Sunteți pe pagina 1din 5

Fiziologia sngelui

Viteza de sedimentare a hematiilor. Importana clinic. Densitatea eritrocitelor (1.09 1.1) este mai mare ca densitatea plasmei (1.027) de aceia ntr-un capilar sau o eprubet cu snge la care se adaug un anticoagulant eritrocitele ncet se sedimentea!. "ite!a de sedimentare a #ematiilor constituie n mediu$ - la brba%i &-' mm(or (limitele 1-10) - la )emei *-10 mm(or (limitele 2-1+) - la )emeile gra,ide pn la +0 mm(or -rocesul de sedimentare a #ematiilor decurge n trei )a!e$ 1. .a!a ini%ial n care ,ite!a cre/te treptat pe msur ce #ematiile se adun n agregate mari. 2. .a!a de decantare ,ite!a de sedimentare este ma0imal /i este practic constant. &. .a!a de coborre lent n decursul acestei )a!e ,ite!a de sedimentare treptat scade a1ungnd la !ero. 2edimentarea eritrocitelor este determinat de urmtorii )actori$ 1. .actorii plasmatici. Datorit proteinelor plasmatice ca )ibrinogenul /i globulinele )a,ori!ea! agregarea eritrocitelor ca re!ultat se mre/te ,ite!a de sedimentare. 3st)el se e0plic cre/terea ,ite!ei de sedimentare n in)ec%ii n maladiile #epatice ne)ro!e cnd sunt crescute globulinele /i n sarcin cnd este crescut )ibrinogenul. -e de lat parte albuminele in#ib )ormarea agregatelor eritrocitare. 2-a constatat c albuminele mresc sarcina electric negati, mrind /i )or%ele de respingere ntre ele. 4lobulinele neutrali!ea! ncrcarea eritrocitelor )a,ori!nd sedimentarea. 2. .actorii eritrocitari. "ite!a de sedimentare a #ematiilor este in)luen%at de numrul mor)ologia /i con%inutul de #emoglobin n eritrocit. "25-ul este in,ers propor%ional cu #ematocritul. 3gregarea #ematiilor este in#ibat n poic#ilocito!. Noiuni de hemostaz. Mecanismele de coagulare ale sngelui. 5emosta!a este un sistem al organismului care include un ansamblu de )actori sanguini /i tisulari care particip la urmtoarele procese )i!iologice$ 1) 6en%inerea sngelui n stare lic#id /i a ,olumului lui constant n patul ,ascular n condi%iile migra%iei permanente transcapilare a lic#idului tisular. 2) -rentmpinarea /i stoparea #emoragiilor gra%ie pstrrii integrit%ii structurale a pere%ilor ,aselor sanguine /i trombarea lor 7local8 n ca! de le!are 7endogen8 sau 7e0ogen8. &) 9nlturarea repercusiunilor coagulrii intra,asculare /i a trombocitelor. +) :eglarea reac%iilor comple0e de aprare a organismului )iind o ,erig important n procesele de in)lama%ie regenerare imunitate celular /i umoral. ;omponen%ii )unc%ional-structural /i bioc#imici ai procesului de #emosta! sunt$ - peretele ,asului sanguin
1

- trombocitele /i ntr-o msur mai mic /i celelalte elemente )igurate ale sngelui - sistemul coagulant - sistemul anticoagulant - sistemul de )ibrinoli! datorit )aptului c #emoragiile /i procesele de trombo! n ,asele sanguine cu di)erit calibru e,oluia! di)erit se disting 2 mecanisme de ba! ale #emosta!ei. 1. 6ecanismul microcirculator ,asotrombocitar sau primar ntruct el ini%ia! toate reac%iile de #emosta! din capilare artere /i ,ene cu diametrul de pn la 100-200m<m la care particip nemi1locit endoteliul ,aselor /i trombocitele. 2. 6ecanismul microcirculator #emocoagulant sau secundar care ca regul e,oluia! pe )undalul mecanismului primar n ba!a )unc%iei sistemului coagulant cu )ormarea trombului sanguin ro/u. 3cest mecanism asigur stoparea #emoragiilor din ,asele sanguine cu diametrul mai mare de 200 m<m. Hemostaza microcirculatorie 6ecanismul #emostatic al ,asului sanguin este determinat n primul rnd de )unc%iile endoteliului ,asului propriet%ile membranei ba!ale elementelor celulare /i necelulare ale tuturor straturilor peretelui ,ascular /i n al doilea rnd de legtura lor cu trombocitele. De aceia acest mecanism a )ost numit ,asotrombocitar. 1. 3portul /i rolul endoteliului n #emosta!. =ndoteliul ,asului sanguin repre!int stratul intermediar dintre snge /i %esutul care este trombore!istent /i totodat dispune capacitatea de a e)ectua o trombo! local. 9n asociere cu mdu,a oaselor /i )icatul endoteliului este locul /i substratul principal de sinte! /i utili!are a unor )actori de coagulare /i anticoagulare a sngelui. >rombore!isten%a este determinat de producerea unui set de substan%e antitrombotice care )ormea! poten%ialul anticoagulant /i )ibrinolitic al sngelui. -rostociclina un ,asodilatator puternic cu propriet%i antiagregante. 3titrombina ??? in#ibitorul de ba! al protrombinei 4luco!aminoglicanii substan%e cu e)ect in#ibitor al trombinei /i )actorului de coagulare @. =)ectul anticoagulant al endoteliului este ampli)icat prin pre!en%a unor receptori speciali pe supra)a%a membranei celulelor lui care )i0ea! #eparina comple0ul #epari-antitrombina ??? inacti,ea! )actorii acti,i ai proceselor de coagulare. -aralel cu acesta endoteliul particip n reac%iile de )ormare a trombilor trombocitari /i reac%iile de coagulare ntruct aici se )ormea! di)erite substan%e ce acti,ea! reac%iile de coagulare a sngelui$ tromboplastina tisular )actorul Ailebrant )actorul ade!iunii /i agregrii trombocitelor )ibrele de colagen de tip 3/i B (acti,atori de ba! a reac%iilor de ade!iuneagregare a trombocitelor) )ibronectina

Funcia de hemostaz a trombocitelor e determinat de un set de )actori de coagulare care se con%in pe supra)a%a sau n interiorul lor. 3st!i sunt cunoscu%i 11 )actori de ba! numerota%i dup nomenclatura mondial cu ci)re arabe. 1 globulina trombocitar acceleratoare (identic cu )actorul ") 2 )actorul )ibrinoplastic (accelerator al trombinei) & tromboplastina trombocitar + )actorul anti#eparinic C )actorul de coagulare (identic cu )ibrinogenul) ' tromboplastina 7 cotromboplastina trombocitar * anti)ibrinoli!ina 9 )actorul )ibrinstabili!ator (identic cu )actorul @???) 10 serotonina 11 adeno!indi)os)atul (3D-) Mecanismul hemostazei trombocitarovascular -rima reac%ie a #emosta!ei trombocitaro,ascular este constric%ia patului microcirculator n locul de)ectului )apt ce considerabil limitea! pierderea ulterioar a ,olumului sngelui. 9n acest proces particip /i ,asoconstrictorii elimina%i de trombocite n primul rnd serotonina noradrenalina /i adrenalina. De asemenea c#iar n primele secunde dup dereglarea integrit%ii structurale a patului microcirculator trombocitele ade!ionea! de marginile endoteliului le!at /i )ibrele se colagen ale subendoteliului n urma sc#imbrii sarcinii electrice a ultimilor structuri la le!are sub ac%iunea adeno!indi)os)atului eliberat din ,asul le!at e,oluia! procesul de agregare a trombocitelor n locul a)ectrii. ;a re!ultat al ade!iunii /i agregrii trombocitelor elimin substan%e biologic acti,e sus numite /i adeno!indi)os)atul propriu. -aralel cu ade!iunea /i agregarea trombocitelor din endoteliul le!at /i din %esutul traumati!at din ,ecintate este eliberat tromboplastina tisular. ?nterac%iunea ei cu )actorii " "? "?? /i @ a sistemului de coagulare iar apoi /i cu protrombina condi%ionea! )ormarea trombinei n cantit%i mici insu)iciente pentru acti,area )ibrinogenului dar su)icient pentru a trans)orma agregarea trombocitelor din re,ersibil n ire,ersibil. 3gregarea ire,ersibil a trombocitelor este asociat de eliminare de 3>serotonin noradrenalin adrenalin /i eliminarea #idrola!elor )ibrinogenului trombocitar )ibronectinei /i )actorului Dilebrant. 2ub ac%iunea acestor substan%e se )ormea! trombul primar care acoper de)ectul ,ascular din patul microcirculator /i stopea! micro#emoragiile. Hemostaza macrocirculatorie (secundar) -entru asigurarea unei #emosta!e per)ecte n ,asele de calibru mare este necesar )ormarea unui tromb din carcas de )ibrin (tromb ro/u) pe trombul primar alb (trombocitar) n ca!ul #emosta!ei secundare cu acti,area sistemului de coagulare. -rincipalii )actori sanguini ai coagulrii sunt$ ? )ibrinogenul ?? protrombina ??? tromboplastina tisular
&

?" ;a2E " proaccelerina "? accelerina ()orma acti, a )actorului ") "?? procon,ertina "??? )actorul anti#emo)ilic 3 ?@ )actorul anti#emo)ilic B @ )actorul 2teDard--oDer @? )actorul anti#emo)ilic ; @?? .actorul 5ageman @??? )actorul )ibrinostabili!ator ;oagularea sanguin propriu !is decurge n trei )a!e$ ? )a! )ormarea protrombina!ei ?? )a! )ormarea trombinei din protrombin ??? )a! )ormarea )ibrinei din )ibrinogen .ormarea protrombinei decurge pe dou ci care interac%ionea! ntre ele$ 1. ;alea e0trinsec declan/at de traumati!area peretelui ,ascular /i a %esuturilor n,ecinate. Fesutul traumati!at eliberea! tromboplastina tisular care se combun cu )actorul "?? /i n pre!en%a ionilor de ;a 2E acti,ea! )actorul @ care )iind acti,at )ormea! comple0 cu )os)olipidele tisulare cu )actorul " )ormea! comple0ul numit protrombina!a. 2. ;alea intrinsec determinat de traumati!area ns%i a sngelui ncepe cu acti,area )actorului 5ageman @??. -aralel cu aceasta trombocitele eliberea! )actorul & plac#etar. .actorul @?? acti,at ac%ionea! en!imatic asupra )actorului @? pe care-l acti,ea!. Grmea! acti,area )actorului ?@. .actorul ?@ acti,at mpreun cu )actorul "??? /i cu )os)olipidele pac#etare /i cu )actorul & trombocitar acti,ea! )actorul @ )actorul @ se combin cu )actorul " /i )os)olipidele tisulare )ormnd protrombina!a. ;alea intrinsec ;alea e0trinsec 3)ec%iune sanguin sau contact cu colagenul >rauma tisular @?? @?? acti, @? @? acti, "?? ?@ ;a ?@ acti, "??? ;a2E @ @ acti, ;a2E 3cti,atorul protrombinei -rotrombina >rombina .ibrinogenul 6onomer de )ibrin :e%eaua de )ibrin

.ibrinoli!a ;alea e0trinsec ;alea intrinsec (acti,area )actorilor tisulari) (acti,area )actorilor plasmatici /i . elementelor )igurate) 1. acti,atorul tisular al plasminogenului 2. uroc#ina!a 5ageman dependent @??a E calecreinaE c#ininogenul . 5ageman independent acti,atorii plasminogenului ai elementelor )igurate -lasminogenul (c#eagul ro/u) )ibrin ?n#ibitorii plasminogenului 1. 2 antiplasmina 2. tripsina &. 1 in#ibitorul protea!ic +. 2 macroglobulina -lasmin polipeptide /i aminoaci!i