Sunteți pe pagina 1din 7

DREPTUL CONSTITUTIONAL AL UNIUNII EUROPENE

I.Precizari prealabile

Dreptul, in acceptiunea sa de jus, este un ansamblu sistematizat de norme juridice, care se guverneaza pe institutii de drept si acestea pe ramuri de drept. Inca din perioada romana se cunoaste gruparea ramurilor de drept in cele de drept public si cele de drept privat. Conform regulilor romane de clasificare a ramurilor de drept, de regula, cele care cuprindeau (si cuprind) normejuridice procedurale sunt ramuri de drept public. Alaturi de acestea, intr-o astfel de grupare se mai regasesc si alte ramuri de drept cum ar fi; dreptul constitutional, dreptul administrative, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul international public si altele. Se crede ca o astfel de grupare este posibil a fi facuta si la nivel european si ca urmare, pot exista aceleasi ramuri, dar carora ar trebui sa li se adauge in denumire sintagma ,,comunitar ori ,,al Uniunii Europene, dupa caz. Astfel, daca sintagma in cauza, s-ar utilize anterior intrarii in viguare a Constitutiei pentru Europa, aceasta ar fi cea de ,,comunitar, putand exista ramuri de drept constitutional comunitar, de drept administrative comunitar, de drept comunitar etc. In cazul in care sintagma in cauza ar fi utilizata dupa intrarea in viguare a Constitutiei pentru Europa, denumirea ramurilor de drep ar trebui sa fie drept constitutional al Uniunii Europene, drept administrative al Uniunii Europene. Diferenta este sustinuta si de faptul ca, anterior intrarii in viguare a Constitutiei pentru Europa, doar Comunitatile Europene au personalitate juridical si doar institutiile lor ,,fac dreptul comunitar, indiferent in ce ramura se concretizeza normele sale. Dupa intrarea in vigoare a Constitutiei pentru Europa, doar Uniunea Europeana va avea pesonalitate juridical, institutiile comunitare se vor desfiinta si vor aparea institutiile
1

Uniunii Europene, iar conform art. I-6 din Constitutie dreptul Uniunii este ,,dreptul adoptat de institutiile Uniunii, la care se adauga Constitutia pentru Europa.Intr-o asemenea ultima situatie, dreptul va fi al Uniunii Europene si nu al Comunitatilor Europene si ca urmare denumirilor ramurilor de drept li se vor adauga sintagm ,,al Uniunii Europene. In alte cuvinte, normele de drept al Uniunii Europene se vor putea grupa in ramuri de drept ale Uniunii Europene, printer care si dreptul constitutional al Uniunii Europene, care apare astfel ca o noua ramura de drept, mai ales in dreptul Uniunii Europene. Denumirea doar de ,,drept constitutional al Uniunii Europene, fara adaugarea ,,si institutii politice este fireasca. Astfel, institutia politica este o institutie de drept care se refera la putere (suveranitate) acolo unde aceasta exista si este strans legata de categoria de ,,stat. In cazul Uniunii Europene cele doua categorii, de ,,putere si de ,,stat sunt greu de regasit, ca atare, in organizarea actuala si chiar viitoare, sub regimul Constitutiei pentru Europa. Ca urmare, nu ar putea exista ,,institutii politice, ci doar institutii ale Uniunii Europene, precum si regulile de drep, care le insotesc, toate reunite in institutii de drept si in ramuri de drept. O parte din aceste norme de drept si institutii juridice, se reunesc in ramura de drept constitutional ca ramura de drept public al Uniunii Europene. Pe cale de consecinta, este necesar sa individualizamaceste norme si institutii de drept care formeaza impreuna dreptul constitutional al Uniunii Europene. Potrivit art I-6 din Constitutie dreptul Uniunii este format din Constitutia pentru Europa si regulile adoptate de insitutiile Uniunii Europene, acesta avand prioritate fata de dreptul Statelor Membre, daca este emis in ,,exercitarea competentelor ce au fost conferite Uniunii de catre Constitutie. Normele juridice, care formeaza dreptul Uniunii, se grupeaza sistematic in institutii de drept si ramuri de drept, ale Uniunii Europene. Una dintre aceste ramuri este dreptul constitutional al Uniunii Europene, care cuorinde institutii de drept constitutional al Uniunii Europene si care la randul lor sunt formate din norme (reguli) juridice de drept constitutional al Uniunii Europene.

II.Raporturile juridice de drept constitutional al Uniunii Europene si subiectele acestora

1.Raporturile juridice de drept constitutional ale Uniunii Europene Ca orice raporturi juridice si cele de drept constitutional al Uniunii Europene sunt relatii sociale specifice reglementate de norme juridice de drept constitutional al Uniunii Europene, denumit in continuare doar drept constitutional. Relatiile sociale specifice dreptului constitutional reprezinta obiectul de reglementare a acestei ramuri de drept public al Uniunii Europene. Este necesar sa identificam aceste relatii specifice, care devin raporturi juridice de drept constitutional. Raporturile juridice de drept constitutional al Uniunii Europene sunt acele relatii sociale care apar in procesul de aparare a valorilor Uniunii, valori care subliniaza specificul raporturilor juridice de drept constitutional.Conform art. I-2 din Constitutie aceste valori sunt: demnitatea umana, libertatea, democratia, egalitatea, statul de drep, drepturile omului, care trebuie respectate si care sunt comune Statelor Membre intr-o societate caracterizata prin pluralism, nediscriminare, toleranta, justitie si solidaritate. In alte cuvinte, in art. I-2 din Constitutie sunt listate valori europene considerate fundamentale si commune Statelor Membre. In procesul de aparare a acestori valori fundamentale apar numai relatii sociale specifice dreptului constitutional, tocmai datorita modului lor fundamental si comun tuturor Statelor Membre. Conform art. I-3 din Constitutie scopul Uniuniii Europene este de a se realiza obiectivele Uniunii, intre care figureaza si valorile fundamentale ale Uniunii Europene, alaturi de promovarea pacii si a bunastarii popoarelor sale, precum si de garantare a libertatilor fundamentale ale Uniunii Europene si a nediscriminarii, de respectare a agalitatii dintre Statele Membre si a identitatii lor nationale, autonomiei lor locale si regionale, functiilor lor esentiale, de respectare a dreptului Uniunii, personalitatea sa juridica si simbolurile acesteia.

2.Subiectele raporturilor juridice de drept constitutional al Uniunii Europene Ca orice subiect de drept si cele ele raporturilor juridice de drep constitutional sunt oamenii, luati individual sau grupati, daca li se recunoaste acesta calitate la nivelul Uniunii Europene. Cat priveste subiectele reprezentand oamenii luati individual, acestia sunt cetatenii europeni, cetatenii statelor terte si apatrizii. Cetatenii europeni apar in raporturile juridice de drept constitutional referitoare la: -realizarea drepturilor si asumarea obligatiilor prevazute de Constitutie, legile si legile-cadru europene; -investirea lor in anumite demnitati ori functii europene; -organizati in circumscriptii pentru alegerile pentru Parlamentul European. Cat priveste subiectele reprezentand oamenii grupati. Pentru ca o grupare de oameni sa fie subiect de drept constitutional este necesar ca un act juridic al Uniunii Europene sa i recunoasca o astfel de calitate. Subiectele de drept constitutional carora Constitutia pentru Europa le recunoaste acesta calitate pot fi grupate in doua mari categorii, in functie de nivelul la care acestea se afla (national sau europea), astfel: a)la nivel national aceste subiecte sunt: popoarele Statelor Membre, Statele Membre, autoritatitle si institutiile publice (parlamentele carora li se acorda un rol deosebit in constitutia europeana prevazuta de Constitutie; guvernele si sefii de stat; curtile supreme de justitie; autoritatile administratiei publice locale si regionale; alte autoritati publice); b)la nivel european: institutiile, prganele si organismele Uniunii Europene. Institutiile Uniunii Europene sunt: -Parlamentul European -Consiliul European -Consiliul de Ministri -Comisia Europeana -Curtea de Justitie -Banca Centrala Europeana -Curtea de Conturi. Alaturi de acestea exista si organele consultative ale Uniunii Europene: -Comitetul Regiunilor -Comitetul Economic si Social
4

-Banca Europeana de Investitii. Toate subiectele de drept constitutional vor avea aceasta calitate doar daca apar in rapoturile juridice specifice de drept constitutional al Uniunii Europene, intrucat aceste subiecte pot intra si in rapoturile juridice de alta natura, inclusive de drept privat, raporturi in carevor avea o pozitie de egalitate cu celelalte subiecte de drept.

III.Normele si izvoarele de drept constitutional al Uniunii Europene

1.Normele de drept constitutional al Uniunii Europene Normele de drept constitutional al Uniunii Europene sunt acele reguli de drept care au ca obiect de reglementare relatiile sociale specifice acestei ramuri de drept al Uniunii Europene. Specificul unei astfel de nome este subliniat si de faptul ca este adoptata la nivel European si este aplicata atat la nivel European cat si la nivel national de Statele Membre. Structura normei juridice de drept constitutional al Uniunii Europene este cea a oricarei norme de drept, atat cat priveste cea tehnico-legislativa, cat sic ea logico-juridica. Si acest tip de norme juridice se pot clasifica, in functie de modalitatea lor de punere in aplicare, in norme cu aplicare mijlocita (de emiterea unei alte norme de drept) si cele cu aplicare nemijlocita (cum este principiul egalitatii sic el al nediscriminarii pentru care nu mai este necesara emiterea unei alte norme de aplicare. Normele de drept constitutional al Uniunii Europene se regasesc in izvoarele formale ale acestei ramuri de drept. 2.Izvoarele formale ale dreptului constitutional al Uniunii Europene Izvoarele formale ale dreptului constitutional al Uniunii Europene sunt acele forme de exprimare a normelor juridice determinate de modul de adoptare a lor de catre structurile Uniunii Europene, in deosebi de institutiile Uniunii.In alte cuvinte, izvoarele formale ale acestei ramuri de drept sunt

actele juridice ale Uniunii Europene daca au ca obiect de reglementare relatiile sociale specifice acestei ramuri de drept. Din prevederile art. I-33 din Constitutie rezulta ca actele Uniunii Europene sunt: legea europeana, legea-cadru europeana, regulamentul European delegate, decizia europeana, recomandarile si avizele.Aceste acte juridice ale Uniunii Europene sunt izvoare formale ale dreptului constitutional al Uniunii Europene daca au ca obiect de reglementare relatiile sociale specifice ramurii de drept constitutional al Uniunii Europene.Ca urmare, nu toate actele juridice ale Uniunii Europene sunt si izvoare formale ale acestei ramuri de drept.Intre sfera izvoarelao formale le Uniunii Europene sic ale de drept constitutional al Uniunii Europene este o diferenta, prima sfera fiind mai larga decat cea dea doua.

IV.Locul dreptului constitutional al Uniunii Europene in sistemul Uniunii Europene

Locul predominant al dreptului constitutional al Uniunii Europene in raport cu celelalte ramuri de drept este datorita,in principal, a doua cause, si anume: 1.importanta si specificul relatiilor sociale reglementate 2.valoarea deosebita a formei juridice pe care o imbraca reglementareaunor astfel de relatii, si anume Constitutia pentru Europa si celelalte izvoare ale dreptului constitutional al Uniunii Europene. Consecinta unui asemenea loc este principiul conformitatii normelor altor ramuri de drept cu cele ale dreptului constitutional al Uniunii Europene. Efectul principilui conformitatii este obligativitatea moificarilor ce trebuie aparate in ramurile de drept subsecvente. Regulile de mai sus privesc dreptul Uniunii sin u raporturile acestuia cu dreptul Statelor Membre, in legatura cu care trebuie aplicat principiul prioritatii dreptului Uniunii in integralitatea sa. Acest principiu trebuie aplicat in conditiile subsidiaritatii si a proportionalitatii. De asemanea, nici una din regulile de mai sus nu privesc acordurile internationale incheiate de Uniunea Europeana si statele terte, pentru care, in Constitutia pentru Europa sunt prevazute dispozitii speciale in art.III-323 la art.III-326.

Bibliografie 1.Gheorghe Iancu, ,, Institutii de drept constitutional al Uniunii Europene,Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2007. 2. Gheorghe Iancu, ,,Drept constitutional si institutii politice, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005. 3.Ion Deleanu, ,,Drept constitutional si institutii politice. Teoria generala., Bucuresti 1991.

S-ar putea să vă placă și