Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.FASHION SRL Alba Iulia,Str.Vasile Goldi nr.4,cod potal !"",#ud.Alba Nr.Re$.Co%er&ului '"()(*+)(,,, C-I. RO ((*",44" /el)Fa0." !+)+(1,(* 23%ail.4as5ion.(67a5oo.

co% C8tre 4urni9or.SC.CL-'ANA SRL Clu# Napoca,str./udor Vladi%irescu,nr.*,#ud.Clu#

Nr. :nre$. (;"") "."(. "(( R2F.CO<AN=> :n aten&ia do%nului S?rb @o$dan,director A?n98ri

Be ba9a o4ertei nr. (!4()(+."(. "(( pri%ite de la du%enaAoastr8,doresc s8 e4ectue9 o co%and8 de produse,dup8 cu% ur%ea98.

=2N-<IR2 BRO=-S Banto4i da%8,Dnc5ii toc ascu&it 3alb Banto4i da%8,Dnc5ii,t oc ascu&it3 ne$ru Banto4i da%8 decupa&i la A?r43alb Banto4i da%8 decupa&i la A?r43ne$ru Banto4i da%8 Dnc5ii,talp8 plut83alb Banto4i b8rba&i cu iret3ne$ru Banto4i b8rba&i cu iret3%aro Banto4i b8rba&i,cu elastic3%aro Sandale b8rba&i3%aro

-.< perec5e perec5e

CAN/I/A/2 " ("

BR2C -NI/AR ( " ( "

VALOAR2 4"" ( ""

perec5e perec5e perec5e perec5e perec5e perec5e perec5e

(" (" ;" (" (" " "

(;" (;" (4" (4! (4! (4" ( "

(;"" (;"" 4 "" (4!" (4!" (4"" 4""

S.C.FASHION SRL Alba Iulia,Str.Vasile Goldi nr.4,cod potal !"",#ud.Alba Nr.Re$.Co%er&ului '"()(*+)(,,, C-I. RO ((*",44" /el)Fa0." !+)+(1,(* 23%ail.4as5ion.(67a5oo.co% Ru$8% a se e0pedia co%anda, D%preun8 cu contractul, la adresa. Alba Iulia, str.Vasile Godi, nr.4, 'ude&ul Alba,p?n8 la data de ;"."(. "((. Blata se Aa 4ace.nr. Cont. RNC@ ( "44*1+""((; ,@anca Co%ercial8 Ro%?n8. =ac8 produsele du%neaAoastr8 se Aor ridica la niAelul cerin&elor de calitate solicitate de clien&ii notri,Ao% putea 4ace i pe Aiitor tran9ac&ii reciproc aAanta#oase.

Cu deosebit8 considera&ie, Ale0andru @?rsan,director A?n98ri