Sunteți pe pagina 1din 1

Noche Buena (Tagalog)

Noche Buena (English)[3]

Kay sigl ng gab, ang lahat ay kay say; nagluto ang Ate ng mank na tinola; Sa bahay ng Kuya ay mayrong litsonan pa! Ang bawat tahanan may handng iba't iba! Koro Tayo na, giliw, magsalo na tayo mayro'n na tayong tinapay at keso. 'Di ba Noche Buena sa gabing ito, At bukas ay araw ng Pasko!

How lively is the night, All are in such happiness; Older Sister has cooked tinolang manok; In Older Brother's house, there is even lechon being roasted! Each and every home has prepared many different things! Chorus Shall we go, beloved, let us feast, Now we have bread and cheese. Isn't it Noche Buena on this very night,

AY GANDANGAN ILAY