Sunteți pe pagina 1din 11

NORMATIV PENTRU FOLOSIREA BLOCURILOR MICI DIN BETON CU AGREGATE USOARE LA LUCRARILE DE ZIDARIE

Indicativ C 14-8 !n"#c$i%&t% C 14-'8 Cuprins


( OBIECT ( DOMENIU DE FOLOSIRE ( MATERIALE ( DATE PRIVIND PROIECTAREA SI E)ECUTAREA ZIDARIILOR CU STRUCTURA OMOGENA ( DATE PRIVIND PROIECTAREA SI E)ECUTAREA ZIDARIILOR CU STRUCTURA MI)TA ( VERIFICAREA CALITATII BLOCURILOR* TRANSPORT+ MANIPULARE SI DEPOZITARE PE SANTIER ( MASURI DE TE,NICA SECURITATII MUNCII

1- OBIECT
1.1. Prezentul normativ se refer la utilizarea la lucrrile de zidrie a blocurilor mici de beton, prevzute n STAS 602 !"0 #$locuri mici din beton cu a%re%ate u&oare# 'inclusiv liate cu ()A*, confec+ionate cu unul din a%re%atele, scorie bazaltic de -aco&, z%ur e.pandat, %ranulit neconcasat, diatomit de Pt/rla%ele, cenu& de centrale termoelectrice de electrofiltre sau de 0ald, sprturi ceramice. 1top2

- DOMENIU DE FOLOSIRE
2.1. $locurile mici de beton cu a%re%atele artate la punctul 1.1 se pot folosi la e.ecutarea pere+ilor e.teriori &i interiori portan+i &i neportan+i, conform prevederilor din cap. 3. Pere+ii pot avea, dup necesit+i, fie structur omo%en, fiind alctui+i numai din blocuri mici, fie structur mi.t, c/nd sunt alctui+i din blocuri mici prote4ate cu alte materiale 'termoizola+ii, f/&ii ceramice, plci de azbociment*. )idria din blocuri mici de re%ul se va tencui, cu e.cep+ia cazurilor n care tencuirea nu se impune din motive de e.ploatare '0i%rotermice, estetice &i de durabilitate*. )idria din blocuri mici de diatomit sau din cenu& se va tencui n toate cazurile. 2.2. 5ondi+iile te0nice pe care trebuie s le ndeplineasc zidriile din blocuri mici sub raportul rezisten+ei, izolrii termice &i fonice se stabilesc conform indica+iilor de la capitolele 3 &i 6. 7omeniul de utilizare din punct de vedere termote0nice este indicat n ane.a 1.

2.8. 9u se admite folosirea blocurilor mici din beton cu a%re%ate u&oare la e.ecutarea zidurilor subterane, funda+iilor, soclurilor sub nivelul stratului 0idroizolant precum &i a canalelor de fum &i co&urilor. 2.3. $locurile mici de beton cu a%re%ate u&oare liate cu ciment se pot folosi la e.ecutarea zidriilor n medii de a%resivitate foarte slab, &i medie prevzute n #:nstruc+iuni te0nice pentru protec+ia elementelor din beton armat &i beton precomprimat, situate n medii a%resive naturale &i industriale, specifice industriilor de acid sulfuric &i superfosfa+i, clor &i produse clorosodice# 5 1;0!; , conform indica+iilor de la capitolele 8, 3 &i 6. 9u se admite folosirea blocurilor mici din beton cu a%re%ate u&oare liate cu lian+i pe baz de z%ur activat n medii a%resive 1top2

.- MATERIALE
B"#c$/i 0ici din 1%t#n c$ a2/%2at% $3#a/% 8.1. $locurile mici din beton cu a%re%ate u&oare au dimensiunile &i %reut+ile artate n tabelul 1. Ta1%"$" 1

7imensiuni n mm 'lun%ime . l+ime . nl+ime*

<asa ma.im a blocului, n =%, la o densitate aparent a betonului, n =%>m8, cuprins ntre,

1860!1600 2 0.230.1"" 18,6!16,0

1600!1660

1660!1;60

1;60!1"00

16,0!16,6

16,6!1;,6

1;,6!1",0

8.2. 7up rezisten+a medie la compresiune, blocurile mici din beton cu a%re%ate u&oare 'inclusiv liate cu ()A* sunt de trei mrci artate n tabelul 2.

Ta1%"$"

<arca

-ezisten+a medie de rupere la compresiune, n da9>cm2, dup 2" zile

-ezisten+a minim a unui bloc, n da9>cm2 dup 2" zile

86

86

2"

60

60

30

;6

;6

60

8.8. 7up densitatea lor aparent blocurile se mpart n trei clase artate n tabelul 8.

Ta1%"$" .

5lasa

7ensitatea aparent medie, n =%>dm8

51

?@1,0...A@1,8

52

?1,8... A@1,6

58

?1,6... A@1,"

8.3. $locurile mici din beton cu a%re%ate u&oare trebuie s satisfac condi+iile de aspect &i calitate indicate n STAS 602 !"0 &i n 9T- #$locuri mici din beton cu a%re%ate u&oare sau cenu& de termocentral#. P"4ci c%/a0ic% 3i 5"4ci d% a61#ci0%nt 8.6. Pentru alctuirea zidriilor mi.te, la zidul e.terior se folosesc plci ceramice cu %oluri orizontale conform 9T- 06 !"1 #B/&ii 'plci* ceramice cu %oluri orizontale pentru pere+i despr+itori, B58# cu dimensiuni de 800.;6.800 mm, sau plci de azbociment, conform STAS 6 86>1!"0 #Plci ondulate din azbociment#. Mat%/ia"% t%/0#i6#"at#a/% 8.6. Pentru izolarea termic a zidriei se vor folosi, ! materiale de umplutur, n vrac 'z%ur e.pandat, de&euri de vat de sticl sau mineral* sau sub form de saltele 'saltele din de&euri de melan, cord de la anvelope* conform prevederilor din #9ormativ pentru proiectarea &i e.ecutarea lucrrilor de izola+ii termice la cldiri# 5 10;!"2C

! plci din stabilit conform 9:: 1283!"0 #Plci termoizolatoare din tala& industrial liat cu ciment! stabilit# sau izobeton conform 9:: 1236!"1 #Plci termoizolante din b.c.a. cu cenu& &i perlit de tip izobeton 5. 5ondi+ii te0nice#. Ba/i%/% c#nt/a va5#/i"#/ 8.;. Pentru realizarea barierelor contra vaporilor se vor folosi urmtoarele materiale, ! smoal de 0uil tip $ STAS 8860!6 , produs de Dzina 5ocsoc0imic Eala+iC ! ulei de antracen 'produs secundar*, produs de Dzina 5ocsoc0imic Eala+iC ! vopsea 5-:(F-F< 7G, 9T- 106"1!"1, produs de Hntreprinderea 50imic -/&novC ! email perclorvinil seria 30;0, 9: 63 "!;" produs de Policolor $ucure&tiC ! toluen STAS 62!;1, furnizor PI5F. M#/ta/% 8.". Pentru e.ecutarea &i tencuirea zidriei din blocuri mici din betoane cu a%re%ate u&oare, se vor folosi mortarele din STAS 1080!;; #<ortare obi&nuite pe baz de var, ciment sau ipsos, ! clasificare &i condi+ii te0nice# &i din #:nstruc+iuni te0nice privind compozi+ia &i prepararea mortarelor de zidrie &i tencuial# 5.1;!;", inclusiv cele cu adaos de cenu&, conform 7eciziei :55P75 nr. 86>81.08.1 "0. 1top2

4- DATE PRIVIND PROIECTAREA SI E)ECUTAREA ZIDARIILOR CU STRUCTURA OMOGENA


Dat% 5/ivind 5/#i%cta/%a 3.1. 7imensionarea zidriilor din punct de vedere al rezisten+ei &i stabilit+ii se va face conform STAS 1 10 >1!"2 #(ucrri de zidrie. 5alculul &i alctuirea elementelor# &i #9ormativ privind alctuirea, calculul &i e.ecutarea structurilor din zidrie# P 2!"2. 3.2. Pentru stabilirea ncrcrii verticale din %reutatea proprie se vor lua n calcul valorile ma.ime ale densit+ii aparente a zidriilor din blocuri mici din betoane cu a%re%ate u&oare n raport cu clasa acestora, conform tabelului 3.

Ta1%"$" 4

5lasa

7ensitatea aparent ma.im a zidriei, n =%>m 8

51

1860

52

1660

58

1"60

3.8 Proiectarea cldirilor n re%iuni seismice se va face conform #9ormativului privind alctuirea, calculul &i e.ecutarea structurilor din zidrie# P2!"2, +in/nd seama de caracteristicile fizico! mecanice ale zidriei din blocuri, artate n prezentul normativ. 7omeniile de folosire ale blocurilor marca 60 &i ;6 sunt artate n tabelul 6 n func+ie de nl+imea cldirii &i %radul de seismicitate.

Ta1%"$" 7

<arca minim a blocului &i a mortarului n func+ie de %radul seismic 9r. crt. Hnl+imea J 'm* 9r. nivelului <arc bloc

;,; 1

"

<arc mortar

<arc bloc

<arc mortar

<arc bloc

<arc mortar

A@8

60

10

60

26

60

26

8AJA@6

60

26

60

26

;6

60

8 Observaii:

6AJA@

;6

26

;6

60

a* $locurile de marc 86 'realizate cu a%re%ate de diatomit sau cu cenu&* se vor utiliza la realizarea pere+ilor neportan+i precum &i la realizarea construc+iilor cu 1 nivel, cu eforturi de compresiune reduse, prevzute n STAS 1010 >1!"2, tabelul 8.

b* <rcile minime indicate n tabel &i obs.a*, vor fi mrite dup necesitate, n baza calculelor de rezisten+, n func+ie de mrimea ncrcrii, de nl+imea liber a pere+ilor, de desc0idere liber dintre pere+ii portan+i etc. 3.3 5onductivitatea termic de calcul a zidriei precum &i rezisten+ele la transmisia termic n c/mp a pere+ilor tencui+i pe ambele fe+e, n func+ie de natura a%re%atului, de tipul blocului &i de %rosimea zidriei, sunt prezentate n ane.a :. 7ac n structura zidriei se prevd elemente de rezisten+ din beton armat 'st/lpi, buiandru%i, centuri* care constituie pun+i termice n procent mai mare de 10K din suprafa+a peretelui, rezisten+a la transmisia termic a pere+ilor se va calcula conform STAS 66;2>8!;6 #Termote0nica. 5alculul rezisten+ei la transfer termic &i la stabilitatea termic# ca medie ponderat a rezisten+elor la permeabilitatea termic aferente c/mpului &i pun+ilor termice. (a pere+ii e.teriori din zidrie de blocuri mici cu structura omo%en sau mi.t la ncperi cu re%im de umiditate mai mare de 66K sau cu mediile de a%resivitate indicate la pct. 2.3 se va prevedea spre interiorul ncperii o barier contra vaporilor stabilit pe baz de calcul, conform STAS 63;2>3!"1 #5omportarea elementelor de construc+ii la difuzia vaporilor de ap#. 3.6 :ndicele de izolare la z%omot aerian #I3# pentru pere+i trebuie s corespund prevederilor din STAS 6166!"0 #Protec+ia mpotriva z%omotului n construc+ii civile &i social!culturale. (imitele admisibile de nivel de z%omot &i parametrii de izolare acustic#. 7imensionarea pere+ilor din punct de vedere al protec+iei acustice va corespunde prevederilor din #:nstruc+iuni te0nice de proiectare &i e.ecu+ie privind protec+ia fonic a cldirilor# 5 126!"1. Pentru pere+ii dispu&i ntre spa+ii industriale, dimensionarea acustic se face +in/nd seama de nivelele reale de z%omot caracteristic pentru sursele e.istente. 3.6. (a dimensionarea ncperilor &i amplasarea %olurilor se recomand s se +in seama de posibilit+ile de +esere corect a zidriei &i reducerea la minimum a frac+iunilor de blocuri necesare n acest scop. Totodat, se recomand ca nl+imea zidurilor s fie multiplul nl+imii r/ndului de blocuri. 3.;. (e%turile cu st/lpi &i pere+i din beton armat se pot realiza cu a4utorul must+ilor de le%tur prevzute n acest scop n elementele respective, fie cu a4utorul unor ancore de o+el beton fi.ate cu bol+uri mpu&cate n beton, conform 9ormativului P 2!"2. <ust+ile &i ancorele vor fi prote4ate contra coroziunii cu mortar de ciment. 3.". (e%tura dintre zidria din blocuri mici &i pere+i despr+itori din zidrie din f/&ii ceramice se va realiza prin +esere sau cu a4utorul unor a%rafe din o+el beton 6 mm a&ezate n rosturile orizontale, la interval de trei r/nduri ale zidriei din blocuri. 3. . Por+iunile de zidrie alturate st/lpilor de beton armat vor avea lun%imea de minimum 26 cm &i vor fi ancorate de st/lpi. 3.10. )idria co&urilor de fum se va e.ecuta din crmizi de ar%il ars pline, sau din prefabricate speciale pentru co&uri, din beton %reu. 3.11. Elafurile inferioare din e.terior ale ferestrelor vor fi prote4ate cu &or+uri din tabl zincat sau se vor realiza din alte materiale, ca de e.emplu beton %reu, plci mozaicate etc. 3.12. Se interzice e.ecutarea de &lituri pentru conducte de instala+ii prin spar%erea blocurilor.

3.18. Hn mod obli%atoriu se va prevedea izola+ia 0idrofu% orizontal sub zidria de blocuri mici. Dat% 5/ivind %8%c$9ia 3.13. Leserea zidriei se va face obli%atoriu la fiecare r/nd. -osturile verticale ale unui r/nd vor fi decalate cu 1>8 p/n la 1>2 bloc, dar cel pu+in cu 10 cm fa+ de rosturile r/ndului anterior. 3.16. Erosimea rosturilor orizontale va fi de 12 cm, iar a celor verticale va fi de 10 mm. Abaterile la %rosimea rosturilor sunt cele artate n STAS 1010 >1!"2 #(ucrri de zidrie. 5alculul &i alctuirea elementelor#. 3.16. )idria se e.ecut din blocuri ntre%i &i frac+iuni de blocuri, care se ob+in prin tierea celor ntre%i cu ciocanul de zidar bine ascu+it sau cu a4utorul unei unelte electrice portabile. Hnainte de ntrebuin+are, blocurile se vor cur+a de resturi de beton, de impurit+i &i apoi se vor umezi cu ap. 5onsisten+a mortarului la punerea n oper trebuie s fie de ;..." cm, msurat cu conul etalon. 3.1;. I.emple de le%turi la col+uri, ramifica+ii &i intersec+ii sunt artate n fi%. 1, 2 &i 8. 3.1". Pentru asi%urarea +eserii blocurilor cu nl+imea de 1"" mm, pentru completri la intersec+ii, la plinurile dintre %oluri etc., se pot folosi &i crmizi cu %oluri verticale cu dimensiunile de 230.116."" mm sau 2 0."" mm zidite c/te dou suprapuse. 3.1 . Hn scopul de a asi%ura condi+ia de la pct. 3.6 ca nl+imea zidurilor s fie un multiplu al nl+imii r/ndului de blocuri, se vor folosi ab&tecuri sau alte procedee similare. Hn cazul c/nd apar totu&i necesare completri pe nl+ime la ziduri cu %rosimi e%ale sau mai mari de 2 cm, acestea se vor realiza din zidrie de crmid cu %oluri verticale. 3.20. )idurile de umplutur se vor mpna cu mortar de ciment &i sprturi de crmid la partea lor superioar cu elementul de rezisten+. 3.21. (e%turile dintre pere+ii portan+i lon%itudinali &i transverali se vor realiza obli%atoriu prin +esere n trepte. 7e asemenea, la ntreruperea e.ecu+iei, n sec+iunea vertical, aceasta se va lsa n trepte. 3.22. Hn vederea montrii t/mplriei, n zidria din blocuri mici se vor monta la fiecare %ol de u& c/te 8 %0ermele de o parte &i de alta a %olului, iar la fiecare %ol de fereastr cel pu+in c/te 2. E0ermelele vor fi confec+ionate din lemn &i apoi impre%nate. Acestea se vor introduce n zidrie prin tierea unei por+iuni corespunztoare din blocul respectiv &i se vor fi.a cu mortar. 3.28. 5orni&ele &i br/iele care dep&esc fa+a e.terioar a zidului cu cel mult 4umtate din %rosimea acestuia se pot e.ecuta din crmid, prin scoaterea lor n trepte n consol, conform detaliilor respective din proiect. 5orni&ele care dep&esc fa+a e.terioar a zidului cu mai mult de 4umtate din %rosimea acestuia, sau la care un r/nd de zidrie ar trebui s ias cu mai mult de 10 cm fa+ de cel imediat inferior, vor fi sus+inute sau alctuite din elemente de construc+ie speciale ca, plci de beton armat, elemente de corni& prefabricate de beton armat etc.

3.23. Tencuirea zidriilor din blocuri mici din betoane cu a%re%ate u&oare, cu e.cep+ia celor de diatomit se va face conform prevederilor din #9ormativ pentru e.ecutarea tencuielilor umede# 51"!;6. 3.26. Pentru tencuirea zidriei din blocuri mici de diatomit de Pt/rla%ele se vor folosi mortarele ale cror compozi+ii n volume sunt artate mai 4os, ! pentru primul strat '&pri+* de cca. 2...8 mm %rosime, mortarul va avea compozi+ia de 1,2 'ciment, nisip*, cu un doza4 de 600 =% ciment la metru cub de mortarC ! pentru stratul al doilea '%rund* de cca 10...13 mm %rosime, mortarul va avea compozi+ia 1,1,6,6 'ciment,var,nisip*, cu un doza4 de 1"0 =% ciment la metru cub de mortarC ! pentru fa+a vzut 'tinci* de cca. 1...8 mm %rosime, mortarul va avea compozi+ia '1,1,6,;,6 'ciment,var,nisip* cu un doza4 de 160 =% ciment la metru cub de mortar. 3.26. 5ondi+iile de calitate &i verificarea calit+ii lucrrilor de zidrie din blocuri mici de beton cu a%re%ate u&oare sunt cele cuprinse n STAS 1010 >1!"2 #(ucrri de zidrie. 5alculul &i alctuirea elementelor# &i n #9ormativ pentru verificarea calit+ii lucrrilor de construc+ii &i instala+ii aferente# 5.66!;6. 3.2;. (a e.ecutarea lucrrilor pe timp fri%uros se vor lua msurile prevzute n #9ormativ pentru realizarea pe timp fri%uros a lucrrilor de construc+ii &i instala+iilor aferente# 5 16!; . 3.2". Hn condi+ii de a%resivitate foarte slab corespunztoare :nstruc+iunilor te0nice 5 1;0!; , nu se vor lua msuri de protec+ie n afar de tencuiala prevzut la punctul 3.23. Aplicarea barierelor contra vaporilor se va face pe fa+a interioar a pere+ilor e.teriori conform indica+iilor urmtoare. Pentru ncperi cu re%im de umiditate permanent cuprins ntre 66...;6K &i accidental p/n la "6K sau n condi+ii de a%resivitate slab, %aze a%resive %rupa A &i $, se vor prevedea urmtoarele straturi, ! 1 strat de amors, smoal de 0uil tip $ 20K, ulei de antracen 10K, toluen ;0KC ! 8 straturi de pelicul, smoal de 0uil tip $ 60K ulei de antracen 20K, perclorvinil 20KC ! 1!2 straturi vopsitorie, 5-:(F-F< 7G simplu sau n amestec cu past de var n cazul n care vopsitoria este aparent. Pentru a%resivitate medie cu %aze a%resive %rupa A, se va prevedea fie bariera de vapori men+ionat mai sus, fie sistemele de protec+ie din :nstruc+iunile te0nice 5 1;0!; , compozi+iile 1 sau 2. Pentru a%resivitate medie cu %aze a%resive %rupa $ &i %rupa 5 se va prevedea urmtoarea barier contra vaporilorC ! 1 strat amors, smoal de 0uil tip $ 20K, ulei de antracen 10K, toluen ;0KC ! 2 straturi de pelicul, smoal de 0uil tip $, 36K, ulei de antracen 16K, perclorvinil 30K 'eventual diluat cu 10...20K toluen*C

! 2 straturi de vopsitorie din perclorvinil. 3.2 . Prepararea compozi+iilor prevzute la pct. 3.2" se va face astfel, ! amorsa, se amestec smoala pe 0uil cu ulei de antracen n propor+ie de 100 p, 60 p '2,1* n %reutate &i se nclze&te la temperatura de 100o5C se a%it amestecul pentru omo%enizate, dup care se ia de pe foc &i la temperatura de 30...60 o5 se introduce toluenulC ! pelicula, se amestec smoala de 0uil cu ulei de antracen n propor+ie de 800 p, 100 p '8,1* n %reutate &i se nclze&te la "0...100o5C dup rcire la 30...60o5 se adau% toluen 60...100 p &i se amestec p/n la ob+inerea unei solu+ii omo%ene &i c/nd este cazul se adau% perclorvinilul n propor+ie de 100 p. Pelicula se mai poate prepara &i prin adu%area perclorvinilului la temperatura de 30 o5 &i dac este nevoie se mai adau% 10K toluen. 1top2

7- DATE PRIVIND PROIECTAREA SI E)ECUTAREA ZIDARIILOR CU STRUCTURA MI)TA


Dat% 5/ivind 5/#i%cta/%a 6.1. )idriile cu structura mi.t se folosesc n scopul de a mbunt+i rezisten+a la transmisia termic a zidriilor omo%ene din blocuri mici &i de a evita condensul pe fa+a interioar a pere+ilor la umidit+i peste 66K, ceea ce permite folosirea acestora la ncperi cu umiditatea relativ peste cea normal. )idriile mi.te fr interspa+iu de aer ventilat se vor folosi la umidit+i ale aerului interior ntre 66! ;6K. )idriile cu interspa+iu de aer ventilat se vor folosi la umidit+i cuprinse ntre ;6 &i "6K. 5/teva e.emple de alctuire de principiu a unor structuri mi.te sunt artate n fi%. 3C 6a, bC 6. Hn fi%. 3 zidria din blocuri mici este prote4at la e.terior cu plci de azbociment cu ondule mari. Biecare plac se fi.eaz cu c/te patru cuie btute n dibluri de lemn n%lobate n zidrie. Plcile se petrec n sens lon%itudinal pe c/te 10 cm, iar n sens transversal pe c/te 3,; cm n cazul plcilor cu profil 61>3. Hn alctuirea din fi%. 6a, ntre zidria din blocuri mici &i plcile de azbociment ondulat s!a prevzut un strat de termoizola+ie dintr!un material sub form de saltele 'saltele din de&euri de melan, cord de la anvelope*. Hn fi%. 6b se arat un e.emplu de structur mi.t alctuit din zidrie din blocuri mici, un strat termoizolator care poate fi un material de umplutur 'z%ur e.pandat, de&euri de vat de sticl sau mineral, stabilit, izobeton, saltele &i un zid e.terior din plci ceramice.

Aplicarea straturilor termoizolatoare se va face conform prevederilor din #9ormativ pentru proiectarea &i e.ecutarea lucrrilor de izola+ii termice la cldiri# 5 10;!"2. Hn fi%. 6 se dau dou e.emple de structuri cu strat de aer care poate fi ventilat sau neventilat. Pentru ventilarea stratului de aer, la partea inferioar &i superioar a fiecrui eta4, unele rosturi verticale se las neumplute, ca n fi%. ;. Hn acest caz se vor utiliza termoizola+ii sub form de plci 'stabilit sau izobeton*, sau sub form de saltele. (e%tura dintre zidria de blocuri mici &i zidul e.terior din fi%. 6 &i 6 se poate face cu ancore metalice 6 mm prote4are contra coroziunii prin nmuiere n bitum cald. Se prevd c/te 3 ancore la un metru ptrat de perete. Ancorele metalice se monteaz prin strpun%erea stratului termoizolator. A&ezarea plcilor termoizolatoare se face c/t mai str/ns, cu rosturile +esute. Bi.area la pere+ii din blocuri se realizeaz prin lipire sau prin prindere cu cuie. Structurile mi.te din fi%. 6b &i 6 sunt destinate pentru cldiri cu zidrie portant cu PM1...2 eta4e prin scoaterea n consol a centurii mar%inale. 6.2. 7imensionarea zidurilor cu structura mi.t din punct de vedere al rezisten+ei se face conform prevederilor capitolului 3 din prezentul normativ, fr a se lua n calcul cptu&eala. 6.8. 7imensionarea din punct de vedere termote0nic a zidriilor mi.te se va face conform STAS 63;2>8!;6, +in/nd seama de coeficien+ii de conductivitate termic de calcul al zidriei indica+i n ane.a 1 &i de cei ai materialelor din straturile componente indica+i n STAS 63;2>8!;6. Pentru structurile cu interspa+ii de aer ventilat, rezisten+a la permeabilitatea termic a acestui interspa+iu &i a straturilor de protec+ie situate ntre acesta &i atmosfera e.terioar se vor calcula +in/nd seama de prevederile din STAS 63;2>6!;8, #Ji%rotermica. Principii de calcul &i alctuirea pentru acoperi&uri ventilate#. 7ac stratul de protec+ie este din azbociment ondulat iar ventilarea se realizeaz n spa+iul creat sub ondulele acestuia, n calculul rezisten+ei la transfer termic al structurii nu se va lua n considerare placa de azbociment ondulat &i stratul de aer ventilat, dar coeficientul de transfer termic prin suprafa+, pentru e.terior, se va considera c @ 10 Ncal>m20%rd, respectiv 11,6 O>m2N. 6.3. (a proiectarea cldirilor cu pere+ii av/nd structura mi.t se va +ine seama de prevederile punctelor 3.6...3.18 din normativul de fa+. Dat% 5/ivind %8%c$9ia 6.6. (a e.ecutarea zidriilor cu structur mi.t se va +ine seama de prevederile de la punctele 3.13...3.21 &i 3.23...3.2 . 6.6. 5orni&ele &i br/iele se vor e.ecuta conform detaliilor ce se vor ntocmi pentru fiecare structur n parte. 6.;. (e%turile dintre zidurile cu structur mi.t se vor face analo% cu cele ale zidurilor omo%ene. Hn fi%. " se dau c/teva e.emple de le%turi la col+uri.

1top2

:- VERIFICAREA CALITATII BLOCURILOR* TRANSPORT+ MANIPULARE ;I DEPOZITARE PE ;ANTIER


6.1. Gerificarea pe &antier a calit+ii blocurilor mici din beton cu a%re%ate u&oare se va face conform STAS 602 !"0. 6.2. A&ezarea blocurilor n mi4loacele de transport se va face la r/nduri str/nse, bine mp/nate. <anipularea, ncrcarea &i descrcarea prin basculare sunt interzise. Se recomand ca pentru transportul &i manipularea blocurilor, s se foloseasc palete, conform #Bi&ei te0nolo%ice pentru manipularea, transportul &i depozitarea materialelor de construc+ii ! 1 ; . 6.8. 7epozitarea blocurilor se va face n stive de cel mult 1,6 m nl+ime. (a depozitarea n aer liber, blocurile mici cu %oluri se vor a&eza cu %olurile n 4os, pe platforme prote4ate mpotriva umidit+ii din teren. Stivele de blocuri de diatomit sau cenu& vor fi prote4ate n timpul anotimpului fri%uros mpotriva precipita+iilor. 1top2

'- MASURI DE TE,NICA SECURITATII MUNCII


;.1. Hn timpul lucrrilor vor fi respectate prevederile din, ! 9orme republicane de protec+ie a muncii, aprobate de <inisterul <uncii &i <inisterul Snt+ii, cu ordinele 83>1 ;6 &i 60>1 ;6C ! 9orme de protec+ia muncii 'construc+ii!monta4*, aprobate de <.5.:nd. cu ordinul nr. ; 9>1 ;0C ! 9orme %enerale de protec+ie mpotriva incendiilor la proiectarea &i realizarea construc+iilor &i instala+iilor, aprobate cu decretul 2 0>1 ;;C normele 9P 22, 28, 23!;;. 1top2