Sunteți pe pagina 1din 23

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare

Tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare

Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi consumul de materiale, sau prin marirea pasivului, ca de exemplu, inregistrarea obligatiei de plata pentru utilitati prestate de terti (apa, gaze, curent electric). Organizarea contabilitatii cheltuielilor are la baza conceptia dualistica specifica tarilor cu economie de piata dezvoltata si anume: contabilitate financiara, care cuprinde in obiectul sau evaluarea si inregistrarea cheltuielilor grupate in functie de natura activitatilor (de exploatare, financiara, exceptionala) si de natura resurselor utilizate (cheltuieli cu materii prime, materiale, de personal, servicii primite, amortizari). contabilitatea de gestiune, care cuprinde in obiectul sau contabilizarea cheltuielilor grupate dupa destinatia si functia lor pe feluri de produse, lucrari si servicii. La organizarea cntabilitatii financiare a cheltuielilor se tine seama de unele din principiile de organizare a contabilitatii, si anume: potrivit principiului independentei exercitiului, toate operatiile care determina cheltuieli sunt inregistrate in contabilitate in momentul producerii lor, fara a se tine seama de data platii lor. Reflectarea cheltuielilor in faza de angajare si consum face din contabilitatea financiara o contabilitate de angajamente principiul prudentei impune inregistrarea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele, indiferent de existenta unor rezultate financiare favorabile principiul noncompensarii interzice efectuarea de compensari intre cheltuieli si venituri, inregistrate la conturi de rezultate diferite. !heltuielile reflectate in contabilitatea financiara pot fi grupate in functie de momentul angajarii lor astfel: a) !heltuieli constatate in momentul platii lor, care se inregistreaza in corespondenta cu conturile de trezorerie. b) !heltuieli angajate cu plata ulterioara, motiv pentru care se inregistreaza in corespondenta cu conturile de terti. c) !heltuieli contabile calculate pentru a estima deprecierile definitive sau latente, fara a angaja o plata, reprezentate de amortizari si provizioane. CHELTUIELILE DE EXPLOATARE cuprind: - cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate, costul de achizitie al materialelor nestocate , trecute direct asupra cheltuielilor, costul de achizitie al energiei si apei consumate, costul de achizitie al animalelor si pasarilor si costul marfurilor vandute - cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti: intretinere si reparatii, redevente, locatii de gestiune si chirii, studii si cercetari, inclusiv sumele platite pentru contractele de cercetare, cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori,
"

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare comisioane , onorarii, cheltuieli de protocol, reclama, publicitate, transportul de bunuri si persoane, deplasari, detasari si transferari, posta si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele) cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala ca: impozitul pe cladiri, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport si altele) cheltuieli cu personalul ca: salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj, cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimoniala alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi pierderile din creante si alte cheltuieli de exploatare.

60 !heltuieli cu materii prime, materiale si marfuri 61 !heltuieli cu lucrari si servicii executate de terti 62 !heltuieli cu alte servicii executate de terti 63 !heltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate 64 !heltuieli cu personalul 65 #lte cheltuieli de exploatare Cap. I Contabilitatea cheltuielior cu materiile prime materiale !i mar"uri $in categoria cheltuielilor cu materiile prime, materiale si marfuri fac parte mai multe elemente de cheltuieli materiale, primare care privesc activitatea de exploatare a unitatii. %le se cuprind la conturile din grupa 60 Cheltuieli cu materii prime materiale !i mar"uri. 1.1 C eltuieli cu !aterii "ri!e &e considera materii prime acele sortimente destinate consumului productiv care constituie substanta produselor finite. !heltuieli cu materii prime sunt formate din: - pretul de inregistrare al materiilor prime date in consum - pretul de inregistrare al materiilor prime constatate lipsa la inventariere - diferentele de pret aferente materiilor prime date in consum sau constatate lipsa la inventariere. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor cu materii prime se realizeaza cu ajutorul contului 601 Cheltuieli cu materii prime care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu materiile prime date in consum sau constatate lipsa la inventariere se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '(" )!heltuieli cu materii prime* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(" + ,(" suma +- .aloarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum '(" + ,(" suma +- .aloarea la pret de inregistrare a materiilor prime constatate lipsa la inventariere
/

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare '(" + ,(0 suma "/" + '(" suma +- $iferentele de pret aferente materiilor prime date in consum sau constatate lipsa la inventariere +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

1.# C eltuieli cu !ateriale consu!abile &e considera materiale consumabile acele materiale care se folosesc in procesul de productie alaturi de materiile prime si care, de regula, nu se regasesc in substanta produsului finit. &unt formate din aceleasi componente mentionate la cheltuieli cu materii prime. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor cu materiale consumabile se realizeaza cu ajutorul contului 602 Cheltuieli cu materiale con!umabile 2nitatile mari folosesc conturile de grad 33 formate din detalierea contului '(/ )!heltuieli cu materiale consumabile*, si anume: '(/" )!heltuieli cu materiale auxiliare* '(// )!heltuieli cu combustibilii* '(/, )!heltuieli privind materialele pentru ambalat* '(/4 )!heltuieli privind piesele de schimb* '(/5 )!heltuieli privind semintele si materialele de plantat* '(/' )!heltuieli privind furajele* '(/0 )!heltuieli privind alte materiale consumabile* !onturile '(/"6'(/0 pot fi caracterizate astfel: dupa continutul economic sunt conturi de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila sunt asimilate conturilor de activ se debiteaza cu materialele consumabile date in consum sau constatate lipsa la inventariere se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei.

Operatiile pivitoare la conturile '(/"6'(/0 pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(/"6'(/0 + ,(/"6,(/0 suma +- .aloarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile date in consum '(/"6'(/0 + ,(/"6,(/0 suma +- .aloarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate lipsa la inventariere '(/"6'(/0 + ,(0 suma +- $iferentele de pret aferente materialelor consumabile date in consum sau constatate lipsa la inventariere "/" + '(/"6'(/0 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. 1.$ C eltuieli "ri%ind obiectele de in%entor

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare Obiectele de inventar (de mica valoare sau scurta durata) fac parte din categoria stocurilor cumparate, fiind evaluate la cost de achizitie. Obiectele de inventar se dau in consum pe baza de bon de consum. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor privind obiectele de inventar se realizeaza cu ajutorul contului 603 Cheltuieli privind obiectele de inventar care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea pretului de achizitie a obiectului de inventar se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '(, )!heltuieli privind obiectele de inventar* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(, + ,(, suma +- $area in consum a obiectelor de inventar "/" + '(, suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. 1.& C eltuieli "ri%ind !aterialele nestocate 7aterialele nestocate sunt acele materiale consumabile, nestocate de unitatea economica, care nu trec printr6un cont de gestiune (de stocuri) si care se inregistreaza pe masura aprovizionarii lor asupra cheltuielilor de exploatare (de exemplu imprimatele). !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor privind materialele nestocate se realizeaza cu ajutorul contului 604 Cheltuieli privind materialele ne!tocate care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu materialele nestocabile aprovizionate de la furnizori se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '(4 )!heltuieli privind materialele nestocate* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(4 + 4(" suma +- .aloarea materialelor nestocate aprovizionate, cu facturi de la furnizori '(4 + 4(0 suma +- .aloarea materialelor nestocate aprovizionate, fara facturi de la furnizori '(4 + 48" suma +- .aloarea materialelor nestocate aprovizionate, cu facturi, de la furnizori, in cazul cand acestea au fost considerate anterior cheltuieli anticipate "/" + '(4 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. 1.' C eltuieli "ri%ind energia si a"a !onsumurile de energie si apa, indiferent de destinatia lor, pe masura livrarii acestora de catre furnizori se inregistreaza ca o cheltuiala de exploatare.

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor privind energia si apa se realizeaza cu ajutorul contului 605 Cheltuieli privind ener#ia !i apa care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea consumului de energie si apa se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '(5 )!heltuieli privind energia si apa* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(5 + 4(" suma +- .aloarea consumurilor de energie si apa facturate de furnizori '(5 + 4(0 suma +- .aloarea consumurilor de energie si apa pentru care nu s6a primit factura furnizorilor '(5 + 48" suma +- .aloarea consumurilor de energie si apa facturate de furnizori, inregistrate anterior la cheltuieli anticipate, ce apartin perioadei curente "/" + '(5 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. 1.( C eltuieli cu ani!ale si "asari &unt considerate cheltuieli cu animalele si pasari valoarea animalelor si pasarilor achizitionate din afara unitatii, vandute sau constatate lipsa la inventariere. #nimalele si pasarile vandute, care provin din productia proprie, nu se trec asupra cheltuielilor, ele diminuand veniturile din productia stocata. $e asemenea, animalele si pasarile care se vand ca marfuri, rezultate, de regula, dupa sacrificare, se trec mai intai asupra contului de marfuri si apoi se vand ca atare. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor cu animalele si pasarile se realizeaza cu ajutorul contului 606 Cheltuieli animalele !i pa!arile care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea animalelor si pasarilor vandute sau constatate lipsa la inventariere se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '(' )!heltuieli cu animale si pasari* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(' + ,'" suma +- .aloarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor, provenite din afara unitatii, vandute '(' + ,'" suma +- .aloarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor, provenite din afara unitatii, constatate lipsa la inventariere '(' + ,'0 suma +- $iferentele de pret aferente animalelor si pasarilor provenite din afara unitatii, vandute sau constatate lipsa la inventariere "/" + '(' suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul
5

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare perioadei asupra contului de profit si pierdere.

1.) C eltuieli "ri%ind !arfurile #semenea cheltuieli apar numai la unitatile care vand marfuri cu ridicata sau cu amanuntul. &unt formate din pretul de cumparare al marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventariere. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor privind marfurile se realizeaza cu ajutorul contului 60$ Cheltuieli privind mar"urile care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventariere se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '(8 )!heltuieli privind marfurile* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(8 + ,8" suma +- .aloarea la cost de achizitie a marfurilor vandute '(8 + ,8" suma +- .aloarea la cost de achizitie a marfurilor constatate lipsa la inventariere "/" + '(8 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. 1.* C eltuieli "ri%ind a!bala+ele 9ac parte din cheltuieli privind ambalajele: - ambalaje care circula in sistemul de vanzare6cumparare ce se vand ori apar ca lipsuri la inventariere - ambalaje care circula in sistem de restituire ce nu se pot restitui furnizorilor. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor privind ambalajele se realizeaza cu ajutorul contului 60% Cheltuieli privind ambala&ele care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu ambalajele care circula in sistem de vanzare6cumparare, ce se vand ori se constatate lipsa la inventariere precum si cu ambalajele care circula in sistem de restituire ce nu sunt restituite furnizorilor se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '(0 )!heltuieli privind ambalajele* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '(0 + ,0" suma +- .aloarea la pret de inregistrare a ambalajelor care

'

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare circula in sistem de vanzare6cumparare, vandute sau constatate lipsa la inventariere +- $iferentele de pret aferente ambalajelor care circula in sistem de vanzare6cumparare, vandute sau constatate lipsa la inventariere +- .aloarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

'(0 + ,00 suma '(0 + 4(: suma "/" + '(0 suma

Cap. II Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile !i !erviciile executate de terti 3n structura serviciilor generale prestate de terti se cuprind acele lucrari si servicii care sunt nemijlocit ocazionate de desfasurarea activitatii de ansamblu a unui agent economic cum sunt: intretineri si reparatii, redevente, locatii de gestiune, chirii, prime de asigurare, studii si cercetari. #semenea cheltuieli sunt reflectate in conturi sintetice de gradul 3 ce fac parte din grupa 61 Cheltuieli cu lucrarile !i !erviciile executate de terti. #.1 C eltuieli de intretinere si re"aratii 3ntretinerile si reparatiile efectuate de terti fac obiectul unei categorii aparte de cheltuieli a carei contabilitate sintetica se realizeaza cu ajutorul contului: 611 Cheltuieli de intretinere !i reparatii care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '"" )!heltuieli de intretinere si reparatii* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '"" + 4(" suma +- .aloarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti, facturate '"" + 4(0 suma +- .aloarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti, nefacturate '"" + 48" suma +- .aloarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti, facturate, considerate anterior cheltuieli anticipate si trecute asupra cheltuielilor perioadei "/" + '"" suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. #.# C eltuieli cu rede%entele, locatiile de gestiune si c iriile 'edeventele reprezinta obligatii de plata datorate de o unitate economica care a preluat in concesiune imobilizari pentru a le exploata in scopuri productive.

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare (ocatiile de #e!tiune reprezinta o modalitate de preluare pentru exploatare de spatii productive pe o perioada limitata de timp, pe baza de contracte de locatie. 2nitatea care a preluat spatii productive in locatii de gestiune, numita locatar, datoreaza unitatii care a predat activele respective sub aceasta forma, taxe lunare care se vor considera cheltuieli de exploatare. Chiriile reprezinta obligatii de plata datorate de o unitate economica pentru folosirea unor imobilizari ce sunt proprietatea altora si care sunt inchiriate pe timp determinat pentru a putea fi exploatate in diferite scopuri. !ontabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 612 Cheltuieli redeventele locatiile de #e!tiune !i chiriile care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '"/ )!heltuieli redeventele, locatiile de gestiune si chiriile* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '"/ + 4(" suma +- !heltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate, facturate '"/ + 4(0 suma +- !heltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate, pentru care nu s6au intocmit facturi '"/ + 48" suma +- !heltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate, facturate, inregistrate anterior ca si cheltuieli inregistrate in avans '"/ + 5"/" suma +- !heltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate, achitate prin banca '"/ + 5,"" suma +- !heltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate, achitate prin casierie "/" + '"/ suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. #.$ C eltuieli cu "ri!ele de asigurare ;rimele de asigurare se datoreaza diferitelor societati de asigurare pentru asigurarea unor bunuri ale unitatii economice pe baza de contracte de asigurare. !ontabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 613 Cheltuieli cu primele de a!i#urare care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate confom contractelor de asigurare se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '", )!heltuieli cu primele de asigurare* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:
0

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare '", + 4(" suma '", + 4(0 suma '", + 48" suma '", + 5"/" suma '", + 5,"" suma "/" + '", suma +- .aloarea primelor de asigurare, datorate, facturate +- .aloarea primelor de asigurare, datorate, pentru care nu s6au intocmit facturi +- .aloarea primelor de asigurare, datorate, facturate, considerate anterior cheltuieli anticipate +- .aloarea primelor de asigurare, datorate,achitate prin banca +- .aloarea primelor de asigurare, datorate, achitate in numerar +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

#.& C eltuieli cu studiile si cercetarile &e considera cheltuieli cu studiile si cercetarile acele actiuni care se fac pentru interesul general al productiei si mar<etingului productiei fabricate si comercializate, de catre terti. $e mentionat ca acele cheltuieli ce se refera la cercetari aplicative se considera necorporale si se inregistreza in contabilitate ca atare. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor cu studiile si cercetarile se realizeaza cu ajutorul contului 614 Cheltuieli cu !tudiile !i cercetarile care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea studiilor si cercetarilor de interes general executate de terti se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '"4 )!heltuieli cu studiile si cercetarile* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '"4 + 4(" suma +- .aloarea studiilor si cercetarilor executate de terti, facturate '"4 + 4(0 suma +- .aloarea studiilor si cercetarilor executate de terti, pentru care nu s6au intocmit facturi '"4 + 48" suma +- .aloarea studiilor si cercetarilor executate de terti, facturate, considerate anterior cheltuieli anticipate "/" + '"4 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate, la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. Cap. III Contabilitatea cheltuielilor cu alte !ervicii executate de terti 3n structura altor servicii prestate de terti se cuprind acele lucrari si servicii care sunt indirect legate de desfasurarea activitatii de ansamblu a unui agent economic. !heltuielile generate de asemenea lucrari si servicii sunt reflectate in conturile din grupa 62 Cheltuieli cu alte !ervicii executate de terti. $.1 C eltuieli cu colaboratorii !heltuielile cu colaboratorii sunt reprezentate de sumele datorate

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare colaboratorilor externi pentru prestarile efectuate unitatii economice. $in remuneratiile datorate se retine impozitul cuvenit calculat ca impozit pe salarii, care se inregistreaza ca o retinere din sumele brute calculate. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor cu colaboratorii externi se realizeaza cu ajutorul contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '/" )!heltuieli cu colaboratorii* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '/" + 4(" suma +- &umele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate '/" + 48" suma +- &umele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate, sume trecute anterior in categoria cheltuielilor anticipate "/" + '/" suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate, la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. $.# C eltuieli "ri%ind co!isioanele si onorariile 3n categoria cheltuielilor cu comisioanele si onorariile se cuprind: comisioane datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate, comisioane datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de plasament, comisioane de intermediere, onorarii de conciliere, onorarii de contencios, expertize de specilalitate si alte cheltuieli similare. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor privind comisioanele si onorariile se realizeaza cu ajutorul contului 622 Cheltuieli privind comi!ioanele !i onorariile care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu sumele datorate privind comisioanele si onorariile se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '// )!heltuieli privind comisioanele si onorariile* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '// + 4(" suma +- &umele datorate privind comisioanele si onorariile, facturate '// + 4(0 suma +- &umele datorate privind comisioanele si onorariile, pentru care nu s6au intocmit facturi '// + 48" suma +- &umele datorate privind comisioanele si onorariile, facturate, trecute anterior in categoria cheltuielilor anticipate "/" + '// suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate, la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

"(

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare $.$ C eltuieli de "rotocol, recla!a si "ublicitate !heltuieli de protocol, reclama si publicitate se considera deductibile sub aspect fiscal intr6un anumit procent din profitul brut al agentilor economici, prevazut anual in Legea de aprobare a bugetului. ;este acest procent cheltuielile in cauza sunt considerate nedeductibile sub aspect fiscal, deci supuse impozitului pe profit. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate se realizeaza cu ajutorul contului 623 Cheltuieli de protocol reclama !i publicitate care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu cheltuielile datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '/, )!heltuieli de protocol, reclama si publicitate* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '/, + 4(" suma +- .aloarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate, facturate '/, + 4(0 suma +- .aloarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate, pentru care nu s6au intocmit inca facturi '/, + 5"/" suma +- .aloarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate,achitate direct prin banca '/, + 5,"" suma +- .aloarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate, achitate prin caserie "/" + '/, suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. $.& C eltuieli cu trans"ortul de bunuri si de "ersonal 3n categoria cheltuielilor cu transportul de bunuri si personal se cuprind acele prestatii efectuate de terti pentru transportul produselor fabricate, transportul marfurilor vandute, transportul altor bunuri si transporturi colective de persoane la si de la locul de munca. =u se cuprind in aceasta categorie cheltuieli privind cumpararea de materii prime si materiale, care fac parte din costul lor de achizitie si se inregistreaza la conturile corespunzatoare de stocuri. 3n cazul in care cheltuielile cu transportul marfurilor aprovizionate se cuprind aici, trebuie ca la sfarsitul lunii in cauza aferente stocului de marfuri sa fie trecute temporar asupra marfurilor in stoc, pentru a nu denatura rezultatul financiar al perioadei. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor cu transportul de bunuri si de personal se realizeaza cu ajutorul contului 624 Cheltuieli cu tran!portul de bunuri !i de per!onal care:

""

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu cheltuielile aferente transportului de bunuri precum si pentru transportul colectiv de personal se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei.

Operatiile pivitoare la contul '/4 )!heltuieli cu primele de asigurare* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '/4 + 4(" suma +- .aloarea transporturilor de bunuri si de personal, facturate de catre terti '/4 + 4(0 suma +- .aloarea transporturilor de bunuri si de personal, pentru care nu s6au intocmit facturi '/4 + 48" suma +- .aloarea transporturilor de bunuri si de personal, facturate de catre terti, trecute anterior asupra cheltuielilor anticipate '/4 + 5"/" suma +- .aloarea transporturilor de bunuri si de personal, achitate direct prin banca '/4 + 5,"" suma +- .aloarea transporturilor de bunuri si de personal, achitate prin caserie '/4 + 54/ suma +- .aloarea transporturilor de bunuri si de personal, achitate din avansuri de trezorerie "/" + '/4 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. $.' C eltuieli cu de"lasari, detasari si transferari 9ac parte din aceasta categorie urmatoarele cheltuieli: - deplasari in interes de serviciu: diurna, cazare, transport - detasari pe perioade limitate de timp in interes de serviciu pentru care se platesc diurne, cazare, transport - drepturile cuvenite angajatilor si familiilor acestora transferati sau mutati impreuna cu unitatea in alta localitate. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor cu deplasari, detasari si transferari se realizeaza cu ajutorul contului 625 Cheltuieli cu depla!ari deta!ari !i tran!"erari care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu sumele datorate sau achitate, reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '/5 )!heltuieli cu deplasari, detasari si transferari* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '/5 + 4(" suma +- &umele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate '/5 + 4(0 suma +- &umele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari,

"/

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare detasari si transferari (inclusiv transportul) pentru care nu s6au intocmit facturi +- &umele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate, care au fost trecute anterior asupra cheltuielilor anticipate +- &umele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) achitate direct prin banca +- &umele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate achitate prin caserie +- &umele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) decontate din avansuri de trezorerie +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

'/5 + 48" suma

'/5 + 5"/" suma '/5 + 5,"", suma 5,"4 '/5 + 54/ suma

"/" + '/5 suma

$.( C eltiueli "ostale si ta-e de teleco!unicatii &unt considerate cheltuieli postale si de telecomunicatii acele cheltuieli de posta, telegraf, interfon, radio, televizor etc care se fac in interesul general al unitatii. !ontabilitatea sintetica a cheltuielilor postale si de telecomunicatii se realizeaza cu ajutorul contului 626 Cheltuieli po!tale !i de telecomunicatii care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '/' )!heltuieli postale si taxe de telcomunicatii* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '/' + 4(" suma +- .aloarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate, facturate '/' + 4(0 suma +- .aloarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate pentru care nu s6au intocmit inca facturi '/' + 48" suma +- .aloarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate, facturate, considerate anterior cheltuielilor anticipate '/' + 5"/" suma +- .aloarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate, achitate direct prin banca '/' + 5,"" suma +- .aloarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate, achitate prin caserie '/' + 54/ suma +- .aloarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate, achitate din avansuri de

",

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare trezorerie +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

"/" + '/' suma

$.) C eltuieli cu ser%iciile bancare si assi!ilate &e considera servicii bancare acele servicii prestate de banci care nu au un caracter de cheltuieli financiare si care se concretizeaza in : - comisioane bancare pentru efectuarea operatiilor de decontare din conturile bancare - cheltuieli pentru procurarea de titluri prin intermediul bancilor - comisioane si cheltuieli pentru emisiuni de imprumuturi - cheltuieli pe efecte de comert - alte cheltuieli si comisioane pentru prestari de servicii. #ceste cheltuieli fac obiectul contului: 62$ Cheltuieli cu !erviciile bancare !i a!imilate care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '/8 )!heltuieli cu serviciile bancare si asimilate* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '/8 + 48" suma +- .aloarea serviciilor bancare si assimilate platite, trecute anterior asupra cheltuielilor anticipate '/8 + 5"/", suma +- .aloarea serviciilor bancare si asimilate, decontate 5"/4 direct prin banca '/8 + 5,"", suma +- .aloarea serviciilor bancare si asimilate, 5,"4 achitate prin casieria unitatii "/" + '/8 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. $.* Alte c eltuieli cu ser%iciile e-ecutate de terti #cele servicii de terti care sunt indirect legate de desfasurarea activitatii unitatii ce nu pot fi delimitate pe conturile '/"6'/8, se considera alte cheltuieli cu serviciile executate de terti si se inregistreaza in contul: 62% )lte cheltuieli cu !erviciile executate de terti care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '/0 )#lte cheltuieli cu serviciile executate de terti* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '/0 + 4(" suma +- &umele datorate pentru alte servicii executate si

"4

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare facturate de terti +- &umele datorate pentru alte servicii executate, dar nefacturate inca de terti '/0 + 48" suma +- &umele datorate pentru alte servicii executate si facturate de terti, considerate anterior cheltuieli anticipate '/0 + 5"/", suma +- &umele datorate pentru alte servicii executate, 5"/4 achitate direct din conturile bancare '/0 + 5,"", suma +- &umele datorate pentru alte servicii executate, 5,"4 achitate prin casieria unitatii "/" + '/0 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. '/0 + 4(0 suma

Cap. I* Contabilitatea cheltuielilor cu impo+itele taxele !i var!amintele a!!imilate !ontabilitatea acestor cheltuieli este structurata pe feluri de impozite, taxe si varsaminte asimilate si se realizeaza cu ajutorul conturilor ce fac obiectul grupei de conturi 63 Cheltuieli cu impo+itele taxele !i var!amintele a!imilate. &.1 C eltuielile cu i!"o.itul "e salarii 3n legislatia financiara a Romaniei impozitul pe salarii achitat de agentii economici poate fi grupat astfel: - 3mpozit pe salariile cuvenite personalului si colaboratorilor externi care se retine si se deconteaza cu bugetul statului din drepturile brute cuvenite acestora. $eoarece drepturile brute pentru salarii se inregistreaza ca atare in conturi de cheltuieli distinct, retinerile de impozit pe salarii nu se mai inregistreaza ca si cheltuieli. - 3mpozitul suplimentar datorat statului ce nu se retine din drepturile salariale, ci se suporta de unitatea economica ca o cheltuiala. 3n prezent un asemenea impozit nu se mai practica la nivelul agentilor economici, deci contul '," )!heltuieli cu impozitul pe salarii* prevazut in planul de conturi a ramas fara obiect. &.# C eltuieli cu alte i!"o.ite, ta-e si %arsa!inte assi!ilate &unt considerate cheltuieli urmatoarele impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice: a) ;rorata din taxa pe valoare adaugata deductibila devenita nedeductibila. &e refera la suportarea pe cheltuieli a 1.# deductibila aferenta produselor, lucrarilor si serviciilor scutite de impozitare. &e calculeaza ca diferenta intre 1.# deductibila inregistrata in contabilitate pentru cumpararile de marfuri, bunuri si servicii si 1.# ce se deduce efectiv, tinand seama de operatiile scutite de 1.#. O asemenea diferenta se suporta de unitate ca o cheltuiala b) 1axa pe valoare adaugata colectata, aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele

"5

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatiilor sub forma avantajelor in natura c) 3mpozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului ca: diferente de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat etc d) $atorii si varsaminte de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice cum ar fi: contributia la constituirea fondului special pentru cercetare6dezvoltare, fondul special pentru ajutorarea persoanelor handicapate, fondul de asigurari sociale a taranimii etc. !ontabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 635 Cheltuieli cu alte impo+ite taxe !i var!aminte a!imilate care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul ',5 )!heltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate * pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: ',5 + 44/' suma +- ;rorata din 1.# deductibila, devenita nedeductibila ',5 + 44/8 suma +- 1.# colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura ',5 + 44' suma +- $econtari cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate ',5 + 448 suma +- $atoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice "/" + ',5 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. Cap. * Contabilitatea cheltuielilor cu per!onalul ;entru munca prestata de catre personalul angajat, unitatile economice datoreaza acestuia salarii. %le se negociaza si se prevad in contractele de munca incheiate cu salariatii. ;e langa salariile cuvenite se mai platesc salariatilor prime sau sporuri de diferite feluri. 1oate datoriile catre personal se stabilesc lunar si reprezinta pentru unitatile economice cheltuieli de personal ale exercitiului financiar in curs. ;e langa salarii, unitatile economice calculeaza si datoreaza statului si altor organisme sociale diferite impozite si taxe, care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor. !heltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64 Cheltuieli cu per!onalul. 3n cadrul acesteia functioneaza conturi cu ajutorul carora se inregistreaza salarii personalului sau cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala. '.1 C eltuieli cu re!uneratiile "ersonalului

"'

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare

!heltuielile cu remuneratiile personalului sunt formate din salarii si alte drepturi cuvenite personalului pentru munca prestata. %le se inregistreaza in contabilitate lunar, pe baza statelor de plata, la nivelul drepturilor salariala brute, cu ajutorul contului: 641 Cheltuieli cu remuneratiile per!onalului care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu remuneratiile si alte drepturi cuvenite personalului se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '4" )!heltuieli cu remuneratiile personalului* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '4" + 4/" suma +- .aloarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului '4" + 4/0" suma +- $repturi de personal pentru care nu s6au intocmit statele de plata, aferente exercitiului incheiat "/" + '4" suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. '.# C eltuieli "ri%ind asigurarile si "rotectia sociala !heltuielie privind asigurarile si protectia sociala fac parte din cheltuieli patronale, pe care unitatile economice le calculeaza si le datoreaza statului sau altor organisme sociale. %le fac obiectul contului: 645 )Cheltuieli privind a!i#urarile !i protectia !ociala care se desfasoara pe urmatoarele conturi de gradul 33: 6451 )!heltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale* 6452 )!heltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj* 6453 ) !heltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate* 645% )#lte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala* !onturile '45", '45/, '45, si '450 pot fi caracterizate astfel: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu cheltuielile privind asigurarile si protectia sociale datorate se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la conturile '45", '45/, '45, si '450 pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '45"(6/,6,,60) + 4/, suma +- &umele acordate personaluluim, potrivit legii, pentru protectia sociala, altele decat cele suportate din !#&('450) '45"(6/,6,,60) + 4,"" suma +- !ontributia unitatii la asigurarile sociale, calculata in procente la salariile brute acordate personalului incadrat cu contracte de munca ('45") '45"(6/,6,,60) + 4,", suma +- !ontributia unitatii la asigurarile sociale
"8

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare de sanatate ('45,) '45"(6/,6,,60) + 4,8" suma +- !ontributia de ,> a unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj ('45/) "/" + '45"(6/,6,,60) suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. Cap. *I Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare 3n randul altor cheltuieli de exploatare sunt cuprinse pierderile din creante suportate de unitate si alte cheltuieli de exploatare. %le se colecteza la grupa de conturi 65 )lte cheltuieli de exploatare. (.1 C eltuieli "ri%ind "ierderile din creante #ceste creante concretizate in clienti proveniti din operatii comerciale care devin incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu fac obiectul contului: 654 ,ierderi din creante !i debitori diver!i care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu pierderile din creante suportate de unitatea economica se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul '54 );ierderi din creante* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '54 + 4"' suma +- &umele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu "/" + '54 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. (.# Alte c eltuieli de e-"loatare #ctivitatea de exploatare presupune si alte cheltuieli de exploatare ce nu pot fi individualizate pe conturile de cheltuieli de exploatare amintite, dupa cum urmeaza: - diferente din lichidarea unor creante - diferente din lichidarea unor datorii - valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, considerate cheltuieli anticipate in exercitiul financiar precedent, repartizate asupra cheltuielilor curente in perioadele urmatoare conform scadentarului - alte cheltuieli de exploatare. !ontabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 65% )lte cheltuieli de exploatare care: dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ se debiteaza cu alte cheltuieli de exploatare efectuate

"0

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului nu prezinta sold la finele perioadei.

Operatiile pivitoare la contul '50 )#lte cheltuieli de exploatare* pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: '50 + 4""64"0, 4/5, 4/0/, 4,"", 4,0/, 44", 44/4, 445, 440/, 45"", 45"0, 45', 450, 4'", 4(: suma +- $iferente din lichidarea creantelor '50 + "'8, 4("64(0, 4(:, 4/"64/0", 4,"64,0", 44"6440", 45"6450, 4'/ suma +- $iferente din lichidarea datoriilor '50 + 48" suma +- .aloarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii repartizate in perioadele urmatoare conform scadentarului "/" + '50 suma +- 1ransferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

-./.0')1I2 C./T)3I() ") &! $%L1# &RL are pe stoc la data de ".(4."/ materii prime in valoare de ,/(( lei si materiale consumabile in valoare de "5(( lei. 3n data de 5.(4."/ se dau in consum materii prime in valoare de ,((( lei si materiale consumabile de "5(( lei. "." inregistrarea bonului de consum: '(" )!heltuieli cu materiile prime* ,(" )7aterii prime* '(" + ,(" ,((( '(/ )!heltuieli cu materialele consumabile ,(/ )7ateriale consumabile* '(/ + ,(/ "5(( /) &! ?%1# &RL are pe stoc la data de "5.(,."/ obiecte de inventar in valoare de '((( lei. La data de /(.(,."/ se dau in folosinta obiecte de inventar in valoare de 4((( lei. 3n data de //.(,."/ se achizitioneaza facturiere si chitantiere cu regim special, in valoare de 0(( lei @ 1.# /4>. /." darea in folosinta a obiectelor de inventar: '(, )!heltuieli privind natura obiectelor de inventar* ,(, )Obiecte de inventar* '(, + ,(, 4((( /./ receptia documentelor cu regim special: '(" )!heltuieli cu materiale consumabile* 44/' )1.# deductibila* 4(" )9urnizori* > + 4(" ::/ '(/ 0((
":

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare 44/' ":/ ,) &e descarca gestiunea pentru marfurile vandute prin magazinul propriu in valoare de /(45(( lei, adaos /5>, 1.# /4>. ,." descarcarea gestiunii: '(8 )!heltuieli privind marfurile* ,80 )$iferente de pret la marfuri* 44/0 )1.# neexigibila* ,8" )7arfuri* > + ,8" /(4.5(( '(8 ",".:,5,/ ,80 ,/.:0,,0 44/0 ,:.50" 4) #jung la scadenta cheltuielile facute in avans de 5((( lei si o factura primita pentru reparatia unui autocamion, in valoare de "(((( lei @ 1.# /4>. 4." inregistrarea cheltuielilor efectuate in avans: '50 )#lte cheltuieli de exploatare* 48" )!hetluieli inregistrate in avans* '50 + 48" 5((( 4./ inregistrarea facturii de reparatii: '50 )#lte cheltuieli de exploatare* 44/' )1.# deductibila* 4(" )9urnizori* > + 4(" "/4(( '50 "(((( 44/' /4(( 5) &e plateste prin banca un avans la furnizori de 4(((( lei, iar banca percepe un comision de /(( lei. 5." inregistrarea platilor 4(" )9urnizori* '50 )#lte cheltuieli de exploatare* 5"/" )!onturi curente la banci* > + 5"/" 4(/(( 4(" 4(((( '50 /(( ') &e plateste polita de asigurari pentru imobilizarile corporale din patrimoniu, in valoare de 45(( lei, in numerar. '50 )#lte cheltuieli de exploatare* 5," )!asa* '50 + 5,"" 45(( 8) &e achita din casieria unitatii, impozitul pe cladiri si terenuri in valoare de ,,4( lei si se inregistreaza pe cheltuieli. 8." plata impozitului: 44' )#lte impozite, taxe si varsaminte asimilate* 5," )!asa* 44' + 5," ,,4( 8./ inregistrarea in cheltuiala firmei: ',5 )!heltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 44' )#lte impozite, taxe si varsaminte asimilate* ',5 + ,45 ,,4(

/(

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare 0) &! RO &RL are in stoc produse finite in valoare de 45((( lei. &e consuma pentru o actiune de protocol produse in valoare de ,8(( lei si se inregistreaza operatiunea. 0." descarcarea gestiunii de produse finite: '50 )#lte cheltuieli de exploatare* ,45 );roduse finite* '50 + ,45 ,8(( :) &e achita o amenda, conform procesului verbal intocmit, in valoare de "(((( lei, direct la trezorerie. :." plata amenzii in numerar: 44' )#lte impozite, taxe si varsaminte asimilate* 5," )!asa* 44' + 5," "(((( :./ inregistrarea amenzii pe cheltuiala firmei: '50 )#lte cheltuieli de exploatare* 44' )#lte impozite, taxe si varsaminte asimilate* '50 + 44' "(((( "() &e inregistreaza pierderi din calamitati la materii prime in valoare de /((( lei. "(." inregistrarea pierderii de materii prime: '50 )#lte cheltuieli de exploatare* ,(" )7aterii prime* '50 + ,(" /((( "") 1itlurile de participare inregistrate in contabilitate la valoare de "/8(( se vand, si ca urmare se scot din evidenta. ""." scoaterea din evidenta a titlurilor de participare: '50 )#lte cheltuieli de exploatare* /'5 )#lte titluri imobilizate* '50 + /'5 "/8(( "/) &e inchid conturile de cheltuieli la sfarsitul lunii, prin debitarea contului "/" );rofit si pierdere*. "/" );rofit si pierdere* '(/ )!heltuieli cu materialele consumabile* '(8 )!heltuieli privind marfurile* ',5 )!heltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate* '50 )#lte cheltuieli de exploatare* "/" + > /(,0(5./ '(/ /,(( '(, 4((( '(8 ",":,5,/ ',5 ,,4(( '50 ,/"8(

/"

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare

C4,'I/56 C),.I Contabilitatea chetuielilor cu materiile prime materiale !i mar"uri 1.1 Cheltuieli cu materii prime 1.2 Cheltuieli cu materiale con!umabile 1.3 Cheltuieli privind obiectele de inventar 1.4 Cheltuieili privind materialele ne!tocate 1.5 Cheltuieili privind ener#ia !i apa 1.6 Cheltuieili cu animalele !i pa!arile 1.$ Cheltuieili privind mar"urile 1.% Cheltuieili privind ambala&ele C),.II Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile !i !erviciile executate de terti 2.1 Cheltuieli de intretinere !i reparatii 2.2 Cheltuieili cu redeventele locatiile de #e!tiune !i chiriile 2.3 Cheltuieili cu primele de a!i#urare 2.4 Cheltuieili cu !tudiile !i cercetarile C),.III Contabilitatea cheltuieililor cu alte !ervicii executate de terti 3.1 Cheltuieili cu colaboratorii 3.2 Cheltuieili privind comi!ioanele !i onorariile 3.3 Cheltuieili de protocol reclama !i publicitate 3.4 Cheltuieili cu tran!portul de bunuri !i de per!onal 3.5 Cheltuieili cu depla!ari deta!ari !i tran!"erari 3.6 Cheltuieili po!tale !i taxele de telecomunicatii 3.$ Cheltuieili cu !erviciile bancare !i a!imilate 3.% )lte cheltuieli cu !erviciile executate de terti C),.I* Contabilitatea cheltuieililor cu impo+itele taxele !i var!amintele a!imilate 4.1 Cheltuieili cu impo+itul pe !alarii 4.2 Cheltuieili cu alte impo+ite taxe !i var!aminte a!imilate C),.* Contabilitatea cheltuielilor cu per!onalul 5.1 Cheltuieili cu remuneratiile per!onalului 5.2 Cheltuieili privind a!i#urarile !i protectia !ociala C),.*I Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare 6.1 Cheltuieili privind pierderile din creante

//

Cadrul legislative si studio de caz privind: tratamente contabile privind cheltuielile din exploatare 6.2 )lte cheltuieli de exploatare

3I3(I.0')1I26 O79; ,(55 A/((: ;entru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in 7onitorul official nr. 8'' din "( noiembrie /((: Bhid privind aplicarea O79; ,(55A/((: !odul fiscal =orme de aplicare a codului fiscal

/,