Sunteți pe pagina 1din 0

1 Corectarea erorilor semnificative............................................................................................

2
1.1 Exemplul 1.......................................................................................................... 2
1.2 Exemplul 2 TEMA............................................................................................ 4
1.3 Corectarea erorilor semnificative TEMA......................................................... 5
2 Schimbare de politica contabila.............................................................................................. 6
3 Schimbari de metoda contabila -TEMA................................................................................. 7
4 Fuziune simpl........................................................................................................................ 8
5 Fuziune absorbantul deine aciuni la absorbit..................................................................... 9
6 Lichidare ............................................................................................................................... 10
7 Lichidare fonduri insuficiente............................................................................................ 11
8 Metoda consolidarii globale.................................................................................................. 12
9 Metoda consolidarii proportionale........................................................................................ 13
10 Metoda punerii in echivalenta........................................................................................... 14
11 Fond comercial.................................................................................................................. 151 Corectarea erorilor semnificative

1.1 Exemplul 1

La sfarsitul anului 2001 auditorii societatii MINA S.A. descopera ca timp de doi ani
(1999, 2000) au fost capitalizate cheltuieli de cercetare-dezvoltare fara a fi indeplinite
conditiile necesare capitalizarii. Contul de profit si pierdere, bilantul si situatia
modificarii capitalurilor proprii ale societatii MINA S.A. aratau asa la descoperirea erorii:

Contul de profit si pierdere:
Elemente 2001 2000 1999
Venituri din
exploatare
44.000 38.000 30.000
Cheltuieli din
exploatare
(16.000) (14.000) (14.000)
Rezultat brut 28.000 24.000 16.000
Impozit pe profit (7.000) (6.000) (4.000)
Rezultat net 21.000 18.000 12.000
Dividende distribuite 11.000 10.000 8.000
Rezultat reportat 10.000 8.000 4.000

Situatia modificarilor capitalurilor proprii:
Elemente 2001 2000 1999
Capitaluri la deschidere 62.000 54.000 50.000
Rezultat nedistribuit 10.000 8.000 4.000
Capitaluri de inchidere 72.000 62.000 54.000

Bilantul:
Elemente 2001 2000 1999
Active imobilizate 36.000 26.000 20.000
Active curente 46.000 44.000 40.000
Total activ 82.000 70.000 60.000
Datorii curente 10.000 8.000 6.000
Capitaluri proprii 72.000 62.000 54.000
Total capitaluri si datorii 82.000 70.000 60.000

Presupunem ca in anul 1999 s-au capitalizat cheltuieli de cercetare-dezvoltare de
5.000.000 lei si in 2000 la fel. Ponderea erorii in rezultatele anilor 1999 si 2000 este dupa
cum remarcam egala cu 25 %, respectiv 16.66%. Aceste procente duc la concluzia ca
erorile sunt semnificative si trebuiesc corectate.
Durata de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare pe care o foloseste societatea
MINA S.A. este de cinci ani.


1.2 Exemplul 2 TEMA

O societate n ianuarie 2005 realizeaz ca n rezultatele raportate pentru anul 2004
i 2003 s-a strecurat o eroare. Amortizarea n valoare de 1,000 a fost nregistrat de 2 ori.
Efectul fiscal este de 500 anual ( penaliti ). De asemenea s-a mai descoperit o eroare
provenind din anul 2002 n valoare de 3,000 ( s-a recunoscut o cheltuial de dezvoltare
care nu ndeplinea criteriile de capitalizare; imobilizarea necorporal nu a fost
recunoscut; efectul fiscal este nul).
Situaiile financiare pe anii 2003 i 2004 ( provizorii) sunt:

Bilantul:

2003 2004 ( provizoriu)
Active imobilizate 15,000 12,500
Corporale 10,000 8,000
Necorporale 5,000 4,500
Active circulante 3,500 7000
Total activ 18,500 19,500
Datorii curente 3,500 2,500
Comerciale 3,000 1,500
Fiscale 500 1,000
Datorii pe termen lung 2,000 2,000
Capitaluri proprii 13,000 15,000
Capital social 5,000 5,000
Rezultat reportat 5,000 8,000
Rezultatul exercitiului 3,000 2,000

Contul de profit i pierdere

2003 2004 ( provizoriu)
Venituri din exploatare 10,000 12,000
Cheltuieli diverse 6,000 9,200
Profit brut 4,000 2,800
Impozit pe profit 1,000 800
Profit net 3,000 2,000


1.3 Corectarea erorilor semnificative TEMA

La sfarsitul anului 2001 auditorii societatii MINA S.A. descopera ca in anul 2000
au fost capitalizate in costul de productie al imobilizarilor corporale cheltuieli ulterioare
cu reparatiile, tratament incorect conform IAS 16.
Valoarea cheltuielilor cu reparatiile capitalizate a fost de 5.000.000. Durata de
amortizare medie ramasa a imobilizarilor corporale era la data capitalizarii de zece ani.
Metoda de amortizare este cea liniara.
Cota impozitului pe profit este de 16%. Din punct de vedere fiscal, se acorda
deductibilitate pe 10 ani pentru amortizarea aferenta cheltuieli de dezvoltare.
Contul de profit si pierdere, bilantul si situatia modificarii capitalurilor proprii ale
societatii MINA S.A. aratau asa la descoperirea erorii:

Contul de profit si pierdere ( mii lei):
Elemente 2001 2000
Rezultat brut 28.000 24.000
Impozit pe profit (7.000) (6.000)
Rezultat net 21.000 18.000
Dividende distribuite 11.000 10.000
Rezultat reportat 10.000 8.000

Situatia modificarilor capitalurilor proprii( mii lei):
Elemente 2001 2000
Capitaluri proprii la
deschiderea exercitiului
62.000 54.000
Rezultat nedistribuit 10.000 8.000
Capitaluri de inchidere 72.000 62.000

Bilantul:
Elemente 2001 2000
Active imobilizate 36.000 26.000
Active curente 46.000 44.000
Total activ 82.000 70.000
Datorii curente 10.000 8.000
Capitaluri proprii 72.000 62.000
Total capitaluri si datorii 82.000 70.000

2 Schimbare de politica contabila

O societate obisnuia sa inregistreze cheltuielile cu dobanda in contul de profit si
pierdere, cheltuieli aferente creditelor pentru productia de imobilizari corporale obtinute
in regie proprie. In 2001 se decide sa se schimbe politica contabila adoptata in ceea ce
priveste capitalizarea si sa capitalizeze, retrospectiv, cheltuielile cu dobanda.
Pana in anul 1999 s-au inregistrat cheltuieli cu dobanda in valoare de 8.000.000.
Pe ultimii trei ani cunoastem urmatoarele informatii:

Contul de profit si pierdere:
Elemente 2001 2000 1999
Venituri din vanzarea
marfurilor
44.000 40.000 30.000
Venituri din productia de
imobilizari
10.000 6.000 5.000
Cheltuieli diverse (20.000) (18.000) (15.000)
Rezultat din exploatare 34.000 28.000 20.000
Cheltuieli cu dobanda (6.000) (4.000) (4.000)
Rezultat brut 28.000 24.000 16.000
Impozit pe profit (7.000) (6.000) (4.000)
Rezultat net 21.000 18.000 12.000
Dividende distribuite 11.000 10.000 8.000
Rezultat reportat 10.000 8.000 4.000

Situatia modificarilor capitalurilor proprii:
Elemente 2001 2000 1999
Capitaluri la deschidere 62.000 54.000 50.000
Rezultat nedistribuit 10.000 8.000 4.000
Capitaluri de inchidere 72.000 62.000 54.000

Bilantul:
Elemente 2001 2000 1999
Active imobilizate 36.000 26.000 20.000
Active curente 46.000 44.000 40.000
Total activ 82.000 70.000 60.000
Datorii curente 10.000 8.000 6.000
Capitaluri proprii 72.000 62.000 54.000
Total capitaluri si datorii 82.000 70.000 60.000

3 Schimbari de metoda contabila -TEMA

O societate obisnuia sa inregistreze cheltuielile cu dobanda in contul de profit si
pierdere, cheltuieli aferente creditelor pentru productia de imobilizari corporale obtinute
in regie proprie. In 2001 se decide sa se schimbe politica contabila adoptata in ceea ce
priveste capitalizarea si sa capitalizeze, retrospectiv, cheltuielile cu dobanda.
Cota impozitului pe profit este de 25%. Din punct de vedere fiscal, se acorda
deductibilitate pentru cheltuiala cu dobanda la data platii dobanzii. Imobilizarile in curs
se amortizeaza abia dupa punerea lor in functiune.
Pana in anul 2000 s-au inregistrat cheltuieli cu dobanda in valoare de 8.000.000.

Pe ultimii trei ani cunoastem urmatoarele informatii:

Contul de profit si pierdere:
Elemente 2001 2000
Rezultat din exploatare 34.000 28.000
Cheltuieli cu dobanda (6.000) (4.000)
Rezultat brut 28.000 24.000
Impozit pe profit (7.000) (6.000)
Rezultat net 21.000 18.000
Dividende distribuite 11.000 10.000
Rezultat reportat 10.000 8.000

Situatia modificarilor capitalurilor proprii:
Elemente 2001 2000
Capitaluri la deschidere 62.000 54.000
Rezultat nedistribuit 10.000 8.000
Capitaluri de inchidere 72.000 62.000

Bilantul:
Elemente 2001 2000
Active imobilizate 36.000 26.000
Active curente 46.000 44.000
Total activ 82.000 70.000
Datorii curente 10.000 8.000
Capitaluri proprii 72.000 62.000
Total capitaluri si datorii 82.000 70.000

4 Fuziune simpl

Dou societi doresc s fuzioneze ( A absoarbe B). Bilanurile lor nainte de fuziune
arat aa:
Mii lei
A B
Active imobilizate 58,000 26,000
Necorporale 8,000 1,000
Corporale 50,000 25,000
Active circulante 8,000 9,000
Stocuri 2,000 3,000
Creante 5,000 4,000
Disponibilitati 1,000 2,000
Total activ 66,000 35,000
Datorii curente 26,000 5,000
Datorii pe termen lung 30,000 20,000
Capitaluri proprii 10,000 10,000
Capital social 10,000 10,000

n proiectul de fuziune se prevede:

Metoda de fuziune: prin absorbie;
Paritatea ( raportul de schimb se stabileste lund n considerare valoarea activului net
corijat al celor sou societti;
Valorile nominale pe aciune sunt : 2,000 lei pentru A i 1,000 pentru B.
Valorile de aport ale celor dou societi sunt:

Mii lei
A B
Active necorporale
cheltuieli de constituire
0 0
Active imobilizate corporale 100,000 20,000
Stocuri 1,000 4,000
Creante 4,000 4,000

Se cere:

1. Determinai raportul de schimb.
2. Calculai numrul de aciuni emis de ctre societatea A;
3. Determinai prima de fuziune.
4. Contabilizai operaiunile la cele dou societi.
5. ntocmii bilanul societii A dup fuziune.

5 Fuziune absorbantul deine aciuni la absorbit

Dou societi doresc s fuzioneze ( A absoarbe B). Bilanurile lor nainte de fuziune
arat aa:
Mii lei
A B
Active imobilizate 29,000 13,500
Necorporale 8,000 3,000
Corporale 20,000 10,000
Financiare 1,000 500
Active circulante 11,000 2,500
5.1.1.1 Total activ
40,000 16,000
Datorii curente 10,000 5,000
Datorii pe termen lung 15,000 1,000
Capitaluri proprii 15,000 10,000
Capital social 10,000 4,000
Rezerve 5,000 6,000

n proiectul de fuziune se prevede:

Metoda de fuziune: prin absorbie;
Paritatea ( raportul de schimb se stabileste lund n considerare valoarea activului net
corijat al celor sou societti;
Valorile nominale pe aciune sunt : 2,000 lei pentru A i 1,000 pentru B.
Valorile de aport ale celor dou societi sunt:

Mii lei
A B
Active necorporale 5,000 0
Cheltuieli de constituire 0 0
Cheltuieli de dezvoltare 5,000 0
Active imobilizate corporale 26,500 12,000

La imobilizrile financiare ambele societi au aciuni i anume:
Societatea A deine 25% din societatea B;
Societatea B deine 5 aciuni la societatea C. Activul net contabil al societii C este de
300,000 mii. Capitalul social este format din 1,000 de aciuni

Se cere:

1. Determinai raportul de schimb.
2. Calculai numrul de aciuni emis de ctre societatea A;
3. Determinai prima de fuziune.
4. Contabilizai operaiunile la cele dou societi.
5. ntocmii bilanul societii A dup fuziune.

6 Lichidare

O societate intr n proces de lichidare. Bilanul ei cuprinde:

Active imobilizate VB 100,000 Capital social 60,000
Amortizare cumulat (20,000) Rezerve legale 14,000
Stocuri VB 4,000 Alte rezerve 6,000
Depreciere (1,000) Rezultat reportat 5,000
Creane 10,000 Provizoane risc i ch. 3,000
Cash 10,000 Datorii 15,000
TOTAL 103,000 TOTAL 103,000


7 Lichidare fonduri insuficiente

O societate intr n proces de lichidare. Bilanul ei cuprinde:

Active imobilizate VB 100,000 Capital social 10,000
Amortizare cumulat (20,000) Rezerve legale 10,000
Stocuri VB 4,000 Alte rezerve 1,000
Depreciere (1,000) Provizoane risc i ch. 3,000
Creane 10,000 Datorii contractuale 15,000
Cash 10,000 Datorii comerciale far
contract
64,000
TOTAL 103,000 TOTAL 103,000

Cota TVA 20% ( pentru uurin calcule ) i folosim direct 4423. Contul folosit pentru
nregistrarea operaiilor de lichidare 128 Rezultatul lichidrii ( eventual 121.8 Rezultatul
lichidrii ) . Variant cheltuieli i venituri care se nchid prin 121.8 Rezultatul
lichidrii.


8 Metoda consolidarii globale

Societatea MINA detine 30% din actiunile emise de societatea SARA,
controlandu-i efectiv consiliul de administratie. Bilantul si CPP al celor doua societati
arata asa:

Bilantul:

Elemente MINA SARA
Imobilizari corporale 50,000 30,000
Titluri de participare 3,000
Active curente 8,000 5,000
Datorii curente 6,000 4,000
Datorii lungi 4,000 3,000
Capital social 40,000 10,000
Rezerve 9,000 17,000
Rezultatul exercitiului 2,000 1,000

Contul de profit i pierdere:

Elemente MINA SARA
Venituri 15,000 8,000
Cheltuieli (13,000) (7,000)
Profit 2,000 1,000


9 Metoda consolidarii proportionale

Societatea MINA detine 30% din actiunile emise de societatea SARA, impartind
controlul cu o alta societate. Bilantul si CPP al celor doua societati arata asa:

Bilantul:

Elemente MINA SARA
Imobilizari corporale 50,000 30,000
Titluri de participare 3,000
Active curente 8,000 5,000
Datorii curente 6,000 4,000
Datorii lungi 4,000 3,000
Capital social 40,000 10,000
Rezerve 9,000 17,000
Rezultatul exercitiului 2,000 1,000

Contul de profit i pierdere:

Elemente MINA SARA
Venituri 15,000 8,000
Cheltuieli 13,000 7,000
Profit 2,000 1,00010 Metoda punerii in echivalenta

Societatea MINA detine 30% din actiunile emise de societatea SARA, dar exista o
alta societate care ii controleaza efectiv consiliul de administratie. Bilantul si CPP al celor
doua societati arata asa:

Bilanul:

Elemente MINA SARA
Imobilizari corporale 50,000 30,000
Titluri de participare 3,000
Active curente 8,000 5,000
Datorii curente 6,000 4,000
Datorii lungi 4,000 3,000
Capital social 40,000 10,000
Rezerve 9,000 17,000
Rezultatul exercitiului 2,000 1,000

Contul de profit i pierdere:

Elemente MINA SARA
Venituri 15,000 8,000
Cheltuieli (13,000) (7,000)
Profit 2,000 1,000

MINA si SARA formeaza un grup de societati si trebuie sa prezinte situatii
financiare consolidate. Metoda consolidarii pe care o va utiliza MINA va fi cea a punerii
in echivalenta, ce presupune eliminarea titlurilor de participare detinute de MINA la
SARA si inlocuirea lor cu titluri puse in echivalenta ce tin cont de partea de rezultat si
rezerve a societatii SARA cuvenita MINEI.
Partea cuvenita MINEI este de:

Capital propriu
SARA
Total MINA 30%
Rezerve 17,000 5,100
Rezultatul exercitiului 1,000 300
TOTAL 18,000 5,400

11 Fond comercial

Societatea MINA cumpr 80% din aciunile emise de SC SARA. SC MINA este cea
care face consolidarea. Bilanul societii SARA i valorile juste ale activului, valori
determinate la data achiziiei titlurilor arat aa :

Elemente
bilaniere
Valori contabile
nete MINA (a)
Valori contabile
nete MINA (b)
Valori contabile
nete SARA
Valori juste
SARA
Imobilizari
corporale
100,000 100,000 30,000 34,000
Investitii
imobiliare
40,000 40,000 2,000 2,500
Titluri de
participare
22,000 20,000 0 0
Stocuri 4,000 4,000 3,000 2,000
Creante 5,000 5,000 4,000 3,000
Cash 3,000 3,000 1,000 1,000
Datorii curente 6,000 6,000 4,000
Datorii lungi 20,000 18,000 10,000
Capital social 130,000 130,000 20,000
Rezerve 14,000 14,000 4,000
Rezultatul
exercitiului
4,000 4,000 2,000

La data achiziiei se constat c au fost ndeplinite condiiile de recunoatere a unui
provizion de restructurare conform IAS 37, n valoare de 2,000, provizion nerecunoscut
anterior de ctre SC SARA, care va fi deductibil la un momentul ulterior achiziiei.
Cota impozitului pe profit 16%.
Calculai fondul comercial tiind c preul de achiziie a fost de:
a) 22,000
b) 20,000