ca o muche de dulap, $i-au rimas, din tapre, tase

\1,

\U

-\

*l

ilf

$,

$ase miqe djn

gridini

S-au suit inrr-o malini, $i-n tirligi, ca in opjncj

Una ne-ncipind, frumos,

Au lisat-o-n drum, pe jos, Si din !ase mai sin! cinci

Cinci pisici s-au rindui! Sus, pe mal, la 'Pescuil.

Ci pe unul l-a furat Racul cel riscicirat Sj-au rimas parru din ro!j.

Hai, mat prrnde-1, dac; potil

CS
Vor si-l prindi intre de;te 5i qu mina, vrei, nu vrei.
Patru mi9e, dupe peite,

\#:y

-."

Una fuge cu un crap,

Si ti-l facl la progap, 9i-au rimas, dln patru, rrei

'*,',,4 *= :{ ,*.'"' *&**. :l ..


L_:+'

Trei pisici, pre.um

S-au dus la meoaierie Ca si vade un cotoi,

se Stie

lnsi pe cel mai drigu!

L-a luat qi l-a dus un strug 5i-au rrmas Pisicii doi.

DouA mite, chipurile, Au bd!ut nisipurile Toat; ziua. toat: luna

Dar o mi!e, mi s-a spus, A zburat si s-a tot dus Si-a rimas, din doud, una

O pisici de

prigoane S-a vezut ce e orfan, Singuratici li mice.

$i, bolnava, s-a culcat. Nu mai ltiu ce s-a-ntimplar ,Nu mai e nici o pisici.

S-ar putea să vă placă și