Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR l LOCUINEI

ORDINUL Nr. 1383 din 24. !.2 2 "#n$r% &"r'(&r#& r#)l#*#n$+rii $#,ni-# .N'r*&$i/ "ri/ind "r'i#-$&r#& -l+diril'r d# l'-%in0# 1r#/i2%ir# NP 134!356, indi-&$i/ NP 784 2 n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 107 1995 privind calitatea n construcii n temeiul prevederilor art. 2 pct. !5 "i ale art. ! alin. #3$ din %ot&r'rea (uvernului nr. 3)2001 privind organi*area "i funcionarea +inisterului Lucr&rilor ,u-lice .ransporturilor "i Locuinei /v'nd n vedere avi*ul 0omitetului .e1nic de 0oordonare (enerala nr. 22)22.0!.2002 +inistrul lucr&rilor pu-lice transporturilor "i locuinei emite urm&torul ORDIN 9 /rt. 1. 3 4e apro-& reglementarea te1nic& .N'r*&$i/ "ri/ind "r'i#-$&r#& -l+diril'r d# l'-%in0# 1r#/i2%ir# NP 134!356, indicativ 5, 057302 ela-orat& de 6,0. 4./. 7ucure"ti "i prev&*ut& n ane8a care face parte integrant& din pre*entul ordin. /rt. 2. 3 ,re*entul ordin mpreun& cu ane8a se pu-lic& n Buletinul Construciilor. /rt. 3. 3 La data pu-lic&rii pre*entului ordin 9rdinul ministrului lucr&rilor pu-lice "i amena:&rii teritoriului nr. 71)5)27.03.1997 ;5ormativ privind proiectarea cl&dirilor de locuine. 0erine conform Legii nr. 10)1995< cu indicativ 5, 012397 "i ncetea*& aplica-ilitatea. /rt. 3. 3 =irecia (eneral& .e1nic& n 0onstrucii va aduce la ndeplinire prevederile pre*entului ordin. MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA

85

CUPRINS
1. GENERALITI .....................................................................89 1.1. Obiect............................................................................89 l .2. Domeniul de a lica!e "i condi#ii de utili$a!e.....................9% 1.&. Re'e!in#e (ene!ale..........................................................91 1.). Te!minolo(ie.................................................................91 Ane*a 1. Ti olo(ia cl+di!ilo! de locuit .................................92
2. CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE CORESPUNZTOARE CONSTRUCIILOR DE LOCUINE .........................................................................94 2.1. ,on-ide!ente (ene!ale....................................................9) 2.2. Am la-a!ea .n cad!ul localit+#ii ......................................9) 2.&. /!ocent de ocu a!e a te!enu!ilo!......................................9) 2.). O!ienta!ea 'a#+ de unctele ca!dinale...............................95 2.5. In'luen#a 01ntului "i a cu!en#ilo! de ae! ..........................95 2.2. ,ondi#ii de 0ecin+tate ....................................................95 2.3. Re(im de .n+l#ime..........................................................95 2.8. Acce-e ca!o-abile...........................................................95 2.9. Acce-e ietonale ...........................................................93 2.1%. /a!ca4e ........................................................................93 2.11. 5 a#ii 0e!$i...................................................................93 Anexa 2. Documente cone*e.................................................98 3. CERINE DE CALITATE, CONDIII TEHNICE, CRITERII I NI ELURI DE PERFOMAN PRI IND ROIECTAREA CONSTRUCIILOR DE LOCUINE...........99

&.1. Re$i-ten#a "i -tabilitate ...................................................99 Ane*a &.1. Documente te6nice cone*e ...............................121 &.2. 5i(u!an#a .n e* loata!e ................................................12) Ane*a &.2. Documente te6nice cone*e ...............................12) &.&. 5i(u!an#a la 'oc ..............................................................1)&
87

Anexa &.&. Documente cone*e............................................15% &.). I(iena7 -+n+tatea oamenilo!7 !e'ace!ea "i !otec#ia mediului ..........................................................................15& &.).8A9. I(iena ae!ului................................................15& Anexa &.).8A9. Documente cone*e ...........................152 &.).8:9 I(iena a ei ....................................................153 Anexa 3.4.!"#. Documente cone*e ...........................158 &.).8,9 I(iena 6o(!ote!mic+ a mediului inte!io!..........159 Anexa &.).8,9. Documente cone*e............................122 &.).8D9 ;n-o!i!ea .......................................................12& Anexa 3.4.!D#. Documente cone*e ...........................12) &.).8E9 Iluminatul .....................................................125 Anexa 3.4.!E#. Documente cone*e ...........................128 &.).8<9 I(iena acu-tic+ a mediului inte!io!..................129 Anexa &.).8<9. Documente cone*e.............................13% &.).8G9 ,alitatea 'ini-a4elo!.......................................131 Anexa 3.4.!$#. Documente cone*e............................132 &.).8=9 I(iena e0acu+!ii a elo! u$ate "i a de4ec#iilo! ... 13& Ane*a &.).8=9. Documente cone*e............................13) &.).8I9 I(iena e0acu+!ii de"eu!ilo! "i a (unoaielo! ......132 &.).8>9 I(iena /!otec#ia mediului e*te!io! ..................133 Anexa 3.4.!%#. Documente cone*e.............................139 &.5. I$ola!ea te!mic+7 6id!o'u(+ "i economia de ene!(ie .......18% Anexa 3.&. Documente cone*e............................................182 &.2. /!otec#ia .m ot!i0a $(omotului ....................................188 Anexa 3.'. Documente cone*e............................................191

(. $ENERALITI (.(. O)*e+,


1.1.1. /!e$entul no!mati0 -tabile"te condi#iile de am la-a!e "i con'o!ma!e co!e- un$+toa!e con-t!uc#iilo! de locuin#e7 8ca . 29 !ecum "i condi#iile te6nice7 c!ite!iile "i ni0elu!ile de e!'o!man#+ co!e- un$+toa!e ce!in#elo! de calitate7 la ca!e t!ebuie -+ !+- und+ con-t!uc#iile de locuin#e7 8ca . &9 .n con'o!mitate cu !e0ede!ile Le(ii 1%?1995 !i0ind calitatea .n con-t!uc#ii. 1.1.2. /!e$entul no!mati0 a!e d!e t -co a-i(u!a!ea !otec#iei "i con'o!tului nece-a! utili$ato!ilo! 8indi'e!ent de 01!-t+ -au -ta!e de -+n+tate9 .n conco!dan#+ cu e*i(en#ele - eci'ice7 !in .mbun+t+#i!ea e!'o!man#elo! cl+di!ilo! de locuin#e. 1.1.&. ,ondi#iile te6nice de calitate7 co!e- un$+toa!e cl+di!ilo! de locuin#e7 -tabilite !in !e$entul no!mati07 t!ebuie !eali$ate "i men#inute la aceia"i a!amet!i7 e .nt!ea(a du!at+ de -e!0iciu a ace-to!a.

(.2. D-.en*/ 0e a12*+a3e 4* +-n0*5** 0e /,*2*6a3e

88

1.2.1. /!e0ede!ile !e$entului no!mati0 -e a lic+ la !oiecta!ea

cl+di!ilo! de locuin#e noi7 a'late .n mediul u!ban -au !u!al7 indi'e!ent de 'o!ma de !o !ietate7 !ecum "i la mode!ni$a!ea7 !eamena4a!ea7 t!an-'o!ma!ea7 !e a!a!ea "i con-olida!ea con-t!uc#iilo! de locuin#e e*i-tente. 1.2.2. La luc!+!ile de mode!ni$a!e7 !eamena4a!e7 t!an-'o!ma!e7 !e a!a!e "i con-olida!e a cl+di!ilo! e*i-tente7 .n ca$ul .n ca!e7 din moti0e 4u-ti'icate7 nu ot 'i .nde linite unele !e0ede!i ale no!ma ti0ului7 -e 0o! a-i(u!a7 !in !oiect7 m+-u!i com en-ato!ii. 1.2.&. /!e0ede!ile !e$entului no!mati0 au ca!acte! de !ecoman da!e ent!u locuin#ele a!te! "i a!te! lu- un eta47 -ituate .n mediul !u!al !ecum "i ent!u locuin#ele !o0i$o!ii. 1.2.). ;n 'unc#ie de cate(o!ia de im o!tan#+ a in0e-ti#iei ce -e 0a !oiecta7 -e 0o! ado ta ni0elu!i de e!'o!man#+ im u-e de !e- ecti0a .ncad!a!e7 da! .n nici un ca$ in'e!ioa!e celo! !e0+$ute .n !e$entul no!mati0. 1.2.5. /!e0ede!ile !e$entului no!mati0 -unt de-tinate !oiectan #ilo!7 e*ecutan#ilo!7 0e!i'icato!ilo! de !oiecte7 e* e!#ilo! te6nici "i !e- on-abililo! te6nici cu e*ecu#ia7 !o !ieta!ilo! -ub o!ice titlu "i utili$ato!ilo! cl+di!ilo! de locuin#e7 !ecum "i o!(anelo! admini-t!a#iei ublice7 ot!i0it obli(a#iilo! "i !+- unde!ilo! ce le !e0in7 .n con'o!mi tate cu Le(ea n!. 1%?19957 !i0ind calitatea .n con-t!uc#ii. 1.2.2. /ent!u ca$ul cl+di!ilo! de locuin#e cu man-a!d+7 -e 0o! a0ea .n 0ede!e "i !e0ede!ile no!mati0ului N/ %2) @No!mati0 ent!u !oiecta!ea man-a!delo! la cl+di!i de locuitA.

1.2.3. /ent!u ca$ul locuin#elo! din cl+di!i cu mai multe 'unc#iuni7 -e 0o! a0ea .n 0ede!e "i !e(lement+!ile - eci'ice 'unc#iunilo! !e- ecti0e. 1.2.8. La !oiecta!ea unei con-t!uc#ii de locuin#e7 .n a'a!a !e0ede!ilo! din !e$entul no!mati0 8du + ca$97 -e 0o! a0ea .n 0ede!e "i !e0ede!ile no!mati0ului N/ %51 @No!mati0 ent!u ada ta!ea cl+di!ilo! ci0ile "i - a#iului u!ban a'e!ent la e*i(en#ele e!-oanelo! cu 6andica A. (.2.9. Toate reglementrile utilizate la proiectarea unei cldiri de locuine, vor fi cele n vigoare la data elaborrii proiectului de investiie respectiv.

(.3. Re7e3*n5e 8ene3a2e


(.3.(. Documentele te6nice "i le(i-lati0e7 ce au -tat la ba$a .ntocmi!ii !e$entului no!mati07 -unt u!m+toa!eleB C Le(ea n!. 1%?1995 D !i0ind calitatea .n con-t!uc#ii C N, %%1 D No!mati0 cad!u !i0ind detalie!ea con#iD nutului ce!in#elo! -tabilite !in Le(ea 1%? 1995 C O!donan#a de u!(en#+ n!. 1%2?1999 D !i0ind !otec#ia - ecial+ "i .ncad!a!ea .n munc+ a e!-oanelo! cu 6andica .

(.4. Te3.*n-2-8*e
;n conte*tul !e$entului no!mati07 te!menii de mai 4o- au u!m+toa!ea -emni'ica#ieB Pe39-an: +/ ;an0*+a1 D e!-oan+ cu di'icult+#i mecanice "i mot!ice 8cu di'icult+#i de me!-7 -au blocat+ .n -caun !ulant9 !ecum "i e!-oane cu de'icien#e ale a a!atului ocula! -au auditi0.
91

9%

ANEEA (. TIPOLO$IA CLDIRILOR DE LOCUIT T*1-2-8** < +2:0*3* 0e 2-+/*n5e < .n 'unc#ie deB (. Z-na ,e3*,-3*a2: C urbane - cl+di!i de locuin#e am la-ate .n cad!ul $onei u!baneF C rurale - cl+di!i de locuin#e am la-ate .n cad!ul $onei !u!ale. 2. M-0/2 0e 2-+/*3e C unifamiliale 8indi0iduale9 D cl+di!i de locuin#e ent!u o 'amilie 8o locuin#+9F C semicolective - cl+di!i de locuin#e ent!u mai multe 'amilii 8mai multe locuin#e97 a01nd acce- !o !iu "i lot 'olo-it .n comunF C colective - cl+di!i de locuin#e ent!u mai multe 'amilii 8mai multe locuin#e97 a01nd acce- "i lot 'olo-it .n comun.
>

C covor1- cl+di!i de locuin#e 8de 'o!ma L -au G9 am la-ate .n 8REEA9 lot7 e limita a dou+ -au t!ei latu!i7 cu late -au nu7 cu cl+di!ile 0ecineF C terasate - cl+di!i de locuin#e cu a a!tamente -u !a u-e .n !et!a(e!e7 e te!en .n ant+. 4. Re8*./2 0e =n:25*.e foarte redus D /7 / H lF C redus D / H 2 / H 5F C mediu D/H5 /HllF C nalt - cl+di!e la ca!e cota a!do-elii7 ultimului ni0el 'olo-ibil7 e-te -ituat+ la e-te 287%% m 'a#+ de ni0elul te!enului 8ca!o-abil adiacent9F foarte nalt - idem7 la 5%7%% m.

3. C-n7-3.a3e 4* a.12a9a3e 1e 2-, C izolate - cl+di!i de locuin#e am la-ate i$olat7 .n cad!ul unui lot? C cuplate - cl+di!i de locuin#e cu late c1te dou+7 e limita dint!e dou+ lotu!iF C niruite - cl+di!i de locuin#e am la-ate e .nt!ea(a l+#ime a lotu!ilo!F
No#iunea de @co0o!A e-te !o !ie cl+di!ilo! de locuin#e indi0iduale7 ia! cea de @!e#eaA celo! colecti0e.

92

9&

2. CONDIII DE AMPLASARE 4* CONFORMARE CORESPUNZTOARE CONSTRUCIILOR DE LOCUINE !+-n7-3. >Re8/2a.en, 8ene3a2 0e /3)an*9.? H$ &2&@(99'# 2.(. C-n9*0e3en,e 8ene3a2e
2.1.1. ,on-t!uc#iile de locuin#e -e am la-ea$+7 de !e(ul+7 .n cad!ul int!a0ilanului localit+#ilo!7 a01nd a0anta4ul le(+tu!ii cu dot+!ile din -u !a-t!uctu!a "i in'!a-t!uctu!a edilita!+ e*i-tent+. 2.1.2. ;n ca$ul am la-+!ii locuin#elo! .n a'a!a localit+#ilo!7 ace-to!a t!ebuie -+ li -e a-i(u!e toate utilit+#ile7 !in !e$ol0+!i locale -au !in !aco!d+!i la -i-temul edilita! cel mai a !o iat.

2.4. O3*en,a3ea 7a5: 0e 1/n+,e2e +a30*na2e


2.4.(. 5e !ecomand+ e0ita!ea o!ient+!ii - !e no!d a do!mitoa!elo!.

2.&. In72/en5a ABn,/2/* 4* a +/3en5*2-3 0e ae3


2.&.(. ;n 'unc#ie de condi#iile din $on+ "i de di-tan#ele dint!e cl+di!i7 -e 0o! e0ita 'o!mele lanimet!ice "i 0olumet!ice ca!e ot c!ea di-con'o!t la ni0el ietonal.

2.'. C-n0*5** 0e Ae+*n:,a,e


2.'.(. La -tabili!ea condi#iilo! de 0ecin+tate -e 0a #ine -eama de !e0ede!ile e*i-tente .n /GD "i .n ,e!ti'icatul de G!bani-m7 !ecum "i de m+-u!ile de !e.nt1m ina!e a !o a(+!ii incendiilo!7 -tabilite .n !e(lement+!ile te6nice - eci'ice.

2.2. A.12a9a3ea =n +a03/2 2-+a2*,:5**


2.2.(. 5e 0o! e0ita am la-amentele .n 0ecin+tatea -u!-elo! !oduc+toa!e de no*e7 $(omote ute!nice "i 0ib!a#ii 8ae!o o!t7 $one indu-t!iale7 a!te!e de t!a'ic (!eu9. C ,oncent!a#ii de no*e ma*im admi-e D con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 1253) C Ialoa!ea admi-ibil+ a $(omotuluiB ma*. 5% d: 8A9 D la 27%% m de 'a#ada cl+di!ii 8.n ca$ c+ nu e-te o-ibil -+ -e !e- ecte acea-t+ condi#ie7 -e 0o! lua m+-u!i de i$ola!e co!e- un$+toa!e9.

2.C. Re8*. 0e =n:25*.e


2.3.1. 5tabili!ea !e(imului de .n+l#ime -e 0a 'ace .n conco!dan#+ cu !e0ede!ile /GJ 8 lan u!bani-tic $onal9 "i /GD 8 lan u!bani-tic de detaliu97 !ecum "i cu indicato!ii /OT 8 !ocent de ocu a!e al te!enului9 "i ,GT 8coe'icient de utili$a!e al te!enului9 !e0+$u#i .n ,e!ti'icatul de G!bani-m7 a01nduD-e .n 0ede!e7 totodat+7 in'luen#a 01ntului "i a cu!en#ilo! de ae! din $on+.

2.D. A++e9e +a3-9a)*2e


2.D.(. /ent!u locuine unifamiliale cu acce- "i lot !o !iu -e 0o! a-i(u!aB C acce-e ca!o-abile ent!u locata!iF C acce- ca!o-abil ent!u colecta!ea de"eu!ilo! mena4e!e "i ent!u acce-ul mi4loacelo! de -tin(e!e a incendiilo!7 con'o!m !e(ula mentelo! locale de u!bani-mF
95

2.3. P3-+en, 0e -+/1a3e a ,e3en/3*2-3 !POT#


2.3.(. 5e 0o! !e- ecta condi#iile - eci'ice date de de-tina#ia $onei .n ca!e u!mea$+ -+ 'ie am la-ate con-t!uc#iile7 !e- ect1nduD-e condi#iile im u-e !in ,e!ti'icatul de G!bani-m.
9!

C alei -emi 8ca!o-abile9 .n inte!io!ul $onelo! a!celate7 a01ndB D ent!u alei cu L ma*. 257%% m l K min. &75% m D ent!u alei cu L ! 257%% m l K min. &75% m H -u !al+!(i!i de de +"i!e "i $one ent!u mane0!e de .ntoa!ce!e C .n ca$ul a!cel+!ii e dou+ !1ndu!i7 acce-ele la a!celele din - ate -e 0o! !eali$a !in alei de -e!0i!e local+ 8'und+tu!i9 a01ndB D ent!u alei cu L &%7%% m l K &75% m 8o band+9 D ent!u alei cu L K &% 1%%7%% m l K min. 2 ben$i 837%% m.9 cu t!otua! e cel u#in o latu!+ "i -u !al+!(i!i ent!u mane0!e de .ntoa!ce!e la ca +t. 2.8.2. /ent!u locuine semicolective - cu acce- !o !iu "i lot 'olo-it .n comun7 -e 0o! a-i(u!aB C acce-e ca!o-abile ent!u locata!iF C acce-e de -e!0iciu ent!u colecta!ea de"eu!ilo! mena4e!e "i ent!u acce-ul mi4loacelo! de -tin(e!e a incendiilo!7 con'o!m !e(ulamentelo! locale de u!bani-mF C .n ca$ul a!cel+!ii e dou+ !1ndu!iB D idem !e0ede!i ca . 2.8.1. 2.D.3. /ent!u locuine colective cu acce- "i lot 'olo-it .n comun -e 0o! a-i(u!aB C acce-e ca!o-abile ent!u locata!iF C acce-e de -e!0iciu ent!u colecta!ea de"eu!ilo! mena4e!e "i ent!u acce-ul mi4loacelo! de -tin(e!e a incendiilo!7 con'o!m !e(ulamentelo! locale de u!bani-mF C acce-e la a!ca4e "i (a!a4e.

2.9. A++e9e 1*e,-na2e


2.9.(. Acce-ele ietonale 0o! 'i con'o!mate a-t'el .nc1t -+ e!mit+ ci!cula#ia e!-oanelo! cu 6andica "i ca!e 'olo-e-c mi4loace - eci'ice de de la-a!e 8-caun !ulant9 D con'o!m !e0ede!ilo! N/ %51.

2.(E. Pa3+aFe
2.1%.1. Nece-a!ul de a!ca4e 0a 'i dimen-ionat con'o!m !e0e de!ilo! no!mati0ului / 1&27 .n 'unc#ie de cate(o!ia localit+#ii .n ca!e -unt am la-ate con-t!uc#iile7 a01nduD-e .n 0ede!e "i !e0ede!ile no!mati0ului N/ %51. 2.1%.2. /ent!u con-t!uc#iile de locuin#e7 .n 'unc#ie de indicele de moto!i$a!e a localit+#ii7 0o! 'i !e0+$ute locu!i de a!ca!e a-t'elB C c1te un loc de a!ca!e la 1D5 locuin#e uni'amiliale cu lot !o !iuF C c1te un loc de a!ca!e la 1D& a a!tamente7 ent!u locuin#e -emicolecti0e7 cu acce- !o !iu "i lot 'olo-it .n comunF C c1te un loc de a!ca!e la 2D1% a a!tamente7 .n locuin#e colecti0e7 cu acce- "i lot .n comun. 2.(E.3. Din totalul locu!ilo! de a!ca!e7 ent!u locuin#ele indi0iduale7 0o! 'i !e0+$ute (a!a4e .n !ocent de 2%D1%% L.

2.((. S1a5** Ae36*


2.((.(. /ent!u con-t!uc#iile de locuin#e7 0o! 'i !e0+$ute - a#ii 0e!$i "i lantate7 .n 'unc#ie de ti ul de locuin#e7 da! nu mai u#in de 2 m2?locuito!.

97

92

ANEEA 2. DOCUMENTE CONEGE


=GR n!.525?1992 *** D /ent!u a !oba!ea @Re(ulamentului (ene!al de u!bani-mA D ,odul de !ocedu!+ ci0il+

3. CERINE DE CALITATE, CONDIII TEHNICE, CRITERII I NI ELURI DE PERFORMAN, PRI IND PROIECTAREA CONSTRUCIILOR DE LOCUINE
@

3.(. Re6*9,en5: 4* 9,a)*2*,a,e 3.(.(. $ene3a2*,:5*


".1.1.1. ,l+di!ile de locuin#e 0o! 'i !oiectate "i !eali$ate a-t'el .nc1t -+ 'ie -ati-'+cut+ ce!in#a de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA con'o!m !e(lement+!ilo! te6nice. /!in acea-ta -e .n#ele(e c+ ac#iunile -u-ce tibile de a -e e*e!cita a-u !a lo! .n tim ul e*ecu#iei "i e* loat+!ii nu 0o! a0ea ca e'ect !oduce!ea 0!eunuia dint!e u!m+toa!ele e0enimenteB a. !+bu"i!ea total+ -au a!#ial+ a con-t!uc#ieiF b. !oduce!ea uno! de'o!ma#ii "i?-au 0ib!a#ii de m+!ime inacce D tabil+ ent!u e* loata!ea no!mal+F c. a0a!ie!ea elementelo! ne-t!uctu!ale 8.nc6ide!i7 com a!timen t+!i7 'ini-a4e97 a in-tala#iilo! "i a ec6i amentelo! ca u!ma!e a de'o!ma#ii lo! e*ce-i0e ale elementelo! -t!uctu!aleF d. !oduce!ea7 ca u!ma!e a uno! e0enimente accidentale7 a uno! a0a!ii de ti @ !+bu"i!e !o(!e-i0+A7 di- !o o!#ionate .n !a o!t cu cau$a ini#ial+ ca!e leDa !odu-. ".1.1.#. ,e!in#a de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA -e !e'e!+ la toate +!#ile com onente ale cl+di!ii !ecum "i la te!enul de 'unda!e7 !e- ecti0B D in'!a-t!uctu!a 8'unda#ii di!ecte7 'unda#ii indi!ecte7 $idu!i de - !i4in etc.9F D -u !a-t!uctu!a 8elemente "i -uban-amblu!i -t!uctu!ale 0e!ticale "i o!i$ontale9F
99

O!donan#a de u!(en#+ n!. 1%2?1999 D !i0ind !otec#ia - ecial+ "i .ncad!a!ea .n munc+ a e!-oanelo! cu 6andica N/ %51 D No!mati0 ent!u ada ta!ea cl+di!ilo! ci0ile "i - a#iului u!ban a'e!ent7 la e*i(en#ele e!-oanelo! cu 6andica D No!mati0 ent!u !oiecta!ea a!ca4elo! de autotu!i-me .n localit+#i u!bane D Ae! din $one !ote4ate. ,ondi#ii de calitate D /!otec#ia la $(omot. G6id de !oiecta!e a $onelo! u!bane din unct de 0ede!e acu-tic Acu-tica .n con-t!uc#ii. Acu-tica u!ban+. Limitele admi-ibile ale ni0elului de $(omot D No!mati0 de -i(u!an#+ la 'oc a con-t!uc#iilo!

/ 1&2 5TA5 1253) G/%%1 5TA5 1%%%9 / 118

98

D D D D D

elemente ne-t!uctu!ale de .nc6ide!eF elemente ne-t!uctu!ale de com a!timenta!eF in-tala#ii a'e!ente cl+di!iiF ec6i amente elect!oDmecanice a'e!ente cl+di!iiF te!enul de 'unda!e.

&.1.2.1.2. E0ita!ea 0ib!a#iilo! e*ce-i0e7 !e- ecti0 limita!ea !+- un-ului dinamic al elementelo! de -t!uctu!+ "i al -t!uctu!ii .n an-amblu 8am litudinile "i accele!a#iile 0ib!a#iilo!9 la 0alo!i ca!e nu !oduc de(!ad+!i ale -t!uctu!ii7 ale elementelo! ne-t!uctu!ale7 ale in-tala#iilo! "i ec6i amentelo! "i ca!e nu !oduc e'ecte 'i$iolo(ice -au -i6olo(ice ne'a0o!abile a-u !a utili$ato!ilo!. &.1.2.1.&. E0ita!ea de(!ad+!ilo!7 !e- ecti0 limita!ea 'i-u!+!ii elementelo! de beton7 beton a!mat7 beton !ecom !imat "i $id+!ie D inclu-i0 'i-u!a!ea dato!at+ 'enomenelo! meteo!olo(ice -au 0a!ia#iilo! de tem e!atu!+ D 8de-c6ide!ea 'i-u!ilo!7 di-tan#ele .nt!e ace-tea9 la 0alo!i ca!e nu a'ectea$+ a- ectul7 du!abilitatea -au 'unc#ionalitatea cl+di!ii. ".1.#.#. &apacitile de rezisten, de stabilitate i de ductilitate ,ondi#ia te6nic+ de e!'o!man#+ !i0itoa!e la @,a acit+#ile de !e$i-ten#+7 de -tabilitate "i de ductilitateA -e !eali$ea$+ !in -ati-'ace!ea 7 u!m+toa!elo! c!ite!ii de e!'o!man#+B &.1.2.2.1. 5i(u!an#a -t!uctu!ii !in neatin(e!ea -t+!ilo! limit+ ultime -ub e'ectulB D (!u +!ii 'undamentale de ac#iuniF D (!u +!ii - eciale de ac#iuni 8ca!e include ac#iunea -ei-mic+9. 5t+!ile limit+ ultime -untB C 'tabilitatea - !e-u une e*clude!ea o!ic+!o! a0a!ii !o0enite dinB D de la-a!ea de an-amblu 8de co! !i(id9F D e'ectele de o!dinul II dato!ate de'o!mabilit+#ii -t!uctu!ii .n an-ambluF D 'lamba4ul -au 0oala!ea uno! elemente indi0iduale. 1%1

&.1.1.&. ,e!in#a de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA t!ebuie -+ 'ie -ati-'+cut+7 cu o !obabilitate acce tabil+7 .n tim ul unei du!ate de e* loata!e !a#ional+ din unct de 0ede!e economic. &.1.1.). 5ati-'ace!ea ce!in#ei de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA -e oate a-i(u!a numai .n ca$u!ile .n ca!eB D nu inte!0in -itua#ii de -olicita!e cu !obabilitate deo-ebit de mic+ de !oduce!e "i ca!e nu au 'o-t a0ute .n 0ede!e la !oiecta!eF D nu -e !oduc e!o!i umane (!a0e .n 'a$ele de !oiecta!e7 !eali$a!e "i utili$a!e ale cl+di!ii. 3.(.2. C-n0*5** ,e;n*+e +-3e91/n6:,-a3e +e3*n5e* 0e +a2*,a,e 3e6*9,en5: 4* 9,a)*2*,a,e ,ondi#iile te6nice de e!'o!man#+ ca!e t!ebuie .nde linite de +!#ile de con-t!uc#ie men#ionate la ct. &.1.1.2.7 .n 0ede!ea -ati-'ace!ii ce!in#ei de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA -unt u!m+toa!eleB ".1.#.1. $ptitudinea pentru e%ploatare $ptitudinea pentru e%ploatare -e !eali$ea$+ !in -ati-'ace!ea condi#iei te6nice de e!'o!man#+ de !i(iditate7 !e- ecti0 !in -ati-'aceD !ea u!m+toa!elo! c!ite!ii de e!'o!man#+B &.1.2.1.1. E0ita!ea de'o!ma#iilo! "i de la-+!ilo! e*ce-i0e. !e- ecti0 limita!ea 0alo!ilo! de'o!ma#iilo! "i de la-+!ilo! o!i$ontale "i 0e!ticale la 0alo!i ca!e nu a'ectea$+ a- ectul "i utili$a!ea e'ecti0+ a con-t!uc#iei "i ca!e nu !oduc de(!ad+!i ale 'ini-a4elo! -au ale elementelo! ne-t!uctu!ale. 1%%

C (ezistena - !e-u une e*clude!ea o!ic+!o! a0a!ii !o0enite din e'o!tu!ile inte!ioa!e7 .nt!Do -ec#iune -au un element7 a"a cum ace-tea !e$ult+ din !o !iet+#ile (eomet!ice "i mecanice !e- ecti0e 8inclu-i0 din e'ectul de(!ad+!ii .n tim a ace-to! !o !iet+#i9. Re$i-ten#a im lic+B a. Re$i-ten#a @ultim+A7 !e- ecti0B ca acitatea de !e$i-ten#+7 '+!+ atin(e!ea -au de +"i!ea -t+!ilo! limit+ ultime .n condi#iile uno! inten-it+#i de 01!' ale ac#iunilo!F b. Re$i-ten#a @.n tim A7 !e- ecti0B ca acitatea de !e$i-ten#+ la di'e!ite ac#iuni mecanice de du!at+7 '+!+ a a!i#ia uno! modi'ic+!i .n -en- de'a0o!abil .n tim . &.1.2.2.2. E0ita!ea !+bu"i!ii !o(!e-i0e7 !e- ecti0 ca acitatea de !e$i-ten#+ '+!+ e*tinde!ea ced+!ii -au !+bu"i!ii e an-amblul cl+di!ii7 atunci c1nd -e !oduc ced+!i locale 8di-t!u(e!i7 de'o!ma#ii !emanente ma!i etc.9 !o0enite din di'e!ite cau$e 8.nc+!c+!i acciden tale7 e* lo$ii7 incendii7 "ocu!i mecanice7 .nc+!c+!i !e etate -au .nc+!c+!i !elun(ite de du!at+ e*ce-i0+9. &.1.2.2.&. Ductilitatea im lic+ a titudinea de de'o!ma!e o-tela-D tic+ a elementelo!7 a -uban-amblu!ilo! -t!uctu!ale -au a -t!uctu!ii .n an-amblu 8de'o!ma#ii - eci'ice7 !oti!i7 de la-+!i9 '+!+ !educe!ea -emni'icati0+ a ca acit+#ii de !e$i-ten#+ 8.n ca$ul ac#iunilo! -tatice9 "i '+!+ !educe!ea -emni'icati0+ a ca acit+#ii de ab-o!b#ie a ene!(iei 8.n ca$ul ac#iunilo! dinamice7 inclu-i0 a celo! -ei-mice9. ".1.#.". )urabilitate structural ,ondi#ia te6nic+ de e!'o!man#+ !i0itoa!e la @Du!abilitate -t!uctu!al+A -e !eali$ea$+ !in -ati-'ace!ea u!m+toa!elo! c!ite!ii de e!'o!man#+B

&.1.2.&.1. Ale(e!ea -i-temului -t!uctu!al "i a mate!ialelo! com onente ca!e im lic+B C !oiecta!ea -t!uctu!ii a-t'el .nc1t dete!io!a!ea ine!ent+ .n cu!-ul du!atei de e* loata!e -+ nu a'ecte$e du!abilitatea "i e!'o!man#ele -t!uctu!ii7 .n condi#iile .n ca!e -e a-i(u!+ ni0elul de .nt!e#ine!e !e0+$ut !in !oiectF C ale(e!ea com o$i#iei7 !o !iet+#ilo! "i e!'o!man#elo! mate!ialelo!7 a-t'el .nc1t -+ -e limite$e?e0ite de(!ada!ea dato!it+ condi#iilo! - eci'ice 8a"te tate9 de mediu natu!al -au ant!o ic. &.1.2.&.2. Alc+tui!ea con-t!ucti0+ de detaliu "i a 'o!mei elemen telo! com onente7 a-t'el .nc1tB C -+ nu 'ie 'a0o!i$at+ ac#iunea uno! 'acto!i cu e'ecte de'a0o!abile7 din e*te!io!ul -au inte!io!ul cl+di!iiF C -+ e!mit+ e'ectua!ea cu u"u!in#+ a luc!+!ilo! de .nt!e#ine!e !e0+$ute .n !oiect. &.1.2.&.&. Mentenan#a e du!ata de e* loata!e !oiectat+7 ca!e im lic+B C lani'ica!ea "i e'ectua!ea in- ect+!ii e!iodice a elemen telo! -t!uctu!ii "i a celo!lalte elemente de con-t!uc#ie7 ca!e !in dete!io!a!e ot conduce la de(!ada!ea -t!uctu!iiF C e'ectua!ea la tim a luc!+!ilo! de .nt!e#ine!e7 !e a!a#ii cu!ente "i !e a!a#ii ca itale. &.1.2.&.). G!m+!i!ea com o!t+!ii .n tim 7 !e- ecti0B C e'ectua!ea tutu!o! o e!a#iilo! !e0+$ute .n !ocedu!ile - eci'ice cu !ec+de!e .n ca$ul cl+di!ilo! de locuit -ituateB C e te!enu!i de 'unda!e di'icile 8de e*em lu7 e +m1ntu!i -en-ibile la ume$i!e9F C .n mediu natu!al a(!e-i0 8de e*em lu e lito!al -au .n contact cu a e -ubte!ane a(!e-i0e9F

102

1%&

D .n mediu con-t!uit a(!e-i0 8de e*em lu7 .n 0ecin+tatea uno! con-t!uc#ii indu-t!iale ca!e eman+ .n atmo-'e!+ -ub-tan#e a(!e-i0e ent!u mate!ialele de con-t!uc#ie !e- ecti0e9. 3.(.3. P3*n+*1** 4* .e,-0e 1en,3/ Ae3*7*+a3ea 9a,*97a+e3** +e3*n5e* 0e +a2*,a,e >3e6*9,en5: 4* 9,a)*2*,a,e? ".1.".1. Ie!i'ica!ea -ati-'ace!ii ce!in#ei de @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA -e 'ace7 .n (ene!al7 e ba$a conce tului de -t+!i limit+. ".1.".#. 5t+!ile limita -e de'ine-c .n con'o!mitate cu 5TA5 1%1%%?% "i -e .m a!t .n dou+ cate(o!iiB a. stri limit ultime ca!e -e !e'e!+ la condi#iile te6nice de e!'o!man#+ de -tabilitate7 !e$i-ten#+ "i ductilitateF b. stri limit ale e%ploatrii normale ca!e -e !e'e!+ la condi#ia te6nic+ de e!'o!man#+ de !i(iditate. ".1.".". /ent!u 0e!i'ica!ea -ati-'ace!ii ce!in#ei de @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA7 e ba$a conce tului de -t+!i limit+ e-te nece-a!+ -tabili!ea uno! modele de calcul adec0ate7 ca!e includ to#i 'acto!ii -u-ce tibili de a inte!0eni .n tim ul e*ecu#iei "i e du!ata e* loat+!ii e'ecti0e. Modelul de calcul t!ebuie -+ 'ie -u'icient de !eci- ent!u a e-tima com o!ta!ea cl+di!ii "i +!#ilo! -ale com onente "i 0a #ine -eama deB D calitatea !obabil+ a e*ecu#iei co!e- un$+toa!e unui ni0el te6nic minim acce tabilF D (!adul de ince!titudine al in'o!ma#iilo! ca!e -tau la ba$a !oiect+!ii con-t!uc#ieiF D luc!+!ile de .nt!e#ine!e !e0+$ute.

".1.".*. ;n ca$ul .n ca!e7 ent!u unele con'i(u!a#ii -t!uctu!ale - eciale7 metodele analitice nu -unt a licabile7 0e!i'ica!ea -ati-'ace!ii ce!in#ei de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA oate 'i !eali$at+ !in metode e* e!imentale 8.nce!c+!i e elemente7 e -uban-amblu!i -au e an-amblul -t!uctu!ii7 @in -ituA -au .n labo!ato!7 la -ca!+ natu!al+ -au e modele !edu-e9. De-'+"u!a!ea .nce!c+!ilo! "i inte! !et+!ile !e$ultatelo! -e 0o! 'ace e ba$a !e(lement+!ilo! te6nice - eci'ice. ".1.".+. 5ati-'ace!ea ce!in#ei de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA -e a-i(u!+ "i !in m+-u!i - eci'ice !e'e!itoa!e laB D conce #ia (ene!al+ "i de detaliu a con-t!uc#iei 8 +!#ile com onente indicate la ct. &.1.1.&.9F D !o !iet+#ile7 e!'o!man#ele "i utili$a!ea mate!ialelo! "i !odu-elo! de con-t!uc#ieF D calitatea e*ecu#ieiF D e*ecuta!ea luc!+!ilo! de .nt!e#ine!e. ".1.".,. A0a!iile cau$ate cl+di!ilo! de locuin#e de e0enimente accidentale "i ca!e -unt di- !o o!#ionate .n !a o!t cu cau$a lo! ini#ial+7 0o! 'i e0itate -au limitate !in m+-u!i adec0ate !i0indB D dete!mina!ea !i-cului de a a!i#ie a uno! a-t'el de e0eni mente "i a-i(u!a!ea m+-u!ilo! con-t!ucti0e ent!u !educe!ea ace-to!aF D ado ta!ea unei con'i(u!a#ii -t!uctu!ale ca!e nu !e$int+ -en-ibilit+#i la a-t'el de e0enimenteF D a-i(u!a!ea -t!uctu!ii cu ductilitate co!e- un$+toa!e. ".1.".-. A-i(u!a!ea du!abilit+#ii im lic+ m+-u!i de !otec#ie 'a#+ de ac#iunile a(en#ilo! 'i$ici7 c6imici "i biolo(ici din mediul .ncon4u!+ to! 8mediul natu!al "i mediul de e* loata!e9. ;n a!ticula!7 -e 0o! !e- ecta u!m+toa!ele !e(lement+!iB a. /ent!u elementele de beton a!mat "i beton !ecom !imat -e 0o! !e0edea (!o-imile minime ale -t!atului de aco e!i!e cu beton a a!m+tu!ilo!7 .n con'o!mitate cu 5TA5 1%1%3?%F 1%5

1%)

b. /ent!u elementele de $id+!ie -e 0o! !e- ecta !e0ede!ile no!mati0elo! /2 "i , 13 !e'e!itoa!e la tencuieliF c. /ent!u !otec#ia antico!o$i0+ a con-t!uc#iilo! -e 0o! !e- ecta !e0ede!ile cu !in-e .nB D No!mati0ul G/ %&5 D ent!u con-t!uc#ii din o#elF D No!mati0ul , 13% D ent!u con-t!uc#ii "i elemente de con-t!uc#ii din beton7 .n medii a(!e-i0eF d. /ent!u !e$e!0a!ea elementelo!7 -uban-amblu!ilo! "i con-t!uc#iilo! din lemn .m ot!i0a biode(!ad+!ii -e 0o! !e- ecta !e0ede!ile cu !in-e .nB D ,od ent!u calculul "i alc+tui!ea elementelo! de con-t!uc#ie din lemn 7 indicati0 N/ %%5. e. /ent!u u!m+!i!ea com o!t+!ii .n tim a con-t!uc#iei -e 0o! !e- ecta !e0ede!ile cu !in-e .nB D No!mati0 /1&% !i0ind u!m+!i!ea com o!t+!ii .n tim a con-t!uc#iilo!. 3.(.4. Fa+,-3* +a3e *n,e3A*n 2a Ae3*7*+a3ea 9a,*97a+e3** +e3*n5e* 0e +a2*,a,e >3e6*9,en5: 4* 9,a)*2*,a,e?, 1e )a6a +-n+e1,/2/* 0e 9,:3* 2*.*,: <acto!ii ca!e inte!0in la 0e!i'ica!ea -ati-'ace!ii ce!in#ei e ba$a conce tului de -t+!i limit+ -untB (. a+5*/n*2e a8en5*2-3 .e+an*+*, 2. *n72/en5e2e .e0*/2/* na,/3a2, 3. 13-13*e,:5*2e .a,e3*a2e2-3, 4. 13-13*e,:5*2e ,e3en/2/* 0e 7/n0a3e, &. 8e-.e,3*a 9,3/+,/3** =n an9a.)2/ 4* 8e-.e,3*a e2e.en,e2-3 0e +-n9,3/+5**, '. .e,-0e2e 0e +a2+/2.

".1.*. l. $ciunile agenilor mecanici &.1.).1.1. ,la-i'ica!ea "i (!u a!ea ac#iunilo! a(en#ilo! meca nici ent!u !oiecta!ea cl+di!ilo! de locuit -e 'ace con'o!m 5TA5 1%1%1?%A. &.1.).1.2. E0alua!ea .nc+!c+!ilo! e!manente -e 'ace con'o!m 5TA5 1%1%1?1. ;n ca$ul utili$+!ii uno! mate!iale net!adi#ionale7 datele !i0ind (!eutatea !o !ie 0o! 'i !eluate din a(!ementul te6nic !e- ecti0. &.1.).1.&. De'ini!ea .nc+!c+!ilo! dato!ite !oce-ului de e* loa ta!e -e 'ace con'o!m 5TA5 1%1%1?2. Ialo!ile no!mate ale .nc+!c+!ilo! utile7 uni'o!m di-t!ibuite e lan"eele cl+di!ilo! de locuin#e -unt date .n tabelul A .n con'o!mitate cu !e0ede!ile 5TA5 1%1%1?2A1D83. Ialo!ile no!mate -e !e'e!+ la .nc+!c+!ile utile cu!ente "i !e !e$int+ 0alo!ile ma*ime .n condi#ii no!male de e* loata!e. Ialo!ile no!mate nu #in -eama deB D e'ectele dinamice !odu-e .n tim ul e* loat+!iiF D .nc+!c+!ile concent!ate dato!ate uno! obiecte (!ele 8-obe7 ca-e de bani7 etc.9F &.1.).1.). ;nc+!c+!ile date de e!e#ii de com a!timenta!e ne o!tan#i7 cu (!eutate de cel mult & NN?m -e iau .n con-ide!a!e ca .nc+!c+!i uni'o!m di-t!ibuite e lan"eu du + cum u!mea$+B D e!e#i cu (!eutatea 1n+ la 175 NN?m ... %75 NN?m27 D e!e#i cu (!eutatea .nt!eB l75D&7% NN?m ... l 7% NN?m2. /ent!u e!e#ii cu (!eut+#i mai ma!i7 .nc+!c+!ile -e 0o! calcula con'o!m datelo! !eale 8ca inten-itate "i o$i#ie9.

1%2

1%3

.bservaii/ 1. ;nc+!c+!ile de la ct. 5 "i 2 .nlocuie-c .nc+!ca!ea din $+ ad+ numai dac+ -unt mai de'a0o!abile dec1t acea-ta. 2. ;nc+!c+!ile de la ct. 5 -unt !a o!tate la !oiec#ia o!i$ontal+ a -u !a'e#ei aco e!i"ului. &. ,ondi#iile .n ca!e odu!ile "i aco e!i"u!ile -unt con-ide!ate neci!culabile -unt date .n 5TA5 1%1%1?2A1. &.1.).1.5. Aco e!i"u!ile7 te!a-ele7 lan"eele7 -c+!ile "i balcoanele -e 0e!i'ic+ -u limenta! la o .nc+!ca!e concent!at+ 0e!tical+ a licat+ e elemente7 .n o$i#ia cea mai de'a0o!abil+7 "i .n ab-en#a alto! .nc+!c+!i 0e!ticale utile -au din 01nt. ;nc+!ca!ea concent!at+7 con-ide!at+ a licat+ e o -u !a'a#+ de 1%*1% cm -e ia du + cum u!mea$+B D lan"ee "i -c+!i 175 NN7 D aco e!i"u!i7 te!a-e7 balcoane l 7% NN7 D aco e!i"u!i e ca!e -e ci!cul+ numai e odine %75 NN. &.1.).1.2. /e!e#ii de com a!timenta!e ne o!tan#i 0o! 'i 0e!i'ica#i la cea mai de'a0o!abil+ dint!e i ote$eleB a. .nc+!ca!e o!i$ontal+7 linia!+ "i uni'o!m di-t!ibuit+ de %75 NN?m a licat+ la o .n+l#ime de %79 m de la cota a!do-eliiF
1%9

b. (!eutatea uno! obiecte -anita!e -u- endate 8'o!#a 0e!ti cal+9 l NNF c. (!eutatea mobilie!ului -u- endat 8bibliotec+9 D 'o!#a 0e!tical+ 2 NN?m2 de -u !a'a#a 0e!tical+ de e!ete. &.1.).1.3. Ialo!ile no!mate ale .nc+!c+!ilo! utile7 0e!ticale "i o!i$ontale e balu-t!ade7 a!a e#i "i atice la cl+di!i de locuit -e iau con'o!m 5TA5 1%1%1?2A lD83 du + cum u!mea$+B D .n .nc+ e!i din inte!io!ul a a!tamentelo!7 la odu!i ci!culabile "i la te!a-e ci!culabile '+!+ o-ibilitate de a(lome!+!i ma!i D %75 NN?m7 D ent!u balcoane7 co!idoa!e7 -c+!i "i ode"te D l 7% NN?m. ;nc+!c+!ile -e!0e-c ent!u calculul elementelo! balu-t!adei7 a!a etului -au aticului "i -e con-ide!+ a licate e m1na cu!ent+ a ace-tuia. Ac#iunea o!i$ontal+ nu -e 0a con-ide!a -imultan cu cea 0e!tical+. &.1.).1.8. Reduce!ea .nc+!c+!ilo! utile e elementele o!tante o!i$ontale !inci ale7 e elementele o!tante 0e!ticale "i e 'unda#iile ace-to!a -e -tabile"te con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 1%1%1?2A1. &.1.).1.9. Ialo!ile coe'icien#ilo! de .nc+!ca!e 0n1 "i cele ale '!ac#iunii de lun(+ du!at+ 0nd1 -e -tabile-c con'o!m 5TA5 1%1%1?OAD33 du + cum u!mea$+B a. ent!u .nc+!c+!ile uni'o!m di-t!ibuite e lan"ee date .n tabelul A -e iau 0alo!ileB Ialoa!ea .nc+!c+!ii no!mate D 1n+ la 2 NN?m2 D .nt!e 2 5 NN?m2 D e-te 5 NN?m2 n 17) 17& 172 nd %7)

.bservaii/ 1. ,oe'icientul .nc+!c+!ii 0n1 -e 'olo-e"te ent!u (!u +!ile de .nc+!c+!i 'undamentale .n ca$ul 0e!i'ic+!ii la -t+!ile limit+ ultime de !e$i-ten#+ "i de -tabilitate. 2. ,oe'icientul '!ac#iunii de lun(+ du!at+ a .nc+!c+!ilo! tem o!a!e 0a!iabile 0nd1 -e 'olo-e"te du + cum u!mea$+B C .n (!u +!ile de .nc+!c+!i 'undamentaleB D ent!u 0e!i'ica!ea la -ta!ea limit+ a e* loat+!ii no!male -ub e'ectul '!ac#iunii de lun(+ du!at+ a .nc+!c+!ilo!F C .n (!u +!ile de .nc+!c+!i - ecialeB D ent!u 0e!i'ica!ea la -t+!ile limit+ ultime de !e$iten#+ "i de -tabilitate D ent!u 0e!i'ica!ea la -ta!ea limit+ a e* loat+!ii no!maleB D .n ca$ul ac#iunii -ei-mice D .n o!ice alte ca$u!i !eci$ate !in tema de !oiecta!e &. ,oe'icien#ii n "i nd nu includ e'ectele dinamice e0entuale. ".1.*.#. 3nfluenele mediului natural &.1.).2.1. Dete!mina!ea 'o!#elo! -ei-mice con0en#ionale de calcul ent!u cl+di!i de locuit -e 'ace .n con'o!mitate cu !e0ede!ile No!mati0ului / 1%%?92. &.1.).2.2./!e-iunea dinamic+ de ba$+7 0alo!ile no!mate ale .nc+!c+!ilo! din 01nt "i coe'icien#ii a!#iali de -i(u!an#+ ca!e multi lic+ 0alo!ile .nc+!c+!ilo! no!mate ent!u ob#ine!ea .nc+!c+!ilo! de calcul -unt -tabilite !in 5TA5 1%1%1?2%.

b. ent!u .nc+!c+!i di-t!ibuite .n lun(ul unei linii la balu-t!ade7 e!e#i de- +!#ito!i etc. o!ientate e di!ec#ie 0e!tical+ -au o!i$ontal+ -e iau 0alo!ileB n 1,#2nd %.
110

111

&.1.).2.&. G!eutatea de !e'e!in#+ a -t!atului de $+ ad+7 0alo!ile no!mate ale .nc+!c+!ilo! din $+ ad+ "i coe'icien#ii a!#iali de -i(u!an#+ ca!e multi lic+ .nc+!c+!ile no!mate ent!u ob#ine!ea .nc+!c+!ilo! de calcul -unt -tabilite !in 5TA5 1%1%1?21. !inB &.1.).2.). ;nc+!c+!ile din tem e!atu!a e*te!ioa!+ 0o! 'i -tabilite D 5TA5 1%1%1?2& D de'ini!ea .nc+!c+!ilo!F D 5TA5 1%1%1?2& A D 0alo!ile no!mate7 coe'icien#ii .nc+!c+!ilo! "i 0alo!ilo! de calcul ale .nc+!c+!ilo!.
".1.*.". 4roprietile materialelor . &.1.).&.1. /!o !iet+#ile de !e$i-ten#+ "i de de'o!mabilitate ale mate!ialelo! -e de'ine-c con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 1%1%1?%.

5TA5 12)2?1 "i cu celelalte !e(lement+!i te6nice - eci'ice ca!e -e !e'e!+ la metodele de dete!mina!e ale ace-to!a. &.1.).).2. ,a!acte!i-ticile 'i$icoDmecanice ale +m1ntu!ilo! -e -tabile-c con'o!m 5TA5 12)&. &.1.).).&. Ialo!ile no!mate "i 0alo!ile de calcul ale ca!acte!i-ti cilo! (eote6nice ale te!enu!ilo! de 'unda!e -e -tabile-c con'o!m 5TA5 &&%%?1?2.
".1.*.+. 5eometria structurii n ansamblu i a elementelor de construcie

&.1.).&.2. Ialo!ile ca!acte!i-tice7 coe'icien#ii de -i(u!an#+ ent!u mate!iale "i 0alo!ile de calcul ale !e$i-ten#elo! mate!ialelo! -e 0o! -tabili .n con'o!mitate cuB a. !e(lement+!ile te6nice co!e- un$+toa!e !inci alelo! mate!iale de con-t!uc#ie7 !e- ecti0B D beton a!mat D 5TA5 1%1%3?%7 D o#el D5TA5 1%1%8?%?1?27 D $id+!ie D5TA5 1%1%)7 D lemn D N/ %%5 b. !e(lement+!ile te6nice co!e- un$+toa!e alto! mate!iale de con-t!uc#ie t!adi#ionale 8-ticl+7 iat!+7 mate!iale la-tice etc.9 c. a(!ementele te6nice !e- ecti0e7 ent!u mate!ialele de con-t!uc#ie net!adi#ionale -au din im o!t.
".1.*.*. 4roprietile terenurilor de fundare

&.1.).5.1. /a!amet!ii (eomet!ici ai -t!uctu!ii .n an-amblul ei "i cei ai elementelo! de -t!uctu!+ -e 0o! .ncad!a .n -i-temul de tole!an#e -tabilit !in 5TA5 82%% 8cla-ele de !eci$ie "i 0alo!ile tole!an#elo!97 .n 'unc#ie de dimen-iunile !e- ecti0e. &.1.).5.2. /ent!u elementele de -t!uctu!+ din beton a!mat -e 0o! !e- ecta "i !e0ede!ile No!mati0ului NE %12. &.1.).5.&. /ent!u elementele de -t!uctu!+ din o#el -e 0o! !e- ecta "i !e0ede!ile 5TA5 323?%. &.1.).5.). Elementele ne-t!uctu!ale de con-t!uc#ie ca!e t!ebuie -+ -ati-'ac+ ce!in#a de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabilitateA -e con-ide!+ a -e .ncad!a .n ni0elu!ile de tole!an#e !e0+$ute !in !e(lement+!ile co!e- un$+toa!e. &.1.).5.5. Elementele de -t!uctu!+ "i ne-t!uctu!ale net!adi#ionale -au din im o!t -e 0o! .ncad!a .n ni0elul de tole!an#e !e0+$ut .n a(!ementele te6nice !e- ecti0e.

&.1.).).1. /!o !iet+#ile te!enu!ilo! de 'unda!e -e 0o! -tabili !in ce!ceta!e (eolo(ic+Dte6nic+ "i (eote6nic+ .n con'o!mitate cu
112

11&

".1.*.,. 6etodele de calcul &.1.).2.1. /ent!u cl+di!ile de locuin#e -e 'olo-e-c acelea"i metode de calcul ca "i ent!u toate celelalte cl+di!i ci0ile "i indu-t!iale. &.1.).2.2. /!inci iile de ba$+ ale metodelo! de calcul7 ba$ate e conce tul de -ta!e limit+7 -unt date .n u!m+toa!ele !e(lement+!i te6niceB D D D D D 5TA5 1%1%3?% D 5TA5 1%1%8?% D 5TA5 1%1%) D N/ %%5 D 5TA5 &&%%?1?2D ent!u beton a!mat "i beton !ecom !imatF ent!u o#elF ent!u $id+!ieF ent!u lemnF ent!u te!enul de 'unda!e.

b. ent!u cl+di!ile de ma!e !e etabilitate "i ent!u cl+di!ile .nalte cu -t!uctu!a din beton a!mat -au $id+!ie o!tant+ !ecum "i ent!u cl+di!ile .ncad!ate .n cla-a de im o!tan#+ II I7 ca!e nu !e- ect+ .n totalitate !e0ede!ile !e'e!itoa!e la alc+tui!ea de an-amblu din no!mati0ului / 1%%?927 -e !ecomand+ 'olo-i!ea metodei de !oiecta!e ba$at+ e con-ide!a!ea !o !iet+#ilo! de de'o!ma!e nelinea!+ a -t!uctu!ii 8metoda :9F c. a lica!ea metodei : e-te obli(ato!ie .n ca$ul cl+di!ilo! 'oa!te .nalte. &.1.).2.2. Dete!mina!ea .nc+!c+!ilo! -ei-mice ent!u elementele de con-t!uc#ie ca!e nu 'ac a!te din -t!uctu!a de !e$i-ten#+ -e 0a 'ace con'o!m !e0ede!ilo! No!mati0ului / 1%%?92. Ie!i'ica!ea -ati-'ace!ii ce!in#ei de calitate @!e$i-ten#+ "i -tabiD litateA -e 0a 'ace e ba$a metodelo! -tabilite !in !e(lement+!ile - eci'ice7 ent!u elementele de con-t!uc#ie "i mate!ialele t!adi#ionale7 -au !in a(!ementele te6nice ent!u elementele de con-t!uc#ie "i mate!ialele net!adi#ionale -au din im o!t. &.1.).2.3. /!oiecta!ea anti-ei-mic+ a in-tala#iilo! "i ec6i amen telo! din cl+di!ile de locuin#e -e 0a 'ace cu !e- ecta!e !inci iilo! (ene!ale din No!mati0ul / 1%%?92. 3.(.&. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: +-3e91/n6:,-a3e +e3*n5e* 0e +a2*,a,e >3e6*9,en5: 4* 9,a)*2*,a,e? ".1.+.1. /ent!u cl+di!ile de locuin#e7 0e!i'ica!ea -ati-'ace!ii ce!in#ei de !e$i-ten#+ "i -tabilitate -e 'ace cu c!ite!iile de e!'o!man#+ 'olo-ite ent!u toate cl+di!ile ci0ile "i indu-t!iale7 !ecum "i cu c!ite!iile - eci'ice din !e$enta !e(lementa!e. ".1.+.#. Ni0elu!ile de e!'o!man#+ a-ociate -ati-'ace!ii ce!in#ei de !e$i-ten#+ "i -tabilitate -unt cele co!e- un$+toa!e con-t!uc#iilo! din cla-a de im o!tan#+ III7 con'o!m 5TA5 1%1%%?%.
115

&.1.).2.&./ent!u metodele de calcul ba$ate e conce tul de -ta!e limit+7 (!u +!ile de .nc+!c+!i 0o! 'i cele -tabilite !in 5TA5 1%1%1?%A. &.1.).2.). /ent!u calculul cl+di!ilo! cu e!e#i -t!uctu!ali7 .n a'a!a !inci iilo! (ene!ale inclu-e .n -tanda!dele men#ionate la &.1.).2.2. -e 0a #ine -eama de !e0ede!ile u!m+toa!elo! !e(lement+!ilo! te6niceB /2 D No!mati0 !i0ind alc+tui!ea7 calculul "i e*ecuta!ea -t!uctu!ilo! din $id+!ieF D In-t!uc#iuni te6nice ent!u !oiecta!ea con-t!ucD #iilo! cu -t!uctu!a din dia'!a(me de betonF N/ %%3 D ,od de !oiecta!e ent!u -t!uctu!i .n cad!e din beton a!mat. &.1.).2.5. /ent!u calculul -ei-mic al cl+di!ilo! de locuin#e metodele !e0+$ute .n No!mati0ul / 1%%?92 0o! 'i utili$ate du + cum u!mea$+B a. ent!u cl+di!ile de locuin#e .ncad!ate .n cla-ele de im o!D tan#+ III "i II e-te obli(ato!ie a lica!ea metodei de !oiecta!e cu!ent+ 8metoda A9F
11!

/ 85

".1.+.". Ni0elu!ile de e!'o!man#+ -ei-mic+ ale cl+di!ilo! de locuin#e -e -tabile-c !in .ncad!a!ea .n cla-a de im o!tan#+ .n con'o!mitate cu No!mati0ul / 1%%D92 du + cum u!mea$+B

c. de'o!ma#ia !emanent+ !o0ocat+ de .nc+!c+!ile de e* loata!e7 !e0+$ute la ct. &.1.).1.2 a7 nu t!ebuie -+ 'ie mai ma!e de 1%L din de'o!ma#ia in-tantanee no!mal+ e lanul e!etelui. ".1.+.+. Accele!a#ia 0ib!a#iilo! cl+di!ii -au a uneia din +!#ile -ale com onente -e limitea$+7 .n 'unc#ie de '!ec0en#+7 du + cum u!mea$+B a. accele!a#ia 0e!tical+ 8a9 .n m?-27 .n 'unc#ie de '!ec0en#a 8'9

.bservaii/ 1. ;ncad!a!ea .n cla-e de im o!tan#+ "i 0alo!ile coe'icien#ilo! a din tabelul de mai -u- -unt minime. :ene'icia!ul oate -olicita7 !in tema de !oiecta!e7 .ncad!a!ea cl+di!ii la ni0elu!i mai !idicate de e!'o!man#a -ei-mic+. 2. ;n ca$ul cl+di!ilo! cu 'unc#iuni multi le7 .ncad!ate .n cla-e de im o!tan#+ di'e!ite7 an-amblul cl+di!ii -e 0a !oiecta ent!u coe'iciD entul de im o!tan#+ cel mai ma!e7 dac+ 'unc#iunea co!e- un$+toa!e ace-tuia ocu + cel u#in 15 L din -u !a'a#a .nt!e(ii cl+di!ii. ".1.+.*. /ent!u e!e#ii inte!io!i ne o!tan#i -e -tabile-c u!m+toaD !ele c!ite!ii "i ni0elu!i de e!'o!man#+B a. de'o!ma#iile no!male e lanul e!etelui -ub .nc+!c+!ile de e* loata!e !e0+$ute la &.1.).1.2.b7 c7 nu t!ebuie -+ de + "ea-c+ 0aloa!ea de 5 mm -au 78+99, .n ca!e = e-te .n+l#imea e!etelui .n mmF b. de'o!ma!ea in-tantanee no!mal+ e lanul e!etelui7 .nt!Dun unct -ituat .n cent!ul unui element de e!ete7 dato!it+ !e$em+!ii unei e!-oane7 nu t!ebuie -+ de +"ea-c+ 5 mmF
112

".1.+.,. Ia!ia#ia 0ite$ei de mi"ca!e a a-cen-o!ului nu 0a de +"i 0alo!ileB D accele!a#ia O 172 m?-2F D decele!a#ia O 9781 m?- 2. 3.(.'. Re8/2* 0e 13-*e+,a3e ".1.,.1. /ent!u cl+di!ile de locuin#e7 !e(ulile de !oiecta!e -unt cele (ene!al 0alabile ent!u cl+di!ile ci0ile "i indu-t!iale -imila!e7 la ca!e -e adau(+ !e0ede!ile7 din !e$entul ca itol7 !e'e!itoa!e la !otec#ia anti-ei-mic+ a elementelo! ne-t!uctu!ale "i a in-tala#iilo!.

113

".1.,.#. /!oiecta!ea anti-ei-mic+ a elementelo! de com a!timenD ta!e "i de .nc6ide!e -e 0a 'ace7 du + ca$7 .n una din u!m+toa!ele i ote$eB a. ca '+c1nd a!te inte(!ant+ din -i-temul -t!uctu!alF b. cu le(+tu!i ca!e -+ e!mit+ de la-+!i !elati0e libe!e .n !a o!t cu -t!uctu!aF c. -olida!i$ate cu -t!uctu!a7 da! dimen-ionate a-t'el .nc1t7 a0a!iile !odu-e de mi"ca!ea -ei-mic+7 -+ 'ie limitate. ".1.,.". Elementele ne-t!uctu!ale e*te!ioa!e 8calcane7 tim ane7 co"u!i de 'um7 elemente deco!ati0e7 a!a e#i9 0o! 'i anco!ate de -t!uctu!+ "i 0o! 'i dimen-ionate a-t'el .nc1t -ub ac#iunea .nc+!c+!ilo! -ei-mice con0en#ionale7 de'inite la a!t. &.1.).2.8. -+D"i men#in+ inte(!itatea 'i$ic+ a-t'el .nc1t -+ nu !o0oace7 !in c+de!e total+ -au a!#ial+7 ie!de!i de 0ie#i omene"ti -au !+ni!i de e!-oane .n e*te!io!ul cl+di!ii. ".1.,.*. Ie!i'ica!ea la ac#iunea -ei-mic+ a elementelo! de con-t!uc#ie inte!ioa!e7 ca!e nu 'ac a!te din -t!uctu!a de !e$i-ten#+ "i ent!u ca!e nu -e u!m+!e"te +-t!a!ea inte(!it+#ii du + cut!emu!7 a!e ca obiect !inci al a-i(u!a!ea anco!+!ii elementului de -t!uctu!+ de !e$i-ten#+ ent!u men#ine!ea -tabilit+#ii. ".1.,.+. /ent!u a -e a-i(u!a e0acua!ea .n -i(u!an#+ a cl+di!ii .n ca$ul unui cut!emu! -e0e!7 -e 0o! !e0edea u!m+toa!ele m+-u!iB a. u"ile a a!tamentelo! "i cele de e0acua!e din cl+di!e 0o! 'i !oiectate a-t'el .nc1t -+ -e e0ite e!icolul de bloca!e a ace-to!a 8.n 'unc#ie de 0alo!ile de la-+!ilo! !elati0e de ni0el !obabile9F b a!do-elile "i 'ini-a4ele de e c+ile de e0acua!e 0o! 'i !oiectate a-t'el .nc1t a0a!ie!ea lo! -+ nu .m iedice ci!cula#ia e!-oanelo!. ".1.,.,. ;ncad!a!ea .n cate(o!ii -ei-mice a -i-temelo! de in-taD la#ii "i ec6i amente din cl+di!ile de locuit -e 'ace .n con'o!mitate cu No!mati0ul / 1%%?92 a-t'elB 118

a. cate(o!ia -ei-mic+ AB C -i-teme de a-cen-oa!e 8.n ca$ul cl+di!ilo! cu mai multe ni0elu!i9F C -i-teme de !otec#ie .m ot!i0a incendiilo!F C -i-teme de iluminatF b. cate(o!ia -ei-mic+ :B C -i-temele de 0entila!e?condi#iona!e a ae!i-i!iiF C -i-teme de ta0ane -u- endateF C !e#ele de conducte. .bservaie/ ;n cl+di!ile multi'unc#ionale7 .ncad!a!ea .n cate(o!ii -ei-mice7 -e oate 'ace di'e!en#iat7 dac+ condi#iile de alc+tui!e ale -i-temelo! !e- ecti0e e!mit 'unc#iona!ea -e a!at+. ".1.,.-. ,la-i'ica!ea -ei-mic+ a in-tala#iilo! "i ec6i amentelo! .n cate(o!ii -ei-mice -e 'ace con'o!m !e(lement+!ilo! .n 0i(oa!e. ".1.,.:. /unctele te!mice7 cent!alele te!mice7 o-tu!ile de t!an-'o!ma!e "i -ta#iile de om a!e ce de-e!0e-c cl+di!ile de locuin#e7 0o! 'i am la-ate7 de !e(ul+7 (!u at7 .n cl+di!e inde endent+. Atunci c1nd -e am la-ea$+ .n inte!io!ul cl+di!ii de locuin#e7 o-tu!ile de t!an-'o!ma!e -e 0o! ec6i a cu t!an-'o!matoa!e "i .nt!e!uD +toa!e u-cate7 -au cu ulei -intetic incombu-tibil. ".1.,.;. ,ent!alele de 0entila#ie "i de condi#iona!e a ae!ului -e 0o! am la-a7 de !e(ul+7 .n -ub-olul -au la a!te!ul cl+di!ilo!. ".1.,.19. Re$e!0oa!ele ent!u alimenta!ea cu a + -e 0o! monta7 de !e(ul+7 .n e*te!io!ul cl+di!ilo!. ".1.,.11<. T!a-eele conductelo! de alimenta!e cu a + !ece "i a + cald+7 de canali$a!e7 de .nc+l$i!e7 de 0entila!e "i de alimenta!e cu ene!(ie elect!ic+ -e 0o! -tabili a-t'el .nc1t -+ -e !educ+7 la -t!ictul
119

nece-a!7 num+!ul "i dimen-iunile (olu!ilo! co!e- un$+toa!e t!a0e!-+!ii ace-to! conducte7 !in elementele de -t!uctu!+ ale cl+di!ii. /!e0ede!ea de (olu!i "i "li#u!i .n elementele ne-t!uctu!ale -e 0a 'ace numai .n o$i#iile "i cu dimen-iunile !e0+$ute .n !e(lement+!ile te6nice .n 0i(oa!e. ".1.,.1#. Le(+tu!ile 8anco!a4ele9 in-tala#iilo!?ec6i amentelo! cu elementele de con-t!uc#ie de ca!e -unt 'i*ate7 0o! 'i a-t'el !oiectate .nc1t ele -+ nu con-tituie uncte -labe. Le(+tu!ile 8anco!a4ele9 t!ebuie -+ !e$i-te .n e0entualele -itua#ii - eciale de -olicita!e7 ca!e ot a a!e .n tim ul e* loat+!ii no!male -au .n tim ul -ei-muluiB D de la-a!ea !elati0+ a !ea$emuluiF D !+-tu!na!ea7 aluneca!ea "i?-au !+-uci!ea in-tala#iilo! -au ec6i amentelo!. ;n ace-t -co -e !ecomand+ ado ta!ea uno! detalii 0e!i'icate .n !actic+. ".1.,.1". T!a0e!-+!ile conductelo! e-te !o-tu!ile anti-ei-mice -e 0o! 'ace numai la -ub-ol -au la eta4ele in'e!ioa!e7 unde de la-+!ile !elati0e ale t!on-oanelo! adiacente -unt mici.

ANEEA &.1.
DOCUMENTE TEHNICE CONEGE 5TA5 1%1%1?%A D Ac#iuni .n con-t!uc#ii. ,la-i'ica!ea "i (!u a!ea ac#iunilo! ent!u con-t!uc#ii ci0ile "i indu-t!iale 5TA5 1%1%1?2 D Ac#iuni .n con-t!uc#ii7 .nc+!c+!i dato!ate !oce D -ului de e* loata!e 5TA5 1%1%1?2A1 D Ac#iuni .n con-t!uc#ii7 .nc+!c+!i te6nolo(ice din e* loata!e ent!u con-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!o$oote6nice 5TA5 1%1%1?2% D Ac#iuni .n con-t!uc#ii7 .nc+!c+!i date de 01nt 5TA5 1%1%1?21 D Ac#iuni .n con-t!uc#ii7 .nc+!c+!i date de $+ ad+ 5TA5 1%1%1?2& D Ac#iuni .n con-t!uc#ii7 .nc+!c+!i date de tem e D !atu!+ e*te!ioa!+ 5TA5 1%1%1?2&A D Ac#iuni .n con-t!uc#ii7 .nc+!c+!i date de tem e!aD tu!+ e*te!ioa!+ .n con-t!uc#ii ci0ile "i indu-t!iale 5TA5 1%1%%?% D /!inci ii (ene!ale de 0e!i'ica!e a -i(u!an#ei con-t!uc#iilo! 5TA5 1%1%3?% D ,on-t!uc#ii ci0ile "i indu-t!iale. ,alculul "i alc+tui!ea elementelo! -t!uctu!ale de beton7 beton a!mat "i beton !ecom !imat 5TA5 323?% D ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!o$oote6nice. ,on-t!uc#ii din o#el. ,ondi#ii te6nice (ene!ale de calitate 5TA5 1%1%8?% D ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!icole. ,alculul elementelo! din o#el ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!icole. /!e-c!i #ii ent!u !oiecta!ea con-t!uc#iilo! din #e0i de o#el

5TA5 1%1%8?1

121

5TA5 1%1%8?2 D ,on-t!uc#ii din o#el. ,alculul elementelo! din o#el alc+tuite din !o'.le cu e!e#i -ub#i!i7 'o!mate la !ece 5TA5 1%1%9?1 D ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!o$oote6nice. Luc!+!i de $id+!ie. ,alculul "i alc+tui!ea elementelo! 5TA5 1%1%) D ,on-t!uc#ii din $id+!ie. /!e0ede!i 'undamentale ent!u calculul elementelo! -t!uctu!ale 5TA5 12)2?1 D Te!en de 'unda!e. /!inci ii (ene!ale de ce!ceta!e 5TA5 12)& D Te!en de 'unda!e. ,la-i'ica!ea "i identi'ica!ea +m1ntu!ilo! 5TA5 &&%%?1 D Te!en de 'unda!e. /!inci ii (ene!ale de calcul 5TA5 &&%%?2 D Te!en de 'unda!e. ,alculul te!enului de 'unda!e .n ca$ul 'und+!ii di!ecte 5TA5 82%% D ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!o$oote6nice. Tole!an#e "i a-ambl+!i .n con-t!uc#ii. 5i-tem de tole!an#e / 1%% No!mati0 ent!u !oiecta!ea anti-ei-mic+ a con-t!uc#iilo! de locuin#e7 -ocialDcultu!ale7 a(!oD $oote6nice "i indu-t!iale D No!mati0 !i0ind alc+tui!ea7 calculul "i e*ecuD ta!ea -t!uctu!ilo! din $id+!ie D ,od ent!u !oiecta!ea con-t!uc#iilo! cu e!e#i -t!uctu!ali de beton a!mat No!mati0 !i0ind !oiecta!ea "i e*ecuta!ea luc!+!ilo! de 'unda#ii di!ecte la con-t!uc#ii No!mati0 !i0ind !oiecta!ea "i e*ecuta!ea con-t!uc#iilo! 'undate e +m1ntu!i -en-ibile la ume$i!e 8/5G9 In-t!uc#iuni te6nice ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea con-t!uc#iilo! 'undate e +m1ntu!i cu um'l+tu!i "i cont!ac#ii ma!i 8/G,M9

,2&9

/2 /85 /I O /3 /3%

D .nd!um+to! te6nic !o0i$o!iu ent!u calculul te!enului de 'unda!e7 al !e-iunii +m1ntului7 !eluc!+!i de -u-#ine!e "i al -tabilit+#ii talu$u!ilo! "i 0e!-an#ilo! la ac#iuni -ei-mice ,I3 In-t!uc#iuni te6nice !i0ind com o$i#ia "i !e a!a!ea mo!ta!elo! de $id+!ie "i tencuiala G/%&5 D G6id de !oiecta!e7 e*ecu#ie7 e* loata!e 8u!m+D !i!e7 inte!0en#ie9 !i0ind !otec#ia .m ot!i0a co!o$iunii a con-t!uc#iilo! din o#el ,13% D In-t!uc#iuni te6nice ent!u !otec#ia elementelo! din beton a!mat "i beton !ecom !imat -u !aD te!ane .n medii a(!e-i0e natu!ale "i indu-t!iale N/%%5 D ,od ent!u calculul "i alc+tui!ea elementelo! de con-t!uc#ie din lemn N/%19 D G6id ent!u calculul la -t+!i limit+ a elementelo! -t!uctu!ale din lemn N/%%3 D ,od de !oiecta!e ent!u -t!uctu!i .n cad!e din beton a!mat NE %12 D ,od de !actic+ ent!u e*ecuta!ea luc!+!ilo! din beton a!mat "i beton !ecom !imat N/28 No!me te6nice !o0i$o!ii !i0ind -tabili!ea di-tan#elo! .nt!e !o-tu!ile de dilata!e la !oiectaD !ea con-t!uc#iilo! /1&% D No!mati0 !i0ind u!m+!i!ea com o!t+!ii .n tim a con-t!uc#iilo! NT D No!me te6nice !i0ind !oiecta!ea "i e*ecuta!ea ad+ o-tu!ilo! de !otec#ie ci0il+7 .n cad!ul con-t!uc#iilo! noi N/ %2) D No!mati0 ent!u !oiecta!ea man-a!delo! la cl+di!i de locuit

12&

122

3.2. S*8/3an5a =n ex12-a,a3e


,e!in#a de -i(u!an#+ .n e* loata!e -e !e'e!+ la !otec#ia ocu an#ilo! .n tim ul utili$+!ii locuin#ei7 !ecum "i a - a#iului a'e!ent 8le(+tu!a dint!e -t!ad+ "i cl+di!e97 "i a!e .n 0ede!e u!m+toa!ele condiii te=nice de performan/ $. 'igurana circulaiei pietonale2 >. 'igurana circulaiei cu mi?loace de transport mecanizate2 &. 'igurana cu privire la riscuri provenite din instalaii2 ). 'igurana n timpul lucrrilor de ntreinere2 @. 'igurana la intruziuni i efracii. &.2.8A9. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: +-3e91/n6:,-a3e +-n0*5*e* ,e;n*+e 0e 1e37-3.an5:H Sigurana circulaiei pietonale ".#.0$1.l. 'igurana circulaiei pe ci pietonale e%terioare a. t!a-eul ietonal t!ebuie -+ 'ie cla!7 0i$ibil "i bine di'e!en#iat de cel ca!o-abil7 !in !e$ol0a!e .n !o'il t!an-0e!-al7 !in mate!ial7 -au !in culoa!eF b. .nt!e cl+di!e "i ca!o-abil t!ebuie -+ e*i-te t!otua!F c. toate c+ile ietonale 0o! a0eaB C l+#ime libe!+ de 175% m 8-e admite min. 17%% m l+#ime7 cu condi#ia a-i(u!+!ii7 la inte!-ec#ii "i -c6im ba!e de di!ec#ie7 a unui - a#iu de 175% * 175% m ent!u mane0!+ -caun !ulant9F C .n+l#ime de ma*. %72% mF d. .n+l#imea libe!+ de t!ece!e7 e -ub ob-tacole i$olate7 0a 'iB @ min. 2 10 m?

e. ie"i!ile din (a!a4e -au a!ca4e t!ebuie bine ma!cate "i -emnali$ate7 a-t'el .nc1t -+ 'ie 0i$ibile .n o!ice condi#ii atmo-'e!iceF '. .n d!e tul ie"i!ilo! din (a!a4e -au a!ca4e7 t!otua!ul 0a 'i .nt!e!u t "i !otun4it la col#u!iF (. c+ile ietonale7 adiacente c+ilo! ca!o-abile cu t!a'ic inten-7 t!ebuie -+ 'ie a-i(u!ate cu balu-t!ade de !otec#ie 0= %79% m97 -au - a#iu 0e!de de -i(u!an#+F 6. -t!atul de u$u!+7 al c+ilo! ietonale7 0a 'i a-t'el !e$ol D 0at7 .nc1t -+ .m iedice aluneca!ea7 c6ia! "i .n condi#ii de umiditateF i. anta c+ii ietonale 0a 'iB C .n !o'il lon(itudinal D ma*. 5 LF C .n !o'il t!an-0e!-al D ma*. 2 LF 4. deni0el+!ile admi-e e t!a-eul ietonal 8dac+ nu ot 'i e0itate97 -unt deB @ ma8. 2 5 cm? P. !o-tu!ile .nt!e dalele a0a4ului7 -au o!i'iciile de la (!+ta!ele ent!u a e lu0iale7 0o! 'i deB @ ma8. l 5 cm? A 1. e a!cu!-ul c+ilo! ietonale7 .n - a#ii de-c6i-e7 a'late e te!enu!i accidentate7 -au .n $one cu 01ntu!i ute!nice7 -e 0o! !e0edea (!ila4e 4oa-e7 -au balu-t!ade a01ndB C = K min. %72% m 8!ecomandat %79% m Q 17%% m7 a01nd m1n+ cu!ent+ inclu-i0 la %72% m9F m. la aco e!i"u!ile cu ant+ mai ma!e de &%R -e 0o! !e0edea o !itoa!e de $+ ad+7 ent!u a -e e0ita accidenta!ea ietonilo!.

12!

125

".#. 0$1.#. 'igurana cu privire la mpre?muiri 0cazul locuinelor individuale, cu curte1 a. (a!du!ile -e 0o! !e$ol0a a-t'el .nc1t7 -+ nu e*i-te o-ibi litatea de accidenta!e a co iilo!7 .n ca$ de c+#+!a!e "i e-calada!e7 "i anumeB C '+!+ elemente cu oten#ial de c+#+!a!e7 .nt!eB = %7&% l 7%% mF C a01nd .n+l#imea de min. l 72% mF C '+!+ elemente a-cu#ite la a!tea -u e!ioa!+7 ent!u (a!du!ile cu = A l 78% mF b. di-tan#a .nt!e elementele 0e!ticale7 -au diamet!ul o!i'icii lo! !acticate .n -u !a'a#a (a!dului7 0a 'i deB
@ ma8. 10 cm.

d. t!e tele -c+!ii de acce- 0o! !e- ecta !ela#iaB C 26 H lK22 Q 2)cm da!7 ent!u e!-oane cu di'icult+#i de me!-7 t!e tele 0o! a0eaB C = ma*. 12 cm "i l K min. &% cm 8!ecomandat 15 * &2 -au 12*&%9F e. l+#imea -c+!ii de acce- 0a 'i -tabilit+ co!e- un$+to! ti ului de -ca!+ "i !e- ecti0 a ti ului de cl+di!e7 con'o!m ca . &.28A92 ct. P din !e$entul no!mati0F '. !am ele7 -c+!ile "i lat'o!ma de acce- 0o! a0ea balu-t!ade? a!a ete de !otec#ie7 con'o!mate "i dimen-ionate co!e- un$+to! !e(lement+!ilo! - eci'iceF (. -t!atul de u$u!+ al -c+!ilo!7 !am elo!7 lat'o!melo! de acce-7 0o! 'i a-t'el !eali$ate7 .nc1t -+ -e e0ite aluneca!ea 8inclu-i0 .n condi#ii de umiditate9F 6. l+#imea libe!+ a (olului de u"+ 0a 'i deB C min. 17)% m 8%78% H %72%9 D int!a!e !inci al+ D locuin#e colecti0e cu mai mult de 1%% e!-oaneF C min. l 7%% m D int!a!e !inci al+ D locuin#e colecti0e cu mai u#in de 1%% e!-oaneF C min. %79% m D int!a!e !inci al+ D locuin#e uni'amiD liale "i -emicolecti0eF C min. %78% m D int!a!e -ecunda!+F 4. !a(ul u"ii 0a 'i deB C ma*. 275 cmF P. (!+ta!ul ent!u cu!+#at .nc+l#+mintea 0a a0ea o!i'icii deB C ma*. 175 cm.
Not:

Not: /ent!u a-i(u!a!ea !otec#iei ietonilo!7 (a!du!ile 0o! 'i a-t'el con'o!mate "i !e$ol0ate7 .nc1t -+ nu e*i-te -u!-e de accidenta!e !in a(+#a!e -au !+ni!e7 .n ca$ de contact de ace-tea. ".#. 0$1. ". 'igurana cu privire la accesul n cldire a. acce-ul .n cl+di!e t!ebuie !et!a- din ci!cula#ia -t!adal+ 8ca$ul cl+di!ilo! adiacente c+ilo! de ci!cula#ie9F b. lat'o!ma de acce- .n cl+di!e 0a a0eaB C = K min. %715 m7 'iind con'o!mat+ "i dimen-ionat+ co!e- un$+to!7 inclu-i0 ent!u acce-ul e!-oanelo! blocate .n -caun !ulant 8unde e-te ca$ul9F c. ent!u e!-oanele blocate .n -caun !ulant7 acce-ul e lat'o!m+ -e 0a 'ace !in inte!mediul unei !am e7 a01nd anta deB C ma*. 8 LF

5e !ecomand+7 ca dea-u !a lat'o!mei de acce- .n cl+di!e7 -+ -e !e0ad+ o co e!tin+ de !otec#ie7 co!e- un$+to! con'o!mat+ "i dimen-ionat+.

122

123

".#. 0$1.*. 'igurana circulaiei interioare a. -t!atul de u$u!+ al a!do-elilo! t!ebuie a-t'el !eali$at7 .nc1t -+ -e e0ite accidenta!ea !in aluneca!eF b. .n+l#imea libe!+ de t!ece!e 8 e -ub ob-tacole i$olate9 0a 'i deB C = K min. 27%% m D ca$ (ene!al7 C = - min. l 79% m D .n -ub-olu!i "i man-a!deF c. -u !a'a#a e!e#ilo! nu t!ebuie -+ !e$inte !oeminen#e a-cu#ite7 muc6ii t+ioa-e7 -au alte -u!-e de !+ni!e -au lo0i!eF d. u"ile "i e!e#ii 0it!a#i 0o! 'i a-t'el !e$ol0a#i "i aten#iona#i .nc1t7 -+ nu !o0oace accidente7 .n ca$ de contact ne !e0+$ut 8con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului ,E 19F e. l+#imea libe!+ de ci!cula#ie a co!idoa!elo! "i 0e-tibulelo! 0a 'i deB C min. 172% mF '. ent!u e!-oanele blocate .n -caun !ulant7 e a!cu!-ul c+ilo! de ci!cula#ie a01nd l+#imea mai mic+ de 175% m7 -e 0a !e0edea un - a#iu de mane0!+ "i anumeB C min. 175% * l75% mF g. ci!cula#ia .n inte!io!ul cl+di!ilo! de locuin#e7 0a 'i a-t'el !e$ol0at+7 .nc1t -+ e*i-te o-ibilitatea de mane0!+ a t+!(ilo!7 -ic!ielo! "i mobilelo! 0oluminoa-eF 6. l+#imea libe!+ a u"ilo! .nc+ e!ilo! 0a 'i deB C min. %78% m D .n inte!io!ul a a!tamentelo!F C min. %79% m D acce-ul .n a a!tamentF i. am la-a!ea "i -en-ul de de-c6ide!e al u"ilo! t!ebuie !e$ol0at a-t'el .nc1tB C -+ nu limite$e "i -+ nu .m iedice ci!cula#iaF C -+ nu -e lo0ea-c+ .nt!e ele 8la de-c6ide!ea -imultan+ a dou+ u"i9F C -+ nu lo0ea-c+ e!-oanele ca!e ."i de-'+"oa!+ acti0itatea. 128

".#. 0$1.+. 'igurana cu privire la sc=imbarea de nivel a. la deni0el+!i mai ma!i de %7&% m 8!e- ecti0 %72% m ent!u e!-oane cu 6andica 9 -e !e0+d balu-t!ade 8 a!a ete9 de -i(u!an#+7 con'o!mate "i dimen-ionate co!e- un$+to! !e0ede!i lo! 5TA5 21&1F b. a!a etele 'e!e-t!elo!7 balcoanelo!7 lo(iilo!7 (ale!iilo! de-c6i-e - !e e*te!io!7 0o! a0ea .n+l#imea de -i(u!an#+ co!eun$+toa!e .n+l#imii la ca!e -e a'l+7 con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 21&1. ".#. 0$1. ,. 'igurana cu privire la deplasarea pe scri a. !ela#ia .nt!e t!e te "i cont!at!e te t!ebuie -+ 'ieB C 2 = B l 22 Q 2) cm7 da!7 ent!u e!-oane cu di'icult+#i de me!-7 t!e tele 0o! a0eaB = ma*. 12 cm "i l K min. &% cm 8!ecomandat 15 * &2 -au 12*&%9F S b. num+!ul de t!e te7 al unei !am e de -ca!+7 0a 'i deB C ma*. 18 t!e te D ca$ (ene!alF C ma*. 12 t!e te 8!ecomandat 1% t!e te9 D ent!u e!-oane cu di'icult+#i de me!-F C min. & t!e teF c. t!e tele7 ce a a!#in aceleia"i !am e de -ca!+7 t!ebuie -+ aib+ acelea"i dimen-iuni 8l+#ime "i .n+l#ime97 m+-u!at e linia a-ului 8 ent!u -c+!i ce a-i(u!+ "i?-au e0acua!ea e-te indicat7 ca t!e tele7 -+ aib+ acelea"i dimen-iuni e toat+ de-'+"u!a!ea -c+!ii !e- ecti0e9F d. -c+!ile 0o! 'i !e0+$ute7 cu a!a ete 8balu-t!ade9 de !otec#ie con'o!mate co!e- un$+to! no!melo! - eci'ice N/ %2&7 a01nd .n+l#imea de -i(u!an#+B
C 6 cu!ent K %79% mF

129

e. c1nd -ca!a e-te di-tan#at+ de e!ete mai mult de 2 cm7 -e 0o! lua m+-u!i de -i(u!an#+ co!e- un$+toa!e7 a-t'el .nc1t -+ 'ie e0itat+ aluneca!ea .n (ol a icio!ului7 -au a ba-tonuluiF '. balu-t!ada 8 a!a etul9 0a 'i !e0+$ut+ cu m1n+ cu!ent+ a-t'el con'o!mat+7 .nc1t -+ oat+ 'i cu !in-+ cu m1na
@ B ! 5 cm?

C ent!u e!-oane cu di'icult+#i de me!l K min. 17%% mF 1. -c+!ile "i ode-tele 0o! 'i dimen-ionate co!e- un$+to! t!an- o!tului t+!(ilo!7 -ic!ielo! "i mobilelo! 0oluminoa-e7 a!unci c1nd nu e*i-t+ alt -i-tem de !idica!e?cobo!1!e a ace-to!aF. m. -c+!ile t!ebuie -+ 'ie co!e- un$+to! "i uni'o!m luminate7 '+!+ !i-c de !oduce!e a 'enomenului de -t!+luci!e o!bitoa!e.
Not:

(. balu-t!ada 0a 'i a-t'el alc+tuit+7 .nc1t -+ nu e!mit+ c+#+!atul7 -au t!ece!ea co iilo! dint!Do a!te .nt!Dalta 8con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului ,E l9F 6. 'ini-a4ul -c+!ilo! 0a 'i a-t'el !eali$at7 .nc1t -+ -e e0ite c+de!ea !in aluneca!eF i. 'e!e-t!ele7 din d!e tul alie!elo!7 t!ebuie -+ aib+ a!a et 8balu-t!ad+97 de !otec#ie7 co!e- un$+to! con'o!mat7 a-t'el .nc1t -+ -e e0ite accidenta!ea !in - a!(e!ea (eamului7 .n ca$ de contact !in aluneca!eF 4. .n+l#imea libe!+ .nt!e !am e7 m+-u!at+ e e! endicula!a de la na-ul t!e tei e linia de 'lu*7 !ecum "i .n+l#imea libe!+ de ci!cula#ie -ub -ca!+7 0a 'iB C = - min. 27%% m D -c+!i !inci aleF C = min. 179% m D -c+!i -ecunda!e "i de acce- la od7 man-a!d+ -au -ub-ol 8ca!e nu con-tituie c+i de e0acua!e9F P. l+#imea libe!+ a -c+!ilo!7 !am elo! "i ode-telo! 0a 'iB C la -c+!i !inci aleB D l K min. %795 m D cl+di!i cu ma*. 2 ni0eleF D l K min. 1 7%5 m D cl+di!i cu &D5 ni0eleF D l K min. 172% m D cl+di!i cu 2D8 ni0eleF D l K min. 1725 m D cl+di!i cu min. 9 ni0eleF C la -c+!i -ecunda!eB D l K min. %79% m D .n (ene!alF D l K min. %785 m D ca$ul a a!tamentelo! (!u ate la -ca!+F
130

La cl+di!ile de locuin#e7 .n ca!e nu e*i-t+ a-cen-o!7 dimen-ioD na!ea t!e telo! -e 0a 'ace co!e- un$+to! nece-it+#ilo! e!-oanelo! cu di'icult+#i de me!-. ".#. 0$1. -. 'igurana cu privire la iluminarea artificial a. .n cl+di!ile de locuin#e iluminatul de -i(u!an#+ 0a 'i a-i(u!at con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului I 3 "i 5TA5 22)2?17&F b. iluminatul de -i(u!an#+ ent!u e0acua!e7 e co!idoa!e7 6olu!i 0a 'i deB C 2% L din iluminatul no!malF c. ilumina!ea medie ent!u iluminatul no!mal7 e c+i de ci!cula#ie7 o!i$ontale "i 0e!ticale 0a 'i ent!uB C 6olu!i7 co!idoa!e 35 Q 1%% l*7 C -c+!i 5% Q 35 l*. 3.2.!"#. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-.an5: +-3e91/n6:,-a3e +-n0*5*e* ,e;n*+e 0e 1e37-3.an5:H sigurana circulaiei cu mijloace de transport mecanizate

".#. 0>1. 1 'igurana deplasrii cu ascensorul


a. cl+di!ile eta4ate -e 0o! dota cuB C min. 1 a-cen-o! D la cl+di!i cu mai mult de / H & eta4eF 1&1

C min. 2 a-cen-oa!e D la cl+di!i cu mai mult de / H 5 eta4e7 a-t'el con'o!mate .nc1t -+ e!mit+ "i t!an- o! tul mobilie!ului de dimen-iuni ma!iF b. una din cabinele bate!iei de li'tu!i7 t!ebuie -+ 'ie dimen-ionat+ "i con'o!mat+ a-t'el .nc1t7 -+ oat+ 'i utili$at+ "i de c+t!e e!-oane blocate .n -caun !ulantB C dimen-iunea cabinei 0a 'i min. %78% * 17&5 m 8!ec. 171% * 17)% m9F C dimen-iunea lat'o!mei de acce- .n cabin+ 0a 'i min. 175% * 175% m 8!ota#ie com let+ -caun !ulant9F c. di'e!en#a de ni0el admi-ibil+7 .nt!e cabin+ "i alie!7 0a 'iB
@ ma8. C 2 5 cm?

1. .n ca$ de a0a!ie 8 an+ elect!ic+9 -e 0o! a-i(u!aB C min. 5 l* 8la anoul de comand+ din cabin+ "i de e alie!e9. 3.2.!C#.C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: +-3e91/n6:,-a3e +-n0*5*e* ,e;n*+e 0e 1e37-3.an5:H Sigurana cu privire la riscuri provenite din instalaii ".#.0&1, 1. 'igurana cu privire la riscul de electrocutare a. tensiuni nominale de lucru/ En ma*. 22% I D ent!u co! u!i de iluminat7 C En ma*. )%% I D ent!u utila4e elect!ice 8'o!#+9 8.n ca$ul .n ca!e a!do-eala e-te bun+ conduc+toa!e de elect!icitate7 t!ebuie .nde linite "i alte condi#ii7 con'o!m 5TA5 122%) "i con'o!m I 39F b. tensiuni de atingere i de pas/ 1. ent!u ec6i amente utili$ate .n - a#ii -u !ate!aneB C E K ma*. 25 I c.a. 0E - ma*. 12% I c.c.97 ent!u deconecta!e .n O & -7 C E ma*. 5% I c.a. 0E ma*. 25 I c.c.97 ent!u deconecta!e .n T & -F 2. ent!u ec6i amente utili$ate .n - a#ii -ubte!aneB
@ U = ma8. 2! D c.a.?

d.-e 0o! !e0edea (a!nitu!i de cauciuc7 la toate muc6iile cabineiF e. -e 0a !e0edea un -i-tem de -i(u!an#+ e'icientF '. -e 0o! !edea butoane luminoa-e de ala!m+F (. .n inte!io!ul cabinei 8.n cl+di!i .nalte9 -e 0a !e0edea inte!'onF 6. !a#ia de ae! !oa- +t .n cabin+7 0a 'iB C l lit!u?-ec? e!-oan+ 8at1t .n !e(im no!mal7 c1t "i .n ca$ de a0a!ie9F i. tem e!atu!a .n cabin+7 0a 'iB t C+D& 'a#+ de tem e!atu!a alie!elo!F 4. ni0elul de !e-iune acu-tic+7 admi- .n cabin+7 0a 'iB C ma*. 25 db. 8A9 D .n ab-en#a ocu an#ilo! "i a alto! -u!-e e*te!ioa!eF P. ni0elul de ilumina!e cu!ent .n cabin+ "i e alie!e7 0a 'iB @ min. 50 68?

c. cureni nepericuloi 8inten-itatea -u o!tat+ de co! ul omene-c9B C 3= ma*. 1% mAF d. rezistena de dispersie a !i$ei de +m1ntB C ( ma*. ) U D ent!u in-tala#ia elect!ic+ de 4oa-+ ten-iuneF C ( ma*. l U D c1nd !i$a de +m1nt e-te comun+ ent!u 4oa-+ ten-iune7 medie ten-iune "i ent!u a!at!+-netF
133

1&2

".#. 0&1. ". 'igurana cu privire la riscul de accidentare prin e%plozie a. concent!a#ia de (a$ metan7 +t!un- accidental .n .nc+ e!i 0a 'iB C ma*. 15%% m(?m& ae!F b. conductele de alimenta!e inte!ioa!+7 a in-tala#iilo! de (a$e natu!ale7 0o! 'i e*ecutate "i am la-ate a-t'el .nc1t7 -+ nu !o0oace accidente7 con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului I 2. c. .n .nc+ e!ile .n ca!e e*i-t+ con-umato!i de (a$ metan 8cent!ale te!mice7 buc+t+!ii9 -e ot monta detecto!i de -cu!(e!i de (a$e7 ca!e ot7 'ie -+ declan"e$e o ala!m+7 'ie -+ .nc6id+ automat !obinetul de alimenta!e cu (a$ metan al con-umato!ului !e- ecti0. ".#. 0&1.*. 'igurana cu privire la contactul cu elemente de instalaii 0defectuos e%ecutate, montate, sau ntreinute1 a. -u !a'e#ele acce-ibile utili$ato!ilo! nu t!ebuie -+ !e$inte muc6ii t+ioa-e7 -au !oeminen#e e!iculoa-e7 cu oten#ial de !+ni!eF b. e*ecuta!ea7 e* loata!ea7 .nt!e#ine!ea "i !e a!a!ea in-tala #iilo! -e 0a 'ace numai de c+t!e e!-onal cali'icat7 .n con'o!mitate cu !e0ede!ile -tanda!delo! "i no!mati0elo! - eci'ice 8con'o!m ane*a &.2. @Documente cone*eA9. ".#. 0&1. +. 'igurana cu privire la riscul de accidentare ca urmare a descrcrilor atmosferice 0trsnet1 a. !otec#ia unei cl+di!i7 .m ot!i0a t!+-netului7 -e 0a 'ace .n con'o!mitate cu !e0ede!ile no!mati0ului I 2%F b. in-tala#iile de !otec#ie7 .m ot!i0a t!+-netului7 -unt obli(ato!ii la con-t!uc#ii de locuit cu mai mult de / H 11 eta4e.
1&5

&.2.8D9. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: +-3e91/n6:,-a3e +-n0*5*e* ,e;n*+e 0e 1e37-3.an5:H Sigurana n timpul lucrrilor de ntreinere ".#. 0)1. 3. 'igurana cu privire la ntreinerea vitra?elor a. a!a etul 'e!e-t!elo! t!ebuie -+ aib+ .n+l#imea de -i(u!an#+ co!e- un$+toa!e7 con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 21&1F b. nu -e !ecomand+ utili$a!ea 'e!e-t!elo! cu de-c6ide!e e*te!ioa!+ 8.n ca$ c+ -e utili$ea$+7 t!ebuie a-i(u!at+ .nt!e#ine!ea ace-to!a .n condi#ii de -i(u!an#+9F c. ent!u .nt!e#ine!ea 'e!e-t!elo! 'i*e7 a'late la mai mult de )7%% m .n+l#ime7 0o! 'i !e0+$ute elemente locale de anco!a!e7 ent!u -u-#ine!ea e!-oanelo! ce a-i(u!+ cu!+#enia ace-to!aF d. 'e!e-t!ele7 ce nu ot 'i .nt!e#inute !in e*te!io!7 0o! 'i a-t'el alc+tuite .nc1t7 -+ oat+ 'i cu!+#ate din inte!io!7 .n condi#ii de -i(u!an#+F e. ent!u .nt!e#ine!ea -u !a'e#elo! ma!i 0it!ate 8 e!e#i co!tin+7 luminatoa!e9 0o! 'i !e0+$ute7 e 'a#ade7 utila4e - eciale cu ca!acte! e!manent7 a-t'el con'o!mate .nc1t -+ a-i(u!e !o tec#ia e!-oanelo! auto!i$ate -+ e*ecute luc!+!ile de .nt!e#ine!e. ".#. 0)1, #. 'igurana cu privire la ntreinerea casei scrilor a. -c+!ile 0o! 'i a-t'el !e$ol0ate7 .nc1t -+ 'acilite$e e*ecutaD !ea luc!+!ilo! de .nt!e#ine!e "i deco!a!e a elementelo! adiacente 8 e!e#i7 'e!e-t!e9B C ode-tele 0o! 'i con'o!mate "i dimen-ionate co!eun$+to!F D balu-t!adele 8 a!a etele9 0o! 'i !e$i-tente "i co!e-D un$+to! alc+tuite "i dimen-ionateF C 'e!e-t!ele de e ca-a -c+!ii7 0o! 'i a-t'el am la-ate "i con'o!mate7 .nc1t -+ 'ie acce-ibile .nt!e#ine!ii7 .n condi#ii de -i(u!an#+F
132

C .n ca$ul -c+!ilo! balan-ate7 t!ebuie a-i(u!at+ o-ibi litatea de .nt!e#ine!e a +!#ilo! adiacente7 '+!+ !i-c de accidenta!e. ".#. 0)1. ". 'igurana cu privire la ntreinerea acoperiurilor a. la aco e!i"u!ile te!a-+ -e 0a !e0edea o balu-t!ad+ 8 a!a et9 de !otec#ie e!imet!al+7 a01ndB C = %79% m D la cl+di!i cu .n+l#ime de ma*. 157%% mF C = 17%% m D la cl+di!i cu .n+l#ime .nt!e 157%% Q )%7%% m7 C = l7 1% m D la cl+di!i cu .n+l#ime e-te )%7%% mF b. la aco e!i"u!ile .n ant+7 -e 0o! !e0edea elemente di-continui de anco!a!e7 ent!u -u-#ine!ea e!-oanelo!7 -au ec6i amentelo! nece-a!e o e!a#iilo! de .nt!e#ine!e "i !e a!a!eF c. ent!u acce-ul e aco e!i" !in e*te!io!7 .n ca$ul .n ca!e nu e*i-t+ o-ibilitatea acce-ului din inte!io!7 -e 0o! utili$a -c+!i - eciale 'i*e7 montate e 'a#ad+7 con'o!mate a-t'el .nc1t -+ e*clud+ !i-cul accident+!ii7 "i o$i#ionate a-t'el .nc1t -+ nu 'acilite$e int!u$iunea "i e'!ac#ia. 3.2.!E#. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: +-3e91/n6:,-a3e +-n0*5*e* ,e;n*+e 0e 1e37-3.an5:H Sigurana la intruziuni i efracii ".#.0@1.l. 'igurana cu privire la mpre?muiri 0cazul cldirilor individuale cu curte1 a. ent!u .m iedica!ea e-calad+!ii !+u'+c+to!ilo!7 .n+l#imea (a!dului 0a 'i deB C -ecu!itate no!mal+ -= min. l 78% mF C -ecu!itate ute!nic+ - = min. 271% mF C -ecu!itate ma*im+ D = min. 27)% m H m+-u!i -u limenta!e de -ecu!itate7 .n 'unc#ie de -olicita!ea bene'icia!uluiF
137

b. la a!tea -u e!ioa!+ a (a!dului7 -e 0o! !e0edea elemente a-cu#ite7 -au alte m+-u!i de -i(u!an#+7 .n 'unc#ie de (!adul de -ecu!itate do!itF c. ent!u .m iedica!ea enet!+!ii7 e0entualele o!i'icii 8diamet!u -au l+#ime9 .n -u !a'a#a (a!dului7 0o! a0eaB C ent!u -ecu!itate no!mal+ D ma*. 2% cmF C ent!u -ecu!itate ute!nic+ D ma*. l% cmF C ent!u -ecu!itate ma*im+ D (a!d o ac. ".#. 0@1.#. 'igurana cu privire la incinta cldirii 0cazul locuinelor individuale1 a. m+-u!i de !e0eni!e a int!u$iunilo!B C acce-ele .n incint+7 c+ile de ci!cula#ie c+t!e cl+di!e7 !ecum "i .nt!ea(a -u !a'a#+ a incintei7 t!ebuie -+ 'ie u"o! 0i$uali$at+ din inte!io!ul cl+di!iiF C amena4+!ile e*te!ioa!e t!ebuie a-t'el !e$ol0ate7 .nc1t -+ nu obtu!e$e c1m ul de -u !a0e(6e!e "i -+ nu 'acilite$e a-cunde!ea !+u'+c+to!ilo!. Not: Ii$uali$a!ea c+ilo! de ci!cula#ie - !e "i din cl+di!e7 -e oate !eali$a "i !in !e0ede!ea unui -i-tem de tele0i$iune cu ci!cuit .nc6i-. ".#. 0@1. ". 'igurana cu privire la nc=iderile perimetrale ale cldirii a. m+-u!i de .m iedica!e a c+#+!+!ii "i +t!unde!ii !in e'!ac#ie .n cl+di!eB C 'a#adele t!ebuie conce ute "i !eali$ate a-t'el .nc1t7 -+ nu e!mit+ +t!unde!ea in'!acto!ilo! .n inte!io!ul cl+di!ilo!7 !in c+#+!a!e7 e-calada!e7 -au di-t!u(e!ea elementelo! de 'a#ad+F C (!ila4ele de !otec#ie a (olu!ilo!7 0o! a0ea - a#iul dint!e elementele com onente 8diamet!u -au l+#ime9 de ma*. 1% cmF
1&8

b. m+-u!i de .m iedica!e a int!u$iunii animalelo!7 -au a in-ectelo! d+un+toa!eB C elementele de 'a#ad+7 multi-t!at7 !eali$ate din mate!i ale u"oa!e7 0o! 'i a-t'el !e$ol0ate7 .nc1t -+ .m iedice +t!unde!ea !o$+toa!elo! .n inte!io!ul anou!ilo!F C (olu!ile din 'a#ade 8oc6iu!i mobile de 'e!e-t!e7 (u!i de e0acua!e ae! 0iciat7 !i$e de ae! !oa- +t9 0o! 'i a-t'el !ote4ate .nc1t7 e tim de 0a!+7 -+ .m iedice int!u$iunea in-ectelo!F C !e#eaua de e0acua!e a a elo! u$ate 0a 'i conce ut+ "i !eali$at+ a-t'el7 .nc1t -+ nu e!mit+ +t!unde!ea !o$+toa!elo! .n inte!io!ul cl+di!ii. ".#. 0@1.*. 'igurana cu privire la acoperiuri a. m+-u!i de !e0eni!e a int!u$iunilo!B C acce-ul e aco e!i" -e 0a a-i(u!a7 e c1t o-ibil7 din inte!io!ul cl+di!iiF C luminatoa!ele "i c6e en(u!ile t!ebuie a-t'el alc+tuite "i !e$ol0ate7 .nc1t -+ nu e!mit+ +t!unde!ea in'!ac to!ilo! .n inte!io!ul cl+di!ii. ".#. 0@1. +. 'igurana cu privire la compartimentri interioare a. m+-u!i de !e0eni!e a int!u$iunilo!B C e!e#ii de -e a!a!e7 .nt!e a a!tamente7 t!ebuie -+ 'ie a-t'el conce u#i "i !eali$a#i7 .nc1t -+ nu e!mi t+ +t!unde!ea in'!acto!ilo! dint!Dun a a!tament .nt!DaltulB D -+ !e$i-te la im actF D -+ nu oat+ 'i demonta#iF Not: /ent!u -olu#ii o!ientati0e !i0ind -i-temele ent!u -ecu!itate7 a -e 0edea @No!mati0 !i0ind !oiecta!ea cl+di!ilo! ci0ile din unct de 0ede!e al ce!in#ei de -i(u!an#+ .n e* loata!eA 8,E 19.
1&9

ANEEA &.2.
DOCUMENTE TEHNICE CONEGE Le(ea 1%?1995 Le(ea 11)?1992 ,E l N/ %2) N/%51 D /!i0ind calitatea .n con-t!uc#ii D Le(ea locuin#ei D No!mati0 !i0ind !oiecta!ea cl+di!ilo! ci0ile din unct de 0ede!e al ce!in#ei de -i(u!an#+ .n e* loata!e No!mati0 ent!u !oiecta!ea man-a!delo! la cl+di!i de locuit D No!mati0 ent!u ada ta!ea cl+di!ilo! ci0ile "i - a#iului u!ban a'e!ent7 la e*i(en#ele e!-oanelo! cu 6andica No!mati0 !i0ind c!ite!iile de e!'o!man#+ - eci'ice !am elo! "i -c+!ilo! ent!u ci!cula#ia ietonal+ .n con-t!uc#ii 8.nlocuie"te 5TA5 29259 D ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!icole7 .n+l#imi de -i(u!an#+ "i alc+tui!ea a!a etelo! D 5c+!i !ulante. /a!amet!i !inci ali D A-cen-oa!e ent!u cl+di!i. A-cen-oa!e ent!u e!-oane. 5a!cini nominale "i dimen-iuni !inci ale D A-cen-oa!e ent!u cl+di!i. A-cen-oa!e ent!u - itale. 5a!cini nominale "i dimen-iuni !inci ale D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-taD la#iilo! elect!ice cu ten-iuni 1n+ la 1%%% I c.a. "i 15%%Ic.c. D /!otec#ia .m ot!i0a elect!ocut+!ii. Limite admi-e /!otec#ia .m ot!i0a elect!ocut+!ii. /!e-c!i #ii (ene!ale

5TA5 122%)?) 5TA5 122%)?5 5TA5 11%5) 5TA5 22)2?1 5TA5 22)2?& 5R EN 2%529 ID 13

D /!otec#ia .m ot!i0a elect!ocut+!ii. In-tala#ii elect!ice 'i*e. /!e-c!i #ii D /!otec#ia .m ot!i0a elect!ocut+!ii. /!e-c!i #ii de !oiecta!e7 e*ecu#ie "i 0e!i'ica!e D A a!ate elect!ice "i elect!onice. ,la-e de !otec#ie cont!a elect!ocut+!ii D Iluminatul a!ti'icial. ,ondi#ii (ene!ale ent!u iluminatul .n con-t!uc#ii ci0ile "i indu-t!iale Iluminatul a!ti'icial. ,ondi#ii - eciale ent!u iluminatul .n cl+di!i ci0ile G!ade no!male de !otec#ie a-i(u!ate ca!ca-e. ,la-i'ica!e "i metode de 0e!i'ica!e !in

N/ %2&

D No!mati0 ent!u !oiecta!ea7 e*ecuta!ea7 0e!i'iD ca!ea "i !ece #iona!ea in-tala#iilo! elect!ice .n $one cu e!icol de e* lo$ie D No!mati0 !i0ind !otec#ia con-t!uc#iilo! .m ot!i0a t!+-netului D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-taD la#iilo! inte!ioa!e de telecomunica#ii No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-tala#iilo! de .nc+l$i!e D In-tala#ii de .nc+l$i!e. ,alculul nece-a!ului de c+ldu!+. /!e-c!i #ii de calcul D In-tala#ii de .nc+l$i!e. ,alculul nece-a!ului de c+ldu!+. Tem e!atu!i inte!ioa!e con0en#ionale de calcul No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-tala#iilo! de 0entila!e "i climati$a!e D Ientila!e mecanic+. Debitul de ae! !oa- +t
1)1

5TA5 21&1 5TA5 8928 5TA5 2)5& 5TA5 2)55 I3

I 2% I 18 I 1& 5R 19%3?1 5R 19%3?2

5TA5 2212 5TA5 122%)

I5 5TA5 12&8?1

1!0

19 5TA5 1)38

D No!mati0 !i0ind in-tala#iilo! -anita!e

!oiecta!ea "i e*ecuta!ea

3.3. S*8/3an5a 2a 7-+


3.3.(. $ene3a2*,:5* ".".1.1. ,e!in#a de calitate !i0ind -i(u!an#a la 'oc a cl+di!ilo! de locuit !e-u une ca -olu#iile !oiectate7 !eali$ate "i men#inute .n e* loata!e -+ a-i(u!e7 .n ca$ de incendiu7 u!m+toa!ele +-n0*5** ,e;n*+e 0e 1e37-3.an5:H C !otec#ia "i e0acua!ea utili$ato!ilo!7 #in1nd -eama de 01!-ta "i de -ta!ea lo! 'i$ic+F C limita!ea ie!de!ilo! de bunu!iF C !e.nt1m ina!ea !o a(+!ii incendiuluiF C !otec#ia om ie!ilo! "i a alto! 'o!#e ca!e inte!0in ent!u e0acua!ea "i -al0a!ea e!-oanelo!7 !ote4a!ea bunu!ilo! e!icli tate7 limita!ea "i -tin(e!ea incendiului "i .nl+tu!a!ea uno! e'ecte ne(ati0e ale ace-tuia. ".".1.#. ,ondi#iile minime de calitate ent!u 'ieca!e ca$ conc!et7 -e 0o! -tabili de c+t!e !oiectant7 e an-amblul con-t!uc#iei !e- ecti0e7 con'o!m !e(lement+!ilo! de - ecialitate .n 0i(oa!e la data !oiect+!ii7 u!m1nd a 'i com letate de bene'icia! cu !e(uli "i m+-u!i - eci'ice. 3.3.2. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".".#.1. (iscul de incendiu &.&.2.1.1. Ri-cul de incendiu e-te dete!minat .n !inci al de 0aloa!ea den-it+#ii -a!cinii te!mice F, -tabilit+ !in calcul "i de de-tina#iile - a#iilo! 8.nc+ e!ilo!9 din cl+di!ile de locuin#e. &.&.2.1.2. ;n 'unc#ie de 0aloa!ea den-it+#ii -a!cinii te!mice F, ni0elu!ile !i-cului de incendiu7 din cl+di!ile de locuin#e7 ot 'iB C !i-c ridicat 0mare1/ F ! 8)% M >?m2 1)&

D In-tala#ii -anita!e. Alimenta!ea cu a + la con-t!uc#ii ci0ile "i indu-t!iale. /!e-c!i #ii 'undaD mentale de !oiecta!e D In-tala#ii -anita!e. ,anali$a!e inte!ioa!+. /!e-c!i #ii 'undamentale de !oiecta!e D No!mati0 ent!u de-c+!ca!e a e u$ate la !e#ele e*te!ioa!e de canali$a!e D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea -i-temelo! de alimenta!e cu (a$e natu!ale D Ga$e combu-tibile D No!me (ene!ale de /!otec#ie a Muncii D No!me te6nice ent!u !e a!a#ii ca itale la cl+di!i D G6id !i0ind e*ecuta!ea luc!+!ilo! de .nt!e#ine!e "i !e a!a#ii la cl+di!i "i con-t!uc#ii - eciale D No!me metodolo(ice !i0ind u!m+!i!ea com o!D t+!ii con-t!uc#iilo!7 inclu-i0 -u !a0e(6e!ea cu!ent+ a -t+!ii te6nice a ace-to!a

5TA5 1395 , 9% 12 5TA5 &&13 NG/M / 59 G/ %&2 / 1&%

C !i-c mediu 0mi?lociu1/ )2% M >?m2 V F A 8)% M >?m2 C risc redus 0mic1/ F A )2% M>?m2 &.&.2.1.&. ;n -itua#iile .n ca!e ni0elul de !i-c e-te a-ociat cu e!icolul de e* lo$ie7 ni0elul !i-cului de incendiu oate 'i a !eciat caB C risc foarte ridicat 8'oa!te ma!e9. &.&.2.1.). ;n 'unc#ie de de-tina#ie7 unele - a#ii "i .nc+ e!i din cl+di!ile de locuin#e -e .ncad!ea$+ .n u!m+toa!ele ni0elu!i de !i-c de incendiuB C risc foarte ridicat 8'oa!te ma!e9B (o- od+!ii de combu-tibil lic6id cu tem e!atu!a de in'lamabilitate a 0a o!ilo! V 1%%R, -au -tocatoa!e de G./.L.F C risc ridicat 0mare1/ a!ca4e .nc6i-e ent!u autotu!i-me7 (o- od+!ii de combu-tibili lic6id cu tem e!atu!a de in'lamabili tate a 0a o!ilo! T 1%%R, -au combu-tibil -olid 8lemn7 c+!bune9F C risc mediu 8mi4lociu9B cent!ale te!mice7 buc+t+!ii7 ane*e te6niceF C risc redus 8mic9B .nc+ e!i ent!u locuit7 - +l+to!ii7 b+i7 (!u u!i -anita!e etc.7 dac+ den-itatea -a!cinii te!mice e-te mai mic+ de )2% M>?m2. ".".#.#. (ezistena la foc &.&.2.2.1. ,ondi#iile minime e ca!e t!ebuie -+ le .nde linea-c+ elementele !inci ale ale cl+di!ilo! de locuin#e7 a-t'el .nc1t -+ oat+ 'i .ncad!ate .nt!Dun anumit (!ad de !e$i-ten#+ la 'oc7 .n 'unc#ie de num+!ul de ni0elu!i "i a!ia com a!timentului de incendiu7 -unt cele -tabilite .n no!mati0ul / 118.

".".#.". 4rentGmpinarea propagrii incendiilor &.&.2.&.1. ,l+di!ile de locuin#e -e 0o! am la-a a-t'el .nc1t -+ nu e!mit+ !o a(a!ea incendiilo! o e!ioad+ de tim no!mat+ -au7 .n ca$ul !+bu"i!ii7 -+ nu a'ecte$e obiectele .n0ecinate7 !e- ect1nduD-e di-tan#ele minime de -i(u!an#+ !e0+$ute .n no!mati0ul /1187 o!i com a!timent1nduD-e !in e!e#i !e$i-ten#i la 'oc7 co!e- un$+to! den-it+#ii -a!cinii te!mice celei mai ma!i. &.&.2.&.2. Elementele de con-t!uc#ii 0o! 'i a-t'el alc+tuite "i con'o!mate .nc1t -+ limite$e de(a4+!ile de 'um7 de (a$e 'ie!bin#i "i de alte !odu-e noci0e "i -+ .m iedice !o a(a!ea !a id+ a 'l+c+!ilo! "i a 'umului. &.&.2.&.&. Limita!ea !o a(+!ii 'umului t!ebuie a-i(u!at+ !in !e0ede!ea elementelo! de -e a!a!e "i a di- o$iti0elo! de e0acua!e a 'umului7 con'o!m !e(lement+!ilo! - eci'ice. &.&.2.&.). Elementele de 'a#ad+ "i aco e!i" 0o! 'i a-t'el !eali$ate .nc1t -+ nu 'a0o!i$e$e !o a(a!ea 'ocului. Re$i-ten#a la 'oc a 'a#adelo! "i aco e!i"ului 0a 'i co!e- un$+toa!e (!adului de !e$i-ten#+ la 'oc. &.&.2.&.5. Mate!ialele utili$ate la elementele de con-t!uc#ii 0o! a0ea cla-a de combu-tibilitate admi-+ de no!mele - eci'ice7 .n co!ela!e cu (!adul de !e$i-ten#+ la 'oc al cl+di!ii "i .n 'unc#ie de !e(imul de .n+l#ime al cl+di!ii !e- ecti0e7 con'o!m no!mati0ului / 118. ".".#.*. &omportarea la foc &.&.2.).1. ,om o!ta!ea la 'oc a cl+di!ilo! de locuin#e "i a in-tala#iilo! a'e!ente e-te dete!minat+ de cont!ibu#ia la 'oc a elemenD telo!7 a mate!ialelo! "i -ub-tan#elo! combu-tibile utili$ate.
1)5

1))

&.&.2.).2. ,ont!ibu#ia la e0olu#ia incendiului e-te a !eciat+ !in den-itatea -a!cinii te!mice co!e- un$+toa!e - a#iului !e- ecti0 "i -e e0aluea$+ .n 'unc#ie de -itua#ia conc!et+ 8totalitatea mate!ialelo! "i -ub-tan#elo! combu-tibile 'i*e "i mobile e*i-tente e -u !a'a#a con-ide!at+9 dete!minat+ con'o!m 5TA5 1%9%&?2. &.&.2.).&. ,on-t!uc#iile "i in-tala#iile t!ebuie -+ -e com o!te la 'oc a-t'el .nc1t7 e tim ul inte!0en#iei .n ca$ de incendiu7 -+ nu e!iclite$e -i(u!an#a utili$ato!ilo! "i a e!-onalului de inte!0en#ie. ".".#.+. 'tabilitatea la foc &.&.2.5.1. 5tabilitatea la 'oc a cl+di!ilo! de locuin#e 0a 'i a-i(u!at+ !inB D m+-u!i co!e- un$+toa!e .n ceea ce !i0e"te !e$i-ten#a "i com o!ta!ea la 'oc a elementelo! de con-t!uc#ii D con'o!m !e0ede!ilo! / 118F D utili$a!ea uno! elemente "i mate!iale ca!e !in a!de!e -+ nu de(a4+ cantit+#i ma!i de c+ldu!+7 'um7 (a$e 'ie!bin#i7 !odu-e to*ice7 -ub-tan#e e* lo$i0e etc. &.&.2.5.2. In-tala#iile a'e!ente cl+di!ilo! de locuin#e 8elect!ice7 de .nc+l$i!e7 0entila!e "i?-au climati$a!e7 alimenta!e cu (a$e "i lic6ide combu-tibile7 a!at!+-net etc.9 -e !oiectea$+7 -e e*ecut+ "i -e e* loa tea$+ ot!i0it !e(lement+!ilo! te6nice de - ecialitate "i m+-u!ilo! - eci'ice de !e0eni!e "i -tin(e!e a incendiilo!7 a-t'el .nc1t ace-tea -+ nu con-tituie -u!-e de !oduce!e "i?-au !o a(a!e a incendiilo! "i -+ nu a'ecte$e -tabilitatea la 'oc a cl+di!ilo!. &.&.2.5.&. ,l+di!ile de locuin#e7 .n 'unc#ie de -itua#ia conc!et+7 -e 0o! ec6i a cu in-tala#ii elect!ice ent!u iluminat de -i(u!an#+ .n con'o!mitate cu !e0ede!ile no!mati0ului I 3.

&.&.2.5.). ,l+di!ile de locuin#e7 de la ca$ la ca$7 0o! 'i ec6i ate cu mi4loace de !e0eni!e "i -tin(e!e a incendiilo!7 ot!i0it !e(lement+D !ilo! te6nice - eci'ice 8/ 11871 97 1 37 5TA5 1)387 D.G./.5.I. %%&9. ".".#.,. &i de acces, evacuare i intervenie &.&.2.2.1. ,+ile de acce- "i de e0acua!e .n ca$ de incendiu7 de !e(ul+7 0o! 'i con-tituite din c+ile de ci!cula#ie 'unc#ional+ "i 0o! 'i a-t'el dimen-ionate7 !eali$ate7 di- u-e7 alc+tuite "i ma!cate7 .nc1t -+ a-i(u!e e0acua!ea e!-oanelo!7 .nt!Dun tim c1t mai -cu!t "i .n de lin+ -i(u!an#+7 .n e*te!io!7 la ni0elul te!enului o!i al c+ilo! de acceca!o-abile7 .n !e'u(ii7 -au .n alte locu!i - ecial amena4ate7 !ecum "i acce-ul 'o!#elo! de inte!0en#ie. &.&.2.2.2. ,+i - ecial de-tinate e0acu+!ii -e !e0+d atunci c1nd cele 'unc#ionale nu -ati-'ac "i condi#iile de e0acua!e -au -unt in-u'iciente. &.&.2.2.&. Alc+tui!ea "i (aba!itele c+ilo! de acce- "i e0acua!e 0o! 'i a-t'el !eali$ate .nc1t -+ a-i(u!e ci!cula#ia le-nicioa-+7 '+!+ ob-tacole "i '+!+ !i-cu!i de accidenta!e7 con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului / 118. &.&.2.2.). Gaba!itele c+ilo! de e0acua!e 0o! a-i(u!a t!ece!ea num+!ului nece-a! de 'lu*u!i de e0acua!e7 dete!minat !in calcul7 con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului / 118. &.&.2.2.5.;n inte!io!ul cl+di!ilo! de locuit7 -e 0o! !eali$a7 .n 'unc#ie de -itua#ia conc!et+7 t!a-ee ent!u acce-ul e!-onalului -e!0iciilo! de om ie!i. T!a-eele de inte!0en#ie t!ebuie -+ 'ie c1t mai -cu!te7 u"o! de !ecuno-cut7 ec6i ate "i ma!cate co!e- un$+to!7 a-t'el .nc1t -+ -e a-i(u!e !otec#ia ec6i elo! de om ie!i.
1)3

1)2

&.&.2.3. Tim i de -i(u!an#+ la 'oc "i o e!ati0i de inte!0en#ie &.&.2.3.1. Tim ul no!mali$at de e0acua!e 0Tne1 Inte!0alul -cu!- de la .n"tiin#a!ea utili$ato!ilo! 1n+ la +!+-i!ea de c+t!e ace"tia a cl+di!ii de locuit7 -e a-i(u!+ .n 'unc#ie de !e$i-ten#a la 'oc a con-t!uc#iei "i lun(imea admi-+ a c+ii de e0acua!e7 con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului / 118. &.&.2.3.2. Tim ul de -u !a0ie#ui!e 8T5I9 /e!ioada .n ca!e e!-oanele a'late .nt!Do .nc+ e!e7 ot -u !a0ie#ui du + !oduce!ea incendiului7 -e a-i(u!+ .n 'unc#ie de (!adul de !e$i-ten#+ la 'oc al con-t!uc#iei7 !e- ecti0B C T5I. K min. 2% minute D con-t!uc#ii 8'.9 .nalte7 (!ad I !e$i-ten#+ la 'ocF C Tsv K min. 15 minute D con-t!uc#ii de (!ad II !e$i-ten#+ la 'ocF C Tsv K min. l% minute D con-t!uc#ii de (!ad III !e$i-ten#+ la 'ocF C T-0 K min. 5 minute D con-t!uc#ii de (!ad II "i I !e$i-ten#+ la 'oc. &.&.2.3.&. Tim ul de -i(u!an#+ al c+ilo! de e0acua!e 0Tsac1 /e!ioada minim+ de -u !a0ie#ui!e a e!-oanelo! e tim ul 'olo-i!ii c+ilo! de e0acua!e din inte!io!ul cl+di!ilo! de locuit7 t!ebuie -+ 'ie7 .n 'unc#ie de alc+tui!ea ace-to!a7 cel u#in e(al+ "i mai ma!e dec1t tim ul no!mali$at de e0acua!e. C Tsac K minim Tne &.&.2.3.). Tim ul de -i(u!an#+ al !e'u(iilo! 0Tsr1 /e!ioada minim+ de -u !a0ie#ui!e a e!-oanelo! e tim ul -ta#ion+!ii .n !e'u(ii7 indi'e!ent de e0olu#ia incendiilo! .n e*te!io!ul - a#iilo! !e- ecti0e7 t!ebuie -+ 'ie cel u#in e(al+ cu tim ul de -u !a0ie#ui!e7 !e- ecti0B C Tsr minim Tsv
1)8

&.&.2.3.5. Tim ul de -i(u!an#+ al a-cen-oa!elo! de inte!0en#ie 8T-ai9 Inte!0alul -cu!- de la i$bucni!ea incendiului 1n+ .n momentul .n ca!e a-cen-oa!ele !e0+$ute -+ 'unc#ione$e e tim ul incendiilo! ot 'i utili$ate .n condi#ii de -i(u!an#+ de c+t!e ocu an#ii cl+di!ii "i de om ie!i7 t!ebuie -+ 'ieB C Tsai K minim 2 o!e ;n cl+di!ile .nalte7 cel u#in unul din a-cen-oa!ele !e0+$ute 8dou+ .n cl+di!i 'oa!te .nalte9 -e 0o! amena4a co!e- un$+to! a-i(u!+!ii o e!a#iunilo! de -tin(e!e7 a01nd o ca acitate de t!an- o!t de &D5 -e!0an#i cu ec6i amentul !e- ecti0. &.&.2.3.2. Tim ul de ala!ma!e 0Tl1 Inte!0alul -cu!- de la i$bucni!ea incendiului 1n+ la -emnala!ea ace-tuia7 di'e!+ .n 'unc#ie de e*i-ten#a "i ti ul -i-temelo! utili$ate 8automate -au manuale9 !e- ecti0B C -i-teme automate H Tl ma*. &% -ecundeF C -i-teme manuale W T l ma*. 18% -ecunde 8cu e!-onal de-tinat ac#ion+!ii -i-temului9F C atunci c1nd cl+di!ile nu -unt ec6i ate cu -i-teme de -emnali $a!e tim ul de ala!ma!e nu oate 'i no!mat. &.&.2.3.3. Tim ul de ale!ta!e 8T29 Inte!0alul cu !in- .nt!e momentul ala!m+!ii .n ca$ de incendiu "i cel al con-titui!ii 'o!ma#iei de ma!"7 .n 0ede!ea de la-+!ii la locul e0enimentului7 di'e!+ .n 'unc#ie de -i-temele utili$ate7 !e- ecti0B C -i-teme automate W T2 K ma*. &% -ecunde7 C -i-teme manuale W T2 K ma*. 12% -ecunde. La ace-te 0alo!i -e adau(+ tim ul nece-a! con-titui!ii 'o!ma#iei de ma!" ent!u de la-a!ea la locul inte!0en#iei.

1)9

ANEGA &.&. DO,GMENTE ,ONEEE


OG n!.2%?93 a !obat+ cu L212?93 modi'icat+ "i com letat+ cu OG 11)?2%% D /!i0ind a +!a!ea .m ot!i0a incendiilo! OMI n!.335?1998 D ent!u a !oba!ea No!melo! (ene!ale de !e0eni!e "i -tin(e!e a incendiilo! . / 118 N/ %2) D No!mati0 de -i(u!an#+ la 'oc a con-t!uc#iilo! D No!mati0 ent!u !oiecta!ea man-a!delo! la cl+di!i de locuit

5TA5 &%81 D Gtila4e de -tin- incendii. ,utii metalice 6id!an#i inte!io!i 5TA5 )918

ent!u

D Gtila4e de -tin- incendii. 5tin(+to! o!tati0 cu !a' "i,O2

5TA5 9352 D Gtila4e de -tin- incendii. 5tin(+to! cu dio*id de ca!bon 5TA5 293?17 2 D Indicatoa!e de -ecu!itate. ,ulo!i "i 'o!me I5 I2 I3 D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-talaD #iilo! de 0entila!e "i climati$a!e D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea -i-temelo! de alimenta!e cu (a$e natu!ale D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-taD la#iilo! elect!ice cu ten-iuni 1n+ la 1%%% I c.a. "i 15%%I.c.c. D No!mati0 !i0ind !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-talaD #iilo! -anita!e D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-talaD #iilo! de .nc+l$i!e D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-talaD #iilo! de telecomunica#ii "i -emnali$a!e din cl+di!i ci0ile "i de !oduc#ie D No!mati0 !i0ind !otec#ia con-t!uc#iilo! .m ot!i0a t!+-netului

=G ))8?2%%2 /ent!u a !oba!ea cate(o!iilo! de con-t!uc#ii7 "i amena4+!i ca!e -e -u un a0i$+!ii "i?-au auto!i$+!ii !i0ind !e0eni!ea "i -tin(e!ea incendiilo! No!me , 58 D 5i(u!an#+ la 'oc. No!me te6nice ent!u i(ni'u(a!ea mate!ialelo! "i !odu-elo! combu-tibile din lemn "i te*tile utili$ate la con-t!uc#ii 5TA5 1%9%&?2 D M+-u!i de !otec#ie cont!a incendiilo!. Dete!mina!ea -a!cinii te!mice .n con-t!uc#ii 5TA5 22)3 D M+-u!i de -i(u!an#+ cont!a incendiilo!. Elemente ent!u !otec#ia (olu!ilo! 5TA5 239& D Luc!+!i de $id+!ie. ,o"u!i7 canale de 'um ent!u 'oca!e obi"nuite la con-t!uc#ii ci0ile. /!e-c!i #ii (ene!ale 5TA5 88)) D M+-u!i de -i(u!an#+ cont!a incendiilo!. G"i batante e -c+!ile de e0acua!e. /!e-c!i #ii con-t!ucti0e .m oD t!i0a t!ece!ii 'umului 15%

I9 I 1& I 18

I 2%

5TA5 1)38 D In-tala#ii -anita!e. Alimenta!ea cu a + la con-t!uc#ii ci0ile "i indu-t!iale. /!e-c!i #ii 'undamentale de !oiecta!e

151

5R EN 5)?1DX) D 5i-teme de detecto!i "i ala!m+ la incendiu 5R EN & 5R11959 D 5tin(+toa!e o!tati0e de incendiu D Gtila4e de -tin- incendiu. 5tin(+toa!e o!tati0e. ,ondi#ii de am la-a!e

3.4. I8*ena, 9:n:,a,ea -a.en*2-3, 3e7a+e3ea 4* 13-,e+5*a .e0*/2/*


,e!in#a de i(ien+7 -+n+tatea oamenilo! "i !otec#ia mediului7 !e-uD une conce e!ea "i !eali$a!ea cl+di!ilo! de locuin#e7 !ecum "i a8 +!#ilo! lo! com onente7 a-t'el .nc1t -+ nu 'ie e!iclitat+ -+n+tatea ocu an#ilo!7 u!m+!induD-e a-i(u!a!ea u!m+toa!elo! condiii te=nice de performan/ $. 3giena aerului >. 3giena apei &. 3giena =igrotermic a mediului interior ). 3nsorirea @. 3luminatul I. 3giena acustic a mediului interior &. &alitatea finisa?elor 7. 3giena evacurii apelor uzate i a de?eciilor 3. 3giena evacurii deeurilor i a gunoaielor J. 4rotecia mediului e%terior &.).8A9. I8*ena ae3/2/* ,ondi#ia te6nic+ !e'e!itoa!e la i(iena ae!ului7 !e-u une a-i(u!aD !ea calit+#ii ae!ului din inte!io!ul cl+di!ilo! de locuin#e7 !e- ecti0 a-i(u!a!ea unei ambian#ei atmo-'e!ice co!e- un$+toa!e7 a-t'el .nc1t -+ nu e*i-te de(a4+!i de -ub-tan#e noci0e7 de (a$e to*ice -au emana#ii e!iculoa-e de !adia#ii7 ca!e a! utea e!iclita -+n+tatea ocu an#ilo!. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".*.0$1.1. $sigurarea unei, ambiane atmosferice normale 8con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului N/ %%8D939B &.).8A9.1.1. ,oncent!a#iile ma*im admi-e de formalde=id de(a4at+ -ub 'o!m+ de -ub-tan#e 0olatile7 0o! 'i ma*. %7%&5 m(?m&

5R EN 231?1 D In-tala#ii 'i*e de lu t+ .m ot!i0a incendiului. 5i-teme ec6i ate cu 'u!tun. =id!an#i inte!io!i cu 'u!tun -emi!i(id 5R EN 231?2 D In-tala#ii 'i*e de lu t+ .m ot!i0a incendiului. 5i-teme ec6i ate cu 'u!tunu!i. =id!an#i ec6i a#i cu 'u!tunu!i late 5R EN 8%5 D Aliment+!i cu a +

Not: 5e 0o! utili$a mate!iale de con-t!uc#ie ca!e nu con#in mai mult de 25 m( 'o!malde6id+?1%% ( mate!ial -olid. 15&

152

&.).8A9.1.2. ,oncent!a#iile ma*im admi-e de radon ##9 i8 sau ###, 0o! 'iB ma*. 1)% :Y?m&?an. Not: 5e inte!$ice utili$a!ea mate!ialelo! de con-t!uc#ie ca!e con#in -ub-tan#e !adioacti0e. &.).8A9.1.&. ,oncent!a#iile ma*im admi-e de mono%id de carbon, 0o! 'iB ma*. 2m(?m& &.).8A9. 1.). ,oncent!a#iile ma*im admi-e de dio%id de carbon, 0o! 'iB ma*. 12%% m(?m& ae! 8cea. %7%5 L din 0olumul .nc+ e!ii9. &.).8A9. 1.5. ,oncent!a#iile ma*im admi-e de vapori de ap, 0o! 'i deB C ma*. 15.)%% m(?m& 0Tmed
&

natu!al+ o!(ani$at+ a de endin#elo!7 a came!elo! de colecta!e a (unoiului "i a -ub-olu!ilo! -e 0a !eali$a .n con'o!mitate cu !e0ede!ile -tanda!dului 5R 232)?1. &.).8A9.2.2. 0entila!ea mecanic+ 80entila!e indi0idual+ de e0acua!e9B C debit de ae! e0acuatB D ent!u buc+t+!ii 8'+!+ 'e!e-t!e9B min. 12% m&?6F D ent!u came!e de baieB min. 2% m&?6F D ent!u came!e de du" cu clo-et "i la0oa!B min. 2% m&?6F D ent!u came!e cu clo-et "i la0oa!B min. &% m&?6. Not: ,ame!ele de locuit 0o! 'i !e0+$ute .n mod obli(ato!iu cu o-ibilitatea 0entil+!ii natu!ale.

#+ C &R9 .n !e(im de 0a!+F

C ma*.9.)5% m(?m 8Tmed K 2% Z 2R9 .n !e(im de ia!n+. &.).8A9.1.2. ,oncent!a#ia de o%igen nece-a!+ 0a 'iB C min. 127& L 8din 0olumul .nc+ e!ii9 ".*. 0$1.#. $sigurarea unei ventilri corespunztoare/ &.).8A9.2.1. Ientila!ea natu!al+B . C -c6imbul de ae! 8 e an-amblul locuin#ei9 %75... l 0ol?6F C con'o!m I 5D98 e-te obli(ato!ie 0entila!ea natu!al+ o!(ani$at+ -au 0entila!ea mecanic+ de a- i!a#ieB ent!u de endin#ele '+!+ 'e!e-t!e - !e e*te!io! 8b+i7 .nc+ e!i cu du"7 clo-et "i la0oa!7 .nc+ e!i cu clo-et "i c+m+!i9 ent!u de endin#e cu 'e!e-t!e - !e e*te!io!7 da! a01nd utila4e de !e a!a!e a 6!anei -au a a ei calde cu 'lac+!+ libe!+ 8b+i7 buc+t+!ii9 ent!u came!e de colecta!e a (unoiului7 !ecum "i ent!u -ub-olu!i. Ientila!ea
15) 155

ANEEA 3.4.!A#.
DOCUMENTE CONEGE N/ %%8 D No!mati0 ent!u i(iena com o$i#iei ae!ului .n - a#ii cu di0e!-e de-tina#ii .n 'unc#ie de acti0it+#ile de-'+"u!ate .n !e(im de ia!n+D0a!+

&.).8:9. I8*ena a1e* ,ondi#ia te6nic+7 !e'e!itoa!e la i(iena a ei7 !e-u une ca di-t!iD bu#ia a ei -+ -e 'ac+ .nt!Dun debit -u'icient7 .n condi#iile -ati-'ace!ii c!ite!iilo! de u!itate co!e- un$+toa!e a ei otabile. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-.an5: cu !i0i!e laB ".*.0>1.1. $sigurarea calitii apei potabilitatea1 A a nece-a!+ aliment+!ii in-tala#iilo! din cl+di!ile de locuin#e t!ebuie -+ aib+ o anumit+ calitate7 e* !imat+ !in an-amblul !o !iet+#ilo! -ale 'i$ice7 c6imice7 bacte!iolo(ice7 o!(anole tice etc. con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 1&)2. ".*. 0>1. #. $sigurarea debitului de ap la punctul de consum C K K min. %715 l?- 8la - +l+to! buc+t+!ie9F C K min. %7%5 l?- 8la la0oa! baie "i cad+ baie9 cu o 0ite$+ o tim+ a a ei K l m?-. ".*. 0>1. ". $sigurarea cantitilor de ap potabil necesar &.).8:9.&.1. cantitatea nece-a!+ de a + otabil+ 0a 'iB C min. 11% 1 ? e!-.?$i &.).8:9.&.2. ni0el - eci'ic7 .n 'unc#ie de -t!uctu!a con-umului mena4e! "i num+!ul de utili$ato!i7 0a 'iB C debit o!a! mediu 0K o!a! mediu9 K 0a!iabil7 .n 'unc#ie de ce!e!e &.).8:9.&.&. coe'icient de 0a!ia#ie a debitului o!a!
C [ o!a! ma* ?[ o!a!
med

5TA5 1%&&1 D /u!itatea ae!ului. /!inci ii "i !e(uli (ene!ale de -u !a0e(6e!e a calit+#ii ae!ului I5 D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-tala#iilo! de 0entila!e "i climati$a!e

5R 1153& D In-tala#ii de 0entila!e. Ientila!ea natu!al+ o!(ani$at+ a cl+di!ilo!. /!e-c!i #ii de calcul "i de !oiecta!e 5TA5 12&8?1 D Ientila!e mecanic+. Debitul de ae! !oa- +t 5TA5 22)8?1 D In-tala#ii de 0entila!e "i climati$a!e. ,alculul a o!tuD !ilo! de c+ldu!+ din e*te!io!. /!e-c!i #ii 'undamentale 5R 232)?1 D Ientila!ea de endin#elo! din cl+di!ile de locuit. IentiD la!ea natu!al+. /!e-c!i #ii de !oiecta!e 5R 232)?2 D Ientila!ea de endin#elo! din cl+di!ile de locuit. IentiD la!ea mecanic+ cu 0entilato! cent!al de e0acua!e. /!e-c!i #ii de !oiecta!e

K 275

&.).8:9.&.). !e a!ti#ia unctelo! de alimenta!e cu a + 0a 'iB C .n 'unc#ie de ce!e!e7 con'o!m !e0ede!ilo! din !e(lement+!ile te6nice I 9 "i 5TA5 1)38. Not: ;n locuin#e e-te inte!$i- a -e di-t!ibui a + ne otabil+.

152

153

ANEEA 3.4.!"#.
DOCUMENTE CONEGE 5TA5 1&)2 DA a otabil+ 5TA5 2&22 D A a otabil+. Dete!mina!ea culo!ii 5TA5 2&2& D A a otabil+. Dete!mina!ea tu!bidit+#ii 5TA5 2&2) D A a otabil+. Dete!mina!ea tem e!atu!ii7 mi!o-ului "i (u-tului 5TA5 2&25 D A a otabil+. Dete!mina!ea =Dului 5TA5 2&29 D A a otabil+. Anali$a biolo(ic+ 5TA5 3322 D A a otabil+. ,onducti0itate elect!ic+ 5TA5 &%%1 D A a otabil+. Anali$a bacte!iolo(ic+ 5TA5 &%22 D A a otabil+. Dete!mina!ea du!it+#ii 5TA5 &%%2 D A a otabil+. Dete!mina!ea -ub-tan#elo! o!(anice 5TA5 1225% D A a otabil+. Dete!mina!ea con#inutului de e-ticide 5TA5 1%222 D A a otabil+. Dete!mina!ea com u"ilo! 'enolici di-tilabili 5TA5 1)38 D In-tala#ii -anita!e. Alimenta!ea cu a + la con-t!uc#ii ci0ile "i indu-t!iale. /!e-c!i #ii 'undamentale de !oiecta!e 19 D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-tala#iilo! -anita!e

&.).8,9. I8*ena ;*83-,e3.*+: a .e0*/2/* *n,e3*-3 ,!ea!ea unui mediu 6i(!ote!mic minim admi-ibil7 !e-u une a-i(u!a!ea unei ambian#e te!mice co!e- un$+toa!e7 at1t .n !e(im de ia!n+7 c1t "i .n !e(im de 0a!+. 5e admite ca ace-te condi#ii -+ nu 'ie -ati-'+cute l $i?an ia!na "i 5 $ile?an 0a!a. A-i(u!a!ea mediului 6i(!ote!mic t!ebuie co!elat+ cu a-i(u!a!ea calit+#ii ae!ului "i o timi$a!ea con-umu!ilo! ene!(etice. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".*. 0K. 1 $sigurarea ambianei termice globale normale/ &.).8,9.1.1. indicele (lobal de con'o!t 8/MI9 8o #iunea medie !e0i$ibil+ D calculat+ con'o!m 5R I5O D33&%?%%97 0a 'iB C /MI K D%75...H %75. &.).8,9. 1.2. tem e!atu!a mediului inte!io! ambiant 8Ti97 8conD 'o!m 5R 19%3?2D9397 0a 'iB C e tim de ia!n+ 80alo!i minime9 D came!e de locuit7 6olu!i 2%R, D 0e-tibul 18R, D came!+ baie7 du"u!i 22R, D clo-ete .n cad!ul a a!tamentului 18R, D clo-ete .n a'a!a a a!tamentului 15R, D (a!a4e -ub locuin#e 1%R, D buc+t+!ie 18R, D -c+!i7 co!idoa!e .n e*te!io!ul a a!tamentului 1%R, C e tim de 0a!+ ma*. 25R,

5TA5 1395 D In-tala#ii -anita!e. ,anali$a!e inte!ioa!+. /!e-c!i #ii 'undamentale de !oiecta!e , 9% No!mati0 ent!u de-c+!ca!e a e u$ate la !e#ele e*te!ioa!e de canali$a!e

&.).8,9.1.&. umiditatea !elati0+ a ae!ului inte!io! 8\i9 8con'o!m 5R I5O D33&%?%%97 0a 'iB C 8\i9 K &5 L ... 2% L

158

159

&.).8,9.1.). 0ite$a cu!en#ilo! de ae! 8079 8con'o!m 5R I5O 33&%?%%97 0a 'iB C e tim de ia!n+B 0i7 K ma*. %715 m?C e tim de 0a!+B 0i7 K ma*.%7235 m?-. &.).8,9.1.5. di'e!en#a ma*im+ de tem e!atu!+ 8Tma*9 .nt!e tem e!atu!a ae!ului inte!io! "i tem e!atu!a medie onde!at+ a -u !a'eD #elo! inte!ioa!e ale elementelo! delimitatoa!e7 8con'o!m , 1%3?&D9397 0a 'i ent!uB C e!e#i Ti ma*. K ma*. ) NF C ta0an Ti ma*. K ma*. & NF C a!do-eal+ Ti ma*. K ma*. 2 N. . &.).8,9.1.2. am litudinea o-cila#iei tem e!atu!ii ae!ului inte!io! 0$Ti1 con'o!m , 1%3?3D%27 0a 'i .n !e(im deB C ia!n+DATi K 17%F C 0a!+ H$Ti &7%. ".*. 0&1. #. $sigurarea ambianei termice locale normale/ &.).8,9.2.1. a-imet!ia tem e!atu!ii de !adia#ie a 'e!e-t!elo! -au alto! -u !a'e#e !eci7 8calculat+ con'o!m 5R I5O D33&%?%%97 0a 'iB C ma*. 1%R,. &.).8,9.2.2. a-imet!ia tem e!atu!ii de !adia#ie a unui la'on .nc+l$it 8calculat+ con'o!m 5R I5OD33&%?%%97 0a 'iB C min. 5R,. &.).8,9.2.&. di'e!en#a de tem e!atu!+ a ae!ului e 0e!tical+7 .nt!e ni0elul ca ului "i al (le$nelo! 8con'o!m 5R I5O 33&%D%%97 0a 'iB C ma*. &R,.

&.). 8,9.2.). cantitatea de c+ldu!+ cedat+ de icio! a!do-elii. le(at+ de -en$a#ia de !eceDcald 8con'o!m 5TA5 2)32?1%D8597 0a 'iB C .n .nc+ e!i de locuit 8 a!do-eli calde9B [17 K5% * l%& >?m2 [1% K &%% * 1%&>?m2 C .n celelalte .nc+ e!iB K1 K2% * l%& >?m2 K19 K )%% * 1%& >?m2

12%

121

ANEGA 3.4.!C#. DOCUMENTE CONEGE


, 1%3?& D No!mati0 !i0ind calculul te!mote6nic al elementelo! de con-t!uc#ie ale cl+di!ilo! 8.nlocuie"te 5TA5 2)32? &D899 D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-talaD #iilo! de 0entila!e "i climati$a!e D No!mati0 !i0ind calculul la -tabilitate te!mic+ a elementelo! de con-t!uc#ie 8.nlocuie"te N/ 2%%D19899 In-tala#ii de .nc+l$i!e. Nece-a!ul de c+ldu!+ de calcul. Tem e!atu!i inte!ioa!e con0en#ionale de calcul 8.nlocuie"te 5TA5 19%3?29

3.4.!D#. In9-3*3ea ,ondi#ia te6nic+ !i0ind .n-o!i!ea -e !e'e!+ la c!ite!iile de +t!unde!e di!ect+ a !a$elo! -ola!e .n inte!io!ul cl+di!ii. O locuin#+ t!ebuie a-t'el am la-at+ "i o!ientat+ .nc1t7 cel u#in una din came!ele de locuit 8do!mito! -au came!+ de $i9 -+ !imea-c+ !adia#ia -ola!+ di!ect+7 un anumit num+! de o!e e $i7 -ub anumite un(6iu!i minime7 e toat+ e!ioada anului. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".*.0)1.1. $sigurarea condiiilor de nsoleiere &.).8D9. 1.1. du!ata de .n -o!i!e ent!u cel u#in una din .nc+ eD !ile de locuit7 .nt!Do $i de !e'e!in#+ 821 'eb!ua!ie7 -au 21 octomb!ie9 t!ebuie -+ 'ie deB C cel u#in 2 o!e &.).8D9.1.2. un(6iul de inciden#+ .n lan 0e!tical al !a$elo! -ola!e di!ecte7 .n $iua de !e'e!in#+ 821 'eb!ua!ie -au 21 octomb!ie97 t!ebuie -+ 'ieB C min. 2R. &.).8D9.1.&. un(6iul de inciden#+ .n lan o!i$ontal al !a$elo! -ola!e di!ecte7 .n $iua de !e'e!in#+ 821 'eb!ua!ie -au 21 octomb!ie97 t!ebuie -+ 'ieB C min. 2%RB &.).8D9.l .). e0ita!ea 'enomenului de o!bi!e -e 0a a-i(u!aB C !in o!ienta!ea co!ect+ a .nc+ e!ilo!7 C !in ec!ana!ea -u !a'e#elo! 0it!ate 8.n ca$ul ,l+di!ilo! a'late .n $one (eo(!a'ice cu (!ad ma!e de .n-o!i!e7 -au a cl+di!ilo! cu .nc+ e!i neco!e- un$+to! o!ientate9.

I5 , 1%3?3 5R 19%3?2

5R I5O D33&% D <i$ica con-t!uc#iilo!. Ambian#e te!mice mode!ate. Dete!mina!ea indicilo! /MI "i //D "i - eci'icaD !ea condi#iilo! de con'o!t te!mic 8.nlocuie"te 5TA5 1&1)9D9&9 5TA5 2)32?1% D <i$ica con-t!uc#iilo!. Te!mote6nica. T!an-'e!ul te!mic la contactul cu a!do-eala. ,la-i'ica!e "i metode de dete!mina!e

122

12&

ANEGA 3.4.!D#.

&.).8E9. I2/.*na,/2 ,ondi#ia te6nic+ !i0ind iluminatul cl+di!ilo! de locuin#e7 !e-u une a-i(u!a!ea cantit+#ii "i calit+#ii luminii 8natu!ale "i a!ti'iciale9 a-t'el .nc1t7 utili$ato!ii -+D"i oat+ de-'+"u!a acti0it+#ile ca-nice .n mod co!e- un$+to!7 at1t .n tim ul $ilei7 c1t "i .n tim ul no #ii7 .n condi#ii de i(ien+ "i -+n+tate. Lot/ /!oblemele le(ate de iluminatul de -i(u!an#+ al .nc+ e!ilo! -unt !e$entate .n cad!ul ce!in#ei de -i(u!an#+ .n e* loata!e7 ca . &.2.8A9.3.7 din !e$entul no!mati0. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".*.0@1, l. $sigurarea iluminatului natural &.).8E9. 1.1. 0aloa!ea iluminatului natu!al 8 ent!u -ol-ti#iul de ia!n+7 ce! aco e!it97 0a 'i ent!uB C .nc+ e!i de locuitB D min. &% l* 0ez- - 'acto! lumin+ $i D %735 L9F C buc+t+!iiB D min. 2% l* 0ez/ K 175L9F C b+i7 6olu!i7 co!idoa!eB Dmin. 12 l* 8e $K %7)L9. &.).8E9. l .2. !a o!tul dint!e a!ia 'e!e-t!elo! "i a!ia a!do-elilo!7 0a 'i ent!uB C came!e de locuit 1?2...1?8F C celelalte .nc+ e!i 1?8...1?1%F C -c+!i 1?1%...1?1). &.).8E91.&. 'acto!ul de uni'o!mitate 8!a o!tul .nt!e ilumina!ea minim+ "i ilumina!ea ma*im+97 0a 'i ent!uB C came!e de locuit min. %72%F 125

DOCUMENTE CONEGE

5TA5 2)32?2

<i$ica con-t!uc#iilo!. =i(!ote!mica. /a!amet!ii climatici e*te!io!i

12)

C came!+ de -tudiu8bi!ou9 min. %725F C - a#ii de ci!cula#ie min. %71%. &.).8E97 l .). e0ita!ea 'enomenului de o!bi!e -e 0a a-i(u!a !inB C m+-u!i co!e- un$+toa!e7 ent!u ec!ana!ea -u !a'e#elo! 0it!ate e*te!ioa!e7 con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 2221. Not: ;n ca$ul .n ca!e lumina natu!al+ nu !e- ect+ condi#iile !eci$ate mai -u-7 e-te nece-a! ca iluminatul natu!al -+ 'ie com en-at a!#ial -au total7 .n 'unc#ie de de-tina#ia .nc+ e!ii7 cu iluminat a!ti'icial con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 22)2?1 "i 5TA5 22)2?&.

C buc+t+!ii D iluminat (ene!al D 1%% l* 8la = %785 17% m de la a!do-eal+9F D iluminat local D &%% l* 8 e -u !a'a#a de luc!u9F C 6ol7 co!idoa!e D iluminat (ene!al D 35 1%% I* 8 e -u !a'a#a a!do-elii9F C -c+!i D iluminat (ene!al D 5%D35 l* 8 e -u !a'a#a t!e telo!9F C (a!a4e D iluminat (ene!al D 5% l* 8la = a!do-eal+9F C (6ena (unoi D iluminat (ene!al D 5% l* 8idem9 C -ub-ol7 i0ni#+ D iluminat (ene!al W 5% D 35 l* 8idem9. &.).8E9.2.&. 'acto!ul de uni'o!mitate 8!a o!tul dint!e ilumina!ea minim+ "i ilumina!ea medie e lanul de luc!u97 0a 'i ent!uB C .nc+ e!i de utili$a!e (ene!al+ D min. %7)%F C .nc+ e!i -au - a#ii de ci!cula#ie D min. %725. &.).8E9.2.). e0ita!ea 'enomenului de o!bi!e -e 0a a-i(u!a !inB C m+-u!i co!e- un$+toa!e7 con'o!m !e0ede!ilo! 5TA5 22)2?17&. ".*.0@1." $sigurarea continuitii serviciului -e 0a !eali$a a-t'elB C 0a 'i !e0+$ut+ o -u!-+ -ecunda!+7 ca!e -+ a-i(u!e lumin+ de -i(u!an#+ e c+ile de e0acua!e "i .n unctele de -i(u!an#+7 con'o!m no!mati0ului I 3 80e$i "i ,a .&.2.8A9.3. @5i(u!an#a .n e* loata!eA D din !e$entul no!mati09. %785 17% m de la

".*. 0@1. #. $sigurarea iluminatului artificial &.).8E9.2.1. ute!ea elect!ic+ nece-a!+7 0a 'iB C min.2% ]?m27 de -u !a'a#+ a a!do-elii &.).8E9.2.2. ni0elul de ilumina!e medie7 ent!u iluminatul no!mal al .nc+ e!ilo!7 0a 'i ent!uB C do!mito! D iluminat (ene!al D 5% l* 8la = K %785 D 17% m de la a!do-eal+9F C came!e de $i D iluminat (ene!al W 5% 1%% l* F D iluminat localB D citit D &%% l* 8 e -u !a'a#a me-ei9F D cu-ut D 5%% l* 8 e -u !a'a#a de luc!u9F C came!a de baie D iluminat (ene!al D 35 l* 8la = K %785 17% m de la a!do-eal+9F D iluminat local W 1%% 2%% l* 8 e -u !a'a#a o(lin$ii9F

122

123

ANEEA 3.4.!E#.
DOCUMENTE CONEGE

&.).8<9. I8*ena a+/9,*+: a .e0*/2/* *n,e3*-3 ,ondi#ia te6nic+ !i0ind i(iena acu-tic+ a mediului inte!io!7 !e-u une conce e!ea "i !eali$a!ea - a#iilo! inte!ioa!e ale cl+di!ilo! de locuin#e a-t'el .nc1t7 $(omotul e!tu!bato! e!ce ut de utili$ato!i7 -+ 'ie men#inut la un ni0el ce nu le oate a'ecta -+n+tatea. I(iena acu-tic+ -e !e'e!+ la condi#iile inte!ioa!e cu !i0i!e la $(omot7 !e- ecti0 la ambian#a acu-tic+ inte!ioa!+. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".*. 0I1, l. $sigurarea ambianei acustice n ncperile de locuit &.).8<9. 1.1. ni0elul de $(omot 8 !o0enit de la -u!-e e*te!ioa!e .nc+ e!ii97 0a 'iB C ma*. &5 d: 8A9. &.).8<9.2. A-i(u!a!ea ambian#ei acu-tice .n cent!alele te6nice 8 uncte te!mice7 -ta#ii 6id!o'o!9. &.).8<9.2.1. ni0elul de $(omot 8 !o0enit din -u!-e inte!ioa!e .nc+ e!ii97 0a 'iB C ma*.9% d: 8A9. Not: /ent!u men#ine!ea ni0elului de $(omot admi- .n inte!io!ul .nc+ e!ilo!7 elementele delimitatoa!e t!ebuie a-t'el alc+tuite .nc1t7 -+ -e a-i(u!e un indice de i$ola!e co!e- un$+to!7 con'o!m ca . &.2. @/!otec#ia .m ot!i0a $(omotuluiA din !e$entul no!mati0.

5TA5 8&1&

,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!o$oote6nice. Iluminatul .n cl+di!i "i .n - a#iile e*te!ioa!e. Metoda de m+-u!a!e a luminii "i de dete!mina!e a ilumin+!ii medii D ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!o$oote6nice. Iluminatul natu!al al .nc+ e!ilo!. /!e-c!i #ii de calcul Iluminatul a!ti'icial. ,ondi#ii te6nice ent!u iluminatul inte!io! "i din incintele an-amblu!ilo! de cl+di!i D Iluminatul a!ti'icial. ,ondi#ii - eciale ent!u ilumiD natul .n cl+di!i ci0ile D Metode de m+-u!a!e a luminan#ei "i de dete!mina!e a luminan#ei medii .n con-t!uc#ii

5TA5 2221 5TA5 22)2?1

5TA5 22)2?& 5R 1&212

128

129

ANEGA &.).8<9.

3.4.!$#. Ca2*,a,ea 7*n*9aFe2-3 ,ondi#ia te6nic+ !i0ind calitatea 'ini-a4elo!7 !e-u une a-i(uD !a!ea i(ienei -u !a'e#elo! elementelo! de con-t!uc#ie ce delimitea$+ - a#iile com onente al cl+di!ilo! de locuin#e7 !e- ecti0 a e!e#ilo!7 a a!do-elilo! "i a lan"eului. /lac+!ile "i 0o -ito!iile t!ebuie ale-e a-t'el .nc1t -+ nu e!iclite$e -+n+tatea utili$ato!ilo!.
C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB

DOCUMENTE CONEGE

5TA5 2152 D Acu-tica .n con-t!uc#ii. /!otec#ia .m ot!i0a $(omoD tului la con-t!uc#ii ci0ile "i -ocialDcultu!ale. Limitele admi-ibile "i a!amet!i de i$ola!e acu-tic+ / 122 D In-t!uc#iuni te6nice ent!u !oiecta!ea m+-u!ilo! de i$ola!e 'onic+ la cl+di!i ci0ile7 -ocialDcultu!ale "i te6nicoDadmini-t!ati0e

".*.051, l. $sigurarea calitii finisa?elor n ncperi, -e 0a !eali$a a-t'elB C -e 0o! utili$a mate!iale ca!e nu con#in -ub-tan#e to*ice "i ca!e nu emit (a$e noci0e7 e!iculoa-e ent!u -+n+tate 8-e 0o! !e- ecta condi#iile !e0+$ute la ca . &.).8A9.1.1. "i &.).8A9.1.2. din !e$entul no!mati09F C -e 0o! utili$a mate!iale !e$i-tente la ac#iuni de cu!+#i!e "i i(ieni$a!e7 .n 'unc#ie de de-tina#ia .nc+ e!ilo!F C -e 0o! lua m+-u!i de e0ita!e a 'o!m+!ii ciu e!cilo!7 !int!Do !e$ol0a!e co!ect+ a .nc6ide!ilo! e*te!ioa!e 8con'. ca . &.5.2. "i ca . &.5.&. din !e$entul no!mati09 "i !in a-i(u!a!ea unei 0entil+!i co!e- un$+toa!e 8con'. ca . &.).8A9.2. din !e$entul no!mati09.

13%

131

ANEGA 3.4.!$#. DOCUMENTE CONEGE


,& D No!mati0 ent!u e*ecuta!ea luc!+!ilo! de $u(!+0eli "i 0o -ito!ii , &5 G/%1& D No!mati0 ent!u alc+tui!ea "i e*ecuta!ea a!do-elilo! D G6id !i0ind !oiecta!ea7 e*ecuta!ea "i a-i(u!a!ea a!do-elilo! la con-t!uc#ii

3.4.!H#. I8*ena eAa+/:3** a1e2-3 /6a,e 4* a 0eFe+5**2-3 ,ondi#ia te6nic+ !i0ind i(iena e0acu+!ii lic6idelo! u$ate7 !e-u une a-i(u!a!ea unui -i-tem co!e- un$+to! de elimina!e a a elo! 'olo-ite 8im u!e9 mena4e!e7 -au meteo!ice7 !ecum "i a de4ec#iilo!. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB &.).8=97 l. @vitarea polurii mediului natural, !e- ecti0 a a elo! -ubte!ane7 -au a -olului7 cu a e u$ate !o0enite din -i-temul de canali$a!e al obiectelo! de con-t!uc#ii7 -e 0a !eali$a a-t'elB &.).8=9. 1.1. condi#ii ce t!ebuie .nde linite de a ele u$ateB C con#inutul "i concent!a#ia ma*im+ admi-+ a -ub-tan#elo! noci0e 8-u- en-ii7 -ub-tan#e c6imice ce ot ataca e!e#ii conductelo!7 -ub-tan#e in'lamabile "i e* lo$ibile7 (e!meni ato(eni9 t!ebuie -+ !e- ecte !e0ede!ile 5TA5 1)81. &.).8=9.1.2. condi#ii de calitate ale conductelo! e*te!ioa!e de canali$a!eB C -+ !e$i-te la -olicit+!i mecaniceF C -+ 'ie im e!meabile 8-+ nu e!mit+ in'ilt!a#ii7 e*'ilt!a#ii9F C -+ !e$i-te la ac#iunea a elo! u$ate -au -ubte!ane a(!e-i0e "i a a elo! cu tem e!atu!i de )%R,F C -+ !e$i-te la e!o$iunea -u- en-iilo! de a +F C -+ aib+ o -u !a'a#+ inte!ioa!+ c1t mai neted+. ".*. 071. #. @vitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile 5e a-i(u!+ !in m+-u!i de !e0eni!e7 a-t'el .nc1tB C -c+ +!ile de (a$e noci0e -+ aib+B D ni0el mi!o- K %. ".*. 071. ". @vitarea intercone%iunii ntre apele uzate i apa potabil 5e a-i(u!+ !in !e$ol0a!ea co!ect+ a -i-temelo! de canali$a!e "i alimenta!e cu a +7 con'o!m !e0ede!ilo! !e(lement+!ilo! I 97 5TA5 13957 5TA5 &%517 NT/A %%17 NT/A %%27 / 28.
13&

5TA5 252%?& D ,on-t!uc#ii ci0ile7 indu-t!iale "i a(!o$oote6nice. /a!do-eli din iat!+ natu!al+ "i a!ti'icial+. Re(uli "i metode de 0e!i'ica!e , 1%3?& D No!mati0 !i0ind calculul te!mote6nic al elementeD lo! de con-t!uc#ie ale cl+di!ilo! 8.nlocuie"te 5TA5 2)32?&9 D No!mati0 (ene!al !i0ind calculul t!an-'e!ului de ma-+ 8umiditate9 !in elementele de con-t!uc#ie 8.nlocuie"te 5TA5 2)32?)9

, 1%3?2

132

ANEGA 3.4.!H#.
DOCUMENTE CONEGE I9 5TA5 1395 5TA5 1)81 5TA5 18)2 5TA5 &%51 5TA5 2))8 5TA5 23%1 D No!mati0 !i0ind !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-talaD #iilo! -anita!e D In-tala#ii -anita!e. ,anali$+!i inte!ioa!e. /!e-c!i #ii 'undamentale de !oiecta!e D ,anali$+!i. Re#ele e*te!ioa!e. ,!ite!ii (ene!ale "i -tudii de !oiecta!e D ,anali$+!i e*te!ioa!e. Debite. /!e-c!i #ii de !oiecta!e D 5i-teme de canali$+!i. ,anale ale !e#elelo! e*te!ioa!e. /!e-c!i #ii de !oiecta!e ,anali$+!i. ,+mine de 0i$ita!e. /!e-c!i #ii de !oiecta!e D ,anali$+!i. Gu!i de -cu!(e!e cu -i'on "i de o$it

NT/A %%2 / 28

D No!mati0 !i0ind condi#iile de e0acua!e a a elo! u$ate .n !e#elele de canali$a!e ale localit+#ilo! D No!mati0 ent!u !oiecta!ea te6nolo(ic+ a -ta#iilo! de e u!a!e o!+"ene"ti7 t!e tele de e u!a!e mecanic+ "i biolo(ic+ "i linia de !eluc!a!e "i 0alo!i'ica!e a n+molu!ilo! No!mati0 ent!u de-c+!ca!e a e u$ate la !e#ele e*te!ioa!e de canali$a!e

, 9%

5TA5 1%859 D ,anali$+!i. 5ta#ii de e u!a!e a a elo! u$ate !o0enite din cent!ele o ulate 5TA5 12238 5TA5 1259) NT/A %%1 D ,anali$+!i. :a$ine de 'e!menta!e a n+molu!ilo! la -ta#iile de e u!a!e a cent!elo! o ulate D ,anali$+!i. 5ta#ii de om a!e D No!mati0 !i0ind -tabili!ea limitelo! de .nc+!ca!e cu oluan#i a a elo! u$ate e0acuate .n !e-u!-ele de a +
135

13)

&.).8I9. I8*ena eAa+/:3** 0e4e/3*2-3 4* a 8/n-a*e2-3 ,ondi#ia te6nic+ !i0ind i(iena e0acu+!ii de"eu!ilo! "i (unoaieD lo!7 !e-u une -olu#iona!ea o tim+ a colect+!ii "i de o$it+!ii de"eu!ilo! mena4e!e "i a (unoaielo! ca-nice7 a-t'el .nc1t -+ nu 'ie e!iclitat+ -+n+tatea oamenilo!. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".*.031. 1. $sigurarea igienei zonelor i spaiilor de colectare i depozitare/ C $onele "i - a#iile de colecta!e "i de o$ita!e7 at1t e*te!ioa!e c1t "i inte!ioa!e7 -e 0o! am la-a7 !e$ol0a "i dota co!e- un$+to!7 a-t'el .nc1t -+ -e .m iediceB D emi-ia de mi!o-u!i de$a(!eabileF D !e$en#a in-ectelo! "i animalelo!F D c!ea!ea 'oca!elo! de in'ec#ieF D olua!ea a ei -au a -olului. &.).8I9.1.1. condi#ii de am la-a!e "i !e$ol0a!e a $onelo!?- a#iilo! de de o$ita!e e*te!ioa!+B C -+ 'ie am la-ate c1t mai 'e!it de e!imet!ul cl+di!ilo! 8e0entual .n $one .ncon4u!ate de 0e!dea#+9F C -+ 'ie .nc6i-e e!imet!al "i a-t'el !e$ol0ate .nc1t7 -+ -e .m iedi ce +t!unde!ea animalelo!F C -+ 'ie u"o! acce-ibile. &.).8I9.1.2. condi#ii de !e$ol0a!e a - a#iilo! inte!ioa!e de-tinate de o$it+!ii (unoaielo! 8ca$ul locuin#elo! colecti0e9B C -+ 'ie co!e- un$+to! dimen-ionateF C -+ aib+ acce- di!ect din e*te!io!F C -+ 'ie a-i(u!ate cu 0entila!e co!e- un$+toa!eF C -+ e*i-te o-ibilitatea de .nt!e#ine!e "i i(ieni$a!e "i anumeB D mate!ialele de 'ini-a4 -+ 'ie !e$i-tente la -ub-tan#e c6imice de cu!+#i!e "i de$in'ecta!eF D -+ -e a-i(u!e uncte de alimenta!e cu a + ent!u - +la!e7 !ecum "i de e0acua!e a a elo! u$ateF 132

C -+ 'ie !ote4ate .m ot!i0a int!u$iunii in-ectelo! "i animalelo!F C de la ca$ la ca$7 .n 'unc#ie de -itua#ia conc!et+7 -+ 'ie !e0+ $ute incine!atoa!e. &.).8I9.1.&. condi#ii de !e$ol0a!e a .nc+ e!ilo! de colecta!e a (unoaielo! 8(6ene colectoa!e9B C -+ 'ie a-i(u!at+ o 0entila!e co!e- un$+toa!eF C -+ e*i-te o-ibilitatea de .nt!e#ine!e7 de$in'ecta!e "i debloca!eF C elementele de .nc6ide!e ale tubu!ilo! colectoa!e7 !ecum "i ale .nc+ e!ilo! !e- ecti0e7 -+ 'ie c1t mai etan"e. ".*.031.#. $sigurarea capacitii de colectare a deeurilor mena?ere/ cantitatea de (unoi e0acuat+ 0a 'iB D min. l P(? e!-oan+?$i 8.n condi#iile a-i(u!+!ii (oli!ii e!iodice a ubelelo!9. 3.4.!%#. P3-,e+5*a .e0*/2/* ex,e3*-3 ,ondi#ia te6nic+ !i0ind !otec#ia mediului e*te!io! !e-u une !eali$a!ea !odu-ului de con-t!uc#ii 8cl+di!ea de locuin#e9 a-t'el .nc1t e toat+ du!ata de 0ia#+ 8e*ecu#ie7 e* loata!e7 o-tutili$a!e9 -+ nu a'ecte$e .n nici un 'el ec6ilib!ul ecolo(ic. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB ".*. 0J1, l. $sigurarea proteciei mediului ncon?urtor &.).8>9. l. l. 5e !eali$ea$+ !in inte!$ice!ea u!m+toa!elo! acti0it+#iB C e0acua!ea .n atmo-'e!+ a -ub-tan#elo! d+un+toa!e e-te limitele -tabilite !in !e(lement+!ile - eci'ice 85TA5 1253)9F C a!unca!ea -au de o$ita!ea de"eu!ilo! mena4e!e .n a'a!a am la-amentelo! auto!i$ateF
133

C e0acua!ea de a e u$ate7 !ecum "i de-c+!ca!ea de !e$iduu!i "i o!ice alte mate!iale to*ice7 .n a e de -u !a'a#+ -ubte!ane "i .n ma!eF C !oduce!ea de $(omote "i 0ib!a#ii cu inten-itate e-te limitele admi-e !in no!mele le(ale. Note: 1. Am la-a!ea !e$e!0oa!elo! de combu-tibil ent!u cent!alele te!mice -e 0a 'ace cu !e- ecta!ea !e0ede!ilo! No!mati0 11&. 2. La -tabili!ea m+-u!ilo! ent!u e0acua!ea $(u!ii "i cenu"ii7 -e 0o! !e- ecta !e-c!i #ii te6nice I5,IR ,1. &. ,analele de 'um -e 0o! !oiecta con'. 5TA5 &)13 "i 5TA5 239&7 ia! com o$i#ia (a$elo! de a!de!e 0a !e- ecta 0alo!ile minime admi-ibile 8la o ute!e mai mic+ de 1%% M]?t9 .n con'o!mi tate cu !e0ede!ile O!dinului )22?9&7 a-t'elB C ,ombu-tibil lic6id D ulbe!i D 5% m(?m&N D mono*id de ca!bon D 13% m(?m&N D o*i$i de -ul'D 13%% m(?m&N D o*i$i de a$ot D )5% m(?m&N C ,ombu-tibil -olid D ulbe!iD 1%% m(?m & N D mono*id de ca!bon D 25% m(?m&N D o*i$i de -ul'D 2%% m(?m &N D -ub-tan#e o!(anice D 5% m(?m&N C Ga$e natu!ale D ulbe!i D 5 m(?m&N D mono*id de ca!bon D 1%% m(?m&N D o*i$i de -ul'D &5 m(?m&N D o*i$i de a$ot D &5% m(?m&N

ANEEA &.).8>9. DO,GMENTE ,ONEEE


Le(ea 1&3?1995 D Le(ea !otec#iei mediului Le(ea &?1938 D Le(ea !i0ind a-i(u!a!ea -+n+t+#ii o ula#iei O!din )22?199& D ,ondi#ii te6nice !i0ind !otec#ia atmo-'e!ei 5TA5 1253) D Ae! din $onele !ote4ate. ,ondi#ii de calitate , 9% D No!mati0 !i0ind condi#iile de de-c+!ca!e a a elo! u$ate .n !e#elele de canali$a!e a cent!elo! o ulate D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea in-talaD #iilo! de .nc+l$i!e D /!e-c!i #ii te6nice ent!u !oiecta!ea7 e*ecu#ia7 monta!ea7 !e- ecta!ea7 in-tala!ea7 e* loata!ea "i 0e!i'ica!ea ca$anelo! de abu! "i ca$anelo! de a + 'ie!binte D No!mati0 ent!u !oiecta!ea in-tala#iilo! -anita!e D ,o"u!i "i canale de 'um ent!u in-tala#ii de .nc+l$i!e cent!al+. /!e-c!i #ii de calcul D ,o"u!i7 canale de 'um ent!u 'oca!e obi"nuite la con-t!uc#ii ci0ile

11& ,l

I9 5TA5 &)13 5TA5 239&

138

139

3.&. I6-2a3ea ,e3.*+:, *6-2a3ea ;*03-7/8: 4* e+-n-.*a 0e ene38*e


,e!in#a !i0ind i$ola!ea te!mic+7 6id!o'u(+ "i economia de ene!(ie -e !e'e!+ la a-i(u!a!ea unei con'o!m+!i (ene!ale "i de detaliu a - a#iului con-ide!at7 a-t'el .nc1t con-umul ene!(etic -+ oat+ 'i limitat7 .n condi#iile ob#ine!ii unui con'o!t te!mic minim admi-ibil. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB 3.&.(. L*.*,a3ea +-n9/./3*2-3 ene38e,*+e 1en,3/ =n+:26*3ea +2:0*3**, =n 3e8*. 0e *a3n: 5e !eali$ea$+ !int!Do conce #ie co!ect+7 (ene!al+ "i de detaliu7 a cl+di!ii !e- ecti0e7 !inB C !eali$a!ea unei con'i(u!a#ii 0olumet!ice o time a cl+di!iiF C e0ita!ea detaliilo! ca!e conduc la c!ea!ea uno! un#i te!miceF C !e0ede!ea unui !ocent de 0it!a!e !a#ionalF C o!ienta!ea o tim+ a cl+di!ii 'a#+ de unctele ca!dinale "i 'a#+ de di!ec#ia 01ntului dominant. ".+.1.1. &oeficientul global de izolare termic 051 8con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului , 1%3?1D939 C t!ebuie -+ 'ie mai mic -au cel mult e(al cu coe'icientul (lobal no!matB 5 M 5L Men5*/neH Ialo!ile no!mate 5L -unt -tabilite .n 'unc#ie deB D num+!ul de ni0elu!i N "i D !a o!tul dint!e -u !a'a#a an0elo ei "i 0olumul .nc+l$it al cl+di!ii $8N

Not: D Ialo!ile GN din tabel -unt 0alabile ent!u cl+di!ile !oiectate du + 1.%1.1998. D /ent!u alte 0alo!i $ 8 N "i L -e inte! !etea$+ linia!. D La cl+di!ile e*i-tente ca!e u!mea$+ a 'i !eabilitate "i mode!ni$ate7 0alo!ile din tabel au ca!acte! de !ecomanda!e. 181

Ialo!ile 5L -e ale( din tabelul u!m+to!B

18%

".+.1.#. (ezistenele termice specifice corectate medii, ent!u 'ieca!e element de con-t!uc#ie7 e an-amblul cl+di!ii 0(<m1, t!ebuie -+ 'ie -u e!ioa!e !e$i-ten#elo! te!mice - eci'ice minime 8R^ min9 date .n tabelul u!m+to! 8con'o!m , 1%3?1D939B

Lot/ Reali$a!ea uno! 0alo!i -u e!ioa!e -au e(ale cu 0alo!ile minime7 e l1n(+ 'a tul c+ conduce la !educe!ea con-umu!ilo! de ene!(ie7 cont!ibuie "i la !idica!ea ni0elului de con'o!t te!mic7 'a#+ de cel minim nece-a!7 ob#inut !in !e- ecta!ea a!amet!ilo! de di'e!en#e de tem e!aD tu!+7 .nt!e ae!ul inte!io! "i tem e!atu!a e -u !a'e#ele inte!ioa!e ale elementelo! 8Ti9ma*97 !eci$ate la ca .&.).8,9. l .5. 3.&.2. EA*,a3ea a1a3*5*e* +-n0en9/2/* e -u !a'a#a inte!ioa!+ a .nc6ide!ilo! e*te!ioa!eB &.5.2.3. Temperatura pe suprafaa interioar 0Tsi1 calculat+ con'o!m !e0ede!ilo! no!mati0ului , 1%3?&D93 t!ebuie -+ 'ie mai ma!e ca tem e!atu!a unctului de !ou+ 8!97 'unc#ie de tem e!atu!a "i umiditatea !elati0+ a ae!ului din .nc+ e!ea !e- ecti0+B T-i T! 3.&.3. L*.*,a3ea e7e+,e2-3 +-n0en9/2/* .n inte!io!ul elemen telo! de .nc6ide!eB ".+.".1. Limitarea umezirii materialelor componente ale ele mentelor de nc=idere, ca u!ma!e a conden-+!ii 0a o!ilo! de a +7 .n condi#ii de ambian#e e*te!ioa!e !eci$ate7 -e !eali$ea$+ cu u!m+toa!ea condi#ieB C ni0el limit+ ma*im admi-ibil 8con'o!m , 1%3?29B

OA Oadm
".+.".#. @vitarea acumulrii progresive a apei de condens, din inte!io!ul elementelo! de con-t!uc#ii e!imet!ale7 de la un an la altul7 -e !eali$ea$+ cu u!m+toa!ea condi#ieB C cantitatea de a + acumulat+ ia!na7 t!ebuie -+ 'ie mai mic+ dec1t cantitatea de a + e0a o!at+ 0a!a 8con'o!m , 1%3?29
m P V mv
18&

3.&.4. A9*8/3a3ea e,an4e*,:5** e2e.en,e2-3 0e =n+;*0e3e ".+.*.1. (ezistena la permeabilitate la aer 0( a1 C t!ebuie -+ 'ie mai ma!e ca !e$i-ten#a la ae! minim nece-a!+ 0(a min1 calculat+ con'o!m 5TA5 2)32?3D85.
(a > (a min

D la ni0el de imobil -au -ca!+ de bloc D ent!u con-t!uc#ii e*i-tente C !ecomandatB D la ni0el de a a!tament D ent!u con-t!uc#ii e*itente 8cu condi#ia !eali$+!ii unei di-t!ibu#ii o!i$ontale9F b. ene!(ie elect!ic+ C obli(ato!iuB D la ni0el de a a!tament7 D -e a!at7 ent!u - a#iile comune ale imobilului.

5e 0a a-i(u!a etan"eitatea !o-tu!ilo! la .mbin+!ile elementelo! de con-t!uc#ie "i e contu!ul t1m l+!iei e*te!ioa!e. &.5.5. A9*8/3a3ea ;*03-*6-2:3** e2e.en,e2-3 0e +-n9,3/+5*e 1e3*.e,3a2e ".+.+.1. 7idroizolarea acoperiului i a elementelor de construcie n contact cu solul t!ebuie conce ut+ "i !eali$at+ con'o!m !e(lement+!ilo! - eci 'ice 8, 1129. &.5.3. A9*8/3a3ea 2*.*,:3** +-n9/./3*2-3 ene38e,*+e ".+.-. l. $sigurarea unei dotri corespunztoare cu elemente de instalaii, !e- ecti0 cu co! u!i de .nc+l$i!e a01nd .nc+!ca!e te!mic+ a metalului deB C ent!u !adiatoa!e din 'ont+ D min. 2%% ]?P( * an C ent!u !adiatoa!e din o#el Dmin. 19%% ]?P( * an ".+.-.#. $sigurarea unui consum raional de energie !in contoD !i$a!ea con-umu!ilo! deB a. ene!(ie te!mic+ C obli(ato!iuB D la ni0el de a a!tament D ent!u con-t!uc#ii noiF
18)

185

ANEGA &.5. DO,GMENTE ,ONEEE


, 1%3?% , 1%3?1 , 1%3?& , 1%3?) , 1%3?5 G/ %58 N/ 1%3?3 , 1%3?2 D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea luc!+!ilo! de i$ola#ii te!mice la cl+di!i D No!mati0 !i0ind calculul coe'icien#ilo! (lobali de i$ola!e te!mic+ la cl+di!ile de locuit D No!mati0 !i0ind calculul te!mote6nic al elementelo! de con-t!uc#ie ale cl+di!ilo!7 8.nlocuie"te 5TA5 2)32?&D899 D G6id ent!u calculul e!'o!man#elo! te!mote6nice ale cl+di!ilo! de locuit D No!mati0 !i0ind calculul te!mote6nic al elementelo! de con-t!uc#ie .n contact cu -olul G6id !i0ind o timi$a!ea ni0elului de te!mic+ la cl+di!ile de locuit !otec#ie

, &3

D No!mati0 ent!u alc+tui!ea "i e*ecuta!ea .n0elito!ilo! la con-t!uc#ii =i(!ote!mice. /a!amet!ii

5TA5 2)32?2 D <i$ica con-t!uc#iilo!. climatici e*te!io!i

5TA5 2)32?3 D <i$ica con-t!uc#iilo!. Te!mote6nica. ,alculul e!meabiD lit+#ii la ae! a elementelo! "i mate!ialelo! de con-t!uc#ii 5TA5 9391 D Ro-tu!i la 'a#adele cl+di!ilo! e*ecutate cu anou!i ma!i !e'ab!icate. ,la-i'ica!e7 te!minolo(ie "i !inci ii (ene!ale de !oiecta!e 5TA5 )8&9 D In-tala#ii de .nc+l$i!e. Num+!ul anual de (!adeD$ile 5R 19%3?1 D In-tala#ii de .nc+l$i!e. ,alculul nece-a!ului de c+ldu!+. /!e-c!i #ii de calcul 8.nlocuie"te 5TA5 19%3?19

D No!mati0 !i0ind calculul la -tabilitate te!mic+ a elementelo! de con-t!uc#ie 8.nlocuie"te N/ 2%%D19899 D No!mati0 (ene!al !i0ind calculul t!an-'e!ului de ma-+ 8umiditate9 !in elementele de con-t!uc#ie 8.nlocuD ie"te 5TA5 2)32?)9 D No!mati0 ent!u !oiecta!ea man-a!delo! la cl+di!ile de locuit D No!mati0 ent!u !oiecta!ea "i e*ecuta!ea 6id!oi$olaD #iilo! din mate!iale bituminoa-e la luc!+!ile de con-t!uc#ii .

N/ %2) , 112

182

183

3.'. P3-,e+5*a =.1-,3*Aa 68-.-,/2/*


,e!in#a7 !i0ind !otec#ia .m ot!i0a $(omotului7 !e-u une con'o!ma!ea elementelo! delimitatoa!e ale - a#iilo! a-t'el .nc1t7 $(omotul e!ce ut de c+t!e ocu an#i7 -+ -e +-t!e$e la un ni0el co!e-D un$+to! condi#iilo! .n ca!e -+n+tatea ace-to!a -+ nu 'ie e!iclitat+7 a-i(u!1nduD-e totodat+ o ambian#+ acu-tic+ acce tabil+. C3*,e3** 4* n*Ae2/3* 0e 1e37-3.an5: cu !i0i!e laB 3.'.(. A9*8/3a3ea *6-2:3** a+/9,*+e a 91a5**2-3, 2a 68-.-, ae3*an 4* 0e *.1a+, ".,.1.1. 3ndice de izolare la zgomot aerian, ent!uB

ANEGA 3.'.
e. 'a#+ de -ta#ii 6id!o'o!7 cent!ale "i uncte te!mice7 - a#ii come!ciale7 !e-tau!ante7 -alon mu$ic+7 - a#ii !oduc#ie "i alte - a#ii -imila!eB C e-te nece-a!+ c!ea!ea uno! - a#ii tam on. 3.'.2. A9*8/3a3ea =.)/n:,:5*3** *6-2:3** 1a30-9e2*2-3 2a 68-.-, 0e *.1a+, ".,.#.1. ;mbun+t+#i!ea i$ol+!ii la $(omot de im act -e !eali$ea$+ di'e!en#iat7 .n 'unc#ie de ti ul .nc+ e!ilo! "i al a!do-elilo! utili$ate Dcon'o!m no!mati0 , 125 "i 5TA5 21527 a-t'el .nc1t !in adi#iona!e -+ -e !eali$e$e 0aloa!ea admi-ibil+ a indicelui ent!u an-amblul lan"eu "i a!do-eal+.
DOCUMENTE CONEGE

5TA5 1%%%9 5TA5 2152

D Acu-tica .n con-t!uc#ii. Acu-tica u!ban+. Limite admi-ibile ale ni0elului de $(omot Acu-tica .n con-t!uc#ii. /!otec#ia .m ot!i0a $(omotului la con-t!uc#ii ci0ile "i -ocialDcultu!ale. Limitele admi-ibile "i a!amet!i de i$ola!e acu-tic+ D In-t!uc#iuni te6nice ent!u !oiecta!ea m+-u!ilo! de i$ola!e 'onic+ la cl+di!i ci0ile7 -ocialDcultu!ale "i te6nicoDadmini-t!ati0e No!mati0 !i0ind !oiecta!ea "i e*ecuta!ea m+-u!ilo! de i$ola!e 'onic+ "i a t!atamentelo! acu-tice .n cl+di!i

/ 122

, 125

@@

19%

191