Sunteți pe pagina 1din 44

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Grupul de lucru: Coordonator:


Anelore SCORPAN, inspector Educaia PermanentInspectoratul colar Judeean Prahova

Mem r! a! Cons!l!ulu! Consultat!" al Educat!e! Pra#o"a


Mar!na $A%EA& profesor consilier - Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Prahova Em!l!a RI'EA, profesor - Colegiul ehnic !Elie "adu ! Ploie#ti M(d(l!na T)INETE& profesor - $rupul colar de ransporturi Ploie#ti V!or!ca MINC), profesor - coala !Ion Ionescu% &alea Clugreasc - Prahova %!amanta SALCEAN), profesor - $rupul colar ! ase 'umitrescu ! (i)il - Prahova N!coleta T)%ORAC*E& profesor - coala !"egina Elisa*eta% Poiana +apului - Prahova Lum!n!ta T)S'& profesor - $rupul colar !er*an &od ! ,lnic - Prahova O+ana MATEI& profesor - Colegiul -aional !Ale.andru Ioan Cu)a ! Ploie#ti L!l!ana CI)P)& profesor - coala ,tre/nic - Prahova M!#a!- ,o#an CO'ORICI, profesor - coala de Arte #i (eserii 0Ing1 $heorghe P2nculescu% &lenii de (unte - Prahova

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

ARG)MENT-------------- ............................. .................. ................../ 0INTE STRATEGICE -----------------...................................../ TIP)RI %E E%)CA0IE COMPLEMENTAR1 ............................ ...................................2 PLANI3ICARE AN)AL1& CLASA a V 4 a ..................................................... ..................5 PLANI3ICARE SEMESTRIAL1- SEMESTR)L I& CLASA a V 4 a ............................6 PLANI3ICARE SEMESTRIAL1- SEMESTR)L II&CLASA a V 4 a ........................ 7/ PLANI3ICARE AN)AL1& CLASA a VI 4 a ..................................................... .............. 78 PLANI3ICARE SEMESTRIAL1 - SEMESTR)L I& CLASA a VI 4 a ....................... 9: PLANI3ICARE SEMESTRIAL1 - SEMESTR)L II&CLASA a VI 4 a .........................9/ PLANI3ICARE AN)AL1& CLASA a VII 4 a .................................................. ................;: PLANI3ICARE SEMESTRIAL1 - SEMESTR)L I& CLASA a VII 4 a ...................... ;7 PLANI3ICARE SEMESTRIAL1 - SEMESTR)L II&CLASA a VII 4 a .......................;; PLANI3ICARE AN)AL1& CLASA a VIII 4 a ................................................ ................ ;< PLANI3ICARE SEMESTRIAL1 - SEMESTR)L I& CLASA a VIII 4 a ................... ;2 PLANI3ICARE SEMESTRIAL1 - SEMESTR)L II&CLASA a VIII4 a ................. ;8 METO%E INTERACTIVE %E PRE%ARE ....................................................................../9

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

ARG)MENT 'e-a lungul vieii, fiecare dintre noi urcm trepte #i traversm etape care ne modelea) de)voltarea personal1 5n copilrie #i 6n adolescen, primele raportri la realitatea lumii 6ncon/urtoare le-am primit de la familie, dar un rol important l-a avut #i #coala, care a construit 6n continuare #i ne-a desv2r#it personalitatea1 7ormarea #i educarea unor tineri cu o puternic personalitate creativ, capa*ili s se adapte)e rapid la o societate modern, *a)at pe eficien #i concuren, impune preci)area cu claritate a unor o*iective realiste #i a mi/loacelor de reali)are a acestora cu o finalitate *ine conturat1 "eali)area o*iectivelor educaionale tre*uie s asigure dotarea elevilor cu necesarul de competene eficiente pentru integrarea profesional #i civic rapid, 6ntr-o societate aflat 6n permanent schim*are1 0INTE STRATEGICE %Idealul educaional al #colii rom2ne#ti const 6n de)voltarea li*er, integral #i armonioas a individualitii umane, 6n formarea personalittii autonome #i 6n asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru 6mplinirea #i de)voltarea personal, pentru de)voltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetteneasc activ 6n societate, pentru inclu)iune social #i pentru anga/are pe piaa muncii1% 8egea Educaiei -aionale1 ,copul activitii educative este educarea #i formarea tinerilor av2nd ca finalitate principal formarea competenelor, 6nelese ca ansam*lu multifuncional #i transfera*il de cuno#tine, deprinderi9a*iliti #i aptitudini, necesare pentru 6mplinirea #i de)voltarea personal, prin con#tienti)area #i reali)area propriilor o*iective 6n via, conform intereselor #i aspiraiilor fiecruia #i dorinei de a 6nva pe tot parcursul vieii, integrarea social #i participarea ceteneasc activ 6n societate, formarea unei concepii de via, *a)ate pe valorile umaniste #i #tiinifice, pe cultura naional #i universal #i pe stimularea dialogului intercultural, educarea 6n spiritul demnitii, toleranei #i respectrii drepturilor #i li*ertilor fundamentale ale omului: cultivarea sensi*ilitii fa de pro*lematica uman, fa de valorile moral-civice #i a respectului pentru natura #i mediul 6ncon/urator natural, social #i cultural1 Conform art1 ;<1 - =>? din 8egea Educaiei -aionale, Curriculumul -aional pentru 6nvm2ntul primar #i gimna)ial se a.ea) pe < domenii de competene-cheie care determin profilul de formare a elevului@ a? competene de comunicare 6n lim*a rom2n #i 6n lim*a matern, 6n ca)ul minoritilor naionale: *? competene de comunicare 6n lim*i strine: c? competene de *a) de matematic, #tiine #i tehnologie: d? competene digitale de utili)are a tehnologiei informaiei ca instrument de 6nvare #i cunoa#tere: e? competene sociale #i civice: f? competene antreprenoriale: g? competene de sensi*ili)are #i de e.presie cultural: h? competene de 6nvare = !a 6nva s 6nvei%?1

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Comple.itatea acestor finaliti presupune o 6m*inare a orelor de dirigenie cu activitile e.tra#colare, care tre*uie s in cont de tipurile de educaie complementar -educaie pentru sntate, educatie pentru cetatenie democratica, educatie pentru securitate personala, educaie inter #i multicultural, educaie ecologic, educaie pentru de)voltare comunitar 1 8ucrarea de fa se constituie dintr-o colectie de sugestii privind activitatea dirigintelui, care au 6n vedere 8egea Educaiei -aionale =8egea >93B>>?, Programa colar pentru aria curricular Consiliere #i Crientare apro*at prin C(EC nr1 D3<;9BE1>B13BB; #i C(ECI nr1 D>439>B1BE13BBE1 Conform O.M.E.C.T.S. /989=9/.:<.9:77 6n perioada 3-; aprilie 3B>3 se desf#oar sptm2na dedicat activitilor e.tracurriculare #i e.tra#colare &&coala alt>el? av2nd orar specific1 ipurile de activiti care pot fi organi)ate 6n cadrul programului @coala alt>el@ pot include, fr a se limita la@ activiti culturale: activiti tehnico-#tiinifice: activiti sportive: activiti de educaie pentru cetenie democratic, pentru promovarea valorilor umanitare =inclusiv voluntariat, caritate, implicare activ 6n societate, responsa*ilitate social, relaii #i comunicare etc1?: activiti de educaie pentru sntate #i stil de via sntos =inclusiv referitoare la dependen de calculator, siguran pe internet etc1?: activiti de educaie ecologic #i de protecie a mediului =inclusiv colectare selectiv, economisirea energiei, energie alternativ etc1?: activiti de educaie rutier, P,I, educaie pentru reacii corecte 6n situaii de urgen etc1 Aceste activiti se vor organi)a su* diferite forme, ca de e.emplu@ ateliere de teatru, dans, mu)ic, arte plastice, educaie media #i cinematografic: competiii organi)ate la nivelul #colii, al grupurilor de #coli, al localitii sau al /udeului: mese rotunde, de)*ateri: activiti de voluntariat sau de interes comunitar: campanii antitutun9 antialcool9 antipoluare9 de prevenire a delincvenei /uvenile9 de prevenire a traficului de persoane etc1: proiecte comunitare, de responsa*ilitate social: peer - education: schim*uri de e.perien: vi)ite de studii: ta*ere9 #coli de creaie sau de cercetare: parteneriate educaionale #i tematice la nivel de uniti de 6nvm2nt, pe plan intern #i internaional, pentru de)voltarea aptitudinilor pentru lucrul 6n echip #i 6n proiecte1

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

TIP)RI %E E%)CA0IE COMPLEMENTAR1 %E CARE TRE$)IE S1 SE TIN1 CONT AN PLANI3ICAREA ORELOR %E CONSILIERE SI ORIENTARE

7. Educat!a pentru sanatate Educaie fi)ic - activitate #i odihn Igiena personal ,ntatea mediului@ omul #i mediul de via ,ntatea alimentaiei ,ntatea mental Primul a/utor ,ntatea reproducerii 9. EducaB!e pentru dreptur!le cetaten!e democrat!ca Educaie pentru pace Educaie pentru drepturile copilului Prevenirea a*andonului #colar Prevenirea traficului de persoane Prevenirea e.ploatrii prin munc a copiilor Prevenirea violenei #i a*u)ului asupra copilului Promovarea egalitii de #anse ;. Educat!e pentru secur!tate personala Educaie /uridic Educaie rutier Protecia civil Aprarea 6mpotriva incendiilor Protecia consumatorului /. EducaB!e !nter C! mult!cultural( 7olclor Art popular Cultura #i civili)aie rom2neasc #i strin ,tudii europene <. EducaB!e ecoloD!c( Protecia mediului Ecoturism Crientare turistic Agroturism 2. EducaB!e pentru de+"oltare comun!tar( Parteneriat 6n comunitate ;

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

&oluntariat

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

)NITATEA %E ANV101MENT : PRO3ESOR %IRIGINTE: CLASA: a V 4 a AN COLAR

CONSILIERE I ORIENTARE
Plan!>!care anual(
Nr.crt 7 9 ; / < MO%)L)L AutocunoaCtere C! de+"oltare personal( Comun!care C! a !l!t(B! soc!ale ManaDementul !n>ormaB!!lor C! al Fn"(B(r!! Plan!>!carea car!ere! Cal!tatea st!lulu! de "!aB( Total ore Semestrul 7 Num(r de ore ; / / 7 2 76 Semestrul 9 Num(r de ore / ; ; 7 2 75 Anual Num(r de ore 5 5 5 9 79 ;<

(enionm c 6n perioada 3-; aprilie 3B>3 se desf#oar sptm2na dedicat activitilor e.tracurriculare #i e.tra#colare &&coala alt>el ? av2nd orar specific, ora de consiliere #i orientare fiind inclus 6n acesta1

<

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Plan!>!care semestr!al( - semestrul I Clasa a V 4 a

Modul

ConB!nutur!

O !ect!"e de re>er!nta

Tema

Nr. ore

Sapt

StrateD!! de lucru

9.COM)NICAREA A$ILIT10ILE SOCIALE

I 9.9 A$ILIT10I SOCIALE Importana contri*uiei fiecrui mem*ru al unui grup la activitatea grupului1 Avanta/ele cooperrii 6n grup1 ,olidaritate

313 s e.erse)e ,,Cum ne organizm comportamente clasa? - Eu i colegii de cooperare 6n mei ,, grup
,>

>

E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1 'iscuii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via1

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

<.7 CALITATEA RELA0IILOR SOCIALE Apartenena la grup1 "olul grupului 6n formularea #i 6n reali)area opiunilor personale1

D1> s anali)e)e rolul grupului 6n formularea #i 6n reali)area opiunilor personale

,,Clasa la prima ntlnire cu dirigintele regulamentul colardrepturi i ndatoriri,,

>

,3

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

7.A)TOC)NOATERE 7.9 SC*IM$ARE& I %E'VOLTARE CRETERE& PERSONAL1 %E'VOLTARE Caracteristicile preadolescenei@ schim*rile fi)ice, de)voltarea personalitii, relaiile cu colegii, a#teptri

>13 s e.emplifice Cine sunt eu ? caracteristici specifice preadolescenei


> ,4

9.COM)NICAREA I A$ILIT10ILE SOCIALE

9.7 MANAGEMENT)L EMO0IILOR "elaia dintre evenimente, g2nduri #i emoiile generate: cum facem fa emoional situaiilor dificileG: cum s-#i recunoasc emoiile #i s caute modaliti de a le dep#i1 /.7 EGPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activiti sarcini, responsa*iliti, mediu de lucru, echipamente, orar

31> s e.erse)e e.primarea adecvat a emoiilor

Emoii - Imagine de sine comportament

>

,A

E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul resurselor personale: chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale1 E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1 Joc de rol: 'iscuii de grup: Portofoliul personal pentru clasa a & a ,ta*ilirea o*iectivelor de lung durat ale planului personal >B

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

A1> s pre)inte sarcinile #i responsa*iliti le asumate 6n activitatea preferat

Eroul meu pre!erat

>

,D

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

de educaie #i carier1 ;.MANAGEMENT)L ;.7 MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I IN3ORMATIILOR ANV101RII (odaliti de identificare a informaiilor1 "olul informaiilor 6n procesul de cunoa#tere, 6nvare, acomodare ;.9 ANV10ARE E3ICIENT1 7actorii favori)ani9 frenatori ai 6nvrii eficiente 9.COM)NICAREA I 9.9. A$ILIT10I A$ILIT10ILE SOCIALE SOCIALE Importana contri*uiei fiecrui mem*ru al unui grup la activitatea grupului1 Avanta/ele cooperrii 6n grup1 ,olidaritate <.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01 <.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE Alegerea alternativei optime =centura de siguran, respectarea regulilor de circulaie, a D1>1s anali)e)e rolul grupului 6n formularea #i 6n reali)area opiunilor personale "oi i tele#izorul$ Cum i cnd !olosesc calculatorul n pregtirea leciilor
> ,;

E.erciii specifice g2ndirii critice: E.ersarea deprinderilor de 6nvare eficient1

4131s anali)e)e factorii favori)ani ai 6nvrii eficiente 3131s e.erse)e comportamente de cooperare 6n grup

Ce sunt tezele?

>

,F

,,% prietenie sincer - &rietenul la ne#oie se cunoate

>

,<

D131s identifice alternativa optim de soluionare a unei pro*leme personale,

'ingur acas -mpreun la coal - (tiu ce tiu, #reau s tiu, ce tre)uie s tiu

>

,E

E.erciii specifice g2ndirii critice: E.ersarea deprinderilor de 6nvare eficient E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1 'iscuii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor >>

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

normelor de prevenire a incendiilor, a normelor de prima/utor etc1? 7.A)TOC)NOATERE 7.7 I %E'VOLTARE A)TOC)NOATERE PERSONAL1 ,tima de sine@ ce este stima de sine #i 6n ce situaii se manifest: atitudinea po)itiv fa de propria persoan

pornind de la resursele #i interesele proprii >1>1s Ce este important identifice pentru mine? situaii 6n care se manifest stima de sine

fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via1


> ,>B

E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul resurselor personale: chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale1 E.erciii specifice g2ndirii critice: E.ersarea deprinderilor de 6nvare eficient1

;.MANAGEMENT)L ;.9 ANVA0ARE IN3ORMA0IILOR I E3ICIENT1 ANV101RII 7actorii favori)ani9 frenatori ai 6nvrii eficiente

4131s anali)e)e Cum i pn cnd factorii ne a*utm colegii la favori)ani ai n#tur 6nvrii eficiente +isciplina pregtirii temelor

>

,>>

>

,>3

>3

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

<.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE Alegerea alternativei optime =centura de siguran, respectarea regulilor de circulaie, a normelor de prevenire a incendiilor, a normelor de prim-a/utor etc1? 9.9. A$ILIT10I SOCIALE Importana contri*uiei fiecarui mem*ru al unui grup la activitatea grupului1 Avanta/ele cooperrii 6n grup1 ,olidaritate <.7 CALITATEA RELA0IILOR SOCIALE Apartenena la grup1 "olul grupului 6n formularea #i 6n reali)area opiunilor personale1

9.COM)NICAREA I A$ILIT10ILE SOCIALE

D131s identifice alternativa optim de soluionare a unei pro*leme personale, pornind de la resursele #i interesele proprii 3131s e.erse)e comportamente de cooperare 6n grup

'trada i capcanele ei, Ce !ac dac sunt singur acas?

>

,>4

'iscutii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via1 E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1 'iscuii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via1

'r)torile de iarn la romni

>

,>A

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

D1>1s anali)e)e +e la n#tor la rolul grupului pro!esori i 6n formularea diriginte #i 6n reali)area opiunilor personale

>

,>D

>4

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

<.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE Alegerea alternativei optime =centura de siguran, respectarea regulilor de circulaie, a normelor de prevenire a incendiilor, a normelor de prim-a/utor etc1?

D131s identifice alternativa optim de soluionare a unei pro*leme personale, pornind de la resursele #i interesele proprii

'ntatea cea mai de pre a#uie

>

,>;

Cum aleg un produs de calitate

>

,>F

'iscutii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via1 E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul resurselor personale: chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale1

7.A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1

7.7 A)TOC)NOATERE ,tima de sine@ ce este stima de sine #i 6n ce situaii se manifest1 Atitudinea po)itiv fa de propria persoan

>1>1s -ilan la s!rit de identifice semestru situaii 6n care se manifest stima de sine

>

,><

>A

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Modul

ConB!nutur!

Plan!>!care semestr!al( - semestrul II Clasa a V 4 a O !ect!"e de Tema re>er!nta >1>1s identifice situaii 6n care se manifest stima de sine .utoaprecierea

Nr. Ore
>

Sapt .
,>E

StrateD!! de lucru E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul resurselor personale: chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale1 E.erciii specifice g2ndirii critice : E.ersarea deprinderilor de 6nvare eficient1 E.erciii specifice g2ndirii critice : E.ersarea deprinderilor de 6nvare eficient1 E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul >D

7.A)TOC)NOATERE 7.7 I %E'VOLTARE A)TOC)NOATERE PERSONAL1 stima de sine@ ce este stima de sine #i 6n ce situaii se manifest1 Atitudinea po)itiv fa de propria persoan

;.MANAGEMENT)L ;.7 MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I IN3ORMA0IILOR ANV101RII tehnici de pre)entare a informaiilor ;.9 ANV10ARE E3ICIENT1 stiluri de 6nvare@ vi)ual, auditiv, Hineste)iccaracteristici1 Criterii de identificare a stilului propriu de 6nvare 7.A)TOC)NOATERE 7.9 SC*IM$ARE& I %E'VOLTARE CRETERE& PERSONAL1 %E'VOLTARE

41> s e.erse)e a*iliti de pre)entare a informaiilor 413 s identifice stilul propriu de 6nvare

Cum s caut e!icient in!ormaii i s respect drepturile copilului Cum n# ?

>

,3B

>

,3>

>13 s anali)e)e varietatea schim*rilor

Eu copilul/ - ' !acem cunotin cu preadolescena

>

,33

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

specifice etapele de)voltrii umane@ copilrie, pu*ertate, de)voltrii umane adolescena, tineree, maturitate, *tr2nee

9.COM)NICARE I A$ILIT10I SOCIALE

9.7 MANAGEMENT)L EMO0IILOR importana autocontrolului, responsa*ilitatea pentru consecinele propriilor aciuni

31> s aplice tehnici de autocontrol

Ce nseamn i unde poate duce un comportament agresi#

>

,34

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

/.7 EGPLORAREA CARIEREI munc, ocupatie, carier@ definiie, distincii #i caracteristici criterii de alegere a unei meserii

A1> s se familiari)e)e cu termenii de munc, ocupaie #i carier

+icionarul ocupaiilor

>

,3A

resurselor personale: Chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale1 E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1 Joc de rol: 'iscuii de grup: Portofoliul personal pentru clasa a & a ,ta*ilirea o*iectivelor de lung durat ale planului personal de educaie #i carier1

>;

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

<.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE alegerea alternativei optime

D131s identifice alternativa optim de soluionare a unei pro*leme personale, pornind de la resursele #i interesele proprii

Ct i cum mi a*ut !amilia

>

,3D

9.COM)NICARE I 9.9. A$ILIT10I A$ILIT10I SOCIALE SOCIALE importana contri*uiei fiecrui mem*ru al unui grup la activitatea grupului1 Avanta/ele cooperrii 6n grup, solidaritate <.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01 <.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE alegerea alternativei optime

E!ectele alcoolului, tutunului i drogurilor asupra sntii ,,0icii #oluntari- s prote*m natura, #iaa noastr i a celor din *ur 3131s e.erse)e Eu i colegii comportamente mei, eu i de cooperare 6n prietenii mei grup

>

,3;

'iscutii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via1

>

,3F

>

,3<

D131s identifice alternativa optim de soluionare a unei pro*leme personale, pornind de la

1egimul zilnic al ele#ului

>

,3E

E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1 'iscuii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu >F

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

resursele #i interesele proprii 9.COM)NICARE I A$ILIT10I SOCIALE 9.7 MANAGEMENT)L EMO0IILOR importana autocontrolului, responsa*ilitatea pentru consecinele propriilor aciuni 31> s aplice tehnici de autocontrol 2iolena i urmrile ei semnal de alarm pentru ele#i, printi, cadre didactice

atitudini fa de stilul de via1

>

,4B

7.A)TOC)NOATERE 7.7A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE stima de sine@ ce PERSONAL1 este stima de sine #i 6n ce situaii se manifesta1 Atitudinea po)itiv fa de propria persoan

>1>1s identifice situaii 6n care se manifest stima de sine

Eu n oglind

>

,4>

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

<17 CALITATEA RELA0IILOR SOCIALE Apartenena la grup1 "olul grupului 6n formularea #i 6n reali)area opiunilor personale1

D1>1s anali)e)e rolul grupului 6n formularea #i 6n reali)area opiunilor

'trada nu este loc de *oac

>

,43

E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1 E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul resurselor personale: Chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale1 'iscuii de grup: Proiect si /oc de rol pe tema !(anagementul stresului in situatii de e.aminare%: ><

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

personale

;.MANAGEMENT)L ;.9 ANV10ARE IN3ORMA0IILOR I E3ICIENT1 ANV101RII 7actorii favori)ani9 frenatori ai 6nvarii eficiente <.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01 <.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE alegerea alternativei optime

4131s anali)e)e factorii favori)ani ai 6nvatrii eficiente D131s identifice alternativa optima de soluionare a unei pro*leme personale, pornind de la resursele #i interesele proprii >13 s anali)e)e varietatea schim*rilor specifice de)voltrii umane

Cum m pregtescu eu acas pentru recapitularea !inal Cum mi petrec #acana

>

,44

Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini faa de stilul de viaa1 E.ercitii specifice gndirii critice : E.ersarea deprinderilor de invare eficient1 'iscuii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via1 E.erciii pentru cunoasterea de sine: portofoliul resurselor personale: Chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilittilor personale1 >E

>

,4A

7.A)TOC)NOASTERE 7.9 SC*IM$ARE & I %E'VOLTARE CRESTERE & PERSONAL1 %E'VOLTARE etapele de)voltrii umane@ copilrie,pu*ertate, adolescent, tineree, maturitate, *trnee

-ilan la s!rit de an

>

,4D

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

)NITATEA %E INVAT1MANT : PRO3ESOR %IRIGINTE: CLASA: a VI 4 a AN COLAR

CONSILIERE I ORIENTARE
Plan!>!care anual(
Nr. MO%)L)L crt 7 AutocunoaCtere C! de+"oltare personal( 9 Comun!care C! a !l!taB! soc!ale ; ManaDementul !n>ormaB!!lor C! al Fn"(t(r!! / Plan!>!carea car!ere! < Cal!tatea st!lulu! de "!at( Total ore Semestrul 7 Num(r de ore ; < / 7 6 97 Semestrul 9 Num(r de ore / 9 ; 7 / 7/ Anual Num(r de ore 5 5 5 9 79 ;<

(enionm c 6n perioada 3-; aprilie 3B>3 se desf#oar sptm2na dedicat activittilor e.tracurriculare #i e.tra#colare &&coala alt>el ? av2nd orar specific, ora de consiliere #i orientare fiind inclus in acesta1

3B

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Plan!>!care semestr!ala- semestrul I Clasa a VI 4 a


Modulul 9.COM)NICAREA I A$ILIT10ILE SOCIALE Cont!nutur! 313 Comunicarea@ comportament agresiv neagresiv O !ect!"e de re>er!nta 313 s identifice de)avanta/e ale manifestrii comportamentului agresiv D1>1sa identifice rolul normelor 6n viaa grupurilor de apartenena Tema &&Cum m( "ad eu& cum m( "ad ce!lalt!H@ Nr. ore >
Sapt

StrateD!! de lucru E.erciii de identificare a de)avanta/elor 9 avanta/elor comportamentului neagresiv 9 agresiv1 'iscuii de grup /oc de rol pe tema cunoa#terii si respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 E.ersarea deprinderilor de invtare eficienta fi#e de autoevaluare #i de autoo*servare referitoare la propria activitate de 6nvtare1 3>

,>

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

D1> Calitatea vieii personale@ ,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potenial de risc =e.1 relaii a*u)ive, de e.ploatare? #i9sau de cri) =accidente, catastrofe naturale etc1?1 "aportarea la norm1

IReDulamentul nostru@

>

,3

;.MANAGEMENT)L 413 5nvaare eficient@ IN3ORMA0IILOR I Activitatea de 6nvtare: ANV101RII Caracteristici ale 6nvarii eficiente1

4131s identifice caracteristici ale 6nvatrii proprii

IProDramul meu s(pt(mJnal Ccolar s! eKtraCcolar@

>

,4

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

9.COM)NICAREA I A$ILIT10ILE SOCIALE

31> (anagementul emoiilor@ importana autocontrolului1 ehnici de autocontrol1

31> s aplice tehnici de autocontrol

ICum pot ar(ta c( ascult pe c!ne"aH - arta con"!eBu!r!!@

>

,A

E.ercitii de identificare a de)avanta/elor 9 avanta/elor comportamentului neagresiv 9 agresiv1 'iscuii cu privire la coninuturile termenilor munc, ocupaie, carier: Itili)area dicionarelor =*i*liotec, Internet? pentru gsirea e.plicaiilor cu privire la definirea termenilor de munc, ocupaie, carier1 E.ersarea deprinderilor de invtre eficienta fi#e de autoevaluare #i de autoo*servare referitoare la propria activitate de 6nvtre1

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

A1> E.plorarea carierei@ A1>1sa utili)e)e 6n munca, ocupatie, cariera@ conte.te adecvate termenii de munc, caracteristici ocupaie #i carier

ICe >ac a+!& ce >ac mJ!ne& dar Fn "!!torH@

>

,D

;. MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I ANV101RII

41>1(anagementul informaiilor ehnici de selectare a informaiilor avanta/e si limite1 413 5nvtare eficient@ Activitatea de 6nvtare: Caracteristici ale 6nvtrii eficiente 313 Comunicarea@ comportament agresiv neagresiv

41>1s e.erse)e deprinderi de selectare a informatiilor relevante pentru 6nvaarea eficient 4131 sa identifice caracteristici ale 6nvatarii proprii 313 s identifice de)avanta/e ale manifestrii

IComputerul 4 st(pJnul t!mpulu! meu l! er& pr!eten sau duCmanH@ IInteresele mele C! mot!"aB!a pentru Fn"(Bare@ ISp!r!tul de sol!dar!tate& suport al

>

,;

>

,F

9.COM)NICAREA I A$ILIT10ILE SOCIALE

>

,<

E.ercii de identificare a de)avanta/elor 9 avanta/elor 33

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

7. A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PER- SONAL1

D1> Calitatea vietii personale@ ,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potential de risc =e.1 relaii a*u)ive, de e.ploatare? #i9sau de cri) =accidente, catastrofe naturale etc1?1 "aportarea la norm1 Calitatea relaiilor sociale >1> Autocunoastere@ ,tima de sine1 Etichetrile1 Cum poate fi 6m*unttita stima de sine1

comportamentului agresiv D1>1s identifice rolul normelor 6n viata grupurilor de apartenena

!ncreder!! !n m!ne@ IS!nDur acasa -Fmpreuna la Ccoala L - t!u ce Ct!u& "reau sa Ct!u ce tre u!e sa Ct!u@

>

,E

comportamentului neagresiv9agresiv1 'iscuii de grup /oc de rol pe tema cunoa#terii si respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1

>1>1s e.erse)e pre)entarea caracteristicilor po)itive despre sine

&&Cum m( "ad eu& cum m( "ad ce!lalt!HM

>

,>B

;.MANAGEMENT)L 41> (anagementul IN3ORMA0IILOR I informaiilor@ ANV101RII ehnici de selectare a informaiilor avanta/e #i limite1

41>1s e.erse)e deprinderi de selectare a informaiilor relevante pentru 6nvaarea eficient >131s o*serve schim*ri asociate diferitelor v2rste

ITest de supra"eBu!re@

>

,>>

7. A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE

>13 ,chim*are, crestere, de)voltare@ copilrie, pu*ertate,

&&V!olenBa Ccolarasemnal de

>

,>3

Joc de rol pe teme ca@ 0Ce 6mi place =admir? 6n legatur cu mine9 Ce nu 6mi place 6n legatur cu mine%: 'iscutii 6n grup despre etichetari si despre consecinele acestora1 E.ersarea deprinderilor de invatare eficienta fi#e de autoevaluare si de autoo*servare referitoare la propria activitate de 6nvtare 11 'iscuii 6n grup despre schim*rile specifice pu*ertaii: 34

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

PERSONAL1

adolescent, tineree, maturitate, *atr2nee caracteristici generale, o*serva*ile D1>1s identifice rolul normelor 6n viata grupurilor de apartenent

alarm( pentru ele"!& p(r!nt!& cadre d!dact!ce@ &&P!eton& !c!cl!st& part!c!pant la tra>!c@ > ,>4

<.CALITATEA STIL)- D1> Calitatea vieii L)I %E VIA01 personale@ ,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potenial de risc =e.1 relaii a*u)ive, de e.ploatare? si9sau de cri) =accidente, catastrofe naturale etc1?1 "aportarea la norma1 9.COM)NICAREA I 313 Comunicarea@ A$ILIT10ILE comportament agresiv SOCIALE neagresiv

&i)ionarea unor filme care a*ordea)a tema trecerii de la o etapa de v2rst la alta1 'iscutii de grup /oc de rol pe tema cunoasterii si respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 E.erciii de identificare a de)avanta/elor 9 avanta/elor comportamentului neagresiv 9 agresiv1 'iscuii de grup /oc de rol pe tema cunoa#terii #i respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1

313 s identifice de)avanta/e ale manifestrii comportamentului agresiv

ITe#n!c! de comun!care I

>

,>A

<.CALITATEA STIL)D1> Calitatea vieii L)I %E VIA01 personale@ ,ituatii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potential de risc

D1>1s identifice rolul normelor 6n viata grupurilor de apartenent

IResponsa !l!t( B!le cop!!lor Fn Ccoala& acasa& Fn comun!tate@

>

,>D

3A

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

9.COM)NICAREA I 31> (anagementul emoiilor@ A$ILIT10ILE imporanta autocontrolului1 SOCIALE ehnici de autocontrol

31> s aplice tehnici de autocontrol

IComportamen t asert!"& pas!" sau aDres!"@

>

,>;

E.ercitii de identificare a de)avanta/elor 9 avanta/elor comportamentului neagresiv 9agresiv1 'iscuii 6n grup despre schim*rile specifice pu*erttii Portofoliu personal sfr#it de semestru1

7. A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1

>13 ,chim*are, crestere, de)voltare@ copilarie, pu*ertate, adolescena, tineree, maturitate, *atr2nee caracteristici generale, o*serva*ile

>13 s aplice tehnici de autocontrol >13 s o*serve schim*ri asociate diferitelor v2rste

> IEtapele de+"olt(r!! umane@

,>F

3D

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Plan!>!care semestr!al( - semestrul al II-lea Clasa a VI 4 a


Modulul <.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01 Cont!nutur! D1> Calitatea vietii personale@ ,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potenial de risc O !ect!"e de re>er!nta D1>1s identifice rolul normelor 6n viaa grupurilor de apartenena Tema ICau+ele "!olenBe!@ IR(ceala C! Dr!pa@ Nr. ore > >
Sapt

StrateD!! de lucru 'iscuii de grup /oc de rol pe tema cunoa#terii #i respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 Joc de rol pe teme ca@ 0Ce 6mi place =admir? 6n legatur cu mine9 Ce nu 6mi place 6n legatur cu mine%: 'iscuii 6n grup despre etichetri #i despre consecinele acestora:etc1

,>< ,>E

7.A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1

>1> Autocunoastere@ ,tima de sine1 Etichetrile1 Cum poate fi 6m*untit stima de sine1

>1>1s e.erse)e pre)entarea caracteristicilor po)itive despre sine

IPuncte tar! 4 puncte sla e@

>

,3B

3;

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

9.COM)NICAREA I A$ILIT10ILE SOCIALE

31> (anagementul emoiilor@ importana autocontrolului1 ehnici de autocontrol

31> s aplice tehnici de autocontrol

ITu "re! asta& eu "reau asta@

>

,3>

E.erciii de identificare a de)avanta/elor 9 avanta/elor comportamentului neagresiv 9 agresiv1 E.ersarea deprinderilor de invare eficienta fi#e de autoevaluare #i de autoo*servare referitoare la propria activitate de 6nvtare1 'iscuii de grup, /oc de rol pe tema cunoa#terii si respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 'iscuii cu privire la coninuturile termenilor munc, ocupaie, carier: Itili)area dicionarelor =*i*liotec, Internet? pentru gsirea e.plicaiilor cu privire la definirea 3F

;.MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I ANV101RII

41> (anagementul informatiilor@ ehnici de selectare a informaiilor avanta/e #i limite1

41>1s e.erse)e deprinderi de selectare a informaiilor relevante pentru 6nvtarea eficient D1>1s identifice rolul normelor 6n viaa grupurilor de apartenena

IS( cont!nu(m po"estea@

>

,33

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

D1> Calitatea vieii personale@ ,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potenial de risc

It!! ade"(rul despre tutunH@

>

,34

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

A1> E.plorarea carierei@ munc, ocupaie, carier@ caracteristic

A1>1s utili)e)e 6n conte.te adecvate termenii de munc, ocupaie #i carier

IVreau s( Ct!u ma! multe despre ocupaB!!@

>

,3A

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

D1> Calitatea vietii personale@ ,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potenial de risc

D1>1s identifice rolul normelor 6n viaa grupurilor de apartenen

IV!olenBa Fn >am!l!e& pe strad(& Fn comun!tate@

>

,3D

7.A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1

>1> Autocunoa#tere@ ,tima de sine1 Etichetrile1 Cum poate fi 6m*untit stima de sine1 31> (anagementul emoiilor@ importana autocontrolului1 ehnici de autocontrol

>1>1s e.erse)e pre)entarea caracteristicilor po)itive despre sine 31> s aplice tehnici de autocontrol

IC!ne sunt euH@

>

,3;

termenilor de munc, ocupaie, carier1 'iscuii de grup /oc de rol pe tema cunoa#terii #i respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 Joc de rol 'iscuii 6n grup despre etichetri #i despre consecinele acestora etc1 E.erciii de identificare a de)avanta/elor 9 avanta/elor comportamentului neagresiv 9 agresiv1 E.ersarea deprinderilor de invre eficient fi#e de autoevaluare #i de autoo*servare referitoare la propria activitate de 6nvatare1 'iscuii de grup, 3<

9.COM)NICAREA I A$ILIT10ILE SOCIALE

ISema>orul con>l!ctelor@

>

,3F

;.MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I ANV101RII

413 5nvare eficienta@ 4131 s identifice Activitatea de 6nvare: caracteristici ale Caracteristici ale 6nvrii 6nvrii proprii eficiente

ICum Fn"(B H@

>

,3<

<.CALITATEA

D1> Calitatea vieii personale@

D1>1s identifice

IAlcoolul&

>

,3E

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

STIL)L)I %E VIA01

,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potenial de risc

rolul normelor 6n viata grupurilor de apartenen

droDur!le C! cal!tatea "!eB!!@

7.A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1 <.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

>1> Autocunoa#tere@ ,tima de sine1 Etichetrile1 Cum poate fi 6m*untit stima de sine1 D1> Calitatea vieii personale@ ,ituaii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potenial de risc

>1>1s e.erse)e pre)entarea caracteristicilor po)itive despre sine D1>1s identifice rolul normelor 6n viaa grupurilor de apartenena

I%espre coleDul meu@

>

,4B

IResponsa !l!t (B! Fn >am!l!e@

>

,4>

;.MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I ANV101RII

41> (anagementul informaiilor@ ehnici de selectare a informaiilor avanta/e #i limite1

41>1s e.erse)e deprinderi de selectare a informaiilor relevante pentru 6nvarea eficient

ICum Fm! ut!l!+e+ t!mpulH@

>

,43

/oc de rol pe tema cunoa#terii #i respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 Joc de rol 'iscutii 6n grup despre etichetari si despre consecintele acestora etc1 'iscuii de grup /oc de rol pe tema cunoa#terii si respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 E.ersarea deprinderilor de invare eficienta fi#e de autoevaluare #i de autoo*servare referitoare la propria activitate de 6nvare1 'iscuii de grup /oc de rol pe tema 3E

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

D1> Calitatea vietii personale@

D1>1sa identifice rolul normelor 6n

ICe pot s( >ac atunc! cJnd m(

>

,44

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

,ituatii de deci)ie1 "e)olvarea unor pro*leme cu potential de risc

viata grupurilor de apartenenta

s!mt stresat@ ICum Fm! petrec "acanBa@

>

,4A

7.A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1

>13 ,chim*are, cre#tere, de)voltare@ copilarie, pu*ertate, adolescen, tineree, maturitate, *atr2nee caracteristici generale, o*serva*ile

>13 s aplice tehnici de autocontrol

IReal!+(r! C! neFmpl!n!r! la s>JrC!t de an Ccolar@

>

,4D

cunoa#terii #i respectrii diferitelor norme: E.ersarea comportamentelor de grup, 6n conformitate cu anumite norme1 Portofoliu personal sfrsit de an1

4B

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

)NITATEA %E INV101MANT: coala IAlecu Russo@ Ia! PRO3ESOR %IRIGINTE: $oDdan La+anu CLASA: a VII 4 a $ AN COLAR 9:79 - 9:7;

CONSILIERE I ORIENTARE
Plan!>!care anual(
Nr.crt 7 9 ; / < MO%)L)L Autocunoastere C! de+"oltare personal( Comun!care C! a !l!t(t! soc!ale ManaDementul !n>ormaB!!lor C! al !n"(B(r!! Plan!>!carea car!ere! Cal!tatea st!lulu! de "!at( Total ore Semestrul 7 Num(r de ore / < / 9 ; 76 Semestrul 9 Num(r de ore / / / ; 9 75 Anual Num(r de ore 6 8 6 < < ;<

(enionm c in perioada 3-; aprilie 3B>3 se desf#oar sptm2na dedicat activittilor e.tracurriculare #i e.tra#colare &&coala alt>el ? av2nd orar specific, ora de consiliere #i orientare fiind inclus in acesta1

4>

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Plan!>!care semestr!al(- semestrul I CLASA: a VII 4 a


Modulul Cont!nutur! 7.7 A)TOC)NOATERE ,tima de sine@ persoanele cu stima de sine sc)uta9 ridicat: consecinele etichetarii 7.9 SC*IM$ARE & CRESTERE & %E'VOLTARE Etapele de)voltarii umane@ copilarie, pu*ertate, adolescenta, tinerete, maturitate, *atranete 9.7 MANAGEMENT)L EMOTIILOR importanta autocontrolului1responsa*ilitatea pentru consecintele propriilor actiuni 9.9 COM)NICAREA comunicarea asertiva1 Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv O !ect!"e de re>er!nta >1> s e.erse)e pre)entarea caracteristicilor po)itive despre sine >13 sa anali)e)e varietatea schim*arilor specifice de)voltarii umane Tema ?Et!c#etarea C! preNudecOB!le@ ?%e la cop!lOr!e la adolescenBOPP ?Respectul de s!ne C! respectul >aBO de ce!lalB!PP ?Pos! !l!tOB! C! l!m!tePP Nr. ore > > >
Sapt

StrateD!! de lucru "edactarea unui certificat de competene @%Pentru cel9cea mai 111%: Joc de rol: Confecionarea unor etichete: "eali)area unor pliante, postere, cola/e pentru pre)entarea schim*rilor specifice de)voltrii umane1 Imaginarea si discutarea unor situaii care necesit autocontrol: E.erciii de autocontrol: Crearea unor situaii de comunicare asertiva1

,> ,3 ,>A

7.A)TOC)NOATE RE I %E'VOLTARE PERSONALA

>

,>D

31> sa aplice tehnici de autocontrol

?V!olenBa "er alO C! autocontrolul ? ? Arta de a >ace >aBO con>l!ctelor@

> 3 > >

,>; ,4A ,>F ,><

9.COM)NICARE I A$ILIT10I SOCIALE

313 sa distinga intre comportamentul asertiv, pasiv si agresiv

?Sunt un un ascultOtor? ?Intre pas!"!tate C! aDres!"!tate comportamentalO@

43

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

;.MANAGEMENT) L IN3ORMA0IILOR I INV101RII

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

;.7 MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR tehnici de pre)entare a informaiilor ;.9 INVA0ARE E3ICIENT1 stiluri de invatare@ vi)ual, auditiv, Hineste)iccaracteristici1 Criterii de identificare a stilului propriu de invatare /.7 EGPLORAREA CARIEREI munc, ocupatie, carier@ definiie, distincii #i caracteristici criterii de alegere a unei meserii

41> s e.erse)e a*iliti de pre)entare a informaiilor 413 s identifice stilul propriu de 6nvare A1> s se familiari)e)e cu termenii de munc, ocupaie #i carier A13 s anali)e)e criterii simple de alegere a unei meserii

?St!l de Fn"OBare @ ?Autoe"aluarea re+ultatelor Ccolare@ ?Surse de !n>ormare@

3 > >

,F< ,D ,;

Activiti de pre)entare a informaiilor in forme diverse in grup: Chestionare privind stilul propriu de 6nvare1 Jrainstorming, de)*atere panel cu privire la coninuturile termenilor de munc, ocupaie #i carier: discuii cu mem*rii comunitii invitati la clas cu privire la modul de alegere a meseriei1 'iscuii de grup 'ramati)ri, /ocuri de rol si imaginarea unor situaii de deci)ie: Proiect individual cu tema !Cum facem fa stresuluiG%

?MuncO& ocupaB!e& car!erO @ ?Meser!! no!& meser!! "ec#!@

> >

,E ,>B

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

<.7 CALITATEA VIE0II PERSONALE situaii de deci)ie stresul metode de adaptare eficient la stres

D1> s aplice metode eficiente de re)olvare a pro*lemelor si luare a deci)iilor D13 s identifice sursele de stres #i modalitaile de adaptare eficient la stres

?ID!ena Fn"OBOr!!@ ?ID!ena al!mentaB!e!@ ?%ec!+!!& dec!+!!@

> > >

,>> ,>3 ,>4

44

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Plan!>!care semestr!ala- semestrul II CLASA: a VII 4 a


Modulul Cont!nutur! 7.7 A)TOC)NOATERE ,tima de sine@ persoanele cu stima de sine sca)ut9 ridicat: consecine etichetrii 7.9 SC*IM$ARE & CRESTERE & %E'VOLTARE Etapele de)voltrii umane@ copilarie, pu*ertate, adolescen, tineree, maturitate, *tranee 9.7 MANAGEMENT)L EMO0IILOR importana autocontrolului1responsa*ilitatea pentru consecintele propriilor aciuni 9.9 COM)NICAREA comunicarea asertiv1 Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv O !ect!"e de re>er!nta >14 s e.erse)e pre)entarea caracteristicilor po)itive despre sine >1A s anali)e)e varietatea schim*rilor specifice de)voltrii umane 31> s aplice tehnici de autocontrol Tema ? Eu peste 7: an! ? ?Nu "reau s( m( laud& dar.....@ ?Pr!nc!p!!& "alor!& norme ? ? Pr!eten!& coleD!& am!c! ? Nr. ore > > > >
Sapt

StrateD!! de lucru "eali)area unui afi# pu*licitar care s conina punctele tari ale fiecruia Joc de rol: 8ucrul pe echipe : Compuneri, eseuri @ Copilaria mea, Eu la maturitate etc. Conversaia, de)*aterea1 Imaginarea #i discutarea unor situaii care necesit autocontrol: 8ucrul pe echipe : Crearea unor situaii de comunicare asertiv1

,>E ,3B ,43 ,44

7.A)TOC)NOATE RE I %E'VOLTARE PERSONAL1

?Vor a dulce mult aduce L ? ?Consec!nBe C! responsa !l!taB! ?

> > >

,3> ,33 ,4A

9.COM)NICARE I A$ILIT10I SOCIALE

313 s disting 6ntre comportamentul asertiv, pasiv si agresiv

@%reptur!le C! Fndator!r!le cop!!lor@ ? Te ascult& asculta-m( L ? EDal!tatea de sanse

>

,4D

4A

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

;.MANAGEMENT) L IN3ORMA0IILOR I INV101RII

;.7 MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR tehnici de pre)entare a informaiilor ;.9 INVATARE E3ICIENTA stiluri de invatare@ vi)ual, auditiv, Hineste)iccaracteristici1 Criterii de identificare a stilului propriu de invre /.7 EGPLORAREA CARIEREI munc, ocupatie, carier@ definiie, distincii si caracteristici criterii de alegere a unei meserii

41> s e.erse)e a*ilitti de pre)entare a informaiilor 413 s identifice stilul propriu de invre

?Reap!tularea pentru te+e C! eKtemporale@ ?Cum se >ace un re>erat C! cum se susB!ne oral Qsurse de !n>ormareR@ ?%aca aC >! pro>esor pentru o ora ....@ ?Temele pentru acasa @ ?Pro>es!! s! ocupaB!! Fn >am!l!a mea ? ?Pro>es!! no!@ ?Ce "o! >! H@

>

,3;

Chestionare privind stilul propriu de invare: E.ersarea unor deprinderi de invre eficient@ tehnici de memorare, tehnici de lectur rapida, recapitularea etc1 Jrainstorming, de)*atere panel cu privire la coninuturile termenilor de munc, ocupaie #i carier: 'iscuii cu mem*rii comunitii invitai la clasa cu privire la modul de alegere a meseriei1 'iscuii de grup

>

,34

> > > > >

,3A ,3D ,3F ,3< ,3E

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

A1> s se familiari)e)e cu termenii de munc, ocupatie si carier A13 s anali)e)e criterii simple de alegere a unei meserii

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA0A

<.7 CALITATEA VIE0II PERSONALE sanatatea personal stil de viata sanatos

D1> s aplice metode eficiente de re)olvare a pro*lemelor #i luare a deci)iilor D13 s identifice sursele de stres si modalitaile de adaptare eficient la stres

?Cum m( >eresc de Dr!p(@ ?ReDul! de !D!en( Fn colect!"!tate@

> >

,4B ,4>

4D

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

)NITATEA %E INV101MANT : PRO3ESOR %IRIGINTE: CLASA: a VIII 4 a AN COLAR

CONSILIERE I ORIENTARE
Plan!>!care anual(
Nr.crt 7 9 ; / < MO%)L)L AutocunoaCtere C! de+"oltare personal( Comun!care C! a !l!t(B! soc!ale ManaDementul !n>ormaB!!lor C! al !n"(B(r!! Plan!>!carea car!ere! Cal!tatea st!lulu! de "!at( Total ore Semestrul 7 Num(r de ore ; / / / ; 76 Semestrul 9 Num(r de ore ; 9 < < 7 72 Anual Num(r de ore 2 2 8 8 / ;/

(enionm c in perioada 3-; aprilie 3B>3 se desf#oar sptm2na dedicat activittilor e.tracurriculare #i e.tra#colare &&coala alt>el? av2nd orar specific, ora de consiliere #i orientare fiind inclus in acesta1

4;

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Plan!>!care semestr!ala- semestrul I CLASA: a VIII 4 a


Modulul 7. A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1 Cont!nutur! O !ect!"e de re>er!nta >1> s evalue)e punctele tari si sla*e, interesele, a*ilitile personale Tema ?Cum Fm! "alor!>!c !nteresele@ ?Autoe"aluarea propr!!lor capac!tOB!@ ?Apt!tud!n!le mele@ Nr. ore >
Sapt

StrateD!! de lucru E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul resurselor personale: Chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale: 'e)*ateri pe tema respectului de sine organi)area de campanii de promovare a valorilor #i convingerilor personale1 E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesara asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra: 4F

7.7A)TOC)NOATERE autoevaluare@ interese, a*iliti, puncte tari, puncte sla*e, caracteristici personale respect pentru sine, >13 s demonstre)e atitudini negative #i po)itive fata de sine1 Auto- respect de sine eficiena

,>3

>

,>4

>

,D

9.COM)NICARE I 9.7 A$ILITATI SOCIALE A$ILIT10I SOCIALE "esponsa*ilitatea sociala in urmatoarele conte.te@ scoala, familie, comunitate 9.9 COM)NICAREA "espectarea diferitelor puncte de vedere1 Pre/udeci #i stereotipuri@

31> sa e.plice importanta responsa*ilitatii sociale in diferitre conte.te 313 s manifeste respect pentru e.primarea

?%reptur! s! responsa !l!tOB! @

,>3

?%!scr!m!narea C! preNudecOB!le@

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

surse de apariie #i consecine 9.; 3AMILIA ,chim*area rolurilor 6n familie pe parcursul vieii1 Impactul stereotipurilor de rol

punctelor diferite de vedere 3 314 s anticipe)e schim*area rolurilor in familie de-a lungul vieii ?Arta de a-! accepta pe ce!lalB! ? ,;F

(onitori)area presei@ cum apar pre/udecile #i stereotipurile 6n #tiri, articole ,arcini pe grupe , cola/e, scenarii cu tema !"olurile femeilor9 *r*atilor in viaa privata #i 6n viaa pu*lic%1 ,electarea informaiilor utile pentru deci)ia privind traseul educaional: E.erciii specifice gndirii critice1

;. MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I INV101RII

;.7 MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR Cum m a/ut calculatorul9 internetul 6n gsirea #colii pe care doresc s o urme) ;.9 INVA0ARE E3ICIENT1 $2ndirea critic #i autocontrol asupra propriei 6nvri /.7 MARSERTING PERSONAL ,crisoarea de intenie #i C& 1 structur , elemente o*ligatorii, gre#eli 6n redactarea unei scrisori de intenie sau a unui C& /.9 PLANI3ICAREA CARIEREI Portofoliul personal pentru clasele &-&III@ desene, re)ultate ale aplicrii chestionarelor de interese

41> s utili)e)e IC pentru documentarea privind opiunile pentru clasa a IKa 413 s aplice tehnici ale gndirii critice A1> s argumente)e importana elementelor de marHeting personal pentru gsirea unui loc de munca A13 s demonstre)e importana portofoliului personal pentru conturarea unui

?Cum >olosesc !nternetul ca surs( de !n>ormare pentru "!!toarea car!erO@

,>B ->>

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

?Recap!tularea pentru te+e C! eKtemporale@ ?Scr!soarea de !ntenB!e C! CV -ul@

,<E ,A

>

?Planul meu de "!aBO@

,>A ->D

Joc de rol: 'iscutii de grup: ,crisoare de intentie si C& pentru diferite situatii ipotetice de gasire a unui loc de munca : Portofoliul personal pentru clasa a &IIIa ,ta*ilirea o*iectivelor de lung durata ale planului personal de 4<

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIA01

#i a*ilitti, diplome #i certificate o*inute, re)ultatele diferitelor concursuri, activiti de voluntariat #i re)ultate Planul educaional #i de carier 7ormularele de opiune pentru clasa a IK a <17 CALITATEA ME%I)L)I %E M)NC1 Convingeri, atitudini #i comportamente ale stilului de viaa1 Impactul acestora asupra planificrii carierei <.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE (anagementul stresului (odalitti de optimi)are a pregtirii pentru e.amene, stresul si e.amenele (anagementul stresului in situaii de e.aminare

traseu educaional #i profesional A14 s de)volte un plan educaional #i de carier

?Pr!or!tOB!le t!mpulu! meu @

>

,>;

educaie #i carier1

D1> s evalue)e convingerile, atitudinile #i comportamentele definitorii ale stilului de viaa 6n planificarea carierei D13 s demonstre)e a*iliti de management al stresului

?Stresul eKamenelor@ ?O !ce!ur! al!mentare sOnOtoase@ ?ID!ena Fn"OBOr!! @

> >

,>F ,4

>

,><

'iscutii de grup: Proiect si /oc de rol pe tema !(anagementul stresului in situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini faa de stilul de viaa #i carier1

4E

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

Plan!>!care semestr!al(- semestrul II CLASA: a VIII 4 a


Modulul 7. A)TOC)NOATERE I %E'VOLTARE PERSONAL1 Cont!nutur! 7.7A)TOC)NOATERE autoevaluare@ interese, a*ilitti, puncte tari, puncte sla*e, caracteristici personale respect pentru sine, atitudini negative si po)itive fat de sine1 Autoeficien O !ect!"e de re>er!nta >14 s evalue)e punctele tari si sla*e, interesele, a*ilitile personale Tema ?A>!sul meu pu l!c!tar@ ?Puncte tar!= Puncte sla e@ >1A s demonstre)e respect de sine ?Alternat!"e Fn luarea une! dec!+!!@ Nr. ore >
Sapt

StrateD!! de lucru E.erciii pentru cunoa#terea de sine: portofoliul resurselor personale: Chestionare #i e.erciii metaforice pentru identificarea intereselor #i a*ilitilor personale1

,3>

>

,33

>

,34

9.COM)NICARE I 9.9 A$ILIT1TI SOCIALE A$ILIT10I SOCIALE "esponsa*ilitatea social 6n urmatoarele conte.te@ #coal, familie, comunitate 9.9 COM)NICAREA "espectarea diferitelor puncte de vedere1 Pre/udeci s#i stereotipuri@ surse de apariie #i consecine

31> s e.plice importana responsa*ilitii sociale 6n diferite conte.te 313 s manifeste respect pentru e.primarea punctelor diferite de vedere

?Ce "reau& ce pot& ce tre u!e s( >ac @

>

,>E

?ToleranB( C! d!scr!m!nare@

>

,3B

E.erciii de identificare a situaiilor 6n care este necesar asumarea responsa*ilitii sociale: Practicarea e.primrii opiniilor pro9contra1

AB

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

;.MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR I INV101RII

9.; 3AMILIA ,chim*area rolurilor 6n familie pe parcursul vieii1 Impactul stereotipurilor de rol ;.7 MANAGEMENT)L IN3ORMA0IILOR Cum m a/uta calculatorul9 internetul 6n gsirea #colii pe care doresc s o urme) ;.9 ANV10ARE E3ICIENT1 $2ndirea critic #i autocontrolul asupra propriei 6nvri

314 s anticipe)e schim*area rolurilor 6n familie de-a lungul vieii 41> s utili)e)e IC pentru documentarea privind opiunile pentru clasa a IKa 413 s aplice tehnici ale g2ndirii critice

?Metode C! te#n!c! de Fn"(Bare e>!c!ent( : recap!tularea& te#n!c! de lectur( rap!d(& te#n!c! de memorare@ ?Recap!tularea pentru te+e C! eKtemporale@ ?Surse de !n>ormare pentru or!entarea Ccolar(@ ?Porto>ol!ul personal@ ?StrateD!! de aleDere a tra!ectulu! Ccolar@ ?P(r!nB!!& meser!!le lor C! meser!!le cop!!lor lor@

,3A -3;

E.erciii specifice g2ndirii critice : E.ersarea deprinderilor de 6nvare eficient1

>

,3F

> > 3

,3< ,3E ,4B -4> ,43 -44 Joc de rol: 'iscuii de grup: ,crisoare de intenie #i C& pentru diferite situaii ipotetice de gsirea unui loc de munc : Portofoliul personal pentru clasa a &IIIa ,ta*ilirea o*iectivelor de lung durat ale planului personal de educaie #i carier1 A>

/.PLANI3ICAREA CARIEREI

/.7 MARSERTING PERSONAL ,crisoarea de intenie #i C& 1 structura , elemente o*ligatorii, gre#eli 6n redactarea unei scrisori de intenie sau a unui C& /.9 PLANI3ICAREA CARIEREI Portofoliul personal pentru clasele &-&III@ desene, re)ultate ale aplicrii chestionarelor de interese #i a*iliti, diplome #i certificate o*inute,

A1> s argumente)e importana elementelor de marHeting personal pentru gsirea unui loc de munc A13 s demonstre)e importanta portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educational #i profesional

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

<.CALITATEA STIL)L)I %E VIAT1

re)ultatele diferitelor concursuri, activiti de voluntariat #i re)ultatele lor Planul educaional #i de carier 7ormularele de opiune pentru clasa a IK a <17 CALITATEA ME%I)L)I %E M)NC1 Convingeri, atitudini #i comportamente ale stilului de viat1 Impactul acestora asupra planificrii carierei <.9 CALITATEA VIE0II PERSONALE (anagementul stresului (odaliti de optimi)are a pregtirii pentru e.amene -stresul #i e.amenele (anagementul stresului 6n situaii de e.aminare

A14 s de)volte un plan educaional #i de carier

D1> s evalue)e convingerile, atitudinile #i comportamentele definitorii ale stilului de via 6n planificarea carierei D13 s demonstre)e a*iliti de management al stresului

?Stresul eKamenelor@ ?St!l de "!aB(@

>

,4A

'iscutii de grup: Proiect #i /oc de rol pe tema !(anagementul stresului 6n situaii de e.aminare%: Completarea unor fi#e de lucru cu atitudini fa de stilul de via #i carier1

A3

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

METO%E INTERACTIVE %E PRE%ARE CARE POT 3I 3OLOSITE LA ORELE %E CONSILIERE SI ORIENTARE >1 AC&A"II8 scopul acestei metode este de a da posi*ilitatea c2t mai multor mem*ri ai grupului s participe si s discute opiniile lor fa de un su*iect dat1 ,e poate aplica cu succes 6n a*ordarea temelor legate de educaia pentru mediu #i a modalitilor de organi)are a timpului li*er1 31 J"AI-, C"(I-$ are ca scop facilitarea gsirii celei mai *une #i mai adecvate soluii a unei pro*leme de re)olvat, prin mo*ili)area tuturor participanilor la discuie, stimul2nd astfel creativitatea de grup, e.primarea #i afirmarea opiniilor personale1 41 CIC"CLI-E8E este o metod de *rainstorming neliniar care stimulea) gsirea cone.iunilor dintre idei1 A1 CC-&E",A+IA este o convor*ire sau un dialog 6ntre profesor #i elevi, prin care se stimulea) #i se diri/ea) activitatea de 6nvare a acestora1 D1 CIJI8 se foloseste atunci c2nd se dore#te e.plorarea unui su*iect, a unei situaii din mai multe perspective1 Elevii au posi*ilitatea de a-#i de)volta competenele necesare unor a*ordri comple.e #i integratoare1 ;1 'EMJA E"EA este un schim* reciproc #i organi)at de idei, informaii, preri, impresii, critici, propuneri 6n /urul unei teme sau chestiuni determinate 6n scopul e.aminrii #i clarificrii 6n comun a unor noiuni #i idei1 F1 I- E"&II8 $"IPI8II C"EA I& urmre#te s stimule)e imaginaia elevilor, transpun2nd pro*lema 6n form ipotetic1 <1 JCCI8 'E "C8 se *a)ea) pe ideea c se poate 6nvta #i prin interpretarea unor persona/e 6n cadrul unui scenariu E1 ,I(I8A"EA- pre)entarea unei situaii pstr2ndu-se identitatea participanilor >B1 (E C'A ;-4-D elevii sunt 6mprii 6n grupe de c2te ;, un elev formulea) trei idei, care sunt 6m*untite de ceilalti cinci1 >>1 (E C'A 7"I,CC scopul este identificarea pro*lemelor comple.e #i dificile #i re)olvarea lor pe ci simple #i eficiente1 >31 (E C'A PI"A(I'EI 6m*in activitatea individual cu cea de grup1 E.erciiul 6ncepe cu fiecare elev #i se termin prin a implica toat clasa1 >41 (CMAICI8 presupune 6nvarea prin cooperare la nivelul unui grup #i predarea achi)iiilor do*2ndite de ctre fiecare mem*ru al grupului unui alt grup1 >A1 PC&E, I"EA este o e.punere oral, su* form de naraiune, sau descriere prin intermediul creia sunt 6nfisate fapte, evenimente, 6nt2mplri pe care elevii nu le pot cunoa#te altfel1 >D1 P"CJ8E(A IMA"EA 6nvarea centrat pe pro*leme este o direcie relativ nou 6n educaie, care vi)ea) o conte.tuali)are a 6nvrii, incit2nd elevii la considerarea #i re)olvarea de pro*leme ale lumii reale1 >;1 "EI-II-EA 'I,CI+IA PA-E8 este o metod intuitiv, care pune 6n valoare competenele unui grup de elevi dintr-o clas =panel grup, mas rotund?1

A4

CONSILIERE I ORIENTARE Clasele V - VIII

>F1 II-&"EAI ,N II-A( 5-&N+A cu grupuri mici sau cu 6ntreaga clas, se trece 6n revist ceea ce elevii #tiu de/a despre o anumit tem #i apoi se formulea) 6ntre*ri la care se a#teapt gsirea rspunsului 6n lecie1 ><1 , I'II8 'E CAM 'in punct de vedere metodologic, cercetarea are 6n vedere@ aspectele de studiat9 6ntre*rile la care se caut un rspuns: informaiile relevante: informaiile care tre*uie str2nse: modul de anali) a datelor1 Pentru a str2nge date se folosesc@ o*servri directe sau o*servri ale participanilor, interviuri, protocoale, teste, anali) de surse =scrise, orale, artefacte?1 >E1 I"I8 $A8E"IEI presupune evaluarea interactiv #i profund formativ a produselor reali)ate de grupuri de elevi1 3B1 (E C'A P"CIEC E8C" identificarea #i soluionarea pro*lemelor 6ntr-un cadru eficient1

AA

S-ar putea să vă placă și