Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea debitului de calcul Se numeste debit de calcul al apelor uzate sau al apelor meteorice, debitul pe baza caruia se dimensioneaza

instalatiile de canalizare. 1. Debitul de calcul al apelor uzate menajere Debitul de calcul Quz c pentru fiecare tronson se compune din suma urmatoarelor debite: Qtr debitlu de tranzit, care vine de pe tronsoanele din amonte; Ql debitul lateral care soseste de asemenea din amonte, prin canalele laterale; Qpr debitul calculat pe tronsonul de canal considerat, adica: Quz c = Qtr + Ql + Qpr ezi !"#$%& 1 Debitul aferent unui tronson se poate calcula in doua moduri: - in functie de debitul specific '( ) l*s +a, dat de raportul '( = Qu ma- orar * S )l*s +a, unde S .+a/ este suprafata localitatii; debitul calculat pe tronsonul ce se calculeaza: Qpr = '(0 s )l*s, unde 1s2 reprezinta suprafata bazinului aferent tronsonului 3 in functie de debitul specific '(( )l*s 4m,, determinat de raportul '((=Qu ma- orar * l, unde l este lun5imea totala a retelei de canalizare; debitul calculat pe tronsonul considerat: Qpr = '((0 l )l*s,, "n care l3 lun5imea tronsonului de canal considerat. 6/. Debitul ploii de calcul Qpl c se determina cu relatia: Qpl c = Qma- m ) l*s, "n care: m coeficientul de reducere tinand seama de capacitatea de inma5azinare a retelei de canalizare; Qma- debitul ma-im calculat cu relatia : Qma- = s i in care : s este suprafata bazinului de canalizare aferent canalului ce se calculeaza in +a; i este intensitatea ploii de calcul, in l*s +a; corespunzatoare duratei tp, in minute . conform S7&S 189:3;</. ezi !"#$%& 6

este coeficientul de scur5ere; = 'p*'t, unde 'p este cantitatea de apa care ajun5e in canal de pe suprafata aferenta, iar ' t este cantitatea totala de apa provenita din ploaie cazuta pe aceasta suprafata. =oeficientul m ia in considerare efectul capacitatii de inma5azinare a retelei. "n momentul inceperii ploii, apele uzate menajere, eventual si apele uzate industriale, ocupa o mica parte din sectiunea canalelor. >ana la umplerea completa a canalelor .ce are loc la debitul de calcul/, trece un anumit timp. &stfel, are loc o franare a apei din canal datorita cresterii treptate a vitezelor minime pana la cele de calcul .la umplerea completa/. =oeficientul m, care tine seama de acest efect, are urmatoarele valori: - pentru canale avand o durata tp 9< min.: m=<.8 - pentru canale avand o durata tp? 9< min.: m=<.;