Sunteți pe pagina 1din 31

Ministerul Educaiei, Tineretului i Sportului Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea tiine Economice Catedra Contabilitate

i Informatic Economic

DARE DE SEAM
Privind efectuarea practicii de iniiere la FPC Vintoia-Exim S R !

upei Elena !rupa Con"#$$%&%

C'iinu, %$#$

C"PR#$S
#$%R&D"CERE (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ) Capitolul # Caracteri'tica (eneral) a 'tructurii 'i or(ani*)rii activit)ii la FPC Vintoia Exim + * " ##

#(#(Forma or+ani,atorico"-uridic....(((......((((((((((((((* #(%(Istoria fondrii /ntreprinderii..(((.........((((((((((((0 #()(Structura or+ani,atoric a /ntreprinderii.(((......(((((((((( 1 #(*(Sfera de producere a /ntreprinderii.(((........(((((((((( ##

Capitolul ##

Documentarea operaiunilor economice++

,- - ,.

%(#(Clasificarea documentelor.....((((((......(((((((((((( #% %(%(Circulaia documentelor la /ntreprindere.......(((((((((((( #0

Capitolul ###

#nventarierea i rolul ace'teia in conta/ilitate

-0 - -1

)(#(Modul de efectuare a inventarierii.....((((((..(((((((((((((((((( %$ )(%(2eterminarea re,ultatelor inventarierii i contabilitatea acestora ((((( %3 Conclu*ii++++++++++++++++++++ 2i/lio(rafie++++++++++++++++++ + -. 30

Anexe+++++++++++++++++++++ #ntroducere
Firma de 4roduc5ie 6i Comer5 78intoia"E9im7 S(R(

3,

este societate cu rspundere limitat care are

ca obiectiv de ba, comerciali,area mrfurilor 6i a produselor corespun,tor le+ista5iei /n vi+oare( Societatea ca persoan -uridic are bilan5 autom, cont de decontare i alte conturi, poate s /nc'eie /n nume propriu contracte, s dob/ndeasc drepturi patrimoniale 6i personale nepatrimoniale, s e9ecute obli+a5iuni, s fie /n calitate de reclamant /n -udecat sau arbritra-( Societatea are 6tampil 6i alte elemente de identificare necesare activita5ii sale( Capitalul social al /nterprinderii la fondarea ei a fost de 3*$$ lei, /nsa la momentul actual ea dispune de un capital /n valoare de #:$%0$$ lei care apartine /n /ntre+ime dlui Ion upu care fiind actualmente fondator al acestei firme, func5ia de director fiind preluat de catre dnul Ion o,ovanu( ;n activitatea sa, /nterprinderea se conduce de e+islatia Repulicii Moldova , de pre,entul statut 6i de Contractul de constituire a firmei( F4C 7 8I<T=I>"E?IM 7 S(R( ( are dreptul s desf6oare independent activitatea economica e9tern 6i s efectue,e opera5ii valutare /n limitele stabilite de le+isla5ie( Firma poart rspundere pentru obli+a5iile sale cu bunurile sale care conform le+ista5ie pot fi urmrite i controlate de ctre or+anele /mputernicite( 4n capitolul , 5Caracteri'tica (eneral) a 'tructurii i or(ani*)rii activit)ii FPC VintoiaExim S R ! se relev istoria fondrii /ntreprinderii, scopul,structura ei or+ani,atoric, , tipurile de asi+urare practicate( 4n capitolul - 5Documentarea operaiunilor economice la FPC Vintoia-exim S R ! se eviden5ia, or+ani,area documentelor de ba, care re+lemente, activitatea /ntreprinderii( 4n capitolul 3 66 #nventarierea i rolul ace'teia in conta/ilitate se include modul de efectuare a inventarieriii precum i determinarea re,ultatetelor acesteia i contabili,area tuturor operaiunilor specifice acestui proces( 4n 4nc7eiere se vor e9pune su+estiile autorului 6i o +enerali,are a re,ultatelor ob5inute pe toat perioada practicii(

Capitolul , Caracteri'tica (eneral) a 'tructurii i or(ani*)rii activit)ii Firmei de Producie i comer V#$%&#A - E8#M
, , Forma or(ani*atorico-9uridic) a :ntreprinderii Firma de 4roduc5ie 6i Comer5 78I<T=I> " E?IM7 S(R( este societate cu rspundere limitat

fondat /n ba,a statutului ;Anexa nr ,< , /n conformitate cu @ e+ea cu privire la antreprenoriat i /ntreprindere i a Re+ulamentului Societii economice din Republica Moldova aprobat prin Aotr/rea !uvernului Republicii Moldova nr( 3$$ din #$($B(#BB# i a fost /nre+istrat la Camera ;nre+istrrii de Stat de pe l/n+ Ministerul Custiiei la #) septembrie #BBB, cu nr( /nre+istrrii de stat $$#3B3B ;Anexa nr -< 78I<T=I> " E?IM7 S(R( 78I<T=I> " E?IM7 S(R( D 1#$$%$0 ;Anexa nr 3< 4ntreprinderea activea*) /n /a*aE !icen=ei > MMII nr($))1:1 valabil p/n la #3($%(%$#3( FAnexa 3 ,G Societatea ca persoan -uridic are bilan5 autom, cont de decontare i alte conturi, poate s /nc'eie /n nume propriu contracte, s dob/ndeasc drepturi patrimoniale 6i personale nepatrimoniale, s e9ecute obli+a5iuni, s fie /n calitate de reclamant /n ca, de -udecat sau arbritra-( Societatea are 6tampil 6i alte elemente de identificare necesare activit5ii sale( Capitalul social al /nterprinderii la fondarea ei a fost de 3*$$ lei, /nsa la momentul actual ea dispune de un capital /n valoare de #(:$%0$$ lei care apartine /n /ntre+ime d"lui Ion upu care fiind actualmente fondator al acestei firme, func5ia de director fiind preluat de catre d"nul Ion o,ovanu( ;n activitatea sa, /nterprinderea se conduce de e+islatia Repulicii Moldova , de pre,entul statut FAnexa nr ,G 6i de Contractul de constituire a societii( F4C 7 8I<T=I>"E?IM 7 S(R( ( are dreptul s desf6oare independent activitatea economica e9tern 6i s efectue,e opera5ii valutare /n limitele stabilite de le+isla5ie( Societatea poart rspundere pentru obli+a5iile sale cu bunurile sale care conform le+ista5ie pot fi urmrite i controlate de ctre or+anele /mputernicite( Scopul activitii /ntreprinderii este obinerea profitului( a fost luat la eviden de ctre Inspectoratul Fiscal Teritorial or( <isporeni fiindui atribuit codul fiscal #$$)0$B$$*#:: ( a #B octombrie %$$$ s"a /nre+istrat ca pltitor T8> i i s"a atribuit numr de /nre+istrare T8>

&/iectivele de activitate a :nterprinderii s/nt E Intermediari /n v/n,area unui sortiment lar+ de mrfuri 6i produse 4relucrarea brut lemnului 6i impre+narea lemnului Fabricarea u6ilor, ferestrelor 6i a altor articole din lemn 4roducerea moblierului e9ecutat la comand 6i a modelelor proprii 6i e9pus la v/n,are /n ma+a,inele proprii Fabricarea elementelor de dul+'erie 6i t/mplrie E9ecutarea lucrrilor de construc5ie Fabricarea articoleleor din fire metalice Fabricarea articoleleor din beton Fabricarea plasei metalice 4entru a obine un re,ultat financiar po,iti, , firma dispune de an+a-ai calificai /n domeniul /n care activea,( Sediul /ntreprinderii se afl pe adresa E Republica Moldova , r"nul <isporeni , str(!ri+ore >dam 1, deasemenea la aceast adres se afl blocul administrativ i unele secii ale firmei(

, - #'toria fond)rii :ntreprinderii


Firma de 4roduc5ie 6i Comer5 78I<T=I>"E?IM7 S(R( ( a fost fondat /n anul #BBB, fondatorul ei fiind Ion upu( >ceasta 6i"a /nceput activitatea doar cu o sin+ur subdivi,iune care se ocupa cu comerciali,area mrfurilor 6i produselor procurate 6i ulterior supuse v/n,rii( ;n acel moment firma avea ca an+a-a5i doar 1 persoane( 4e parcursul perioadei de activitate ca urmare a cre6terii numrului clien5ilor 6i a produselor, fondatorul firmei care ocupa funcia i de director, a 'otr/t /nfiinarea altor 1 subdivi,iuni care au fost amplasate /n diferite re+iuni ale raionului i s"au desc'is alte noi secii de producere a produselor finite( a de,voltarea acestei firme a contribuit directorul /mpreun cu lucrtorii, care la r/ndul lor au venit cu idei i su+estii noi ce au dus la creterea profitului firmei pe perioadele viitoare de activitate( Un factor important care a dus la cre6terea profitului firmei a fost mrirea venitului din v/n,ri, deasemenea locul amplasrii ma+a,inelor /n centru ora6ului sau /n centrele satelor /n care se afl celelalte subdivi,iuni 6i nu /n ultimul r/nd e9ecutarea tuturor lucrrilor de ctre speciali6ti sau a muncitorilor califica5i( Toate acestea au fcut ca /n anul %$$: s fie declarat directorul firmei ca 7 Cel mai bun !estionar al >nului %$$:, din raionul <isporeni7( >ceast distinc5ie a fcut ca de,voltarea firmei s nu se opreasc ci dimpotriv s evolue,e si s elabore,e noi metode 6i te'nici de de,voltare /n cadrul comerciali,rii 6i pentru anul %$$B s se bucure de aceia6i distinc5ie(

, 3 Structura or(ani*atoric) a :nterprinderii


Firma de 4roduc5ie 6i Comer5 78I<T=I>"E?IM7 S(R( ( este structurat pe sec5ii, /n care activea, an+a-a5ii acestei firme care alctuiesc /n total :: persoane, dintre care #0 specialisti, 1% muncitori , iar prin aceasta se poate e9plica faptul c firma a avut succes /n de,voltarea ei( Sec5iile acestei firme sunt amplasate pe teritoriul or+ani,a5iei, cu e9cep5ia celei de articole de beton, care este amplasata pe starda Industriala a oraului <isporeni 6i a ma+a,inelor care sunt /n satele raionului( Contabilitatea la /nterprinderea 78I<T=I>"E?IM7 S(R( ( este or+ani,at /n ba,a 4oliticii de contabilitate Fane9a nr(*G care este aprobat anual de ctre conductorul /nterprinderii( 4entru o vi,uali,are mai clara a structurii or+ani,atorice ai acestei /nterprinderi se elaborea, urmatoarea sc'em /n care sunt amplasate toate subdivi,iunile acesteia inclusiv 6i ma+a,inele de desfacere( Structura or(ani*atoric) a :ntreprinderii va fi reflectat) :n urm)toarea 'c7em) >

;n sec5ia de contabilitate are loc contabili,area tuturor opera5iunilor econimice pe care le /ndeplinesc contabilul"ef /mpreun cu contabilul economist( >ceast sec5ie lucrea, ,ilnic de la orele :$$ p/n la orele #1$$( Sec=ia conta/ilitate asi+ur E

" /nre+istrarea sistemic /n ordine cronolo+ic, prelucrerea 6i pstrarea informa5iei referitoare la patrimoniul, consumurilor, decontrilor, datoriilor, re,ultatelor financiare, informa5ie utili,at /n scopuri proprii c/t 6i /n rela5iile cu fondatorii, bu+etul, furni,orii, institu5iile financiare 6i alte persoane fi,ice sau -uridiceH " controlul asupra modului de +estionare a patrimoniului 6i corectitudinii reflectrii acestoraH " /ntocmirea rapoartelor financiare cu respectarea normelor stabilite de le+isla5ie( 4rincipiile, normele, metodele de ba, de evaluare 6i reflectare /n rapoartele financiare a activelor 6i a pasivelor /nterprinderii s/nt aprobate de catre conducerea /nterprinderii prin politica de contabilitate Fane9a nr()G( Sec=ia termopan se ocup cu fabricarea u6ilor 6i a ferestrelor din termopan care sunt e9ecutate la comanda clien5ilor( Materialul din care se produc acestea este diferit /n dependen5 de culoare sau calitate( a fel 6i modelele posibile ob5inute s/nt diverse( ;n cadrul acestei sec5ii activea, : muncitori 6i un maestru( Sec=ia de fa/ricare a pla'ei metalice se ocup cu fabricarea plasei metalice care este mai

apoi supus comerciali,rii /n ma+a,inele firmei sau la comand( >ceast plas metalic se ob5ine din fire metalice care s/nt procurate de al5i contraa+en5i( ;n aceast sec5ie lucrea, 3 muncitori( Sec=ia lemn)rie se ocup cu fabricarea u6ilor , ferestrelor din lemn i a altor obiecte dinn lemn( Secia de fa/ricare a mo/ilei se ocup cu fabricarea mobilei din diferite materiale , toate aceastea fiind e9ecutate lo comanda clienilor ( Materia prim pentru aceste lucrri se comerciali,ea, din ma+a,inele speciali,ate de distribuire din oraul C'iinu( >ici activea, ## muncitori 6i un maestru( ;n depo,it s/nt pstrate 6i stocate toate marfurile ob5inute /n re+ie proprie 6i cele procurate p/n la distribuirea lor /n ma+a,inele firmei( Rspunderea pentru acestea o are /n totalitate 6eful depo,itului( 4arcul de transport al firmei este dotat cu autoturisme care asi+ur transportarea personalului, colectarea comen,ilor de la clien5i 6i asi+urarea ma+a,inelor cu produse 6i mrfuri la fel distribuirea acestora (

F4C 78I<T=I>"E?IM7 S(R( ( /n pre,ent are la dispo,i5ie ) camioane 6i alte mi-loace de transport /n sum fiind #%( Ma+a,inele firmei se afl /n raionul <isporeni, doua dintre acestea fiind situate /n centrele ora6elor Un+'eni 6i <isporeni, celelalte fiind /n centrele satelor din raionul <isporeni( >mplasarea acestor ma+a,ine este pe str,ile centrale, unde circulaia popula5iei este sporit( ;n ma+a,ine, clien5ii au posibilitatea de a ale+e din o +am variat de produse finite 6i mrfuri procurate de la furni,orii ce activea, pe teritoriul Republicii Moldova( 2istan5a de la ora6ul C'i6inu p/n /n ora6ul <iporeni este de 1) Im, ceea ce repre,int un avantapentru firm, deoarece c'eltuielile pentru transport nu sunt mari 6i asta face ca 6i pre5ul marfurilor s nu fie e9a+erat de mari(

#$

, ? Sfera de producere a :nterprinderii


F4C 7 8I<T=I>"E?IM 7 S(R( ( are ca activit5i mai multe ramuri de activitate, din acestea fac parteE " fabricarea u6ilor 6i ferestrelor din lemn, 48C 6i aluminiu " producerea mobilei din 4> laminat " producerea betonului, mortarului, plitei de trotuare " producerea inelelor pentru f/ntini, pietrelor de beton pentru pere5i " comerciali,area materialelor de construc5ii " fabricarea plasei metalice " constructia blocurilor de locuit Conform raportului de produc5ie )p D producia Fanexa nr @G observm c betonului /i revine funcia de activitate de ba, , privind veniturile din v/n,ri, pe care le lum din Raportul financiar Fanexa nr AG care sunt e+ale cu #:B03)% lei ceea ce constituie #% J din totalul volumului produciei v/ndute,dup beton se situea, fabricarea mobilei care este e+ala cu B$13%0 lei sau 3,1 J ,apoi producerea articolelor din termopan care este e+al cu B$$$%3 lei sau 3,0 J,urmatoarea fiind fabricarea articolelor din lemn e+al cu #*%#%$ lei, ceea ce constituie $,B$ J , i pe ultimul loc se situea, fabricarea articolelor din fier, revenindui suma de B31#3 lei ceea ce constituie $,0$ J din total( Toate aceste activiti sunt e9ecutate de ctre specialitii care au o pre+tire bun,iar lucrrile i serviciile oferite de ctre firm sunt satisfctoare pentru clieni(

##

Capitolul ## ( Documentarea operaiunilor economice la F P C V#$%&#A B E8#M S R ! - , Cla'ificarea documentelor


2ocumentarea constituie suportul material principal al datelor privitoare la operaiile economice cu a-utorul crora se reali,ea, E Consemnarea informaiilor Cule+erea datelor 4relucrarea datelor sau a informaiilor Circulaia datelor Sinteti,area informaiilor contabile 4strarea datelor Documentul este un certificat FactG scris privind efectuarea operaiunii economice /ntocmit /n modul stabilit care /i atribuie putere -uridic sau dreptul la efectuarea acesteia( 4rincipalul element caracteristic al oricrui document primar este componena i amplasarea elementelor(>nume acestea determin documentul propriu",is i permit identificarea lui( ;n funcie de natura operaiunii economice i destinaia documentelor,elementele acestora pot s difere, /ns unele sunt obli+atorii( Elementele o/li(atorii ale documentelor primare 'unt> 2enumirea documentului H Codul formularului H 2ata /ntocmirii H 2enumirea a+entului economic care a /ntocmit documentul i locul /ntocmirii H Coninutul operaiunii economice H E9presia valoric i cantitativ a operaiunii economice H Indicarea prilor care au contribuit la efectuarea operaiunii economice H Funcia i numele persoanelor responsabile de efectuarea i /ntocmirea corect a operaiunii economiceH Semnturile persoanelor responsabile de efectuarea operaiunii economice consemnate /n document( #%

2enumirea documentului Fde e9empluE dispo,iia de /ncasare ;Anexa nr C< 6 dispo,iia de plat /n cas ;Anexa nr 1<6 Ca'a ;Anexa nr 1 ,< 6 factura de e9pediie ;Anexa nr .< 6 =rdin de plat nr(%% ;Anexa nr ,0< ,=rdin de /ncasare a numerarului nr($% ;Anexa nr ,,< etc(G /i atribuie acestuia o for probant i indic caracterul operaiunii economice reflectate( 4rin codul formularului se /nele+e un sistem de simboluri i re+uli acceptate pentru sistemati,area,transmiterea, prelucrarea i pstrarea informaiei( Codurile pot fi e9primate at/t prin cifre c/t i prin litere( 2ata /ntocmirii documentului are o /nsemntate informaional i de control,/ntru c/t operaiunile numeroase care nu sunt omo+ene dup sens i coninut se repet( 2enumirea a+entului economic i locul /ntocmirii documentului au o importan informaional pentru documentele contabile e9pediate altui a+ent economic( Coninutul operaiunii economice permite a determina corect conturile contabile /n care trebuie s fie reflectate datele corespun,toare( Funcia i numele persoanelor responsabile de e9ecutarea operaiunii economice respective repre,int informaia privind persoanele fi,ice care au contribuit la efctuarea operaiunii,determinarea rspunderii materiale, cartificarea autori,aiei privind dreptul efecturii operaiunii economice( Identificarea persoanelor care au efectuat operaiunea economic este asi+urat prin semntura lor proprie /n document((>ceasta stabilete responsabiltatea personal pentru veridicitatea informaiei din document( Criteriile de cla'ificarea documentelor 'unt > , Dup) modul de pre*entare, documentele contabile pot fi E Formularele tipizate " sunt suporturi de informa5ii, /n care con5inutul, forma 6i formatul sunt Formularele netipizate " sunt suporturi de informa5ii /n care con5inutul, forma 6i formatul nu

prestabilite 6i imprimate( sunt prestabilite 6i imprimate, iar folosirea lor este la latitudinea oricrei /ntreprinderi, a6a cum este ca,ul documentelor cumulative( Dup) rolul lor :n cadrul 'i'temului informa=ional6 documentele contabile pot fi E Documente justificative asi+ur datele de intrare /n sistemul informa5ional"contabil(Unn astfel Registre contabile reali,ea, /nre+istrarea 6i stocarea datelor /n structura proprie contuluiH

de document poate fi 2ele+aia F>ne9a nr(#%GH

#)

Documente contabile de sintez i raportare asi+ur centrali,area 6i transmiterea informa5iilor Dup) locul :ntocmirii documentele contabile pot fi E documente interne documente e9terne

ctre utili,atori(

Dup) de'tina=ie documentele contabile pot fiE documente de dispo,i5ie documente de e9ecu5ie documente combinate documente contabile

Dup) momentul :ntocmirii documentele contabile pot fiE documente primare documente centrali,atoare&secundareH

Dup) re(imul de tip)rire Di folo'ire documentele contabile pot fiE documente cu re+im special documente fr re+im special sau cu re+im u,ual documente cu re+lementri e9preseH

Dup) natura 'au con=inutul opera=iilor con'emnate, pot fiE documente pentru opera5iuni bne6ti documente pentru opera5iile cu active fi9e documente pentru opera5iile cu stocuri documente pentru inventariere(

2ocumentul scos la printer repre,int un document efectuat cu a-utorul mi-loacelor te'nice( Procedeele de documentare pot fi 'u/divi*ate :n urm)toarele cate(orii > ;nre+istrarea pe purttorii te'nici H Introducerea direct a datelor H Introducerea condiionat a datelor H #*

Introducerea /n ba,a individual H Introducerea /n ba,a documentelor codificate /n prealabil (

;nre+istrarea pe purttorii te'nici se efectuea, prin raportarea pe acetia a datelor contabile( Introducerea condiionat a datelor repre,int faptul c unele forme de documentare electronic prevd /ndeplinirea unor condiii determinate p/n la prelucrarea prealabil a datelor (Introducerea condiionata se efectuea, /n ba,a codurilor i identificatoarelor( Introducerea n baza indiciilor individuali. Mi-loacele te'nice pot s identifice trei indicii individualeE amprenta vocii, amprentele de+etelor i semnturile(Identificarea este necesar pentru a putea avea accesul la date( Introducerea prealabil a datelor codificate. >cest tip de document se /ntocmete cu a-utorul datelor codificate prealabil( 4lecKnd de la con5inutul 6i destina5ia lor, documentele contabile /ndeplinesc urmtoarele func=iiE a Funcia de consemnare - potrivit creia orice opera5ie economic, efectuat /n cadrul

/ntreprinderii, se consemnea, /n documente letric 6i cifric, cantitativ 6i valoric / c Funcia de acte justificative " potrivit creia documentele justific /nre+istrarea /n contabilitate Funcia de verificare a activitilor desfurate " potrivit creia documentele asi+ur urmrirea

a opera5iilor economice consemnate /n ele( activit5ii economico"financiare a /ntreprinderii /n cele mai mici detalii 6i efectuarea controlului, privind respectarea disciplinei financiare 6i fiscale de ctre or+anele cu atribu5iuni /n acest sens For+ane de control financiar intern, cen,ori, inspectori fiscali etcG( d Funcia de asigurare a integritii patrimoniului - potrivit creia documentele an+a-ea, drepturi, rspunderi 6i obli+a5ii /n sarcina persoanelor care le"au /ntocmit, cu privire la mi6crile de valori produse /n averea /ntreprinderii( e f Funcia de calculaie " potrivit creia documentele referitoare la c'eltuielile de produc5ie stau Funcia juridic - potrivit creia documentele asi+ur stabilirea drepturilor 6i obli+a5iilor la ba,a calculrii costului produselor ob5inute, lucrrilor e9ecutate 6i serviciilor prestate( bne6ti ale /ntreprinderilor( ;n ca,ul unor liti+ii, lipsuri, fraude etc(, documentele contabile stau la ba,a efecturii eventualelor e9perti,e 6i cercetri ale or+anelor -udiciare( #3

ntocmirea documentelor se face manual sau cu a-utorul mi-loacelor te'nice( In ca,ul documentelor /ntocmite /n mai multe e9emplare , toate e9emplarele poart acelai numr , iar /n ca,ul documentelor de cas i de banc D datele cifrice trebuie sa fie repetate i /n cifre , iar corectrile nu se admit(

- - Circula=ia documentelor la :ntreprindere


Cu noiunea de document este str/ns le+at noiunea Eircula=ia documentelor( 4rin Circula=ia documentelor @ se /nele+e micarea succesiv a documentelor prin diferite veri+i ale unitilor patrimoniale, din momentul /ntocmirii lor sau intrrii /n unitate i p/n la predarea lor la ar'iv( Circula=ia documentelor pre'upune urmatoarele etape > ;ntocmirea FemitereaG documentelor 4rimirea 6i /nte+istrarea documentelor de contabilitate 4relucrarea documentelor /n sistemult /nre+istrrilor contabile Utili,area 6i eviden5a documentelor =r+ani,area circula5iei documentelor 4starea documentelor Fpredarea /n ar'ivG Fiecare etap a circula5iei documetelor are particularit5ile sale care trebuie luate /n considerare la elaborarea acesteia( 2e e9emplu,la prelucrarea rapoartelor privind circula5ia mrfurilor o mare /nsemntate are intrarea oportun a acestora de la +estionari,numrul persoanelor care particip la prelcurarea 6i modul de prelcurare(Re5inerea documentelor da ctre +estionari atenuea, controlul economico" operativ,/ncalc ritmicitatea activit5ii aparatului contabil al /ntreprinderii(4entru predarea rapoartelor la contabilitate trebuie s fie stabilite termenele fi9e care depind de distan5a la care se afl /ntreprinderile ,volumul informa5iei con5inute /n fiacare raport,e9isten5a mi-loacelor te'nice de transmitere a informa5iei( =rarul termenelor de completare, verificare 6i prelucrare a documentelor, /nre+istrarea 6i +ruparea datelor contabile, parcur+erea altor etape ale procesului contabil se nume6te (raficul circula=iei documentelor( El se /ntocme6te de contabilul"6ef, 5inKnd cont de particularit5ile #0

/ntreprinderii /n ba,a studierii proceselor de +estiune 6i de produc5ie 6i se aprob prin ordinul conductorului /ntreprinderii( ;n +rafic se indic denumirea 6i numrul fiecrui document, destina5ia, modul de /ntocmire a acestuia, cine semnea,, cKnd FtermeneleG, serviciul Fsec5iaG, unde documentul se transmite, cine /l prime6te, /l verific 6i /l prelucrea,( a /ntocmirea +raficului se prevede responsabilitatea personal a an+a-a5ilor pentru documente aflate la ei 6i termenele de prelucrare a acestora( !raficul trebuie adus la cuno6tin5a e9ecutorilor care /ntocmesc documentele( Etapele circula=iei documentelor :n cadrul :ntreprinderii 'unt> lucrrile e9ecutate asupra documentelor primare /n procesul /ntocmirii sau primirii acestora din e9terior, circula5ia Fmi6careaG documentelor de la locul de /ntocmire sau primire pKn la locul de prelucrare, circula5ia Fmi6careaG documentelor dup prelucrare la locul pstrrii permanente a acestora D ar7iva Fiecare etap a circula5ie documentelor are particularit5ile sale care trebuie luate /n considerare la elaborarea acesteia( 2e e9emplu, la prelucrarea rapoartelor privind circula5ia mrfurilor o mare /nsemntate au intrarea oportun a acestora de la +estionari, numrul persoanelor care particip la prelucrare 6i modul de prelucrare( Re5inerea documentelor de ctre +estionari atenuea, controlul economico"operativ, /ncalc ritmicitatea activit5ii aparatului contabil al /ntreprinderii( 4entru predarea rapoartelor la contabilitate trebuie s fie stabilite termenele fi9e care depind de distan5a la care se afl /ntreprinderile, volumul informa5iei con5inute /n fiecare raport, e9isten5a mi-loacelor te'nice de transmitere a informa5iei( 4rimirea documentelor primare /n contabilitate de la +estionari este confirmat de persoana care a primit documentele cu o men5iune /n raportul propriu",is( Termenul necesar pentru prelucrare se determin /n func5ie de volumul ultimei care se stabile6te de contabilul"6ef( Termenele de prelucrare a documentelor trebuie s asi+ure oportunitatea primirii datelor +enerali,ate pentru controlul economico" operativ, contabilitatea sintetic 6i analitic 6i pre,entarea rapoartelor /n termen( 4e parcursul anului 6i pKn la predarea raportului financiar anual documentele se pstrea, /n ar'iva curent a contabilit5ii, /ntrucKt pot s apar necesit5i de a preci,a unele date, iar la finele anului D de a verifica veridicitatea opera5iunilor economice( 2up e9pirarea anului toate documentele primare Fprecum 6i re+istrele contabileG se predau /n ar'iva +eneral a /ntreprinderii( ;n conformitate cu re+ulile #1

stabilite Fle+isla5iaG /ntreprinderea trebuie s asi+ure pstrarea documentelor contabile primare, re+istrelor contabile 6i rapoartelor financiare conform termenelor stabilite, /ns nu mai pu5in de cinci ani( ;n condi5iile utili,rii computerelor e9ist unele particularit5i /n or+ani,area circula5iei documentelor( >cestea sunt condi5ionate de utili,area pro+ramelor informatice care asi+ur introducerea, pstrarea, cutarea 6i verificarea versiunii electronice( Fe'tionarea circulaiei documentelor /ntr"o mare msur se obine prin implimentarea te'nolo+iilor computeri,ate cu a-utorul mi-loacelor informatice , precum i a reelelor de calcul locale( Si'temul circula=iei documentelor 'u/ form) electronic) permite a re+lementa formatul masivului informa5iei contabile, a crea ba,a pentru e9cluderea pierderilor documentelor, spore6te controlul asupra /ndeplinirii dispo,i5iilor privind pre+tirea 6i prelucrarea documentelor, pstrarea acestora( 4e toat perioada circulaiei documentelor este necesar de a se observa ca /n coninutul documentelor s nu apar sc'imbri,deoarece din aceast cau, documentele pot fi declarate a nu fi valide( Circulaia documentelor trebuie s se fac /ntr"o anumit ordinde stabilit din timp,nefiind permis reinerea documentelor /n mod ne-ustificat de ctre un compartiment sau altul( Condi=iile impu'e de circula=ia documentelor 'untE mi6carea documentelor s se fac pe cile cele mai scurte,printr"un numr redus de veri+i or+ani,atoriceFasi+ur operativitatea utili,rii informa5iilorGH /n mi6carea documentelor trebuie s e9iste continuitateH re,olvarea problemelor de prelucrare a datelor din documente trebuie s se fac complet 6i /n termenul prev,ut( Circula5ia documentelor se or+ani,ea, nemi-locit de aparatul contabil 6i prevede anumite re+uli 6i modalit5i de /ntocmire 6i utili,are /n activitatea contabil a documentelor contabile( a fiecare /ntreprindere aceasta presupune un termen scurt /ntre efectuarea opera5iunii economice 6i ob5inerea datelor +enerali,ate necesare or+anelor de conducere a /ntreprinderii, utili,area celor mai perfecte metode 6i mi-loace de cule+ere 6i avansare a informa5iei la locul de prelucrare a acesteia, sporirea productivit5ii muncii salaria5ilor din contabilitate(=rarul termenelor de completare, verificare 6i prelucrare a documentelor, /nre+istrarea 6i +ruparea datelor contabile, parcur+erea altor etape ale procesului contabil se nume6te (raficul circula=iei documentelor( El se /ntocme6te de contabilul"6ef,

#:

5inKnd cont de particularit5ile /ntreprinderii /n ba,a studierii proceselor de +estiune 6i de produc5ie 6i se aprob prin ordinul conductorului /ntreprinderii( ;n +rafic se indic denumirea 6i numrul fiecrui document, destina5ia, modul de /ntocmire a acestuia, cine semnea,, cKnd FtermeneleG, serviciul Fsec5iaG, unde documentul se transmite, cine /l prime6te, /l verific 6i /l prelucrea,( a /ntocmirea +raficului se prevede responsabilitatea personal a an+a-a5ilor pentru documente aflate la ei 6i termenele de prelucrare a acestora( !raficul trebuie adus la cuno6tin5a e9ecutorilor care /ntocmesc documentele( Etapele circula=iei documentelor :n cadrul :ntreprinderii suntE lucrrile e9ecutate asupra documentelor primare /n procesul /ntocmirii sau primirii acestora din e9terior, circula5ia Fmi6careaG documentelor de la locul de /ntocmire sau primire pKn la locul de prelucrare, circula5ia Fmi6careaG documentelor dup prelucrare la locul pstrrii permanente a acestora D ar'iva(

#B

CAP#%&!"! ### #$VE$%AR#EREA # R&!"! ACES%E#A 4$ C&$%A2#!#%A%E 3, Modul de efectuare a inventarierii


Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie s asi+ure informa5ii reale asupra activit5ii unit5ii patrimoniale, /n vederea adoptrii de deci,ii fundamentate din punct de vedere 6tiin5ific(4entru reali,area acestui obiectiv, o condi5ie fundamental o repre,int concordan5a deplin care trebuie s e9iste /ntre datele /nre+istrate /n conturi 6i realitatea faptic e9istent /n realitate /n unitate( Inventarierea Fdin limba latin opisG repre,int ansamblul de opera5ii prin care se constat e9isten5a elementelor de activ 6i pasiv,cantitativ 6i valoric( 4rin natura sa, inventarierea /ndepline6te func5ia de control 6i constituie un supliment necesar la documenta5ie( Ea permite a lua /n considerare acele fenomene care nu se reflect /n documentele primare, /ntrucKt nu se supun contabili,rii cotidiene( >cestea sunt pierderile Fsc,minteleG aprute ca urmare a propriet5ilor fi,ico"c'imice care determin uscarea, evaporarea, /mpr6tierea etc( Ine9actit5ile la recep5ionarea 6i eliberarea bunurilor Feroare de msurare, eroare de calcul, lips la cKntar, resortareG, erorile contabile F/n calcule la reflectarea incorect a datelor documentare /n conturiG, delapidri, sustra+eri, /n6elciuni la cKntar, /n6elare la msurare, /n6elare la socotit etc( Inventarierea se efectuea, /n conformitate cu art( *$ din e+ea contabilit5ii cu modificrile introduse prin re+ulamentul privind inventarierea( Sarcinile de /a*) ale inventarierii 'unt> stabilirea e9isten5ei efective a mi-loacelo fi9e , terenurilor, activelor nemateriale , investi5iilor financiare , stocurilor de mrfuri 6i materiale, mi-loacelor bne6ti, volumului produc5iei /n curs de e9ecu5ie ,crean5elor 6i datoriilor etc(H controlul asupra inte+rit5ii activelor prin compararea e9isten5ei efective cu datele contabilit5iiH stabilirea bunurilor , care par5ial 6i"au pierdut calitatea ini5ial , stilul 6i modelele /nvec'iteH depistarea bunurilor neutili,ate /n scopul v/n,rii lor ulterioareH

%$

verificarea respectrii re+ulilor 6i condi5iilor de pstrare a stocurilor de mrfuri 6i materiale,

mi-loacelor bne6ti precum 6i a re+ulilor de /ntre5inere 6i e9ploatare a ma6inilor , utila-elor 6i a mi-loacelo fi9eH verificarea realit5ii valorii de bilan5 a activelor pe termen lun+ , stocurilor de mrfuri 6i materiale , mi-loacelor bne6ti din casierie , din conturi de la institu5iile financiare , datoriilor 6i crean5elor , produc5iei /n curs de e9ecu5ie, c'eltuielilor anticipate 6i altor posturi de bilan5( #nventarierea poate fi cla'ificat) dup) urm)toarea 'c7em)>

#$VE$%AR#EREA

;n func5ie de sfera de cuprindere

;n func5ie de modul de efectuare

2up volumul totalit5ii obiectelor

neplanificate

de lic'idare

planificate

complete

#nventarierea complet) presupune inventarierea tuturor elementelor de activ 6i pasiv, fr e9cep5ie, e9istente /n toate subdivi,iunile a+entului economic ,inclusiv bunurile care nu apar5in acestuia, dar se afl /n +estiune Fcustodie, arend, consi+na5ie G >+en5ii economici s/nt obli+a5i s efectue,e inventarierea +eneral a patrimoniuluiE la /nceputul activit5ii lor , al crei scop principal este stabilirea e9isten5ei si evaluarea elementelor patrimonialeH cel pu5in odat pe an , de re+ul , la sf/r6itul anului , pe parcursul /ntre+ii activit5i a a+entului economicH /n ca, de furt, delapidare, -afuri sau abu,, precum 6i /n ca, de deteriorare a bunurilor D imediat dup depistarea acestor ca,uriH

selective

par5iale

totale

%#

/n urma incendiului sau calamit5ilor naturale D imediat dup stin+erea incendiului sau dup /ncetarea calamit5ilor naturaleH /n ca,ul fu,ionrii, divi,rii a+entului economic sau /ncetrii activit5ii acestuia( la solicitarea or+anelor de control, sau a a altor or+ane cu scopul efecturii controlului /n ca,urile prev,ute de le+isla5ie( #nventarierea par=ial) cuprinde unul sau mai multe elemente de activ ori de pasiv,spre e9emplu, numai mi-loacele bne6ti sau mi-loacele fi9e, fie tipuri separate de stocuri de mrfuri 6i materiale, fie bunurile aflate /n cadrul unei sau altei +estiuniFma+a,in,depo,it etcG( >+en5ii economici, de re+ul, efectuea, inventarierea par5ialE /n ca, de sc'imbare a persoanei cu rspundere materialH

/n ca,ul primirii unor informa5ii despre e9isten5a lipsurilor sau plusurilor la una sau alt persoan cu rspundere materialH /n ca,ul reevalurii mi-loacelor fi9e , stocurilor de mrfuri 6i materialeH la sc'imbarea pre5urilor la tipuri separate de bunuriH

/n ca,ul +estiunii colective"la sc'imbarea +estionarului"6ef sau a bri+adierului 6i&sau la cererea unui sau mai multor membri ai colectivului( =rice inventariere F+eneral sau par5ialG se efectuea, numai /n ba,a unui ordin emis de conductorul a+entului economic Fanexa nr ,3 G, /nre+istrat de ctre serviciul contabil /n Re+istrul de control pentru e9ecutarea deci,iilor de inventariere( #nventarierea cuprinde urm)toarele etapeE #( pre+tireaH %( efectuarea propriu",is a inventarieriiH )( constatarea 6i reflectarea re,ultatelor inventarierii( 4re+tirea inventarierii prevede crearea condi5iilor necesare pentru buna desf6urare a acesteia( ;n acest scop, se iau msuri de natur or+ani,atoric 6i contabil( Msurile or+ani,atorice prevdE determinarea cu preci,ie a obiectului 6i sferei de cuprindere a inventarierii, natura bunurilor Fmrfuri, materiale, bani, datorii etc(G emiterea de ctre persoanele responsabile a dispo,i5iei privind efectuarea inventarierii, prin care se preci,ea, componen5a comisiei, pre6edintele comisiei, +estiunea supus inventarierii, data de /ncepere 6i sfKr6itul inventarierii( 2ispo,i5ia se /nre+istrea, de contabilitate /n re+istrul de control al e9ecutrii dispo,i5iilor( %%

dotarea comisiei de inventariere cu documentele corespun,toare 6i formulare tipi,ate , precum si cu mi-loace te'nice de si+ilare( Comisia de inventariere se formea, din cel pu5in ) persoane cu pre+tire te'nic 6i economic corespun,toare( ;n acela6i timp ea poate fi constituit at/t din salaria5ii proprii , c/t i din persoane fi,ice an+a-ate din e9terior pe ba, de contract de munc( 4n ordinul de inventariere 'e indic) E obiectul F+estiuneaG supusFG inventarieriiH componen5a comisiei de inventariere Fpre6edintele 6i membrii eiGH data /nceperii 6i terminrii opera5iunilor de inventariereH persoana responsabil, care efectuea, controlul re,ultatelor inventarierii ( ;nainte de /nceperea inventarierii , comisia de inventariere /n componen5 complet efectuea, urmtoarele opera=iuni de or(ani*are ale inventarierii > , 4rime6te in scris de la +estionarul responsabil 2eclara5ia de inventar , /n care acesta trebuie s declareE a< /n ce /ncperi se +sesc bunurile aflate /n +estiuneH /< dac de5ine bunuri materiale ce nu apar5in acestui a+ent economic , ci altui a+ent , sau primite fr documentele corespun,toareH c< dac are plusuri sau lipsuri /n +estiune despre a cror cantitate sau valoare are cuno6tin5H d< dac a eliberat bunuri fr perfectarea documentelor necesare la momentul /nceperii inventarierii H e< dac de5ine numerar din v/n,area bunurilor i care este suma acestuia, ;n continuare,/n declara5ie s/nt indicate felurile,numerele i datele ultimului document de intrare 6i de ie6ire a bunurilor ( S asi+ure /nc'iderea 6i si+ilarea intrrilor de acces ale tuturor /ncperilor, unde se pstrea, bunurile materiale, /n pre,en5a +estionarului(Totodat, intrrile de re+ul se /nc'id cu % r/nduri de /ncuietori diferite,c'eile de la un r/nd de /ncuietori se pstrea, la +estionar ,iar de la cellalt r/nd de /ncuietori Dla pre6edintele comisiei de inventariere( 3 8erific la +estionar documentele e9istente de primire 6i predare a bunurilor cu cele transmise /n contabilitate 6i asi+ur /nre+istrarea acestora /n re+istrele depo,itelor urmat de predarea lor /n contabilitate,pentru ca datele eviden5ei contabile s reflecte realitatea(

%)

2ac +estiunea supus inventarierii dispune de aparate de cas ,atunci /nainte de /nceperea

inventarierii se ridic ben,ile de control de la aparatele de cas ,se retra+e 6tampila 6i se asi+ur pstratrea acestora /n si+uran5 p/n la stabilirea re,ultatelor inventarierii( Efectuarea propriu",is a inventarierii prevede e9ecutarea anumitor lucrri care includ numrarea, recalcularea 6i /nre+istrarea /n listele de inventariere( E9isten5a bunurilor se constat /n acest ca, prin cKntrire, msurare sau numrare sau efectuarea calculelor te'nice( <u se admite trecerea 'aotic de la verificarea unui tip de mrfuri la altul( a finele ,ilei de lucru sau dup recKntrire, datele efective din borderouri se confrunt 6i totalurile determinate se introduc /n listele de inventar(E9isten5a bunurilor aflate /n custodie sau arendate nu pot fi stabilite prin recalcularea fi,ic, de aceea drept temei servesc datele e9istente /n contabilitate( 2atele efective stabilite cu oca,ia inventarierii se reflect /n lista de inventariere ;Anexa nr ,?<, ce repre,int un document contabil primar care reflect e9isten5a bunurilor constatate /n procesul inventarierii -reflect inventarierea activelor fi9e pre,ente in ba,a careia se /ntocme6te actul privind conservarea activelor fi9e ( istele se /ntocmesc separat pe locuri de pstrare, +estionari, pe cate+orii de bunuri cu termen e9pirat sau de+radate( istele de inventar separate se /ntocmesc de asemenea pentru bunurile aflate /n custodie sau arendate( >ceste liste pot fi completate F/ntocmiteG atKt cu mi-loace te'nice, cKt 6i manual( 4e fiecare pa+in a listei de inventariere se indic numrul de ordine 6i denumirea bunurilor, cantitatea total a acestora, indiferent de unitatea msurat( istele de inventariere se /ntocmesc /n ) e9emplare ,din care un e9emplar de ctre +estionar, iar % e9emplare de un membru al comisiei de inventariere( >cestea pot fi /ntocmite manual sau cu a-utorul mi-loacelor te'nice de calcul(;n liste nu se admite a lsa r/nduri necompletate ,ultimele r/nduri necompletate se barea,( istele de inventariere se semnea, de ctre membrii comisiei 6i +estionari, iar pe ultima fil +estionarul face men5iunea care confirm c bunurile au fost verificate /n pre,en5a sa, c fa5 de comisie nu are nici o obiec5ie 6i bunurile cuprinse /n liste se afl /n custodie(

%*

3-

Determinarea re*ultatelor inventarierii Di conta/ilitatea ace'tora

2ocumentul de ba, pentru stabilirea re,ultatelor inventarierii Flipsuri 6i plusuriG este Lalan5a de verificare a re,ultatelor inventarierii bunurilor,care se /ntocme6te de comisia de inventariere /n colaborare cu contabilul /n pre,en5a +estionarului responsabil de bunurile materiale( Re,ultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate efectiv 6i /nscrise /n listele de inventariere cu cele din eviden5a analitic din contabilitate pentru fiecare po,i5ie /n parte( Totodat, /n Lalan5a de verificare a re,ultatelor inventarierii care se completea, pentru un +estionar sau altul , se introduc numai acele po,i5ii, pentru care au fost depistate diver+en5e /ntre datele efective , incluse /n lista de inventariere 6i datele eviden5ei analitice din contabilitate, precum 6i po,i5iile valorilor deteriorate(;nc'eind completarea Lalan5ei de verificare a re,ultatelor inventarierii ,comisia trebuie s solicite de la +estionar o <ot e9plicativ, /n care el este obli+at s e9plice cau,ele apari5iei lipsurilor,plusurilor,deteriorrii valorilor sau ale dep6irii termenelor de prescrip5ie a datoriei debitoare etc( Etapa final a comisiei de inventariere const /n /ntocmirea de ctre aceasta a 4rocesului"verbal privind re,ultatele inventarierii, /n ba,a Lalan5ei de verificare 6i a notelor e9plicative ale +estionarului ( Conform Re(ulamentului privind inventarierea din B martie %$$# art(#$: depistate la inventariere se re+lementea, /n felul urmtorE a< 4lusurile de bunuri 6i diferen5ele valorice /n urma compensrii lipsurilor cu plusuri se /nre+istrea, la ma-orarea veniturilorH /< c< ipsurile de bunuri se trec la c'eltuielile perioadeiH ipsurile de bunuri care dep6esc normele perisabilit5ii naturale, precum 6i pre-udiciile le+ate de deteriorarea lor, se reflect /n contul persoanelor vinovate,/n conformitate cu pre5urile de pia5 la momentul depistrii lipsurilor @2iferen5ele

%3

d< ;n ca,ul c/nd nu sunt stabilite persoanele vinovate ,pierderile le+ate de deteriorarea bunurilor sau lipsurile, care dep6esc normele perisabilit5ii naturale, se trec la c'eltuielile perioadei( ;n ca,urile /n care lipsurile de +estiune nu sunt considerate infraciuni, la stabilirea valorii debitului se are /n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dac sunt /ndeplinite urmtoarele condi5iiE a( e9isten5a riscului de confu,ie /ntre sorturile aceluia6i bun material, din cau,a asemnrii /n ceea ce prive6te aspectul e9teriorH bG diferen5ele constatate /n plus sau lips s se refere la aceea6i perioad de +estiune 6i acela6i +estionarH cG lipsurile constatate cu oca,ia inventarierii s nu provin din sustra+erea sau din de+radarea bunurilor respective datorit vinov5iei persoanelor care rspund de +estionarea lor( Conform art(### al Re+ulamentului compensarea se face pentru cantit5i e+ale /ntre plusurile 6i lipsurile constatate la sorturile supuse compensrii(2iferen5a lips stabilit /n urma compensrii 6i aplicrii tuturor cotelor de perisabilitate natural, care cau,ea, pre-udiciu pentru unitate, se recuperea, de la persoanele vinovate la valoarea venal la momentul depistrii lipsurilor, /n conformitate cu le+isla5ia /n vi+oareFart(##%G( Lunurile lips pot fi recuperate de la persoanele vinovate 6i sub form de alte bunuri similare Fla aceea6i valoareG cu acordul conductorului /ntreprinderii( 4entru determinarea re,ultatului definitiv al inventarierii se /ntocme6te balan5a de verificare( 4Kn la determinarea re,ultatelor inventarierii este necesar a verifica corectitudinea pre5urilor, ta9rii 6i calculrii totalurilor /n liste 6i a face o men5iune pe fiecare pa+in( Erorile depistate trebuie s fie corectate 6i stipulate prin semntura tuturor membrilor comisiei 6i +estionarilor( ;n balan5a de verificare se reflect re,ultatele inventarierii, adic discordan5ele dintre datele contabilit5ii 6i e9isten5a faptic /nscris /n listele de inventar( 2iscordan5ele se eviden5ia, dup cantitate 6i valoare separat pe fiecare sortiment, calitate, pre5 al materialelor 6i mrfurilor pe ambala-e( 8aloarea plusurilor 6i lipsurilor bunurilor materiale /n balan5a de verificare se /nre+istrea, /n conformitate cu evaluarea acestora /n contabilitatea curent( a documentele pre,entate pentru /nre+istrarea decontrii lipsurilor de bunuri 6i deteriorrii asupra normei perisabilit5ii naturale se ane9ea, deci,iile or+anelor -udectore6ti care confirm lipsa persoanelor vinovate sau refu,ul de percepere a pre-udiciului( Toate controalele de verificare, inclusiv re,ultatele acestora, se /nre+istrea, /n Registrul de eviden a controlului de verificare a inventarierii.

%0

Stabilirea re,ultatelor inventarierii este ultima etapa , dupa care se inre+istrea,a plu'uri de inventar care se inre+istrea,a daca diferenta este favorabila , si lip'uri de inventar care apar cind constatrile faptice sunt mai mici decit /nre+istrarile pe care le avem in documentele contabile( Conform Re+ulamentului stabilit de le+isla5ie, diferen5ele depistate la inventariere se re+lementea, /n felul urmtorE a< /< c< plusurile de bunuri 6i diferen5ele valorice /n urma compensrii lipsurilor cu plusuri se lipsurile de bunuri se trec la c'eltuielile perioadeiH lipsurile de bunuri care dep6esc normele perisabilit5ii naturale, precum 6i pre-udiciile /nre+istrea, la ma-orarea veniturilorH

le+ate de deteriorarea lor, se /ncasea, de la persoanele vinovate, /n mrimea stabilit de le+isla5ia /n vi+oareH d< /n ca,ul c/nd nu s/nt stabilite persoanele vinovate, pierderile le+ate de deteriorarea bunurilor sau lipsurile care dep6esc normele perisabilit5ii naturale se trec la c'eltuieli( 4entru efectuarea compensrilor persoanele responsabile pre,int e9plica5ii detaliate( Comisia de inventariere pre,int propuneri privind posibilitatea efecturii compensrii( Aotr/rea definitiv o decide conductorul /ntreprinderii care, dup studierea minu5ioas a tuturor materialelor pre,entate, ia deci,ia respectiv( 2iferen5a"lips stabilit /n urma tuturor normelor de perisabilitate natural, care cau,ea, pre-udicii /ntreprinderii, se recuperea, de la persoanele vinovate /n mrimea stabilit de le+isla5ia /n vi+oare( Lunurile lips pot fi recuperate de la persoanele vinovate sub form de alte bunuri similare, cu acordul conductorului /ntreprinderii( Re,ultatele inventarierii se /nscriu de comisia de inventariere /ntr"un proces"verbal, dup confirmarea de ctre contabilitate a soldurilor scriptice( 4ropunerile cuprinse /n procesul"verbal al comisiei de inventariere se pre,int, /n termen de ) ,ile de la data /nc'eierii opera5iunilor de inventariere, conductorului /ntreprinderii( >poi decide /n termen de cel mult 3 ,ile, asupra solu5ionrii propunerilor /naintate( Re,ultatele inventarierii vor fi /nre+istrate /n eviden5a te'nico"operativ 6i /n contabilitate(

%1

Reflectarea in conturi a operatiunilor ce contin re*ultatele inventarierii diver'elor tipuri de /unuri 'e reflect :n felul urm)tor> P!"S"R# > <r( Continutul operatiunii economice Corespondenta conturilor 2t Ct ### #%) #%3 #)#,#)% 0%#

#( Reflectarea plusurilor de active pe T E active nemateriale mi-loace fi9e terenuri titluri de valoare %( Reflectarea plusurilor de active curenteE materiale produse marfuri titluri de valoare mi-( banesti in casa documente banesti

%## %#0 %#1 %)#,%)% %*# %*0

0#%

!#PS"R#> <r( Continutul operatiunii economice #( Reflectarea lipsurilor 6i deteriorrii >T in limitele perisabilit5ii naturale " cind persoana vinovata nu este stabilitaE %: Corespondenta conturilor 2t Ct

Casarea valorii de bilant Reflectarea sumei u,urii&amorti,arii acumulateE mi-locului fi9 Casarea u,urii accumulate Impunerea lipsei persoanei vinovate 2ac are loc ac'itarea /n urma procesului de -udecat impunerea sumei T8> persoanei vinovate recuperare retinut din salariu suma /ncasat direct de la persoan

1%# 1#) #%* %%1 %%1 %%1 3)# %*#

###,#%) #%* #%) 0%# 3#3,*%% 3)* %%1 %%1

Conclu*ii >
upei Elena , student a Universitii de Stat din Republica Moldova , facultatea tiine economice , Specialitatea Contabilitate , a efecuat practica de iniiere /n cadrul Firmei de 4roducie i Comer 8I<T=I> " E?IM timp de %# ,ile( ;n ba,a proiectului de specialitate am luat cuno6tin5 cu principalele aspecte ale or+ani,rii activit5ii economico"financiare la /ntreprindere( >stfel,am anali,at forma or+ani,atoric"-uridic a /ntreprinderii,evolu5ia,structura or+ani,atoric i sfera de producere a acesteia(Totodat,am studiat cele dou procedee de ba, ale contabilit5ii @Inventarierea 6i 2ocumentarea,am determinat particularit5ile formei de 5inere a contabilit5ii la /ntreprindere( >ceast prim e9perien5 practic /n domeniu repre,int un important pas /n devenirea noastr profesional,constituind, dup prerea mea fundamentul vi,iunii noastre asupra contabilit5ii ca specialitate viitoare pe care o vom avea( 4e parcursul efecturii practicii ,evident,am /nt/lnit 6i anumite dificult5i /n special /n ceea ce prive6te modul 6i etapele de /ntocmire a documentelor ,ini5ial av/nd doar cuno6tin5e teoretice /n domeniul respectiv(M"am convins /nc odat de faptul c rolul contabilului /n cadrul oricrei /ntreprinderi este unul e9trem de multiplu F mana+er financiar , economist, analist etcG, fapt care , din punctul meu de vedere, ar trebui evitat deoarece diversele sarcini ale activit5ii /n cadrul societ5ii trebuie /ndeplinite de speciali6ti /n domeniul respectiv(Este de men5ionat faptul c personalul /ntreprinderii , 6i /n special contabilul financiar utili,ea, termeni contabili actuali,ceea ce mi"a u6urat modul de asimilare a informa5iei oferite( %B

>nali,/nd raportul finaciar al societ5ii am observat c activitatea se de,volt /ntr"un ritm constant(Cu toate c profitul net al perioadei de +estiune curente fa5 de cea precedent este mai mic din cau,a pierderilor din activitatea financiar F a devierii cursului valutar pe parcursul anuluiG veniturile s/nt practic e+ale( ;n urma reali,rii acestui proiect de specialitate am acumulat deprinderi importante /n practic 6i e9perien5 privind or+ani,area eviden5ei contabile /ntr"o /ntreprindere concret(

2i/lio(rafie>
Acte le(i'lative Di normative
#( e+ea contabilit5ii nr *10"?III din * aprilie #BB3 && Monitorul =ficial al Republicii Moldova nr(%: din %3 mai #BB3( %( Standardele <a5ionale de Contabilitate && Monitorul =ficial al Republicii Moldova nr(:: D B# din )$ decembrie #BB1( )( Re+ulamentul privind inventarierea nr()$ din 3 martie %$$# && Monitorul =ficial al Republicii Moldova nr( )3 D ): din %B martie %$$#( *( 4lanul de conturi contabile al activit5ii economico"financiare a /ntreprinderii 6i <ormele metodolo+ice de utili,are a conturilor contabile && Monitorul =ficial al Republicii Moldova nr( :: D B# din )$ decembrie #BB1(

Manuale6 c)r=i6 /roDuri>


#( 8iorel Murcanu, Eudoc'ia La-erean La,ele contabilit5ii && C'i6inu, Tipo+rafia Central, %$$*( %( Lo-ian =( Contabilitatea /ntreprinderilor( Lucure6tiE Editura economic, #BBB( )( C'adNicI ( Contabilitate de +estiune( Lucure6tiE Teora( #BB:((
)$

*( Contabilitate financiarE Manual & Colectiv de autoriE coordonator >le9andru 3( <ederi5( C'i6inuE >C>4, #BBB( D **$ p(

A$E8E >
)#